Page 1

Kuxabladet Din lokaltidning i Ockelbo, Hamrånge och Järbo

Januari 2012 • Årgång 2 • Nummer 8

Tel: 073-584 52 37 • E-post: redaktion@kuxabladet.se

Utförsåkning i Ockelbo och Järbo

Ansvarig utgivare: Ulf Gräsberg

Ninja Revelj är vår nya Ätvärt-redaktör

sida 9

sidorna 22,23

Kuxabladets stora fisketävling

sida 8

En djupdykning i kommunarkivet sida 20

Från Ockelbo till Australien

sidorna 18,19

Jädraås skidskyttestjärna

sidorna 14, 15

f.o.m. 120201

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.


2

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Tvåan

Kuxabladet Innehållsförteckning Insändare .......................................... 3 Debatt ................................................ 4 Jakt & Fiske ...................................... 8 Cecilia .............................................. 12 Profilen ........................................... 14 Andligt ............................................. 16 Resereportage .............................. 18 Från kommunarkivet ................... 20 Läsarbilder ...................................... 21 Ätvärt ............................................... 23 Familj ............................................... 24 Kuxakrysset ................................... 26

Medarbetare

Nytt år, nya möjligheter Ulf Gräsberg

Madeleine Markström

Ansvarig utgivare

Skribent

Sandra Tagesson

Sara Wennerqvist

Skribent

Skribent

Anna-Karin Bodell

Cecilia Hed Malmström

Skribent

Skribent

Erik Andersson

Ninja Revelj

Skribent

Matskribent

Kjell Jansson

Robert Antman

Korsordsmakare

Illustratör

Anders Norén

Veine Bergh

Layoutansvarig

Layout

Äntligen har det vänt. November­ mörkret kan göra vem som helst mer eller mindre deprimerad. Även mig. Nu blir dagarna ljusare och vi går förhoppningsvis mot en under­ bar varm sommar. Det händer att folk frågar mig vad jag gör nu när jag inte arbetar som lärare längre. Jag svarar att jag ­producerar en lokaltidning och då blir följdfrågan ofta; men vad gör du på riktigt då? Ja, vad svarar men då? Det här är mitt jobb och jag ä­ lskar de utmaningar man ställs inför. Och det viktigaste av allt är att detta projekt har en enorm potential att utveckas ytterligare. en medel­ ålders man som berättade hur illa behandlad hans son hade blivit av sin lärare. Samma eftermiddag kommer en mamma in på redaktionen och berättar om hennes ­ erfarenheter när det gäller många dyslektikers situation i kommunen. Pensionären och den förre detta ­ reseledaren ­Reidar Olsson är uppriktigt upprörd över hur dåligt skyltat vårt om­ råde är. Han menar nu när Ockelbo fått fler turister så borde det vara många fler skyltar som talar om för ­turist­erna vart de skall åka. Vi får se om den nya utvecklingschefen Monica Järnkvist kan göra något åt detta problem. Mer om det i febru­ arinumret. HÄROMDAGEN VAR DET

Telefon: 073-584 52 37 Ansvarig utgivare: Ulf Gräsberg Upplaga: 11 000 exemplar Tryck: MittMedia Print AB Ordinarie utgivning: Den 24:e varje månad Ordinarie manusstopp: Den 12:e varje månad

Vi är tacksamma för alla tips och ni läsare är alltid välkomna till vår lilla och mysiga redaktion för att diskutera framtida ­ ­ nummer av ­tidningen. Redaktionen kommer­ i regel att vara bemannad m ­ ellan 8:00-16:00 alla vardagar. Nu erbjuder­ vi fotografering och ­ A4-fotografi för endast 50 kronor. Det är bara att titta in. DET ÄR GLÄDJANDE

att se vilken ­positiv respons Kuxabladet får av människor ute i vårt utgivnings­ område och av ­ tidningens prenumeranter runt om i l­andet. ­ Kuxabladet utvecklas hela tiden och redan i det här numret ser ni ett par nya reportage som k ­ ommer vara återkommande ­inslag. Emma Hedin är en av många före detta ­ockelboungdomar som ­prövar lyckan någonstans ute i stora ­ världen. Hon skriver själv om sitt äventyrliga liv på sidorna 18-19. Tipsa Kuxabladet om ni vet någon som har emigrerat­till ett ­ annat land. Anja Helldal är Ockelbos nya arkivarie och hon kommer att gräva i arkiven för att hitta gamla spännande bilder och dokument ­ som ni läsare kan roas av. Vi välkomnar också fyra nya ­ansikten som kommer att bidra med material. Från vänster Veine Bergh som kommer att arbeta med layout, skribenten Madeleine Markström, Adress: Stationsgatan 7, 816 30 Ockelbo Hemsida: www.kuxabladet.se Facebook: www.facebook.com/kuxabladet E-post redaktion: redaktion@kuxabladet.se E-post annonser: annonsera@kuxabladet.se E-post medarbetare: fornamn@kuxabladet.se

järboskribenten ­Anna-Karin Bodell och fotografen Sandra Tagesson. Ny matmamma för Kuxabladet är stjärnkocken Ninja Revelj och det blir sannerligen en ­upplevelse att få göra matreportage från hennes pensionat. I det här numret visar hon hur laxfjäril med örtpotatis­ tillagas. UPPMANINGEN RÄDDA

Riobiografen lappar har synts på bibliotek och andra ställen i Ockelbo. De hårt ideellt arbetande eldsjälarna gör allt för att rädda den snart 100-åriga biografen. Digitaliseringen kostar ­ över en miljon och de pengarna finns inte. Min uppmaning till alla i ­ Ockelbo, Hamrånge och Järbo: gå och se film i äkta klassisk miljö. ­Innan ännu en biograf blir begravd. Läser i lokaltidningen att det är dålig närvaro på politikermötena.­ Det är viktigt att m ­änniskor engagerar sig politiskt och jag ­ beundrar de som orkar göra det. ­ Den fruktansvärt fula aulan på Per­ slundaskolan är ett dåligt forum att hålla fullmäktigemöten på. Det finns bättre lokaler att tillgå och då kanske fler kommer och lyssnar. Sara Andersson skriver mer om det på debattsidan.

Ulf Gräsberg Ansvarig utgivare

Eftertryck av tidningen förbjudes. Tidningen ansvarar inte för ej beställt insänt material. Kuxabladet förfogar över inskickade bilder och förbehåller sig rätten att kostnadsfritt publicera, arkivera och återanvända dem. Eventuell skatt på priser i Kuxabladets tävlingar betalas av vinnarna.


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

3

Insändare

Vill du göra din åsikt hörd? Kuxabladet når samtliga hushåll i Ockelbo Kommun, Hamrånge och Järbo – varje månad. Vi garanterar inte att mottagna insändare publiceras, och vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material. E-postadress: insandare@kuxabladet.se • Postadress: Kuxabladet "Insändare", Stationsgatan 7, 816 30 Ockelbo

Ni har ingen rätt att ta Dubbel befolkning min cykel I höstas blev jag bestulen på min nyinköpta cykel, som var rejält ­skyddad med stabila lås. Eftersom cykel är mitt viktigaste transport­ medel har jag naturligtvis varit tvungen att köpa en ny, som jag för det mesta låser dubbelt, både med cykelns fasta lås och med ett nytt dyrt kabellås. För några veckor sedan skulle jag in och handla lite varor på ICA och låste bara det ena låset. När jag kom ut igen så var min dyra cykel borta. Som arbetslös och med bara några vikariat då och då har jag en

mycket knaper ekonomi. När någon vill att jag ska arbeta ringer de ofta på morgonen­ , och då måste jag med kort varsel ta mig dit. Det blir svårare­ nu. Jag förstår inte att man bara kan ta någon annans saker hur som helst och detta mitt på dagen. Hur vågar någon knipsa ett lås där det hela tiden vistas människor. Var det någon som såg detta? I sådana fall varför ingrep man inte?

