Page 1

Johannes Evangelium kapittel 2 Vers 1-12 Jesus gjør vann til vin. Nøyaktige tids- og stedsangivelser Merk Joh. 1,28-29 1,35 1,43 2,1 og 2,12 Hvorfor er Johannes så nøye med beskrivelsene sine?


Vers 3-5 Hvorfor spør Maria slik hun gjør, og hvorfor svarer Jesus slik Han gjør?? Les Lukas 1,26-38 også Joh. 19.26. Johannes forstår veldig godt Jesu bruk av symboler. Dette første tegnet Jesus gjorde er full av symbolikk samtidig som det viser Jesus som Skaperen. Hva er betydningen av vannet og av vinen? Joh. 4,14 Joh. 3,5 Ef. 5,26 og Ef. 5,18-20


Det første underet til Moses var å gjør vannet om til blod. 2.Mos. 7,20 Hvorfor tar med Johannes dette utsagnet, «Du har gjemt den gode vinen til nå!» Er det ikke godt at vi lever nu i nådens tid?


Vers 13-22 Jesus og templet Jesus begynner allerede her med å forkynne sin oppstandelse. Sitat fra Salme 69 (sitert fra 17 ganger i NT.) «Nidkjærhet for Ditt hus»... Men viser Jesus også kjærlighet her, synes du? Ordspråk 3,11-12


...og Han.....veltet bordene.


19.august 2009 kl.1400 skulle Evangelical Lutheran Churches of America ta opp og stemme over om homofilt samliv var akseptabelt for sine medlemmer og prester.

19. august 2009 kl 1400 grep Gud inn.


Versene 23 – 25 Å tro og tro «fru Blum». Jesus vet hvem som har en frelsende tro. Er du født på ny? Neste gang er det Johannes 3. kapittel. Håper du kan være med!

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x081220091002582351012636  

http://www.kvinlogbedehus.no/db/repository/x081220091002582351012636.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you