Page 1

ÖMER YİĞİTCAN KAHVECİ

PORT FO LYO & CV


İÇİ NDE Kİ LE R

2


01

KARTAL ANA OKULU İstanbul Gedik Üniversitesi 4. Dönem Projesi Kartal, İstanbul|Türkiye 2015

02

KADIKÖY SEMT KÜTÜPHANESİ İstanbul Gedik Üniversitesi 5. Dönem Projesi Kadıköy, İstanbul|Türkiye 2016

03

LUBLIN YEREL PAZARI Lublin University of Technology 7. Dönem Projesi Lublin|Polonya 2017

04

ŞEYHLİ ÖĞRENCİ YERLEŞKESİ İstanbul Gedik Üniversitesi 8. Dönem Projesi Pendik, İstanbul|Türkiye 2018

05

CV

3


İstanbul Gedik Üniversitesi :Kurum Lisans Projesi :Tür 4. Dönem 2015 :Yıl Burak Uzun :Proje Danışmanı

01 KARTAL ANA OKULU

“Antik çağlardan beri barınma insanoğlunun en temel ihtiyaçları arasında yer almıştır.” Bu ifadeyi mağaralara çizilen resimler veya antik Kartal, İstanbul |Türkiye :Konum uygarlıkların günümüze bıraktıkları 10876 m² :Arazi Alanı kalıntılarla desteklemek mümkündür. 2184 m² :İnşaat Alanı Aynı zamanda ilkokulda yapılan o bacasından dumanı tüten, iki duvarın üstüne bir çatı çizilmesiyle tamamlanan ev resimleri daha tertemiz zihinlere sahip çocukların bilinçaltlarındaki sıcak yuva olgusunun bir izdüşümü sayılabilir. Bu ilkel projeksyonun dışına çıkarsak, zaman içerisinde barınak; insanoğlu için sadece uyuyup sığınacağı bir mekan olmaktan çıkmış, ve insan günlük yaşantısında meydana gelen değişim ve gelişimler sonucunda doğan yeni ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte mekanlar tasarlamış ve inşa etmiştir. Projenin tüm aşamalarına ilham vermiş olan bu antik yansıma, tasarım sürecini etkileyen en belirleyici unsur olmuştur. Sade ve kolay anlaşılır yapısıyla dış cephe, çocukların ve ebeveynlerin bilinçaltındaki o “güvenli yer, korunmuş alan, sığınılacak bölge” imajını yansıtırken etrafıyla da uyumlu bir birliktelik oluşturmuştur. Çatıyla bütünlük içerisinde ilerleyen duvarlar ve bunların birleşmesiyle oluşan dış kabuğun yanısıra, içeride oluşan hacim geleneksel dört köşe sınıf algısının dışına taşarak çocukların hayal güçlerini harekete geçirecek ve merak duygularını uyandıracak şekilde tasarlandı. Güneş ışığının psikoloji üzerindeki olumlu etkisi hesaba katıldığında, geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın maksimum faydayı sağlaması amacıyla sınıfların güneye bakan cephelerinin tamamen cam olması uygun görüldü. Dahası bu art arda tespit edilmiş olan iki cam cephe arasında birer kış bahçesi oluşturulup çocukların, yılın soğuk aylarını da doğa ile temas halinde geçirebilmelerine olanak tanındı.

4


5


N

+ Türkiye Haritası|İstanbul

N

+ İstanbul Haritası|Kartal

N

Yeşil Sokak

Proje Arazisi

Ana Cadde Yeşil Alan

Sert Zemin ve Yapı

N

Analiz şeması, bölgenin çevresel koşullarını göstermektedir. Bu temsilden anlaşıldığı üzere, en gürültülü bölge kuzeyde yer almaktadır. Buna ek olarak, arazinin güneyi hiçbir engel olmaksızın günışığına maruz kalmaktadır. 6

Semt Merkezi (Sahil)

Semt Merke (Sahil)


N

Boş Alan

+ Kartal Haritası|Yunus Mahallesi

Yapılı Alan

N Balkan Caddesi

Demokrasi Caddesi

Yerleşim Bölgesi

Kamusal Bölge

Ticari Bölge

N

ezi 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yükselti analizinden de açıkça anlaşıldığı üzere bölge, bünyesinde bazı istisnalar hariç az katlı yapılar barındırmaktadır. 7


A

B Kuzeydoğu İspanya’da Molí del Salt kaya sığınağı yakınında keşfedilen taş üzerindeki ev betimleri, Paleolitik avcı toplayıcıların, günümüz avcı toplayıcılarınınkine benzer evlerde yaşadığını düşündürüyor.