Äntligen har vi fått bussar som går lite senare på helgerna och det är en viktig signal från beslutsfattarna att de lyssnar på sina medborgare. Få se om några år om detta visar sig att också befolkningen ökar. Detta har bussivrarna genom åren påstått. Ockelbo ligger ändå långt efter sina närmsta grannar Hamrånge. Från Norrsundet går det bussar ­varje dag kl. 23:15. På helgerna går det en

buss kl. 01:20. Nu förstår jag att vi inte kan ha stora bussar som går tomma eller halvtomma. Men kan inte de förträffliga Kuxabussarna­ användas även på senkvällar för att skjutsa Ockelbobor till staden? Då kommer vi att dubbla folk­ mängden i Oklahoma. Gärna kollektivt

Flitig cyklist

Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Äckliga fötter på badhuset Jag blir så irriterad över den ­eländiga fotvårdskultur som råder i badhusen och på andra offentliga inrättningar. Inte bara att gubbar­ na och även en del yngre blir allt ­fetare, de skiter också i att sköta sin fothygien. Med jämna mellanrum sitter de och slipar sina tassar med det

Tre smaker - tre kök CANADA

grövsta­sandpapper man kan hitta hos en handlare. Resultatet blir en sjö av gråvita äckliga smulor som vi andra måste klättra över. Jag hoppas att det är bättre inne hos damerna. Badgäst

Dom 3 första som beställer kök lämnar vi 15%=först till kvarn!

HAGA

SUNDBORN

www.canadakoket.com, www.hagakoket.com,

Byvägen 62, 816 31 OCKELBO Tel 0297-425 05, 070-205 56 35


4

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se FOTO: ANDERS NORÉN

Debatt

En politik som inte debatteras är inte en politik, det blir en klubb för ­inbördes beundran.

Du kan också påverka politiken Invånarna måste engagera sig mer i den politiska processen i Ockelbo kommun. När jag blev förtroendevald och fick mitt uppdrag att sitta i kom­ munfullmäktige var jag väldigt stolt. K ­ ommunfullmäktige för mig kändes som ett viktigt och heder­ samt uppdrag. Jag tycker fortfarande att det känns så. När jag kliver in på ­kommunfullmäktiges möten så får jag en speciell känsla i kroppen – en känsla av ansvar och stolthet. DET HÄNDER ATT JAG

möts av ­ ommentarer på byn om att man k inte kan påverka, att det man säger inte kommer fram till politiken och de beslutande organen i ­kommunen. Det finns ett sätt att göra något åt dessa problem som man som invånare i Ockelbo kommun kan ­upp­leva. Som politiker är vi alltid redo att höra om problem, funderingar men även ta del av förslag fån dig till oss. Idag på kommunfullmäktig­ es möten är det alldeles för litet ­deltagande. Det är få invånare som kommer och låter oss politiker ta del av tankar och funderingar. Det kan inte vara så att av kommunens alla invånare så är ­

? ! Sarah Andersson

Kommunfullmäktigeledamot för Socialdemo­kraterna i Ockelbo.

det bara fem stycken som har ett ­intresse för hur kommunen sköts. Jag som förtroendevald social­ demokrat vill ju att du som invånare skall berätta för mig hur du vill att kommunen skall se ut. Vad är ­viktigt att vi pratar om, vilka beslut är viktiga och framför allt, hur kan vi få kommunfullmäktige till en ­levande arena för debatt och kloka beslut. Beslut tagna efter en bra och näringsrik debatt som sätter liv i kommunen och blir en ”snackis” på byn. DET ÖPPNA PRATET

mellan politiker och den ”lilla” människan måste få en ny form, en levande arena. En politik som inte debatteras är inte en politik, det blir en klubb för ­ inbördes beundran och den sortens politik är inte jag beredd att leva med. Jag är förtroendevald av

Kommunfullmäktige

Invånarna i Ockelbo kommun har möjlig­ het att påverka politiken, men det kräver mer engagemang från allmänheten.

dig, just den ”lilla” människan som ­kanske inte vill vara politiker men ändå har så mycket viktigt att säga. Den politik vi presenterade i ­valet 2010 är den byggsten som jag ­jobbar efter. Valmanifestet var bra och hade många viktiga budskap. Den politiken som vi sa att vi skulle arbeta vidare med är jag stolt över och den politiken bedriver jag i ­kommunfullmäktige. Visst har socialdemokratin i Ockelbo kommun upplevt neder­ lag i beslut i kommunfullmäktige. Men det är sådana gånger det är så ­viktigt att jag vet vem jag jobbar för. Kommunfullmäktiges beslut är min arbetsordning. Även om det för mitt parti är en fråga där vi anser beslutets motsats så jobbar jag efter beslutet med öppna ögon. Det h ­ andlar hela tiden om att se ­möjligheter och göra det bästa av

situationen. MIN ÖNSKAN ELLER jag kanske skulle

säga min dröm är ju att vi ska hitta en lokal för våra fullmäktige­möten som motsvarar vikten av mötena. En lokal som kan ta emot fler åhöra­ re, som gör det lättare att presentera förändringar som k ­ommer under åren efter beslut från vår regering. Men viktigast av allt tycker jag att ditt deltagande är. Det är åt dig som invånare i kommunen som jag har fått äran att sitta i kommun­ fullmäktige. Tack vara dig får jag vara med och aktivt ta ställning för ­kommunen. Så jag skulle vilja att det kom fler och lyssnade vid mötena. Men i Ockelbo har vi en annan bra arena för diskussioner och det är torget, affären och på alla andra ställen där vi träffas spontant eller planerat. Det är din åsikt jag vill föra fram, dina förslag som jag vill jobba vid­ are med. Tack för ordet! Sarah Andersson (s)


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

5

Maja har haft Hårcentrum i 22 år

FÖR 12 ÅR SEDAN

blev Maja ensam ägare till företaget. Stina kände att hon ville göra något annat. – Men det var absolut

inte någon konflikt. Vi är ­fortfarande goda vänner. Företaget ser hon som sitt livsverk och hon kommer att fortsätta jobba med det så länge hon kan. – Det är skapandet och kontakten med människor som är det väsentliga. Vi har allt från småbarn som ­kommer hit till pensionärer från Bysjöstrand. Maja har idag tre ­hyrstolar som Karro Tholin, Ther­ ese Danneman och Inga-lill ­Axelsson hyr. – Vi är ett härligt gäng som har en bra teamkänsla. Men vi får inte glömma min hustomte Kent som får ­rycka ut med jämna mellan­ rum och laga och fixa saker.

