Page 1

magazine

met praktische tips voor uw spaargeld | april 2013

Patricia Boydens Head Product Management

Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16

start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

starten met beleggen 4 essentiĂŤle tips p. 10

de eigen zin van‌ Stijn Meuris p. 19


Zorg voor uw spaargeld, dat verzekeren wij

Voor uw spaargeld, kies Vita Invest U bent op zoek naar een belegging met hoog rendement in een uiterst voordelig fiscaal kader, gecombineerd met een grote keuzevrijheid inzake het moment van de stortingen en opnames? Vita Invest van Federale Verzekering is de ideale oplossing. Bovendien hebben wij geen externe aandeelhouders. Zo kunnen wij onze volledige aandacht richten op wat voor u belangrijk is: kwaliteitsproducten en hogere winstdeelnames. Intekenen op Vita Invest? Surf naar www.rabobank.be/nl/federale-verzekering. Voor de adviseur of kantoorhouder uit uw streek

www.federale.be

De verzekeraar die alles met u deelt, zelfs zijn winst

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Vita Invest is een tak 21-levensverzekering. Voor meer info, raadpleeg de “Financiële Infofiche” op www.federale.be. Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen RPR Brussel 0408.183.324 - Stoofstraat 12, 1000 Brussel. Tel.: 02 509 04 11. www.federale.be.


3

Rabo magazine

Welkom

SPAREN IN TIJDEN VAN LAGE RENTE?

IN DIT NUMMER

06

De mening van Stephane Vermeiren General Manager en rebelse geest Sparen brengt niet veel meer op, zelfs niet bij ons. De inflatie bijhouden is al een hele uitdaging. Om uw kapitaal te laten groeien, moet gezocht worden naar alternatieven. Driewerf helaas, die zijn momenteel schaarser dan enkele jaren geleden. Uw kapitaal op langere termijn vastleggen zonder risico wordt momen­ teel niet aantrekkelijk vergoed. Bovendien is ‘vastrentend’ niet hetzelfde als ‘risicoloos’. Lees het artikel van Pascal Paepen er zeker op na! Nogal wat experts en onafhankelijke specialisten pleiten er daarom voor om op een verantwoorde manier uw geld te spreiden over diverse vormen van sparen en beleggen.

26

“Een beetje fiscaal voordeel links en een niet overdreven dosis risico rechts zullen uw rendement op termijn merkbaar opkrikken.” Maar daarvoor dient u goed te weten wat u momenteel kunt overwegen en hoe u daarbij te werk dient te gaan. Op deze vragen proberen we in dit nummer een antwoord te geven. Wij willen u geen producten opdringen, wel objectieve informatie geven en duidelijk de pro’s en con’s van alle alternatieven uit de doeken doen. Veel leesplezier!

06 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

10 Starten met beleggen 4 essentiële tips

14 Dubbelinterview met… Paul De Grauwe en Stephane Vermeiren

16 Pensioensparen (niet) mee eens?

Ga in debat met Stephane

surf naar rabobank.be/nl/raboblog bezoek ons op facebook.com/rabobank.be Volg ons op twitter.com/rabobankBE mail naar info@rabobank.be

Colofon • Rabo magazine is het klantenmagazine van Rabobank.be • Verantwoordelijke uitgever Stephane Vermeiren, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem (Antwerpen) • Bladmanagement Kristel Dodion • Realisatie, redactie, fotografie en vormgeving www.propaganda.be • Coverfoto Katrijn Van Giel • Medewerkers Frida Deceunynck, Wim De Mont, Nele Hens, Annick Laporte, Michiel Mertens, Pascal Paepen, Philip van Ootegem, Lies Uyttenbroeck • Contact Rabobank.be, Uitbreidingstraat 86 bus 3, 2600 Berchem (Antwerpen) • Geen enkel in dit magazine gepubliceerd artikel mag (gedeeltelijk of volledig) overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

Hoe vroeger, hoe beter

19 Stijn Meuris “Ik ben zeker niet gierig, en zelfs niet zuinig.”

26 Klein starten Als het kriebelt, moet je springen

EN VERDER... 04 Voor u gespot 09 ABC sparen en beleggen 13 Beleggen in vastgoed 20 Vraag & antwoord 22 Obligaties onder de loep 23 Vraag aan Pascal Paepen 24 Nieuws van Rabobank.be

Focus op uw spaargeld


4 Voor u gespot

Geldzaken Rabo magazine heeft de afgelopen maanden voor u de actualiteit gevolgd. In deze rubriek verzamelen we elke keer een paar interessante weetjes, nuttige tips of gewoon zaken om even over na te denken.

10

Ssst, hier slaapt een rekening...

miljoen

verloren maaltijdcheques Elk jaar worden in België voor ± 10 miljoen euro aan maaltijdcheques niet gebruikt. Sommige bronnen spreken zelfs van een bedrag van 45 miljoen euro! Winst voor de uitgevers van de maaltijd­ cheques, maar natuurlijk nadelig voor de consument. Gelukkig wordt er gewerkt aan een minstens gedeeltelijke oplossing. De Kamer heeft een nieuw wetsontwerp goedgekeurd. Dus als de uitvoeringsbesluiten in werking treden, blijven maaltijdcheques voortaan 1 jaar geldig en niet 3 maanden zoals nu.

Slapende rekeningen? Er zijn er meer dan u denkt. Schattingen lopen van ‘enkele tienduizenden’ tot ‘anderhalf miljoen’. Heeft u misschien ook nog ergens een slapende rekening? U verhuisde en één van uw bankrelaties heeft uw nieuw adres niet? Uw oma had een appeltje voor de dorst waar niemand iets van wist? Een map met bankpapieren die ergens verloren ging? Als kind had u een spaarrekening, maar dat was u vergeten? Of uw bank is simpelweg van naam veranderd? Geen paniek! De website www.slapenderekeningen.be

biedt u de mogelijkheid om online (en gratis) vergeten rekeningen, spaarboekjes, effecten en kluizen op te sporen. Opzoeken kan enkel met uw elektronische identiteitskaart (eID), tenzij u een schriftelijke aanvraag indient. Verstandig sparen betekent ook deze rekeningen opruimen en afsluiten en het geld op een beter renderende spaar­rekening plaatsen.

€ 680 miljoen overbodige koperen muntjes? Voor- en tegenstanders van de muntjes van 1 en 2 cent zitten elkaar regelmatig in de haren. We blijken ze vooral op te potten. Weg ermee? Elektronisch betalen breekt jaar na jaar records. Toch zijn er voor een bedrag van 680 miljoen euro koperen muntjes van 1 en 2 cent in omloop, en voor 625 miljoen euro muntjes van 5 cent. De Koninklijke Munt slaat binnenkort nog eens extra 56 miljoen muntjes van 1 en 2 cent. De reden: we potten die muntjes op. Velen vinden de kleine muntjes te moeilijk in gebruik, ze raken vergeten in allerhande potjes en doosjes, kinderen vinden het leuk om ze te sparen,… Weg ermee en prijzen afronden, zoals in Nederland of Finland? Ja, zegt de ene: gedaan met die onnodige muntjes, afrondingen naar boven én beneden neutraliseren elkaar. Neen, zegt de andere: prijzen zullen vooral verhogen en dat leidt tot meer inflatie. Wat vindt u? Voor hoeveel geld aan kleine muntjes heeft u nog liggen? Laat het ons weten via facebook.com/rabobank.be


5

Rabo magazine

2014 het jaar van mobiel betalen?

Atos Wordline, het bedrijf achter Bancontact/Mister Cash, test vanaf april 2013 een smartphone-app voor mobiel betalen. In 2014 moet de app officieel uit de startblokken schieten. Atos Wordline test samen met 8 banken mobiel betalen uit. Mobiel betalen mikt niet zozeer op betalingen in winkels – daar staan betaalterminals –, maar op betalingen tussen personen. Veiligheid, de hoogte van de betaalde bedragen, het gebruiksgemak: de initiatiefnemers schakelen een grote groep gebruikers in om het concept te verfijnen. En wat zal die voorlopig enkel voor Android en Apple iOS ontwikkelde app (en/of het gebruik ervan) in 2014 kosten? Dat weet op dit moment niemand. De kans is overigens groot dat elke bank een eigen prijzenpolitiek ontwikkelt. “Onze partners bepalen de prijs, niet wij”, vertelde Chris Deryck, topman van Atos Wordline, aan het weekblad Trends.

6x

Zo man zo vrouw Het Europees Gerechtshof verplicht verzekeraars om dezelfde premies te hanteren voor mannen en vrouwen. Pensioenleeftijden van mannen en vrouwen groeien langzaam naar elkaar toe. Ook het verschil tussen levensverzekeringen voor mannen en vrouwen gaat voor de bijl. Het Europees Gerechtshof vindt dat verschil discriminerend. Sinds 21 december 2012 moeten verzekeraars mannen en vrouwen gelijk behandelen. Dat komt erop neer dat levensverzekeringen duurder kunnen worden, zeker voor vrouwen. Hetzelfde gebeurde eerder met autoverzekeringen. Dat vrouwen minder ongevallen veroorzaken, was voor het Europees Gerechtshof geen argument. Dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, is nu ook voor levensverzekeringen geen argument meer.

nieuw in de belastingaangifte Het regeerakkoord van Di Rupo I heeft gevolgen voor onze belastingbrief. Binnenkort moeten we onze inkomsten van 2012 aangeven via Tax-on-web of op papier. Wat verandert er?

1 De (bevrijdende!) roerende

voorheffing bedraagt voortaan 25%. Onder meer spaarboekjes (tot 1.880 euro) en ‘Letermestaatsbons’ (15%) ontsnappen aan die regeling. In 2012 gold een 21%+4%-systeem, maar de aangifteplicht voor die 4% verviel bij roerende opbrengsten lager dan 20.020 euro. Dit probleem is ondertussen van de baan.

2 Bedrijfswagens worden anders

belast, net als het voordeel van alle aard als een vennootschap een woning ter beschikking stelt. Ook aandelenopties wor­ den anders gewaardeerd: het belastbaar basisvoordeel ver­ hoogt van 15% tot 18%.