C

D Megaron, Erken Bronz (Tunç) Devrinde (MÖ 3000-2000) Ege Bölgesinde ortaya çıkmış bir yapı tipidir. Yunan tapınak tiplerinin atası ve prototipi olan bu dörtgen yapı, daha sonraları sütunlar eklenerek günümüz Anadolu ve Kıta Yunanistan’ında (Yunan kültürünün etkili olduğu diğer coğrafyalarda dahil) görmeye alışık olduğumuz, tapınakların en ilkel ve sade biçimidir. E

8


Bu diyagram her bir ihtiyaca nasıl yaklaşılıp nasıl bir çözüm sunulduğunu ve adım adım ilerleyerek nihai bir bütüne ulaşma serüvenimizin basitçe ifade edilmiş bir temsilidir. 1

10 2

9

3 8

4

7

5

6

9


Kuzey Cephe

Vaziyet Planı

Doğu Cephe 10


N

11


Güney Cephe

A

B

A

Zemin Kat Planı

Batı Cephe 12


N

B

13


B

B A-A Kesidi

A

A B-B Kesidi

14


15


16


17


İstanbul Gedik Üniversitesi :Kurum Lisans Projesi :Tür 5. Dönem 2016 :Yıl Nuran Nuhoğlu :Proje Danışmanı

Kadıköy, İstanbul |Türkiye :Konum 2743 m² :Arazi Alanı 1191 m² :İnşaat Alanı

02 KADIKÖY SEMT KÜTÜPHA NESİ

Planlama yapılan arazi, Türkiye’nin gözde şehri İstanbul; İstanbul’un ise çok uluslu demografik yapısına sahip bölgelerinden Kadıköy’de yer almaktadır. Arazimizin hemen karşısında bulunan Yoğurtçu Parkı, şehrin ihtiva ettiği beton yoğunluğu ve kalabalığın getirdiği hengâme arasında insanların nefes almalarını sağlayan bir yapıya sahiptir. Bahsi geçen park ile proje arazisi arasında kalan kanal(dere) ise bölgenin karakteristiğine etki eden en önemli unsurlardan biridir. Bu kanal şu an park halindeki yelkenli ve balıkçı tekneleri tarafından kullanılmaktadır. Yeşil alan, su, dalga formu ve ağaçlar ortamın genel atmosferini oluşturan temel etmenlerdir. Tasarım aşamasında yapılacak olan müdahalenin ortamın huzur verici yapısını baltalamaması ve katılımcı değerlerini korumasına özen gösterilmiştir. Bu anlamda binanın bütününde seyreden akıcı form, ahşabın sıcaklığı ve samimiyeti ile entegre hale getirilmiştir. Tasarım, kent dokusuyla bir bütün oluşturmuş ve bulunduğu ortamı tamamlayan bir yapıya bürünmüştür. Yakın çevrede Türkiyenin önemli futbol takımlarından Fenerbahçe SK’nın Dereağzı Tesisleri bulunmaktadır. Bu sebeple bölge sporcu ve spor severlerin yoğun kullanımı altındadır. Bu detay göz önüne alınarak bina; kanal tarafıyla stad tarafını bağlayıcı bir görev üstlenmiş, iki tarafa da hitap eden ana girişleri bir nevi pasaj görevi görerek bölgedeki geçişliliği korumuştur. Aynı zamanda etraftaki bisikletli, sporcu ve yayalara da hitap eden kafeterya ve kütüphane yoğurtçu parkı ve kanalın manzarasına bakacak şekilde planlanmıştır.

