Page 2

Kako bi organizacija bila uistinu učinkovita i profitabilna potrebno je sistematizirati procese. To osigurava uključivanje svih bitnih elemenata te da je jasno tko je odgovoran za što, kada, kako zašto i gdje radi. Standardi sustava upravljanja kvalitetom osiguravaju organizaciji modele primjene postavljanja i upravljanja sustavom kvalitete. Ovaj model obuhvaća obilježja kojima su stručnjaci u određenom polju postigli konsenzus u obliku predstavljanja internacionalnog pravilnika rada. Sustav kvalitete koji slijedi taj model – ili “potvrđuje standarde“ – se temelji na praksi internacionalnog pravilnika rada. Velike organizacije ili one koje izvršavaju složene procese ne mogu dobro funkcionirati bez sustava kvalitete – neovisno o tome kako se taj sustav zove. 2. MEĐUNARODNI STANDARDI UPRAVLJANJA KVALITETOM Globalno gospodarsko tržište zahtijeva od svih subjekata određenu kvalitetu i primjenu normi usvojenih od međunarodnih tijela za standardizaciju. U vezi s tim zahtjevom sustav kvalitete uvjetuje transformaciju klasičnog organizacijskog ustroja poduzeća u procesni ustroj u kojem svaka osoba treba unaprijediti i poboljšati osobnu i ukupnu kvalitetu rada. Kupac sa svojim potrebama i izraženim zahtjevima nalazi se na početku i na kraju tih procesa.1 Sustav upravljanja potpunom kvalitetom može se implementirati samo u poduzeća koja imaju fleksibilnu i tržišno orijentiranu organizacijsku strukturu. Orijentacija na kupca pretpostavlja postojanje fleksibilne organizacijske strukture otvorene prema tržištu i lako prilagodljive tržišnim promjenama i promjenama potreba kupaca – gosta. To znači dopune i izmjene proizvoda i usluga i izmjene u organizaciji rada. Orijentacija na kvalitetu nužno nosi i orijentaciju organizacije rada na kvalitetu i to na svim vrstama poslova: poslovnoj politici, menadžerskim funkcijama i izvršnim poslovima.2 Politika poduzeća orijentiranog na kvalitetu glasi: «raditi točno u skladu sa zahtjevima ili potaknuti službenu promjenu zahtjeva u skladu s onim što mi i naši klijenti doista želimo.»3 Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka kompanije. Na kreiranje i primjenu sustava kvalitete kompanije imaju utjecaja razne potrebe, konkretni ciljevi, ponuđeni proizvodi i usluge, uspostavljeni procesi, veličina i struktura kompanije. 2.1. Procesni pristup i principi upravljanja kvalitetom Ovaj međunarodni standard potiče kompaniju na usvajanje procesnog pristupa pri razvoju, primjeni i poboljšavanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, te na povećanje zadovoljstva kupaca udovoljavajući njegovim zahtjevima. Procesni ustroj poduzeća i kvaliteta proizvoda i usluga podrazumijeva primjenu međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom. Svaki poslovni sustav može izabrati ili 1

Vujić, V., Izgradnja sustava kvalitete u hotelijerstvu i turizmu, str. 189 Holjevac, I.,A., Upravljanje kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji, str. 31 3 Crosby, B. P., Kvaliteta je besplatna: umijeće osiguravanja kvalitete, str. 56 2

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM IQMS  
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM IQMS  

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI Sukladno ISO normi 9001:2000 pristupili smo izgradnji sustava kvalitete u našoj hotelskoj kompaniji pre...

Advertisement