NU

BOR DE I Gammel­ fäbodarna med sina vuxna barn Pontus och Joakim. – Vi trivs med lugnet och naturen. Det är ­ underbart att komma hem efter en lång arbetsdag, avslutar Maja Danbrink

FOTO: ULF GRÄSBERG

Hon utbildade sig till frisör och har arbetat med att skapa olika frisyrer på ­ tusen­tals människor. – Jag började på Sa­ long Weiss i Bromma och ­arbetade där några år. 1989 flyttade Maja och pojkvännen Kent från Stockholm till Smedgården i Åmot. – Vi har bägge släkt i när­ heten av Åmot och det är en väldigt vacker plats med naturen alldeles inpå hus­ knuten. Direkt efter flytten köpte hon och Stina Nyholm Christer Klippares salong i Femmanhuset i Ockelbo. – Den låg där nuvarande Café Trillin huserar. Där var vi fram till 1997 innan vi ­flyttade till de här lokalerna.

Kent är inte bara hustomte­utan också äkta man till Maja. – Efter 25 år friade Kent och det var så romantiskt, strålar Maja. Han hade dukat upp på den plats i Åmotskogen där de hade träffats för första gången och där friade Kent till sin Maja. I oktober förra året, på Majas 40-års fest, hade de ett överrasknings­ bröllop för sina vänner.

FOTO: ULF GRÄSBERG

Redan när Maja Danbrink var 12 år visste hon vad hennes kommande yrke skulle bli. Och mycket riktigt blev det så.

Ulf Gräsberg

Tel. 073-584 52 37 ulf@kuxabladet.se

MYCKET

RIKTIGT. När Kuxabladet är på besök är han mitt i finalskedet av renoveringen. – Det är viktigt med förnyelse och det blir stort slitage på en frisörsalong.

Fr. v.: Karro Tholin, Maja Danbrink och Therese Danneman.

Välkommen på

på ICA Bergby! Pytt i panna ICA Basic. 1 kg fryst.

Kiwi, Lime & Citron Nya Zeeland, Spanien. Klass 1.

15:15:-

Ockelbo Kyckling

Står utanför butiken och säljer kyckling mm.

Hamrånge spelmän

1:-

Spelar i butiken kl. 14:00

/st

Potatissallad ICA Basic. 1 kg.

(Priserna gäller 23/1 - 29/1 2012 med reservation för slutförsäljning)

Mån-fre 9-20 Lördag 9-19 Söndag 11-19

Varmt välkommen önskar Emil med personal!


FOTO: UL

F GRÄSBE

6

Kuxabladet

RG

Januari 2012

www.kuxabladet.se

FOTO: ULF GRÄ SBE

FOTO: UL

RG

F GRÄSBE

RG

FOTO: ULF

GRÄSBERG

RG

Jessica.

F GRÄSBE

ed praktikanten

FOTO: UL

mans m Christer tillsam

Christer sadlar om och startar stenbeläggningsföretag Lastbilschauffören och musikern Christer Jonsson sadlar nu om och blir kreativ stenbeläggningsinstallatör med sin nya firma somSten. Det handlar om att utifrån ett cementbaserat betongbruk framställa olika former av naturtrogna stenstrukturer för alltifrån rumsgolv till fasader utomhus. – Man kan applicera den här beläg­ gningen på nästan alla typer av ­material. Trä, gips och till och med plåt, och kunden kan själv vara med och bestämma allt från färgn­ yanser på sina stenar, till storlek och ­former. Metoden är välbeprövad i flera olika länder och har sitt ursprung i USA. Utifrån grundytan trycker installatören fram stenstrukturer, antingen på fri hand eller med hjälp av olika stämplar. Kunden kan välja mellan massor av uttryck. Allt från en klassisk tegelvägg eller kanske ett kakel över diskbänken, till ett lyxigt marmorgolv eller varför inte en vacker stentrapp med riktig ­patina? – Det finns inga begränsningar, det är endast fantasin som stoppar

DET VAR I SOMRAS

som Christer av en slump fick upp ögonen för det mångsidiga materialet. Han hade precis bildat ett företag för m ­ usikens del, med sitt band "Just one more pint" då han bestämde sig för att dig, berättar Christer. även satsa på ­somSten. Han är plattsättare i grunden, VANLIGA KLINKERGOLV men det tunga arbetet slet har ofta problem med oerhört på kroppen. att det fastnar smuts – Då är det här i fogarna.­Med nya ­materialet tiden gröps de skonsammare­ att Det finns inga ur, tills de slutli­ arbeta­ med, och gen släpper från begränsningar, så mycket ­ rolig­ underlaget.­Det kan are e ­ ftersom du har det är endast inte ­ inträffa med mer utrymme för ett somSten golv, fantasin k ­ reativitet, b ­ erättar då hela ytan består Christer. Han kan ga­ av ett och samma som stoppar rantera att ingen an­ ­material. Produkten nan har ett likadant dig. är ­garanterat frost­ golv, eller en likadan säker, isolerande, vägg som du, när jobbet är slutfört. värmetålig och i de alla flesta fall helt underhållsfri. Kostnaden för produkten ligger i samma klass som ett vanligt klinkergolv.

SOMSTEN MARKNADSFÖRS

just nu över hela landet. Christer står som ansvarig installatör för att täcka

upp Gästriklands efterfrågan. Just nu renoveras företagslokalen, som inom kort kommer att innehålla både kontor, produktutvecklings­ avdelning och utställningsdel. MARKNADSFÖRINGEN I

Gävle och Bollnäs är igång och Christer har flera möten med olika byggföretag och fastighetsägare i Gästrikland inplanerade. Det finns åtskilliga renoveringar som ska utföras, där den här metoden passar perfekt. Självklart vänder sig företaget även till lägenhets- och husägare. Under februari och mars månad erbjuder Christer och hans med­ arbetare ett särskilt introduktions­ pris till de kunder som vill beställa en grund- eller trapprenovering. Madeleine Markström

Tel. 070-367 12 71 madeleine.markstrom@hotmail.com


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

7

Laga Bilen?

Vi utför reparationer, service samt felsökning på i stort sett alla bilmärken till riktigt konkurrens kraftiga priser! Nya Ockelbo Bil & Fritid Stationsgatan 1 Butiken 0297-42233 Verkstaden 0703436342 ockelbo@adbildelar.se -

Kamremsbyte Bromsar Felsökning Service ..Osv..

I butiken finns även en massa bra erbjudanden för din cykel och till bilen. Reservdelar till snöslungor, cyklar och bilar finns också under vårt tak!

Vi försäkrar det du är rädd om!

Vi på Ockelbo Fastighetsservice önskar alla våra kunder en God Jul och ett Gott Nytt År! Tel. till butiken: 0297-411 78 E-post: ofsab@telia.com

Mattias

Kerstin

Lena

Harald

Gunilla

Vi tillhör gruppen Dina Försäkringar som består av ett 40-tal lokala försäkringsbolag.

