Page 1

Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Bestuur KVH Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Erika Hollander Het Roege Bos 25 9745 DZ Groningen tel: 050 5421097 erika-marcel@home.nl

Miriam Bats Magnusstraat 44 9746 BS Groningen tel: 050 5530375

Ingrid Mooibroek Edzemaheerd 10 9737 JA Groningen tel: 050 5424416 imooibroek@home.nl

Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretariaat senioren en jeugd. Scheidsrechters senioren en jeugd. Contact met de bond inzake Senioren en jeugd.

Agnes Roeters Camphuysenstraat 102 9721 KJ Groningen Tel: 06 54241437 a.h.roeters@home.nl

Technische zaken Annet Hagenauw Willem Valkstraat 37 9744 DV Groningen Tel: 050 5566519 hofhag@home.nl

Beheer Jan Spoor Gregoriusstraat 61 9745 CD Groningen Tel: 050 5530981 janspoor@gmail.com

Organisatie Bert Klei Radiumstraat 9 9743 SH Groningen Tel : 06 44788611 albertklei@home.nl

miriambats@hetnet.nl

Technische commissie senioren en jeugd. Opleidingen. Jeugdzaken.

Kantine Contacten dorpshuis, Gemeente, VWH.

Sponsoring. Zaal/Veld diensten.

Hoofdtrainer Jeha Mulder 0611497737

jehamulder@gmail.coml Rekeningnr. KvHoogkerk Rabobank: 32.94.14.038

Postadres: Magnusstraat 44 9746 BS Groningen

Website: www.kvhoogkerk.com Email: hoogkerk.groningen@knkv.nl Redactie: redactie@kvhoogkerk.com

Onze kantine is bij het veld achter de Sporthal Hoogkerk. Ingang: De Verbetering t/o nr. 3, tel. nr. : 050-5375239. In de winter wordt op de maandag- dinsdag- en vrijdagavond in de sporthal Hoogkerk getraind. De ingang van de sporthal is naast de korfbalkantine. In het voorjaar/najaar wordt op (kunst)gras getraind, op de dinsdag- woensdag en vrijdagavond, achter de sporthal, waar tevens de thuiswedstrijden worden gespeeld. Mocht u informatie willen hebben of lid willen worden, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse of een e-mail sturen naar: bestuur@kvhoogkerk.com Aan- en afmeldingen als lid, alsmede wijzigingen moeten schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Bovendien dient het afmelden te gebeuren voor 01 juni van ieder jaar, anders dient het volledige seizoen te worden betaald. .

1


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Commissies

Taakomschrijving

Technische commissie

De TC is verantwoordelijk voor het algemeen korfbaltechnische beleid binnen de club. Daarbij horen taken als, het aanstellen en ondersteunen van trainers/coaches alsmede het samenstellen van teams. Speerpunt is om aandacht te geven aan het ontwikkelen van technisch beleid over de hele linie.

hofhag@home.nl Leden: Annet Hagenauw Gerjan Gorter Agnes Roeters Marcel Meijer Lammert Kiers

Jeugdactiviteitencommissie jac@kvhoogkerk.com Leden: Carla Flokstra Ronald Huising Anne Hans Hoekstra Guido v/d Leij Trijn Dolfing Renate Snijder Leonie Vaartjes

Sponsorcommissie ahh@home.nl eric.dijkstra@home.nl Leden: Eric Dijkstra Anne Hans Hoekstra Chris Hofman Bert Klei

De jeugdactiviteitencommissie heeft als doel de jeugdleden van onze vereniging zo plezierig mogelijk te laten voelen bij de club: of te wel ervoor zorgen dat de jeugd zich buiten het spelen van wedstrijden thuis voelt. Zij zorgen voor de huldiging van jeugdteams bij kampioenschappen, pupil van e de week bij thuiswedstrijden van het 1 in de zaal. Daarnaast worden alle nevenactiviteiten voor de jeugd door hen georganiseerd. De jeugdcommissie spekt door middel van diverse acties ook de kas van onze vereniging. De opbrengsten van de door hen georganiseerde acties, komen ten goede van de jeugd. Jaarlijks terugkerende acties zijn de metworstenactie en de hamburgerverkoop. Samen met TOP organiseren zij een eindejaarsafsluiting. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het binnenhalen van sponsorgelden via alle soorten van sponsoring, waaronder advertenties, borden, shirtreclame, toernooisponsoring. Tevens draagt zij zorg voor het onderhouden van directe contacten met de sponsoren van onze vereniging. Tevens zorgen zij voor een flyer voor eventuele nieuwe sponsoren, een persinformatiemap en een knipselkrant (voor sponsors).

albertklei@home.nl Bert Klei

Zorgt voor de inrichting van een zaal- en velddienst bij wedstrijden van het eerste team, zodat entree geheven kan worden, lootjes verkocht worden, het voorstellen geregeld wordt, de vlaggen gehesen worden, de scheidsrechter ontvangen wordt en voor een bestuursaanspreekpunt.

Schoonmaakcommissie

Zorgt voor de schoonmaak van de kantine 1 x in de 2 weken op maandagavond.

Wedstrijdcommissie

rennieklein@home.nl Simone Klein

TOP ltskiers@telfort.nl Leden: Tineke Kiers Sjoerd Huising Jolanda Dekker Bert Stoit

Redactie redactie@kvhoogkerk.com Anita Swiersema Carla Flokstra

Webmaster

De TOP organiseert 'buitenkorfbalse' activiteiten voor de senioren. Deze 'feestcommissie' draagt onder andere zorg voor het op poten zetten van klaverjas-, sjoel- en dart- avonden. Ook organiseren zij per seizoen een feestavond en staat zij garant voor de spetterende seizoensafsluiting begin juni in samenwerking met de jeugdactiviteitencommissie.

Zorgt voor het digitale weekbericht, het clubblad dat 5x per jaar verschijnt en zorgt voor een programmaboekje tijdens de zaalcompetitie voor de Selectie

Zorgt voor het onderhouden en vullen van de website.

webmaster@kvhoogkerk.com Jan Jouke Flokstra

Barcommissie erika-marcel@home.nl Maken indeling bardiensten: Marcel Meijer Erika Hollander Inkoop: Johan Dolfing

De barcommissie zorgt voor een adequaat beheer van de sportkantine van onze vereniging. De hoofdtaken die daaruit voortvloeien zijn o.a. het bemannen, (technisch) onderhouden en bevoorraden van de kantine Het Thuisvak.

2


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

INHOUD: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

4 5 6 7 8 9 10-11 12 13 14 15

Van het bestuur Van de penningmeester Sponsorcommissie Denktank JAC Even voorstellen Kampioenen Uit de oude doos Sponsorcommissie Schoonmaakrooster Wij feliciteren

pag. pag. pag. pag. pag, pag. pag. pag. pag. pag. pag.

16 tm 17 18 19 20 21 tm 24 25 26 27 tm 30 31 tm 34 35 36 tm 38

TOP Ledenmutaties Teams van de Week Verslag TsjechiĂŤ Weekend C1 Retourtje Roermond Kangoeroeklup Wedstrijdverslagen Eindstanden Zaal Tussenstanden veld Wedstrijdprogramma

Trainers en telefoonnummers: Jeha Niek Douwe Gerjan Anne Hans Carla Yvonne Monique Marc

06-11497737 06-45750626 06-17379497 06-48975530 06-81955959 06-11462058 06-51729013 050-5566527 06-57368707

Robert Roel Marcel Bert-Jan Agnes Niels Kirsten Fabian Diann

06-48819837 06-20939404 050-5421097 06-48339652 06-54241437 06-12308420 06-23752185 06-57543045 06-15577352

Trainingstijden veld: Dinsdag 17:00 - 18:15 18:15 - 19:30 19:30 - 20:30 20:30 - 22:30

C-ers B-ers 3e/4e/midweek selectie

Woensdag 17:30 - 18:30 18:30 - 19:30 20:00 - 21:15

E-ers op het gras (mag ook kunstgras) D-ers wedstrijd midweek

Vrijdag 17:00 - 18:00

D-ers

18:00 - 19:00 19:00 - 20:30 20:30 - 22:00

C-ers B-ers selectie

17:00 - 17:45 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00

kangoeroes op het gras F-jes op het gras E-ers op het gras

Op vrijdag is er kantine bezetting vanaf 17:00H. Op de dinsdag vanaf ongeveer 18:30H

3


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

VAN HET BESTUUR.

Het is weer lente! We mogen weer naar buiten met z’n allen en kunnen terugkijken op een succesvol zaalseizoen, met e vele kampioenen. Het eerste is netjes 2 geworden, het tweede kampioen, het derde en het vierde ook, een ongekende luxe. Geweldig gedaan allemaal!! Ook de jeugd draaide goed, waarbij het echter alleen in kampioenschappen resulteerde bij de B-2 en C-1. C-1 werd zelfs districtskampioen en gaan door naar het NK. Daar zijn ze heel netjes vierde geworden en mogen dus volgend seizoen hoofdklasse spelen! Klasse gedaan C-ers. In de zaal hebben we diverse trainingen op zondagochtend gehad, georganiseerd door de Denktank, voor de jeugd, dit om er voor te zorgen dat we met z’n allen beter worden. Tevens is OOG-tv twee keer geweest voor een item, één keer op een zondag en één keer op een zaterdag. Het waren beide leuke items. Onze international heeft ook de nodige interlands gespeeld de afgelopen maanden en is nu bezig met zijn voorbereiding voor een heus WK. Verder hebben we een succesvolle playbackshow gehad, aangezien vorig jaar de kantine te klein bleek, was uitgeweken naar een speeltuingebouwtje, ook deze bleek te klein. Er gingen al geluiden op dat we volgend jaar maar moeten uitwijken naar de Martini Plaza. Dus jac, verras ons! Ook was er een gezellige jaren 80 avond, waar velen nog eens goed op zolder gekeken hadden en werd er lekker gedanst, met dank aan de TOP. Ander nieuws;  Jeha en Robert blijven komend seizoen de trainers van onze selectie. Wij zijn hier erg blij mee, omdat we zo goed kunnen bouwen aan de weg die we ingeslagen zijn.  Bert Klei stopt miv volgend seizoen met zijn bestuurswerkzaamheden. Wij zijn dus opzoek naar een vervanger. e

Dan wil ik iedereen een heel fijn 2 deel van het veld wensen. We hopen op veel mooi weer in de weekenden. Namens het bestuur Erika

4


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Van de penningmeester Overzicht contributie 2008-2009 18 jaar en ouder 13 tot 18 jaar 11 tot 13 jaar 9 tot 11 jaar 7 tot 9 jaar 6 tot 7 jaar < 6 jaar Kangoeroe Niet spelende leden Donateur

3e kw. 2008 4e kw. 2008 1e kw. 2009 2e kw. 2009 € 38,77 € 38,77 € 38,77 € 38,79 € 26,23 € 26,24 € 26,24 € 26,24 € 20,27 € 20,27 € 20,28 € 20,28 € 14,91 € 14,91 € 14,91 € 14,92 € 11,25 € 11,25 € 11,25 € 11,25 € 9,41 € 9,41 € 9,41 € 9,42 € 7,32 € 7,32 € 7,33 € 7,33 € 3,87 € 3,87 € 3,88 € 3,88 € 12,18 € 12,18 € 12,18 € 12,18 € 5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,17

gehele seizoen € 155,10 € 104,95 € 81,10 € 59,65 € 45,00 € 37,65 € 29,30 € 15,50 € 48,70 € 20,65

Als leeftijd geldt de leeftijd per 1-10-08 Nieuwe leden gedurende het lopende seizoen betalen pro rato. Indien men gedurende het seizoen bedankt als lid, dient men het gehele seizoen te betalen. Het gebeurt regelmatig dat niet spelende leden, al dan niet gevraagd, gedurende het seizoen toch weer een wedstrijd gaan spelen. Uiteraard is dat prima en juichen we dit alleen maar toe. Het gevolg is dan wel dat het lidmaatschap van niet spelend omgezet wordt naar spelend lid. Uiteraard is dan de contributie ook hoger. Wij willen iedereen hiervan op de hoogte stellen (voor zover dit nog niet bekend is). Omdat het voor de penningmeester niet mogelijk is om deze mutaties bij te houden, vriendelijk verzoek aan de betreffende leden en/of coaches deze mutaties door te geven aan ondergetekende. Geachte leden, Omdat er met regelmaat door diverse leden iets wordt aangeschaft voor de korfbalvereniging, haalt men geld uit de kassa en legt de kassa bon in de kassa terug. Hierop staat: Voor de penningmeester net te weinig informatie, om het zonder na vragen, in de administratie te boeken. Om hier grip op te krijgen zijn er declaratieformulieren ontwikkeld, deze kun je via het bar personeel krijgen. Vul het formulier volledig in, datum, bedrag, wat je hebt gekocht, voor welke commissie het bestemd is, je bankrekeningnummer, zodat de penningmeester het op je bankrekeningnummer kan storten. Het is dus niet meer de bedoeling dat er geld uit de kassa wordt gehaald !.

