Page 1

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Bestyrelsen ......................................................................2 Siden sidst........................................................................3 Slynge til udleje...............................................................3 Udenlandske Dronninger................................................4 Nyt fra Voksklub Nordsjælland.....................................5 Aflevering af rammer til hos Peter i Gadevang..........5 Vokslysstøbning I............................................................6 Vokslysstøbning II...........................................................8 En aften til eftertanke.....................................................9 Temaaftener om aflæggere og dronninger................11 Bustur.............................................................................11 Sommerens aktiviteter..................................................12

70 års jubilæum Vores forening blev stiftet den 25. januar 1941

April 2011

17. Årgang nr. 1


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening. Skolebigården Ny Mårumvej 59 3230 Græsted Bestyrelsen Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje...........................................30641716 Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge.......................................................40595291 Sven Fristrup( Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje .................................................48704060 Jeanett Bruun (Sekretær) , Holløse Gade 19, 3210 Vejby.........................................................25543201 Lasse Nielsen, Agerholmvej 10, 3200 Helsinge........................................................................48712048 Mette Simonsen, Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje ................................................................35101811 Erik Lassen(Suppleant), ,Esbønderupvej 53 3230 Græsted...................................................... Steffen Petersen (Suppleant),Kirkebjergvej 26, Annisse, 3200 Helsinge.................................. Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge....................................................... Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge............................................................48797735 Grete Kaas (Revisorsuppleant), Snøreengen 6, 3250 Gilleleje.................................................48354779 Uddannelsesudvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje...........................................30641716 Erik Lassen, ,Esbønderupvej 53 3230 Græsted......................................................................... Redaktions- og PR-udvalg: Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje...........................................30641716 Jeanett Bruun (Sekretær) , Holløse Gade 19, 3210 Vejby.........................................................25543201 Bimester: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge.......................................................40595291 Skolebigårdsudvalg: Jan Hansen (Næstformand), Fasangyden 7, 3200 Helsinge.......................................................40595291 Arne T. Henriksen (Formand), Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje...........................................30641716 Kontakt til voksklub: Mette Simonsen(Supleant) , Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje ...............................................35101811 Varoaoplysning og vejledning (DBF-Instruktører): Arne T. Henriksen, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje.............................................................30641716 Annette Remez, Rosenbakken 8, 3220 Tisvildeleje..................................................................22997516 Jan Hansen, Fasangyden 7, 3200 Helsinge................................................................................40595291 Områdets bisygdomsinspektør: Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3450 Lynge..................................................................................48188095 Hjemmeside...............................................................................................................www.kvbb-biavl.dk E-mail..............................................................................................................formanden@kvbb-biavl.dk Bankkonto ….............................................................Nordea reg. nr. 2418 kontonummer 0604-412-650

Side 2


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Siden sidst Som sædvanligt har vintersæsonen været præget af mange aktiviteter i og omkring foreningen

gesindede. Sløjd og lysstøbning Denne vinter har budt på et par nyskabelser som forhåbentligt kan udvikle sig til en tradition. Det drejer sig om sløjd- og lysstøbnings-dage på Græsted Skole.

Bestyrelsesmedlem i DBF Jeg er som bekendt blevet indvalgt i Danmarks Biavlerforenings bestyrelse. Det vil nok betyde, at jeg ikke får tid til at lave så meget i vores forening, som jeg hidtil har gjort. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er heldigvis indstillet på at overtage en del af dette arbejde Begynderkurset Tilslutningen til begynderkurset i år har været helt forrygende. Der har været 29 deltagere i kurset. Kurset er nu færdigt, og næste udfordring er at få givet alle de nye biavlere en god oplevelse i skolebigården, og få dem gjort til biavlere i løbet af sommeren. De venter spændt på at komme i gang. Der vil være brug for alle ”gamle” medlemmers viden og erfaring, så mød op – også for at få en hyggelig aften med li-

Foredrag Foredragene i vinter med Anemette Olesen og Per Kryger var meget spændede og udbytterige. Til foredraget med Per Kryger deltog 58 biavlere – Det er vist ny rekord De ”gamle” I de sidste år har de nye biavlere været i focus. Det er der mange gode grunde til – men det betyder ikke at vi har glemt ”de gamle” - og vi vil i sommer forsøge at finde ideer, så der bliver noget for alle skolebigården God bisommer til 'alle /Arne

Slynge til udleje For at hjælpe de medlemmer, der kun har et par stader og ingen slynge indkøber vi en to-solds slynge, der der udlejes til medlemmerne for 50,00 kr/døgn. Slyngen er af den type, der har indbygge grovsi og den er ganske let at transportere. Det er meget vigtigt at slyngen rengøres grundigt før og efter brug, da en slynge kan være årsag til spredning af bisygdomme. Steffen er ”bibliotekar” på slyngen – og står for udleje og inddrivning af leje.