Tommy: 070-772 20 36 Ola: 070-772 20 35

Läs mer på vår hemsida eller maila till info.gestrike@dina.se

www.dina.se/gestrike

0297 - 402 73

&

J ÄDRAÅSHE RRGÅRD Sl a l o mpa k e tpåHe r r g å r ne ´ l l e ri F l y g e l n . On ö di g tv a c k e r t Va s a l o pps t r ä n i n g s pa k e tme d Pe n s i o n a to c hB&Bå r e tr u n t

Närservice i Ockelbo

Äv e n t y r a r n a

• Auktoriserad verkstad för Volvo & Renault

Vi har även... • 4-hjulsinställning

• Service & reparationer av de flesta bilmärken • Specialiserade på Audi & VW

• Reservdelar & tillbehör • Däck & fälgar • Ackrediterad - ’’släcka tvåor’’ • Nu servar vi även klimatanläggningar

Välkommen till

Ga mme l bo n i n g s v ä g e n88 1 69 1J ä dr a å s T e l 02 9 7 4 5 1 6 507 07 3 3 3 8 4 2s t a y @j a dr a a s h e r r g a r d. s e Vä l k o mme nö n s k a rAn n a St i n a&Ka j Ha mma r be r g

Öppettider:

0297-40078 OCKELBO www.motorcentrum@live.se

En riktig En riktig bra bra med 3-års med 3-års verkstad verkstad näranära dig!dig! garanti garanti

Takbox Takbox

Pia

Månd-Torsd 6.45-16.15 Fredag 6.45-14 Lunch 12-13

Takbox

Originaldelar Originaldelar

ThuleThule PacificPacifi 700 c 700

2.999: 2.999: - -

Vi reparerar och servar alla bilar! Vi reparerar och servar alla bilar!

Biless AB i Ockelbo i Ockelbo Sandviken Biless AB Sandviken Södra 25c åsg. 25c Storgatan 29Södra åsg. Storgatan 29 Tel: 0297-42131 Tel:31026-25 860297-42131 Tel: 026-25 86 31Tel:

Ord. pris- 4.499:Ord. pris 4.499:

Thule Pacific

2.999

Ord. pris 4.499:

Mekonomen Sandviken 29 Tel: 31 86 Mekonomen Sandviken StorgatanStorgatan 29 Tel: 026-25 31 026-25 86

AB i Ockelbo åsg.0297-42131 25c Tel: 0297-42131 Biless ABBiless i Ockelbo Södra åsg.Södra 25c Tel:

KontaKta oss vid behov av:

MARKARBETEN: Vatten och avlopp, grunder, finplanering, trekammarbrunnar och infiltrationsanläggning, vägbyggnader, krossning grusmaterial och sortering av grus, matjord och biobränsle. Försäljning av sand, grus och matjord.

TIMMER, VED, FLIS OCH BARKHANTERING

Mekonomen Sandv

sören Johansson ab

Last & GrÄvMasKiner Tel: 0297-300 34 Kenneth: 070-633 85 93 Ola: 070-342 36 30 Niclas 070 214 15 90

www.sorenjohansson.se


8

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Kuxabladet

real fishing

Dags att slipa krokarna – nu ­startar Kuxabladets fisketävling! Det finns två kategorier att tävla i: Kuxa Real Fishing • Aborre • Gädda • Regnbåge • Öring • Röding

Kuxa Real Big Fishing • Aborre • Gädda • Öring

Tävlingsregler och anmälnings­blanketter finns på Kuxabladets hemsida. Var med och tävla om fina priser! Huvudsponsor:

Vi syns på sjön!

Sponsor:

Ismete

Pimpelspö med haspelrulle Inkl. lina.

199:Pimpelspön

4 för

99:-

29:- /st.

Ord. pris

Blinkpirken Årets succé!

Från

899:-

319:-

109:-

1099:-

995:-

Brett sortiment av

Pinewood-kläder

P. Original Klassiker.

995:-

Tål minus 60° med uttagbart foder.

1095:-

3 set för

799:-

1295:Igloo

Mora isborrar

Spö

Nu

Nokian Tuura

99:-

Rulle

Flytoveraller Från Sundridge. Vid köp medföljer gratis underställ.

Från

Stolryggsäck

1995:-

Från

499:Kamik Nationwide

Storgatan 22, Sandviken Telefon: 026-21 80 70 E-post: info@realfishing.se Web: www.realfishing.se

Våra öppettider Mån-fre: 1000 - 1800 Lördag: 1000 - 1400 Söndag: Stängt

Välkommen till en riktig fiskebutik!


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

9

FOTO: SARA WENNERQVIST FOTO: SARA WENNERQVIST

FOTO: SARA WENNERQVIST FOTO: SARA WENNERQVIST

FOTO: SARA WENNERQVIST

Utförsåkning i Ockelbo och Järbo En av Kungsbergets nedfarter kallas Johans backe. Johan Larsson från Norrby öster om Kungsberget röjde med handkraft en 20 meter bred och 600 meter lång skidbacke som var färdig 1936. I början gick skidentusiasterna uppför backen, men ganska snart fanns en replift på plats. 10 turer med liften kostade två kronor. timme! Idag har Kungsberget 11 liftar och 18 Skulle det inte finnas snö i backar. Skidåkning i Kungsbergets­ ­ backarna vid utlovat öppnings­ skidbackar passar både nybör­ datum infaller snögarantin som jare och experter. Här finns allt ­innebär att om inte Kungs­berget har från ­lagom sluttande barnbackar till branta skidbackar med fart i. Bergets höjd är 309 meter över havet. Namnet Kungsberget nämns första gången på 1700-ta­ let och syftar sannolikt på att det förefaller vara områdets hög­ ­ sta berg. Dock visade det sig sen­ are att både ­Björnbackberget och  två pister öppna får man pengarna ­Lustigknopp är högre. tillbaka. Skidåkning för alla

hopp, miniboxar och terrängvågor. Nybörjare kan även träna att landa hur som helst på en 11x15 meter stor luftkudde, som kallas Big Air Bag. Nybörjarbacke

Rönnåsens skidbacke ägs och sköts ideellt av Friluftsfrämjandet i ­Ockelbo. Den cirka 600 meter långa skidbacken är öppen på helger samt hela sportlovet.

Kungsbergets kanoner kan fylla 11 700 badkar med konstsnö - varje timme!

Snögaranti

Hopp och trix

Med hjälp av konstsnö kunde denna säsong starta redan 17:e december. Kungsberget har ett av Sveriges bästa konstsnösystem med över 200 snökanoner. Kanonerna kan fylla 11 700 badkar med konstsnö - varje

Anläggningens snowpark anses vara en av Sveriges bästa. En yta på 60 000 kvadratmeter, fylld med rails, boxar och hopp i varierade storlekar och svårighetsgrad. För de yngre äventyrarna finns Happy park med

– Dock måste vi ha en halvme­ ter snö för att ha öppet och det har inte skett ännu, berättar förenin­ gens ordförande Per Wilhelmsson i ­början av januari. Den 16:e januari 1966 invigdes Rönnåsens ankarlift. _ Det var den första riktiga lift som invigdes i Gästrikland och den fungerar fortfarande, säger Per. I anslutning till skidbacken

finns en stor pulkabacke samt två grillplatser och flera vindskydd. ­Under sportlovets vardagar är även ­Rönnåsstugan öppen, där man kan köpa enkel lunch och fika. Stugan ligger 270 meter över havet, är ritad av Ralph Erskine och invigdes 1946. Känslomässig vinst

I början av 80-talet kunde ­ önnåsen ha 500 besökare under R en helg. Idag har man endast ett par hundra besökare per säsong. _ Många som har lärt sig att åka skidor i Rönnåsen återkommer i vuxen ålder med sina barn. Rön­ nåsen är en bra nybörjarbacke utan köer och låga liftpriser. Vi går inte med ekonomisk vinst men att se hur barnen utvecklas under en dag från gråt till tummen upp är vinsten för oss, menar Per och hoppas på ­rikliga snöfall den närmaste perioden. Sara Wennerqvist sara@wennerqvist-foto.se


10

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Sandviken Järntorget • Torsdagen 26/1 • från kl. 12:00 Bergby Gävle Butiken

ICA Nära • Fredagen 27/1 • från kl. 12:00 Drottninggatan • Lördagen 26/1 • från kl. 10:00 Alltid öppen onsdagar kl. 08:00 - 18:00

Nordanåsbo 9, Ockelbo • 070-646 73 85 • www.ockelbokyckling.se

NUTRALUXE LASH MD ögonfransserum FÖRE

EFTER

Stimulerar dina ögonfransars tillväxt helt naturligt. Längre, fylligare, tjockare och mörkare ögonfransar och ögonbryn efter bara några veckors användning.

