Page 1

Malmös ovanliga skola för vanliga människor www.kvarnby.fhsk.se

www.kvarnby.fhsk.se 1


Innehåll 3 5 7 8 10 11 12 14 16 19 22 25 26 28 29 31 32

2

Inte som alla de andra Bra att veta Vårt sätt att jobba SFI Etablering Svenska från dag ett Studiemotiverande kurser Introducerande allmän kurs Allmän kurs Serieskolan Spanska på Kuba Vänsterns skola Vänsterns akademi Såhär söker du plats Ansökan Studietips Här finns vi

Kvarnby folkhögskola


Inte som alla de andra Folkhögskolan är en ovanlig skolform – annorlunda än exempelvis Komvux. Och Kvarnby folkhögskola liknar inte någon annan skola. Varför?

Svaret är egentligen rätt så enkelt: Folkhögskolan är en skolform med stora friheter. Vi har lov att vara lite annorlunda. Och vi utnyttjar den friheten för att anpassa våra kurser till alla de människor som läser här. Det innebär att du som läser hos oss kan vara säker på att bli tagen på allvar. Du ska slippa studiestress. Och du ska också slippa att bli uttråkad. Du ska inte behandlas som omyndig eller ses som en konsument. Du ska bli sedd. Du ska känna att vi lyssnar på dig och att vi respekterar dig och dina åsikter. Med andra ord: ingen ska känna sig som ett litet kugghjul i någon slags utbildningsfabrik hos oss. Kvarnby folkhögskola är dessutom inte vilken folkhögskola som helst. Det var politiska vänsteraktivister som byggde skolan år 1987. Alltsedan dess har vi försökt driva en skola som genomsyras av vår tro på solidaritet och alla människors lika värde. Vi tror på våra drömmar om en bättre värld. Vår värdegrund gör att vi sätter människan i centrum. Vill du läsa på en skola som går mot strömmen, en skola där vi helst kämpar tillsammans snarare än mot varandra? Då är Kvarnby folkhögskola rätt skola för dig!

Fakta I den här katalogen hittar du vårt kursprogram. Många av våra kurser berättigar till studiemedel från CSN. Andra kurser kan berättiga till aktivitetsstöd. Läs mer om detta och mycket annat i de respektive kursbeskrivningarna. Där står det också hur och när du kan söka till oss. Saknar du info om något? Hör gärna av dig till info@kvarnby.fhsk.se.

www.kvarnby.fhsk.se

Vem har inte någon dålig erfarenhet av skolan? Här ska du kunna lita på att vi kommer att lyssna på dig och att studerandeinflytande är viktigt för oss. Henning Süssner Rubin, rektor

3 40 178 300

Kvarnby folkhögskola finns på tre olika platser i Malmö.

Kvarnby folkhögskola har för närvarande 40 anställda.

Kvarnby folkhögskola ägs av en ekonomisk förening med 178 medlemmar.

Hos oss läser ungefär 300 studerande varje termin.

3


Kvarnby folkhögskola på Kvarnbyvägen.

4

Kvarnby folkhögskola


Bra att veta Vem får läsa på Kvarnby folkhögskola? Du som har fyllt 18 kan läsa hos oss. Om det finns speciella antagningskrav till en kurs så skriver vi mer om detta i vår kursbeskrivning.

Studietider Vi har läsårskurser, terminskurser, sommarkurser och kurser med löpande antagning. Det gör att tiderna för våra olika kurser varierar rätt så mycket. Aktuella terminstider hittar du på vår hemsida.

Antagning Antagningstiderna varierar också, beroende på vilken sorts kurs du vill läsa. Till Serieskolan antar vi bara till höstterminen, antagningen är öppen under mars månad. I april brukar antagningen till sommarkurserna och de andra höstterminskurserna öppna. Till våren antar vi i regel från och med november.

Ansökan Du söker enklast via vår hemsida. Annars går det också bra att använda blanketten i den här katalogen. Mer info hittar du på sida 29.

Undantag Vi har också uppdragskurser med löpande antagning. Antagningsprocessen till dessa kurser skiljer sig från de ordinarie folkhögskolekurserna. Läs mer om detta i respektive kursbeskrivning.

www.kvarnby.fhsk.se

Kostnader Vi tar aldrig betalt för administration eller för undervisningen i sig. I vissa fall tar vi dock ut en avgift för specifika kostnader. Vad och hur mycket du betalar för berättar vi om i respektive kursbeskrivning. Studiefinansiering Vissa av våra kurser berättigar till studiemedel från CSN, kolla respektive kursbeskrivning. Vill du veta hur studiemedelssystemet fungerar kan du gå in på www.csn.se. OBS! Kom gärna ihåg att du som är under 20 år bara har rätt till studiebidrag!