3 30% wordt de standaard voor

5 De belastingvermindering voor

belastingverminderingen bij onder meer pensioensparen, langetermijnsparen, werk­ gevers­aandelen en PWAcheques. 4 Energiebesparende inves­­te­ ringen worden minder beloond (dakisolatie) of afgeschaft (nieuwe gecertificeerde lageenergie-, passief- en nulenergie­ woningen).

kinderopvang en giften is ten hoogste 45%. 6 De belastingvermindering voor elektrische wagens gold tot eind 2012.


6 Frida Deceunynck over sparen

Heeft sparen nog zin? De rente op een gemiddeld Belgisch spaarboekje ligt al drie jaar onder de inflatie. En voorlopig is er volgens waarnemers nog niet veel beterschap op komst. Heeft sparen nog wel zin? Door Frida Deceunynck


7

Rabo magazine

Wie is Frida Deceunynck? • Financieel journaliste • Gespecialiseerd in personal finance en beleggen • Auteur van de gekende boekenreeks ‘Geldwijzer’ • Werkt ondermeer voor De Standaard en Radio 2

Flirten met de inflatie Nooit eerder werd er zoveel gespaard als nu. Uit schrik over wat ons nog boven het hoofd hangt, houden we massaal de vinger op de knip en sparen we ons te pletter. Is dat overdreven spaarijver of een terechte voorzorgsreflex? Alleen de toekomst kan het uitwijzen. Ondertussen vragen bezorgde ‘goede huis­ vaders’ zich echter luidop af hoe ze hun spaargeld nog renda­ bel kunnen beleggen. Op een traditioneel spaarboekje alvast niet. Bij een grootbank verliest uw spaargeld jaar na jaar aan koopkracht. Rabobank.be is er met haar getrouwheids­rekening het afgelopen jaar nog wel in geslaagd om het rendement boven de inflatiedrempel te houden (zie grafiek). Maar meer dan wat geflirt met de inflatiegrens hoeft u vandaag van geen enkele spaarrekening te verwachten.

“Op een spaarrekening plaatst u best niet meer geld dan wat u op korte termijn liquide wil houden voor noodgevallen of onvoorziene tegenslagen.”

Gemiddelde opbrengst in 2012 (geannualiseerd rendement) Klassiek spaarboekje grootbank Gemiddelde inflatie 2012 Termijnrekening 1 jaar Rabo Spaarrekening Rabo Plus Account Tak 21

Bedrijfsobligaties: snel reageren

Nieuwe obligatieuitgifte

1,04% 2,22%

1,15% 2,11% 2,48% 3,17% 3,78%

Voor het overige gaat u beter op zoek naar een rendabeler belegging. Zoals bedrijfsobligaties bijvoorbeeld. Ondanks de gedaalde rentevoeten bieden die nog altijd behoorlijke rende­ menten. Zo bedroeg het gemiddelde nettocoupon­rendement van de obligatieuitgiftes waarop u via Rabobank.be kon inteke­ nen vorig jaar nog 3,78%. Als obligatiebelegger is het dikwijls het voordeligst om obligaties meteen bij uitgifte op de kop te tikken. Op primaire uitgiftes zijn immers geen transactie­kosten verschuldigd. Maar dan moet u er wel als de kippen bij zijn. Wegens groot succes worden nieuwe emissies immers vaak al na enkele uren afgesloten. Uw mailbox in de gaten houden en snel reageren, is dan ook de boodschap.

Fondsen risicoklasse 0-2

Risico zonder kopzorgen

HOE BEREKEND? In de berekening geven we, voor zover mogelijk, het nettorendement weer. Op www.rabobank.be/spaarrendement vindt u uitgebreide informatie over de berekeningswijze, onder meer de exacte toepassing van de fiscaliteit en kosten.

Ook door aandelen in portefeuille te nemen kunt u het rende­ ment van uw portefeuille opkrikken. Bent u niet het type dat daar slapeloze nachten en roodgekleurde portefeuille-over­ zichten voor over heeft, dan kunt u dat via een Tak 21-spaar­ verzekering ook zonder neerwaarts risico. Intern beleggen de verzekeraars de beheerde Tak 21-kapitalen voor een deeltje in aandelen, waardoor het potentiële rendement van de porte­ feuille toeneemt. Naar de spaarder toe zijn ze echter wette­ lijk verplicht om kapitaalbehoud te garanderen. Tot 100.000 euro per persoon is die kapitaalsgarantie, net als op gewone spaartegoeden, gewaarborgd door de overheid. Daarbovenop garanderen vele Tak 21-rekeningen een minimumrendement van 1 à 2% en kan er tot slot ook nog een winstbonus worden

Fondsen risicoklasse 3-4 Pensioensparen Stability Fondsen risicoklasse 5-6 Pensioensparen Balanced Pensioensparen Growth

8,89% 10,58% 12,90% 13,70% 15,57% 16,78%


8 Frida Deceunynck over sparen

uitbetaald. Alles bij elkaar behaalden de Tak 21-rekeningen uit het gamma van Rabobank.be het afgelopen jaar een gemid­ deld rendement van 3,17%. Bruto en zonder kosten, wel te ­verstaan. Voor wie de tegoeden 8 jaar op de rekening laat staan, valt het verschil tussen bruto en netto echter al bij al nog mee. Roerende voorheffing is dan niet verschuldigd en de impact van de eenmalige instaptaks en -kosten blijft over zo’n lange periode beschouwd relatief beperkt.

Onversneden risico Wie tegen een stootje kan, kan uiteraard ook onversneden risico in portefeuille nemen. Aandelenbeleggers ‘pur sang’ kunnen hiervoor op de beurs terecht. Voor de anderen bieden ook beleggingsfondsen een uitkomst. De voorbije tien jaar werden fondsenbeleggers alvast beloond voor het genomen risico. De fondsen van het Rabobankgamma uit de risicoklasse 3 of 4 – overwegend belegd in aandelen, al dan niet gemengd met obligaties – behaalden sinds 1 januari 2003 een gemid­ deld jaarlijks rendement van 6,84%. En in de risicoklasse 5 en 6 – fondsen met meer riskante aandelen in portefeuille – kwam het gemiddeld rendement zelfs uit op 8,58%. Op lange ter­ mijn blijven mooie rendementen ook in de toekomst haal­ baar, temeer daar sommige beurzen nog altijd erg goedkoop geprijsd zijn. Op korte termijn kunt u er echter ook wel eens uw broek aan scheuren.

Eerste belegging voor de lange termijn De laatste in het rijtje – maar wel de eerste belegging voor elke langetermijnspaarder – is het gereglementeerde pensioen­ sparen. Op lange termijn zijn daarmee aantrekkelijke rende­ menten te behalen, en bovendien krijgt u er als pensioen­ spaarder nog een mooi belastingvoordeel bovenop. Concreet geven pensioenspaarstortingen (tot een maximum van 940 euro in 2013) recht op een belastingvermindering van 30%. Als ‘goede huisvader’ doet u er naar het einde toe – pakweg vanaf 50 à 55 jaar – wel goed aan om uw pensioenspaar­tegoed over te hevelen naar een defensief pensioenspaarfonds. Die hebben een kleinere aandelencomponent en zijn dus min­ der gevoelig voor de bokkensprongen op de beurs. Met de ­eindmeet in zicht is dat een geruststelling waar u best wat potentieel rendement voor mag opofferen.

Gemiddelde jaarlijkse opbrengst (geannualiseerd rendement) op 10 jaar tijd Klassiek spaarboekje grootbank Gemiddelde inflatie op 10 jaar

Rabo Spaarrekening

1,74%

2,10%

2,97%

Termijnrekening 5 jaar + 5 jaar Tak 21

3,14%

3,88%

Fondsen risicoklasse 0-2

4,05%

Fondsen risicoklasse 3-4

6,84%

Pensioensparen

8,12%

Fondsen risicoklasse 5-6

8,58%

Meer informatie over deze producten? Bekijk het overzicht van alle spaar- en beleggingsproducten uit ons aanbod, met hun voor- en nadelen, op www.rabobank.be/diversificatie

Tip van Frida Deceunynck “Vooral voor aandelen van grote bedrijven met een internationale uitstraling dient de toekomst zich zeer rooskleurig aan.”

Na 30 jaar van dalende rentevoeten lijkt de bodem eindelijk bereikt. En als we de financiële analisten mogen geloven, zullen de rentevoeten nog een hele tijd laag blijven. Met obligaties zal de komende jaren dan ook niet veel te verdienen zijn. Met aandelen echter des te meer. Die zijn immers spotgoedkoop geworden, terwijl de winstgevendheid van vele bedrijven op een recordniveau staat en de balansen ijzersterk zijn. Vooral voor aandelen van grote bedrijven met een internationale uitstraling dient de toekomst zich zeer rooskleurig aan. Door hun internationale dimensie kunnen die immers optimaal inspelen op de groeispurt die zich momenteel voltrekt in de ontluikende markten van Azië en Zuid-Amerika. Internationale topbedrijven zouden de komende jaren dan ook wel eens tot de toppers van de beurs kunnen behoren.


9

Rabo magazine

Het

van sparen en beleggen Wij Belgen zijn zowat de spaarkampioenen van Europa. Maar hoe staat het met onze kennis over persoonlijke financiën? Hier vindt u alvast een aantal termen die in dit magazine aan bod komen. Zin in meer? Test dan uw financiële kennis op onze facebookpagina en vergelijk uw score met andere Belgen. aandeel

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor medeeigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

aandelenfonds Bij aandelenfondsen belegt men in aandelen van verschillende bedrijven via een beleggingsfonds.

beleggingsfonds Een beleggingsfonds verdeelt het kapitaal over meerdere beleggingen. Dit kunnen aandelen, obligaties of andere waarden zijn. Het risico in een beleggingsfonds is hierdoor kleiner omdat de spreiding groter is. Een beleggingsfonds wordt beheerd

door een fondsenbeheerder die de marktontwikkelingen op de voet volgt en dag in dag uit bepaalt welke aandelen gekocht of verkocht worden.

beleggersprofiel Het profiel wordt bepaald door het doel waarvoor u belegt en het risico dat u daarbij wilt aanvaarden. Daarnaast zijn ook uw ervaring met beleggen en uw beleggingshorizon (de termijn waarop u uw doel wilt bereiken) bepalend. Deze vier samen bepalen uw persoonlijk risicoprofiel.