Stadjerspas 2009 Ook in 2009 kunnen leden van korfbalvereniging Hoogkerk korting krijgen met de stadjespas. Juniorleden krijgen maximaal 33,00 euro korting op vertoon van de Stadjerspas 2009 en tegen inlevering van coupon 1 (11,50 euro), coupon 2 (11,50 euro) en coupon 5 (10,00 euro) Seniorenleden ontvangen een korting van 21,50 euro op vertoon van hun stadjerspas 2009 en tegen inlevering van coupon 3 (11,50 euro) en coupon 5 (10,00 euro). Heeft u al een stadjerspas, dan kunt u mij dit met een duidelijke kopie van het pasje en de betreffende coupons, toesturen. Vermeld op een apart briefje duidelijk de voornaam, achternaam en geboortedatum. Dit kunt u via de post naar mijn huis adres sturen, deze staat vermeld in het krantje en/of op de site, of in een envelop met de tekst "penningmeester" afgeven achter de bar. Nadat ik de coupons ontvangen heb, zal ik dit verrekenen met de nog openstaande contributie, hierover krijgt u dan van mij per mail een nieuw overzicht met het nog te betalen bedrag na aftrek van de coupons. Heeft u nog geen stadjerspas en vindt u deze korting aantrekkelijk, kijk dan voor meer informatie op www.stadjerspasgroningen.nl

5


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Shirtsponsoring gezocht

Het is alweer 3 jaar geleden dat we nieuwe shirts hebben ontvangen. In seizoen 2009-2010 na de zomervakantie, wil KvHoogkerk alle teams weer voorzien van nieuwe shirts. Het zou mooi zijn, als we voor elk team een shirtsponsor zouden hebben/krijgen. Momenteel zijn wij als sponsorcommissie nog druk bezig om elk team te voorzien van een sponsor. Onze 1e en 2e zal zoals het nu staat de komende jaren gesponsord worden door Albert Heijn en mogelijk Sijpkes. Wij nemen dus afscheid voor het 2e team van Bollegraaf Appingedam en bedanken hun hierbij voor de afgelopen 3 jaar. Team 4 sponsort ons 3e senioren team nog voor de komende 2/3 jaar. Helaas moeten wij afscheid nemen van Sponsorzone voor ons 4e seniorenteam en hier zoeken wij dus een nieuwe shirtsponsor voor. Ook de midweek zal worden voorzien van nieuwe shirts en is nog sponsorloos. De huidige B1 zal ook de komende 3 jaar spelen met Happy Walker op hun shirts. De B2 speelt nu nog met Noorderstation op de borst echter ook voor het laatste seizoen. Wij bedanken de fam. Hofman hierbij voor hun bijdrage van de afgelopen 3 jaar. Dan onze C1, 28 maart in Roermond 4e geworden op de districtskampioenschappen in de zaal met Tabaksspeciaalzaak Hindriks op het shirt. De familie Hindriks heeft aangegeven te willen stoppen met de shirtsponsoring en ook hun willen wij bedanken voor de afgelopen 3 seizoenen. C2 speelt met NTG op hun shirt en dit bedrijf heeft aangegeven nog 3 jaar door te willen gaan. D1 heeft de pingu誰n nog voor de volgende 3 seizoenen op hun nieuwe shirt en voor D2 en E1 zoeken wij ook nog een nieuwe shirtsponsor. E2 draagt nu de ijsbeer maar hier heeft zich een nieuwe sponsor voor aangemeld; Poort Hoogkerk, waarvoor onze dank. Ook voor de F1 zoeken wij nog een nieuwe sponsor. Als u dit doorleest zijn er een aantal sponsoren welke doorgaan en enkele welke stoppen. Nogmaals Noorderstation, Hindriks en Sponsorzone hartelijk bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen 3 jaar. Wij zijn nu dus dringend op zoek naar shirtsponsoren voor het 4e, midweek, B2, C1, D2, E1 en F1. Mocht u iemand weten wie een team van KvHoogkerk zou willen sponsoren, laat het dan weten aan de sponsorcommissie. Tijdens de introductieavonden van nieuwe jeugdleden waren enkele ouders die ook mogelijk ge誰nteresseerd waren in sponsoring van een team. Helaas zijn deze gegevens verloren gegaan. Mocht u nog steeds iets voor de KvHoogkerk willen betekenen op sponsorgebied, laat het ons dan aub weten. En dan nog een nieuwtje: de nieuwe shirts zullen geleverd gaan worden door Soccer-Center en van het merk Erima zijn, nadere bijzonderheden volgen.

6


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

In de afgelopen ledenvergadering in 2008 is een DenkTank in het leven geroepen. De DT bestaat uit Niek, Niels, JeHa en Jan Jouke. Missie: Positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van KVH in de breedste zin des woords. Wij zullen ideeën verzamelen en uitwerken. Wij zullen het bestuur informeren welke ideeën wij uitwerken om te voorkomen dat op andere plaatsen hetzelfde gebeurt. Het uitgewerkte plan zal ter goedkeuring en uitvoering bij het bestuur worden neergelegd. Daarnaast willen we een ondersteuning zijn voor een ieder binnen de korfbalvereniging. De Denktank.

Trainingen op zondag zeer leerzaam. Op vier zondagen in Maart is er weer door enthousiaste jeugd getraind op de zondagochtend. Ondanks het vroege tijdstip (09:00 uur) waren er toch weer 22 D-ers en E-ers van de partij. Elke week had ik meerdere hulptrainers, mensen van de selectie of B-ers. Hiervoor nog mijn hartelijke dank! Ik vond het knap dat alle kinderen elke keer weer 1 ½ uur goed geconcentreerd aan het werk waren. Het resultaat was er ook naar. Ik heb sterke verbeteringen gezien. We hebben in de loop van de vier weken vooral aan de techniek gewerkt. Doorloopbal, schot, uitwijkbal, gooien en vangen waren de belangrijkste thema’s. Ook menig ouder was op de tribune aanwezig bij de training. De laatste twee trainingen werd er zelfs voor koffie gezorgd. Geweldig leuk! Ik kijk met veel plezier terug naar de trainingen en wie weet geven we er op het veld al een vervolg aan. Groet, Jan Jouke

Leden van de sponsorcommissie willen graag in contact komen met: Kandidaat shirt – bord sponsoren Mocht u in uw kennissenkring, familie en/of werkomgeving, bedrijven of personen weten die voor sponsoring benaderd kunnen worden, zou u dat dan aan ons willen doorgeven? Alvast onze hartelijke dank. De Sponsorcommissie

7


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Jeugdactiviteitencommissie Filmavond voor de jeugd Vrijdag 6 maart organiseerde de JaC een filmavond voor de jeugd. Lars Salomons nodigde ons weer uit wat films uit zijn winkel in Zuidhorn te komen uitzoeken voor deze avond, waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk. De jongste jeugd kwam gezellig met kussen, kleden en fatboys. Het was even lastig kiezen, favoriet waren Huis Anubis, Hairspray en Horton, maar uiteindelijk hebben we naar Horton gekeken, van de makers van Ice Age. Een gezellige tekenfilm. Met popcorn en wat drinken was het een gezellige avond. Om 21.00 uur kwamen de ouderen. My best friends girl was de film die gedraaid werd, maar dat was eigenlijk maar bijzaak. Erg gezellig was het in de kantine en donker en allemaal leuke mensen…..af en toe werd een fragment dat erg aansprak gekeken, soms meer. Met wat drinken, en popcorn ging iedereen tegen 23.00 uur weer naar huis.

AMELAND 2009 Op 26, 27 en 28 juni is er weer het jaarlijkse jeugdreisje naar Ameland. Voor de meeste kinderen wel bekend maar voor alle nieuwe kinderen een korte uitleg: Alle kinderen die in jeugdteams spelen vanaf 7 jaar mogen mee. We vertrekken op vrijdagavond en gaan met de boot van 19.30 uur richting de kampeerboerderij in Nes. De jongste kinderen gaan onder begeleiding de boot op en af. Daarna lopen we gezamenlijk naar de kampeerboerderij waar de bedden opgemaakt moeten worden en iedereen zich kan installeren. Meestal is er nog een avondspel. Na wat eten en drinken wordt het tijd om te slapen!!(hmm). Ook op de zaterdag zijn er diverse activiteiten gepland. Zaterdagavond bonte avond,. Zondag spel en patat eten, opruimen en richting boot. Dat er natuurlijk heel veel tussendoor gebeurd op zo’n weekend is logisch en niet te beschrijven. Als leiding gaan mee de mensen van de Jeugdactiviteitencommissie, een aantal trainers en/of coaches. Kortom een weekend die je eigenlijk niet mag missen en waar altijd nog lang over wordt nagepraat . De kosten zijn dit jaar weer hetzelfde als vorig jaar, mede door de goede metworstenactie van december vorig jaar: € 35,00 Als je mee wilt kan je je vanaf nu opgeven door het bedrag over te maken op rekening KVH: Rabobank 32.94.14.038 o.v.v. naam en jeugdreisje 2009, een informatieboekje ontvang je dan in juni. Voor alle kinderen die niet mee naar Ameland gaan organiseren we een woensdagmiddag in juni een gezellig uitstapje. Meer info en opgeven hiervoor kan binnenkort. Voor meer info kan je terecht bij de Jeugd Activiteiten Commissie Anne, Ronald, Leonie, Trijn, Renate, Guido en Carla

8


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Even voorstellenâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś Hoi Korfballers, In het kader van ff voorstellen is het nu mijn beurt. Mijn naam is Jan Spoor, ben 39 jaar en vader van 2 korfballende meiden ( Lisanne E1 en Tessa F1) en een voetballende zoon (Jordi) In December van het vorig jaar ben ik gevraagd om de openstaande vacature in het bestuur op te vullen, na hier even over na gedacht te hebben heb ik besloten hierop in te gaan. Ik ben nu bezig aan mij "inslinger" periode. Ik heb in de afgelopen paar jaar, als supporter van mijn dochters, deze "korfbal familie" leren kennen als en hele gezellige club waar iedereen welkom is. Dankzij een geweldig team van vrijwilligers worden er elk seizoen veel activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Waarvoor hulde. Zo mag ik zelf graag iedere maand een kaartje leggen op de klaverjas avond.........helaas met afwisselende scores............. Gelukkig doen de teams het een heel stuk beter.. Na een heel goed zaal seizoen is het nu weer tijd om op het veld de kunsten te vertonen. Vanaf deze plek wens ik jullie allen heel veel succes toe, we komen elkaar vast tegen op een van de wedstrijden. We zien elkaar.. Groeten, Jan.

9


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

De eerste kampioen in de zaalcompetitie landelijk was Hoogkerk 3 op 25-012009. Ongeslagen en met dikke cijfers werd elke wedstrijd gewonnen. Niet echt spannend dus.

Hoogkerk 2 werd na een spannende competitie waarin alles nog mogelijk was op het einde van de competitie, kampioen door winst op Leeuwarden. Helaas mocht werd de laatste thuiswedstrijd verloren, maar dat mocht de pret niet meer drukken.

