__MAIN_TEXT__

Page 1

CONGRESSPECIAL NVVB CONGRES 11 & 12 MEI 2016

EINDELIJK ECHTE DIENSTVERLENING?

1


INHOUD

 4

12 Feestavond 11 mei 2016

Terugblik woensdag 11 mei 2016

8 Inspiratie en inhoud 11 mei 2016

18 Wethoudersbijeenkomst

28

22 Beursvloer

 Terugblik donderdag 12 mei 2016

30 Inspiratie en inhoud 12 mei 2016

36 MAD2016

44 Samen meer resultaat

36 Workshops

2

45 Digitaal met een hostmanship-touch


VOORWOORD Al tijdens de congresdagen kreeg ik vele enthousiaste geluiden te horen over de presentatie “When digital becomes human” van Steven van Belleghem. Zijn verhaal kan met recht de rode draad van ons congres genoemd worden. Een rode draad die zich laat kenschetsen als “we moeten het zowel digitaal als in het menselijk contact uitstekend doen.” Zowel in het plenair gedeelte als in de workshops konden de presentaties, discussies en kennisuitwisseling allemaal hieromheen gedrapeerd worden. Omdat de “ja-maars” op de vaste column van gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond in Burgerzaken & Recht soms niet van de lucht zijn, was ik erg benieuwd naar de reacties op het gezamenlijk optreden van Arre samen met nationaal ombudsman Reinier van Zutphen. In hun betoog konden we de uitdrukking “buiten de lijntjes kleuren” regelmatig horen. Passend in hostmanship, ambtelijke professionaliteit en vakdeskundigheid en het alom gehoorde “bewegen van systeem- naar leefwereld”. De hierop aansluitende workshops van Arre Zuurmond “Ga je voor de regels of ga je voor de rek?” zijn erg goed bezocht. Wat me daarbij opviel is dat de deelnemers in een spelvorm opvallend massaal ervoor kozen voor de rek te gaan. Heb ik dan wat dit betreft toch een verkeerd beeld van onze beroepsgroep? Spelen er andere zaken die maken dat gemeenten en overheden in het algemeen tamelijk rigide omgaan met de uitvoering van wetten en regels? Of heb ik plenair bij Arre goed gehoord dat het eigenlijk vooral om een “systeemfout” gaat? De waarheid zal in het midden liggen. Verfrissend was het optreden van Kaspar Korjus en Triin Rast uit Estland. Zij namen ons fris en fruitig mee in de digitaliseringsontwikkelingen van hun land en de inzet van de zogenoemde e-Residency als game changer. “Hoe jong zijn die twee eigenlijk?” hoorde ik fluisterend om me heen… Ik ben er trots op dat wij bij ons jaarcongres gastheer mochten zijn van de Wethoudersvereniging en van de #MAD 2016 beweging (“Make A Difference”) van de Public Leadership Foundation en Serious Ambtenaar. Een verslag van deze middagen leest u terug in deze uitgave. Rens de Jong was als dagvoorzitter met humor en scherpte twee dagen onze gids. Het congres werd min of meer omlijst door DWDD (De Wereld Draait Door). Op de eerste dag mocht Nico Dijkshoorn op de van hem bekende wijze zijn blik werpen op hoe hij de congresdag tot dan toe beleefd had. Ik weet nu ook persoonlijk hoe “de van hem bekende wijze” voelt. Hilarisch, we hebben van hem genoten! Cabaretier Pieter Derks nam ons in zijn slotact met een vette knipoog mee door de ellende van digitaal én menselijk contact bij Ryanair. Het congres als geheel, het plenair gedeelte, de vele goed bezochte workshops, de faciliteiten en omlijsting, beursvloer en standhouders: alles kwam in de evaluatie als goed tot zeer goed uit de bus. En met recht. Met natuurlijk ook hier en daar wel wat kanttekeningen, waar we bij de organisatie van de volgende editie van het jaarcongres in 2017 ons voordeel mee kunnen doen. Noteert u alvast maar: 12 en 13 april 2017. In deze congresuitgave kunt u in woord en beeld het jaarcongres 2016 allemaal nog eens herbeleven. Simon Rijsdijk, voorzitter NVVB

3


WOENSDAG 11 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

TERUGBLIK

4


5


WOENSDAG 11 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

TERUGBLIK

6


7


WOENSDAG 11 MEI 2016

EINDELIJK ECHTE DIENST VERLENING? Nog voordat het NVVB congres om 9.30 uur officieel van start gaat, is de ruime parkeer­ gelegenheid van het NH Leeuwenhorst Hotel in Noordwijkerhout al goed gevuld. Via de oranje loper in de entreehal worden de bezoekers naar de ontvangstbalie geleid. Daar worden ze welkom geheten door vijf vrolijke dames, van wie ze hun badge én een Dopper drinkfles krijgen. Een beter welkomstcadeau had de NVVB met het warme weer niet kunnen bedenken. Dan is er gelegenheid om samen met collega’s, onder het genot van een kop koffie of thee, de beursvloer te verkennen.

TOM BESTEMAN, ALLROUND MEDEWERKER

“Ik ben benieuwd naar de ervaringen van

BURGERZAKEN, SED-ORGANISATIE

collega’s uit het vakgebied elders uit het land.”

ÉCHTE DIENSTVERLENING

de symbolische waarde waarde die

Rond 10.05 uur verzoekt Ronald Zijlstra

gemeente haar openingstijden aanpast

van de NVVB de bezoekers vriendelijk om

aan de behoeften van de burger, kiest een

registreert, is soms van essentieel belang.’

zich naar de plenaire zaal te begeven. De

andere gemeente er juist voor om minder

De minister doelt hiermee op de recente

bel die hij daarbij gebruikt werkt goed,

vaak open te zijn.

media-discussie rondom de registratie

want tien minuten later zitten de ruim 800

het heeft als de overheid iets doet of

van een doodgeboren kindje. Vervolgens

gasten klaar voor het welkomstwoord van

BURGERZAKEN: HET GEZICHT VAN DE

haakt hij in op het digitaal zakendoen

dagvoorzitter Rens de Jong. De Jong zet

OVERHEID

met de overheid en de aandacht

de bezoekers al snel aan het werk: ‘U mag

Op welke manier een gemeente haar

voor fraudebestrijding die daarmee

de komende minuut met uw buurman

dienstverlening ook inricht, één ding

samenhangt. ‘Wij als overheden hebben

of buurvrouw praten over innovatieve

moeten we ons te allen tijde goed

de doelstelling dat iedereen zijn zaken in

initiatieven uit uw eigen gemeente.’ Uit de

realiseren: ‘De medewerker burgerzaken

2017 digitaal kan regelen.’ Dit mag volgens

uiteenlopende voorbeelden die voorbij

is het gezicht van de overheid,’ aldus

Plasterk niet gepaard gaan met dwang,

komen, blijkt hoe verschillend sommige

minister Plasterk die de opening verzorgt.

maar wél met enige drang, waarbij de

gemeenten toewerken naar hetzelfde

‘Hierbij spelen aspecten als bejegening,

burger ondersteund wordt op weg naar de

doel: échte dienstverlening. Waar de ene

nut en efficiëntie een grote rol. Maar ook

digitale dienstverlening.

SACHA WIERENGA, TEAMLEIDER KCC/

“Welke ontwikkelingen komen op ons af en

BURGERZAKEN, GEMEENTE DELFZIJL EN

hoe kunnen we daarop inhaken?”

APPINGEDAM

8


MARIJKE BUIJSMAN,

“Ik kom hier elk jaar om te netwerken en om op

KWALITEITSMEDEWERKER

de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.”

BURGERZAKEN, SED-ORGANISATIE

Wanneer Rens de Jong zijn vraagtekens

fraude daarentegen steeds belangrijker:

plaatst bij de digitale overheid, naar

‘Hostmanship en vakmanschap zonder

aanleiding van een kritisch artikel

consessies, dat is de opdracht waar wij de

dat onlangs verscheen in De Groene

komende jaren voor staan.’

Belleghem, ‘elk mens is een individu, met

Amsterdammer, benadrukt Plasterk

individuele behoeftes. Zet daar als overheid

nogmaals zijn absolute vertrouwen in

WHEN DIGITAL BECOMES HUMAN

op in. Hebben we daar nog mensen bij

de digitale overheid. ‘We moeten vooral

Steven van Belleghem, auteur van het

nodig? Jazeker! Sterker nog, naarmate de

niet vergeten dat veel overheidszaken

boek ‘ When digital becomes human,’

digitalisering groeit, wordt de menselijke

nu al digitaal worden geregeld, denk

neemt de bezoekers mee in een digitale

rol steeds belangrijker. Mensen maken het

bijvoorbeeld aan de DUO of de

wereld met een menselijke touch. ‘We

verschil in dingen die computers niet goed

Belastingdienst.’

leven in een digitale wereld en je kunt niet

kunnen: empathie, passie en creativiteit.

anders dan daarin meegaan. De slogan

Dus zorg ervoor dat jouw mensen daarin

HOSTMANSHIP & VAKMANSCHAP

is dan ook niet langer digital first, maar

uitblinken!’