Gemengd fonds Hi er wo r d en d e beleggingen gespreid over verschillende soorten: aandelen, obligaties, liquiditeiten, enz. Het voldoet dus aan alle criteria van diversificatie.

obligatie Een obligatie is een schuldbekentenis voor een lening, uitgegeven door een bedrijf, instelling of overheid. De obligatiehouder heeft gedurende de looptijd recht op rente. Bij aflossing is dat een recht op terugbetaling van de nominale waarde.

obligatiefonds Een obligatiefonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in obligaties. Deze fondsen combineren een degelijk en vrij stabiel rendement met een relatief laag risico.

pensioensparen Pensioensparen is een belegging op lange termijn die duurt tot de belegger maximum 65 jaar is. De premies komen tot een bepaald maxi-

mum in aanmerking voor een belastingvermindering van 30%.

pensioenspaarverzekering Dit is een verzekeringsformule met een vast rendement per jaar. Daar kan een deelname in de winst bijkomen, die afhankelijk is van de beleggingen die de verzekeraar doet renderen.

pensioenspaarfonds Pensioenstelsel op basis van kapitalisatie. Wie erop intekent, stort vrijwillig bijdragen die later beschikbaar zijn voor het eigen pensioen. Deze fondsen worden opnieuw belegd op de financiële markten.

roerende voorheffing De roerende voorheffing is een inhouding van 15% op intresten op spaar-

rekeningen of 25% op meerwaarden of dividenden. Voor particulieren is de roerende voorheffing bevrijdend, d.w.z. dat er geen afrekening van personenbelasting meer gebeurt en dat de belastingen dus definitief betaald zijn. Deze inkomsten moeten dan ook niet meer aangegeven worden aan de belastingen.

staatsbon of staatsobligatie Een staatsobligatie is een lening (verhandelbaar schuldbewijs) die wordt uitgegeven door de overheid om geld uit de markt te halen en zo het financieringstekort te dekken. Een staatsobligatie geeft in het algemeen een jaarlijkse rente. Het risico wordt in de praktijk vaak op 0 gesteld omdat de staat geacht wordt niet failliet te kunnen gaan en dus altijd aan zijn rente- en aflossingsverplichting kan voldoen.

Welke alternatieven voor het spaarboekje vindt u interessant? In onze e-zine Geldtips van maart onderzochten we wat u in tijden van lage rentevoeten interessant vindt als alternatief voor het spaarboekje. Uit deze enquête bleek dat de meeste mensen kiezen voor producten waar het risico beperkt is of waarin het risico gespreid wordt, zoals fondsen. Het minst interessant zijn de alternatieven waar het geld voor langere periode vast zit.

Welke formule geniet nu het meest uw voorkeur? Aandelenfondsen Gemengde fondsen Aandelen Langetermijnsparen Pensioensparen via fondsen Obligatiefondsen Tak 21-spaarverzekering

12% 11% 8% 8% 8% 7% 7%

Welke formule geniet nu het minst uw voorkeur? Step-up rekening Tak 26-verzekeringsbon Termijnrekening langer dan 10 jaar Termijnrekening andere valuta Tak 23-beleggingsverzekering Kasbons Staatsbon

1% 1% 1% 2% 2% 2% 2%


10 Starten met beleggen

essentiële tips voor beginnende beleggers De rente op spaarboekjes is laag. Als u méér rendement zoekt, kunt u dus beter richting beleggingsfondsen kijken. Die presteerden immers prima in 2012. En zij lijken nu door te gaan op dat elan. Daarom kunnen volgende tips u vast wel interesseren.

1

TIP

Zorg voor voldoende spaarreserve.

Het is verstandig om 3 tot 6 maandlonen of een bedrag van 10.000 euro opzij te zetten als liquide geldreserve.

2

TIP

Wed niet op één paard.

Uit voorzorg voor een recessie, jobverlies of een beurscrash kiezen veel mensen voor ‘risicoloze’ spaarboekjes. Dat is niet altijd de beste strategie, zoals

blijkt uit een studie van Petercam Asset Management. Wie tussen 1994 en 2011 een bedrag van 50.000 euro op een spaarrekening parkeerde (2,50% rendement), hield daar 92.697,20 euro aan over. Wie in diezelfde periode een liquide reserve aanhield (6 maandlonen) en de rest van de 50.000 euro voor 70% belegde in risicoarme (obligaties) en voor 30% risicovolle beleggingsinstru­ menten (aandelen), klokte af op

169.317,70 euro. Dit is een sprekend voorbeeld, maar het houdt natuurlijk geen garantie in voor de toekomst.

3

TIP

Hoeveel risico is goed voor u?

De regel van 100 zou een richtlijn kunnen zijn. Trek uw leeftijd af van het getal 100 en het resultaat is het aanbevolen risicopercentage voor uw portefeuille. Anders gesteld: hoe ouder u

beleggen in fondsen Hoe begin ik eraan en waar vind ik betrouwbare informatie? Stel, u kiest enkele fondsen waarin u wilt beleggen en daarna laat u het helemaal over aan de experts om uw beleggingen optimaal te beheren. Een dergelijk passieve beleggingsstijl is mogelijk. Maar dan nog blijft de vraag: welke fondsen kiezen? David Jonckheere, Product Manager Investments, legt zorgvuldig uit hoe u best te werk gaat op het fondsenplatform van Rabobank.be.


11

Rabo magazine

wordt, hoe minder risicodragende beleggin­ gen in uw portefeuille thuishoren. Logisch, want hoe korter uw beleggingshorizon, hoe minder tijd er overblijft om eventuele tegenslagen te boven te komen.

4

Hoe meer risico u neemt, hoe meer rendement u eventueel kunt verwachten op lange termijn. TIP

Wie meer risico neemt, moet vooral rekening houden met eventuele verliezen op korte termijn. Neem nu het risicoloze spaarboekje van de typische grootbank. Dat bracht de afgelopen 10 jaar gemiddeld 1,74% op. Dat is minder dan de inflatie (2,10%) in dezelfde periode. De even risicoloze spaarrekening van Rabobank.be leverde over die periode 2,97% rendement op. Beter, maar u wordt er niet rijk van. Onze beleggingsfondsen in de laagste risicocategorieën (1­2) leverden 4,05% op en de meest risicovolle 8,58% (5­6). Conclusie: hoe meer risico, hoe groter de kans op meer rendement. Dit is een tip die u natuurlijk best in combinatie met de vorige tips toepast.

de modelporteFeuilles Van test-aanKoop inVest bieden inspiratie de consumentenorganisatie test-aankoop invest stelt zijn modelportefeuilles van fondsen ter beschikking van de klanten van rabobank.be. dit kan u vast inspireren… Als beginnende belegger is de hulp van onafhankelijke experts welkom. Daarom gingen wij in zee met Test-Aankoop invest. De beleggingsanalisten van deze consumentenorganisatie houden al 20 jaar lang vele aandelen, obligaties en beleggingsfondsen kritisch tegen het licht. Zij analyseerden dus ook het fondsenaanbod van Rabobank.be en legden deze naast hun bestaande modelportefeuilles. Het resultaat: de modelportefeuilles van Test-Aankoop invest ingevuld met fondsen, aangeboden via Rabobank.be.

U ontvangt op aanvraag uitgebreide informatie over de portefeuille die u kiest. De modelportefeuilles maken het kiezen van fondsen veel eenvoudiger, duidelijker en overzichtelijker.

Voor wie de risico’s wil beperken, is er een defensieve portefeuille waarin obligatiefondsen een grote rol spelen. De neutrale portefeuille combineert aandelen- en obligatiefondsen en is er voor wie veiligheid en rendement in evenwicht wil houden. De dynamische portefeuille streeft naar maximaal rendement en belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen.

Zelf een modelportefeuille bekijken?

• Surf naar www.rabobank.be/modelportefeuilles. • Kent u uw beleggersprofiel al, dan kunt u onmiddellijk aan de slag met de modelportefeuille die bij u past. • Weet u nog niet zeker wat voor belegger u bent, dan kunt u dat zelf ontdekken op onze site aan de hand van enkele eenvoudige vragen.

Op www.rabobank.be klikt David op Onze producten. Een menu verschijnt en onder Variabel beleggen selecteert hij de eerste optie Complete Funds. Dat brengt ons op een pagina met de volledige lijst van fondsen en grafieken. Bovenaan de pagina, in het grijze vak onder het label Categorie, klapt hij een menu open.

Kies uw categorie “Hier kunt u opteren voor aandelen­, obligatie­, index­ of andere fondsen”, legt hij uit. “Bent u een defensieve beleg­ ger, dan kiest u wellicht voor obligatiefondsen. De andere categorieën zijn iets risicovoller. Nadat u een categorie heeft geselecteerd, wordt een tweede menu zichtbaar waarin u een subcategorie kunt kiezen (regio, sector, munteenheid, enz.). Hier selecteert u bijvoorbeeld Grondstoffen of Groeimarkten, afhankelijk van wat u interesseert. Zodra u gekozen heeft, wordt de onderstaande lijst van fondsen een stuk korter.”

Risicoklasse, sterrenrating en kwaliteit Net naast de fondsennamen geven kleine oranje graad­ meters de risicoklasse aan van ieder fonds. Hoe meer oranje, hoe hoger het risico op grote koersschommelingen. Naast de risicoklasse staan de ratings van Morningstar, een gereputeerde fondsenkeurder, waarvan wij twee verschil­ lende ratings publiceren. De sterrenrating, die een idee geeft over het behaalde rendement en de zogenaamde Analyst rating (bronze, silver, gold), beoordeelt de kwaliteit van het fondsbeheer. Hou er wel rekening mee dat nog niet alle fond­ sen een rating hebben gekregen. Voor meer informatie over beide ratings klikt u gewoon op één van de ratings.

