Page 23

Cultuurhistorie

dgoederen Eelde-Paterswolde In het gebied rondom Eelde en Paterswolde is ongeveer gelijktijdig aan de Fraeylemaborg een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Op de Franse Militaire Kaart van 1811- 1813 kunnen bij de buitens Noordwijk, Brinkhoven en Lemferdinge de eerste landschappelijke contouren worden waargenomen: slingerende vijvers en eveneens slingerende paden. Anders dan bij de Fraeylemaborg zijn hierbij geen bekende architecten betrokken.Vermoedelijk was hier de rol van de eigenaren dan ook groot. Wie nu door de landgoederengordel Eelde-Paterswolde rondwandelt, loopt in het midden van restanten van een fraaie aaneenschakeling van tuinen en parken die al vanaf het einde van de achttiende eeuw zijn aangelegd. Dit bijzondere landschap kan beschouwd worden als een belangrijke voorloper van de landschapsstijl in Noord-Nederland. De bijzondere waarde van het gebied kan ook worden beschouwd vanuit de grote invloed die landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard (Rolde 1782 - Leeuwarden 1851) hier had. Dit gebied was van grote betekenis voor de ontwikkeling van zijn carrière: hij kwam hier in aanraking met de landschapsstijl, hij ontwikkelde zich van hovenier tot ‘aanlegger en architect van buitens’ en hij kreeg hier zijn eerste opdrachten.

Foto: Bertil Zoer

Hovenier

Naast zijn werkzaamheden als hovenier volgde Roodbaard vanaf 1807 tot 1813 gratis tekenlessen aan de Academie voor Bouw-,Teeken-, en Zeevaartkunde in Groningen. Na zijn opleiding in 1813 te hebben afgerond, ves-

tigde Roodbaard zich als hovenier in Groningen. In december 1813 trad hij in het huwelijk met Hillegien Debbes. In maart 1814 werd hun eerste dochter Hilda geboren. Roodbaard gaf daarbij als beroep tapper op. Hij was dus niet langer in loondienst als hovenier en had bovendien nog geen inkomsten als portretschilder. Toch zou Roodbaard zich binnen enkele jaren opwerken

tot aanlegger van buitens. Dankzij het binnenwerken in het elitenetwerk van Noord-Nederland ontwikkelde Roodbaard een netwerk van opdrachtgevers, waar hij tot het einde van zijn carrière werkzaam voor bleef. In maart 1814 kwam in Amsterdam de Vergadering van Notabelen bij elkaar om de ontwerp-Grondwet aan te nemen. Opvallend is dat

23

Overzicht van de parken en tuinen in Eelde - Paterswolde die tussen 1800 en 1850 in de landschapsstijl zijn aangelegd, grotendeels naar ontwerp van L.P. Roodbaard. 121 Noordwijk, 122 Vennebroek 123 Brinkhovern 124 De Braak 125 Westerbroek 126 Lemferdinge 127 De Duinen 128 Oosterbroek 129 Voorveld

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

Kwartaalblad nr 78  

Kwartaalblad nummer 78 van Stichting het Drentse Landschap

Kwartaalblad nr 78  

Kwartaalblad nummer 78 van Stichting het Drentse Landschap