Page 3

Prvi proces kod upravljanja ljudskim resursima je definiranje jasnog opisa posla, zahtjeva, odgovornosti i očekivanja. Organizacija posla stvara kvalitetnu komunikaciju i jasnu liniju odgovornosti, dok opis posla stvara jasnu definiciju ciljeva zaposlenika i njihovo mjerenje, te jedan je od faktora zadržavanja zaposlenika. Pod upravljanjem procesom regrutiranja i selekcije podrazumijeva se izrada godišnjih planova zapošljavanja, definiran je proces i centralizirana koordinacija procesa odabira, postavljaju se zajednički standardi u odabiru izvrsnih zaposlenika, nosioci procesa su educirani u korištenju alata i metoda selekcije, poštuju se zakonske obveze i ograničenja. Kod procesa procjene radnog učinka definirani su pokazatelji uspješnosi, zaposlenici su motivirani za postizanje izvrsnih rezultata, definiran je način i dinamika mjerenja uspješnosti, zaposlenici su informirani, procjena učinka temelj je napredovanja i nagrađivanja. Motivira se i nagrađuje na bazi procjene radnog učinka, kriteriji nagrađivanja i napredovanja su jasni i transparentni, nagrađivanje predstavlja alat za razvoj organizacijske kulture, nagrađivanje je materijalnog i nematerijalnog karaktera. Usavršavanje je u skladu s potrebama radnog mjesta, sa željama zaposlenika, razvoj zaposlenika želja je i obveza svakog managera, potiče se interno dijeljenje znanja. U takvom okruženju nastaje poticajna organizacijska kultura u kojoj se prepoznaju interne vrijednosti, te još u većoj mjeri vrijednost poduzeća prema vani. Uloga organizacijske kulture je velika zbog toga što ona preko prepoznatljivih simbola, stvara pozitivan image poduzeća. Mnoge kompanije se, upravo zahvaljujući tom i takvom imageu, s pomoću simbola njihove organizacijske kulture, postale prepoznatljive tvrtke, ne samo u užem, već i u širem okruženju, pa čak i u svjetskim relacijama. Otuda sve veća pažnja koja se pridaje organizacijskoj kulturi danas.1 2.2. „Outsourcing" ljudskih resursa u hotelijerstvu Pojam „outsourcing“, odnosno korištenje vanjskih usluga u hotelijerstvu, sve više ulazi u hotelsku industriju. U Hrvatskoj se uglavnom koriste jednokratno usluge čišćenja podova, sanitarija, pranja rublja i uniformi, te usluge održavanja čistoće i pospremanja apartmana na određeno razdoblje. U hotelskoj industriji proizvod je usluga, a usluga je doživljaj. Doživljaj stvara zaposlenik (konobar, recepcioner, kuhar, sobarica…) u trenutku dok isporučuje uslugu gostu ili klijentu. U pripremi kao i u isporuci usluge glavnu riječ ima čovjek, ključni čimbenik u ugostiteljsvu i hotelijerstvu. Uslijed razvoja tržišta i rasta konkurentnosti hotelska poduzeća počinju tražiti usluge specijalista u pružanju pojedinih usluga, čime zapravo otvaraju vrata profesionalnim i uvježbanim timovima koji svojim angažmanom značajno utječu na produktivnost poduzeća, te na zadovoljstvo klijenata.

1

Pere Sikavica i Mijo Novak, Poslovna organizacija, Informator Zagreb, 1999., str. 614.

IZVRSNO OSOBLJE ZA IZVRSNU USLUGU U HOTELIJERSTVU  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you