18


19


1

2

3

4

5

20


N 1 2

3

4

PROJE ARSASI

5

6 7

6

7

21


N

Vaziyet PlanÄą 22


N

1

14

2

15

12

13 11

3

16 10 4 5

9

8 6

7

Zemin Kat PlanÄą 23


N

29

17

28 27

26

30 25

24 31

22

23

18 19

Birinci Kat Planı

Batı Cephe 24

21 20


B-B Kesidi

10. Sergi Salonu 11. Arşiv 12. WC 13. WC 14. Arşiv Görevlisi 15. Koridor 16. Giriş/Resepsiyon 17. Ana Kütüphane 18. Grup Çalışma Odası

19. Grup Çalışma Odası 20. Grup Çalışma Odası 21. Kuratör 22. Sekreter 23. Muhasebe Birimi 24. WC 25. Arşiv 26. WC 27. WC

28. Nadir Eserler 29. Bakım Onarım Atölyesi 30. Koridor 31. Koridor

C-C Kesidi

A-A Kesidi

1. Bilgisayar Lab. 2. Çocuk Kütüphanesi 3. Engelli Kütüphanesi 4. Kafe 5. Teras 6. Depo 7. WC 8. WC 9. Depo

25


Kuzey Cephe

Doğu Cephe

Güney Cephe 26


27


28


29


30


31


Lublin University Of Technology :Kurum Lisans Projesi :Tür 7. Dönem 2017 :Yıl

Lublin |Polonya :Konum 15601 m² :Arazi Alanı 6196 m² :İnşaat Alanı

03 LUBLIN YEREL PAZARI

Başlangıçta, projeyle ilgili henüz hiçbir doneye sahip değildik. Öncelikle uygun bir arazi bulmalı ve belirli tasarım kriterleri rehberliğinde bir çözüm önerisi getirmeliydik. Araziyle ilgili göze çarpan ilk şey, üçgen bir forma sahip olmasıydı. Eğimli bir yapıya sahip olmasına karşın anayollar tarafından çevrelenmiş, ulaşım açısından avantajlı bir yapıya sahiptir. Tüm bu özelliklerin ötesinde, bize ilham veren en önemli faktör, arazinin iki adet süpermarket arasında kalan konumuydu. Varlıklarını tüketim kültürüne borçlu olan, toplumu tüketime yönlendirerek büyük kazanç elde eden bu iki odak noktası arasında üretim olmadan tüketim olmayacağını hatırlatmak ve bu iki kavramın birbiriyle iç içe bir bütün oluşturduğunu göstermek amacıyla üreticinin görünürlüğünü arttıracak çözümler üzerine yoğunlaşıldı. Yapı grubunu oluşturan binalardan bir tanesi satış, diğeri ise konaklama hizmeti sunmaktadır. Bu iki yapı arasına eğimin ıslah edilmesiyle elde edilen bir mesire alanı, adeta doğal bir geçit tasarlanmıştır. Binaların cephe tasarımlarında şeffaflık, plan çözümlerinde ise geçişlilik ön planda tutulmuş, iç ve dış mekan arasındaki ayrım en aza indirgenmiştir. Satış ve pazarlama fonksiyonu üstlenen binada oluşturulan boşlukların birlikteliğiyle ritmik görüntüler elde edilmiştir. Konaklama bölümünde ise cephe hareketlendirilmiş, kullanıcıların her türlü ihtiyacına karşılık verecek farklı tipte odalar ve iç çözümler planlanmıştır.

32


+204.0

200.0 .0

201

202.0

205.0

205.0

0

%1

207.0 208.0

208.0

208.0

Vaziyet PlanÄą 33


34 Proje Arazisi 208

.0

208.0 8.0

20 208

20

.0

7.0

207.0

206

207.0

.0

205.0

205

.0

207.0

206.0

205.0

204.0

202

.0

201

.0

200.0


A

1

2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4

13

12

0

%1 202.5

8

7

12 11 10 9

11

4

3

6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5

5

2

1

6

7

10

8

9

A

Bodrum PlanÄą 35


B

1

2 3 4

200.0

5

7 6

5 4 3

2

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7

10 9 8

6

8

.0

9

201

+204.0 10

.0

202

11

7 6 5

4 3 2

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13

10 9 8

A

12 14

16 15

17

18

19

1

21 22 20

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

23 24

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

205.0 3

B

4 7

6

23

5

0

%1

26 8

10

9

22

202.5 21 25

11

20 12 11 10 9 8 7 6 13 5 14 4 15 3 16 2 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25

