Page 1

Knaben Leirskole bygger fjellcamp Av Jan Rob

For tiden holder leirskolen, i samarbeid med Knaben Fjellhest, Torvløbakkan gard og Knaben Ski- og aktivitetssenter på å bygge opp en fjellcamp i indre enden av Bergetjørn, like øst for Knaben I. Det har vært en lang diskusjon om hvor vi ønsker å legge campen. Det var aktuelt å legge den i den umiddelbare nærhet av våre eksisterende bygg, noe som uten tvil er det letteste i forhold til drift og vedlikehold Men i stedet ønsket vi å legge den i fjellet, og endte opp i nordre enden av Bergetjørn. Der er det ei lita øy, og vika innenfor er skånet mot vind, uansett vindretning. Den fungerer nærmest som en lagune, og er meget gunstig ved bruk av kanoer. •

Kort nok for dagstur, men likevel langt nok en overnattingstur. • Muligheter for utflukter fra campen Det er allerede merket turløyper i området, men ikke helt inn til selve campen. Det vil bli gjort. • Med tiden tenker en å etablere både heste- og sykkelløype inn til campen. Mest sannsynlig vil disse følge eksisterende veier, som ble bygget i forbindelse med gruvedriften ved Knaben I og Kvina Gruver. • Det vil bli adkomst for kano/pram/båt fra søndre ende av Bergetjørn Hvorfor Knaben Fjellcamp I forbindelse med etablering av landskapsverneområdet Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene har man hatt et ønske om å tilrettelegge for bruk av området, gjerne rettet mot ungdom. For eksempel ønsket man å bygge en camp i hvert fylke verneområdet omfatter. BUIN er forkortelse for Barn og Ungdom i Naturen. Knaben Leirskole ble pekt ut og forespurt om å stå for Vest-Agders anlegg. Leirskolen syntes dette var interessant i utgangspunktet, men vi har tatt oss tid for å la ideen modne. Utforming selve campen • 3 større gapahuker, samt et mindre bygg for toalett og lagring av utstyr. • Tilpasset bruk og terreng. – Vi har de siste vintrene fulgt med i hvordan byggene bør plasseres i terrenget. Dette med tanke på vind- og snøforhold. Deltakere har stor lokalkjennskap i dette området • Bygg etter lokale tradisjoner – Gapahuker er det som ligger nærmest de gamle hellerene, som ble brukt av gjetere i eldre tider. Vi ser for oss et reisverk i tre, men ”kler” dem store steiner, som det er mye av i området.


• •

Overnatting? – Vi ser ikke for oss at byggene skal være bygd for helårsovernatting. Men det skal være mulig å overnatte der med enkle fasiliteter Muligheter for å lage mat, peis, bål, gass, grill. Utstyr til dette skal lagres/låses inne i servicebygget

Hvem er brukerne • Leirskoleelever – Leirskolen har ca 850 elever på besøk årlig. 500 av disse vil besøke campen. De tre gapahukene dimensjoneres for å ta i mot opp til 30 elever om gangen. • Andre skoler – Ukjent tall. Det er ikke gjort noen markedsundersøkelser. • Knaben Fjellhest – 10 grupper a 10 personer årlig • Mindre grupper - Ukjent tall. Det er ikke gjort noen markedsundersøkelser • I utgangspunktet ser vi for oss at brukerne kun skal bruke campen sammen med kjentmann, guide. Men det vil også bli gitt mulighet til å benytte campen på selvbergingsbasis. • Selvbetjening - Ukjent tall. Det er ikke gjort noen markedsundersøkelser. Men gapahukene vil stå åpne til fri bruk. Vi vil kun låse inn utstyr som f.eks fiskeutstyr, Anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av juni 2011, og det vil bli et åpningsarrangement i løpet av sommeren. Dette annonseres på www.knaben.no

Knaben Fjellcamp  

Knaben Leirskole bygger fjellcamp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you