Telefon: 0297-400 11 • Ockelbo

Tack alla kunder för de gångna åren Då vi överlåtit Wallströms Tärvaru AB till nya ägare vill vi tacka trogna kunder för den gångna tiden. Samtidigt lyckönskar och rekommenderar vi våra efterträdare. Ola och Sven Wallström Service och försäljning av brännare kommer fortsättningsvis att drivas av Roger REFAB i Ockelbo. Tel 070-516 61 83

Gamla som nya kunder hälsas välkomna Det är med största intresse och engagemang som vi nu övertar Wallströms Trävaru. Med många års brancherfarenhet och egenföretagande från våra butiker i Sandviken/Gävle, ser vi fram emot att driva verksamheten i samma serviceanda som tidigare. Vårt mål är även att utveckla efter vår och våra medatbetares tankar och ideer Magnus och Mathias

Månd - Fred kl 08-17 Högbovägen 420 - Tel. 026-21 52 60

Neova Pellerts kommer fortsättningsvis att säljas och levereras som tidigare. Nu kan du även beställa din pellerts från XL-butikerna i Sandviken och Gävle

Tror du verkligen att du får lika bra glasögon när du köper billigt? Trodde inte det. Kom in till oss om du vill få rätt glas i dina bågar. Hos oss får du kompetens, valfrihet och omtanke. Södra Åsgatan 9, Ockelbo Tel: 0297-42250


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

11

Årets julklapp – hur blev det? HUI, Handelns Utredningsins­titut, har i 24 år jobbat med att utse årets julklapp och det är flera ­kriterier som skall ­uppfyllas för att bli utsedd till årets ­julklapp: • Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett ­nyväckt intresse under året. • Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde ­eller säljas i stort antal. • Produkten ska represen­ tera den tid vi lever i. Nordiska museet har påbörjat ett arbete med att dokumentera det tidsspeglande­ fenomenet Årets julklapp, och HUI kommer att donera ett ­ exemplar av framtida jul­ ­ klappar till denna samling. KOMMER NI IHÅG

genom året vad som varit, vilka ni köpte själva eller gav bort som ju­ lklapp? 1988 Bakmaskinen 1994 Mobiltelefonen 2000 DVD-spelaren

2007 GPS-mottagaren 2009 Spikmattan Produkterna har genom åren varit stora som små, bil­ liga som dyra, men årets ju­ lklapp har alltid givit upp­hov till diskussioner. 2011 BLEV DET

den färdig­ packade matkassen. Den fär­ diga matkassen är en bekväm tjänst som vuxit fram under de senaste åren där konsu­ menter får en f­ärdigpackad matkasse för hela veckan inklusive ­recept hemskickad till ­dörren. En hjälp för den som vill ­betala lite extra för att få lyxen att få matvarorna direkt till dörren. Ett säljande koncept är något som ”hjälper stressade konsumenter med en del i det omtalade ­vardagspusslet” En kombination av ökad köpkraft och tidspress gör hushållen villiga att ­ betala för bekvämlighet i sin ­vardag. Matkassen erbjuder en rad tjänster för den som beställer: En veckomeny, de

packar varorna, skriver ­enkla recept och levererar varorna till dörren. Allt ­detta under­ lättar vardagen för hushållen som nu är beredda att betala extra för denna typ av tjänst.

FOTO: CAROLINAS MATKASSE AB

Vi tittar närmare på gamla och nya vinnare av HUI Researchs utmärkelse Årets julklapp.

OCH HOS FLERA av de ledande

E-handlarna så är recepten planerade av en dietist och matkassen ­innehåller främst rena ­ råvaror utan tillsat­ ser och med fokus på färska ­grönsaker och säsongens rå­ varor. Efter att ha ringt runt för att höra hur det blev med jul­ klappen, så har de tre ­stora i detta koncept märkt en stor efterfrågan på presentkort inför denna jul, men i övrigt så är det ungefär lika som tidigare. De lokala på orten har inte märkt någon efter­ frågan, och vissa butiker har inte ens matkassen att erb­ juda. Anna-Karin Bodell

Tel. 070-277 01 43 anna-karin@kuxabladet.se

Den färdigpackade matkassen blev årets julklapp 2011.

Nya Hilux. Allt annat än lagom.

Nya Hilux D-Cab.

Pris fr. 219.000 kr. Leasing fr. 2.568 kr/mån* Med hög markfrigång och suverän fyrhjulsdrift är Hilux byggd för att klara de mest extrema miljöer. Nya Hilux 2012 har fått en ny design runt om och en kupé med ännu mer personbilskänsla. Samma goda prestanda som tidigare men med lägre förbrukning.

Välkommen in till oss för en provkörning! *DNB FINANS: PRIS E X K L . MOMS, 36 M ÅNADER , RÖRLIG R ÄNTA , 20 % FÖR S TA FÖRHÖJD HYR A , 50 % RE S T VÄRDE. UPPL ÄGGNINGS- OCH AVIAVGIF TER TILLKOMMER . BR ÄNSLEFÖRBRUK NING VID BL ANDAD KÖRNING 7, 3-8,6 L /10 0 K M , UTSL ÄPP CO 2 194-227 G/K M VID BL ANDAD KÖRNING . MIL JÖK L A SS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR E X TR AUTRUS TAD. MED RE SERVATION FÖR PRISÄNDRING AR OCH TRYCK FEL .

Köp din Toyota på Bilhörnan i Sandviken

Hasse

Niklas

Ronnie

Micke

Pelle


12

Kuxabladet

Januari 2012

Cecilia

www.kuxabladet.se Cecilia Hed Malmström är en polarforskare som i början av 90-talet blev den första svenska kvinnan att besöka geografiska Sydpolen. I dag arbetar Cecilia med turism på Region Gävleborg. Hon är också en eftertraktad föreläsare och har skrivit bok, artiklar och utbildningsmaterial. I Kuxabladet delar Cecilia med sig av sina tankar och ideér kring turism och näringsliv, och skriver även om upplevelser från sitt eget liv.

Slutet gott, allting gott ”När är deadline?” ”Nästa fredag.” ”Bra, då hinner jag.” Så kommer fredagen. Den ser ut ungefär som alla andra dagar. Väcka barnen, klä mig själv, laga frukost, skrapa bilen, köra ungar, tillbaka hem, hämta väska och dator, matlådan också. Iväg. Halt på vägen. Det tar en timme in så jag vet att jag blir sen. Ringer ett samtal från bilen. Hinner ta två till. På jobbet. Jobba, möten, Ulf ringer: ”När kommer den?” ”I kväll”, svarar jag och slänger på. HAR INTE TID. Jobbar på, äter lunch, nytt möte, fikar, nytt möte.