Side 3


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Udenlandske Dronninger Til opfølgning til det rigtig gode foredrag af Per Kryger d. 5. april 2011, hvor Per bl.a. fortæller lidt om egenskaberne ved udenlandske dronninger, vil jeg her komme med lidt af min egen (smertefulde) erfaring med udenlandske

tjekket et par Allergi mod bistik rammer kunne Det gør altid ondt jeg mærke at blive stukket af hvordan bierne en bi – men de begyndte at fleste af os klarer stikke igennem det med en ed og både min bidragt en tåre i øjet – men (inkl. trøje) samt vær opmærksom på bukser og Steffen Petersen om i eller andre får handsker. Jeg alvorligere fruentimmere. skyndte mig at reaktioner, som pakke stadet kræver behandling. Som nyudklækket biavler var ønsket om sammen igen Læs mere om allerden store bigård med masser af familier alt imens bierne gi, faresignaler og naturligvis stor, og det varede ikke længe lystigt stak mig. før de første forsøg med selv at lave små- Da låget var lagt behandling på www.apoteket.dk familier begyndte. En dobbeltbund blev på skyndte jeg (søg efter bistik på snedkereret af Michael og et stade blev mig væk, men siden) gjort klar til indflytningen. Da vi stadig bierne blev var i starten af sæsonen var der ikke rig- hængende på og Bare for en siktig nogen danske dronninger at få fat på, omkring mig. kerheds skyld! men da tiden var knap (vi skulle jo ha' Selv da jeg nåede gang i produktionen...) faldt valget i tilbage til gården, ca. 80 m væk, var stedet på nogle Italienske dronninger fra bierne stadig på mig og jeg måtte tage en Bihuset. vandslange og spule mig selv for at få fjernet bierne. To stk. småfamilier blev lavet med hver deres fine nye dronning. Begge dronnin- Efter en del afvaskning som fjernede en ger blev accepteret af familierne og alt så del af bierne kunne jeg gå indenfor og ud til at gå fint. Familierne blev forsigtigt hive al bitøj mv. af. Bierne hang stadig tilset og var i starten meget rolige og be- flere steder på tøjet og jeg må indrømme hagelige. Efterhånden som ugerne gik og at disse bier led en hurtig og smertefri ynglen fra den nye dronning fik overdød. Jeg selv var stukket utallige gange, taget, ændrede familien karakter og blev specielt på underarme, lår og ankler. mere urolige og opfarende. Det hele kul- Bl.a. talte jeg 22 bistik på højre undeminerede en dag under den ugentlige rarm. Jeg tog efterfølgende noget gennemgang af bierne. Da jeg startede på antihistamin for at forebygge eventuelle en af disse 'Italienske' familier blev jeg reaktioner og i det store og hele slap jeg på det nærmeste angrebet og efter at have nådigt fra oplevelsen. Dog sad chokket i

Side 4


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

mig adskillige uger efter og det varede også et par uger før jeg atter var i bigården. Så som Per Kryger rigtig fortalte, så findes der mange forskellige egenskaber ved de forskellige dronninger. Jeg er ikke i tvivl om at jeg ikke længere skal eksperimentere med udenlandske dronninger, i stedet vil jeg fremover kun benytte danske dronninger (og med glæde

vente på at disse bliver klar til salg).. Og mine Italienske bier?? Dem har jeg skam endnu.... Efter mange grusomme tanker om aflivning, afbrænding osv. blev jeg enig med mig selv om at lade dem leve (man er vel biavler). Dog bliver dronningen udskiftet så snart der er en god dansk dronning klar til at blive indsat. Steffen

Nyt fra Voksklub Nordsjælland Følgende gælder for medlemmer af Voksklub Nordsjælland

Voksklub Nordsjælland er et samarbejde mellem Hørsholm Biavlerforening, Nordsjællandske Bivenner i Lyngby og vores forening med det formå at sikre medlemmerne af klubben ren og pesticidfri voks.

