Page 21

> BEGAAFDHEID

WORDT HET DOORPAKKEN OF AFHAKEN

HOE KRIJG JE EEN HOOGBEGAAFD KIND (WEER) IN BEWEGING? Hoogbegaafde kinderen en jongeren die vervallen tot niets doen: volgens hoogbegaafdheidsspecialist Monique Jonkers (Bureau Flore) is dat één van de lastigste problemen die zich bij hoogbegaafden kunnen voordoen. In haar boek Lekker zelluf doen! vertelt ze hoe het komt dat hoogbegaafden zo in de problemen kunnen komen. En belangijker: hoe je daarin verandering brengt, als ouder, leerkracht of intern begeleider. DOOR TON SMITS

Ton Smits is journalist. Hij schrijft onder andere over hoogbegaafdheid en talentontwikkeling.

I

n mijn praktijk komen allerlei kinderen, adolescenten en volwassenen met vraagstukken die verband houden met hoogbegaafdheid. Het vervallen tot lethargie beschouw ik echter als één van de ernstigste en meest taaie problemen. Het begint vaak klein: met uitstelgedrag, huiswerk dat niet wordt gemaakt en huishoudelijke taakjes die niet worden gedaan. Als dat een tijdje aanhoudt, vallen de leerprestaties tegen en wordt de weerstand om naar school te gaan steeds groter. Uiteindelijk kunnen de gevolgen verreikend zijn: er zijn genoeg voorbeelden van hoogbegaafden die nooit een diploma van de middelbare school hebben behaald.

De kans is groot dat faalangst hen parten blijft spelen en dat ze later alleen werk vinden onder hun niveau. Een persoonlijk drama voor het individu en een gemiste kans voor de maatschappij!’

COMPENSATIEGEDRAG

Volgens Jonkers is het interessant te zien wat er gebeurt als hoogbegaafde kinderen tot stilstand dreigen te komen. ‘Vaak lijkt het wel alsof ouders, leerkrachten en intern begeleiders de terugval van het kind willen compenseren door zelf steeds harder te werken. Er komen meer uitdagende materia-

21

“HET VERVALLEN TOT LETHARGIE BESCHOUW IK ECHTER ALS ÉÉN VAN DE ERNSTIGSTE EN MEEST TAAIE PROBLEMEN.” EDUCATIEHELD! 2018

Educatieheld! 2018  

Magazine voor leraren en directeuren in het basisonderwijs

Educatieheld! 2018  

Magazine voor leraren en directeuren in het basisonderwijs