Springer till garaget. Vet att jag inte har P-tid fullt ut, mumlar till han där uppe ”Gode gud, inga böter”. In i bilen, slänger boten på golvet, telefonen ringer, hämta ungar, laga mat, göra läxor. ”Mamma, vi måste åka.” ”Jag vill med!” Hämta skidor, hämta snowboard, göra mackor, iväg. Glömt att tanka. Mumlar till han där uppe ”Gode gud, inte soppatorsk nu..." Kommer fram, telefonen ringer, jobbar, tar på pjäxor, hämtar ­stavar, åker lift, pratar i telefon, jobbar i backen, ramlar, ställer mig upp – ”ett åk till, snälla?”. Tar av skidor, packar bilen, ­telefonen ringer, svarar, pratar, kör i mörkt och halt, ser dåligt. Mumlar till han där uppe ”Gode gud, håll mig på vägen”. In genom ­dörren. Mer mat och fika, in med ungar i dusch, städa hallen. Står och funderar på vad var det nu jag missat? Klockan är 22.00 ”Satan, krönikan”. Tar en kaffe och slår mig ned vid datorn. Jag har några timmar på mig. Mumlar till han däruppe ”Gode gud, vad ska jag skriva om?” JAG HINNER INTE. Min volontärtid och fritid

krymper. Är det så det ska se ut i livet. Att det som är kul får ta stryk för annat som styr? Så har det då blivit för mig just nu. Även om jobbandet faktiskt också är kul så är prioriteringen kanske det som är det mest svåra. Min tid räcker inte till och jag väljer att skriva en krönika till. Men med hopp om att få återkomma då tiden medger. ATT SKRIVA FÖR Kuxabladet

under drygt ett halvår har varit bland det roligaste och mest inspirerande jag gjort. Jag har fått enormt många positiva reaktioner och genom det många nya kontakter. Stort tack för att du läst. Alla har något att berätta och något att skriva om. Ta din plats, ta utrymmet och skriv.

Cecilia Hed Malmström cecilia@likko.se

Polarforskare, föreläsare och branschutvecklare på Region Gävleborg med yvigt hår och huvudet fullt av spännande idéer och tankar.

Det är dags för Large 2012 Hur kan destinationer och regioner använda rovdjur och safariturismen för att stärka sin profil, attraktions­ kraft och synas mer i media? Hur blir viltskådning och safariturism framgångsrika verktyg i arbetet med att värna om vår biologiska mångfald? Hur kan vi skapa än mer lockande arrangemang och dessutom se till att fler får del av kakan? E ­ xempelvis tillsammans med n ­äringar som fåruppföd­ning,­ ­renskötsel, fäboddrift, jakt­ turism och småskaligt ­lantbruk? DET

ÄR

FRÅGOR

som

­ k ommer att diskuteras under konferensen Large ­ 2012 som i år går av s­ tapeln på Moderna museet i ­Stockholm den 31 januari. Vi vet att besökare idag vill bo komfortabelt och att de vill ta del av den lokala och omgivningens vardag och det unika. Det mesta möjliga av sådana vistelser får vildmarksturisten eller safarituristen som tack vare professionella och kunniga guider.

VILTSKÅDNINGS-,

vildmarks­ produkter och safari­ turismen växer stort. Både här hemma och i övriga Europa. I vårt län växer ­ också denna vildmarks­ turism med skådning- och jaktturism sig allt starkare. Large 2012 är Nordens största kunskapsoch inspirationsdag för safari­ och vildmarksturism. Vill du läsa mer eller anmäla dig, besök www.ekoturism. org/events Cecilia Hed Malmström cecilia@likko.se


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Su pe rb

ill

igt !

Vi utför allt inom plåt, ventilation, taksäkerhet, ytlag, papptak och takrenoveringar.

20% rabatt på alla

Myggfönster Sjökalla och

Sliperi AB

Sommarkampanj på pellets!

Kuxabladet

Järnvägsgatan 16, Ockelbo Tel: 0297-40153 Fax: 0297-40138

Hamrångevägen 19 816 31 Ockelbo

Passa på att köpa Bionorr-pellets för otroliga 2 165 kr/pall eller storsäckar á 600 kg för 1 600 kr.

Tel. 0297-57 14 60 Mobil 073-096 83 31 Fax 0297-57 14 70

Priserna är inkl. moms och hämtpriser. Transport kan ordnas till förmånliga priser.

E-post: rodab@swipnet.se

Kontakta Pelle: 070-521 76 73

Öppettider 7-22 alla dagar Telefon 0297-105 55 E-post hakkegard@telia.com Hemsida: www.hakkegard.se

Dagmar stormar i skogen. Natten till annandagen drog stormen Dagmar in över vårt område och den har medfört relativt omfattande skador på stående skog. Vi har alla resurser för ett effektivt upprensningsarbete och hjälper gärna till. Kontakta oss så fort som möjligt om du vill ha hjälp med översyn av din fastighet!

• • • • •

Nybyggnationer Om- & tillbyggnationer Badrumsrenovering Vattenskador Golvslipning

Allt inom bygg!

Färilakorven 5990

(ord. pris: 6990)

Biltvätt ½ priset lördagar

Mellan 800 - 1000, gäller t.o.m. 30/4 -12 Anders Isaksson

Tel. 01046-77917 anders.isaksson@storaenso.com

Ola Åström

Tel. 01046-77919 ola.astrom@storaenso.com

Vinterservicen blev en succé! Därför erbjuder vi nu den t.o.m. 29/2 -12

inkl. 4 liter delsyntetolja och filter

för 795:-

i Ockelbo Telefon: 0297-421 50 Adress: Planksv. 1, Ockelbo

13


14

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

PROFILEN ELISABETH "BETTAN" HÖGBERG av madeleine markström

Bettan Högberg Född: 7 november 1986. Bor: I Östersund. Familj: I Uppväxt: I Jädraås. Karriär: Tävlar skidskytte för I21 i Sollefteå samt längd för Jädraås AIK. Hobbies: Resa, träna, utomhus­ aktiviteter, mat och dryck, umgås med vänner.

H

on är bara 25 år, men har redan ­hunnit med enastående framgångar inom skidskytte. Ett OS, två junior VM, och två VM. Hon var med i ungdomslaget i skidskytte under 2 år, men blev under våren 2008 uttagen till A-landslagstruppen. Kuxa­ bladet har träffat Elisabeth ”Bettan” Högberg – vår lokala stolthet från Jädraås. Det är den första januari, och visst kan man förnimma en "dagen efter"-känsla i luften nu då raketerna tystnat. Ett stilla lugn omsluter oss då vi styr iväg mot Jädraås, och snöflingor faller för ovanlighetens skull från himlen. Vi blir varmt välkomnade av hela Bettans familj, inklusive den glada hunden Coss, som ivrigt svansar runt våra ben. Inne i huset slår vi oss ner i det jul­ dekorerade köket och bjuds på gofika. – Det här bjuder mamma på, säger hon, men jag tycker också om att baka ska ni veta! Och så berättar Bettan om sin egenhändigt ­skapade ­tradition att baka nio sorters kakor till sin födelsedag, men att sortimentet till senaste ­firandet utökats med tre sorter till. Helst blir det

något med choklad i. MEN DET ÄR INTE ENDAST

för de goda ­bullarna vi träffas denna dag, utan för att prata med Bettan om hennes fantastiska fram­ ­ gångar inom skidskyttet. Det hela började med att hon som ­ femtonåring egentligen ville satsa på längdskidåkning, men ansökningarna till ­gymnasieskolor runt om i landet besvarades med avslag. Sollefteå skidgymnasium kunde däremot erbjuda henne en plats på deras skidskytte­ inriktning, och beslutet att tacka ja förändrade verkligen den unga kvinnans liv. Det var hennes farfar som som ställde henne på ett par skidor för första gången. Han var själv intresserad av längdåkning och åkte en del med sina barnbarn hemma i Jädraåsspåren. Bettan påstår dock att hon absolut inte var någon given talang. – Jag kom hem från en skidtävling och var jättelycklig över att bara vara näst sist i ­resultatlistan, säger hon och ler.