Het programma gaat verder met Simon

mobile first!,’ aldus van Belleghem. ‘Digitale

Rijsdijk, voorzitter van de NVVB, die pleit

diensten moeten snel, leuk én gemakkelijk

Na het inspirerende pleidooi van van

voor digitale excellentie. ‘Dit gaat niet

zijn. ‘ Als illustrerend voorbeeld noemt

Belleghem is het pauze. Bezoekers plegen

alleen over gemak, zoals een CV ketel

hij Disney’s My Magic; een polsbandje

het nodige toiletbezoek en halen een kop

die je op afstand via je telefoon kunt

waarmee je in Disney World alles betaalt,

koffie of thee, om vervolgens informatie

bedienen, het gaat ook over excellente

maar bijvoorbeeld ook incheckt in het

(en uiteraard een paar leuke gadgets) te

informatiebeveiliging.’ Daarvan werd Rijsdijk

hotel en reserveert in het restaurant.

verzamelen bij de verschillende stands.

zich een aantal weken terug heel goed

Allemaal zonder dat er pincodes of andere

Ondertussen wordt er druk nagepraat over

bewust, toen hij na een bijeenkomst zijn

beveiligingsmethodes aan te pas komen:

het ochtendprogramma.

I-pad kwijtraakte: ‘Als ze die vier cijfertjes

‘Briljant! En geloof me, niemand neuzelt

kraken, dan kunnen ze bij mijn mail, mijn

daar over privacy. Privacy is de foute

PRATEN MET…

bank-apps… het zweet brak me uit.’ Hij

discussie; dat is niet meer belangrijk als de

Na de pauze nemen André Regtop

vervolgt zijn verhaal met de veranderende

dienstverlening groot genoeg is.’ Om dit

(algemeen directeur ICTU), René Bagchus

rol van de gemeente, die bij de primaire

te bereiken is ‘one size fits none’ één van de

(directeur Democratie en Burgerschap bij

dienstverleningsprocessen steeds kleiner

belangrijkste uitgangspunten. ‘Het is het

het Ministerie van BZK) en Simon Rijsdijk

wordt, maar bij het herkennen van

einde van de gemiddelde burger,’ zegt van

(voorzitter NVVB) plaats op het podium.

SAAD ABDULMAHMOUD,

“We zijn hier met twintig collega’s uit de

BELEIDSADVISEUR TEAM

gemeente Almere en samen bezoeken we alle

BURGERZAKEN, GEMEENTE ALMERE

workshops uit het middagprogramma.”

9


MARIANNE VAN DEN KROONENBERG,

“De digitalisering al heel ver, maar je mag de

BACKOFFICE BURGERZAKEN,

menselijkheid niet uit het oog verliezen.”

GEMEENTE LEUDAL

Aan de hand van stellingen, waarover ook

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

verkeerde prestaties. ‘Gemeenten moeten

het publiek online mee kan stemmen,

Reinier van Zutphen (Nationale

bijvoorbeeld binnen een bepaalde

gaat Rens de Jong met hen in gesprek.

Ombudsman) en Arre Zuurmond

termijn een beslissing nemen over een

Een van de eerste stellingen gaat over

(Gemeentelijke Ombudsman) starten met

aanvraag. Wanneer dat lukt, krijgen ze een

dienstverlening zonder consessies. ‘Maar

een felicitatie: ‘Gefeliciteerd, jullie zijn de

schouderklopje. Maar vervolgens volgt op

er is wel een verschil met commerciële

dienstverleners van de toekomst! Er zit

een groot deel van die beslissingen een

bedrijven,’ zegt Rens de Jong, ‘als klant

zoveel belangrijk werk aan de voorkant. Als

bezwaarschrift. Hou daarmee op! Doe het

kan ik daar weggaan, maar ik kan niet

je dat mag doen is dat echt een felicitatie

liever in één keer goed, dan twee keer fout.’

weg bij mijn overheid. Bedrijven móeten

waard! Een deel van het werk verdwijnt

dus wel extreem klantgericht werken in

weliswaar, maar emotie, empathie en

DIJKSHOORN DICHTBIJ

tegenstelling tot de overheid, waar die

passie blijven over. Daar gaat het echter

Nico Dijkshoorn, columnist, dichter en

druk minder hoog is.’ ‘Bij de overheid gaat

nog te vaak mis.’ De ombudsmannen

schrijver -vooral bekend van De Wereld

het om bestaansrecht,’ antwoordt André

dragen een aantal schrijnende voorbeelden

Draait Door- blikt op zijn eigen scherpe

Regtop. ‘En daarbij is hostmanship van

aan uit hun dagelijkse praktijk. ‘Toch kun

wijze terug op het eerste deel van het

essentieel belang,’ vult Rijsdijk aan. Volgens

je dit de medewerkers niet aanrekenen.

congres. Hij neemt alles en iedereen

de stelling die daarna in beeld verschijnt

Het is een systeemfout,’ aldus Zuurmond.

op de hak; van Rens de Jong die in de

zorgt samenwerken voor vertraging in de

‘Mensen zijn twintig jaar gedrild in

eerste minuut zes keer vertelt dat hij voor

besluitvorming. 62% van de bezoekers is

rechtmatigheid, dus het kost een paar jaren

de radio en televisie werkt en minister

het oneens met deze stelling, tegenover

om weer terug te gaan naar de menselijke

Plasterk die beweert dat het NVVB-

38% van de mensen die de stelling

maat.’ Volgens van Zutphen zouden

feest de voornaamste reden is dat de

onderschrijft (daar waar meerdere partijen

gemeenten meer outreachend te werk

bezoekers naar het congres zijn gekomen,

deelnemen, hebben ook meerdere partijen

moeten gaan: ‘Bel bijvoorbeeld eens aan

tot de medewerker burgerzaken die

een mening). De drie heren beamen dit,

bij mensen met een betalingsachterstand

tot op heden vooral heeft zitten slapen

‘maar,’ zegt René Bagchus, ‘desondanks is

en stuur niet aanmaning na aanmaning.

achter de balie, maar die nu eindelijk

samenwerken noodzakelijk.’

Los het probleem op!’ Daarnaast moeten

écht gaat dienstverlenen. Er komen

gemeenten volgens hem stoppen met

anekdotes voorbij en foto’s die hij op

geven van schouderklopjes voor de

de beursvloer heeft genomen. En zoals

JAN KOERTS, KWALITEITSMEDEWERKER

“Ik ben hier om op de hoogte te blijven van de

EN APPLICATIEBEHEERDER, GEMEENTE

actualiteiten en om te netwerken.”

ROERMOND

10


MARC DAMEN, TEAMLEIDER BALIE EN

“Van Belleghem gaf nieuwe inzichten met betrekking

ONTVANGST, GEMEENTE EINDHOVEN

tot het project ‘De Klantreis’ in Eindhoven.”

volgens Dijkshoorn zo vaak gebeurt in

REGELS OF REK?

leidt de workshop in door haar positieve

gemeenteland -met een knipoog naar de

Bij de workshop van ombudsman Arre

ervaringen met de Stembureau App

uitspraak van de ombudsman over ‘een

Zuurmond komen verschillende casussen

te delen. Zo is er meer controle op het

rotonde zonder afslag’- sluit hij af met

aan bod die hij tegenkomt in zijn werk.

proces, kun je indien nodig snel bijsturen

een nietszeggende metafoor: ‘U bent een

Door in één van de vier vakken te gaan

vanuit de controlekamer en is er snel een

brommer op een afslag zonder zadel. Denk

staan, waarin Zuurmond de ruimte heeft

betrouwbare uitslag. Tot slot mogen de

daar maar eens over na!’

verdeeld, moeten de mensen een stelling

deelnemers op een I-pad zelf kennis maken

innemen omtrent de oplossing. Elke

met de Stembureau App.

