Page 1

KUKA KUKA MIE MIE OLEN OLEN?

KEN KEN MINÄ MINÄ OLEN OLEN?

HVEM HVEM ER ER JEG JEG?

WHO AM I?

GII MUN LEAN?

КТО КТО Я Я?

Teaterforestillingen

Kuka mie olen? Hvem er jeg? Prosjektet “Kuka mie olen?” ønsker å synliggjøre de kvenske og karelske minoritetene og skape gjensidig kulturforståelse og felleskap blant ungdommer med finsk-ugrisk språkog kulturbakgrunn i to forskjellig land. Prosjektet synliggjør og inspirerer ungdommer til å bruke minoritetsspråk.

Lørdag 11. august

kl. 17 og 19

KULTA i Tromsø. Kainun institutti

Kvensk institutt

Plakat Kuka mie olen? 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you