ÄNDÅ KOM HON ATT BLI en internationellt hyllad

stjärna inom elitidrotten med stora meriter i sin ryggsäck. Efter att ha avslutat sin gymnasietid i Sollefteå, fortsatte hon att satsa på karriären men då uppe i Östersund. Träningstiden ligger på ungefär 750 timmar per år, så det krävs en hel del diciplin för att nå så långt som Bettan. – Envishet är nog den största egenskapen som driver mig och den har jag haft i mig sedan jag var liten. Det är bra att växa upp tillsammans med syskon, för då lär man sig att slåss för det man vill uppnå. Det är även tack vare sina sponsorer som hon kan satsa fullt ut på sporten, utan att behöva tänka på ett extrajobb på sidan av. – I det fallet är det verkligen en stor fördel att komma från en liten by där alla känner alla, säger Bettan, eftersom det automatiskt skapar kontakter, och jag är verkligen jätteglad för den hjälp och stöttning jag får från olika håll. Att vara med i svenska skidskyttelandslaget innebär en hel del resande och under OS året hade hon ungefär 200 resdagar. Med så mycket


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

15

" Jag var jättelycklig över att bara vara näst sist i resultatlistan." Sagt om Bettan Erika Högberg Mamma

Hon har alltid gått sin egen väg och är hårdhud­ ad. Alltid glad men blir ofta förbannad på sig själv.

Jenny Jonsson Träningskompis

Bettan är en frisk fläkt i gänget, som nästan alltid går omkring med ett leende och alltid ställer upp. Hon är en grym skytt och jag tror verkligen hon har framtiden för sig.

Caroline "Carro" Olsson Kusin och vän

Bettan är en riktig fighter som aldrig ger upp, och en underbar vän och kusin.

tid utanför hemmet blir lagkamraterna till en andra familj. – Det är jätteroligt att omge sig av m ­ änniskor som har samma intresse som en själv, och det finns garanterat alltid någon att träna ­tillsammans med. Resorna känns inte heller så särskilt långa med så många vänner omkring sig, vi pratar helt enkelt bort tiden, säger hon. NÄR HON INTE TRÄNAR,

tävlar eller reser ägnar hon helst sin tid åt familjen och sina vänner. – Det är skönt att träffas och gå en sväng på stan, eller bara ta en fika, men det kan vara svårt att få till det med umgänget ibland, särskilt nu under vintern då det är tävligssäsong. Jag ­undviker ju helst att träffa folk som bär på virus, eftersom en förkylning kan förstöra tränings­ upplägget rejält. Men under året som varit har det snarare varit en knäskada som satt käppar i hjulet för skid­ skyttestjärnan. – Med den nya lagtränaren Marko Laaksonen började vi träna mycket mer löpning än t­ idigare,

vilket fick en gammal förslitningsskada i knäet att reagera med en inflammation som satt i un­ der fem månaders tid. Jag kunde ju alternativ­ träna, men alltid då jag inte klarar av att utföra den träning som var tänkt från början, så tvivlar jag på om det är tillräckligt. Ibland kan det bli lite för mycket press. Hennes förre tränare Wolfgang Pichler hade väldigt höga förväntningar på sitt team, och då han sa åt Bettan att träna hårdare, var inte hon den som backade. Det fick henne att bli så ­utmattad att hon var helt nere under isen ett tag, och prestationsnivån låg nere på noll. – Det är tack vare att jag skjuter så pass bra som jag kunde göra några resultat överhuvud­ taget, för åkningen gick verkligen jättedåligt då. Tur att man lär av sina misstag, säger Bettan. Nu vet hon att även hon har en gräns. Motgångarna bryter dock inte ner henne, utan sporrar henne snarare till att fortsätta utvecklas. – Man får en sån otrolig kick av att passera mållinjen efter ett bra åk, så med lite ­justeringar och nytänk i träningen tror hon att det här året

kan bli riktigt lovande. I mars är det dags för VM i den tyska orten Ruhpolding, och där är skid­ skytte är en mycket större sport än här i Sverige. Och skidskyttarna där börjar mycket tidigare med sin träning. – Jag var femton år då jag började skjuta, berättar Bettan, medan man i andra länder ­aktivt tränar barn som är så unga som sju år. MEN DE TYSKA MOTSTÅNDARNAS

försprång på träningsfronten tycks inte utgöra något större hot mot elitidrottarens självförtroende. Bettan vet att hon är duktig på sitt skytte och hennes stenhårda motto - "jag ska bli bäst" – bådar ju verkligen gott för framtiden. Men hur viktig sporten och tävlingarna i fröken Högbergs liv än är, så finns det vissa saker i livet som smäller ännu lite högre. – Det bästa med år 2011 var då min bror och hans tjej kom upp till mig i Östersund och ­berättade att jag ska bli faster. Då blev jag så otroligt lycklig att jag började gråta säger Bettan och ger oss ett strålande leende.


16

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Andligt Att hålla i flera trådar samtidigt Utskrivningarna i färg har blivit lyckade. I händerna håller jag den nyss tillverkade fotokalender som väntar på pristagarna som knäckte ”julnötterna” (frågesporttävling) i Ockelbobygdens julstjärna. Jag hinner inte gå långt ifrån kopiatorrummet i Kyrkans hus innan jag träffar på ”Uffe”, ansvarig utgivare för Kuxabladet. Han påminner mig om min nästa uppgift. … Det rullar på! Den 2 januari 2012 skiljer sig inte mycket från en vanlig arbetsdag för min del. Att vara flexibel och hålla i flera trådar samtidigt har jag lärt mig tidigt. Under åren då jag läste till präst bl.a. vid Leipzigs universitet jobbade jag som volontär i kyrkan, var ordförande i en förening och spelade fotboll i Division II som innebar mycket träning och många resor. Studierna krävde sitt förstås också. 20-30 veckotimmar var fyllda med föreläsningar, seminarier och övningar. Läxor tillkom. Det rullade på även under tiden där jag var pastorsadjunkt i en landsortsförsamling cirka 4 mil väster om Dresden. Jobbar jag 160 timmar och har åtta lediga dagar under en fyra veckors ­period som präst i Ockelbo så fick jag jobba långt över 200 timmar under samma tidsperiod i Tyskland. På den enda lediga dagen i veckan sov jag mycket gott. Äntligen vaken skulle jag nästan ha kunnat sjunga ”Den dag du gav oss, Gud, är gången”. Tiden räckte bara för ett par besök hos släktingar och vänner – dock inte för skidåkning, fiske eller fotboll. I församlingen fick jag uppfylla en diakons, en församlingspedagogs och en prästs uppgifter ibland. Orgelspelet slapp jag dock. Det var nämligen prästens hustru eller en pensionerad läkare som hade lärt sig spela orgeln på senare dagar som spelade instrumentet. Bland församlingens få anställda fanns inte en ”heltidare” förresten, men många bland de drygt 1000 medlemmar som var måna om församlingen och helhjärtat ställde upp i olika sammanhang. Det rullade på i ­Weissenborn och Berthelsdorf. Med glädje minns jag den tid jag ­jobbade där. Det rullar på även i Ockelbo. Vem och vad kommer jag att möta 2012? Jag vet inte än. Men det jag vet är det som kan läsas på ena bladet i den nys tillverkade fotokalendern:­ ”Gud, min tid står i dina händer”. Min mormor skulle använda andra ord istället. Hon skulle säga: ”Du kan inte falla djupare än i Guds händer!” Med dessa ord tröstade sig ingen annan än Margot Käsmann, en ­mycket populär biskop i Tyskland, som hade rattfull kört över ett rött trafikljus. Biskopen lämnade sitt uppdrag men vet sig buren av Guds kärlek trots allt.