Studentrabatt För att få ett studentrabattkort från Mecenat eller Studentkort behöver du studera minst 13 veckor sammanhängande med en studietakt på minst 50 %. Sommarkurser, SFI eller kurser som Arbetsförmedlingen rekryterar till berättigar tyvärr inte till studentrabatter. Läs mer på mecenat.se eller studentkort.se.

Extra stöd Om du har behov av särskilt stöd undersöker vår kurator i samråd med våra lärare om och hur vi kan hjälpa dig.

Inflytande På alla våra skolenheter har vi ett system för studerandeinflytande. Ta för dig och påverka din undervisning!

Studietakt

Kontakt

I regel läser du på heltid, det innebär att du har 20–25 klocktimmars schemalagd undervisning per vecka.

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida eller kontakta oss på info@kvarnby.fhsk.se. 5


6

Kvarnby folkhรถgskola


Vårt sätt att jobba Hos oss ska du vara dig själv. Det innebär att du ska kunna påverka dina studier och trivas hos oss. Vi är dessutom stolta över att det finns en stark gemenskap här.

Vi har skapat en skola där alla ska känna sig välkomna och där det är självklart att vi jobbar tillsammans, inte mot varandra. Vår undervisning bygger därför på samspel och gemensam reflektion. Våra lärare arbetar i lag och undervisningen är ofta ämnesövergripande. Kurserna ska vara öppna för dina och dina kurskamraters förslag och önskemål, och så är vi måna om att det vi undervisar ska ha konkret koppling till världen omkring. Vi vill nämligen gärna förändra världen – och förhoppningsvis är du med på den ambitionen. Dessutom försöker vi förena teori och praktik. Undervisningen innehåller många studiebesök, projektperioder och annat som bryter skolvardagen. Vi vill också gärna ge dig och dina kursare utrymme att hitta på egna projekt som fungerar inom ramarna för studierna.

Du bestämmer! Undervisningen på Kvarnby ska utgå från dig och det är du som kan vara med och skapa din utbildning. Grupparbeten, individuella projektperioder och övergripande programinslag är vanliga. På Kvarnby ska du känna att det är utmanande, men också roligt och inspirerande att studera. I centrum står tanken att det är samtalet och samspelet mellan dig, dina kurskamrater och dina lärare som driver studierna vidare. Du och alla andra studerande är i sammanhanget en viktig resurs: Du ska bidra med dina egna perspektiv, dina erfarenheter och kunskaper, inte bara passivt ta emot det som lärarna serverar. Att du möter människor med olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder är styrkan i sammanhanget. I skolsammanhang är det ibland svårt att bli sedd och att delta i undervisningen under lika villkor. Lita på att vi kommer att försöka ta hänsyn till det faktum att det finns olika inlärningsstilar och olika livssituationer. Våga berätta om dina önskemål och behov för dina lärare eller vår kurator – vi kommer att försöka ge dig det stöd du behöver. www.kvarnby.fhsk.se

Du ska bidra med dina egna perspektiv, dina erfarenheter och kunskaper. Att du möter människor med olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder är styrkan i sammanhanget.

7


SFI – Svenska för invandrare Kvarnby folkhögskola är ett alternativ till kommunala SFI-utbildningar. Vi har egen betygsrätt och kan erbjuda dig att läsa SFI i en trivsam studiemiljö med engagerade lärare.

SFI finns i olika kurser som är anpassade till de studerandes studiebakgrund. Vill du veta mer om SFI kan du gå in på www.skolverket.se. På Kvarnby folkhögskola kan du läsa SFI-kurserna 2B, 2C, 2D, 3C och 3D. Vår undervisning är flexibel – du läser i små klasser som motsvarar dina kunskaper i svenska och du ska kunna läsa i din egen takt. Vi organiserar språkcaféer, har läsprojekt och skrivarverkstäder och vill se till att du snabbt ska kunna tala svenska aktivt. SFI läser du på vår skolenhet på

Västra Hindbyvägen i Malmö. På skolenheten finns stödpersonal som kan arabiska, engelska och dari. Eftersom SFI finansieras av kommunerna behöver du skriva in dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Ange vid inskrivningen att du önskar läsa på Kvarnby folkhögskola – du har rätt att göra detta. I Malmö görs anmälan på Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7a, nära Triangeln. Kommunen kommer att kontakta oss så att vi kan kalla dig till en kursstart.

Fakta

SFI Kurstid Vi erbjuder SFI året runt med löpande antagning. Anmälan Kontakta Vägledningscentrum i din hemkommun. Kostnad SFI är gratis. Studieekonomi Du ansvarar själv för din studieekonomi. SFI berättigar tyvärr inte till studiemedel. Mer info sfi@kvarnby.fhsk.se

Vill du studera vidare efter avslutade SFI-studier? Gör det hos oss och läs vår Introducerande allmän kurs för invandrare.

8

Kvarnby folkhögskola


Intervju

Hej Cyntia! Hur länge har du studerat SFI?