Overzicht rendement Een overzicht van de rende­ menten sinds de oprichting van elk fonds vindt u op het tabblad Rendement. En dan zijn er nog de kosten en taksen. Alle informatie hierover is op een volgend tabblad verzameld. De meeste fondsen zijn vrij van instapkosten.

Basisinformatie per fonds “Finaal kunnen we ook nog op de fondsnaam zelf klikken”, besluit David Jonckheere. “Zo belanden we op een pagina met basisinformatie over het fonds. Onder Groei vinden we de erg nuttige Rangschikking binnen catego­ rie Morningstar. Fondsen die consistent, jaar na jaar tot de beste 25% in de cate­ gorie Morningstar behoren, zijn het ver­ trouwen van de beginnende beleggers echt wel waard.”


12 Starten met beleggen

Wissel eens van gedachten met professionele beleggers Wie goed geïnformeerd is, kan weloverwogen beslissingen nemen en rendabel beleggen. Om u daarbij te helpen, organiseert Rabobank.be ook in 2013 een inspirerende ‘Wat doe ik met mijn geld’-infoavond. Rabobank.be nodigde vorig jaar 3 gere­ nommeerde fondsenbeheerders uit om vrijuit te komen spreken over de financieel­economische situatie en over de kansen en bedreigingen voor (begin­ nende) beleggers. De fondsenbeleggers vertellen u hoe ze te werk gaan, waarop u best kunt letten bij het beoordelen van fondsen én ze beantwoorden al uw vragen. In 2012 was deze infoavond een groot succes.

Schrijf daarom tijdig in voor het semina­ rie op dinsdag 4 juni 2013 van 19 tot 22 uur in de Handelsbeurs in Gent. De Franstalige infoavond vindt plaats op dinsdag 7 mei 2013, van 19 tot 22 uur in Wolubilis te Brussel.

interesse?

Laat ons iets weten via info@rabobank.be

© Koen Broos

Karel lemmens Klant bij Rabobank.be sinds 2008

“Mijn nattevingerwerk weegt niet op tegen het professionalisme van de fondsenbeheerders.”

jacques Hamelink Klant bij Rabobank.be sinds 2011

Karel Lemmens is sinds september 2012 op pensioen. Meteen ging hij op zoek naar meer rendement voor zijn spaargeld en zo kwam hij terecht op de infoavond rond beleggen.

“Het seminarie bewees eens te meer hoe je als belegger best kiest voor spreiding.”

“De toffe avond bij Rabobank.be heeft mijn enthousiasme over beleg­ gen aangewakkerd. Ik wou weten hoe fondsen in elkaar steken en hoe zij worden beheerd. De uitleg van de drie fondsenbeheerders gaf me veel vertrouwen. Ik was vooral onder de indruk van de manier waarop experts van over de hele wereld samenwer­ ken in zo’n fonds. Ik zal mij niet gauw meer wagen aan investeringen in een of twee individuele aandelen, want het is duidelijk dat een fondsenbe­ heerder dat werk voor mij kan doen. Mijn nattevingerwerk weegt immers niet op tegen de professionele kennis van de fondsenbeheerders.”

Jacques Hamelink stak heel wat op van de infoavond over beleggen van Rabobank.be. ”Wie goed wil beleggen, moet altijd bereid zijn bij te leren”, vindt hij. “De uiteenzetting van de Beneluxdirecteur van BlackRock sprak mij het meest aan. Zijn technische uitleg over de strategie van de fondsenbeheerders was bijzonder verhelderend. Daarom alleen al vind ik dit seminarie een aanrader. Ik was altijd al voorstander van de grootst mogelijke risicospreiding door zowel in aandelen­ als obligatiefondsen in te tekenen. Het seminarie sterkte mij in de overtuiging dat dat de beste aanpak is. Over beleggen weet je immers nooit genoeg.”

de basis over fondsen in 5 stappen Wenst u meer informatie over starten met beleggen in fondsen? Op onze site vindt u alle nuttige informatie in enkele simpele basisregels:

1. 2. 3. 4. 5.

Wat is een beleggingsfonds? Enkele vuistregels voor beleggen in fondsen Waarom beleggen bij Rabobank.be? Hoe kies ik een fonds? Hoe koop of verkoop ik een fonds?

Surf naar www.rabobank.be > Overige info > Help > Starten met beleggen


13

Rabo magazine

Beleggen in…

Beleggen in vastgoed? Rabo magazine wil u een brede kijk geven op de mogelijkheden om uw geld rendabel te beleggen. Hoe zit het met vastgoed? We vroegen aan twee vastgoedspecialisten én aan Pascal Paepen of beleggen in baksteen een goed idee is in 2013.

Eerst een eigen woning Begin 2012 kwamen veel panden op de markt, kopers lieten het afweten. In het najaar kwamen minder panden vrij, maar de verkoop herleefde. “Er was veel wantrouwen eind 2011 en begin 2012”, verklaart Sybille Colin (Century 21) die gang van zaken. En 2013? “Voor wie over startkapitaal beschikt, heeft investeren in een eigen woning nog altijd zin”, zegt ze. “Wie over voldoende geld beschikt, kan ook investeren in panden met 6 of 8 flats. Wij zien dat de vraag naar derge­ lijke panden stijgt. Het rendement is teruggevallen tot 2 à 4%. Toch blijft die investering verantwoord als je mikt op meerwaarde op lange termijn: 10 jaar of langer.”

Sybille Colin, Century 21 “Wie over startkapitaal beschikt, kan best een eigen woning kopen.”

Brabant zijn nog steeds interessant. En in Brussel hebben nieuwe projecten in Anderlecht en Molenbeek die gemeen­ ten opgewaardeerd. Dit wordt beaamd door Iain Cook: “Alle centrumsteden zijn interessant. Woningen daarbuiten lopen iets meer risico, al kunt u zelfs in kleinere gemeenten prima zaken doen. Studentenkamers kunt u kopen als u daar echt tijd aan kunt besteden en rekening houdt met het grote verloop en de strenge regels. Anders is een stu­ dio voor uw kind met één of twee vrien­ den erbij ook een mogelijkheid. Er is een licht voorbehoud voor de kust. Stel uzelf daar de vraag of de aankoopprijs niet te hoog ligt ten opzichte van de huurprijs?”

Ook in het buitenland? Verhuurbaar of verkoopbaar? Iain Cook van ERA geeft twee tips. Ga na of de woning of het appartement goed verhuurbaar is. En wees zeker van een goede verkoopbaarheid later. Bedenk naast die ‘basics’ of u zelf de verhuur (en controle en herstellingen) op u neemt, of dat laat doen. En hou rekening met de kwaliteit van de huurder. “Bij een lagere huurprijs kunt u vaker betaalmoeilijk­ heden tegenkomen. Die heeft u minder bij woningen met een hogere huurprijs, maar daar zijn dan weer minder huurders voor”, zegt Iain Cook.

Toplocatie behoudt zijn waarde Sybille Colin ziet toekomst voor studen­ tenwoningen en gezinswoningen aan de rand van de stad. Vlaams­ en Waals­

Iain Cook, ERA “Verzeker u van een goede verkoopbaarheid van het pand.”

“Er zijn koopjes te doen in landen waar het economisch minder goed gaat”, denkt Sybille Colin. “Maar kies een land met een stabiele politieke toestand en laat je begeleiden door iemand die het land en de vastgoedmarkt kent, om onaangename verrassingen te vermij­ den.” Ook Iain Cook waarschuwt om niet te onderschatten. “Is de aankoop gere­ gistreerd? Wilt u uw vakantie opofferen om in te staan voor herstellingen? Als buitenlander bent u toch vaak de tweede keuze. U ter plekke goed laten bijstaan is nodig. U kunt de woning immers geen tien keer bezoeken, wat hier wel makkelijker kan door een ver­ trouwensrelatie op te bouwen met de makelaar om de hoek.”

Wel of niet beleggen in vastgoed? Pascal Paepen, financieel expert en docent: “Een eigen woonhuis kopen of bouwen zou op termijn je financiële onafhankelijkheid moeten verhogen. Leen echter niet te veel en hou er rekening mee dat de maandelijkse afbetalingen kunnen oplopen als je kiest voor een hypotheek met variabele rente. Koop je een tweede huis als belegging, dan zal het rendement uiteraard afhangen van de huurinkomsten. Onprettige confrontaties met huurders kan je vermijden door te beleggen in een vastgoedfonds. Zo’n belegging biedt ook het voordeel dat je steeds snel kan verkopen. Kies wel voor een fonds dat belegt in minder risicovol vastgoed, zoals woningen of serviceflats. Een belegging in kantoren en winkelpanden lijkt me nu immers te riskant. Cofinimmo is een vastgoedbevak die noteert op Euronext Brussel. Het dividendrendement is aantrekkelijk en de bevak investeert almaar meer in rusthuizen. Interessant!”


14

Stephane

Dubbelinterview

“Waarom geen regeling waarbij boven de 20.000 euro 90% van je geld gegarandeerd blijft? Dan kijken spaarders meer naar de risico’s.”

Cyprus:

ver-van-mijnbedshow? Wat betekent de bankencrisis in Cyprus voor ons spaargeld? Onze General Manager Stephane Vermeiren sprak met Paul De Grauwe, professor emeritus aan de KULeuven en nu verbonden aan The London School of Economics.

Soapstory of een slechte thriller? De Cypriotische bankensector dreigde in maart te imploderen en de eerste, door Europa afgedwongen, oplossing kreeg snel tegenwind. Alle spaarders moesten namelijk geld inleveren. Niet echt een goed idee? Paul De Grauwe: “Een blunder van for­ maat! De Europese ministerraad veegde een groot principe – de vrijwaring van alle spaargeld tot 100.000 euro – met één pennentrek van tafel. De reactie was scherp en de ministers zijn daarop terug­ gekomen.” Stephane Vermeiren: “Na protest kwam er een tweede oplossing uit de bus. Het spaargeld tot 100.000 euro blijft beschermd en enkel de tegoeden boven de 100.000 euro worden eenmalig belast. Al een heel stuk beter?”