AFSCHEID DAGMAR WINKELHORST

stelling gaat in meer of mindere mate

Na afloop van het plenaire gedeelte

richting het strict volgen van de regels

NVVB FEEST

maakt Simon Rijsdijk het afscheid van vice

of juist richting het opzoeken van de rek

Om 19.00 uur start het alom bekende

voorzitter Dagmar winkelhorst bekend. ‘We

binnen die regels. Dit leidt tot interessante

NVVB-feest, dat na afloop van de eerste

zullen je missen. Je was een ambassadeur

discussies.

congresdag wordt gehouden in de lounge

van onze vereniging, een rolmodel voor

van het hotel. Tijdens de opening van de

het nieuwe waarin je de oudere generatie

STEMBUREAU APP

ochtend kondigde minister Plasterk al aan

meenam. ‘ Winkelhorst wordt benoemd tot

In 2012 startte de gemeente Rotterdam

dat het dak eraf zou gaan en daar was geen

Lid van Verdienste van de NVVB.

met de ontwikkeling van de Stembureau

woord van gelogen! Na een uitgebreid

App. Bij de gemeenteraadsverkiezingen

warm buffet speelt de Noord Nederlandse

Tijdens de lunchpauze genieten de mensen

in 2014 zette Rotterdam deze app voor

band Vangrail tot in de late uurtjes de

van een uitgebreide lunch met salade, rijk

het eerst op alle stembureaus in. Twee

sterren van de hemel. Er wordt gedronken,

belegde broodjes en fruit. Ondertussen

jaar later -tijdens het referendum over

gedanst en gelachen. Wat een prachtige

wordt er druk nagepraat en gediscussieerd

de associatieovereenkomst tussen de EU

afsluiting van een inspirerende eerste

over de onderwerpen die aan bod zijn

en Oekraïne- draaide ook in Zoetermeer

congresdag!

gekomen. Om 15.00 uur begeven de

een pilot met de Stembureau App. Ellen

bezoekers zich met nieuwe energie naar de

Olthof-Conraads, (projectmedewerker

Carmen Kromosono-Jonathans, Thansz

verschillende workshopruimtes.

verkiezingen bij de gemeente Zoetermeer)

Teksten & Projecten

JANNY AKKERMAN, COÖRDINATOR

“In 2016 wil Loppersum haar dienstverlening naar

FRONTOFFICE KCC, GEMEENTE

een hoger niveau tillen, dus ik hoop veel te leren.”

LOPPERSUM

11


WOENSDAG 11 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

FEESTAVOND

12


13


EEN KNUFFEL VOOR DE BEZOEKERS VAN HET NVVB CONGRES!

Op het NVVB Congres op 11 en 12 mei hebben we u trots laten zien hoe u dankzij selfservice de contactmomenten met burgers zo efficiĂŤnt en prettig mogelijk maakt. Met onze eDiensten voor trouwen, geboorte overlijden en verhuizen is het regelen van zaken met de gemeente nu makkelijker dan ooit! Ook de kleinste burgertjes verdienen onze aandacht, vooral als het ze even tegenzit. Daarom vroegen we op de Centric-stand deze keer aandacht voor de CliniClowns, die kinderen in ziekenhuizen bezoeken om ze een plezierige dag te bezorgen en hun ziekte voor even te laten vergeten. Met de pluchen muizen die op onze stand werden uitgedeeld, steunen we samen het werk van deze bijzondere stichting. Meer weten over onze oplossingen? Kijk op centric.eu/burgerzaken

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES

www.centric.eu


de Togamakerij is gespecialiseerd in het vervaardigen van een mooie kwaliteit toga op maat voor ambtenaren burgerlijke stand en hoogleraren. Door onze keuze in lichtgewicht en duurzame stoffen, draagt de toga met toebehoren niet alleen comfortabel maar blijft deze in uitstekende kwaliteit en onderhoud vriendelijk.

Wij komen bij u in heel Nederland de maat nemen !

deT

Cesar Domelahof 30 3544 MJ Utrecht 030-6043870 e-mail: togamakerij@ziggo.nl

ogamakerij

Bedankt voor uw komst! Als dank bieden wij u een korting van 10% op de eerst volgende opdracht.

Akten burgerlijke stand Kaartbestanden Brondocumenten Groot formaat scanning Boek-scanning Archiefopslag Advisering Ervaar zelf hoe Karmac burgerzaken digitaliseert tijdens een exclusieve Lunch & Learn bijeenkomst op de Document Campus in Lelystad. Actuele data en beschikbaarheid vindt u op onze website karmac.nl/lunch.

Voor meer informatie bel: 0320 28 6959 of mail naar info@karmac.nl

Een akte met inktvraat

Meer informatie vindt u ook op onze website over o.a.:

Dezelfde akte na inktvraat correctie

lunch & learn digitaliseren burgerzaken

karmac.nl T 0320 - 28 69 59, info@karmac.nl

I05-003 Adv NVVB DEF.indd 1

12-05-16 09:28


Bedankt! BEHOEFTE AAN EEN JUNIOR BRP-SPECIALIST? Aethon heeft haar beste KCC- en burgerzakenmedewerkers opgeleid tot junior specialisten BRP. Onze medewerkers zijn thuis in de migratiedossiers en kunnen onder andere eerste inschrijvingen doen. Ook uw adresonderzoeken zijn bij onze medewerkers in vertrouwde handen. Wilt u ons uitproberen? Neem dan contact met ons op via 088 0351500 of laat uw gegevens achter op:

Vrijwel elke Nederlandse gemeente vertrouwt dagelijks op Xpert Burgerzaken. Dankzij onze trouwe abonnees kunnen wij ervoor zorgen dat de kennisbank de meest complete informatiebron voor publieke dienstverlening is én blijft. XPERT BURGERZAKEN BIEDT U:

 

Actuele (vertaalde) buitenlandse nationaliteitswetgeving Uitgebreide commentaren op nationale én internationale nationaliteitswetgeving

Diverse praktische tools zoals beslisbomen, contactgegevens van collega’s en de mogelijkheid om zelf notities toe te voegen

 

Gratis gebruikerstrainingen Koppelingen met de software van diverse BRP-leveranciers

AETHON.NL/BRPSPECIALIST www.xpertburgerzaken.nl

save the date 22 september masterclass: de gemeente van de toekomst met hostmanship & Qmatic naar 2020

5 sterren

Customer Journey

15.0551 Advertentie burgerzaken 85x125mm.indd 1

Partner in verbetering BMC ondersteunt de publieke sector bij het vinden en implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Hoogwaardig advies en onderzoek gecombineerd met daadkrachtige inzet van de beste interim-professionals, maakt BMC dé partner in verbetering voor de publieke sector. Of het nu gaat om BRP, gemeentebrede informatieveiligheid of DigiD/SUWI-beveiliging; onze ervaren adviseurs staan klaar om dit ook voor uw organisatie te implementeren. Met bewezen kennis van zaken, meer dan 750 ervaren energieke interim-professionals en een uitgebreid netwerk van zzp’ers, presenteren wij binnen 24 uur een passende kandidaat op uiteenlopende projecten en vervangingsvragen tegen scherpe tarieven.

www.bmc.nl

02/11/15 11:49


Uw reisdocument veilig & betrouwbaar bezorgd waar en wanneer u dat wilt! MEER WETEN? MAIL NAAR REISDOCUMENTENBEZORGEN@DYNALOGIC.EU OF BEL +31 (0)45 524 57 78

WWW.DYNALOGIC.EU

Digitalisering van Burgerzaken Voor alle burgers en organisaties direct de juiste informatie Begrijpelijk, compleet en altijd up-to-date sdu.nl/digitalisering


WOENSDAG 11 MEI 2016

GOEDE HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN MUST Tijdens het NVVB congres organiseerde de Wethoudersvereniging in samenwerking met de NVVB en de gemeente Noordwijkerhout op 11 mei een deelcongres met de titel ‘Seizoensarbeid, economische zegen of bedreiging?’. Na een uiteenzetting van wethouder Henri de Jong van bovenvermelde gemeente werd een bezoek gebracht aan een bedrijf dat met seizoensarbeiders werkt en aan een verblijfsaccommodatie. Tevens werd aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd. Duidelijk werd dat een adequate huisvesting van groot belang is, mede ter voorkoming van overlast en andere problemen. Geconstateerd werd ook dat arbeidsmigranten de ruimte op de Nederlandse arbeidsmarkt niet verdringen, maar vooral het werk doen dat Nederlanders niet willen doen.

Het ging bij dit boeiende deelcongres in

UITDAGING

bij de bedrijven zelf. Daartoe is het

de eerste plaats over het uitwisselen van

Wethouder Henri de Jong (CDA) van

bestemmingsplan aangepast. De tweede

kennis en ervaring, benadrukte Jeroen van

de gemeente Noordwijkerhout (16.138

categorie blijft drie maanden tot drie jaar

Gool, plaatsvervangend directeur van de

inwoners) noemde seizoensarbeid een

en juist voor die groep moeten er goede

Wethoudersvereniging, nadat vastgesteld

uitdaging die je als overheid overkomt.

accommodaties beschikbaar zijn. De derde

was dat de economische belangen van

‘En wel omdat er hier werk te vinden is.

groep die zich hier vestigt, komt uiteraard

seizoensarbeid niet onderschat mogen

Dertien (van de veertien, red.) gemeenten

in het reguliere huisvestingscircuit terecht.

worden. Van Gool stelde zelfs dat die de

binnen Holland-Rijnland trekken ook op

bedrijvigheid in bepaalde gebieden op

dit gebied met elkaar op. In 2012 bedroeg

CONVENANT

gang houdt. Dat waren de aanwezige

het aantal geregistreerde arbeidsmigranten

De dertien gemeenten hebben in juni

wethouders direct met hem eens.