Hoogkerk 4 werd kampioen na een gelijkspel bij Wees Kwiek .. alleen wisten we dat toen nog niet De kampioenswedstrijd zou 15-03 nog gespeeld worden, echter VDW-OLS kon geen team op de been krijgen. De bloemen werden in de kantine uitgereikt bij een kop koffie. Op 29 maart kon de wedstrijd worden wel worden gespeeld en kon ook de teamfoto gemaakt worden

10


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009 Hoogkerk C1 werd tegen directe concurrent Stadskanaal kampioen. Met dikke cijfers werd gewonnen. Na het behaalde poule kampioenschap, mocht Hoogkerk C1 meedoen aan de Districtsfinale in Drachten. Deze wedstrijd tegen LDODK C1 werd met 5-0 gewonnen. Bij het NK in Roermond, wat daarop volgde een week later, wisten ze een 4e plaats te behalen, wat recht geeft volgend jaar in de zaal op een plekje in de Hoofdklasse .

Hoogkerk B2 werd na een schitterende eerste helft tegen concurrent Asko (8-2) en een iets mindere tweede helft (eind 10-9) toch verdient kampioen. Er stonden 3 teams op de nominatie op kampioen te worden, Hoogkerk B1 werd samen met Rodenburg de winnaar in deze poule.

De bloemen voor de kampioenen werden aangeboden door:

Hoogkerk Zuiderweg 20/A 9745AD Groningen

11


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

UIT DE OUDE DOOS Verslag Hoogkerk pup. – Nic pup. 9-2-1973, door Henk Huising We gingen op zaterdagmiddag naar de Sporthal de Wijert, te Groningen. We gingen met twee auto’s naar de Wijert. We begonnen om 15.45 uur tegen Nic. Na de eerste helft was het nog 0-0. En zo bleef het. We gingen met een gelijkspel naar huis.

Verslag Hoogkerk pup. – Asko pup. 9-2-1973 Hier komt het verslag van Asko pup. Hoogkerk pup. We gingen met volle moed naar de sporthal de Wijert. Één van onze spelers maakte een stuitbal en toen werd er gefloten en toen wat later onze tegenpartij dat ook deed, werd er niet gefloten, daar ben ik het niet mee eens. Kort daarop maakte Hoogkerk een doelpunt; het was 1-0 dat werd Asko te bar en zette ook een doelpunt; het was 1-1. Een poos later maakte Asko nog een doelpunt. De eindscore was 2-1 voor Asko. Johan Boon Rodenburg – Hoogkerk, dec. 1974, door Rosa Siahaija Rodenburg kwam met een sterk team in het veld. De doelpunten vielen dan ook gauw. 2-0 Na de vakwisseling kreeg Koos een strafworp, die hij goed benutte en bracht de stand dus op 2-1. Rodenburg echter liet het hierbij niet zitten en scoorde 3-1. Na veel pogingen doelpunten te maken van afstand, gelukte het Gerrit toch een prachtig afstandschot te maken 3-2. Wij zagen het nog wel zitten hoor! Trouwens het vak, waarin Gerrit speelde, draaide geweldig goed. Voor de rust werd het nog 4-2 voor Rodenburg. Na het fluitje van de scheidsrechter om de 2e helft te beginnen, werden we feller. Wij niet alleen, Rodenburg namelijk ook en scoorde 6-2. Rosa maakte er 6-3 van. Nog gaven we de moed niet op. Rodenburg maakte er 7-3 van. En het laatste doelpunt van ons kwam van Wim via een strafworp. + 5 min. voor het einde scoorde Rodenburg nog en de eindstand werd 8-4. Al met al een goede wedstrijd, hoewel we verloren hebben. En ik mag hierbij aan toevoegen, dat iedereen zich wel volledig ingezet heeft.

Verslag OKO 2 – Hoogkerk 2 d.d. 21-2-1982, door Wob Lap Zondag half één was het vertrek vanaf de Fabriekslaan. Na een leuke tocht door de Groningse Polder, bereikten we de thuisplaats van OKO, Grootegast. Het was een wedstrijd die, evenals tegen Korulos, gelijk opging, zoals zal blijken uit de volgende opsommingen van de punten: 1-0 door OKO, 1-1 door een afstandschot van Adrie, 1-2 door Johnny, 2-2 door OKO, rust. Na de rust was het Adrie doe scoorde met een doorloopbal, 2-3, 3-3 door OKO, 4-3 door OKO, 4-4 door Piet, 4-5 door Adrie, 5-5 door OKO. Op dit moment was het gebeurd voor OKO met het scoren. Nu was het steeds Hoogkerk die scoorde. 5-6 door Johnny, 5-7 door Piet, 5-8 door Adrie en last but not least 5-9 door Wob. Dit was dus één van de weinige wedstrijden, waarin alleen de heren hebben gescoord.

12


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

WE GAAN HET VELD WEER OP! AANBIEDING:

Leverbaar in de maten 37-49 Van EUR 99,95 voor KvHoogkerk leden EUR 89,95 (Zolang de voorraad strekt)

(voorheen Sjoerd vd Baan)

13


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Rooster Schoonmaken Kantine seizoen 2008-2009 Sandra Corpier Trijn Dolfing Joan Drijfhout Gineke Oldenburger Rita Hofman Simone Klein Feikje Kenter

tel: 5590195 tel: 5268009 tel: 5565981 tel: 5530459 tel: 5566533 tel: 5566794 tel: 5566834

Maria Werkman Lia Stoit Nieske Meindertsma Renate Snijder Gretha Vaartjes Sijka van der Vorst Jacqueline vd Molen

Ma. 6 april Trijn Dolfing Feikje Kenter Simone Klein Jacqueline vd Molen Maria Werkman

Ma. 20 april Gineke Oldenburger Rita Hofman Lia Stoit Gretha Vaartjes

Ma. 11 mei Sandra Corpier Joan Drijfhout Nieske Meindertsma Renate Snijder Sijka van der Vorst

Ma. 25 mei Trijn Dolfing Feikje Kenter Simone Klein Jacqueline vd Molen Maria Werkman

tel: 5565172 tel: 5565313 tel: 5565546 tel: 5568309 tel: 5566535 tel: 5565456 tel: 5735654

Ma. 8 juni Gineke Oldenburger Rita Hofman Lia Stoit Gretha Vaartjes

Ma. 22 juni Sandra Corpier Joan Drijfhout Nieske Meindertsma Renate Snijder Sijka van der Vorst

Sjoerd Huising uitgeroepen tot Super Supporter.

Namens de selectie ontving hij een mooie foto

14


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Wij feliciteren: april Anouk Veraart Meike Kenter Rika Koenes Jeha Mulder Pieter Tilkema Laura Vijfschaft Peter Mollenhorst Carla Flokstra Femke Hofman Nicole Meijer Jenita Postma Simone Klein Dennise van der Molen

1 april 3 april 8 april 11 april 21 april 21 april 25 april 26 april 27 april 27 april 27 april 30 april 30 april

mei Jaap Been Kirsten Swiersema Maurice Schippers Monica Lap Margareth Nap Agnes Roeters Carina Postma Claudai Staal Kees Job Mulder Merle Meijer Pepijn Meijer Paula Swiersema Niels Hartman Rita Hofman Claudia van der Vorst Coba Been Linda Honebeek Mees Kooistra Johan Dolfing Bert Stoit

2 mei 2 mei 4 mei 5 mei 5 mei 9 mei 10 mei 11 mei 13 mei 16 mei 16 mei 16 mei 17 mei 21 mei 21 mei 26 mei 30 mei 30 mei 31 mei 31 mei

juni Devi Grootjans Cas Kroezen Janke Nieske Mulder Willem Swiersema Bjorn Wierema Suzanne Ruijgrok Maikel Siesling Marijke Visser Laura Renses

1 juni 6 juni 6 juni 7 juni 12 juni 16 juni 16 juni 21 juni 24 juni

Martijn Corpier Diann Flokstra Roos Haczewski Luuk Strating Annet Hagenauw Oente Koenes Marleen Wever Marc Akkerman Mark Schippers

15

25 juni 25 juni 25 juni 26 juni 27 juni 27 juni 27 juni 28 juni 29 juni


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009 DE TOP

Laatste Klaverjas- en Sjoelavond van dit seizoen 18 april

!

Het is alweer even geleden dat wij als TOP "Back to the 80's" hebben georganiseerd. De opkomst was niet alleen geweldig, maar ook de muziek onder leiding van Wietze was geweldig. Wij willen hierbij iedereen bedanken die ons hebben geholpen om deze avond tot een succes te maken.

DOLLY DOTS

Viswedstrijd: Datum volgt nog

Tevens zijn wij op zoek naar personen die de TOP willen versterken. Indien iemand belangstelling heeft, kan hij of zij contact opnemen met een van onderstaande personen. DE TOP: Bert Stoit, Sjoerd Huising, Jolanda Dekker, Tineke Kiers

16


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Tussenstand klaverjassen na 6 avonden Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Naam Willem Swiersema Henk Reinders Anita Swiersema Jacqueline Bos Erik Triemstra Harry Gorter Peter Hovinga Trieny Been Anne-Hans Hoekstra Ingrid Mooibroek Coba Been Gretha Vaartjes Jaap Been Bert Stoit Harry Strating Gerjan Gorter Eildert Eilders Grieta Stienstra Jan Spoor Sandra Corpier Jan-Jouke Flokstra Wim Rasker Jolanda Dekker Babbie Eilders Agnes Roeters Johan Kampyon Bertho Bakker Dora Heijes

Totaal 29754 29463 29032 28653 28076 27167 26872 26191 26113 25538 24672 24530 24327 23599 23054 19893 18406 18008 17305 15176 14818 14222 13218 12372 8500 4821 4645 3521

Tussenstand sjoelen na 6 avonden Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8

Naam Sjoerd Huising Ronald Huising Roel Aalders Willeke Aalders Monique Kampyon Johan Kampyon Anja Huising Wiljan Elzinga

Totaal 5447 5238 3872 3238 2634 1795 912 888

17


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Ledenmutaties Nieuwe leden Myrthe Venhuis Edwin Zwier Mike Zwier Anouk Veraart Anouk Buikema Simon van Dijk Alexander Engelsman

(per 11-1-2009) (per 28-1-2009) (per 28-1-2009) (per 12-2-2009) (per 12-2-2009) (per 1-4-2009) (per 11-3-2009)

jeugd senior jeugd jeugd jeugd jeugd kangoeroe

Digitaal weekbericht Het weekbericht verschijnt iedere zondagavond, ontvangt u nog geen weekbericht, maar wil hem wel graag ontvangen, stuur dan even een mailtje naar redactie@kvhoogkerk.com

SUDOKU (Oplossing achterin dit clubblad)