Paul De Grauwe: “Die eerste oplossing was zo slecht dat het moeilijk nog slech­ ter kon. Deze tweede oplossing is beter. Toch heb ik fundamentele bezwaren. Wat zei de Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem in alle oprechtheid? Dat bij volgende crisissen het niet uitgesloten is dat spaarders zelf worden aangespro­ ken, zij het voor bedragen boven de 100.000 euro. Zoiets verhoogt de kans op een bankencrisis, als bij een probleem mensen plots naar de bank lopen om geld af te halen. En er duikt een tweede probleem op. Een deposito is geen belegging. Sparen maakt deel uit van het betaal­ en kredietsysteem. Wie daar­ aan raakt, ontregelt de hele economie. In landen waar een crisis ontstaat, wordt de crisis veel intenser. Dat staat nu te gebeuren in Cyprus.”


15

Rabo magazine

“Als je spaargeld aan een roerende voorheffing onderwerpt, belast dan andere spaarproducten minder. Met andere woorden: belast ze allemaal op dezelfde manier.”

Paul Is de huidige depositoregeling wel realistisch? Stephane Vermeiren: “Een deposito is een belofte. Maar wat doe je inderdaad bij een echt grote crisis? Is die regeling eigenlijk wel houdbaar?” Paul De Grauwe: “Ik ben voorstander van een Europese bankenunie. Mijn lezing van de situatie is dat er geen bankenunie komt. Er is geen bereidheid in een aantal Noord­Europese landen, zoals Duitsland, om de kosten van een crisis te spreiden. Elk land moet zijn pro­ blemen oplossen en dat is onhoudbaar.” Stephane Vermeiren: “Tja, in België zijn de reserves al onvoldoende om bij een grote crisis alle spaarders te vergoeden.” Paul De Grauwe: “Nog eens: een grote bankencrisis is niet te dragen door één land. Die moet door het geheel van

belastingbetalers worden gedragen. Zoals in de Verenigde Staten, waar het federale niveau zoiets opvangt.” Stephane Vermeiren: “Je kunt je afvra­ gen of de spaarder toch niet een deel van het risico moet dragen. Wij merken dat mensen weinig of geen rekening houden met het risico van de bank, zelfs niet als dat vrij hoog is. Waarom geen regeling waarbij boven de 20.000 euro bijvoorbeeld slechts 90% van je geld gegarandeerd blijft?” Paul De Grauwe: “Ja, maar dan moet je ook op andere niveaus ingrijpen. Om te beginnen moeten de kapitaalratio’s naar omhoog, naar 20 of 25%. Dat verlaagt het risico. Nu is de gemiddelde kapitaal­ ratio ten opzichte van de balanstotalen 3 of 4%, belachelijk laag.”

Van Cyprus naar de Belgische actualiteit. Misschien wordt ons spaargeld aan een roerende voorheffing onderworpen, deels te recupereren via de belastingaangifte. Hoe staat u daar tegenover? Paul De Grauwe: “Ik ben voorstan­ der van een grotere neutraliteit. Nu zijn spaardeposito’s onbelast tot een bepaalde hoogte. Als je spaargeld aan een roerende voorheffing onderwerpt, belast andere spaarproducten dan minder. Met andere woorden: belast ze allemaal op dezelfde manier. Mensen nemen nu te vaak beslissingen in functie van de fiscaliteit en niet op basis van de inherente kwaliteit van die producten. Dat is verkeerd.”


16 Pensioensparen

PENSIOENSPAREN: HOE VROEGER IN HET JAAR U BELEGT, HOE HOGER HET RENDEMENT OP LANGE TERMIJN


17

Rabo magazine

Jaarlijks kunt u een bepaald bedrag onder fiscaal gunstige voorwaarden in pensioenspaarfondsen investeren. Als u die jaarlijkse bedragen altijd in januari belegt, levert u dat méér op dan wanneer u dat pas in december doet.

Als u dit jaar 940 euro in pensioenspaarfondsen belegt, kunt u 30% van dat bedrag – dat is 282 euro – recupereren via uw belastingaangifte van 2014. Zo wil de overheid u stimuleren extra pensioenkapitaal op te bouwen. En dat is echt wel nodig, want als u na uw 65ste alleen met een wettelijk pensioen verder moet, zult u flink wat koopkracht moeten inleveren.

Jaarlijkse versus maandelijkse stortingen Wanneer u in pensioenspaarfondsen gaat beleggen, heeft u de keuze: jaarlijks ineens het volledige bedrag betalen of opteren voor periodieke stortingen. Van de bijna 3 miljoen Belgen die aan pensioensparen doen, kiezen de meesten voor maandelijkse stortingen. Anderen wachten tot de laatste dagen van december om snel nog een bedrag over te schrijven. De cijfers van 2012 bijvoorbeeld tonen aan dat het meer opbracht om vroeg in het jaar het volledige bedrag te stor­ ten. Wie begin januari 2012 stortte, haalde in 2012 een rendement van 15,57% (resultaten van Rabo Pension Fund Balanced in 2012). Een maandelijkse storting bracht 6,78% op, terwijl de volledige storting van eind december quasi geen ren­ dement opleverde in 2012. De reden hiervoor is dat de koers het jaar 2012 afsloot met winst. Dus voor een bedrag dat bij het begin van het jaar gestort is, krijgt u meer beurswinst, welke dus zorgt voor een grotere kapitaalopbouw. Rendementen uit het verleden zijn helaas geen garantie voor de toekomst, maar als ook in 2013 de beurzen het jaar sterker zouden afsluiten dan in het begin, zou het voordelig zijn om nu in het voorjaar de volledige storting van uw pensioen­ sparen te doen.

door een FisCale bril GeZien

De overheid voorziet in een fiscaal gunstige regeling voor wie in pensioenspaarfondsen belegt. Maar wat houdt die in? En hoe gunstig is ze echt? In 2013 bedraagt het maximumbedrag dat u op een fiscaal gunstige manier in een pensioenspaarfonds kunt beleggen 940 euro. 30% daarvan, of 282 euro, recupereert u via uw belastingafrekening. Wanneer u 60 bent, vordert de fiscus wel een deel van dat voor­ deel terug. U moet dan 10% eindbelasting betalen op een fictief rendement van 4,75% (voor stortingen sinds 1 januari 1992). Deze kapitalisatie wordt slechts bere­ kend vanaf 1 januari volgend op uw storting. Dit wil zeggen dat uw eventuele volledige beurswinst van dat jaar onbelast blijft.

RABO PENSION FUND BALANCED IN 2012 15,57%

9,37%

6,78%

rendement in 2012 stortingsdatum van fiscaal maximum € 910

1,48% 2 jan

2 mei maandelijkse storting (€ 75,83)

17 dec


18 Pensioensparen

Welk pensioenspaarfonds iemand kiest, hangt af van zijn of haar leeftijd en tijdshorizon.

patricia boydens, Head Product Management bij Rabobank.be

WELK VAN DE DRIE PENSIOENSPAARFONDSEN PAST BIJ UW PROFIEL? “Om op een fiscaal voordelige wijze extra pen­ sioen op te bouwen, moet u tussen 18 en 64 jaar zijn en over een belastbaar inkomen beschikken. De startpagina over pensioensparen op onze site vat overzichtelijk de essentiële vereisten samen”, begint Patricia. “Als u op het tweede tabblad Onze selectie klikt, ziet u welke pensioenspaar­ fondsen wij aanbieden. Het zijn er drie en ze zijn afgestemd op drie zeer herkenbare beleggers­ profielen.”

Drie pensioenspaarfondsen Eigenlijk gaat het om risicobereidheid. Een fonds dat hoofdzakelijk in aandelen belegt, is gevoeli­ ger voor schommelingen en mogelijke verliezen. Maar op termijn kan het meer renderen dan een fonds dat vooral investeert in risicoloze obliga­ ties. Het Rabo Pension Fund Growth belegt voor circa 70% in aandelen en 30% in obligaties, terwijl het Rabo Pension Fund Stability de verhoudin­ gen omkeert en 70% obligaties combineert met 30% aandelen. Het Rabo Pension Fund Balanced tenslotte is gebaseerd op een 50­50­verhouding tussen aandelen en obligaties.

Ieder zijn keuze “Welk pensioenspaarfonds iemand kiest, hangt af van zijn of haar leeftijd en tijdshorizon”, bevestigt Patricia Boydens. “Hoe jonger de belegger, hoe eerder je zou opteren voor het Growth­fonds. Met de jaren evolueert de voorkeur richting Balanced en naarmate het pensioen dichterbij

komt, wordt Stability de voor de hand liggende keuze. Maar leeftijd is beslist niet de enige factor. Ook persoonlijkheid speelt een grote rol. Er zijn jongeren voor wie zekerheid een eerste vereiste is en vijftigers die risico’s absoluut niet schuwen. Het belangrijkste is dat mensen zich comfortabel voelen bij hun keuze.”

Laagste Kosten Garantie Bij Rabobank.be genieten pensioenspaarders ook de Laagste Kosten Garantie. “Wij rekenen inderdaad geen instapkosten aan”, knikt Patricia. “Bij andere banken kunnen die kosten oplopen tot 3%. Ook qua rendement scoren onze fondsen meer dan behoorlijk, zoals een klik op het tab­ blad Rendement onder Onze selectie snel duide­ lijk maakt. Het Rabo Pension Fund Balanced heeft trouwens net een De Tijd Fund Award ontvangen voor de uitstekende prestaties gedurende de laatste 5 jaar.”

Cadeau van 75 euro?

Heeft u reeds een pensioenspaarfonds bij een andere bank en wilt u voortaan van de voordelen van de Rabo Pensioenspaarrekening genieten? Dan kunt u uw pensioenspaarfonds overdragen naar Rabobank.be en profiteert u bovendien van een cadeau van 75 euro. Lees hiervoor snel de voorwaarden op de bon in bijlage. Heeft u de bon niet meer, stuur dan een e-mail naar info@rabobank.be.


