Kvänum Real Classic

Page 1

K VÄ N U M REAL CL ASSIC KARLEBY Kulör Klippa Colour Rock

Kvänum Real Classic söker sig till den svenska klassicismens källa, det sköna 1700-talet, en period av ojämförlig kulturell blomstring i vår historia. In quest for the source of Swedish Classicism, Kvänum Real Classic found itself in the lush 18 th century, a period of unprecedented cultural blooming in our history.


2

2


3

3


En liten frukost vi framställa. A little breakfast we dispose.

4


Man behöver inte fara långt. Stora Ek i våra trakter av Västergötland är en av landets vackraste och bäst bevarade herrgårdar från tiden, ett litet slott på tröskeln mellan sirlig rokoko och stram nyantik. Här i grönskan hittade vi inspiration till vårt nya klassiska kök. Säteriet har anor från 1400-talet. Ägarlängden upptar idel ädel adel och kungligheter som Karl xiv Johan. Nuvarande manbyggnad med flyglar, gård och park färdigställdes på 1760-talet av de grevliga bröderna Scheffer efter ritningar och plan av arkitekterna Carl Fredrik Adelcrantz och Jean Eric Rhen som också var uppskattad mönstermakare. Rikets skickligaste och mest förfarna hantverkare och yrkesmän utförde arbetet. Som överintendent vid hovet blev Adelcrantz småningom ansvarig för slottsbygget i Stockholm, ett

gigantiskt projekt som drev det svenska 1700-talets kulturella högkonjunktur. Under hans ledning slutfördes arbetet med Lejonbacken på norrsidan. Även över Stora Ek vakar lejon. De vilar vid entrén huggna ur sandsten och drömmer om en tid när lejon strövade fritt över de västgötska savannerna. Kung Gustav iii var en återkommande gäst på Stora Ek. I ett av rummen står hans förvånansvärt enkla säng kvar. Här sov monarken och höll sin lever, den sedvanliga morgonaudiensen på sängkanten. Stora Ek undergår för närvarande en varsam restaurering. Kvänum har haft äran att leverera och inreda ett nytt kök. Det är nu monterat och klart. En klassiker har kommit hem.

You need not travel far. Stora Ek in our parts of County Västergötland is one of the loveliest and best kept mansions in Sweden from the 18 th century, a little castle on the threshold between the ornamented Rococo and the austere neoclassical era. This site served as a huge inspiration when we created our new Classic kitchen. The manor itself dates back to the 15 th century. Among the listed owners were nobility and royalty like King Karl xiv Johan. Today's mansion with wings, court and park were built in the 1760s by the Sheffer brothers, both Counts. Drawings and plans were signed by architects Carl Fredrik Adelcrantz and Jean Eric Rehn who also was a prestigious patternmaker. The kingdom's most skilled and experienced artisans and craftsmen took part. Later Adelcrantz was appointed Superintendent of the Royal Castles, and led the work with building a new

royal palace in Stockholm, a gigantic project that fuelled the Swedish 18th century cultural boom. Under his supervision Lejonbacken on the north façade was finished with its vigilante lions cast in bronze. The entrance of Stora Ek is guarded by two lions in sandstone dreaming of days when free lions roamed the savannas of Västergötland. King Gustav iii was a frequent guest at Stora Ek. In one of the rooms his notably simple bed is left; the monarch slept here, and gave his lever, the traditional morning audience on the bedside. Stora Ek is presently undergoing a gentle restoration. Kvänum had the honour of delivering and decorating the new kitchen. It is now mounted and fit. A real Classic has come home.

5


Behรถvs denna te

6

6


ext?

7

7


Kakel typiskt fรถr tiden.

Glazed tiles typical of the period.

8


Rรถtt vin med pimpinella. Red wine with burnet.

9


10


Diskbänken har skiva i kalksten från Kinnekulle. Vask finns i porslin eller sten som marmor från Carrara. Klassiska Roma, en rustikt elegant tvågreppskran, görs i mässing eller brons. Bench top is limestone from Kinnekulle in our county. Sink is made of porcelain or stone like Carrara marble. Classical Roma, a rustically stylish two grip tap, is brass or bronze.

Ny hylla i antikbehandlad ek. New antique stained oak shelf.

