Page 1

De “WINKeBORG ”    activiteiten agenda 2010.   (o.v)  Nacht     1 jan. 2010:  nieuwjaars borrel   00:15 uur  voor Winkheem vrijdag 26 feb. 2010:  jaarvergadering      20.00 uur   in    Winkheem. Mei / Juni        2010:  fietstocht  /  auto­tour             Juli / Aug        2010:  barbecue

N I E U W S B R I E F                     BUURTVERENIGING

Aanvullende informatie activiteiten agenda *** Nieuwjaarsborrel    Ook deze keer kunnen we elkaar “veul hail en zeeg’n” wensen kort na  de jaarwisseling want de nieuwsjaarsborrel word geschonken tussen  00.15 en 00.45 uur  voor Winkheem.  Iederéén van harte welkom. ===============================

 

                          

   WENST  IEDEREEN    

                                  

 

  

                              December  2009

Bestuur : 

              

Voorzitter   : Jacquelien de Vries        nr:  107               Secretaris    : Klaas van der Ploeg       nr:    63               Penningmeester : Greetje Schuitema          nr:    85           Lid    : Betsy Raangs          nr:    29               Lid    : Wil Hamstra          nr:    19                                           Correspondentie via secretariaat:   telefoon          : 444185                                             E­mail adres  : info@winkeborg.nl           Internet         :  www.winkeborg.nl


In de pauzes werden door Willem Poel een aantal  films vertoond van  een aantal activiteiten uit het verleden. De aanwezigen konden hun  eigen herinneringen ophalen met het “weerzien”  van o.a. een  kegelavond , een jaarvergadering en een fietstocht.                                                              Leden van de buurtvereniging “WINKeBORG” ,         In deze Nieuwsbrief  wil het bestuur u informeren over de lopende               zaken in de buurtvereniging. We kijken kort achterom naar de              activiteiten die het afgelopen half jaar zijn gepasseerd en blikken              vooruit in de agenda 2010. Onze activiteiten zijn ook dit jaar wederom goed bezocht.  Helaas kon de “Bonte Avond” in november geen doorgang vinden  omdat er geen aanmeldingen voor eigen optredens waren aangemeld  maar  het 20­jarig bestaan werd groots gevierd. Ook in het jaar 2010 gaat het bestuur  zich inzetten om in het nieuwe jaar wederom leuke  activiteiten te organiseren.

Het bestuur wil bij deze alle leden van “WINKeBORG” prettige kerstdagen en een gelukkig maar bovenal gezond 2010 wensen. Evaluatie activiteiten  :    ***  28 september j.l. was het 20 jaar geleden dat buurtvereniging  “WINKeBORG”  werd opgericht.   In deze 20 jaar zijn er tal van  activiteiten georganiseerd en draagt de buurtvereniging  bij aan een  prettige leef­ en woonomgeving.   Alle redenen om het 4e lustrum te  vieren op zaterdag 28 september en om exact half vijf kon voorzitster  Jacquelien de Vries  46 leden verwelkomen.  In haar openingswoord  memoreerde Jacquelien naar tal van gebeurtenissen in de afgelopen  20 jaar.    Vervolgens was het de beurt aan “Aukje” die op haar eigen  wijze de aanwezigen een afwisselend programma voorschotelde.

            “Aukje “in twee van haar meerdere  creatie’s  Na het optreden van “Aukje” was het tijd om de inwendige mens te  verwennen.  Chinees  restaurant “Happy Familie”  uit Winsum was  uitgenodigd om een  “chinees  buffet”   te serveren en de aanwezigen  lieten zich het opgediende eten prima smaken. 

        Het chinees buffet had gretig aftrek en liet zich prima smaken      Leuke bijkomstigheid van deze feestavond was dat op deze dag door  het “Oranje­fonds” de landelijke burendag werd ge­organiseerd.  Het fonds stelde voor het organiseren van activiteiten op deze dag  financiën beschikbaar en ook onze viering van het 20 jarig bestaan  werd gewaardeerd met een subsidie.  In haar slotwoord dankte Jacquelien een ieder  voor hun inbreng aan      IN  MEMORIAM             Harm Roelf  Enter “WINKeBORG” .      Op naar het 25­jarig jubileum.   Op  27 september  2009  is overleden  Harry Enter.  Wij hebben Harry leren kennen als een actief  lid van de buurtvereniging.        Door zijn  overlijden verliezen wij een gewaardeerd buurtgenoot.   Namens “WINKeBORG” wensen wij  Elly, kinderen  en   kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.  

12 dec 2009 nieuwsbrief  

dec 2009 nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you