Vad vill du göra när du är klar med SFI?

– I nio-tio månader. Jag kunde absolut ingenting, noll, när jag började. Förutom ”tack”, ”skål”, ”jag älskar dig” och ”prosit!”. ”Skål!” är mitt favoritord.

– Som advokat gillar jag att hjälpa andra människor. Kanske startar jag en akademi för spansktalande svenskar där de kan förbättra sin kommunikation i spanska. Men jag måste säga att jag kommer att ha dubbla känslor när jag är klar med SFI på Kvarnby. Det finns en sådan fin atmosfär mellan lärare och deltagare, lärarna har ett genuint intresse för dem som studerar här. Det är ett nöje att komma hit varje dag. Kan jag skicka med det som hälsning till alla, här?

Vad är det konstigaste med det svenska språket?

– Verb som till exempel ”att bli” som i ”Han kommer att bli glad” låter inte klokt direktöversatt till mitt modersmål spanska. Och verb som betyder olika saker. Som ”att känna”. Den ena betydelsen uttrycker känslor, den andra att man kan känna ett område eller en person, ”Jag känner dig”. Så fort jag känner att, ”Ja! Jag kan svenska!” kan det lika snabbt raseras för att orden kan betyda så olika saker. – Det lättaste på svenska är böjning av verb, ”jag ser, du ser, hon/han ser …” Så lätt! En sak mindre som jag slipper bekymra mig för. Det var också konstigt med melodin i språket i början. ”Att hälsa på” och ”att hälsa på” betyder olika beroende på hur man säger det. Mitt knep för att lära mig svenska är att tänka att jag ska sjunga. Så fort jag lär mig ett nytt uttryck tänker jag ”Show me the music!”. www.kvarnby.fhsk.se

Vad är det bästa med att vara lärare på SFI?

Kontakten och mötena med de studerande. Det finns tid för att prata om annat än grammatik med deltagarna. Miljön är trevlig och man kan namnen på alla som går på skolan. Det är en god, nästan familjär, stämning. Elin, SFI-lärare

9


Etablering – för dig som är ny i Sverige Inom ramarna för din etableringsplan hos Arbetsförmedlingen kan du studera hos oss. Under sex månader lär du dig svenska och får en bra samhällsintroduktion.

Syftet med en etableringskurs på folkhögskola är att ge dig möjlighet att uppleva en levande folkhögskolemiljö och satsa på din språkutveckling. Vi vill ge dig goda förutsättningar för starten i det svenska samhället och ser till att du lär dig svenska snabbt. Vi erbjuder intensiva studier i svenska i kombination med coachande och arbetsförberedande insatser. Du läser svenska tillsammans med våra SFI-studerande och kan under kursens gång få SFI-kursbetyg. Efter kursens slut har du platsgaranti på våra SFI-kurser.

Fakta

Etablering Kurstid Kursen pågår i sex månader. Vi startar flera gånger per år. Ansökan Du ansöker via Arbetsförmedlingen. Studieekonomi Kursen berättigar till etableringsersättning. Bra att veta På skolan finns stödpersonal som talar arabiska och dari. Mer info info@kvarnby.fhsk.se

10

Kvarnby folkhögskola


Svenska från dag ett Har du sökt asyl i Sverige? Du kan lära dig svenska hos oss medan du väntar på besked från Migrationsverket.

Om du saknar ett svenskt personnummer får du inte läsa SFI. Men hos oss kan du börja läsa svenska ändå, sök en plats på våra kurser i Svenska från dag ett. Efter avslutad kurs får du ett intyg över dina språkkunskaper som du kan använda för att förkorta din SFI-kurstid.

Fakta

Svenska från dag ett Kurstid Kursen är en terminskurs på halvfart. Kostnad Kursen är avgiftsfri. Studieekonomi Egen studieekonomi. Du kan få reseersättning av Länsstyrelsen. Antagning Vi antar till hösten och våren. Du hittar de aktuella kurstiderna på vår hemsida. I regel erbjuder vi bara kurser till nybörjare. Mer info info@kvarnby.fhsk.se

www.kvarnby.fhsk.se

11


Studiemotiverande folkhögskolekurs – SMF Att läsa på folkhögskola skiljer sig definitivt från att läsa på gymnasiet eller Komvux. Med hjälp av Arbetsförmedlingen kan du upptäcka det själv och läsa hos oss i 13 veckor.