18


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

TEAMS van de WEEK

Zaalseizoen 2008-2009

F1

Kangoeroes

E2

E1

D2

D1

19


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Woensdag 28 februari stap ik om 6 uur ’s ochtends in de auto richting Tsjechië. Voor mijn werk moet ik naar een vestiging in Modrice, nabij Brno. Het leek me leuk om in de avonduren in plaats van in een hotel te gaan zitten training te geven aan een club in Brno. Via de bond ben ik in contact gekomen met Ondrej Fridrich. Hij is een van de sleutelfiguren bij VSK VUT BRNO. We hebben afgesproken dat ik twee avonden de training verzorg. Donderdag avond wordt ik om 18:45 uur bij het hotel opgepikt. Een korte reis door de stad brengt ons bij een wat oudere spelhal. De vloer ter grootte van een basketbal veld, maar de hoogte is gelijk aan die van onze sporthal. Er zijn 11 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Ondrej is de tolk, want er zijn slechts twee jongens die een beetje Engels verstaan. Ik geef een technische training met veel gooien en vangen. Er zitten een paar talenten bij en er wordt enthousiast getraind. We sluiten af met een schotspel. De kids gaan tevreden naar huis. De trainer Jakub, Ondrej en ik duiken nog even de kroeg in. Onder het genot van een groot glas bier hebben we het uitgebreid over korfbal. Het blijkt een kleine vereniging. Ze hebben geen eigen clubhuis. De senioren spelen ongeveer eens in de 14 dagen, maar dan wel 2 wedstrijden op 1 dag. We spreken af dat Jakub me de volgende dag op komt halen voor de training aan de senioren. Op het werk in Tsjechië wordt bij mijn vertrek nog even geïnformeerd of het altijd een gemengde sport is. En natuurlijk ook of er gemengd gedoucht wordt. Ik antwoord net als in Nederland met een nadrukkelijk “Yes of course” Zij en ik denken dan nog dat dat niet het geval is. Maar niets is minder waar. In Tsjechië is het de gewoonste zaak van de wereld dat er maar van één kleedkamer gebruik gemaakt wordt en er wordt dus ook gezamenlijk gedoucht. Op verzoek van de trainer besteed ik veel aandacht aan het schot op de training. Helaas missen er een paar van het eerste team. Ze zijn voor de Youth World Games in Apeldoorn. Ook nu weer wordt er enthousiast getraind. Ze zijn leergierig en gelukkig verstaan de meesten goed Engels. Ik sluit af met een wedstrijd 4:4. Ik constateer al snel dat ze door hun positie spel te veel de schoten achterin het vak moeten nemen. Ik geef ze nog een paar tips en ze proberen dat uit te voeren. Ze pakken het snel op. Wellicht dat ze er in de komende wedstrijden profijt van hebben. Aan het eind van de training krijg ik een aantal Tsjechische bieren en een T-shirt van de club. Na de gemengde douche gaan we met een aantal spelers naar de dichts bijzijnde kroeg voor een afsluitend biertje. We nemen afscheid en beloven contact te houden. Wellicht moet ik weer eens naar Tsjechie, ik zal dan zeker weer de club bezoeken. Enige foto’s van de trainingen kan je hier vinden: http://picasaweb.google.cz/korfbal.brno/TreninkSHolandanem# Jan Jouke

20


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Het weekend van Hoogkerk C1 Na de gewonnen districtsfinale tegen LDODK vorige week begon het avontuur pas echt voor de C1. Ze zouden voor het eerst in hun leven mogen meedoen aan een Nederlands Kampioenschap. Een droom die voor iedereen nu echt in vervulling ging. Het NK werd redelijk centraal in Nederland gehouden, namelijk in Roermond. Toch wilden we graag de dag van te voren al die kant op met het team om ons rustig te kunnen voorbereiden op wat er komen ging. Wat hierbij allemaal komt kijken is niet gering, maar de snelheid waarmee dit allemaal geregeld werd heeft me echt versteld doen staan. Zondagochtend was er nog niet gesproken over een touringcar voor supporters, zondagavond zat hij al bijna vol! Een kampeerboerderij, twee busjes voor de spelers, eten en drinken, prachtige NK-shirts, een aparte sub-site over de ontwikkelingen, je kan het zo gek niet

bedenken en het werd geregeld. Vrijdagmiddag om 14.15 stond iedereen bij het vertrek klaar om richting onze eerste bestemming, Helenaveen, af te reizen. In het ene busje de jongens plus chauffeur Jan Jouke en de enige vrouw (in levende lijve, wordt vervolgd) Yvonne. De andere bus werd gevuld door de meiden plus Jeha en ondergetekende. Gehuld in onze supermooie NK-shirts werden we uitgezwaaid door verschillende ouders/supporters. Na een minuut of tien begonnen de jongens de meiden toch wel te missen en werd er alweer getelefoneerd met elkaar. Echter de meiden gaven aan het wel even lekker te vinden zonder de jongens waardoor ze toch naar andere middelen moesten zoeken. Terwijl de meiden een filmpje erin deden kwam Yvonne erachter dat ze niet echt de enige vrouw in de auto was. Tim had een playboy gekocht van zijn laatste zakgeld en deze werd uitvoerig “gelezen” door de jongens. Jan Jouke schijnt echter redelijk vaak in zijn middenspiegel het verkeer in de gaten gehouden te hebben. De meiden waren ondertussen heerlijk stil en keken “Wild Child”. Bij de koffie- en plaspauze kon iedereen even zijn benen strekken en verstoorde Erik de plannen van een Duitse man die even dacht een uurtje te kunnen slapen. Toen we in de file terecht kwamen grepen de “single lady’s” hun kans en werd het hoofd van menig bouwvakker gek gemaakt. Na een uur of 3 kwamen we dan eindelijk aan in Helenaveen. We zouden overnachten in de Willem de Zwijgerhoeve. Willem de Zwijger zelf bleek na een paar borrels toch wel te praten en liet Jeha en Jan Jouke alle plekjes van de boerderij zien waar we wel en niet mochten komen. Na alles naar binnen gesjouwd te hebben vloog iedereen de tuin in, trampolines, skelterbanen, hobbelpaarden (Joost) en glijbanen bleken leeftijdsloos. Dit alles op de voet gevolgd door Erik de rooie reporter. Ondertussen knutselde Jan Jouke een overheerlijke pasta in elkaar en regelde Jeha wat randzaken. Yvonne en ik hoefden even niks te doen wat na even wennen wel een heerlijk gevoel was. Nadat iedereen zich de macaroni goed liet smaken ging iedereen zijn eigen gang weer. De meiden wonnen het PimPam-Petten van de jongens, een aantal antwoorden moeten nog wel even nagetrokken worden(Angela), anders gaat de overwinning alsnog naar de jongens. Dat ze in het zuiden carnaval vieren was Erik niet ontgaan, dus ging hij op zoek naar de verkleedkleren, die moesten toch ergens liggen? Al snel vond hij een flinke collectie met foute kleding die uitvoerig werden geshowd aan iedereen die het maar niet wilde zien. Dit is allemaal vastgelegd op video voor eventueel nageslacht, Erik is degene in de jurk. Even na elven werden de tanden gepoetst en kroop iedereen onder de wol.

21


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

De volgende ochtend begon naar onze mening iets te vroeg, rond 6 uur roerden de eersten zich al waarop de rest al snel volgde. Blijkbaar was de spanning al zo hoog dat er niet meer geslapen kon worden, ook niet na een aantal reprimandes vanuit andere slaapkamers. Het ontbijt werd door iedereen serieus genomen en de lunchpakketjes werden klaar gemaakt. Waar het de dag ervoor nog erg rumoerig was aan tafel, was het nu toch al een stuk rustiger. De spanning was al een beetje voelbaar bij een aantal. Na lekker warm gedoucht te hebben pakte een ieder zijn/haar tas weer in. Mocht u ooit Janke Nies ergens voor nodig hebben, volgt u dan het spoor van sokken, broeken en tandenborstels, dan vind u haar vanzelf. Nadat we hadden afgerekend met Willem de Zwijger vertrokken we weer in de vertrouwde samenstelling richting Roermond. Via verschillende zand-hobbelwegen en het kasteel van Harry kwamen we mooi op tijd aan in Roermond. Het ging nu echt beginnen! In onze kleedkamer werden de eerste afspraken gemaakt en na het voorstellen van de teams, het woordje van de wethouder van sport in plat Limburgs stond dan de eerste wedstrijd op het programma, tegenstander was Korbis. Het lastige op een toernooi als deze is het inschatten van de tegenstanders. Na een nerveuze start aan onze kant en een vliegende start van Korbis keken we al snel tegen een achterstand aan. Bij een stand van 4-2 was er toch nog van alles mogelijk, echter de doelpunten bleven uit waardoor er verloren werd. Grote teleurstelling bij een ieder wat natuurlijk begrijpelijk is. Iedereen had het toernooi al 1000 keer afgespeeld in zijn/haar hoofd en nooit kwam dit erin voor. Snel maar de kleedkamers in om ons weer te richten op de volgende wedstrijd. Tegenstander was de Meeuwen uit Putten. Zij hadden de eerste wedstrijd gewonnen van Ovvo en waren het toernooi dus wel goed begonnen. Bij het schrijven over deze wedstrijd krijg ik weer spontaan kippenvel, hij was dan misschien niet van een hoogstaand niveau, maar de vechtlust die een ieder daar heeft laten zien getuigt van een geweldige mentaliteit. Na de 3-2 in ons voordeel scoorden we 4-2 die door de leidsman uit het zuiden werd afgekeurd, dit zou de doodsteek zijn geweest voor de Meeuwen. Nu kwamen ze terug tot 3-3 en zelfs 3-4 voor. Het zal toch niet gebeuren dat de Meeuwen de twee punten pakt? In de laatste minuut besliste Laura toch anders, 4-4! Met de wetenschap dat Ovvo had gewonnen van Korbis hadden we alles dus nog in eigen hand.

In de kleedkamer was iedereen ontzettend opgelucht over het behaalde punt. De laatste wedstrijd in de poule speelden we tegen andermaal een gerenommeerde naam in de korfbalwereld, Ovvo uit Maarssen. Bij winst waren we zeker van de derde plek in de poule en zat er zelfs nog een tweede plek in. De lijn uit de vorige wedstrijd werd doorgetrokken. In korte wedstrijden als deze (2x 12,5 minuut) moet je vanaf het begin de toon zetten. Dit gebeurde ook, C1 pakte vanaf het begin de leiding en stond deze niet meer af. Tijdens de wedstrijd werd er getelefoneerd met de tribune wat de stand in de andere hal was. Het stond 5-3 voor Korbis, dit zou betekenen dat we bij winst om de 5/6 plek zouden moeten spelen.

22


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Ovvo kwam nog één keer dichtbij 3-5, maar na de 3-6 was het definitief gebeurd met ze. In de laatste minuut verschijnt Jan Jouke in een keer op de tribune, hij heeft even gekeken in de andere hal… “DE MEEUWEN WINT!!!”…. roept hij, een rekensom is snel gemaakt. Terwijl ik me bedenk dat we dan 2e zijn geworden in de poule fluit de scheidsrechter af. Met zijn allen bij elkaar beseffen we nog maar half dat we de hoofdklasse binnen hebben, we zijn 2e geworden in de poule! Het feest barst los, WE SPELEN VOLGEND JAAR HOOFDKLASSE! In de kleine finale beginnen we nog wel goed door de toss eindelijk te winnen en de 1-0 van Claudia vd V maar hierna was de pijp leeg. De wedstrijd wordt verloren maar wie geeft daar nog om, we hebben onze doelstelling bereikt en dat is een geweldig resultaat. We vieren nog maar een keer een feestje en kijken met een schuin oog naar de finale tussen de Meeuwen en Dindoa, volgend seizoen waarschijnlijk tegenstanders van ons. De Meeuwen wint met 3-6 en ineens denk ik weer aan de afgekeurde 4-2… wat als…..? Snel vergeten want na de eerste wedstrijd had niemand dit meer durven dromen. Nadat iedereen is gefeliciteerd, we trots onze beker en twee vlaaien in ontvangst hebben genomen wordt het tijd om ons weer op te maken voor de reis richting het hoge noorden.

We besluiten om het nu in de omgekeerde volgorde te doen, wij zwaaien de bus uit waarna wij zelf pas vertrekken. We zetten onze pokerface nog een keer op en voldaan verlaten we het zuiden des lands. Ook nu ontkomen we niet aan het filerijden, we besluiten met de vrouwenbus nog even een extra pitstop te maken nu we toch in de file staan, de supportersbus is er immers ook net van af gegaan hebben we gezien. Het andere busje blijft wel op de weg en wordt luidkeels toegezongen vanaf de vangrail, de overige filerijders zitten nu thuis met een bild op hun netvlies wat helaas voor hen niet zomaar verdwijnt. Aangekomen bij de kantine eten we samen met de supporters nog pizza en praten we onder het genot van een drankje na. Zo af en toe wordt er nog een ijsbeer of iets dergelijks ingezet. Als iedereen weg is gaan Yvonne en ik nog even bij Erik langs, daar zit nog een groot gedeelte van de C1 de filmkunsten van onze rooie reporter te aanschouwen. Rond 12 uur vertrekken we dan toch maar naar huis, ik denk dat iedereen heerlijk heeft geslapen die nacht. Ik wel in ieder geval.