19

Rabo magazine

De ziel van…

MIJN MOTTO IS ‘Doe het nu’. Of hoog­ uit morgen. Overmorgen ben je immers vergeten wàt je wou doen, en vooral hoé je dat wou doen. Klinkt oud­Chinees. Is in werkelijkheid modern­Hasselts. IK MAAK MIJN DROMEN WAAR DOOR ze te realiseren eigenlijk. Daar steekt ferm wat tijd, energie en werk in, maar dat houdt me aan de gang. Zonder dro­ men zou ik wellicht de meest luie mens ter wereld zijn. Ook mooi. OVER DIT TALENT ZOU IK WILLEN BESCHIKKEN: de gave om rust te vin­ den in de chaos. Jaloers op mensen die dat kunnen zonder melig zen te worden. IK BEN AAN HET SPAREN VOOR tijd. Aan een akelig laag rendement, zo merk ik.

De eigen zin van Stijn Meuris Stijn Meuris (48) is een creatieve duizendpoot: journalist, regisseur, acteur, singer/songwriter en frontman van het vroegere Noordkaap en Monza. Met zijn nieuwste muzikaal project MEURIS doet hij vanaf nu solo zijn eigen zin. “Als platen toch voor geen kl*ten meer verkopen, doen we gewoon wat we willen”, zegt hij zelf in een video op de MEURIS-website. We vroegen hem naar zijn dromen, zijn motto,… en hoe hij met geld ook zijn eigen goesting doet.

Naam: Stijn Meuris Geboren: 1 december 1964 Wapenfeiten: journalist, regisseur, acteur, singer/songwriter, frontman van MEURIS, nieuwste en 14e album ‘MIRAGE’ waarvan eerste single ‘1974’ Passie: sterrenkunde Motto: Doe het nu!

MIJN GROOTSTE UITGAVE BESTAAT UIT boeken, platen, films, tijdschriften, kranten. Dat lijkt op het eerste zicht min­ netjes qua uitgaven, maar kom gerust eens kijken. Hier zijn al mensen voor­ goed verdwaald tussen de literatuur en de cd’s. Jammer, want dat waren best goeie mensen. IK KAN NIET LEVEN ZONDER mijn computer, zo vrees ik. Het zou aardig zijn om hier ‘mijn kat’ of ‘mijn geliefde’ te antwoorden, maar de praktische waar­ heid luidt anders. IK BEN ZEKER NIET GIERIG, EN ZELFS NIET ZUINIG. Ik hou een half oog op de tussenstand, maar verder koop ik wat ik nodig heb en soms ook gewoon wat ik wil. In cadeaus voor vrienden ben ik zelfs bepaald gul. MIJN EERSTE LOON ging voor de helft naar de overheid, zo meen ik me te her­ inneren. Dat is er achteraf niet beter op geworden. ALS IK EURO MILLIONS ZOU WINNEN, zou ik een hulpvereniging financieren, bedoeld voor al die mensen die hun leven hebben vergooid door voortdurend te denken aan wat ze zouden doen wanneer ze de Euro Millions zouden winnen.

www.meurismirage.be


20 Vraag & antwoord

U vraagt, wij antwoorden Dagelijks ontvangen wij schriftelijke en telefonische vragen van onze klanten. Per telefoon of per mail, onze medewerkers beantwoorden alle vragen persoonlijk en volledig. Hier leest u hun antwoord op enkele pertinente klantenvragen…

Wanneer en hoe kan ik overschakelen naar een rabo plus account? Anja Van Camp, medewerker van Customer Care geeft antwoord.

1

“Een Rabo Plus Account is ideaal als u vooral op lange termijn – lan­ ger dan 1 jaar – spaart, zonder dat u zich wilt engageren voor een termijncontract van lange duur. De Rabo Plus Account is een spaarrekening met een lagere basis­ rente, maar met een hogere getrouw­ heidspremie dan de gewone Rabo Spaarrekening. Een spaarbedrag dat minimum 1 jaar blijft staan op een Rabo Plus Account, brengt dus meer rente op dan via een gewone spaarrekening. Onze online vergelijkingscalculator geeft dat verschil duidelijk aan. Het toont u vanaf welk moment een Rabo Plus Account méér opbrengt dan een gewone spaarrekening bij Rabobank.be of een andere bank. Deze rentecalculator vindt u op onze site onder Spaarrekening bij Onze producten. Daar klikt u op Rekenmodule. Hou er rekening mee dat als u geld overschrijft van de ene rekening naar een andere, de lopende getrouwheids­ premies vervallen. Op de beveiligde site,

onder de tool Hoeveel heeft mijn spaargeld opgebracht, kunt u zien hoeveel rente u tot nu toe al verworven heeft en hoeveel de in opbouw zijnde getrouw­ heidspremie ondertussen al bedraagt. Het overzicht Vervaldagen getrouwheidspremie geeft u gedetailleerde informatie over de lopende getrouw­ heidspremies op uw rekeningen. Zo kunt u per bedrag nagaan wanneer de getrouwheid definitief is verworven en u zonder verlies kunt overstappen naar een andere rekening. Wie reeds een persoonlijke rekening bij ons heeft, kan steeds via de beveiligde website een Rabo Plus Account ope­ nen. Dit doet u op de beveiligde site onder de rubriek Betalen en Sparen > Rekeningen. Daar klikt u op Open een bijkomende rekening. U kiest Rabo Plus Account en bevestigt met uw digipass. Dit gaat snel en gratis én de rekening is meteen actief. Wie nog geen klant is, moet eerst een gewone Rabo Zicht­ en Spaarrekening openen. Ook dat is gratis.”


21

Rabo magazine

Kan ik mijn pensioenspaarfonds bij een andere bank overdragen naar rabobank.be? Sandra Schellekens, expert pensioensparen van het Contact Center geeft antwoord.

andere veelgestelde vragen 2

“Het is perfect mogelijk om uw pensioenspaarfonds bij een andere bank over te dragen naar Rabobank.be. Zelfs als u voorheen belegde in pensioenspaarfondsen die Rabobank.be niet verdeelt. Een over­ dracht van een pensioenspaarverzeke­ ring daarentegen is niet mogelijk. Vóór u uw pensioenfonds overbrengt, opent u via onze site een online pen­ sioenspaarrekening. Bent u nog geen klant of heeft u nog geen rekening op uw persoonlijke naam, dan moet u eerst een gratis rekening openen. Vervolgens stuurt u ons een schriftelijke opdracht om uw bestaande pensioenspaarreke­ ning over te brengen. Een aanvraagdo­ cument kunt u vinden in het Document Center op onze website. Wij doen de rest, geheel gratis. Wij contacteren uw huidige bank en zorgen ervoor dat de

informatie over alle stortingen uit het verleden overgebracht worden naar uw nieuwe rekening. Bovendien vergoe­ den we de kosten die de andere bank u eventueel zou aanrekenen. Afhankelijk van de bank waarvan u overdraagt, kan de overdracht enkele weken in beslag nemen. Wij houden u graag op de hoogte over het verloop van de over­ dracht.”

3

Met de digipass kunt u uw bankzaken veilig regelen via het internet. Als uitzonderlijk een fout optreedt, is dat nooit een reden tot ongerustheid. Als u toch een foutmelding ontvangt op uw digipass, surf dan naar www.rabobank.be en volg gewoon de instructies: Overige info > Help > Veelgestelde vragen > Internetbankieren > Mogelijke foutmeldingen.

Wenst u meer informatie? • Om uw pensioenfonds over te brengen naar Rabobank.be kunt u het formulier Aanvraag overdracht Pensioenspaarrekening downloaden op www.rabobank.be > Onze producten > Pensioensparen > Nuttige info. • Een eenmalige jaarlijkse storting of toch liever maandelijks pensioen­ sparen? Lees het artikel op pagina 16 om de juiste keuze te maken.

4

Neem zeker een kijkje in het overzicht van veelgestelde vragen op www.rabobank.be > Overige info > Help > Veelgestelde vragen We Helpen u GraaG persoonlijK Verder Bel 03 289 28 88: elke werkdag van 8u30 tot 19u (vrijdag tot 18u30). Of mail naar info@rabobank.be, of stuur ons uw vraag via het handige online contactformulier: Overige info > Over ons > Contacteer ons. U ontvangt snel een antwoord.

Hoe ontvang ik mijn rekeninguittreksels?

Bij Rabobank.be beheert u zelf uw rekeningen. Uw bank­ afschriften of rekeninguittreksels worden dagelijks bijgewerkt en zijn altijd online beschikbaar de dag nadat de verrichting geboekt werd. Ze worden niet via de post bezorgd, maar u kunt ze eenvoudig downloaden via onze beveiligde site. Klik op Betalen & sparen en vervolgens op Rekeningen. Daar kunt u ze afdrukken of opslaan als pdf­bestand. Afschriften opvra­ gen kan tot 5 jaar na datum.

5 Heeft u ook een vraag?

Wat moet ik doen als er op het scherm van mijn digipass een foutmelding wordt getoond?

Hoe open ik een rabo effectenrekening?

Een Rabo Effectenrekening openen gaat snel en eenvou­ dig. Log in met uw digipass op onze beveiligde site. Kies Beleggen > Effectenportefeuille > Nieuwe portefeuille. U kunt verschillende portefeuilles maken (één per gezins­ lid, per risicograad of per fondstype). Geef een passende naam voor iedere portefeuille: deze naam kunt u vrij kie­ zen, om het u makkelijk te maken mogelijke verschillende Effectenrekeningen te herkennen. Betalen doet u via uw Rabo Zicht­ of Spaarrekening. Aan het aanmaken en beheren van de Rabo Effectenrekening zijn geen kosten verbonden.


22 Onder de loep

Zit er nog potentieel in obligaties? Nu iedereen de mond vol heeft over goed presterende aandelen en beleggingsfondsen, worden obligaties wat naar de achtergrond verdreven. Nochtans waren obligaties en obligatiefondsen dé beleggingscategorie van 2012.