Att läsa hos oss skiljer sig definitivt från att läsa någon annanstans. Vi vill gärna hjälpa dig att hitta din motivation för eventuella fortsatta studier. Det gör vi bland annat genom att lyssna just på dig och dina idéer. När du kommer till oss kan du läsa en kurs med språkprofil eller provstudera på en av våra Allmänna kurser (se 12

sid 14 eller 16). Väljer du vår språkprofil kommer du att studera intensiv svenska under din tid hos oss. Resten av programmet lägger vi upp utifrån dina och dina klasskamraters behov och önskemål. Gemensamt för alla våra studiemotiverande kurser är att vi erbjuder studievägledning och coachning. Vi ger dig också information om dina rättigheter på arbetsmarknaden och organiserar studiebesök, med mera. När kurstiden är förbi är det upp till dig att bestämma om du vill läsa vidare. Om du har slutfört din studiemotiverande kurs hos oss, har du förtur till våra allmänna kurser. Kvarnby folkhögskola


Intervju

Nevin, SMF Varför läser du SMF?

– För att bli bättre på svenska genom att träna på att prata med andra. Det är bra med språkkafé och hörförståelse som vi får genom SMF. SMF motiverar mig att reflektera över min framtid. När jag är färdig vill jag fortsätta med Allmän grundkurs. Kanske vill jag bli barnskötare i framtiden, eftersom jag tycker om barn. Eller jobba i butik eftersom jag gillar att prata med folk.

Fakta

SMF Kurstid 13 veckor. Nya kurser startar året runt. Kostnad Kursen är gratis. Studieekonomi Du kan få aktivitetsstöd eller ersättning – hör med din arbetsförmedlare. Kvarnby folkhögskola betalar dina resekostnader. Ansökan För att läsa kursen behöver du ha en anvisning av Arbetsförmedlingen. Berätta för din arbetsförmedlare att du vill läsa en kurs inom ”folkhögskolesatsningen”. Mer info info@kvarnby.fhsk.se

www.kvarnby.fhsk.se

Vad gör ni på SMF?

– Förutom att vi förbättrar oss i svenska språket, tränar vi på arbetsintervjuer och att skriva CV och personliga brev på olika sätt. Ibland träffar vi olika arbetsgivare från till exempel Malmö stad eller Jobb Malmö. Det är inspirerande. Och så är det kul att hjälpa de som är nyare i landet med språket. Det ger så mycket att prata och träna uttal tillsammans med andra nationaliteter. Och så tipsar jag alla om att bara prata svenska istället för sitt hemspråk. Då lär man sig snabbare. Vad är ditt hemspråk?

– Turkiska och bulgariska.

Vill du veta mer? Se filmen om studiemotiverande folkhögskolekurser på www.arbetsformedlingen.se/folkhogskola

13


Introducerande allmän kurs Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du påbörjar din väg till högre studier.

Vår introducerande kurs är en del av vår Allmänna linje. Målet är att du framför allt ska förbättra din svenska snabbt. Du läser i en liten klass så att du kan fokusera på att utveckla språket. Under kursens gång kommer du och dina kurskamrater slussas vidare till våra ordinarie Allmänna kurser, allt eftersom vi bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga. Det innebär att du kan gå över till någon av de andra klasserna utifrån dina förutsättningar och när du och dina lärare känner att det skulle fungera bra. På så sätt kan din studietid förkortas avsevärt.

Fakta

Introducerande allmän kurs Kurstid Hur många terminer du behöver plugga hos oss beror på dina förkunskaper och dina studieresultat. Kostnad Du betalar en läsårsavgift på 1 000 kr för fria kopior, viss kurslitteratur, studiematerial, program, med mera. Studieekonomi Kurserna berättigar till studiemedel från CSN på grundläggande nivå. Antagning Vi antar till hösten och våren. Du hittar de aktuella läsårstiderna på vår hemsida. En förutsättning för att läsa kursen är kunskaper i svenska motsvarande minst avslutad SFI. Alla sökande kallas till ett antagningssamtal. Mer info info@kvarnby.fhsk.se

14

Kvarnby folkhögskola


www.kvarnby.fhsk.se

15


Glöm Komvux! Läs en allmän kurs Behöver du komplettera dina betyg? Komvux är i så fall inte det enda alternativet.

Fakta

En så kallad allmän kurs är den alternativa vägen till högskolebehörighet. Läser du hos oss slipper du tentaoch betygsstress och vi lämnar dig inte ensam när studiemotivationen tryter. Våra lärare fokuserar särskilt på studieteknik och försöker väcka ditt intresse och ditt engagemang för vidare studier. Du kan läsa såväl på grundskole- som gymnasienivå hos oss. Gemensamt för samtliga Allmänna kurser är att vi erbjuder friare arbetsformer än till exempel Komvux. Språkutveckling samt studieteknik står i centrum. Du läser vissa ämnen nivågrupperat, jobbar mycket i grupp och med olika projekt. Dessutom kommer du att bli en del av en liten studiemiljö – hos oss känner alla alla. Ingen behöver vara anonym. Du kan läsa en Allmän kurs hos oss även om du inte är klar med grundskolan. Vilken kurs du ska läsa beror på dina tidigare kunskaper. Därför behöver vi titta på dina gamla betyg från grund- och gymnasieskolan. Kom ihåg att du som har ett annat modersmål än svenska kan söka en plats på vår Introducerande allmän kurs. l Grundkursen erbjuder dig möjligheten att komplettera dina grundskolebetyg. l Baskursen är din ingång i studierna på gymnasial nivå och riktar sig till dig som inte har hunnit påbörja gymnasiet eller som vill börja om från scratch.