23


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009 Vanaf deze plek wil ik namens C1 nogmaals iedereen bedanken. Het is zo bijzonder om te zien hoe alles gemobiliseerd wordt, dat niks te gek is om de spelers van Hoogkerk C1 een onvergetelijk weekend te bezorgen, ik neig er naar om te zeggen dat het zo ook hoort, maar het is wel bijzonder hoe een relatief kleine club als wij zijn, dit alles regelt.

Albert Heijn, Span Auto & Caravan service, Happy Walker, Musicstore Zuidhorn, Aannemings- en Boorbedrijf Doornbos, Wiersma Informatie Systemen, Opa van der Vorst, Nienhuis & Schriemer, M. Schippers Installatietechniek, Hans Top, Hamstra, Thermaq installatie techniek, Tabakspeciaalzaak Hindriks, J&B Bakker, Oriflame, Aalders kliniek, Glas en schilders bedrijf P. Hovinga en Oma Dina Hoekstra-Hovinga waren de sponsoren die ons dit fantastische weekend bezorgden, super dat jullie in zo een kort tijdsbestek dit hebben toegezegd. Ook de ouders die allemaal zo enthousiast te werk gingen om het ĂŠĂŠn en ander te regelen, super! Jan Jouke en Jeha willen we in het bijzonder nog bedanken, het weekend was geweldig geregeld en we konden zorgeloos onze gang gaan. Als laatste willen we de supporters bedanken die allemaal naar Roermond gekomen zijn om ons aan te moedigen, jullie waren een geweldige steun voor ons, zonder jullie hadden we het niet gered! Een onvergetelijk weekend voor ons allemaal, hopelijk tot ziens op het veld! Namens C1,

Niels

24


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Retourtje Roermond De C-ers hadden de districtfinale gewonnen en mochten zaterdag 28 maart na de NK Districts voor C-jeugd in Roermond. Besloten werd om de vrijdag al richting het diepe zuiden te vertrekken en het vertrek was in de middag vanaf ons veld. Rond 14:00H arriveerden er twee gele busjes van Doesburg Autoverhuur. Alle kinderen waren ruim op tijd en nadat alle tassen en boodschappen van Albert Heijn waren ingeladen, kregen ze nog een mooi T-shirt voorzien van Happy Walker, Music Store en Matchpoint Sportswear reclame uitgereikt. De lange reis naar het Limburgse land begon, hoop wel dat de busjes nog zijn nagekeken door Auto Span. Rond de klok van 18:00H kwamen ze aan in hun verblijf te Helenaveen. Volgens de kinderen was het hier heel koud en mocht Schippers Installatietechniek en Thermaq hier wel wat aan de verwarming doen. Het regende dus de fietsen van Hamstra konden helaas niet worden gebruikt. Opeens riep Erik dat het dak lekte dus direct Hans Top en aannemingsbedrijf Doornbos gebeld of die hier iets aan konden doen. Nienhuis & Schriemert en Hovinga glas & schildersbedrijf hebben de boel nadien geverfd zodat alles weer spic en span was. Toen nog even op de pc van Wiersma Informatie techniek en dan lekker slapen. De volgende dag leek het net of de dames met behulp van Oriflame producten en de Kliniek van Aalders er tip top opstonden maar op deze jeugdige leeftijd is het nog puur natuur. Op de tribune zaten vele supporters waaronder opa van de Vorst en oma Dina Hoekstra de kinderen toe te juichen. Verloren, gelijk, gewonnen en verloren en dan als 4e eindigen op een goed georganiseerd toernooi van Ready 60 te Roermond. Doelstelling was het halen van een plaats in de hoofdklasse zaal 2009-2010 en dit is gelukt! Proficiat! De kinderen speelden in een shirt van Tabakspeciaalzaak Hindriks, echter hebben zij aangegeven te gaan stoppen als shirtsponsor (bedankt familie Hindriks) en geven hierdoor anderen de mogelijkheid op de borst van de C1 te mogen staan! Dilemma, zonder sponsor de hoofdklasse in? Een kans voor u? Terug in de busjes van Doesburg Autoverhuur (maar goed dat de chauffeurs gelest hadden bij J/B Bakker Rijschool) en de supporters in de bus van Sijpkes Busreizen. In de kantine nog een warm welkom (dank Renate en Jacqueline en wie ik nog mag vergeten) Stukkie pizza en drankje erbij. Hoogkerk is weer eens Nederland doorgeweest en heeft volgens mij een goede indruk achtergelaten . Een vereniging om trots op te zijn! Dank aan alle supporters, vrijwilligers, kantinebezetting, sponsoren en natuurlijk de C1 met hun coaches. Groeten Jo Gerris.

25


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

De Kangoeroe klup! Wat is de Kangoeroe Klup? De Kangoeroe Klup laat kinderen kennis maken met korfbal d.m.v. sport- en spel. De kangoeroe klup is voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. We trainen en spelen in het voorjaar en in de zomer op het veld achter de sporthal op vrijdag middag van 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.45 uur.

Scoro, Jumper, Funny en Spurt De Kangoeroe Klup heeft 4 leden van het eerste uur namelijk Scoro, Jumper, Funny en Spurt. Deze Kangoeroes vormen de basis van alles wat met de Kangoeroe Klup te maken heeft; de nieuwsbrief, de flyers, kleurplaten en de website die in ontwikkeling is, worden allemaal tot leven gebracht door deze vier Kangoeroes.

Wil je ook bij de Kangoeroe Klup?

Als je het leuk vindt om met de kangoeroe klup mee te doen kan je 4x gratis mee komen trainen. Daarna kan je het aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij de trainer. Het lidmaatschap van de Kangoeroe Klup kost â&#x201A;Ź 15.00 per jaar.

Voor meer informatie kun je mailen naar flok@home.nl Of even kijken op onze website: www.kvhoogkerk.com

26


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Wedstrijdverslagen Korfbal Is Onze Sport is op deze koude zaterdagmiddag onze tegenstander daarvoor moeten wij ons om 14:30 uur verzamelen voor vertrek naar het rustiek gelegen Ruinerwold in het mooie Drenthe. De sporthal van KIOS is mooi ruim opgezet en de mee gereisde fan's en familie zijn het er over eens dat de (dans) paal toch wel een stukje zicht weg neemt van het speelveld. De thuisploeg begint furieus aan de wedstrijd maar worden door de jongens en meiden van KVH uitstekkend verdedigd daar door wordt er in de eerste helft maar 2 keer gescoord door de tegenstander. Het plubliek gaat er maar eens goed voorzitten als de tweede helft begint maar zien dat KIOS toch snel uitloopt naar 5-0 daarna komt KVH weer goed in de wedstrijd en er wordt door RUNA gescoord 5-1 het plubliek gaat op de banken staan en proberen om KVH toch nog in de wedstrijd terug te krijgen dit resulteert in nog een tweede doelpunt van RUNA 5-2 maar toch scoort KIOS nog twee keer wat de eindstand van 7-2 op het scorebord bracht. Iedereen was het er over eens de dit weer een van de betere wedstrijden was in het zaalseizoen. Volgende week even geen wedstrijd voor E1 dus kunnen wij nog schaatsen (hoop ik) maar over twee week op 24-01 gaan wij weer met goede moet op bezoek bij ASKO uit Assen om de punten mee terug naar hoogkerk te nemen EEN MEE GEREISDE FAN. ASKO E1 --- KVH E1 10 --0. Op deze zaterdag is de altijd AANWEZIGE FAN helaas niet aanwezig(wegens arbeidsverplichtingen),maar wordt zijn afwezigheid op gevangen door de geblesseerde speler CAS (liesblesure) hij heeft zich bereid getoond om dan maar een klein verslag te schrijven in samen werking met DE FAN. De wedstrijd begint redelijk er is enige verwarring over het verdedigen wie moet wie verdedigen de hesjes zijn niet echt goed zichbaar(meisje wat voor jongetje speelde)ASKO scoord twee keer wat dus een ruststand van 2 -0 betekend. De tweede helft verloopt dramatisch slecht wat het scorenverloop betreft voor KVH, ASKO loopt uit naar een niet meer in te halen eindstand van 10-0 MARTIJN scoorde maar deze telde niet . Het plubliek was ook deze keer weer goed vertegenwoordigd en liet zich tijdens de wedstrijd weer diverse malen horen.... De volgende wedstrijd van E1 is tegen THRIANTA E1 om 10:00 uur thuis in de eigen vertrouwde sporthal hoogkerk hopelijk is iedereen dan weer aanwezig( ook de FAN) en om met de woorden van de FAN af te sluiten gaan wij weer proberen om de punten in hoogkerk te houden. M vr gr CAS KVH E1 -- Thrianta E1 2--3 aller eerst wil ik CAS bedanken voor het verslag van vorige week. Op deze koude maar zonnige zaterdagmorgen komen onze tegenstanders wederom uit het Drenthe's land naar hoogkerk om te proberen de punten mee tenemen.(vorige wedstrijd was een 4-1 thuis overwinning voor thrianta). Al tijdens het inschieten ziet het plubliek dat wederom in grote getallen aanwezig is dat dit wel eens een spannende wedstrijd kan gaan worden. Het feit dat E1 voor het eerst deze computie op de korf (schoolzijde) begint werpt meteen ziujn vruchten ( doelpunt) af bij het eerste de beste kleine kansje dat zich voor doet scoord MARTIJN de 1-0. Daarna komt de tegenstander op 1-1 en loopt nog voor rust uit naar een 1-2 voorsprong. Met deze stand gaan wij rusten, de tweede helft is nog maar net onderweg of Thrianta scoord nog een keer 1-3. De Jongens en meiden van KVH laten nu toch eens zien dat zij ook GOED kunnen verdedigen en veroveren de bal een paar maal goed terug van de tegenstander, na een perfect uit gevoerde doorloopbal wordt er door ISABELLE gescoord 2-3. In de laaste minuten van de wedstrijd laat de korf (spoorzijde) weer eens zien hoe moelijk het is om de bal er door te krijgen en paar (2) goede schoten van RUNA rollen er overheen maar willen niet door de korf ( op de tribune wordt al weer het nodige over die korf gezegd). Helaas voor E1 floot de scheids ( die uitstekend floot ) voor het einde van deze bloedstollende wedstrijd en wederom gaan de gasten van E1 er met de punten van door uit hoogkerk. Ook deze keer weer een bedankje naar de dame's van E2 ( WENDY,LYNN,MARLOES en PATTY )die op de reservebank

27


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

hadden plaats genomen. Volgend week gaat E1 weer op zoek naar de punten dit keer gaat de reis naar het Drenthe's EMMEN ( niet naar de dierentuin hoor!!) maar naar EKC 2000 een wedstrijd die gespeeld wordt om 13:05 uur. alwaar wij om 12:00 uur gaan vertrekken hopelijk weer met veel plubliek en goed weer!! ( helaas kan de FAN niet mee maar hoop hij dat iemand anders het even over neemt). EEN AANWEZIGE FAN