19

18

17

12 13

14 15 16

208.0

A

Zemin Kat Planı 36


B 7

1 6 5

4

13

200.0

2

12

3 8

11 10 1

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

15

2 3

4 5 6

7 8 9 10

21

14

20

.0

201

19

27

18

16

26

+204.0

17

22

24

25

31 30

23

29

38

28

.0

202

37 36

32

35

33

34

A

1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

40

39

2 3

4 5 6

7 8

9 10

44 42 47

43 45

46

50

49 53

48

41

51

52

56

55 59

54

1 57

58 61 62 60

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

63 64

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

205.0 3

B

4 7

6

23

5

0

%1

8

10

9

22

202.5 21 11

20 12 11 10 9 8 7 6 13 5 14 4 15 3 16 2 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25

19

18

17

12 13

14 15 16

208.0

A

Birinci Kat Planı 37


B 7

1 6 5

4

13

200.0

2

12

3 8

11 10

7 6

5 4 3

2

1

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15

10 9 8

9

21

14

20

.0

201

19

27

18

16

26

+204.0

17

22

24

25

31 30

23

29

38

28

.0

202

37 36

32

35

33

34

7 6 5

1

4 3 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

40

39

10 9 8

A

44 42 47

43 45

46

50

49 53

48

41

51

52

56

55 59

54

1 57

58 61 62 60

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

63 64

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

205.0 3

B

4 7

6

23

5

0

%1

8

10

9

22

202.5 21 11

20 12 11 10 9 8 7 6 13 5 14 4 15 3 16 2 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25

19

18

17

12 13

14 15 16

208.0

A

İkinci Kat Planı 38


B

200.0 .0

201

+204.0

.0

202

A

1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

205.0 3

B

4 7

6

23

5

0

%1

8

10

9

22

202.5 21 11

20 12 11 10 9 8 7 6 13 5 14 4 15 3 16 2 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25

19

18

17

12 13

14 15 16

208.0

A

Üçüncü Kat Planı 39


A-A Kesidi

B-B Kesidi

40


41


Batı Cephe 1

Batı Cephe 2

42

Kuzey Cephe


43


Doğu Cephe 1

Doğu Cephe 2

44


45


46


47


İstanbul Gedik Üniversitesi :Kurum Lisans Bitirme Projesi :Tür 2018 :Yıl

Pendik, İstanbul |Türkiye :Konum 31725 m² :Arazi Alanı 5916 m² :İnşaat Alanı

Arazi endüstriyel alanların yoğunlukta olduğu bir konuma sahiptir. Arazinin fiziki yapısından bahsetmek gerekirse; boylu boyunca ana caddeye bakan kuzey cephesinden endüstriyel yapılar tarafından sınırlandırılmış olan güney cephesine doğru gidildikçe kot farkı genel anlamda azalmaktadır. Projeden beklenen özet olarak öğrencilerin günlük, akademik, sosyal ve sportif yaşamlarına hizmet etmesidir. Bu çok yönlü misyonu karşılamak için konaklama birimleri etüt salonları gibi ana etmenlerin yanında; yarı olimpik yüzme havuzu, açık hava spor sahaları, amfi tiyatro, yürüyüş yolları ve yeşil alan düzenlemeleri gibi bileşenler ile kuvvetlendirilmiş kompleks bir tasarım ortaya konmaktadır. Doğası gereği birçok ihtiyacı beraberinde getiren öğrenci yerleşkesi konusunda, böyle engebeli bir arazide çalışıldığında ilk akla gelen parçalı bir kütleyle çözüme ulaşmak olsa da yapılan çalışmalar sonucunda işleri asıl toparlayan tasarımın mono blok bir yapı olduğu görülmüştür.

48

04 ŞEYHLİ ÖĞRENCİ YERLEŞKESİ

Ulaşım aksları ve mevcut yer şekilleri, tasarımın yönden daha verimli kullanmaya imkân sağlamış hem d Güney cephe açık hava sahaları ve yeşil alanlara ayrı Arazinin kuvvetli bir ulaşım ağı içerisinde ye göstermektedir. Bu yaya akışını karşılamak maksadıyla şekilde düzenlenmiş ve çatının binayla buluştuğu nokt böylece içeriye günışığı almak amaçlanmıştır. Havuzun


n seyrini etkileyen önemli unsurlardır. Binanın genel itibariyle sahip olduğu zikzak formu hem araziyi birçok de köşelerde açılan pasajlar birer damar görevi görerek şehir yaşamıyla kampüs yaşamını birbirine bağlamıştır. ılarak endüstri alanlarıyla aradaki mesafe korunmuş, böylece güvenli ve doğal bir atmosfer elde edilmiştir. er alması, toplu ulaşım araçları da göz önüne alındığında yoğun bir yaya akışına maruz kalınacağını a arazinin kuzey doğusunda bulunan yarı olimpik havuz araziye gömülmüş, çatısı üzerinde yürünebilecek ta ana giriş olarak tasarlanmıştır. Havuz çatısındaki taşıyıcı çelik kirişlerin araları cam ile kapatılmış ve gece aydınlatılmasıyla beraber camlardan sızan ışık aynı zamanda girişin de aydınlatmasını sağlamaktadır.