Kurstid Hur många terminer du behöver plugga hos oss beror på dina förkunskaper.

Yrkesutbildning eller högskola? När du är klar med dina studier hos oss ska du ha uppnått antingen behörighet till yrkeshögskolan eller universitetet. Om du planerar att läsa vidare på yrkeshögskolan är du färdig med dina studier när du har uppnått kunskaper som motsvarar gymnasiets andra år. Men du kan också välja att läsa vidare på högskoleförberedande nivå. 16

Allmän kurs

Vad är det bästa med att vara lärare på Introducerande allmän kurs?

Att få undervisa i grupper i en miljö där vi hjälper varandra – den gemensamma resan i lärandet.

Kostnad Du betalar en läsårsavgift på 1 000 kr för fria kopior, viss kurslitteratur, studiematerial, program, med mera. Studieekonomi Kurserna berättigar till studiemedel från CSN. Antagning Vi antar till hösten och våren. Du hittar de aktuella läsårstiderna på vår hemsida. Komplettera din ansökan med tidigare betyg. Mer info info@kvarnby.fhsk.se

Oscar, lärare Allmän kurs

Visste du att …

Du kan läsa en Allmän kurs hos oss även om du inte är klar med grundskolan. Kvarnby folkhögskola


Mustafa, Introducerande allmän kurs

Mohammad, Introducerande allmän kurs

– Kvarnby är helt fantastiskt. Det vet jag för att mina vänner berättar om sina kaotiska skolor. Det här är en skola för dem som vill studera. Det är fin utsikt här ”på landet”. Jag cyklar hit från stan varje dag, det är bra för både mig och miljön. Och det är gratis! Jag vill bli färdig med gymnasiet och läsa vidare på universitetet. Kanske till sjuksköterska.

– Skolan har bra planering. Och så är det spännande med tillvalsämnena som vi kan välja själva.  Det är jämlikt mellan lärare och studerande. Det gillar jag.  Jag valde att läsa på Kvarnby för att det låg ute ”på landet”. Det är bra att studera i frisk luft och nära naturen. Min plan är att bli färdig med gymnasiet och läsa vidare på universitetet. Och efter mitt SM-silver i brottning häromåret, tänker jag ta guld i EM, OS och VM!

Lärarna ser verkligen oss här och ger oss individuell feedback. De kan till exempel säga ’Farah, du behöver träna på ordföljd, jag ska förklara för dig.’ Farah, Allmän kurs

www.kvarnby.fhsk.se

17


Serieskolan på Kulturhuset Mazetti på Möllevången.

18

Kvarnby folkhögskola


Serieskolan Serieskolan öppnar dörren till det professionella serieskapandet. Du som läser hos ska utvecklas konstnärligt och kunna etablera dig som serietecknare.

Om du vill bli professionell serietecknare är Serieskolan det rätta valet för dig. Det vi har lyckats med är att etablera våra serietecknarkurser som hjärtat i ”seriestaden” Malmö. Många av våra tidigare kursdeltagare är idag framgångsrika serieskapare. Vår grundidé är att ge dig möjligheten att ingå i en kreativ miljö i Kulturhuset Mazetti, där många etablerade serietecknare har sina ateljéer. Du undervisas och handleds av lärare som har en lång erfarenhet av seriekulturen och seriebranschen. I regel är dina lärare dessutom aktiva seriekonstnärer och vet vad det är som krävs för att lyckas som serietecknare. Serieskolan består av en grundkurs och en påbyggnadskurs i serieskapande. Grundkursen introducerar dig i serieskapandets grunder, medan påbyggnadskursen riktar sig till dig som vill bli professionell serietecknare.

Serier år 1 – Grundkurs En utbildning i serieskapandets grunder, från idé till färdig serie. Du lär dig om berättande, olika konstnärliga tekniker, digital bildbehandling, seriehistoria, branschkunskap, trycksaksproduktion med mera. Antagningskravet är avslutad grundskola. Du antas utifrån dina insända arbetsprover. Serier år 2 – Påbyggnadskurs Ett år av självständigt arbete på egen ateljéplats med personlig handledning. Du får möjlighet att förverkliga ditt serieprojekt som ska etablera dig inom seriebranschen. Antagningskravet är avslutat gymnasium samt avslutad serieutbildning motsvarande Serier år 1. Du kompletterar din ansökan med en projektbeskrivning med målsättningen för dina studier och en tidsplan, samt dina gymnasiebetyg.

Olivia, år 1 Vad tycker du om skolan?

