Page 13

MFA 102 - Myndræn frásögn - (me" Deild III) 1.önn L#sing: Í &essu námskei"i er e"li og ger" myndmálsins rannsaka". Mynddæmi eru greind og sko"a" er hva"a merkingu má leggja í myndstær"ir, sjónarhorn, samsetningu myndskei"a, tákn og skilabo". Námskei"i" er einnig verklegt &ar sem nemendum gefst m.a. tækifæri til a" útfæra senu upp úr eigin handriti a" lokaverkefni. Auk &ess ver"ur fari" í undirbúningsferli leikstjórans fyrir tökur, m.a. vi" ger" skotlista og „gólfplana“. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa skilning á &eim &ætti leikstjórnar sem l$tur a" &ví a" mi"la dramatík á sjónrænan hátt. Auk &ess á hann a" geta gert sér grein fyrir merkingu mismunandi myndskei"a og fjölbreytileika í samsetningu. Nemandi á a" hafa grunn&ekkingu á undirbúningsferli leikstjóra. Mat: Verkefni og ástundun. Kennari/lei"beinandi: Hafsteinn Gunnar Sigur"sson

MFA 202 - Myndræn frásögn - (me" Deild III) 2.önn L#sing: Rannsóknum á myndmáli er haldi" markvisst áfram me" mynddæmum og verklegum æfingum. Myndræn frásögn, tákn, skilabo" og flóknari mynddæmi eru tekin til sko"unar auk &ess sem fari" ver"ur nánar í undirbúningsferli leikstjórans. Nemendur gera æfingar tengdar námsefninu. A" námskei"i loknu: Ánemandi a" hafa ná" ágætum tökum á a" mi"la frásögn me" myndrænumhætti. Hann á a" rá"a vi" fjölbreytt myndskei" og $msa möguleika ísamsetningu &eirra. Einnig á nemandi a" &ekkja vel undirbúningsferli og a"fer"ir leikstjórans. Mat: Verkefni og ástundun Kennari/lei"beinandi: Steven Meyers

MYN 103 - Myndmál og me"fer" %ess - (Kjarni) 3.önn L#sing: Fjalla" er um myndmál og myndbyggingu me" &ví a" sko"a og skilgreina atri"i úr kvikmyndum frá $msum tímum. Í samrá"i vi" kennara svi"setja nemendur &ekkta senu úr kvikmynd og sko"a hvernig myndmáli" hefur áhrif á framgang hennar og upplifun áhorfandans á henni. Nemendur vinna sí"an í hópum vi" endurger" valinna atri"a úr kvikmyndum sem metin ver"a til einkunnar. Áhersla er lög" á a" nemandi læri a" nota tökuvélar, linsur og ljós á markvissan hátt. A" námskei"i loknu: Á nemandi a" hafa ö"last djúpstæ"an skilning á myndmálinu og möguleikum &ess til a" &jóna frásögn og andrúmi. Hann á a" hafa &ekkingu á &eim faglegu kröfum sem ger"ar eru til kvikmyndager"armanna. A" auki á nemandi a" hafa lært undirstö"uatri"i í faglegum vinnubrög"um vi" upptökur og &ekkja verkaskiptingu hinna sérhæf"u starfa. Mat: Verkefni og ástundun. Kennari/lei"beinandi: Grímur Hákonarsson

12

Profile for Kvikmyndaskóli Íslands

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Námskrá KVÍ | 2010-2011  

Advertisement