8500, maar eigenlijk zou je dat aantal

2014 zelfs een convenant gesloten

Voorzitter Simon Rijsdijk van de NVVB

moeten verdubbelen, want velen zijn

met de corporaties, uitzendbureaus en

onderstreepte het grote belang van de

niet geregistreerd. Toch willen we er alles

particuliere verhuurders. Er moet met

NVVB om met de wethouders samen te

aan doen om deze groep qua arbeid en

name effort worden gestoken in de groep

werken. ‘Het is een eer u te ontvangen,

bewoning uit de illegaliteit te houden’,

arbeidsmigranten die hier drie maanden

we moeten van systeem naar leefwereld

stelde hij. De arbeidsmigranten kunnen wat

tot drie jaar verblijft. Het wordt gezien

en ons als vereniging nog veel meer

de verblijfsduur betreft in drie categorieën

als een regionale opgave, want ook in

naar buiten richten. We moeten ook

verdeeld worden. De eerste categorie

de verstedelijkte gebieden zijn er veel

samenwerken om in Den Haag de regels te

werkt hier in de seizoenspieken twee tot

werkzaam. Wethouder De Jong had voor

veranderen’, aldus Rijsdijk.

drie maanden en vindt meestal huisvesting

dit deelcongres directeur Nico Geerlings

WETHOUDER JAN VENTE, GEMEENTE

‘Door goede afspraken met de bemiddelaars,

KRIMPENERWAARD

is het huisvestingsprobleem met Hongaren bij ons al geruime tijd achter de rug.’

18


van uitzendbureau Flexible Human

werkbaar en praktisch. Daarbij komt dat je

niet zonder slag of stoot gegaan, gaf

Services uitgenodigd die zonder meer

niet bang hoeft te zijn voor vervuiling van

Henri de Jong eerlijk toe. Zeker nu

een specialist op het gebied van werken

de BRP omdat in bedrijven als de onze een

arbeidsmigranten door het publiek vaak

met arbeidsmigranten en het zorgen voor

filterende werking zit’, gaf Geerlings aan. Hij

vergeleken worden met asielzoekers, heeft

een goede huisvesting genoemd kan

is het van harte met Weverling eens dat er

de wijziging van het bestemmingsplan in

worden. Hij is er al jaar en dag mee bezig

één nieuwe flexibele toekomstbestendige

Noordwijkerhout om de locatie van een

en zit in allerlei gremia die zich met deze

methode van registratie van in Nederland

vroegere zuiveringsinstallatie om te zetten

problematiek bezighouden, onder andere

wonende en werkzame personen moet

in een tijdelijke verblijfsaccommodatie

in de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

komen. ‘Weverling pleit voor één overheid

voor arbeidsmigranten, heel wat stof

Geerlings constateerde tot zijn spijt dat de

één database. We hebben het wel over

doen opwaaien. Inmiddels staat er een

inschrijving in de BRP nog altijd moeizaam

zo’n 30.000 arbeidsmigranten’, aldus

complex van units bestaande uit 34 en

verloopt en dat veel deuren bij gemeenten

Geerlings die de aanwezige wethouders

38 appartementen met eigen voordeur,

helaas nog altijd gesloten blijven. ‘Mensen

erop attendeerde dat alleen al in Noord-

keuken etc. dat aan alle normen voldoet.

wordt vaak het recht ontzegd zich in

Holland en het Westland 1300 FTE’s aan

Op basis van logies, verduidelijkt Geerlings.

te schrijven in de BRP. De Westlandse

seizoensarbeid geboden wordt.

Het geheel wordt in juli opgeleverd.

methode van Arne Weverling (wethouder

Er worden overigens uitsluitend

van de gemeente Westland, tevens lid van

WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN

arbeidsmigranten ondergebracht die

de Raad van Advies van de NVVB, red.)

Zelfs in de Duin- en Bollenstreek waar men

binnen de eigen gemeente werken, geeft

waarbij registratie van arbeidsmigranten in

niet zonder seizoensarbeiders kan, is de

wethouder De Jong toe alvorens de

de BRP direct plaatsvindt, is zonder meer

oplossing van de huisvestingsproblematiek

locatie bezocht wordt. De units werden

WETHOUDER TON VAN MAANEN,

‘Arbeidsmigranten verdringen de ruimte op

GEMEENTE GELDERMALSEN

de Nederlandse arbeidsmarkt niet, omdat veel Nederlanders dit werk niet willen doen.’

19


SIMON RIJSDIJK,

‘Landelijke eenduidigheid is gewenst bij

VOORZITTER NVVB

inschrijving.’

eerder in de zorg gebruikt en wekten

bepaalde branches voor ondernemers niet

leverde ook een veelzeggende reactie

ter plaatse alom bewondering van de

vol te houden is zonder seizoensarbeid.

op. Ton van Maanen: ‘In Geldermalsen is

collega-wethouders en van de aanwezige

Elke sector heeft zijn pieken. Wethouder

handhaving meegegeven aan de regio,

dagelijks bestuursleden van de NVVB

Cees Ruigrok van Lisse bracht wel naar

de registratie vindt in eigen huis plaats.

Simon Rijsdijk en Henk van Dijkhuizen.

voren dat de werkloosheid van 3,8

Daardoor is er dus geen enkel zicht op.’

Niet alleen de verblijfsaccommodatie werd

procent binnen zijn gemeente weliswaar

Simon Rijsdijk bracht nog naar voren dat

bezocht, er werd bij een bollenbedrijf

opgelost zou zijn als de eigen werklozen

zich inmiddels 160 gemeenten hebben

ook gesproken met enkele uit Polen

hier ingezet zouden worden, maar dat

aangesloten bij het Landelijk Project

afkomstige seizoensarbeiders. Ze zijn vaak

het zo niet werkt. Voor wethouder Ton

Adreskwaliteit en dat deze samenwerking

hoog opgeleid in het eigen land, maar

van Maanen van Geldermalsen, waar

excessen moet voorkomen. Arthur Dallau

kunnen daar niet aan de slag vanwege de

deed er nog een schepje bovenop:

werkloosheid. Ook wordt er hier wel tijdelijk

‘Identiteits- en adresfraude is alleen tegen

gewerkt om de bijkomende kosten van de

te gaan door huisvesting te reguleren.’

studie als huisvesting en vervoer – er kan in

Wethouder Jan Vente van Krimpenerwaard,

Polen wel gratis gestudeerd worden en ook

waar tot 2010 veel huisvestingsproblemen

zijn er mogelijkheden voor weekendstudies

met Hongaren waren, deelde mee dat

– te kunnen betalen. Nogal wat

de misstanden binnen zijn gemeente

werknemers komen enkele maanden per

heel veel seizoensarbeiders ingezet

al geruime tijd achter de rug zijn. ‘Juist

jaar terug naar hetzelfde bedrijf waar ze in

worden in de fruitbranche, staat vast

door met bemiddelaars goede afspraken

voorgaande jaren werkten. Nico Geerlings

dat arbeidsmigranten de ruimte op de

te maken’, merkte hij op. Zijn collega

licht toe: ‘Alles is cao gebonden, ze

Nederlandse arbeidsmarkt niet verdringen,

Theo Meskers van Hollands Kroon, die

verdienen beslist niet minder dan andere

omdat de Nederlanders dit werk niet

projectleider van Kompas was, stelde

werknemers, maar ze zijn wel bereidwilliger

willen doen. Op de stelling van NVVB-

dat arbeidsmigranten zonder meer een

te werken.’

directeur Arthur Dallau dat wethouders

noodzakelijke ondersteuning bieden.

blind moeten kunnen vertrouwen op hun DISCUSSIE

eigen registratiesystemen, reageerde Henri

Na het bezoek vond er een discussie

de Jong lachend: ‘Je moet altijd een zeker

plaats aan de hand van stellingen en

wantrouwen hebben.’ Een andere stelling

werden er ervaringen uitgewisseld tussen

van Dallau dat registratie en handhaving

de wethouders. Het is evident dat het in

bij de gemeente in één hand moeten zijn,

Klaas Schipper, tekstschrijver

WETHOUDER HENRI DE JONG, GEMEENTE

‘Seizoensarbeid is een uitdaging die je als

NOORDWIJKERHOUT:

overheid overkomt.’

20


Voor veilige bezorging van paspoorten Co-creatie

Bewezen dienstverlening

Deze bezorgservice is door ons ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse gemeentes.

Het aantal gemeentes waar wij voor werken is sinds begin 2013 fors gegroeid.

Administratieve ontzorging

Hoge waardering

We kunnen een groot deel van de inklaring van identiteitsdocumenten verzorgen.