49


AKŞEMSETTIN CAMİİ KURTKÖY ISMEK

PROJECT LOCATION ENDÜSTRİYEL ALANLAR RECREATED BUFFER ZONE

Vaziyet Planı Ölçek: 1/1000 50


51


Arazi Kesidi

Vaziyet Planı Ölçek: 1/500 52


53


2 Kişilik Oda

3 Kişilik Oda

Öğrenci Yerleşkesi Konaklama Alanı Oda Tipleri

54

1 Kişilik Oda

2 Kişilik


İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018 / BAHAR DÖNEMİ MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI ( BİTİRME PROJESİ ) JÜRİ ÜYELERİ : Prof. Dr. Feride ÖNAL Prof. Dr. M. Birgül ÇOLAKOĞLU Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA Doç. Dr. Bora YERLİYURT Yrd. Doç. Dr. Özlem BELİR

ÖĞRENCİ YERLEŞKESİ / İSTANBUL / PENDİK / ŞEYHLİ MAHALLESİ

2010

DIŞ

İÇ

ısı yalıtımı

ısı yalıtımlı pvc doğrama

4+4 ısı kontrollü cam

Merdiven basamağı 2 cm Tesviye şapı 2 cm B.A. merdiven döşemesi 13.5 cm

+ 9.80

Karo kaplama Yapıştırıcı Tesviye şapı 2 cm B.A. Betonu 20 cm Sıva 2cm Tavan boyası

Su yalıtımı (2 kat) Astar 2 cm Isı yalıtımı Buhar kesici örtü I profil çelik konstrüksyon elamanı

T profil

Kör kasa

Su yalıtımı (2 kat) Astar 2 cm Isı yalıtımı Buhar kesici örtü I profil çelik konstrüksyon elamanı ısı yalıtımlı pvc doğrama

DIŞ

İÇ

İç sıva 2cm

Lento

Bölücü duvar İç sıva 2cm

+ 6.30

Kör kasa

Tribün

Karo Kaplama Yapıştırıcı Tesviye şapı 2 cm B.A. Betonu 20 cm Sıva 2cm Tavan boyası

Doşeme kaplaması Trapez Metal Çatı Levhası Çelik Konstrüksiyon

Cam 1 cm Alüminyum korkuluk

İç sıva 2cm

ısı yalıtımlı pvc doğrama

Bölücü duvar İç sıva 2cm

Karo seramik kaplama Yapıştırıcı Tesviye şapı 2 cm B.A. Betonu 20 cm Sıva 2cm Tavan boyası

İÇ

+ 2.80

İÇ

4+4 ısı kontrollü cam

Karo Kaplama Yapıştırıcı

+/- 0.00

Radye temel 50 cm Koruyucu beton 3cm Su yalıtımı 2 kat Grobeton 10cm Sıkıştırılmış toprak

Ana Giriş ve Yarı Olimpik Havuzdan Geçen Sistem Detayı 131003012

ÖMER YİĞİTCAN KAHVECİ

SİSTEM DETAYI

ÖLÇEK : 1/ 20

55


B-B Kesidi

West Elevation

Bodrum Kat PlanÄą

A-A Kesidi 56


N

57


Doğu Cephe

Zemin Kat Planı

N

58


59


Kuzey Cephe

Birinci Kat PlanÄą

60


N

61


İkinci Kat Planı

62


Güney Cephe

N

63


Üçüncü Kat Planı

64


Batı Cephe

N

65


66


ISTANBUL GEDIK ÜNIVERSITESI MEZUNU. AMACI MIMARLIĞIN PROFESYONEL ALANINDA ULUSLARARASI DENEYIMLER EDINMEK VE YARATICILIK TUTKUSUNU PAYLAŞMAK OLAN SON DERECE ORGANIZE VE VERIMLI BIR BIREY.