– Det är fantastiskt. Skolan har uppnått alla förväntningar jag hade, och de var höga. Det är både lugnt och proffsigt här. Man gör saker för att man vill, inte för att man måste. Vad tecknar du?

– Jag gör mycket socialrealistiska serier på temat trans- och nördfrågor. Jag har jobbat självbiografiskt och återanvänt riktiga historier från både mig och mina kompisar. www.kvarnby.fhsk.se

19


Milad, år 1 Vad tycker du om skolan?

– Jag sökte hit många gånger innan jag till slut kom in. I’m living the dream! Jag har skaffat många vänner här, miljön är mysig och lärarna är experter på serier. Vad tecknar du?

– Jag gör mycket sci-fi-berättelser med både action och drama. Lärarna pushar oss alltid för att bli bättre.

Kreativt friår

Fakta

Vi erbjuder etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett årslångt projekt på Serieskolan. Du får tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning och peer-review. Den här kursen, som vi kallar Kreativt friår, har speciella antagningskrav. Kontakta oss direkt för mer info: info@kvarnby.fhsk.se.

Serieskolan

Om arbetsprover När du söker till Serier år 1 måste du komplettera din webbansökan med arbetsprover. Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform eller skämtteckningar, seriestrippar och dylikt. Kom ihåg att vi gärna vill se variation för att kunna bedöma dina förkunskaper. Skicka alltså inte bara några blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Bifoga också ett ansökningsbrev på maximalt en sida A4. Berätta om dig och dina intressen, tidigare studier och/eller jobb, vad du vill skapa för serier och om tidigare publiceringar, fanziner, etcetera. Mer info hittar du på serieskolan. kvarnby.fhsk.se/ansokan

20

Kurstid Serieskolans kurser är läsårskurser på heltid med start under höstterminen. Du hittar de aktuella läsårstiderna på vår hemsida. Kostnad Du betalar en läsårsavgift på 2 000 kronor för fria s/v-kopior, material, med mera. Studieekonomi Serier år 1 berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå. Serier år 2 berättigar till studiemedel för eftergymnasiala studier. OBS! Ha koll på din studiemedelskvot. Du kan inte läsa Serier år 1 på eftergymnasial eller Serier år 2 på gymnasial nivå. Antagning Vi antar bara en gång om året och till hösten: I början av mars öppnar antagningen och är öppen i fem veckor. Vart ska handlingarna skickas? Skicka max 10 sidor i A4-format till Kvarnby Folkhögskola, Serieskolan, Kvarnbyvägen 68, 212 36 Malmö. OBS! Vi kan av praktiska skäl inte ta emot rekommenderade brev. Skicka kopior – original returneras inte. Frågor? info@kvarnby.fhsk.se

Kvarnby folkhögskola


Monica, år 1 Vad tycker du om skolan?

– Här lär man sig inte bara att rita serier. Man lär sig också hur man blir en bra författare och hur man kan finansiera sina serier. Vad tecknar du?

– Mina serier kan till exempel handla om rasism i en fantasy-miljö. Jag använder metaforer som speglar vårt samhälle.

Liv Strömqvist, Coco Moodysson, Nanna Johansson, Sara Granér. Vill du veta vilka flera serietecknare som tidigare har läst hos oss? Se listan på serieskolan.kvarnby.fhsk.se/alumni

www.kvarnby.fhsk.se

21


Läs spanska på Kuba

Kuba är ett spännande land, just nu mitt i en stor förändringsprocess. Läs mer om landets språk, kultur och samhällsliv i ett unikt samarbete mellan Kvarnby folkhögskola och Cienfuegos universitet.

Kursen inleds med sex veckors distansstudier som ska förbereda dig på en vistelse på Karibiens största ö. Vi tar upp moment om Kubas historia, landets samhällssys22

tem och dess aktuella problem och utmaningar. Efter den inledande distanskursen reser du till Kuba och läser sedan spanska på universitetet i Cienfuegos under 14 veckor. Språkstudierna i Cienfuegos ges i nivågrupper. Kursen är därför öppen både för nybörjare och personer med olika förkunskaper. Du som inte redan kan spanska kommunicerar till en början på engelska med dina kubanska lärare.

Kursen är behörighetsgivande för spanska på gymnasial nivå. Vilka behörigheter du kan få beror på dina förkunskaper och dina studieresultat. Under din tid på Kuba kan du bo hos en värdfamilj eller på universitetets studenthotell. Förutom språkstudier inkluderar programmet på Kuba också ett studiebesöks- och seminarieprogram.

Kvarnby folkhögskola


Fakta

Spanska på Kuba Jag hade gärna läst kursen både en och två gånger till. Det är en fantastisk möjlighet att utveckla sin spanska och samtidigt lära känna Kuba, dess folk och historia. Bobo, tidigare Kubaresenär på Kvarnby

www.kvarnby.fhsk.se

Kurstid Kurstiderna varierar något från år till år, i regel startar vårens kurs i januari och höstens kurs i augusti. Kostnad Vi tar inte någon avgift för kursen, men det tillkommer kostnader för program och logi. Vår aktuella kostnadskalkyl för hela vistelsen på Kuba hittar du på vår hemsida.

