Page 64

INNTAKA NEMENDA 12. gr. Vi" mat á nemendum inn í skólann er sko"a"ur bakgrunnur nemenda hva" var"ar menntun, atvinnureynslu og lífsreynslu almennt. Reynt er a" meta hvernig námi" í Kvikmyndaskóla Íslands muni henta vi"komandi nemanda og hversu líklegt sé a" nemandi geti ná" gó"um árangri a" námi loknu. Umsækjendur í allar deildir skólans skulu hafa loki" stúdentsprófi e"a jafngildu prófi. Skólanum er &ó heimilt a" veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir &ekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur fyrir nám vi" skólann. Rektor ákve"ur samkvæmt umsögn inntökunefndar hva"a nemendum skal veitt innganga í skólann á &essum forsendum. Umsækjendur í deildir I til III &urfa a" senda inn ítarlega umsókn og s$nishorn af verkum, samkvæmt sérstökum umsóknarreglum. Erlendir umsækjendur &urfa jafnframt a" senda kynningarmynd um sjálfa sig samkvæmt sérstökum reglum. Telst &a" vera ígildi inntökuvi"tals og eru &eir valdir inn á grunni &ess og innsendra gagna. Íslenskir umsækjendur &urfa a" mæta í inntökuvi"töl. Öllum umsóknum skal fylgja ljósrit e"a sta"fest afrit af prófskírteinum og ö"rum gögnum sem kann a" ver"a óska" eftir. Umsækjendur í deild IV, leiklistardeild &urfa a" &reyta verklegt inntökupróf ásamt vi"tölum. Á &a" einnig vi" um erlenda umsækjendur. Deildarforsetar ásamt völdum kennurum skipa inntökunefndir vi" skólann. Teki" er vi" n$nemum inn í skólann bæ"i á haust- og vorönn. Augl$st skal eftir umsóknum á haustönn eigi sí"ar en 1. apríl og skal inntöku vera loki" 10. maí. Augl$st skal eftir umsóknum á vorönn eigi sí"ar en 1. október og skal inntöku vera loki" 10. nóvember. Hámarksfjöldi í hvern bekk eru 12 nemendur. Leitast skal vi" a" hafa jafnræ"i kynja í bekkjum. KENNSLUSKIPULAG 13. gr. Kennslutími, útskriftir Kennsluár skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri og vormisseri. Á kennslumisseri skulu eigi vera færri en 15 kennsluvikur. Próf og leyfi koma &ar til vi"bótar &annig a" námstími á önn er um 17 vikur. Engin kennsla fer fram á lögbo"num frídögum. Ni"urstö"ur námsmats skulu liggja fyrir innan tveggja vikna eftir útskrift af önn. Vi" útskrift úr skólanum skulu allar einkunnir og umsagnir liggja fyrir á útskriftardegi. Útskriftir fara fram tvisvar á ári, vi" lok haustannar í kringum 20. desember og vi" lok vorannar í kringum 15. maí. Til a" fá brautskráningu &urfa nemendur a" a" hafa loki" öllum námskei"um samkvæmt námskrá vi" upphaf náms. %eir skulu einnig vera a" fullu skuldlausir vi" skólann. 14. gr. Einingakerfi og framvinda náms Einingakerfi skólans byggir á ECTS kerfinu (European Credit Transfer System) &ar sem mi"a" er vi" a" hver eining samsvari 25 klukkustunda vinnu nemanda. Mi"a" er vi" a" hver kennsluvika sé 2 einingar. Meginreglan er sú a" nemandi &arf a" ljúka 30 einingum til a" flytjast á milli anna. Veikindi e"a vi"urkennd forföll geta &ó skapa" undan&águ frá &eirri reglu, &ó má aldrei vanta meira en 8 einingar upp á námsárangurinn á hverri önn. Til a" útskrifast &arf nemandi a" hafa loki" a" fullu 120 einingum. Nemandi sem ekki hefur loki" fullnægjandi einingafjölda til a" útskrifast hefur rétt til &ess a" sækja &au námskei" sem upp á vantar á næstu &remur önnum &ar á eftir og skal hann &á grei"a skólagjöld sem nemur &átttöku hans í &eim námskei"um. Hann hefur &ó ekki forgang í &au námskei" sem eru fullsetin og ver"ur a" bí"a &ar til pláss losnar. 15. gr. Námskrá Skólinn gefur út endursko"a"a námskrá einu sinni á ári og skal hún liggja fyrir 20. ágúst ár hvert og gilda fyrir tvær annir. Endursko"unar- og breytingarferli námskrár skal vera frá 1. júní til 20. ágúst. %ar fyrir utan skal námskrá vera óbreytt. Í námskrá skal koma fram uppbygging námsins, rö"un námskei"a ni"ur á annir og námskei"al$singar. Í námskei"al$singum skal koma fram heiti námskei"s og au"kenni. L$sing á inntaki námskei"sins. Hva"a &ekkingu ætlast er til a" nemandi ö"list me" setu á námskei"inu og hvernig sú &ekking er metin. Áhersla skal lög" á a" l$sing á námskei"i sé sem ítarlegust og a" samræmi sé á milli l$singar og &eirrar kennslu sem fer fram.

63

Profile for Kvikmyndaskóli Íslands

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Advertisement