11


Det antikbehandlade arbetsbordet i ek liknar mer en slank möbel än en köksö. Skivan är marmor från italienska Carrara, en av de platser ute i Europa som 1700-talets svenska industrispioner och antikvurmare flitigt svärmade kring, bland dem vår gamle vän Jean Eric Rehn. The antique stained work table in oak is a slender piece of furniture rather than a kitchen island. Worktop comes in marble from Italian Carrara, where once Swedish industrial spies and Ancient Greek Roman dreamers were cueing up on their grand tours, among them our old acquaintance Jean Eric Rehn.

12


13


Det kombinerade skafferiet och grovköket är rymligt och praktiskt med öppna hyllor för förvaring av höstens skörd från trädgården. The combined pantry and scullery is spacious and practical with open shelves for storing last autumn's garden harvest.

14


15


Den heter Frö och erbjuder ett vänligt grepp. Vår ädla knopp i mässing eller brons finns i två storlekar, den större med en vackert arbetad oval bricka. It is called Frö, Seed, and offers a friendly grip. Our noble knob comes in brass or bronze with the choice of two sizes, the larger on an exquisite oval plate.

16


17


Vacker bänkskiva i kalksten med trunkerade hÜrn och dekorativt droppspür. Golv i kalksten. Lovely limestone bench top with truncated corners and a fine drip groove. Limestone flooring.

18


19


20


21


K VÄ N U M REAL CL ASSIC KARLEBY Kulör Mandel Colour Almond

Real Classic andas 1700-tal i varje vrå, en atmosfär av skönhet och behag – Adelcrantz och Rehn, Bellman och Fjäriln vingad, västgötasonen Kellgren och Den nya skapelsen, menuett och gavott, lutans fladdrande flykt och en stöt uti basun, rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beckasin.

Real Classic is a kitchen of beauty and grace, evoking that lush 18 th century atmosphere – Adelcrantz and Rehn, poets like Bellman and Kellgren who was a son of the county, Butterfly Winged and The New Creation, minuet and gavotte, the flickering flight of a lute and the blast of a trumpet, red wine with burnet and a newly-shot snipe.

22


23


Luckan Karleby som har fått namn efter byn nästgårds Stora Ek kompletterar våra klassiska modeller Sundby, Broby och Dalby. Den smala ramen med dubbelpärla i innerprofil är lika enkel som raffinerad, på en gång modern och traditionell, stram och intagande. Temat går igen i väggens panel.

24


Karleby nearby Stora Ek gave name to the new cabinet door in our Classic series alongside with Sundby, Broby and Dalby. The inner profile of the narrow frame has a double pearl; it is simple and yet refined, modern and traditional, austere and delightful. The wall panel composition repeats the theme.

25


Vår ståtliga vitrin i widescreen har infräst led-belysning. Skjutdörrarna finns i fint vattrat linjeglas alternativt klarglas. Dörrarna har infrästa handtag i mässing eller brons. Our imposing widescreen cabinet has a recessed led armature. Sliding doors come in lined glass with an intriguing sort of moiré effect, or in crystal clear glass. Doors have recessed handles in brass or bronze.

26


27


Spiskåpan heter Hellekis efter ett annat säteri med anor i landskapet och har en smal hylla med smäcker reling i brons eller mässing. Lägg märke till de små dekorativa konsolerna i hörnen, de infällda nischhyllorna på ömse sidor, en utvikt list monterad i underkant över indragen sockel, nätt fasade lister och mjukt skålade hålkäl – omsorgsfullt utförda detaljer som unisont slår an en klang av klassicism. The cooker hood is named Hellekis in honour of another famed manor in the county. It has a narrow shelf with a delicate rail in brass or bronze. Also, notice the small decorative corbels in the corners, as well as the bevelled wooden siding both above and below, and on each side a recessed niche shelf with a moulding above – neat details that simultaneously strike a chord of Classicism.

28


29


Nästan som en liten lönngång – bakom pocket doors som skjuts in i väggen döljer sig ett klassiskt skåp för förvaring av köksmaskiner och bakattiraljer. Almost like a secret passage – behind pocket doors hides a Classic closet for keeping kitchen machinery and baking utensils.

30


31


For further information see www.realclassic.se Join us on Instagram @kvanumofficial THE COLOURS IN THIS BROCHURE ARE SHOWN AS CLOSE TO THE REAL COLOURS AS PRINTING TECHNOLOGY ALLOWS. © KVÄNUM KÖK AB, 2018. PRODUCTION: SEHÉLER NETWORK AB. PHOTOGRAPHY: JOHAN EKSTAM. PRINTING: GÖTEBORGSTRYCKERIET.

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.