Page 30

Läs på distans Du kanske vill läsa vid sidan om annat eller har inte möjlighet att regelbundet komma till skolan. Kvarnby erbjuder distanskurser så att alla ska kunna studera, oavsett bostadsort, familje- eller arbetssituation.

Våra distanskurser innehåller politiska och samtidshistoriska ämnen, men andra ämnen förekommer också, t.ex. serieteckning. Kurserna är interaktiva och vi sätter fokus på diskussion och dialog mellan kursdeltagarna. I regel ges våra kurser på heldistans, det vill säga utan möten. Distanskursprogrammen varierar dock en del. Du hittar alltid aktuell info på kvarnby.se.

Fakta

Distanskurser Kurstid Terminskurser på kvarts- eller halvfart.

Kostnad Fri

Studieekonomi Våra distanskurser berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå om du läser dem på halvfart.

30

Kvarnby folkhögskola

Profile for Kvarnby fhsk

Vänsterns skola för alla  

Vänsterns skola för alla  

Profile for kvarnby
Advertisement