Næste indsamling: Uge 19 i 2011. Du kan finde flere oplysninger om Efterfølgende indsamling finder sted klubben og hvordan du kan være med på Mette Simonsen i uge 37 2011. vores hjemmeside – eller ved at kontakte Mette Simonsen på mail: Indleveringssteder til uge 19. Kan voksklub@kvbb-biavl.dk, ,på telefon: afleveres fra 10. maj: Bomskolevej 9, 35101811 eller bare ved at snakke med 3220 Tisvildeleje. hende i skolebigården, hvor der også Sæt rammerne i carporten. findes noget materiale. Husk 10 kr. pr. stak for transporten og sørg for en god indpakning og mærkning af dine rammer. Se vejledningen i linket 'Grundig information om klubben' på vores hjemmeside.

Aflevering af rammer til hos Peter i Gadevang Dem der ikke er medlem af voksklubben kan aflevere rammer hos Peter i Gadevang følgende tirsdage (og efter aftale):

24. maj • 28. juni • 16. august • 20. september Og kun mellem 20:00 og 22:00

Side 5


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Vokslysstøbning I Mette Skafte og Gert Petersen har de sid- Alle deltagere var meget engagerede og ste vintre, i forbindelse med bisløjd, støbt fik støbt flere lys hver og fik dermed selv vokslys og er blevet rigtig gode og erfar- prøvet håndværket. ne – det skulle udnyttes til at lave en vokslys-workshop. Vi mødtes søndag den 10. april sammen med de interesserede og engagerede workshopdeltagere. Efter en kort præsentation af deltagerne i workshoppen, gav Gert en kort introduktion til vokslysstøbningens teknikker. Vi havde allerede sat voks til smeltning, og Mette, Gert, og Annette havde været så venlige at stille plastik og silikoneforme til rådighed. Der var mange muligheder – almindelige lys, æg, diverse bikuber, en bamse og en hund var blandt mulighederne.

Mens lysene stod til afkøling, var det tid til kaffe/te og kagepause. Enkelte havde været så fornuftige at tage frokost med. Det var en rigtig hyggelig søndag, hvor vi fik støbt lys og snakket bier. Tak til alle for en dejlig dag, og ikke mindst til Gert og Mette for kyndig vejledning. Vi regner med at gentage succesen. Hilsen Jeanett

Side 6


Honningtavlen April 2011 - 17. 책rgang nr. 1

Medlemslisten pr. 22. april 2011 Findes kun i papriudgaven

Side 7


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Vokslysstøbning II Vokslys Workshop søndag den 10. april 2011 Med udsigten til at denne søndag stod i aflysningens tegn men alligevel blev til noget, så må jeg sige, at det var super godt.

Vi havde en rigtig god og lærerig dag, som både børn og barnlige sjæle fik noget ud af. Der var også dejlig forplejning i form af kage og kaffe - selvfølgelig (hvad ellers). Rigtig godt initiativ og tusind tak for nogle gode timer.Med bihilsen Inge

Side 8


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

En aften til eftertanke Jørgen og jeg var i går (12.november 2010) deltagere i det ”træf”, der var annonceret på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside, med CCD (Coloniel Colaps Deseas) – altså Grete Kaas problemet med, at bierne forsvinder ingen ved hvorfor, som emne . Der er ikke konstateret kendte sygdomme eller mide-angreb, der har kunnet forklare fænomenet. Det viste sig, at det var en film, som var led i en serie af film, som blev vist på foranledning, af den kendte natur-kok Claus Meyer. Han går jo ind for naturlig mad med godt sundt indhold – gerne direkte fra naturen. Han havde så entreret med Danmarks Biavlerforening og fået et meget fint arrangement op at stå med smagsprøver af mjød – honning –brød – kager – samt et lille udstillings-stade med levende bier -og rigtig meget snak om bier med entusiasme for sagen.

med truck på en kæmpelastbil, og spændt fast med brede spændbånd, tidligt om morgenen. Hvor langt de kørte, og hvad tid på dagen, bierne blev ”løsladt”, viste filmen ikke noget om, men man så de stod i mandellunden med gode mellemrum og med op til 5-6 kasser med honning. Efter ca. 3 uger var der ikke mere at lave for bierne i mandellunden, og derfor læssede man igen alle disse stader på 2 kasser videre til Florida. Og senere videre til Main. Flytning af stader foregik meget maskinelt og ved dagslys.

