Page 1

PROF. DR. SC. TONĆI LAZIBAT, Ekonomski fakultet u Zagrebu MR. SC. ZORAN STANKO, Ministarstvo unutarnjih poslova RH

SAŽETAK: Uvođenje sustava kvalitete postaje prioritet za sve tipove organizacija bile one proizvodne ili uslužne. Imajući u vidu sve veću globalizaciju i trendove EU, državna uprava je pred velikim izazovom: trebalo bi doći do korjenitih promjena u organizacijskom smislu, kako bi država postala što učinkovitija u cilju zadovoljstva njenih građana – poreznih obveznika. Uvođenjem sustava kvalitete sređuje se unutarnja i vanjska legislativa, postaju jasne zadaće i odgovornost uposlenih, smanjuju se pogreške, uspostavlja se bolja organizacija rada što rezultira većom učinkovitošću i kreativnošću. Jednom riječju državna uprava postaje manja, ali učinkovitija.

ULOGA I ZNAČAJ SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2000 U DRŽAVNOJ UPRAVI

Ako ne mislite o budućnosti, budućnost za vas ni ne postoji. John Galsworty

UVOD U poslovnom svijetu nema savršene organizacije, pa tako ni državne uprave. Ono što mi imamo u Republici Hrvatskoj je nasljeđe bivšeg organizacijskog sustava, glomazan državni aparat, i stoga je stalno pod lupom i kritikom građana. Preglomazan državni aparat je ne samo skup za građane - porezne obveznike nego je zasigurno i neučinkovit kao takav, jer ne postoje uređena unutarnja i vanjska legislativa, nisu jasne zadaće i procesi uposlenih. Dinamične promjene u društvu i široj društvenoj zajednici traže osobe, državne službenike i namještenike primjerenih sposobnosti koje mogu voditi poslovanje i upravljati procesima, osobe koje imaju za to potrebna znanja. Stalne promjene u tehnologiji, organizaciji, zahtjevima tržišta i usluga u državnoj upravi, traže kreativne osobe koje teže društvenom napretku u cilju osobnog i društvenog zadovoljstva. Jednom riječju osobe koje žele više, bolje i lakše.

Ključne riječi: sustav kvalitete, državna uprava, učinkovitost, smanjenje troškova. 49


PROCESNI PRISTUP

Vanjske koristi za državnu upravu su: • Povećanje ugleda kod korisnika građana – poreznih obveznika • Povećanje zadovoljstva građana • Povjerenje u ustanovu koja posluje sukladno s normama kvalitete

S jedne strane imamo zahtjeve, a s druge zadovoljstvo građana – poreznih obveznika. Samo procesni pristup poboljšava i osigurava zadovoljstvo građanima.

Zašto su nam potrebne ISO norme?

SADAŠNJE STANJE

Norme su nam potrebne zbog: • sređivanja unutarnje i vanjske legislative • bolje organizacije rada • jasnih zadaća i odgovornosti uposlenih • smanjenja troškova i pogrešaka • više vremena za kreativne poslove i razvoj

Kako vrijeme odmiče približavamo se 2007. godini, kao mogućem terminu prijema u članstvo EU. U kontekstu svjetske i europske globalizacije, bržeg napretka u znanosti, «igranje po novim pravilima» koja se uvode u sve segmente, proizvodne ili uslužne, postaje sine quo non svake organizacije. Današnji menadžeri moraju igrati bolje, više i jače, trebaju se istrenirati da mogu pratiti uigrane igrače iz Europske unije. Kvaliteta je postala pitanje opstanka na svjetskom tržištu s obzirom na sve oštriju konkurenciju. Onaj tko ne prihvati pravila EU neće moći pristupiti najboljima, stoga moramo imati u vidu naše građane – porezne obveznike, kako bi oni bili zadovoljni s radom državne uprave, i imali osjećaj brige i sigurnosti. Imajući u vidu napredak znanosti i permanentan razvoj novih menadžerskih upravljačkih vještina, nažalost, vrlo mali udio njih nalazi primjenu u državnoj upravi. Menadžeri koji su nešto znali i vrijedili otišli su iz tijela državne uprave na tržište u

