Page 1

Profesjonelt kurs i INTERN KOMMUNIKASJON Kurset er beregnet på personer som ønsker å  profesjonalisere sin bedrift på intern kommunikasjon på  flere nivåer. Kurset er også aktuelt for personer som ønsker å søke  arbeid innenfor dette feltet i en bedrift eller offentlig  virksomhet.

Kursets mål og innhold Målet med kurset er å forbedre virksomhetens interne 

Gode råd og tips om interne kommunikasjonsaktiviteter

Gjennomføring Kurset går over 1 dag Dager: Fredag Tid: 0900 ­ 1600 Dato: 3. september Sted: Utsikten hotell, Kvinesdal 

Kursleder

kommunikasjon for å oppnå felles målsettinger forankret hos alle  bedriftens ansatte.

Siv Ellen Omland i Omland kommunikasjon as.

Innholdet

Faglig bakgrunn og praksis:

Bedre intern kommunikasjon motiverer medarbeiderne og er  en forutsetning for god ekstern kommunikasjon. Det blir  lettere å få medarbeiderne til å jobbe mot felles mål, og være  gode ambassadører for bedriften.

Hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, vekt på  internasjonale forhandlinger og det norske politiske  systemet. 

Kurset legger vekt på viktige faktorer som må være til stede  for å oppnå god intern kommunikasjon i egen organisasjon.

Utdannet journalist ved medielinjen på Høgskulen i Volda,  avis, tv og radio. 

Kursdeltakerne lærer å:

PR­ledelse og strategisk kommunikasjon, Master of  Management programmet ved Handelshøyskolen BI.  

Jobbet som journalist i Aftenposten, Dagbladet, NTB, Vårt  Land og Fædrelandsvennen. 

Fungerende informasjonssjef i Barne­ og  likestillingsdepartementet 

Informasjonsansvarlig/seniorrådgiver i Økokrim. 

o Kartlegge informasjonsflyten i egen organisasjon o Engasjere medarbeiderne til å skape bedre  informasjonsflyt horisontalt og vertikalt o Utarbeide en strategi for  intern kommunikasjon


Jobbet for en rekke kunder, blant annet Politidirektoratet,  Justisdepartementet, Oslo Tinghus, Axellus og Cappelen Damm. 

Velkommen på kurs!

Pris Pris for kurset er kr. 3 500 som inkluderer undervisning,  læremateriell, kursbevis og enkel lunsj.

Påmelding Folkeuniversitetet Sørlandet, Studiested Lister Telefon 37 00 36 60 ­ faks 37 00 36 69 e­post: lister@fu.no

”Bedre intern kommunikasjon  motiverer medarbeiderne og  øker virksomhetens evne til  måloppnåelse”

Profesjonelt kurs i

INTERN KOMMUNIKASJON med Siv Ellen Omland

Studiested Lister Høsten 2010 Undervisningssted Lister


Telefon 37 00 36 60 – faks 37 00 36 69 E­post: lister@fu.no 

Intern kommunikasjon  

Folkeuniversitetet Sørlandet, Studiested Lister

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you