Dagje korfbal zaterdag 07 februari E1, C2 en de playbackshow. Onze vaste verslaggever van E1 (de FAN) heeft de pen dit keer aan mij gegeven omdat hij er zelf vandaag niet bij kan zijn. Bij deze dus een verslag van een dagje korfbal van mijn hand. Onze beide kinderen moeten in Emmen spelen, achter elkaar, dus dat komt mooi uit en dan vanavond nog de playbackshow. We vertrekken om half 12 richting Emmen. Nadat Meindert enige onenigheid had met iemand uit ons buurland komen we dankzij de Tomtom zonder problemen in de sporthal in Emmen aan. Kirsten en Martijn zijn helaas niet van de partij. Jan Jaap coacht en E1 heeft precies acht spelers mee. Ze moeten tegen EKC E1. De opstelling van Hoogkerk E1 is als volgt: Verdediging: Wilfred, Patricia, Lisa, Runa, Aanval: Isabelle, Cas, Daphne, Lisanne. Als de wedstrijd begint lijkt het te gaan om twee gelijkwaarde ploegen, maar al snel blijkt dat EKC toch iets sterker is en wordt het 1 – 0 door een doorloopbal van EKC. Daarna gaat de verdediging van Hoogkerk heel goed voorverdedigen onder de korf waardoor EKC nog weinig kansen krijgt. Door een afstandschot van EKC wordt het dan 2 – 0. De vakken wisselen en ook deze aanval van EKC maakt een doorloopbal, het is 3 – 0 in de rust. Na de rust volgen nog een doorloopbal en een klein kansje van EKC en zo wordt de eindstand 5 – 0. E1 heeft hard geknokt en zij en Kirsten kunnen trots zijn op zichzelf. Half doof (man wat een lawaai heeft dat publiek van E1 toch steeds haha en wat is het toch altijd gezellig) gaan we op naar de volgende wedstrijd. C2 is er inmiddels klaar voor. Zij zijn met z’n twaalven. Douwe is er vandaag niet en Bjorn speelt ook niet mee. Roel is coach. Aanval : Patrick, Jessica, Nicole, Oscar. Verdediging: Maikel, Devi, Luuk, Monica. Op de bank zitten Mike, Roann, Kim en Henk. De wedstrijd begint vlot, maar al snel blijkt dat deze ploeg een goede tegenstander is. Na 2 rake afstandsschoten van EKC C1 is het al gauw 2- 0. Luuk heeft een paar mooie afstandsschoten maar helaas gaan ze er net niet in. Vervolgens volgen er nog twee doorloopballen en een klein kansje en zo gaat C2 met een 5 - 0 achterstand de rust in. Er wordt gewisseld, Monica, Nicole en Patrick gaan eruit en Roann, Kim en Henk komen erin. Na de pauze loopt de tegenstander uit naar 8 - 0 en door een mooi doelpunt van Oscar wordt het 8 – 1. EKC scoort hierna nog 2 x en zo is de eindstand 10 – 1. De C2 is bijna aan het einde van het zaalseizoen en zitten in een zware poule. Ondanks dit zijn ze dankzij de enorme inzet! van coaches en trainers Douwe en Roel met enorme sprongen vooruitgegaan. We zien steeds vaker mooie aanvalsacties en ook de verdediging zit beter in elkaar. Dit is voor het publiek erg leuk om te zien en ook C2 merkt dat het steeds beter gaat lopen. Verder is het een leuk en gezellig team dat er enorm veel plezier in heeft en veel lol hebben met elkaar. Hopelijk gaan ze op het veld de welverdiende punten pakken en zien de coaches en spelers van C2 hun inspanningen in het resultaat terug .

Na de wedstrijd (het duurt altijd even voordat ze klaar zijn met douchen en af en toe zien we een aantal jongens van kleedkamer ruilen) gaan we weer richting huis. Even snel boodschappen doen, eten en dan cd’s bij elkaar zoeken en op naar de playbackshow.

28


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Hier aangekomen zien we al gauw dat het de jeugdcommissie is gelukt een gezellige sfeer te maken in het speeltuingebouw in de Noorderstraat. Na nog even te hebben gewacht op de B1 (helaas hadden ook zij verloren) begint de avond met de allerjongsten en eindigde het met de oudste jeugd. Er komen allemaal hele leuke optredens voorbij waarbij je kunt zien dat er veel geoefend is voor die tijd en ik heb enorm van alle optredens genoten. Respect ook voor iedereen die op het podium gaat staan (de B2 zelfs in de luiers!). Presentatoren Paula en Kevin waren ook weer geniaal! Ik heb net even de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s bekeken op de site (mooi Sandra) en dan zie je ook wel hoe gezellig het weer was. Uiteindelijk was C1 de verdiende winnaar van de beker. Aansluitend gingen de lampen aan (hee, ben jij er ook) en gingen we weer op huis aan. Rest mij nog te zeggen: Jeugdcommissie en alle deelnemende jeugd van kvhoogkerk bedankt voor deze zeer geslaagde avond! Dit was (weer) een gezellig dagje korfbal. Jannie Elzinga. Aller eerst bedankt de FAN Jannie Elzinga voor het vorige verslag. Ook deze keer komt de tegenstander uit Drenthe namelijk het grote Dos 46 uit Nijeveen. De wedstrijd begon redelijk goed met de verdediging maar toch scoorde Dos vijf keer de eerste helft, in de tweede helft werd er niet echt goed meer gespeeld door Kvh wat dan ook tot resultaat had dat Dos uit liep naar een 0--10 voorsprong maar toch scoorde KVH nog de ere treffer door RUNA. Hierna ging Dos nog even door met scoren en liep uit naar de eindstand 1--13. De wedstrijd werd met veel kabaal vanaf de tribune gevolgd (sommige supporters zochten een andere plek op) hierbij werd alles wat was mee genomen ook gebruikt ( toeters, ratels, de bekende handjes) ook werd er door het plubliek van Dos gereageerd op het thuis plubliek, na de wedstrijd sprak het plubliek en de coach van Dos van een leuke sfeer tijdens de wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen ASKO (ja hoor weer uit drenthe) om 10:00 uur op 28 Febr thuis. Dan gaan de Jongens en Meiden weer proberen om de punten thuis te houden........... nog een tip van een supporter voor de andere supporters die niet van al dat kabaal houden neem oordopjes mee want het wordt steeds luider langs de lijn ( op de tribune). EEN AANWEZIGE FAN...... Aller eerst even de geblesseerden van E1 Daphne ( knie) en Lisa ( Pols) van harte beterschap te wensen, en hopelijk zijn zij er weer bij als E1 weer op het veld gaat spelen. Ook deze keer kwam de tegenstander uit het Drentse land naar Hoogkerk om tegen E1 te spelen namelijk het altijd lastige ASKO uit Assen. De wedstrijd begint goed voor E1 er wordt goed verdedigd en aanvallend loopt het ook goed wat dan ook de 1-0 betekend.Een prima schot van WILFRED verdwijnt in de korf, maar dat is ook het teken voor Asko om gelijk het betere van het veldspel te laten zien en gelijk te maken om er daarna nog twee keer te scoren wat de rust stand van 1-3 op het scorebord brengt. Helaas valt ROSANNE in de eerste helft uit met een enkel blessure zij wordt vervangen door WENDY die goed invalt. De tweede helft begint met gelijk weer een score voor Asko dat daarna uit loopt naar een 1-6 voorsprong die helaas voor E1 niet meer in te halen is. Het lukt E1 maar niet om de punten in Hoogkerk te houden deze competitie, volgende week 07-03 gaat het weer naar het Drenste land dan tegen RITOLA uit Zuidlaren om 14:30 uur. Hopelijk gaat het E1 dan een keer lukken om de punten te pakken, want dat verdienen de jongens en meiden van E1 toch ook wel eens een keer. Het plubliek was tijdens de wedstrijd niet zo luidruchtig als normaal ( er was geklaagd vanuit de spelersgroep) en heeft hier dan ook gehoor aan gegeven en allen bij het doelpunt van zich laten horen.

29


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Verder maakte KIRSTEN bekend dat zij aan het einde van het seizoen stopt met het coachen van E1. EEN AANWEZIGE FAN Op deze mooie zaterdagmiddag verzameld E1 zich om 13:30 uur voor hun laatste uit wedstrijd van dit zaal seizoen en u raad het al.......... wederom wordt koers gezet naar Drenthe dit maal naar het pittoreske Zuidlaren. Ook deze keer gaan er twee dames ROSANNE en MARLOES mee van E2 om de geblesseerde DAPHNE en LISA te vervangen. DAPHNE was ook mee om haar team aan te moedigen. De wedstrijd begint en de meegereisde supporters van KVH moeten even omschakelen omdat hun KVH vandaag in het Blauw speelt. Ritola gaat gelijk op jacht naar een vroege voorsprong wat ze ook lukt ze scoren gelijk 2x maar KVH laat zich van hun goede kant zien en scoren de 2-1, prima score van LISANNE toch scoort Ritola gelijk weer en loopt uit naar 3-1 en weer komt de aansluitings treffer voor KVH dit maal is het CAS die scoort 3-2. Toch is Ritola niet van plan om KVH in de wedstrijd terug te laten komen en scoort nog 3x wat de rust stand 6-2 op het elektronische scorebord brengt ( toch leuk z'n bord ook voor het plubliek). Na rust begint KVH weer met goed verdedigen aan de tweede helft toch is het weer Ritola wat scoort 7-2 uit een prima op gezette aanval van KVH komt dan toch de 7-3(RUNA) op het bord, maar Ritola laat middels een paar mooie aanvallen zien dat zij toch wat verder zijn en lopen uit naar 10-3 wat tevens de eindstand op het bord is. De meegereisde supporters vanuit Hoogkerk hadden tijdens de wedstrijd soms het idee dat zij aan de route van de Drentse wandelvier daagse zaten zoveel werd er met de bal gelopen. Het plubliek was het er over eens dat de scheids geen thuisfluiter was maar gewoon haar dag niet had. Blijft het feit dat de jongens en meiden van E1 weer met lege handen terug keerde naar Hoogkerk. Volgende week de laatste wedstrijd in de zaal thuis tegen KIOS uit .................... jawel.............. RUINEN................. Drenthe om 12:00 uur. Ook deze keer gaat E1 weer vol voor de winst wat toch een keer moet lukken deze zaal competitie.(Misschien leuk om voor een volle tribune de laatste wedstrijd te spelen dus nodig iedereen uit om te komen kijken). EEN MEEGEREISDE FAN. Hierbij het laatste verslag van deze zaalcompetitie van E1.......... Ook deze keer kwamen de tegenstanders uit het Drentse land naar Hoogkerk voor de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen. De wedstrijd begon goed voor KVH want MARTIJN zet de 1-0 op het scorebord maar Kios maakt er meteen weer een wedstrijd van door de 1-1 te scoren. Toch bleef E1 goed spelen en kwam de 2-1 op het bord door een score van RUNA ook nu werd er gelijk weer gescoord door Kios 2-2. Hierna kreeg Kios het betere van het spel en liep uit naar een 2-3 ruststand. De tweede helft begon weer goed voor E1 maar de bal wou niet door de korf en dan wordt er niet gescoord daar in tegen lukte het kios wel om de bal door de korf te krijgen en uit te lopen naar 2-7. wat ook de eindstand van deze wedstrijd was. Ook deze keer werd E1 weer ondersteund door enkele dames van E2 ( WENDY, ROSANNE,LYNN en MARLOES) die al een wedstrijd in de benen hadden maar toch goed speelde DAMES BEDANKT. Verder werden ook LISA en DAPHNE weer op de tribune gezien, leuk meiden dat het weer wat beter gaat met de blessures. Ook op de tribune werd er mee geleefd met E1 gezien het aantal toeschouwers war de wedstrijd heeft gevolgd. Helaas heeft E1 dit zaalseizoen dan geen wedstrijd winnend kunnen afsluiten,toch werd er iedere wedstrijd weer VOL voor de OVERWINNING gespeeld dat verdiend ook een

GROOT

COMPLIMENT.Nog een keer in de zaal trainen en dan weer het veld op. Ook dan gaat E1 weer proberen om de punten mee te nemen naar Hoogkerk waar de wedstijden ook gespeeld worden..............(hopelijk in het groningse land????????????).

EEN AANWEZIGE FAN.

