Page 6

Periodično izvještavanje Stalno poboljšavanje kao postavljeni cilj Tabela 2 To je moćan instrument i velika šansa za Q-voditelja ako to dobije. Alat i metode on već zna. Odlučujuće značenje ovdje se nalazi i u pravoj primjeni informacijske tehnike. Menadžer kvalitete i menadžer informacionog sustava kod nas u SAD već usko podržavaju jedan drugoga.” Ovdje se opet moram zaustaviti. Krenimo od “trenera” uprave. “Trenira” li menadžer kvalitete ili samo “trener” (ako ga dr. Hooper uopće ima), i njega i njegovu upravu i kako to izvodi? I gdje je on to već naučio metode i tehnike (možda na kursu u SAQ)? Zabija li nos u financije i financijsku kvalitetu ugovora i tako iskreno raduje i dr. Hoopera i njegovog financijskog direktora, posebno kad ocjenjuje postignuto poboljšanje u dolarima i centima? Ili, zaustavimo se na zbilja “revolucionarnim” novitetima sadržanim u tabeli 2. Iskreno, bez i najmanje želje za provociranjem ili vrijeđanjem, molim dr. Hoopera da mi pronađe ozbiljnog menadžera kvalitete (ili, ako se to njemu ne dopada, Q-voditelja, menadžera za poslovnu izvrsnost ili trenera) koji je, recimo, prošao školu EOQ i koji - nema u svojoj firmi definiranu politiku i ciljeve kvaliteta (čime mu onda uopće počinje Priručnik, kako mu izgleda misija kvalitete i na osnovu čega uopće radi svoj posao?), - ne poznaje značaj zahtjeva kupca i korisnika i njegovih proizvoda i usluga, - ne planira resurse koji su njemu na raspolaganju za postizanje ciljeva, - periodično ne izvještava o stanju kvalitete i sustava kvalitete, - nema stalno poboljšanje kao cilj!!! A kad se već govori o informacijskoj tehnici i drugim podsustavima, na to ću se vratiti malo kasnije. Zasada, nastavljamo s intervjuom: “Pitanje: Vi podvlačite u svom referatu također odnose s drugim sustavima upravljanja i njihovu integraciju. Kako to treba ići? Dr. Hooper: To nije jednostavno. Razmislite iz kojih su sve područja (branši) došli različiti standardi: kvalitete od strane kupaca/dobavljača, ekologija od strane društva, zaštita na radu od strane zaposlenih itd. Serije normi ISO 9000 i ISO 14000 će, usprkos međusobnom zbližavanju, egzistirati još dugo razdvojene a jedna ISO norma o sigurnosti još nije u vidu. Zato svako poduzeće mora samo naći svoj put: mogući pristup za integraciju su modeli poslovne izvrsnosti (Business Excellence). Pitanje: Na kraju: koji savjet imate za jednog Q-voditelja? Dr. Hooper: Ugrabite šansu, koju vam nudi nova norma! Spojite njene zahtjeve s napretkom u poslovnoj svakodnevnici i postavite pred sebe brze promjene. Živio trener i menadžer poboljšanja!” Živio dobri dr. Hooper i zajedno sa njim ISO TC 176! Živjele nove norme serije ISO 9000ff!

MENADŽER KVALITETE – RELIKT, UKRAS, POTREBA ILI NEŠTO SASVIM NOVO  

4. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

MENADŽER KVALITETE – RELIKT, UKRAS, POTREBA ILI NEŠTO SASVIM NOVO  

4. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI