Page 50

LEH 404 - Leikur og hreyfing 4.önn L#sing: Námskei"i" er á lokaönn og ætla" sem stu"ningsnámskei" vi" lokaverkefni nemandans. Áhersla er lög" á sjálfstæ"i í líkamsvitund út frá uppbyggingu líkamans og hreyfigetu, persónusköpun og líkamstjáningu sem nemendur hafa tileinka" sér á sí"ustu &remur önnum. Nemendur vinna saman a" ger" dansmynda hvers og eins &ar sem áhersla er lög" á líkamstjáningu, svipbrig"i, texta og kvikmyndaformi". Sérstök áhersla er lög" á nærmyndir. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa aga" vinnubrög" sín &annig a" hann geti &roska" leikhæfileika sína á faglegum grunni út frá líkamlegri me"vitund. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum, mat á kvikmyndaverki. Kennari/lei"beinandi: Eva Rún %orgeirsdóttir, Helena Jónsdóttir, Sandra Erlingsdóttir, Steinunn Ketilsdóttir og Tinna Grétarsdóttir

LES 104 - Leiksköpun 1.önn L#sing: Kynntar eru helstu stefnur og stílar í leiktjáningu og leiksköpun. Nemendur eru &jálfa"ir í grunnvinnu leikarans, tækni og leiksköpun me" hli"sjón af margreyndum a"fer"um. Áhersla er lög" á einlægni, trúver"ugleika og samstillingu í skapandi vinnu. Námskei"inu er ætla" a" vera bæ"i fræ"ilegt og verklegt. Kynntar eru a"fer"ir Stanislavski og Meisner o.fl. og lög" áhersla á samstillingu í hópi, spunaæfingar út frá líkamlegri nálgun og senuvinnu me" og án texta. Í lok námskei"s vinna nemendur saman hópverkefni og senur. Markmi"i" er a" nemendur séu me"vita"ir um mikilvægi samhæfingar, hlustunar, samvinnu og aga"ra vinnubrag"a. Unni" er me" gestakennara hluta námskei"sins. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa kynnst undirstö"uatri"um leiktækni og leiksköpunar og vera me"vita"ur um mikilvægi samvinnu, samhæfingar og stö"ugrar &jálfunar leikarans. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum, verkefni og sk$rsla. Kennari/lei"beinandi: Darren Foreman og Sigrún Sól Ólafsdóttir

LES 204 - Leiksköpun 2.önn L#sing: Námskei"i" er beint framhald af LES 104. Haldi" er áfram a" &jálfa leikarann í leiktækni og leiksköpun og efla vitund hans um mikilvægi &jálfunar og æfinga í daglegu lífi leikarans. Námskei"inu er ætla" a" vera bæ"i verklegt og fræ"ilegt. Í &ví er áfram unni" me" a"fer"ir Stanislavski og Meisner. Fari" d$pra inn í greiningakerfi a"fer"a líkamlegra ger"a og leiksköpun í senuvinnu á gólfi. Áhersla er lög" á virkjun ímyndunaraflsins, persónusköpun og líkamlega tjáningu. Markmi"i" er a" nemendur ö"list auki" sjálfstæ"i og öryggi í vinnubrög"um. Námskei"inu l$kur me" leiknum senum e"a kvikmynd sem nemendur vinna undir stjórn kennara. Unni" er me" gestakennara hluta námskei"sins. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa ö"last skilning á greiningarvinnu leikarans og helstu a"fer"um í leiksköpun út frá hlustun í samleik í senuvinnu og stö"ugri &jálfun í vinnu leikarans. Mat: Ástundun, &átttaka í tímum, verkefni og sk$rsla. Kennari/lei"beinandi: Darren Foreman

49

Profile for Kvikmyndaskóli Íslands

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Advertisement