Page 4

4

Terreinbeschrijving

Dertig jaar onderzoek Doldersummerveld Een prachtige biografie van een bijzonder heideveld Arend van Dijk en Hester van Dijk-Heinemeijer*

Om er achter te komen hoe de kwaliteit van de natuur in een

Het Doldersummerveld is zo’n 260 hectare groot en ligt op de westflank van het stroomdal van de Vledder Aa. Aan de oostzijde van het natuurgebied ligt het Wapserveld van de Vereniging Natuurmonumenten.Verder wordt het ingesloten door bos en cultuurgraslanden. Het beheer van het Doldersummerveld wordt gedaan vanuit de beheerboerderij Sophiahoeve en de schaapskooi. Het gebied maakt deel uit van het Nationaal Park Drents-Friese Wold (7360 ha) en Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

bepaald natuurterrein is, doet Het Drentse Landschap al enkele decennia lang onderzoek. Op het Doldersummerveld is dat sinds 1982 elke tien jaar uitgebreid gedaan. Gekeken is naar de ontwikkeling van de heide- en veenmosvegetatie en broedvogels. In dit artikel wordt in vogelvlucht een beeld geschetst wat het effect op

Tapuit / Foto: Eric Wanders

Groen Bekermos / Foto: Eric Wanders

het beheer is geweest.

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Kwartaalblad 88 St Drentse Landschap  

Kwartaalblad 88 van Stichting Het Drentse Landschap

Kwartaalblad 88 St Drentse Landschap  

Kwartaalblad 88 van Stichting Het Drentse Landschap