Page 4

Bonnerklap Essentiële schakel in het Hunzedal Het nieuwe natuurgebied Bonnerklap bij Gieterveen verbindt de recent ingerichte gebieden Torenveen en Oude Weer met de al langer bestaande reservaten Elzemaat, Duunsche Landen en Annermoeras. Over een lengte van vele kilometers vormt het Hunzedal zo een aaneengesloten en gevarieerd landschap waarin een meanderende Hunze is omgeven door graslanden, moeras en hier en daar wat broekbos. Voormalig gedeputeerde Rein Munniksma verrichtte onder grote belangstelling dit voorjaar de openingshandeling. Te d d y B e z u i j e n e n U k o V e g t e r *

Bonnerklap ligt in het Hunzedal net ten zuiden van de N33. Het gebied maakte vroeger deel uit van de Bonnervenen. De ontginningsgeschiedenis van deze venen is uitgebreid beschreven in het boek ‘750 jaar Oostermoerse venen’. De naam Bonnerklap herinnert aan de plek waar vroeger een brug (klap) over de Hunze of Oostermoerse Vaart lag, nabij het gehucht Bonnerveen. Lopend door het nieuwe natuurgebied valt direct de schaal ervan op. Niet de ervaring van een smalle zone langs de

Hunze, maar een voor het gevoel groot gebied waarin je gemakkelijk de oriëntatie kan verliezen. Ook de rust en de stilte zijn weldadig. Op een enkele plek in Bonnerklap stroomt de Hunze door bos. Meteen ontstaat er dan een heel andere sfeer en beleving. Wat verder opvalt is het brede karakter van de Hunze, veel breder dan de meanderende Hunze van voor de ruilverkavelingen in de vorige eeuw. Dit beeld zal echter langzaam veranderen, als de oevers begroeien en er een smallere, langzaam stromende beek overblijft. Niet alleen in Bonnerklap is rond de Hunze nieuwe natuur ontstaan. Tegelijkertijd is ook onder de snelweg N33 een brede verbinding gemaakt naar het gebied Elzemaat. Deze is passeerbaar voor vissen, maar ook voor zoogdieren zoals Bever, Otter, Das en Ree. Aan de oostzijde vormt het zijdal ‘De Beek’, een beekje dat vanuit Gieterveen het dal binnenstroomt, onderdeel van Bonnerklap.

Foto: Bertil Zoer

Visie en inrichting

De inrichting van het gebied Bonnerklap vloeit voort uit de Hunzevisie uit 1995. In 2014 is deze geactualiseerd en is de gewenste ontwikkeling van het Hunzedal tot ongeveer 2030 geschetst. Het belang van een aaneengesloten natuurgebied rondom de Hunze van Emmen tot Groningen is hierbij nog eens benadrukt. Juist daarom is het gereedkomen van Bonnerklap zo’n grote en belangrijke stap. Het vormt de verbindende schakel tussen twee grote, al eerder ingerichte natuurgebieden. Ook vergroot het nieuwe gebied de mogelijkheden om veel meer water langer vast te houden in tijden van veel regenval, zoals recent in de afgelopen julimaand. Door de nieuwe meanders en de vrije doorgang vanaf Gasselternijveen stroomafwaarts tot aan het Zuidlaardermeer zijn de mogelijkheden voor het opzwemmen van trekkende

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Kwartaalblad Het Drentse Landschap nr. 87  

Het kwartaalblad van Stichting Het Drentse Landschap nummer 87

Kwartaalblad Het Drentse Landschap nr. 87  

Het kwartaalblad van Stichting Het Drentse Landschap nummer 87