Burgers waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 9,1.

www.amp-logistics.nl

030 - 240 80 20

info@amp-logistics.nl

twitter.com/amp_logistics

id-burger: biedt snelle en eenvoudige controle van identiteitsdocumenten voor onder andere gemeenten. werkt met automatische gezichtsvergelijking om de strijd aan te gaan met look-a-like fraude.

Identiteitsfraude ĂŠn look-a-like fraude: wij helpen u graag om deze te voorkomen!

burger

biedt meer zekerheid over de identiteit van de persoon die voor het gemeente(personeel) staat, zodat u met een gerust hart diensten kunt aanbieden. 013 521 12 56 info@oribi.nl www.oribi.nl


WOENSDAG 11 MEI EN DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

BEURSVLOER

22


23


WOENSDAG 11 MEI EN DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

BEURSVLOER

24


25


WOENSDAG 11 MEI EN DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

BEURSVLOER

26


27


DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

TERUGBLIK

28


29


DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

EINDELIJK ECHTE DIENST VERLENING? Om iedereen meteen weer in de juiste sfeer te krijgen start de tweede congresdag met een compilatiefilmpje van de dag ervoor. ‘We kunnen terugkijken op een mooie eerste congresdag en ook op een mooi feestje zo te zien!’ aldus Rens de Jong. Ondanks dat het feest tot in de late uurtjes doorging, is de plenaire zaal om 9.30 uur met ruim 620 mensen alweer goed gevuld.

RUTHLINE HADDOCKS, HOOFD

“Ik ben op zoek naar vernieuwende ideeën op

DOCUMENTEN EN INLICHTINGEN,

digitaal gebied.”

PUBLIEKE ZAKEN CURAÇAO

‘De afgelopen 24 uur hebben we

Go digital, stay human! en Echte dienst­

vooruitstrevende regering besloot om

inhoudelijk veel met elkaar besproken.

verlening, echt doen!

alles te digitaliseren. Dit was mede in

Wat moeten we daarvan onthouden?

economisch opzicht een belangrijke

En hoe zorgen we dat we de focus hierop

E-RESIDENCY

stap voor Estland, waar sinds 2014 ook

houden?’ zegt de Jong die de ervaring

Triin Rast (projectmanager e-Governance

buitenlanders -met name gericht op

heeft dat mensen na verloop van tijd

Academy Estland) en Kaspas Korjus

buitenlandse ondernemers- een digitale

vaak (onbewust) vervallen in de alle-

(managing director e-Residency Estland)

identiteit kunnen krijgen en daarmee ook

daagse routine. ‘Ik denk dat ik jullie hierbij

bijten het spits af op deze tweede

dezelfde rechten als iemand die geen

kan helpen’ en hij start een powerpoint

congresdag. De sprekers zijn speciaal

Ests staatsburger is, maar wel in Estland

waarin allerlei bekende reclameslogans

overgekomen uit Estland om de mensen

woont. Dit roept vragen op in de zaal:

voorbij komen, waarvan het laatste deel

te vertellen over e-residency; een digitale

‘Hoe weet je of mensen daadwerkelijk

ontbreekt. Massaal en zonder enige moeite

identiteit waarmee je makkelijk en snel

zijn, wie ze zeggen te zijn?’ ‘Iedereen die

vult het publiek de slogans aan. Nu de

alle (overheids)zaken online regelt. Nadat

zich in Estland wil laten inschrijven wordt

creativiteit van de zaal is aangewakkerd,

Estland in 1991 onafhankelijk werd van de

grondig gecontroleerd, onder andere aan

komen er ook pakkende slogans voorbij

Sovjet-Unie, moest de sociale infrastructuur

de hand van vingerafdrukken,’ antwoordt

met betrekking tot het congres, zoals:

opnieuw worden opgebouwd. De nieuwe,

Korjus. ‘Buitenlanders kunnen daarvoor

JAN SMIT, SENIOR BELEIDSMEDEWERKER,

“Vanmiddag bezoek ik de workshop over de

GEMEENTE GRONINGEN

Stembureau App, want in Groningen willen we die app ook aanschaffen.”

30


MATH HABETS, HOOFD BURGERZAKEN,

“Ik ben erg benieuwd naar de visie van de NVVB,

GEMEENTE BRUNSSUM

waar burgerzaken volgens hen naartoe gaat.”

naar Estland komen, maar mogen zich ook

DIENSTVERLENING VAN DE TOEKOMST

om de behoefte van de burger centraal te

bij de dichtstbijzijnde Estse ambassade

De drie heren die vervolgens op het podium

stellen en te zorgen voor uitermate veilige

laten identificeren.’ ‘Maar wat als het

verschijnen stellen zich voor als Jos Maesen

digitale diensten.’ Dat er in Nederland al

systeem gehackt wordt?’ vraagt een

(directeur dienstverlening Amsterdam),

goede stappen worden gemaakt richting

andere bezoeker. ‘Daar hebben we in 2007

Arthur Cremers (directeur gemeente Hollands

een nieuwe vorm van dienstverlening,

mee te maken gehad,’ bekent Triin Rast.

Kroon) en Steven Luitjens (directeur

laten zowel Jos Maesen als Arthur Cremers

‘Dat was best even spannend, maar het

Informatie samenleving en overheid bij het

zien aan de hand van een filmpje over de

heeft uiteindelijk geleid tot nog betere

ministerie BZK). Rens de Jong gaat met hen

dienstverlening in Amsterdam (adequaatheid,

beveiligingen en slimmere back-ups.’ De

in gesprek over de dienstverlening van de

korte wachttijden en lage kosten) en

indrukwekkende digitalisering in Estland

toekomst. Hoe ziet dat eruit volgens hen? En

Hollands Kroon (snelheid en maatwerk). Na

trekt zich niets aan van geografische

hoe realiseren we dit in Nederland? Luitjens:

een aantal stellingen waarbij ook het publiek

grenzen en geeft daarmee een nieuwe

‘Wie standaardiseert heeft de toekomst, zeg

online mee kan stemmen zit de tijd erop.

betekenis aan het idee van een staat: ‘Earth

ik altijd. Maak gebruik van elkaars expertise

is the country of everybody.’

en verspil als gemeente geen tijd en geld

Na een korte pauze verspreiden de

door steeds zelf opnieuw het wiel uit te

bezoekers zich om 11.30 uur over de

willen vinden. Daarnaast is het belangrijk

verschillende workshopruimtes.

IRMA DE GRAAF-CICILIA, WAARNEMEND HOOFD

“Het digitaliseren van diensten, dat vind ik

AFDELING BURGERZAKEN, OPENBAAR LICHAAM

erg interessant.”

BONAIRE

31


RONALD SNIJDERS, MANAGER

“Ik wil een doorkijk hebben naar wat het betekent

DIENSTVERLENING, GEMEENTE BEUNINGEN

om over vijf jaar digitaal te zijn als gemeente.”

DIGITALE GEBOORTEAANGIFTE

op gang komen. Velders luistert aandachtig

Wanneer ze de deelnemers vraagt naar

Gerard Velders, senior medewerker

mee naar de argumenten, die hij aan het

hun ervaringen op dit gebied, worden

Burgerlijke Stand bij de gemeente Den

einde van de workshop inventariseert.

de tijdsdruk, de drempel om iemand

Bosch, onderzoekt de mogelijkheden

‘Bedankt,’ zegt hij tot slot, ‘dankzij jullie heb

te confronteren bij eventuele twijfel en

om in de toekomst digitaal aangifte te

ik weer nieuwe input voor mijn onderzoek.’

de onzekerheid over het eigen kunnen

kunnen doen van een geboorte. Omdat

genoemd als de grootste uitdagingen.

je een administratief figuur creëert is het

Na deze eerste workshopronde staat

Slooff herkent deze problemen uit

aangeven van een geboorte gevoeliger

er voor de bezoekers wederom een

eerdere workshoprondes en uit de

voor fraude dan bijvoorbeeld het melden

uitgebreid lunchbuffet klaar, die door de

onderzoeksresultaten van de NVVB, die aan

van een overlijden of een voorgenomen

meeste mensen buiten in het zonnetje

het eind van de workshop nog aan de orde

huwelijk. Velders loopt bij het onderzoek

wordt genuttigd. Met een goed gevulde

zullen komen.

tegen een aantal moeilijkheden aan: Hoe

maag struinen de bezoekers vervolgens

controleer je of er daadwerkelijk een kindje

weer over de beursvloer, op zoek naar

Vervolgens blikt Slooff terug op een aantal

geboren is? (is het mogelijk dat een arts

nuttige informatie en -eerlijk is eerlijk-

recente ontwikkelingen en kijkt ze vooruit

of verloskundige een verklaring afgeeft?)