Hoe werken de ‘primaire’ en ‘secundaire’ obligatiemarkt? Wanneer een uitgever een obligatie uit­ geeft, gebeurt dit op de zogenaamde ‘pri­ maire’ markt. Iedereen kan dan gedurende een vast bepaalde periode op de obligatie intekenen. Na afloop van de uitgifteperi­ ode wordt de obligatie verder verhandeld op een ‘secundaire markt’. Dit gebeurt dan ofwel via de beurs ofwel via een OTC (over­the­counter)­markt die veelal geor­ ganiseerd wordt door grootbanken. Via OTC kunnen in veel gevallen betere koer­ sen bedongen worden voor de klanten. De mindere transparantie en regelgeving weegt dus niet op tegen het grote voordeel van een OTC­markt: de veel grotere liqui­ diteit. Bij een OTC­handel ziet u weliswaar niet de laatste transactiekoersen die u op de beurs wel zou zien, maar omdat liquiditeit en het te allen tijde kunnen garanderen van de obligatiehandel voor ons heel belangrijk is, hebben we geopteerd voor een OTC­ leverancier .

Wat voor invloed heeft de lage rentestand op obligaties? In de huidige marktomstandigheden is het vet voor primaire obligatieuitgiftes eigen­ lijk wel van de soep. Het is duidelijk dat de uitgevers nog altijd zeer gemakkelijk veel geld kunnen ophalen, zelfs met lagere coupons dan voorheen. Logisch dus dat de coupons relatief laag blijven. Toch zijn de eerste tekenen voor een nieuwe rente­ stijging op de langere termijn al zichtbaar. Of dit zich meteen zal vertalen in hogere obligatiecoupons valt nog af te wachten. Er zijn nu eenmaal periodes met hogere obligatiecoupons en periodes waarin we ons moeten tevreden stellen met lage coupons.

Hoe vallen de lage rentes te rijmen met de hoge prijzen van bijvoorbeeld de Staatsbon Leterme en andere obligaties? De kapitaalsgarantie door de uitgever geldt enkel op de eindvervaldag. Eens een obligatie begint te lopen, schommelt de waarde ervan. Hoe gaat dit nu in zijn werk? De basisregel voor obligatiebeleggers is dat bij een dalende rente de waarde van bestaande obligaties stijgt… en omge­ keerd. Een rentestijging zit er onvermij­ delijk aan te komen, maar veel mensen beseffen nog niet wat voor negatieve impact een fikse rentestijging kan hebben op de waarde van hun obligaties. Het is natuurlijk een momentopname. Als u de obligatie bijhoudt tot de vervaldag, krijgt u in principe uw inleg terug. Maar het is allesbehalve leuk om uw vergaarde meer­ waarde in rook te zien opgaan door een rentestijging. Vandaar dat men momen­ teel in de publieke opinie sterk pleit om uw gerealiseerde meerwaarde op uw obli­ gaties te verzilveren en voortijdig te verko­ pen zodra het de moeite loont.

“Verzilver uw obligaties voortijdig van zodra het de moeite loont.”

Vuistregels als u primair of secundair wilt aankopen

1

Informeer u voldoende over de eigenschappen en risico’s van beleggen in obligaties.

2

Bekijk elke uitgever met een kritisch oog. Informeer u over de kredietrating, de gezondheid en het beleid van het bedrijf.

3

Met een rentestijging in het verschiet is het aangewezen om momenteel niet te beleggen in al te lange looptijden. Nu beleggen aan een relatief lage rente voor meer dan 7 à 10 jaar betekent dus ook dat je kiest voor die lage rente gedurende al die jaren, hoewel de marktrente ondertussen misschien steeg. Dit geldt zowel voor primaire obligatieuitgiftes als voor aankopen op de secundaire markt.

4

Spreiden is niet alleen belangrijk bij aandelen of fondsen maar ook bij obligaties. Spreid in verschillende looptijd (lange, middellange en korte looptijden), sector en uitgever. Koop dus beter meerdere obligaties voor kleinere bedragen dan één obligatie voor een groot bedrag.

Nieuwe obligatieuitgiftes zijn vaak in een mum van tijd uitverkocht. Is dit een gezonde situatie? Het is tegenwoordig soms ‘vechten’ om wat obligatiepapier te kunnen bemachti­ gen. Een echt gezonde situatie kun je dat niet noemen want in de zoektocht naar rendement hebben beleggers minder oog voor de kwaliteit van de uitgever. Het gevaar schuilt er dan in dat een bedrijf met een lagere kredietwaardigheid haast even makkelijk geld ophaalt als een ‘ster­ ker’ bedrijf. Rabobank.be screent elke uitgifte, o.a. op kredietrating, waarbij wij een minimumnorm aanhouden. Echter: de belegger dient zeker ook zelf zijn huiswerk te maken en het risico van de belegging in te schatten aan de hand van de informatie die wordt meegedeeld.

schrijf u in op onze obligatielijst

Surf naar www.rabobank.be/obligaties-mailinglist. Zo wordt u meteen op de hoogte gebracht van de publieke uitgiftes of private plaatsingen waar Rabobank.be aan deelneemt. Vaak verkopen ze uit in een mum van tijd. U kunt maar beter tijdig op de hoogte zijn.


23

Rabo magazine

Vraag het aan Pascal Paepen

Hoe komt het dat de waarde van een obligatie daalt als de rente stijgt? Als de rente stijgt, dalen de

Wie is pascal paepen?

koersen van obligatiefondsen en als de rente daalt, stijgen de koersen van obligatiefondsen. Qué? Beursspecialist en financieel expert Pascal Paepen legt uit hoe de vork in de steel zit.

Ook al zijn obligaties en kasbons in principe veiliger dan aandelen, geheel risicoloos zijn ze niet. Een obligatiebeleg­ ger moet zich steeds bewust zijn van het renterisico. Dat is het risico op een waar­ dedaling of ­stijging van obligaties als gevolg van de renteschommelingen op de financiële markten. Wanneer de rente daalt, stijgt de waarde van uw obligaties. Logisch ook, want stel dat u vorig jaar een tienjarige obligatie kocht die u een jaarlijkse rente oplevert van 4%. Vervolgens daalde de markt­ rente 100 basispunten (1%). Een nieuwe obligatie zou bijgevolg jaarlijks maar 3% opbrengen. Dan mag u zich gelukkig prijzen omdat u nog ieder jaar 4% rente zal ontvangen voor de gehele resterende looptijd van de obligatie (9 jaar). Uw belegging is in waarde gestegen omdat beleggers graag bereid zijn om de obli­ gatie van u over te kopen voor een veel hogere prijs dan wat u er zelf voor betaald heeft. De waarde kunt u bij benadering zelf berekenen door het renteverschil (1%) te vermenigvuldigen met de resterende looptijd van de obligatie. Vermits de obli­ gatie in uw portefeuille pas over 9 jaar op vervaldag komt, zal de waarde van uw obligatie met ongeveer 9% gestegen zijn (1% x 9 jaar). De reële prijs van de obliga­

• Graduaat Financiewezen en Fiscaliteit & Licentiaat Handelswetenschappen • Al meer dan 12 jaar dagelijkse financieeleconomische bijdrage op Radio 1 • Tot 2012 zakenbankier in Londen en Brussel • Sinds 2012 docent ‘bank en beurs’ en ‘internationaal ondernemen’ aan Thomas More en HUB

tie hangt steeds af van vraag en aanbod, maar u zult sowieso een mooie winst boe­ ken als u de obligatie zou verkopen. De rente is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Bijgevolg zijn de obligatiekoer­ sen al flink opgelopen. Nu de rente ech­ ter historisch laag staat, is de kans op een verdere rentedaling klein. Als de rente weer aantrekt zullen de obligatieprijzen

“Beperk u vandaag tot obligaties met looptijden van maximaal 5 jaar.”

zelfs dalen. Ook dat is logisch. Stel dat u nu een tienjarige obligatie zou kopen die u een coupon oplevert van 3%, maar na een jaar is de rente gestegen tot 4%. Dan is de obligatie in uw portefeuille een pak minder waard geworden. Wie wil er immers een obligatie kopen die een intrest van 3% oplevert als u een soort­ gelijke obligatie kunt kopen die u jaar­ lijks 4% rente betaalt? U zult de obligatie in uw portefeuille pas kunnen slijten aan een prijs die heel wat lager is dan wat u er zelf voor heeft betaald. De waarde van

de obligatie hangt af van de resterende looptijd ervan. Is de eindvervaldag van de obligatie pas over 9 jaar, dan is het mogelijk dat de prijs van uw obligatie slechts om en bij de 91% bedraagt van de nominale waarde. Aan die prijs zal de koper van de obligatie vrede nemen met de lagere coupon (3% in plaats van 4%) omdat hij die kan compenseren door de obligatie bij te houden tot eindverval­ dag. Hij betaalt nu immers slechts 91%, maar op de vervaldag van de obligaties zal hij 100% van de nominale waarde ontvangen.

Omdat de kans groot is dat de rente op termijn weer zal stijgen, dient u het renterisico op de obligaties in uw portefeuille te beperken. Dat doet u door ervoor te zorgen dat de resterende looptijd van de obligaties in uw portefeuille niet te lang is. Beperk u tot looptijden van maximaal 5 jaar. Een eventuele koersdaling van uw obligatie zal dan beperkt blijven terwijl u toch nog een redelijke, weliswaar lage, jaarlijkse coupon uitbetaald krijgt. Langlopende obligaties zijn aan de huidige marktrente niet interessant. Die kunt u maar beter kopen wanneer de rente weer opgelopen is.

Vraag het aan pascal paepen!

Een financiële vraag? Die kunt u kwijt bij Rabobank.be. Maandelijks beantwoordt Pascal Paepen een vraag in zijn bijdrage op de RaboBlog: www.rabobank.be/nl/raboblog. Daar vindt u ook het uitgebreide antwoord op de obligatievraag en kunt u een reactie plaatsen.


