Page 5

3. ANGAŽIRANJE IZVRSNOG OSOBLJA ZA IZVRSNE USLUGE U HOTELSKOM PODUZEĆU „Pravi ljudi na prava mjesta u pravo vrijeme“ ostaje i dalje najveći problem u hotelijerstvu Hrvatske uslijed sezonalnosti hotelskog poslovanja. Srednje turističko-ugostiteljske škole s usmjerenjima konobar, kuhar, hotelski tehničar ne zadovoljavaju sve veće potrebe hotelskih poduzeća za tim radnim mjestima. Pred samu špicu sezone zapošljavaju se i nestručne osobe koje postaju odgovorne osobe za pripremu hrane, točenje pića, a nisu prošle dostatnu obuku i trening prije samog zapošljavanja. Najčešće nam godišnji planovi zapošljavanja pokrivaju nedostatnu zaposlenost kod maksimalnog korištenja kapaciteta, budući da su u vrijeme izrade buđeta bili „frizirani“. Zapošljavanje na neodređeno vrijeme „stalnih zaposlenika“ za rješavanje problema stručnih znanja i vještina nije realno zbog razdoblja dana pune zauzetosti boljih hotela koja je ispod 200 dana. Povećanjem dana pune zauzetosti hotela povećao bi se i broj stalnih stručnih zaposlenika za uslužna zanimanja, no vjerujem da bi Uprava zadržala nivo troškova plaća i rada na konkuretnom udjelu u strukturi ukupnih troškova. Jedno od mogućih rješenja trebaju ponuditi agencije za edukaciju i trening ugostiteljskoturističkih zanimanja za radna mjesta kuhar, konobar, recepcioner, sobarica,… 3.1. Tržište „izvrsnog osoblja“ za izvrsne ulsuge, standardi hotelskih usluga Agencija za „izvrsno osoblje“ koje uslužuje izvrsne usluge u poslovnoj praksi trebala bi postati vodeća agencija u Hrvatskoj koja nudi poslovnim subjektima izvrsne ljude za odgovorne uloge u procesu usluživanja klijenata. Standardima se propisuje kvaliteta ugostiteljskih proizvoda i usluga. Odstupanja od propisane kvalitete nisu dozvoljena jer ona predstavljaju neku pogrešku i gubitak u vidu smanjenja prometa, smanjenje dobitka, smanjenje ugleda hotela i gubitka gostiju.3 Izvrsne usluge su rezultat dosljedne primjene standarda i procedura od strane uvježbanog i utreniranog osoblja. Cilj specijalističke agencije je prodati usluge educiranih i uvježbanih osoba za potencijalna radna mjesta: kuhar, konobar, recepcioner, sobarica, čistačica. Ostale usluge koje bi agencija nudila jesu edukacija i trening osoblja poslovnih subjekata iz područja proizvodnje hrane, trgovine, turizma i ugostiteljstva. Osnovni zadaci takve agencije bili bi: ƒ ƒ ƒ

Izvršiti selekciju potencijalnih osoba različitih profila zanimanja koji pokazuju spremnost i namjeru za vlastito usavršavanje i uspjeh u poslu. Educirati i uvježbati „izvrsno osoblje“ za potrebe poslovnih subjekata. Prodavati usluge „izvrsnog osoblja“ na određeno vrijeme i prema potrebama poslovnih subjekata.

Tržište za regrutiranje kandidata za „izvrsno osoblje:“ 3

Ivanka Avelini-Holjevac, Kontroling-upravljanje poslovnim rezultatom, Sveučilište u Rijeci, 1998., str. 72.

IZVRSNO OSOBLJE ZA IZVRSNU USLUGU U HOTELIJERSTVU  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

IZVRSNO OSOBLJE ZA IZVRSNU USLUGU U HOTELIJERSTVU  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Advertisement