naar een paar leuke gadgets die ze op

naar de stappen die er de komende jaren

Hoe weet je zeker dat de persoon aan

de valreep mee kunnen nemen tijdens

nog moeten worden gezet om in 2020

de andere kant van de computer is, wie

deze laatste gelegenheid om de stands te

ten minste 80% van de gemeentelijke

hij zegt dat hij is? (aan de hand van een

bezoeken.

producten en diensten digitaal aan te

DigiD?) En hoe handel je in het geval van

kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan

een dubbele identiteit? (moet iemand in

IDENTIFICEREN = KERNTAAK GEMEENTE

eID, de EU privacy richtlijn of de herziening

zo’n geval alsnog persoonlijk aangifte doen

Kwalitatief hoogwaardig identificeren is

van de ID-keten; er is nog genoeg te doen!

aan de balie?) Tijdens deze workshop gaan

een kerntaak van Burgerzaken, dat staat

Vanuit de NVVB wordt er hard gewerkt

de deelnemers in twee groepen uiteen om

vast. ‘Toch ondervinden medewerkers

aan thema’s als: BRP straten, LAA, WTI en

een aantal stellingen te behandelen. Dat de

nog de nodige problemen om die taak

natuurlijk de PublieksAcademie. Tot slot

meningen verdeeld zijn over de oplossing,

goed uit te kunnen voeren,’ aldus Mariëlle

komen er een aantal stellingen voorbij

blijkt uit de discussies die vrijwel meteen

Sloof, strategisch adviseur bij de NVVB.

waarbij het ene deel van de zaal de

MANON KEIZER, FRONTOFFICE

“We zijn hier vooral om ideeën op te doen

MEDEWERKER KCC, GEMEENTE AALTEN

op het gebied van digitalisering.”

32


NADIRA JANKI, MEDEWERKER

“We zijn hier om onszelf op de kaart te zetten.”

BASISTAKEN, GEMEENTE DEN HAAG

opdracht krijgt om het eens te zijn met

ben je toch gek dat je dat als gemeente

geval van uitgaan dat ze ermee bezig zijn.’

de stelling, tegenover het andere deel

laat liggen? Dan ben je een dief van je

En daarmee is de toon van zijn verdere

die de opdracht krijgt om het oneens

eigen portemonnee!’ aldus Spies. ‘Alphen

betoog gezet. Er komen allerlei hilarische

te zijn. Dit leidt tot de nodige discussies,

aan den Rijn heeft onder andere om die

anekdotes voorbij die iedereen in de zaal

waarbij duidelijk wordt dat er voor beide

reden geen bezuinigingen doorgevoerd.’

herkent en waarin hij de bureaucratie zo

standpunten vaak wel iets te zeggen is.

De burgemeester hoeft dan ook niet lang

enorm heeft uitvergroot dat je wel móet

na te denken als Rijsdijk vraagt wat ze

lachen.

SAMENWERKEN, DAT LOONT!

vindt van het besluit van het kabinet om

Na de laatste workshop wordt het publiek

door te gaan met LAA: ‘Dat is ze geraden!’

Met deze fantastische slotact van Pieter

om 15.00 uur in de plenaire zaal verwacht

antwoordt ze lachend, maar stellig.

Derks is het NVVB congres van 2016 tot een

voor een gesprek met Liesbeth Spies

einde gekomen. Simon Rijsdijk bedankt DIENSTVERLENING DOOR DE OGEN VAN

iedereen van de organisatie en geeft tot

aan den Rijn) over de Landelijke Aanpak

PIETER DERKS

slot antwoord op de vraag die tijdens dit

Adreskwaliteit (LAA). Simon Rijsdijk heeft

Last but not least betreedt cabaretier

congres centraal stond: Eindelijk echte

de rol van Rens de Jong overgenomen: ‘Hij

Pieter Derks het podium, die een geheel

dienstverlening? Jazeker, dat gaan wij doen

heeft de lat wel behoorlijk hoog gelegd,

eigen beeld schetst van dienstverlening.

met z’n allen!

maar ik ga m’n best doen voor u,’ zegt

‘Toen de NVVB me vroeg of ik hier op

Rijsdijk lachend. Vervolgens start hij een

wilde treden, moet ik eerlijk zeggen dat ik

pakkend filmpje waaruit duidelijk wordt

twijfelde. Aan het eind van zo’n congres is

hoe mensen tot voor kort nog relatief

de helft van de mensen al naar huis en de

makkelijk wegkwamen met adresfraude:

mensen die er nog zitten zijn al helemaal

versnippering. Elke betrokken instantie

gaar…,’ begint Derks zijn verhaal. ‘Maar ik

kent vaak maar een deel van de situatie.

zei: Jullie kunnen een aanvraag indienen bij

‘Door nauw samen te werken kun je veel

m’n management. Als jullie binnen 16-18

fraude voorkomen en kan de ‘BV Nederland’

weken nog geen een antwoord hebben

Carmen Kromosono-Jonathans, Thansz

42 miljoen euro besparen. Als je dat weet,

gekregen dan… kunnen jullie er in elk

Teksten & Projecten

(burgemeester van de gemeente Alphen

LILIAN NIEZINK, NOABERKRACHT

“Ik ben hier om de nieuwe ontwikkelingen te

(GEMEENTE TUBBERGEN EN

volgen, bijvoorbeeld op het gebied van fraude met

DINKELLAND)

reisdocumenten en rijbewijzen.”

33


DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

MAD2016: LEADERSHIP IS ABOUT BEING MAD; Tijdens het NVVB-congres verzamelden op 12 mei diverse jonge en ervaren professionals zich om te werken aan publiek leiderschap. Dit gebeurde tijdens MAD2016, een samenwerking van the Public Leadership Foundation (PLF) en Serious Ambtenaar (SA), mogelijk gemaakt door de NVVB. “MAD staat voor Making A Difference en dat is precies waar publiek leiderschap over gaat. Dat hoeft helemaal niet per se over grootse veranderingen te gaan. Publiek leiderschap is iets dat iedereen kan laten zien, ook jij”, aldus Ben Kuipers (PLF).

HONDERDEN SERIOUS AMBTENAREN

mensen het gesprek aan gaan op de markt

TONEN JAARLIJKS PUBLIEK LEIDERSCHAP

en zo te zien waar hen dat samen brengt”

Publiek leiderschap gaat om de

tot “meer zorgen voor anderen en anderen

maatschappij; voor een betere wereld.

inspireren datzelfde te doen.”

En wie doen dat beter dan de Serious Ambtenaren? “Serious Ambtenaar

SLOT SERIOUS AMBTENAAR

mobiliseert enthousiaste vrijwilligers om

De middag was tegelijk het slot van SA Editie

zich in te zetten, door twee dagen lang te

5. Arthur Dallau, directeur NVVB, en Joanne

werken aan een actueel maatschappelijk

Buning, projectmanager Fondsenwerving bij

vraagstuk. In ruil daarvoor dragen

weet ik nu. Ik ga hierover het gesprek aan in

het Rode Kruis, bedankten alle betrokkenen.

opdrachtgevers bij aan het goede doel van

de toekomst!” Puck van Tilburg: “Je kan ook

Joanne benadrukte nog maar eens waar

3FM Serious Request”, legt Giulietta Marani

dienend leiderschap laten zien, bijvoorbeeld

Serious Ambtenaren gezamenlijk toe in staat

(SA Editie5) uit. Afgelopen jaar heeft de

als je meer bescheiden bent of graag

zijn, dat ze allemaal écht het verschil hebben

organisatie van SA op deze manier maar

andere mensen wilt helpen. Een goede les

gemaakt door belangeloos bij te dragen

liefst €485.000,- bij kunnen dragen!

voor mij is, zorg goed voor jezelf, zo kan je

aan een maatschappelijk vraagstuk en het

nog beter voor anderen zorgen.”

goede doel.

ÉCHTE ONTMOETINGEN Tijdens MAD2016 konden deelnemers in

‘MORGEN GA IK..’

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

gesprek met verschillende mensen die

Tijdens hun powerpitches lieten Mare

We willen alle deelnemers en sprekers

een maatschappelijke bijdrage leveren op

Straetmans (PortXL), Ronilla Snellen (Code

bedanken, en vooral Arthur Dallau en de

internationaal, nationaal of lokaal niveau.

Uur) en Michiel Dijkman (Samsung) weten

NVVB voor het mogelijk maken van deze

Rune By zette de toon in een interview

hoe zij het verschil maken en gingen ze

inspirerende middag. Of je nou jong of oud

over EPIC leadership; dat staat voor Energy,

in op stellingen zoals ‘publieke leiders

bent, in de publieke of private sector werkt,

Purpose Identity en Courage. Ronilla

zijn dromers’. De verhalen inspireerden

iedereen kan het verschil maken en een

Snellen, Mare Straetmans, Michiel Dijkman,

de deelnemers tijdens het slotdebat

publieke leider zijn! Doe jij met ons mee?

