Page 1

Idèkonkurranse for Liknes sentrum

”Town by the River”


Ortofoto /oversiktskart

2


Flyfoto

3


Ny bebyggelse

4


Handel og service

5


Boligbebyggelse

6


Hetleskjei

7


Grønnstruktur/ Gangveier og Fjotlandsgaten

8


Biltrafikk og parkering

9


Flyfoto

10


Kultur og Handelstorget

11


Handelstorget

12


Handelstorget

13


Snitt Kvinaelva

14


Kvinaelva

15


Flyfoto Faret

16


Flyfot Faret

17


Ny buss/drosjesentral

18


Kvina Tower

19


Liknes sentrum by night

20


flyfoto

21

Presentasjon fra Kristiansen & Selmer Olsen/Ole Ertzeid  
Presentasjon fra Kristiansen & Selmer Olsen/Ole Ertzeid  

Sentrumsplan

Advertisement