Page 24

KLM 104 - Klipping/Myndvinnsla 1.önn L#sing: Í upphafi námskei"sins er fari" ítarlega yfir tæknilega &ætti klippiforritsins. Fjalla" er um stö"u og starfsvi" klipparans. Sí"an vinna nemendur $mis klippiverkefni &ar sem áhersla er lög" á a" nemendur ö"list skilning á &ví hlutverki klipparans a" endurskrifa sögur út frá efni sem liggur fyrir. A" námskei"i loknu: Eiga nemendur a" hafa ö"last inns$n og tilfinningu fyrir sköpunarstarfi klipparans og haldgó"a &ekkingu á notkun klippiforrits. Mat: Mat á verkefnum og ástundun. Kennari/lei"beinandi: Steingrímur Karlsson KLM 203 - Klipping/Myndvinnsla 2.önn L#sing: Lög" er áhersla á tvennt á námskei"inu. Annars vegar er fari" yfir alla verkferla í klippingu og hinsvegar vinna nemendur „multiklipp“ úr efni sem &au fá í hendur. „Multiklippi"“ er &ungami"ja áfangans. Mögulega taka nemendur sjálfir upp &a" efni sem skal nota, t.d. leikrit. Hver og einn klippir sína útgáfu. Sérstök áhersla er lög" á a" kynna skipulag og skráningu. A" námskei"i loknu: Eiga nemendur a" hafa auki" hæfni sína sem klipparar og hafa ö"last &ekkingu á starfssvi"i klipparans. Mat: Ástundun og mat á verkefnum. Kennari/lei"beinandi: Steingrímur Karlsson KLM 305 - Klipping/Myndvinnsla 3.önn L#sing: Áhersla er hér lög" á leiki" efni. Nemendur sjá um tæknia"sto" í upptökum á "Pilot" &áttum sem er samvinna allra svi"a. Hver nemandi klippir sí"an sína útgáfu af &ættinum og lei"beinandi og leikstjóri velja saman endanlegt klipp. %á sjá nemendur um frágang &áttanna s.s. kreditlista og sitja me" fagmönnum vi" litgreiningu. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa ö"last frekari reynslu sem klippari. Mat: Ástundun og mat á verkefnum. Kennari/lei"beinandi: Steingrímur Karlsson

KLM 404 - Klipping/Myndvinnsla 4.önn L#sing: Námskei"i" tengist lokaverkefni nemenda. Nemendur klippa &annig lokaverkefni sín í &essum áfanga og njóta fulltingis og a"sto"ar lei"beinanda í &ví ferli. Lei"beinandi skal sjá um a" klippinu sé gefin sú árvekni og yfirfer" sem öll fagleg klipp &urfa a" ganga í gegnum. Sé nemandi ekki me" lokaverkefni sem getur tengst &essum áfanga skal hann í samrá"i vi" lei"beinanda, klippa verkefni sem getur borist utan frá e"a frá ö"rum sérsvi"um og skal &á uppfylla mat lei"beinanda var"andi hæfni og kröfur. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa s$nt fram á færni sína me" framlagningu á vel klipptri mynd.

Mat: Mat á verkefni sk$rsla. Kennari/lei"beinandi: Steingrímur Karlsson

23

Profile for Kvikmyndaskóli Íslands

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Advertisement