ÖMER YİĞİTCAN KAHVECİ MİMAR +90 542 596 04 64 :T yigitcankvci@gmail.com :E linkedin.com/in/kvci :S Yeni Mah. Kaymakçılar :A Cad. Kahvecioğlu Apt. No: 2 Akyazı/Sakarya

CV

67


KİŞİSEL BİLGİLER T.C. :Uyruğu 17/06/1994 :Doğum Tarihi Bekar :Medeni Hal Yapıldı :Askerlik B :Sürücü Belgesi DİL YETERLİLİĞİ Anadil :Türkçe İleri Seviye :İngilizce 6,5 :IELTS Ortalama Skoru PROGRAM BİLGİSİ Autodesk Revit Autodesk Autocad Idecad Google SketchUp Lumion Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Microsoft Office İLGİ ALANLARI Seyahat, Satranç Oynamak, Koşu, Psikoloji, Edebiyat, Fitness,Sosyoloji,Felsefe

DENEYİM 26.04.2020 - 24.05.2019 Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı Yedek Subay, Mimar • Askeriye bünyesinde mutelif projelerin çiziminde, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının şantiye kontrollerinde, • İlgili projelerin yaklaşık maliyet ve hakedişlerinin hazırlanmasında, • Ofis ve şantiye koordinasyonunun sağlanmasında, • Çeşitli projelerin ihale komisyonunda, • “Cengiz Topel Hangar Kapısı Yapımı” geçici kabul heyetinde, • “Çaycuma Askerlik Şubesi Hizmet Binası Dış Cephe Yalıtımının Yapılması” işinde röleve projesi ve uygulama projesi çizimi, şartname hazırlanması, keşif ve metraj çalışmalarında, • “Karamürsel Eğt. Mrk. K.lığı Deniz Astsubay MYO Onarımları” işi kapsamındaki çeşitli imalatların şantiye kontrolünde • Çeşitli “Cephanelik” onarımlarının şantiye kontrollerinde görev alınmıştır.

REFERANSLAR 20.02.2019 - 17.09.2018 H. Turgut YALÇIN Deniz Mühendis Yarbay Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı İnşaat Şube Müdürü Prof. A. Nuran YENER İstanbul Gedik Üniversitesi Mimar Doç. Dr. Özlem BELİR İstanbul Gedik Universitesi Mimar

68

Akbaş Mimarlık Mühendislik Mimar • Çeşitli konut projesinin tasarımında, uygulama projesi çiziminde, keşif ve metraj çalışmalarında ve şantiye kontrollerinde görev alındı.


EĞİTİM DENEYİM 03.09.2019 - 22.06.2019 İngiliz Akademi Kocaeli Şubesi IELTS eğitimi 24.05.2019 - 26.04.2019 T.C. K.K.K. Topçu ve Füze Okulu, Polatlı Asteğmen Adayı Temel Kursu 375. Dönem Dönem Birincisi

06.2016 - 08.2016 Kafadar İnşaat Stajyer Öğrenci • Orta ölçekli konut şantiyelerinde, şantiye ortamını tanıyarak işleyiş ve süreç takibi yapılmasında, • Belirli imalatların kontrolünde görev alındı.

07.2018 - 09.2013 İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 02.2017 - 09.2016 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Lublin University of Technology Civil Engineering and Architecture Faculty Department of Architecture 06.2012 - 09.2008 Akyazı Anadolu Lisesi Fen Bilimleri

06.2015 - 08.2015 Tasarım Atlas Stajyer Öğrenci • Yurt içi ve yurt dışı için tasarlanan otel ve rezidans tipi projelerin uygulama projeleri ve detayları üzerindeki değişikliklerin çiziminde, • Konsept araştırmalarında, • Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerin uygulanabilirliği ile ilgili araştırmalarda, • Çeşitli yarışma projelerinin tasarım ve post-production aşamalarında görev alındı.

69


70

Profile for Ömer Yiğitcan Kahveci

2019 Portfolyo & CV TR  

#mimari #plan #çizim #render #3boyut #tasarım #dekorasyon #kütüphane #öğrenci #kampüs #yerel #pazar #plan #kesit #cv

2019 Portfolyo & CV TR  

#mimari #plan #çizim #render #3boyut #tasarım #dekorasyon #kütüphane #öğrenci #kampüs #yerel #pazar #plan #kesit #cv

Profile for kvci
Advertisement