Lisa van der Heijden, Robert van Tol, Tom

om morgen het verschil te gaan maken.

ter Veen, Souhail Chaghouani, Maurits

Voornemens liepen uit van “meer met

Lets go MAD!

Hoenders, Nikol Hopman en Gerard van Wijhe lieten zien dat iedereen een publiek leider kan zijn. Daarvoor hoef je niet per se

THE PUBLIC LEADERSHIP FOUNDATION (PLF)

altijd op de voorgrond te staan. Thomas van

De PLF werkt internationaal aan de ontwikkeling van de visie op publiek leiderschap en

den Berg: “Ik heb vaak het gevoel dat ik als

biedt een platform voor publieke leiders. Wil jij meer informatie over publiek leiderschap,

‘broekie’ wordt gezien dat nog niet zo veel

#MAD2017 of andere events over publiek leiderschap? Kijk dan op publicleadership.

weet en niet veel te betekenen heeft in

foundation of volg @plfmad op twitter.

een organisatie. Maar dat is mijn perceptie,

34


MAKING A DIFFERENCE

35


WOENSDAG 11 MEI EN DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

WORKSHOPS

36


37


WOENSDAG 11 MEI EN DONDERDAG 12 MEI 2016, NVVB CONGRES NOORDWIJKERHOUT

WORKSHOPS

38


39


Aangehouden op een Zuid-Amerikaans vliegveld

De verstrekkende gevolgen van een wijziging in de BRP Een (ambtshalve) wijziging in de Basisregistratie Personen (BRP) kan verstrekkende gevolgen hebben. En niet alleen voor de persoon die om de wijziging verzoekt. Achter de BRP lopen informatiestromen naar allerlei instanties en diensten. Hoewel een aanpassing snel kan worden doorgevoerd, kan het ook vrijwel direct grote gevolgen hebben. Onderstaande fictieve casus illustreert dit. De vader van Pieter Snyder is overleden. Na een paar maanden vindt Pieter het tijd om eindelijk een fout uit het verleden te herstellen. Bij het laten opmaken van de geboorteakte van Pieter was onvoldoende gecontroleerd of de geslachtsnaam in de akte juist was. Daarbij ging iets fout: in plaats van Snijder was in de akte de geslachtsnaam Snyder opgenomen.

stand de geslachtsnaam van hemzelf en zijn (klein)kinderen te wijzigen.

Pieter gaat naar het gemeentehuis en vraagt wat hij moet doen om zijn naam te wijzigen. Hij wordt op vriendelijke, professionele wijze te woord gestaan en krijgt alle benodigde informatie. Hij verzamelt alle stukken en vraagt na twee weken de ambtenaar van de burgerlijke

Een aanpassing in de registers van de burgerlijke stand kan grote gevolgen hebben voor meerdere personen: in dit voorbeeld stuit de kleindochter na het verwerken van de wijziging op problemen aan de grens van een Zuid-Amerikaans land.

Gelukkig worden alle wijzigingen snel verwerkt. Er valt een last van Pieters schouders. Totdat zijn zoon Henk belt met het bericht dat zijn kleindochter Suzanne in Zuid-Amerika is aangehouden. Er zouden problemen zijn met haar paspoort.

Wijziging heeft gevolgen in meerdere registraties Na wijziging van de geslachtsnaam in de geboorteakte wordt deze verwerkt in de BRP. Eventuele gevolgen voor de namen van (klein)kinderen en partners worden eveneens verwerkt in de BRP. Ook wordt de wijziging in de gemeentelijke BRP doorgegeven aan de landelijke database (GBA-V). Vanuit deze landelijke database worden berichten verstuurd naar diverse afnemers, waaronder het Basisregister Reisdocumenten. Door de genoemde wijziging in categorie 01 (persoon) vervalt van rechtswege het reisdocument van de betreffende persoon, maar zoals in het voorbeeld dus ook die van de (klein)kinderen. Een groot deel van de documenten die van rechtswege zijn vervallen wordt opgenomen in het Basisregister Reisdocumenten. Dat gebeurt na overlijden, maar ook bij diefstal, verlies of wijziging van de houdergegevens of de nationaliteit. Veel afnemers van dit register – zoals de grenscontroles in verre landen – zien in dit systeem dat het document niet meer in omloop mag zijn.


advertorial

Dit schema toont de weg die zo’n wijziging (veelal automatisch) aflegt: Wijzigingsverzoek

Burgerlijke stand

Basisregistratie Personen

Persoonslijst (eventueel andere persoonslijsten)

(Bericht)

GBA-V (Bericht)

Basisregister Reisdocumenten

Verificatieregister (alleen documentnummers)

Directe gevolgen In de casus verwerkt de ambtenaar ‘met een druk op de knop’ het van rechtswege vervallen van de reisdocumenten. Deze wijziging kan direct verstrekkende gevolgen hebben bij een paspoortcontrole in Zuid-Amerika.

Andere situaties, zelfde consequenties Er zijn meer situaties mogelijk waarbij een reisdocument ook van rechtswege vervalt. Bijvoorbeeld als kinderen erkend worden en hun geslachtsnaam daardoor wijzigt. Hun in bezit zijnde reisdocument met de geslachtsnaam voor erkenning vervalt van rechtswege. Ook vervallen de reisdocumenten van vreemdelingen of vluchtelingen, als zij eenmaal het Nederlanderschap verkrijgen. 1

SIS: Schengen Informatie Systeem II

Van groot belang is ook de vraag of de wijziging consequenties heeft voor meer documenten. Een gemeenteambtenaar zou altijd moeten uitzoeken of dit zo is. En als er meer documenten van rechtswege vervallen moet hij ook de houders van die documenten daarover informeren.

Politie, marechaussee

(Bericht)

SIS-II1

deze mogelijke consequenties. De dagelijkse praktijk leert dat burgers dat vaak niet zijn. Om vervelende gevolgen te voorkomen is het van belang dat medewerkers hiervan bewust zijn en burgers hierover informeren.

Interpol

Zij moeten de van rechtswege vervallen reisdocumenten inleveren, maar uit een recent gehouden controle met de bestandscontrolemodule (BCM) bleek dat dit in honderden gevallen niet gebeurd is. In de maand april zijn de A-nummers van de personen die het betreft via de Kwaliteitsmonitor aan de gemeenten waar deze personen op dat moment ingeschreven stonden doorgegeven. Er zijn nog meer mogelijke consequenties. Zo ontdekt de zoon van Pieter Snijder tijdens een hypotheekgesprek bij de bank dat zijn paspoort niet meer gebruikt mag worden. De bank krijgt alleen de melding dat het document niet meer in omloop mag zijn. Vertraging van de hypotheekverstrekking kan het gevolg zijn.

Bewustwording bij burgers Wie om een wijziging in de BRP verzoekt, moet van tevoren op de hoogte zijn van

Colofon Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 10451 | 2501 hl Den Haag info@rvig.nl | www.rvig.nl t (088) 900 10 00

Als de (mogelijke) consequenties helder zijn gecommuniceerd naar de burger, kunnen eventuele acties worden ondernomen vóórdat ‘de druk op de knop’ wordt gegeven. Pieter Snijder kan zijn familieleden informeren over zijn voornemen en over het feit dat zij nieuwe reisdocumenten nodig zullen hebben. Is de kleindochter op dat moment al aan haar Zuid-Amerikaanse reis begonnen, dan kan Pieter beter even haar thuiskomst afwachten.

Veilig thuis Uiteindelijk kwam de kleindochter van Pieter Snijder met een nooddocument veilig thuis in Nederland. Maar het was knap spannend, zeker voor haar. Helemaal toen Suzanne op het vliegveld geheel overvallen werd door de mededeling dat haar reisdocument niet klopte. Uiteindelijk wist ze via de ambassade een nooddocument te regelen, maar de hartkloppingen spelen nog op als ze terugdenkt aan die momenten op dat Zuid-Amerikaanse vliegveld. Noot: Voor de realisatie van dit artikel is met Eddy Correljé, Lida ten Veen en Eric Catsburg van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens gesproken.


NVVB PARTNERS NVVB PARTNERS Het NVVB congres wordt mede mogelijk door haar partners en standhouders.

Het NVVB Congres wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners:

GOUDEN PARTNER

ZILVEREN PARTNERS

BRONZEN PARTNERS

42


STANDHOUDERS

H O S T M A N S H I P . N L速 WELCOME. EVERYONE. ALWAYS.

