Page 55

LRS 402 - Leikur og rödd - Söngur 4.önn L#sing: Námskei"i" er framhald af LRS 302 Söngur &ar sem haldi" er áfram a" &jálfa rödd leikarans og tækni me" „Complete Vocal Technique“ a"fer"inni. Námskei"i" er stu"ningsnámskei" vi" LOL 208 lokaverkefni" á 4. önn. Nemendur setja sér markmi" fyrir önnina og velja hva"a sönglög &au vilja vinna me" og &róa fyrir lokatónleika. Liti" er yfir farinn veg og rifju" upp helstu tækniatri"i. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" &ekkja vel raddsvi" sitt og me" ögu"um vinnubrög"um ö"last d$pri skilning á radd&jálfunarferli leikarans í leik og söng. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum og mat á verkefni. Kennari/lei"beinandi: Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Birgitta Haukdal, Hera Björk %órhallsdóttir og %órhildur Örvarsdóttir LRT 102 - Leikur og rödd - Texti 1.önn L#sing: Kennari/lei"beinandi veitir nemendum inns$n í grunn&ætti raddbeitingar og textame"fer"ar me" öndunar- og upphitunaræfingum og &jálfar a"fer"ir sem kveikja líkams- og ímyndunaraflsvitund nemenda. Unni" er a" uppbyggingu raddarinnar me" stuttum textum og ljó"um. Áhersla er lög" á a" nemendur séu me"vita"ir um mikilvægi samspils raddar og líkamsbeitingar. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa ö"last grunn&jálfun í raddbeitingu og textame"fer" og &róa" tækni sem stu"lar a" samspili líkama og raddar. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum og mat á verkefni. Kennari/lei"beinandi: Vigdís Gunnarsdóttir

LRT 202 - Leikur og rödd - Texti 2.önn L#sing: Beint framhald af LRT 102. Haldi" er áfram a" &jálfa rödd leikarans me" öndunar- og raddæfingum og áhersla lög" á samhæfingu ólíkra &átta. Unni" er a" uppbyggingu raddarinnar me" líkamlegum æfingum, klassískum textum og ljó"um. A" námskei"inu loknu: Á nemandi a" hafa &róa" rödd sína, tækni og úthald og kynnst mikilvægi stö"ugrar radd&jálfunar í vinnu leikarans. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum og mat á verkefni. Kennari/lei"beinandi: Pálína Jónsdóttir LRT 302 - Leikur og rödd - Texti 3.önn L#sing: Haldi" er áfram a" &jálfa rödd leikarans og tækni. Rík áhersla er lög" á sam&ættingu raddar, huga og líkamstjáningar og frumkvæ"i í vinnubrög"um. Unni" er me" bundi" mál, klassískar leikbókmenntir og texta a" eigin vali. Nemandi vinnur í samvinnu vi" kennara a" 3 - 5 mínútna langri kvikmynd (senu) &ar sem leiki" er á blæbrig"i raddarinnar. Myndin má vera samansett úr Shakespeare, söng, frumsömdu ljó"i e"a hva"a texta sem nemandi tengir vi". Áhersla er lög" á vanda"a hljó"upptöku og vinnslu. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa ö"last d$pri skilning á mikilvægi stö"ugrar radd&jálfunar sem gerir honum kleift a" beita röddinni á ólíkan hátt eftir vi"fangsefni. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum og mat á verkefni. Kennari/lei"beinandi: Vigdís Gunnarsdóttir 54

Profile for Kvikmyndaskóli Íslands

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Advertisement