Page 1

Hei! Våren er alt i gong og aktivitetane på bedehuset held fram som før. DU er velkomen og vi gler oss til å vera saman med deg! Her er datoar for våren -10: 19. jan: Barnekor 26. jan: MAKS og Between 2. feb: Barnekor 9. feb: MAKS 16. feb: Barnekor 23. feb: MAKS og Between 2. mars: VINTERFERIE

7. mars: Barnekoret syng på fam. gudsteneste på Fjotland.

Minikoret er for dei som fyller 4 år i 2010 til og med 1.klasse. Det er ein del av barnekoret, men vi øver for oss sjølve – ca annakvar tysdag 17.15–18.00. Kontigent ut året er 50 kr.

9. mars: Barnekor og Between 16. mars: Between arragerer basar på bedehuset for alle som vil! 23. mars: Familiemøte på bedehuset 18.00 – alle velkommen

28. mars: Barnekoret syng på storsamling på bedehuset 16.00 6. april: MAKS 13. april: Barnekor og Between 20. april: MAKS

25. april: Storsamling på Bedehuset kl 16.00. Barnekoret blir kanskje med å syng med Tonstad barnekor 27. april: Felles avslutning for Barnekor og MAKS kl 17.30. Mini KRIK for Between

Håpar mange vil vera med! Meir info om synging og om Between kjem! Sjå òg www.kvinlogbedehus.no for meir info!

Barnekoret er for dei i 2.klasse og oppover. Annakvar tysdag 18.00-19.00 er det øving. Me opptrer ca ein gong i månaden. Eg gjev beskjed om synging via sms til foreldre i barnekoret (mitt nr er 97626743(Tove)). Det kostar 50 kr for heile kalenderåret. Maks er for dei i 1.4.klasse annakvar tysdag frå 18.0019.00. Andakt, utlodning, leik og fokus på misjon. Kontingent for 2010 er 50 kr.

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x18012010212513221871121  

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x18012010212513221871121.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you