Page 1

Vedlikeholdsbehov/ønskeliste: Vi har et behov for å synliggjøre hva som trengs/må gjøres i form av en ønskeliste! Denne kan brukes når man gir gaver inn på vår konto. Da skriver du hva du gir til, og disse pengene blir øremerket dette. Når summen nedenfor er nådd for den enkelte post, så blir det realisert snarest! Ønskeliste: Høyttaler på loftet: To sangmikrofoner: Software: Myggmikrofon:

2000 kr 3000 kr 1500 kr 1500 kr

Varmepumpe: Ny datamaskin: Låsbart skap/låsekasse for teknisk utstyr:

Bedehusets konto:

20 000 kr 6000 kr

31172003470

3500 kr

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x280120101710101635515869  

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x280120101710101635515869.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you