24 Nieuws van Rabobank.be

Rabobank.be haalt specialist in groeilanden in huis Hoe kunt u als Belg profiteren van de befaamde Schotse zuinigheid? Door een beroep te doen op Aberdeen Asset Management... Rabobank.be probeert steeds enkel de allerbeste fondsenbeheerders in haar fond­ sen­aanbod op te nemen. Aberdeen Asset Management is een absolute specialist in ‘opkomende markten’. Een rondvraag bij onze klanten leerde ons dat dit een van de meest gevraagde fondsenbeheerders is. Rabobank.be haalde vijf fondsen van Aberdeen Asset Management in huis. U kiest tussen Indian Equity Fund, Latin American Equity, Asia Pacific Equity, Asian Smaller Companies en Select Emerging Market Bonds Fund. Met deze fondsen koppelt u de expertise van Aberdeen aan het vertrouwen van Rabobank.be en de onafhankelijke waardering met Morningstar­ en Gold­sterren. Bij Rabobank.be betaalt u uiteraard 0% instapkosten. Neem een kijkje op www.rabobank.be/nl/aberdeen of bel ons op 03 289 28 88.

De beste beleggingsfondsen Op 7 maart werden voor de 17de keer de Fund Awards 2012 uitge­ reikt. De Tijd en L’Echo geven elk jaar een award aan de investerings­ fondsen die het afgelopen jaar het best presteerden op de Belgische markt. Maar liefst 3 winnende fond­ sen maken deel uit van ons aanbod.

De Morningstar Fund Awards erkennen beleggingsfond­ sen die de afgelopen jaren het beste hebben gepresteerd ten opzichte van hun categoriegenoten. De winnende fondsen hebben hun rende­ ment in het verleden bewezen. Ook hier vindt u 6 winnaars in het aanbod van Rabobank.be.

de morninGstar Fund aWards de tijd/l’eCHo Fund aWards CateGorie

Fonds

Transparantie-Award Carmignac Gestion Obligaties wereldwijd Templeton Global Bond Fund Pensioenspaarfondsen BNP Paribas B Pension Fund Balanced

CateGorie

Fonds

Best Fund House Multi-Asset Best Fund House Larger Fixed Income Best Fund House Larger Equity Best Global Bond Fund Best Asia-Pacific Equity Fund Best Belgium Equity Fund

Threadneedle Investment Franklin Templeton Investments Threadneedle Investment Templeton Global Total Return Fund A Acc € Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 Petercam Equity Belgium B

meer informatie over deze prijswinnaars in onze selectie? Surf naar www.rabobank.be/nl/awards


25

Rabo magazine

Bereken wat u krijgt Als u een spaarrekening heeft, wilt u weten wat die opbrengt. Vergelijken is troef! En dus maakt Rabobank.be het u alweer gemakkelijk. Onze rekenmodule werd nog overzichtelijker.

WEDSTRIJD Win 10 duotiCKets Voor de boys zijn in town! top Gear live komt eindelijk naar belgië. jezza, Captain slow, the Hamster en the stig komen het sportpaleis op 28 april op stelten zetten. Heeft u geen tickets kunnen bemachtigen en wilt u er toch graag bij zijn, doe dan snel mee met onze wedstrijd. De vernieuwde rekenmodule op Rabobank.be toont standaard de intres­ ten voor de Rabo Spaarrekening en de Rabo Plus Account voor een basis­ bedrag van 10.000 euro. U kunt reke­ ningen van andere banken met de onze vergelijken, met dank aan onze partner Bankshopper.be. Hoe werkt het? U kiest een bank en een product en klikt vervolgens op Toevoegen. Onderweg de hoogte

van het bedrag veranderen? Dat kan! Een bank en een product toevoegen? Uiteraard. Wat hebben we veranderd in deze rekenmodule? Het verschil tussen basis­ rente en getrouwheidspremie is duidelijk door een ander kleurgebruik. U kunt meerdere spaarformules vergelijken. U ziet welke ratings de gekozen banken hebben. En last but not least: de rekenmo­ dule werkt nu ook op tabletcomputers.

Hoe deelnemen?

Vertel ons hoe het live bijwonen van top Gear live uw leven zal veranderen. mail uw antwoord vóór 22/04/2013 naar marketing@rabobank.com. Vergeet niet uw naam, adres en e-mailadres te vermelden. 10 inzenders maken kans op 2 toegangstickets top Gear live op zondag 28/04/2013. de winnaar wordt door rabobank.be vanaf 24/04/2013 op de hoogte gebracht.

Onze rentevoeten op een rijtje Basisrente op jaarbasis

Getrouwheidspremie op jaarbasis

Een handige spaarrekening voor familiaal gebruik?

Rabo Spaarrekening Rabo Junior Account

1,40%

+ 0,30%

U kunt geld langer dan een jaar missen?

Rabo Plus Account Rabo Junior Plus Rabo Gift Account

0,50%

+ 1,50%

Een spaarrekening voor zakelijk gebruik?

Rabo Business Account

1,30%

+ 0,30%

Langer dan een jaar sparen voor uw bedrijf?

Rabo Business Plus

0,40%

+ 1,50%

Het openen, beheren of afsluiten van uw rekening is gratis, net als de digipass. Deze rentevoeten op jaarbasis zijn geldig sinds 18/03/2013 voor bedragen tot en met 500.000 euro. De meest actuele tarieven vindt u altijd op www.rabobank.be.


26 Klein starten

Start met ... beleggen! Als het kriebelt, moet je springen Het geluk is aan de durvers. Een toepasselijker devies is er voor spaarders en beleggers anno 2013 niet te bedenken. Terwijl op de financiële markten het ene feestje na het andere wordt gevierd, kijken obligatiebeleggers en spaarders met lede ogen toe hoe hun spaarcentjes daar maar staan te verkommeren. Niet te verwonderen dat het bij velen begint te kriebelen om ook eens iets anders te proberen. Daar kunnen we bij Rabobank.be maar één ding op zeggen: als u het voelt kriebelen, dan moet u gewoon springen. Met een flinke dosis gezond verstand en een klein startkapitaal kunt u al van start gaan. Uw startkapitaal houdt u best bescheiden omdat u als beginnend belegger best eerst wat ervaring opdoet.

Dan zit u goed bij Rabobank.be, want daar kunt u al vanaf 100 euro in fondsen beleggen. Verder komt het erop aan om ergens een goed beleggingsidee op te pikken. Daar heeft u die dosis gezond verstand dan weer voor nodig. Of zoals de legendarische fondsenbeheerder Peter Lynch het ooit stelde: beleg enkel in dingen die je kent en die je begrijpt. Aan bevat­ telijke beleggingsthema’s is er alvast geen gebrek voor wie met een open blik naar de wereld kijkt. Denk bijvoorbeeld maar aan de opkomst van de Aziatische tijgers, de veroudering in Europa, de economische herleving van Amerika, het succes van bedrijfsobligaties,… Voor elk thema is er wel een fonds te vinden. En dan moet u alleen nog durven springen… Als u eenmaal fondsen begint op te volgen en een order heeft geplaatst, volgt de rest daarna vanzelf. Zo leert u spelenderwijs de kneepjes van het vak.

Waarom beleggen via rabobank.be? • Laagste Kosten Garantie • Geen gepush, maar 100% onafhankelijk • Kwalitatieve fondsen • Starten kan vanaf 100 euro

meer informatie? • Surf naar www.rabobank.be > Onze producten > Variabel beleggen en ontdek onze verschillende beleggingsfondsen en tools.


Financiële instellingen moeten vaak met uiteenlopende belangen rekening houden.

Wij houden ons bij Aberdeen alleen maar met vermogensbeheer bezig. Wij richten ons bij Aberdeen uitsluitend op vermogensbeheer. Terwijl veel andere vermogensbeheerders deel uitmaken van een investment bank of een levensverzekeringsgroep, hebben wij de vrijheid om ons volledig op vermogensbeheer te concentreren.

Maar dankzij onze volledige focus op vermogensbeheer en dankzij onze toegewijde beleggingsprocessen zijn wij vandaag de dag wel een van de vooraanstaande exclusieve vermogensbeheerders in het Verenigd Koninkrijk.

Naar onze overtuiging zijn onze beleggingsteams daardoor in staat om te doen waar zij het beste in zijn, wereldwijd beleggen, zonder afgeleid te worden door interne belangen of andere zakelijke overwegingen.

Beleggingen kunnen stijgen en dalen in waarde. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Alle feiten over het beleggingsproces van Aberdeen nog eens op een rijtje? Ga dan naar www.aberdeen-asset.com.

We willen niet zeggen dat we volmaakt zijn - zeker niet.

www.aberdeen-asset.be

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. De informatie, opinies of gegevens als vervat in dit document vormen geen beleggingsadvies en hebben geen wettelijke, fiscale of andere officiële waarde en mogen niet als zodanig worden opgevat bij het nemen van beleggingsbeslissingen of andere beslissingen. Gepubliceerd door Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Geregistreerd in Schotland onder nummer 108419. Hoofdkantoor: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG Schotland.


De juiste focus op spaargeld hadden we al. En blijkbaar ook op fondsen.

In onze selectie fondsen zitten 6 Morningstar Awards winnaars. • Best Fund House Multi Asset: Threadneedle Investment • Best Fund House Larger Fixed Income: Franklin Templeton Investments • Best Fund House Larger Equity: Threadneedle Investment • Best Global Bond Fund: Templeton Global Total Return Fund A Acc € • Best Asia-Pacific Equity Fund: Aberdeen Global -Asian Smaller Companies Fund A2 • Best Belgium Equity Fund: Petercam Belgium B

En 3 De Tijd Award winnaars. • Transparantie-Award – Carmignac Gestion • Obligaties Wereldwijd – Templeton Global Bond Fund • Beste pensioenspaarfonds: BNP Paribas B – Pension Balanced

Ontdek onze volledige selectie op www.rabobank.be.

Focus op uw spaargeld

Rabo magazine  
Rabo magazine  

Rabo magazine

Advertisement