30


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Eindstanden zaalcompetitie 2008-2009

DE

STANDEN IN D E POUL ES VAN

H OOGKERK

OVERGANGSKLASSE D 1 LDODK 1

14 11 3

0 25

285

180 (105)

195

2 Eibernest / Vrolijk 1

14

6 4

4 16

176

(19)

2 Hoogkerk 1

14

7 2

5 16 226 231

(-5)

4 Amicitia 1

14

7 1

6 15

213

208

(5)

5 De Hoeve 1

14

6 2

6 14

218

223

(-5)

6 Rodenburg 1

14

5 3

6 13

207

206

(1)

7 KVA 1

14

5 1

8 11

195

240 (-45)

175

250 (-75)

8 Blauw Wit Heerenveen 1 14

1 0 13

2

B- A S P I R A N T E N H O O F D K L A S S E A 1 Dalto / DSB B1

14 12 1

1 25

252

118 (134)

2 OA / Hotel Warnsborn B1 14 12 0

2 24

180

111

3 Hoogkerk B1

14 10 1

3 21 197 122 (75)

4 DOS '46 B1

14

6 0

8 12

128

166 (-38)

5 De Meeuwen B1

14

5 1

8 11

112

165 (-53)

6 Rigtersbleek B1

14

4 1

9

9

124

156 (-32)

7 Sparta B1

14

2 1 11

5

102

174 (-72)

7 KVZ B1

14

2 1 11

5

114

197 (-83)

(69)

N O O R D R E S E R V E K L A S S E 2D 1 Hoogkerk 2

14 11 0

3 22 252 190

2 De Hoeve 2

14 10 1

3 21

217

177

(40)

3 Drachten / vd Wiel 4

14

8 1

5 17

224

199

(25)

4 Nic. / Alfa-college 6

14

7 2

5 16

197

190

(7)

5 Ritola 2

14

6 1

7 13

213

219

(-6)

6 DOS '46 4

14

4 3

7 11

199

200

(-1)

6 Leeuwarden 3

14

5 1

8 11

173

175

(-2)

8 SCO 5

14

0 1 13

135

260 (-125)

1

(62)

N O O R D R E S E R V E K L A S S E 4I 1 Hoogkerk 3

12 12 0 0 24 238 130 (108)

2 Koru 2

12

8 1 3 17

163

138

(25)

3 Club Brothers 2

12

6 1 5 13

127

133

(-6)

4 Dio 3

12

6 0 6 12

157

157

(0)

5 Asko 4

12

3 1 8

7

137

180

(-43)

6 VKC 3

12

3 0 9

6

139

165

(-26)

7 Nic. / Alfa-college 8

12

2 1 9

5

129

187

(-58)

N O O R D R E S E R V E K L A S S E 5Q 1 Hoogkerk 4

12 10 1

1 21 188 123 (65)

2 Noordenveld 5

12

9 1

2 19

163

115

(48)

3 Wees Kwiek 1

12

8 1

3 17

166

95

(71)

4 NKC 2

12

6 1

5 13

124

116

(8)

5 Nic. / Alfa-college 9

12

3 0

9

6

122

151 (-29)

5 Goorecht / Proline 5

12

3 0

9

6

84

165 (-81)

7 VDW-OLS 7

12

1 0 11

2

70

152 (-82)

31

IN

H OOG KERK


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

NOORD MIDWEEK KLASSE B 1 DWA MW1

12 12

0

0 24 176

79

(97)

2 Asko MW1

12 10

0

2 20 151

99

(52)

3 Korwi MW1

12

6

0

6 12 122

123

(-1)

4 WSS MW1

12

4

0

8

8

94

124

(-30)

4 Nowegro MW1

12

4

0

8

8

79

146

(-67)

6 Stadskanaal '74 MW1

12

3

0

9

6 110

126

(-16)

6 Hoogkerk MW1

12

3 0

9

6

87 122 (-35)

N O O R D B- A S P I R A N T E N K L A S S E 2B 1 Rodenburg B1

14 11 0

3 22

134

65

(69)

1 Hoogkerk B2

14 10 2

2 22 115

70

(45)

3 Asko B2

14 10 1

3 21

155

68

(87)

4 HHV B1

14

8 1

5 17

114

78

(36)

5 DWA B1

14

7 0

7 14

90

83

(7)

6 Niek B1

14

6 0

8 12

90 105

(-15)

7 Zunobri B1

14

2 0 12

4

59 164 (-105)

8 Des B1

14

0 0 14

0

35 159 (-124)

N O O R D C- A S P I R A N T E N K L A S S E 1A 1 Hoogkerk C1

12 9 2

1 20 140

85

(55)

2 DOS '46 C1

12

9

1

2 19

132

80

(52)

2 Stadskanaal '74 C1

12

9

1

2 19

146

96

(50)

4 Ritola C1

12

6

2

4 14

135

85

(50)

5 Asko C1

12

4

0

8

8

116 123

(-7)

6 Thrianta C1

12

2

0 10

4

89 132

(-43)

7 VDW-OLS C1

12

0

0 12

0

27 184 (-157)

Wij gaan naar het NK!!! Vorig jaar liepen we het NK tot twee keer toe mis. Dit jaar konden we weer een gooi doen naar dit toernooi. C1 moest op het veld even loskomen maar zat daarin ook in een vrij zwakke poule. In de zaal daarentegen kregen we volop tegenstand en vanaf dat moment zijn we met sprongen vooruit gegaan. Als trainers/coaches is het vaak een genot om jullie te zien spelen en je ziet het, als je maar doorgaat kom je er vanzelf! Heel de competitie hebben wij niet bovenaan gestaan, en wat is dan een beter moment om deze positie in de laatste competitieronde te veroveren? De districtsfinale die hierop volgde liet duidelijk zien dat we steeds wat meer doen met onze ervaringen. Sterke poules, inmiddels al twee verloren districtsfinales en natuurlijk de tomeloze inzet waren de ingrediĂŤnten die ons een plekje op het Nederlands Kampioenschap in Roermond heeft bezorgd! Niels

N O O R D C- A S P I R A N T E N K L A S S E 2B 1 NKC C1

12 11 0

1 22 124

48

(76)

2 Asko C2

12

9 0

3 18 107

53

(54)

2 OWK C1

12

9 0

3 18

81

54

(27)

4 EKC 2000 C1

12

5 0

7 10

71

91

(-20)

5 DWA C1

12

4 1

7

9

54

74

(-20)

6 Flamingo's C1

12

3 1

8

7

62

73

(-11)

7 Hoogkerk C2

12

0 0 12

0

26 132 (-106)

32


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

N O O R D D- P U P I L L E N K L A S S E 1A 1 VDW-OLS D1

12 11

1

0 23 103

41

(62)

2 Vitesse D1

12

9

1

2 19 110

73

(37)

3 Hoogkerk D1

12

7 0

5 14

71

68

(3)

4 NKC D1

12

5

1

6 11

66

63

(3)

5 Asko D2

12

4

1

7

9

48

61 (-13)

6 Ritola D1

12

3

0

9

6

57

96 (-39)

7 Zkc '19 D1

12

1

0 11

2

53 106 (-53)

N O O R D D- P U P I L L E N K L A S S E 2D 1 Nic. / Alfa-college D1

12 11 1

0 23 101

40

(61)

2 Korulos D1

12

7 2

3 16

84

53

(31)

3 Rodenburg D1

12

7 1

4 15

68

34

(34)

4 Stadskanaal '74 D1

12

6 2

4 14

81

75

(6)

6 11

(-1)

5 Asko D3

12

5 1

57

58

6 Hoogkerk D2

12

1 1 10

3

31

92 (-61)

7 WSS D1

12

0 2 10

2

44 114

(-70)

Dit was een zaalseizoen van een team dat eigenlijk niet in de juiste klasse zat. Toch hebben we elke wedstrijd met plezier gespeeld. En door onze inzet zijn we niet eens laatste geworden. Onze beste wedstrijd was tegen de kampioen die we maar net verloren. Nu weer op het veld en dan zullen we laten zien dat we kunnen korfballen. Marcel

N O O R D E- P U P I L L E N 8 T A L K L A S S E 1 B 1 Asko E1

14 12 2

0 26

87

22

(65)

2 VDW-OLS E1

14 11 1

2 23

57

35

(22)

3 KIOS E1

14

6 4

4 16

54

55

(-1)

4 Ritola E1

14

6 3

5 15

70

66

(4)

5 Thrianta E1

14

5 3

6 13

44

52

(-8)

6 DOS '46 E1

14

5 1

8 11

78

54

(24)

7 EKC 2000 E1

14

3 2

9

8

38

62

(-24)

8 Hoogkerk E1

14

0 0 14

0

16

98 (-82)

Geen wedstrijd gewonnen, maar toch keer op keer weer volledig voor de winst gaan. De afgelopen zaalperiode trof E1 goede tegenstanders. Telkens wisten ze de eerste helft mooi bij te blijven (vaak een ruststand met maar 1 of 2 doelpunten verschil), maar de tweede helft gingen de schoten er niet meer in en verloren ze de concentratie in de verdediging. Heel jammer, maar de toeschouwers en coaches hebben hele mooie wedstrijden gezien. Tijdens de zaalperiode hebben we Lisa (polsblessure) en Daphne (knieblessure) een tijdje moeten missen, we hopen dat ze ons op het veld weer komen versterken. Door deze blessures hebben een aantal spelers van E2 met ons meegespeeld, hiervoor nogmaals onze dank. Op het veld gaan we een klasse lager spelen in de hoop dat de spelers van E1 tegenstanders van hun eigen kaliber tegenkomen. Ook zal Rosanne, in de zaal spelend in E2, ons op het veld komen versterken. We wensen haar en natuurlijk de rest van E1 veel plezier op het veld. Hierbij willen we de "(meegereisde) fan'' voor de ontzettend leuke wedstrijdverslagen. We kijken al uit naar de verslagen van de veldwedstrijden. Kirsten, Karin, Linda en Manon

33


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

N O O R D E- P U P I L L E N 8 T A L K L A S S E 2 K 1 Rodenburg E1

12 12

0

0 24 133

2 Noordenveld E1

12 10

0

2 20

60

22

5 (128) (38)

3 Zunobri E1

12

7

1

4 15

66

20

(46)

1

6 11

14

36

(-22)

4 Asko E3

12

5

5 Hoogkerk E2

12

2 2

8

6

8

6 Vitesse E2

12

2

1

9

5

13

64

(-51)

7 WSS E3

12

1

1 10

3

6

90

(-84)

63 (-55)

Dit zaalseizoen zat E2 in een poule met 3 ontzettende goede tegenstanders waarbij je kon zien dat ze al een tijdje samen spelen en deze wedstrijden werden dan ook dik verloren maar toch pakten ze de positieve dingen eruit E2 wilde ook graag zo gaan korfballen als deze tegenstanders en tuurlijk lukt dit niet in ĂŠĂŠn keer maar toch zagen de supports veel verbeteringen in de volgende wedstrijden en begonnen we punten te pakken. Met uiteindelijk een vijde plek op de ranglijst vind ik dat jullie best trots op jullie zelf kunnen zijn en met een beetje meer zelfvertrouwen kunnen jullie heel hoog eindigen op het veld. Monique en Linda

N O O R D F- P U P I L L E N 4 T A L K L A S S E 2 G 1 Zunobri F1

14 13

0 27 134

22 (112)

2 Hoogkerk F1

14

9 0

1

5 18

44

38

(6)

3 Ritola F2

14

7

1

6 15

36

45

(-9)

4 Roda '70 F1

14

6

2

6 14

26

25

(1)

4 Noordenveld F1

14

7

0

7 14

28

38 (-10)

6 VDW-OLS F3

14

4

2

8 10

42

46

6 Nic. / Alfa-college F2

14

4

2

8 10

28

81 (-53)

8 Goorecht / Proline F1

14

1

2 11

12

55 (-43)

4

34

(-4)


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

TUSSENSTANDEN VELDCOMPETITIE SEIZOEN 2008-2009 KNK V K L A S S E 1A 1 LDODK 1

7

7

0

0 14

1 Hoogkerk 1

7

7

0

0 14 108

126

79 (29)

55

(71)

3 Zkc '19 1

8

5

1

2 11

105

95

(10)

4 VDW-OLS 1

8

4

1

3

9

107

86

(21)

5 Steeds Hooger 1

8

2

1

5

5

78

83

(-5)

6 Rigtersbleek 1

8

2

0

6

4

78 120 (-42)

7 Asko 1

8

1

1

6

3

87 120 (-33)

8 SIOS 1

8

0

2

6

2

81 132 (-51)

N O O R D R E S E R V E K L A S S E 2C 1 Nic. / Alfa-college 5

8

8

0

0 16

2 Hoogkerk 2

8

6

0

2 12 119

127

86 (33)

78

(49)

3 LDODK 4

8

5

1

2 11

104

89

4 Zkc '19 2

8

4

0

4

8

97

94

(3)

5 Blauw Wit Heerenveen 3

8

3

1

4

7

91

98

(-7)

6 ROG 3

8

3

0

5

6

85

97 (-12)

7 Wordt Kwiek 2

8

1

0

7

2

79 117 (-38)