Zašto uvesti sustav kvalitete u državnu upravu? Unutarnje koristi za državnu upravu su: • Unapređenje učinkovitosti rukovodstva • Lakše uključivanje novih uposlenika • Unaprjeđenje planiranje • Smanjenje fluktuacije uposlenih • Ujednačavanje radnih procesa u svim dijelovima državne uprave • Smanjenje neočekivanih situacija i pogrešaka. • Bolji rezultati rada 50


privredu gdje koriste svoja znanja, a znanje je roba – novac. Razlika je u tome što se državna uprava ne može boriti za svoje kupce (korisnike usluga) zato što nema konkurenciju, tako da joj je položaj različit od tržišnog sustava upravljanja. Uvođenje sustava kvalitete u državnu upravu je nužnost, a ne trošak i novi način kontrole uposlenika kako ga mnogi nazivaju.

biti sređivanje unutarnje i vanjske legislative, precizno opisivanje radnih mjesta, te procese rada i kompetencija, povećanje učinkovitosti. Izobrazba je jedna od prioritetnih stvari za prihvaćanje novih mogućnosti i prosperiteta u društvu. ZAKLJUČAK Iz naprijed narečenog razvidna je potreba probuditi svijest u državnoj upravi koja je moguća jedino permanentnom edukacijom svih uposlenih. Očekuje se da Vlada RH preko svojih ministarstava i drugih tijela državne uprave pomogne – subvencionira uvođenje sustava kvalitete sukladno intencijama niza normi ISO 9000. Možemo pozdraviti čin uvođenja sustava kvalitete u navedenim ministarstvima koja razmišljaju unaprijed kako bi lakše dočekali pripajanje RH u Vijeće EU i druge europske i svjetske asocijacije. Ono što se očekuje uvođenjem sustava kvalitete ISO 9001:2000 je: zadovoljstvo građana – poreznih obveznika, velika ušteda financijskih sredstava, ulaganje u daljnji razvoj, igranje po pravilima EU gdje pripadamo. Mislimo o budućnosti na vrijeme!

UVOĐENJE SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2000 U DRŽAVNU UPRAVU Na sjednici održanoj 28. rujna 2000. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kojom se zadužuje Ministarstvo pravosuđa da predloži Vladi RH akt o povećanju kontrole kvalitete rada nakon čega bi se sva ministarstva u državnoj upravi restrukturirala prema međunarodnim normama – ISO standardima. Do ovog trenutka samo u određenim Odjelima u Ministarstvima i to: Ministarstvu europskih integracija, Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, te Ministarstvu unutarnjih poslova, uveden je sustav kvalitete ISO 9001:2000. Nije potrebno navoditi kroz kakve su otpore prošli čelni ljude tih organizacija, jer pojedinci nisu željeli mijenjati sigurnu sadašnjost za nesigurnu budućnost, zbog nepoznavanja prednosti tog sustava ili bolje reći, nisu željeli prihvatiti nova znanja i tehnologije. S druge strane državna uprava nije uložila ništa da educira svoje uposlenike kako bi se povećala svijest o kvaliteti. Iskustva govore da, gdje god je uveden sustav kvalitete u državnoj uprav, postoje velike uštede, premda postoje i veliki otpori zbog drugačijeg sustava rada koji je transparentan; većina je naučila poslovanje iz bivšeg sustava «snađi se». S obzirom da je državna uprava bitna za funkcioniranje svih subjekata u društvenoj zajednici bilo bi dobro da se postave smjernice i ciljevi na razini cijele države. Sam akt Vlade RH samo je smjernica i pokušaj da se krene korak naprijed. Ali u takvom sustavu gdje lijeva ruka ne zna što radi desna, gdje nisu jasno određene i propisane smjernice za sustav napredovanja, gdje se upošljavaju ljudi bez natječaja, teško je uvoditi promjene, ma kako one bile dobre.. Postavlja se pitanje kamo nas to vodi? Smjer bi nam trebao

THE PART AND DISPOSITION OF QUALITY SYSTEM ISO 9001:2000 IN GOVERNMENT ADMINISTRATION Introduction of quality system becomes priority for all kind of organisation, production or utility ones. Having in mind ongoing globalisation and trend in EU, government administration is facing a great challenge, which will result in radically changes in terms of organisation, to become more efficient on satisfaction of all citizens - tax payers. Introducing of quality control system results in harmonising internal and external legislation, the tasks and responsibility of employees become clearer established, better work organisation which results in higher efficiency and creativity. In few words, state administration is becoming more efficient and less numbered.

Key words: quality system, government administration, efficient

51

ULOGA I ZNAČAJ SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2000U DRŽAVNOJ UPRAVI  
ULOGA I ZNAČAJ SUSTAVA KVALITETE ISO 9001:2000U DRŽAVNOJ UPRAVI  

6. SIMPOZIJ O KVALITETI HDMK

Advertisement