Studieekonomi Kursen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du kan också söka tilläggslån från CSN för att täcka dina utgifter. Antagning Det krävs inga förkunskaper i spanska, men du måsta kunna tala engelska. Använd blanketten på sid 29 eller sök via hemsidan.

23


24

Kvarnby folkhรถgskola


Vänsterns skola Kvarnby folkhögskola är vänsterns skola – vi ägs av en ekonomisk förening som samlar olika delar av en bred vänster. Vårt politiska kursprogram har samlingsnamnet Vänsterns akademi.

Vänsterns akademi finns till för att utveckla den breda vänsterns systematiska studieverksamhet. Vi skräddarsyr och genomför kurser i nära samarbete med våra huvudmän och andra organisationer som delar vår värdegrund. Vi är med andra ord den breda vänsterns skola. De flesta av våra politiska kurser riktar sig i första hand till medlemmarna i de föreningar som vi samarbetar med. Men alla kurser har öppen antagning, till exempel olika distanskurser eller Vänsterns sommarakademi. Aktuell information om Vänsterns akademis distanskursprogram hittar du på vår hemsida: www.kvarnby.fhsk.se/vansterns-akademi.

Fakta Kvarnby folkhögskola ägs sedan 1997 av Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening. Föreningen har nära 200 medlemmar, såväl individer som organisationer. Bland ägarna finns många personer som har jobbat eller studerat på skolan och så Vänsterpartiet, Ung Vänster, Vänsterns studentförbund, Svensk-kubanska föreningen, Jordens vänner Malmö/Lund, Malmö LS, SUF Malmö samt ett antal solidaritetsorganisationer från Malmö och Skåne.

www.kvarnby.fhsk.se

25


Vänsterns sommarakademi Är du sugen på att hålla hjärnan i god form på sommaren och träffa nya vänner i Malmö? Varje år anordnar vi en eller flera sommarkurser med politiska teman.

Fakta

Sommarakademin är en studiemedelsberättigad sommarkurs på heltid som pågår i 4-6 veckor. Du läser på distans. Kursen avslutas med en obligatorisk närvaroperiod, i regel i våra lokaler i Malmö. Kursen ger möjlighet att studera socialistisk, feministisk och antirasistisk teori. Under distansperioden blandas lärarhandledda självstudier med interaktiva element i studiegrupper och nätbaserade diskussionsfora. Närvaroveckan har ett späckat seminarie- och föreläsningsprogram som kompletterar och fördjupar dina distansstudier. Samtidigt får du tillfälle att träffa kamrater från hela landet.

Kurstid 4-6 veckor på heltid på sommaren.

Sommarakademin Kostnad Du betalar en avgift för mat och material under närvaroveckan. Boende i Malmö ordnar du själv. Studieekonomi Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå. Antagning Du söker till kursen via vår hemsida. Antagningen öppnar i april och stängs när ett maxantal deltagare är nått.

Vänsterns akademi på distans Vänsterns akademi är en virtuell skola. Vi satsar på distanskurser för att kunna nå ut till så många som möjligt.

Vårt distanskursprogram varierar från termin till termin. En gemensam nämnare är att kurserna ges 26

på halv- eller kvartsfart. Om du läser på halvfart berättigar den till studiemedel på gymnasial nivå hos CSN. Är du intresserad av heltidsstudier inom ramarna för Vänsterns akademi ska du läsa våra sommarkurser.

Frågor? Hör av dig till info@kvarnby. fhsk.se

Kvarnby folkhögskola


Kvarnby folkhögskola på Kvarnbyvägen 68.

www.kvarnby.fhsk.se

27


Så här söker du en plats Du kan fylla i och skicka den anmälningsblankett som du hittar här bredvid. Eller så skickar du din ansökan direkt via vår hemsida.

Här hittar du mer information om det som krävs för att bli antagen till de olika kurserna.

Allmänna kurser Komplettera din ansökan med tidigare betygsdokument. Vi behöver betygen för att kunna bedöma hur pass länge du behöver läsa hos oss innan du får behörigheter. Vi kallar alla sökande till ett antagningssamtal. Vi pratar med dig om dina planer, din motivation och dina tidigare studier.

Serieskolan Vi antar utifrån de handlingar du ska komplettera din ansökan med: Arbetsprov om du vill läsa Serier/årskurs 1, respektive en projektbeskrivning om du vill läsa Serier/årskurs 2. För att kunna läsa årskurs 2 måste du dessutom vara klar med gymnasiet – skicka därför in dina betyg.