ADVIES, DETACHERING & OPLEIDINGEN

AANPAK

FRAUDE

PLEIN

VERSNELLING EERSTE

INSCHRIJVING VERGUNNINGHOUDERS

43


SAMEN MEER RESULTAAT DAGMAR WINKELHORST BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE Dagmar Winkelhorst is sinds 10 mei 2012 lid van het dagelijks bestuur. Eerst als portefeuille­ houder Identiteitsmanagement en vanaf 17 december 2013 als vicevoorzitter. Op 22 januari 2015 is Dagmar Winkelhorst in Hotel Arena in Amsterdam door een vakjury verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015. Een prijs die haar als mens en collega typeert. Namelijk jong, gedreven en betrokken. Betrokken bij de leden, de medebestuurs­ leden, de partners en de medewerkers van het bureau. Dagmar is een echte ambassadeur. Zowel op het podium als in het werkveld. Met haar natuurlijke charme, goede gevoel voor context en het vermogen op allerlei niveaus te schakelen heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het succes van de vereniging. Als rolmodel voor vooral nieuwe, maar ook de oudere generaties heeft Dagmar mensen kunnen binden, aan zichzelf en de vereniging. Dit alles met de bedoeling om samen het verschil te maken. Dagmar, bedankt voor je inzet en we wensen je alle succes toe in de toekomst!

‘Samen doen wat samen kan’ is het motto waaronder Nederlandse gemeenten hun krachten als meest nabije overheid voor inwoners en ondernemers willen bundelen. Op 11 mei ondertekenden de VNG, KING en NVVB het samenwerkingsconvenant. Op de foto: Ingrid Hoogstrate (MT-lid KING), Simon Rijsdijk (voorzitter NVVB) en Jantine Kriens (voorzitter VNG directieraad) proosten op een prettige samenwerking.

44


DIGITAAL MET EEN HOSTMANSHIP-TOUCH Het is onafwendbaar. In toenemende mate zal de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de gemeente en de burger voor een belangrijk deel via de digitale snelweg gebeuren. Dat lijkt een zegen; volledig plaats- en tijdonafhankelijk kan ik mijn zaken met de gemeente via mijn PC, tablet of smartphone regelen en communiceert de gemeente met mij via die kanalen. Gemeentehuizen zijn niet meer nodig en bestaan alleen nog virtueel, nooit meer een gesloten deur, een chagrijnige ambtenaar of een geïrriteerde burger. Je zou bijna willen dat het vandaag al zover was. Door die digitalisering wordt de kwaliteit

vanuit de gedachte het de burger

HOSTMANSHIP IN DIRECT CONTACT

van die digitale communicatie en van de

makkelijker te maken in contact te zijn met

De directe contacten tussen de burger en

resterende communicatie nog belangrijker.

de gemeente. Maar wat is het gevoel dat

de gemeente worden schaarser en zullen

Dit bepaalt in grote mate de beleving

u bij uw burgers wilt bereiken met deze

in aard en intensiteit veranderen. Vanuit de

van de inwoners bij de gemeente. En die

communicatie? Als het goed is wilt u de

gedachte ‘Hoe schaarser, hoe belangrijker’

gemeente heeft een positieve beleving

band tussen u en uw inwoners versterken.

zult u daar het verschil moeten maken;

hard nodig, niet alleen om het werken bij

U wilt immers graag een beroep op

in één keer meer dan goed. Dan gaat het

de gemeente ook in de toekomst leuk te

diezelfde burger kunnen doen om taken

erom of u in staat bent te verbinden en

houden maar ook omdat de gemeente

die de gemeente niet meer kan uitvoeren

de burger te laten zien dat u meer dan

steeds vaker een beroep zal doen op de

geheel of gedeeltelijk over te laten nemen.

gastvrij bent, dat u hem wilt dienen, u

burger om actief te participeren.

Kijk nu eens door de ogen van de burger

verantwoordelijkheid neemt, de dialoog

naar die digitalisering. Wat zou hij dan

aan kunt gaan, meer dan voldoende kennis

willen?

hebt, compassie en empathie toont en het

De urgentie en het belang van Hostman­ ship, de kunst mensen het gevoel te

heel ziet. De computer kan niet buiten de

geven dat ze welkom zijn’, neemt bij de

Wanneer ik een bijstandsuitkering heb wil

verregaande digitalisering daarom alleen

ik uiteraard graag informatie ontvangen

lijntjes kleuren, u wel.

nog maar toe. Zowel in de vorm waarin de

over een beschikbare toeslag die in ieder

Hostmanship kan zowel in het digitale

digitalisering plaatsvindt als bij de schaarser

geval voor mij geldt. Wanneer ik een mailtje

contact als in het menselijke contact

wordende en veranderende persoonlijke

krijg van de gemeente dat ik recht heb op

het verschil maken. Het verschil dat u als

contacten tussen de burgers en de

een toeslag en ik hoef alleen maar op ‘OK’ te

gemeente nodig hebt om de burgers aan

gemeente.

klikken om het bedrag over te laten maken

u te binden.

op mijn bankrekeningnummer dan werkt HOSTMANSHIP EN DE VORM VAN

de digitalisering ten gunste van de burger

DIGITALISERING

én van de gemeente. Dus de digitalisering

Dat de digitalisering van de communicatie

moet vooral heel makkelijk zijn, op maat

tussen de burger en de gemeente zal

gesneden zijn, het moet als vanzelf gaan en

toenemen is een feit. Maar waarom

de gebruiker zien in zijn context.

digitaliseert u de communicatie? Uiteraard

Ron Groothuis en Alexander de Vries, Hostmanship Group

H O S T M A N S H I P . N L® WELCOME. EVERYONE. ALWAYS. 45


‘Alles is waardevol’ 1996

20 JAAR

Probleemlanden m.b.t buitenlandse Reisdocumenten, brondocumenten rijbewijzen en 9,1 VOG ‘Boven ‘Veel kennis opgedaan’

2016

S E G M E NT ‘Ik heb de gehele training als waardevol ervaren’

‘Ga zo door!’

Gegevensverstrekking uit de BRP

Actualiteitencollege Burgerzaken

8,5

8,5

Nederlands Nationaliteitsrecht

8,5

Wat U er van vond! Zomaar wat resultaten van onze cursussen

‘Dit vond ik erg interessant!’

‘Erg veel geleerd, chapeau!’

Adresonderzoek in de praktijk

Echtheidskenmerken identiteitsdocumenten

8,6

8,8

‘Leerzame training!’

8

verwachting!’

BRP; de juridische basis nader uitgelegd

8,2

‘Leuk, enthousiast en veel kennis!’

‘Bedankt! Ik heb er veel van opgestoken’

Verklaring onder ede

8,2

‘Trainers zijn zeer vakkundig’

Hef fing en invordering

Basiscursus Trouwambtenaar ‘Helder en duidelijk les gekregen!’

Actualiteitencollege Referendum voor projectleiders

8

9,8

www.segment.nl

46

8,4


BEDANKT! Het bestuur en het bureau van de BEDANKT

NVVB bedanken u voor uw komst Het bestuur en het bureau van de NVVB bedanken u voor uw naar het NVVB congres 2016 en komst naar het NVVB congres 2016 en hopen u in 2017 opnieuw te mogen verwelkomen. hopen u in 2017 opnieuw te mogen verwelkomen.

Colofon De congresspecial 2016 is een speciale uitgave van de NVVB en staat geheel in het teken van het NVVB Congres, gehouden op 11 en 12 mei 2016 in Conference Center NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. De congresspecial 2016 kent een oplage van 1.250 stuks en wordt toegestuurd naar alle bezoekers, standhouders en workshopleiders van het congres. Redactiesecretariaat Merlin Niesten (eindredacteur) telefoon: 079 – 361 77 47 / 06 30 95 76 81 e-mail: merlinniesten@nvvb.nl website: www.nvvb.nl Uitgever, vormgeving, opmaak, druk en verzending Koninklijke van Gorcum B.V., Assen Auteursrechten voorbehouden Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de NVVB, die daartoe door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk gemachtigd is. Verantwoording De inhoud van artikelen en de meningen die daarin worden verkondigd, vertolken niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie of van het bestuur van de NVVB.

47


Digitale aangifte verhuizen verlaagt werkdruk met 40% in Ede

7x24 uur dienstverlening vanuit huis, dankzij selfservice

De afgelopen jaren heeft ICT een heel ander gezicht aan onze samenleving gegeven. De burger verwacht dat de dienstverlening van de overheid meegaat in deze ontwikkeling. Meer dan 100 gemeenten hebben al gekozen voor iBurgerzaken, voor selfservice voor en door burger en bedrijf. In de praktijk worden selfservicepercentages van meer dan 90% gerealiseerd. Werkdrukvermindering voor ambtenaren is het gevolg. Wilt u meer weten? Neem contact op met Mat Keijers, Product Manager Burgerzaken (06-29527442). Tevreden management | Tevreden ambtenaren | Tevreden burgers

Innoveren doe je samen

www.iburgerzaken.nl

Profile for Koninklijke Van Gorcum B.V.

B&R 2016 congres nummer  

B&R 2016 congres nummer

B&R 2016 congres nummer  

B&R 2016 congres nummer