Forretningen gik strygende, det første år, og sønnerne fik deres penge hjem, som forventet. Året efter begyndte det så at slå fejl. En del bier ”forsvandt” !!! og bestøvningen var ikke så effektiv som tidligere, planteavlerene ville ikke betale prisen, som året før, - underskud på forretningen,-kapitalgrundlaget for at stifte egen familie for sønnerne, ved at arbejde og selv at købe jord og bygge hus (som man nu plejer der i Amerika---) forsvandt ud i Filmen, der blev vist, skildrede en ameri- den blå luft, og der var INGEN forklakansk familie, hvor 2 voksne sønner star- ring. Biavlere var andre distrikter betede en forretning op med udlejning af gyndte at få samme problemer, og alle bistader til bestøvning af mandeltræer i stod hjælpeløse og rådvilde. Californien – appelsintræer i Florida – og senere blåbær i staten Main. På filmen blev der vist, hvorledes der blev spøjtet mod ukrudt og udyr henover De byggede bikasser, malede dem, og fik plantagerne fra flyvemaskiner - midt på sunde bier ind, og begyndte at køre disse dagen – og påfyldning af sprøjtemaskistader (på 2 kasser) ud til plantagen. Der nen skete ude i selve plantagerne. At det var ca.1.000 familier, der blev læsset op var giftige ukrudtsmidler, der dræbte bi-

Side 9


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

erne benægtede ”Bayers Chemishe Corp.” Ligeså, at det var brug af pesticider, der fik dem til at forsvinde. Biavlerne var fortvivlede – deres eksistens var truet. Biavlerne fik dog udvirket et møde med ”Bayers” og fik lovet et stort beløb til forskning, samt lovning på en meget mere detaljeret udredning af hvad det var, der blev sprøjtet med.

Filmen viste også disse store beplantede områder, hvor, der efter høst, var goldt som i en ørken. Samtidig var bikasserne kommet i en uhygiejnisk tilstand. Filmen sluttede med en hændervridende familie og 2 unge drenge, der havde arbejdet hårdt men tabt en formue og synes, livet ikke var værd at leve. Efter filmen kom Thor Nørretranders

(TN) og gav sit bud på, hvad der sker med bierne. Han fremlagde: at lige som når vi, i den humane verden, der har haft og får store epidemier med pest, engelsk syge, fugleinfluenza o.s.v. hvor mange er døde, så har det vist sig, at det alt overvejende er ”de svækkede” individer, der rammes hårdest. Sult, kulde, overbefolkning, dårlig hygiejne -, således også med bierne, der i den kunstigt påførte livsrytme med så mange flytninger, ikke kan opretholde den gode stadehygiejne, det fine samspil i familierne, og deres normale opsøgning af varierede fødeemner. For egen regning tænker jeg også på; hvad de så lever af, den tid de ikke er udstationeret ??? Sukkervand og foderdej ? TN `s teori er også, at den måde vi mennesker (og især vel amerikanerne) driver landbrug på med de enorme monokulturer og samtidig satsning på eetårigeplanter såsom majs –ris – og hvede og for den sags skyld også kartofler ikke fremmer biernes levevilkår. Når dertil kommer, at man krydser bierne for, at de skal give større honning-udbytte, blive sværmtræge, rolige og nemme og oven i købet er begyndt at inseminere dronningerne for at få det, som vi mennesker ønsker , nemlig større udbytte – ja, så kan jeg godt forstå bierne ikke ”gider” være her. De har i millioner af år udviklet sig til netop det, som naturen har brug, for nemlig mangfoldighed og orden. Vi har også her i Danmark et problem med for store marker, og dyrkning af hvede og majs – set ud fra biernes verden. Dilemmaet er bare, at landbruget