Spanska Du behöver kunna tala och förstå engelska, eftersom lärarna i Cienfuegos inte talar svenska. Det krävs dock inga förkunskaper i spanska – vi erbjuder kurser från nybörjarnivå. Vi följer upp din ansökan med ett antagningssamtal per telefon. Då pratar vi med dig om dina förkunskaper i spanska, din motivation och svarar på frågor om vistelsen på Kuba.

Andra kurser? Du kan inte använda den här blanketten för att söka till andra kurser. Anmälan till vårt varierande distans- och sommarkursprogram finns bara på vår hemsida. SFI, SMF och Etableringskurser kan du inte söka direkt hos oss. Du behöver en anvisning av din hemkommun eller Arbetsförmedlingen. Kolla kursbeskrivningen här i foldern. 28

Fakta

Ansökan Varför behövs vissa uppgifter? De uppgifter som vi ber dig att lämna när du söker till en av våra kurser måste vi registrera på grund av myndighetskrav. De ger underlag för statistik om folkbildningen i Sverige och behövs för att du ska kunna få studiemedel.

Dataintegritet Vi kommer inte att lämna över personrelaterade uppgifter till andra än de myndigheter som vi är rapporteringsskyldiga till: Folkbildningsrådet, CSN, kommuner, regioner och landsting samt Sveriges statistiska centralbyrå (SCB).

Kvarnby folkhögskola


Ansökan 1

3

Jag som söker

Tidigare utbildning     Saknar grundskola

Förnamn     Grundskola avslutad år Efternamn     Gymnasieskola avslutad år Personnummer

4

Gatuadress

Jag söker Allmän linje

Postnummer och ort

Introducerande allmän kurs     Grund-/Basnivå Folkbokförd (län)

Motsvarande gymnaisum åk 2     Motsvarande gymnasium åk 3

Serieskolan

Telefon/Mobil

Serier år  1     Serier år  2 (Eftergymnasial)     Kreativt friår

2

Spanska

Jag tänker söka studiemedel från CSN

Spanska för nybörjare

Ja      Nej

Spanska med förkunskaper     Avancerad spanska

5 Underteckna Genom min underskrift godkänner jag att informationen ovan registreras i skolans databas.

Ort och datum

Underskrift

! Kom ihåg att komplettera din ansökan om du vill läsa en Allmän kurs eller Serieskolan.


Frankeras ej mottagaren betalar porto

Kvarnby folkhögskola ek förening Svarspost 20533954 202 02 Malmö


Fyra snabba knep för att lyckas med studierna Sätt upp ett mål Vem vill du ska läsa dina serier? Hur snabbt vill du lära dig svenska? Varför vill du studera på universitetet? Ge svar på dina frågor och sätt upp minst ett mål för dina studier. Då håller du motivationen uppe och lär dig effektivare.

1

2

Kom ihåg bättre

Anteckna under lektionerna så minns du bättre och gör det enklare när det är dags att repetera inför prov. Hitta det sätt som passar dig bäst för att ta till dig kunskap. Gillar du musik, lär du dig kanske www.kvarnby.fhsk.se

bäst genom att plugga med musik på. Är du social, lär du dig kanske bäst genom att prata med andra, tycker du om att röra dig fysiskt, kanske du ska variera platserna du studerar på.

Plugga med

3 andra kursdeltagare På Kvarnby betonar vi gemenskapen och stöttar varandra. Plugga med andra, det blir roligare då.

4

Repetera

Repetera, repetera och repetera en gång till.

Bonus

Hinner du inte plugga svenska hemma? Om du läser svenska och inte hinner studera så mycket: lyssna på svensk radio och tv medan du lagar mat eller leker med barnen. Att vänja örat vid språket förbättrar din förståelse för till exempel svenskans alla vokalljud.

31


Här finns vi Kvarnby

Gullvik

Möllevången

Allmän kurs, SMF

SFI, Etablering, SMF

Serieskolan

Kvarnbyvägen 68 212 36 Malmö 040-602 87 00

Västra Hindbyvägen 14 214 58 Malmö 040-602 87 00

Kulturhuset Mazetti Friisgatan 15 B 214 21 Malmö 040-602 87 19

Buss nr 5, hållplats Stenkällan. Där byter du till buss nr 52

Buss 32, 8, 35. Närmaste hållplatser Almtorget, Nydala torg, Lönngården

Regionbuss till hållplats Spångatan eller tåg/stadsbuss till Triangeln

@kvarnby @kvarnby.fhsk @kvarnbyfhsk

www.kvarnby.fhsk.se

GRAFISK FORM: PETTER EVERTSÉN, 2018.  FOTO: AGNES ALBERT, MALIN HÅÅRD, KATARINA FAGERSTRÖM, ANNE-MARIE ÅBACK. ANSVARIG UTGIVARE: HENNING SÜSSNER RUBIN.  TRYCK: HOLMBERGS, MALMÖ 2018

Kvarnby folkhögskola på Västra Hindbyvägen 14.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.