7 WSS 2

8

1

0

7

2

76 119 (-43)

(15)

N O O R D R E S E R V E K L A S S E 4F 1 Hoogkerk 3

7

7

0

0 14

88

51 (37)

2 Korwi 2

7

5

0

2 10

73

64

(9)

3 VDW-OLS 5

7

3

1

3

7

77

62

(15)

3 Halen 2

7

3

1

3

7

71

66

(5)

5 Club Brothers 2

7

3

0

4

6

59

67

(-8)

6 Des 2

6

1

0

5

2

31

53 (-22)

7 Akc '54 / Spes 2

7

1

0

6

2

42

78 (-36)

35


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Wedstrijdprogramma 2e deel veldseizoen 2008-2009 Zaterdag 11-4-2009 Hoogkerk 1 Hoogkerk 2 Hoogkerk B1 Hoogkerk B2 Hoogkerk C1 Korwi C1 Hoogkerk D1 Noordenveld D2 Asko E2 Hoogkerk E2 Asko F1

Aanvang Accommodatie - LDODK 1 - ROG 3 - Thrianta B1 - DWA/Argo B1 - Stadskan. '74 C1 - Hoogkerk C2 - Noordenveld D1 - Hoogkerk D2 - Hoogkerk E1 - AKC '54 E1 - Hoogkerk F1 -

18:00 16:30 15:15 14:00 12:45 12:00 11:30 11:00 11:00 11:30 10:00

Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk Vitusholt,Winsch. (G) Hoogkerk SP Roden (G) Marsdijk, Assen (G) Hoogkerk (G) SP Marsdijk (G)

Aanvang Accommodatie

Dinsdag 15-4-2009 Stadskan. '74 MW1

- Hoogkerk MW1

Zaterdag 18-4-2009 Blauw-Wit (He) B1 Blauw-Wit (He) C1 Nic./Alfa-college D1 Hoogkerk D2 Hoogkerk E1 Goorecht E1 Hoogkerk F1

- Hoogkerk B1 - Hoogkerk C1 - Hoogkerk D1 - Nic./Alfa-col.D2 - WSS E1 - Hoogkerk E2 Roda '70 F2

Zondag 19-04-2009 Hoogkerk 1 Korwi 2 Nic./Alfa-college 9

- SIOS (W) 1 - Hoogkerk 3 - Hoogkerk 4

Woensdag 22-4-2009 Hoogkerk MW1

- VDW/OLS MW1

Zaterdag 25-4-2009 Hoogkerk B1 Hoogkerk B2 Leeuwarden C1 Hoogkerk C2 Ritola D1 Hoogkerk D2 Hoogkerk E1 DWA E1 Hoogkerk F1

- Quick '21 B1 - Nic./Alfa-col.B1 - Hoogkerk C1 - DWA C2 - Hoogkerk D1 - NKC (N) D2 - Club Brothers E1 - Hoogkerk E2 - DWA F2

Zondag 26-4-2009 Steeds Hooger 1 Blauw-Wit (He) 3 Hoogkerk 3 Hoogkerk 4

- Hoogkerk 1 - Hoogkerk 2 - Club Brothers 2 - Noordenveld 5

19:30 Pagedal, Stadskan. (G) Aanvang Accommodatie

11:15 11:00 10:00 10:00 11:15 10:00 10:00

Heerenveen Heerenveen Oranjew-stadion, Gron. Hoogkerk Hoogkerk (G) Kalkwijck, Hoogezand Hoogkerk (G)

Aanvang Accommodatie

14:30 Hoogkerk 13:00 Vitusholt,Winsch, (G) 10:00 Oranjew-stadion, Gron. Aanvang Accommodatie

20:00 Hoogkerk Aanvang Accommodatie

13:45 12:30 11:15 11:15 12:15 10:00 11:00 10:00 10:00

Hoogkerk Hoogkerk Kalverdijkje,L'warden Hoogkerk SP De Zwet, Zuidlaren Hoogkerk Hoogkerk (G) 4E Vak, Winsum (G) Hoogkerk (G)

Aanvang Accommodatie

14:30 11:30 11:30 10:00

Orderbos, Apeldoorn Heerenveen Hoogkerk Hoogkerk

36

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s J.C. Vries

Leonie van der Leij 11:00 Elzinga, Jansen, Siesling, Strating Ietsen 10:00 Van Heuvelen, Tamming, Corpier 10:00 Alkema, Swint, Poort Michelle 9:00 Coach, Kiers, Komdeur

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 18:45 onderling regelen Vertrek 9:45 9:30 9:15

Scheidsrechter/Auto’s Coach, Flokstra, Hatenboer Coach, Klein, vd Veen Coach, Elzinga,Kenter Roel Eline 9:00 De Jong, vd Kroft, Oldenburger Linde

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s H. Bakker 12:00 onderling regelen 9:15 onderling regelen Vertrek Scheidsrechter/Auto’s Gerjan Vertrek Scheidsrechter/Auto’s Sander 9:45 Swint, Aalders, vd Vorst Niek 11:15 Coach, Meijer, Gerda Bertjan Leonie Vaartjes 9:00 Coach, Zwier, De Haan Linde Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 11:30 H.C. van Holland 9:45 speler 3e team


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Aanvang Accommodatie

Zaterdag 2-5-2009 Thrianta B1

- Hoogkerk B1

Woensdag 6-5-2009 VDW-OLS MW1

- Hoogkerk MW1

Zaterdag 9-5-2009 Quick '21 B1 Nic./Alfa-college B1 Hoogkerk C1 DWA C2 Hoogkerk D1 NKC (N) D2 Club Brothers E1 Hoogkerk E2 DWA F2

- Hoogkerk B1 - Hoogkerk B2 - Leeuwarden C1 - Hoogkerk C2 - Ritola D1 - Hoogkerk D2 - Hoogkerk E1 - DWA E1 - Hoogkerk F1

Zondag 10-5-2009 VDW-OLS 1 Nic./Alfa-college 5 Halen 2 Noordenveld 5

- Hoogkerk 1 - Hoogkerk 2 - Hoogkerk 3 - Hoogkerk 4

Woensdag 13-5-2009 Hoogkerk MW1

- Stadskan. '74 MW1

Zaterdag 16-5-2009 DWA/Argo B1 Stadskanaal '74 C1 Hoogkerk C2 Noordenveld D1 Hoogkerk D2 Hoogkerk E1 AKC '54 E1 Hoogkerk F1

- Hoogkerk B2 - Hoogkerk C1 - Korwi C1 - Hoogkerk D1 - Noordenveld D2 - Asko E2 - Hoogkerk E2 - Asko F1

Zondag 17-5-2009 Hoogkerk 1 Hoogkerk 2 Hoogkerk 3 Hoogkerk 4

- ZKC '19 1 - ZKC '19 2 - DES (N) 2 - Nic./Alfa-col.9

Woensdag 20-5-2009 WSS MW1

- Hoogkerk MW1

Zaterdag 23-5-2009 Hoogkerk B1 Hoogkerk B2 Hoogkerk C1 WSS C1 Hoogkerk D1 Nic./Alfa-college D2 WSS E1 Hoogkerk E2 Roda '70 F2

- Blauw-Wit (He) B1 - Club Brothers B1 - Blauw-Wit (He) C1 - Hoogkerk C2 - Nic./Alfa-col.D1 - Hoogkerk D2 - Hoogkerk E1 - Goorecht E1 - Hoogkerk F1

11:15 SP Hoogev.(G) Aanvang Accommodatie

19:30 Hoogspanning Assen Aanvang Accommodatie

10:00 14:00 11:15 11:15 10:00 13:30 11:15 10:00 11:00

De Kamp, Oudega (G) Groningen Hoogkerk Winsum (G) Hoogkerk SP Holten, Marum (G) Vinkhuizen, Groningen Hoogkerk (G) Winsum (G)

Aanvang Accommodatie

14:30 13:00 14:30 10:00

Hoogspanning, Assen Oranjew-stadion, Gron. De Drift, Hooghalen (G) SC Roden (G)

Aanvang Accommodatie

20:00 Hoogkerk Aanvang Accommodatie

12:30 12:15 11:15 10:00 10:00 11:00 11:00 10:00

Winsum (G) Pagedal, Stadskan. (G) Hoogkerk Roden (G) Hoogkerk Hoogkerk (G) Oes Stee, Anderen (G) Hoogkerk (G)

Aanvang Accommodatie

14:30 13:00 11:30 10:00

Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk

Aanvang Accommodatie

19:30 Wageman,O Pekela (G) Aanvang Accommodatie

13:45 12:30 11:15 14:30 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00

Hoogkerk Hoogkerk Hoogkerk Wageman,O Pekela (G) Hoogkerk Oranjew,stadion, Gron. Wageman,O Pekela (G) Hoogkerk (G) SC Delfzijl (G)

37

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 9:45 Coach, Swiersema, Annet Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 18:30 onderling regelen Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 8:45 Coach, Vd Vorst, Stoit 13:15 Coach, Swiersema, Drijfhout 10:15 Lap, Meijer, Vijfschaft, Welvering Bertjan 12:45 Lasut, Zijlstra, Postma 10:30 Corpier, Triemstra, Kroezen Yvonne 10:00 Coach, Engelsman, Spoor Vertrek 12:30 11:45 13:30 9:00

Scheidsrechter/Auto’s onderling regelen onderling regelen onderling regelen onderling regelen

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s Agnes Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 11:30 Coach, Kenter, vd Molen 10:45 Coach, Vijfschaft, Flokstra Niek 9:00 Coach, wesselink, Runhardt Douwe Ietsen 10:00 Wierema, Elzinga, Mellema Leonie V. Vertrek Scheidsrechter/Auto’s

speler 3e team Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 18:15 onderling regelen Vertrek Scheidsrechter/Auto’s Gerjan 13:15 Grootjans, Vd Molen, Werkman, Sander 9:15 De Cuba, Buikema, Dirkzwager 8:45 Wesselink, Elzinga, Spoor Roel 10:00 Coach, Ruijgrok, Venhuis


Korfbalvereniging Hoogkerk

April 2009

Aanvang Accommodatie

Zondag 24-5-2009 LDODK 1 LDODK 4 AKC '54/Spes (E) 2 Club Brothers 3

- Hoogkerk 1 - Hoogkerk 2 - Hoogkerk 3 - Hoogkerk 4

Woensdag 27-5-2009 Hoogkerk MW1

- WSS MW1

Zaterdag 6-6-2009 Club Brothers B1 Hoogkerk C2

- Hoogkerk B2 - WSS C1

Zondag 7-6-2009 Hoogkerk 1 Hoogkerk 2 Hoogkerk 4

- Rigtersbleek 1 - Wordt Kwiek 2 - Club Brothers 3

14:30 16:00 10:00 11:30

Kortezwaag, Gorredijk Kortezwaag, Gorredijk Oes Stee, Anderen (G) Vinkhuizen, Groningen

Aanvang Accommodatie

20:00 Hoogkerk Aanvang Accommodatie

Vertrek 13:00 13:00 9:00 10:45

Scheidsrechter/Auto’s onderling regelen onderling regelen onderling regelen onderling regelen

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s Gerjan

12:00 Vinkhuizen 10:00 Hoogkerk

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s 11:15 Coach, Staal, Wever Yvonne

Aanvang Accommodatie

Vertrek Scheidsrechter/Auto’s

14:30 Hoogkerk 13:00 Hoogkerk 11:30 Hoogkerk

speler 3e team

Digitaal weekbericht Houdt het weekbericht in de gaten voor eventuele wijzigingen en het laatste nieuws. Het weekbericht verschijnt iedere zondagavond, ontvangt u nog geen weekbericht, maar wil hem wel graag ontvangen, stuur dan even een mailtje naar redactie@kvhoogkerk.com Digitale verspreiding clubblad KVH Wil je voortaan het clubblad digitaal ontvangen, stuur dan een mail naar: redactie@kvhoogkerk.com Dit is alleen mogelijk voor leden en donateurs

Kijk voor de uitslagen en standen bij de uitslagendienst van www.kvhoogkerk.com of www.antilopen.nl of op www.knkv.nl

38

clubblad april  

clubblad april