Side 10


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

skal producere, SÅ meget for at brødføde står af frugt, bær og andre vækster, der kræver bestøvning. Det er biernes den voksende verdensbefolkning. arbejde og uden dem går stor Til sidst kom TN med en udtalelse om, at mangfoldighed tabt og bjørnen og vi får man vist nok havde fundet ud af, at CCD ikke denne dejlige fødekilde, der hedder HONNING. opstår ved en svamp og et virus i forening havde angrebet bierne, og at det var det, de var døde af. Dette skal dog under- Til slut vil jeg sige, det var en aften til eftertanke, og det hele blev hele blev runbygges nærmere, og tilbage står da stadet af med ”æbler”, hvor bierne havde dig, at det er de ”svækkede”, der bliver været på besøg ifølge Asger Søgaard. Og ramt. IIIHH - hvor de smagte dejligt. Så tak til Jeg mener, vi må stadigt værne om bifa- Claus Meyer og Københavns Biavlerforening for en dejlig aften. milierne og deres trivsel. Vi må sørge for, de er sunde og har gode livsbetingelser i samarbejde med vort landbrug. Det Grete Kaas er 30 % af den humane ernæring, der be-

Temaaftener om aflæggere og dronninger Aflæggere og nye dronninger

Lav dine egne dronninger

Onsdag den 6. juli er afsat til en temaaften om dronninger og småfamilier.

I lighed med de tidliger år vil vi igen i år lave et lille kursus i hvordan man laver dronninger ved brug af omlarvningsmeVi har købt nye dronninger til skolebigården – både parrede og uparrede. Nog- toden. Metoden kræver at man har et le af dem bruger vi til at lave nye familier nogenlunde kendskab til biavl. med – og vi lader også bierne selv lave Henvend dig til Arne, så finder ud af det nye dronninger i aflæggere. praktiske, når vi ved hvor mange der er Alle biavlere bør lære sig den simple tek- interesserede. Midt i juni vil være et godt tidspunkt at nik, der skal til for at lave en ny bifamilie, så man kan indvintre et par aflæggere starte på, og så går der en månedstid, før til erstatning for det vintertab, der er uun- vores nye dronninger er i gang. gåeligt.

Bustur Det er efterhånden ved at være rigtigt længe siden, at vi har været på bustur. Det råder vi bod på i år. Jeanett og Peer Maage fra Frederiksborg B.F. tager sig af

det praktiktiske og der kommer meget mere på hjemmesiden og i Tidskrift for Biavl, når alle aftaler er faldet endeligt på plads.

Side 11


Honningtavlen April 2011 - 17. årgang nr. 1

Sommerens aktiviteter Hvad

Hvor

Hvad

Hver onsdag fra 27. april – 24. august 2011 kl. 19:00

Skolebigården Klubaften Pasning af foreningens bier

12. maj – 13. maj 2011

Bomskolevej 9, Tisvilde

Aflevering af rammer (kun voksklub)

Tirsdag 24. maj 2011

Gadevang

Aflevering af rammer hos Peter

Onsdag 22. juni 2011 kl 18:00 (bemærk)

Græsted Skole Vi slynger foreningens honning i skolekøkkenet

Lørdag 25. juni 2011 kl. 10:00-16:00

Kvickly Helsinge

Honning-/jordbærdag Foreningen stiller boder op i Helsinge og Gilleleje

Tirsdag 28. juni 2011

Gadevang

Aflevering af rammer hos Peter

Onsdag 6. juli 2011 kl. 19:00

Skolebigården

Temaaften Denne aften er afsat til dronninger og småfamilier.

Onsdag 3. august 2011 kl. 18:00 (bemærk)

Græsted Skole Sommerens sidste honning slynges (med forbehold for om vi kan komme ind på skolen i ferien)

Tirsdag 16. august 2011

Gadevang

Aflevering af rammer hos Peter

Lørdag xx.xx 2011 (en solskinsdag)

Sverige

Bustur sammen med Frederiksborg Biavlerforening.

Søndag 4. september 2011

Skolebigården Arbejddag – vi rydder op og beskærer osv, så alt er klart til næste år.

Tirsdag 20. september 2011

Gadevang

Uge 37

Aflevering af rammer hos Peter Voksklubben aflever rammer

Lørdag 3. december 2011 kl 10:00

Skolebigården Oxalsyrebehandling til bierne – gløgg til biavlerne og god jul til alle Programmet for de enkelte aftener kan ikke planlægges på forhånd, da det afhænger af vejr og vind, samt af trækket. Du kan altid følge med i hvad der sker i bigården ved at læse ugebrevene på hjemmesiden – de vil blive lagt på umiddelbart efter hver klubaften

Side 12

Honningtavlen - april 2011  
Honningtavlen - april 2011  

Lokalforeningsblad - test

Advertisement