Susan Tronsson Präst i Ockelbo Församling Stefan Nilsson

Gift med Benny som jag har sonen Martin, 16 månader, tillsammas med. Jag har bott i Sverige i sju år och har arbetat som präst i Ockelbo i fyra.

Ockelbo

25 jan kl. 11:30

Män som fyllt 60 – I Kyrkans Hus. S Nilsson. En vandring på Dag Hammarsköldsleden.

kl. 14:00 Gemenskap på Uret.

kl. 18:30 Mässa – A Hagman, I Fahl.

26 jan kl. 08:00 Veckomässa – S Tronsson, Ida Fahl. 29 jan kl. 11:00 Högmässa – S Tronsson, I Fahl.

kl. 15:00 Sjung för hälsan i Kyrkans Hus.

31 jan kl. 18:30 Meditation i kyrkan. 1 feb kl. 12:30 Lunchmusik.

kl. 14:00 Gemenskap på Bysjöstrand.

kl. 18:30 Mässa – A Hagman, LO Johanson.

5 feb kl. 11:00 Högmässa – A Hagman, LO Johanson. Kyrkokören. 7 feb kl. 18:30 Meditation i kyrkan. 8 feb kl. 14:00 Andakt på Uret.

kl. 18:30 Mässa – A Hagman, I Fahl.

9 feb kl. 08:00 Veckomässa – S Tronsson, Ida Fahl.

12 feb kl. 11:00 Högmässa – S Tronsson, I Fahl. 14 feb kl. 18:30 Meditation i kyrkan.

15 feb kl. 14:00 Andakt på Bysjöstrand.

kl. 18:30 Mässa – S Nilsson, LO Johanson.

19 feb kl. 11:00 Högmässa – A Hagman, LO Johanson. Kyrkokören. 21 feb kl. 18:30 Meditation i kyrkan.

22 feb kl. 11:30 Män som fyllt 60 – i Kyrkans Hus. Stefan Nilsson. kl. 14:00 Andakt på Uret.

kl. 18:30 Mässa – A Hagman, LO Johanson.

23 feb kl. 08:00 Veckomässa – S Tronsson, LO Johansson. 25 feb kl. 15:30 Sjung för hälsan i Kyrkans Hus

26 feb kl. 11:00 Högmässa – S Tronsson, LO Johanson.

Jädraås

7 feb kl. 15:00 Högmässa – S Tronsson, LO Johanson.

Lingbo

18 feb kl. 15:00 Eftermiddagskaffe – 40 år som präst. S Nilsson berättar om stort och smått. I Församlingshemmet.

Åmot

26 jan kl. 18:30 Samtalskväll – S Tronsson. I kvarterslokalen på Krutåkern.

23 feb kl. 18:30 Samtalskväll – S Tronsson. I kvarterslokalen på Krutåkern. Besöksadress Södra Åsgatan 35, 816 30 Ockelbo

Telefon 0297-427 60

Hemsida www.svenskakyrkan.se/ockelbo

Program för jan - feb 2012 Gudstjänst

Gudstjänst

Nattvardsgudstjänst

Bön för Ockelbo

Söndagen 29 januari kl 11.00 Gunilla Brodin, Lars Alneberg. Sång av Osmo Kekarainen. Söndagen 5 februari kl 11.00 Katarina Linderborg, Gunilla Brodin. Kyrkkaffe och årsmöte. Adress: Norra Åsgatan 26 816 31 Ockelbo Telefon: 0297-423 37 Hemsida: www.ockelbo.missionskyrkan.se

Bön för Ockelbo

Måndagen 6 februari kl 18.30

Gudstjänst

Söndagen 12 februari kl 11.00 Anders Nordlander, Rode Lindkvist. Sång av Oliver och Joselyne.

Söndagen 19 februari kl 11.00 Gunilla Brodin, Anna-Maria Berggren. Sång av kören. Måndagen 20 februari kl 18.30

Gudstjänst

Söndagen 26 februari kl 11.00 Roger Henningsson, Gunnar Larsson. Sång av Monica och Maja m.fl. Kyrkkaffe.


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Har Du företag eller är Ni en förening som vill ha hjälp med: • Löpande bokföring • Fakturering • Avstämningar

• Löner • Leverantörsbetalningar

• • • •

AL Redovisning & Utbildning Anna Lindgren 070 – 635 00 47 anna.redovisning@gmail.com

Kontrollansvarig K-behörighet Överlåtelsebesiktningar Skadebesiktningar Byggledning/bygglovsärenden

Kuxabladet

17

OCKELBO ENERGI & BYGG TEKNIK

Läs mer på www.ockelboteknik.se Tel. 070-757 81 76

Trist med

Svartvitt?

Uthyrning • Försäljning Transporter • Reparationer Arbetskläder • Skog & Trädgård

Vi erbjuder uthyrning av märkesprodukter med absolut högsta kvalitet. Tel: 026 - 25 08 50, 026 - 25 43 24 • sandvikensbyggmaskiner.se

Annonsera i

TAEH

Kuxabladet! Din begravningsbyrå i

Q Effect 500 ml Passar alla märken

ELCHOCKAD?

299:-

Q HEAT SE SKANDINAVIENS MEST SÅLDA LUFTVÄRMEPUMP UNDVIK NYA ELCHOCKS RÄKNINGAR, SPAR 30-60% ENERGI.

INOMHUSDELEN TILL DIN LUFTVÄRMEPUMP MÅSTE RENGÖRAS ANNARS TAPPAR DEN MYCKET AV SIN ENERGISPAR-EFFEKT

5

ÅRS

Järbo, Ockelbo & Ovansjö Vi har öppet måndag till fredag klockan 9:30 till 12:30. Du är hjärligt välkommen! Övriga tider enligt överenskommelse. Telefonjour dygnet runt. Kontoret kan vara obemannat när vi representerar på begravningar.

RENGÖRING LUFTVÄRME ENERGI-PENGAR ATT TJÄNA! RENGÖR DIN INOMHUSDEL MED Q EFFECT!

55 5 5

ÅRS ÅRS ÅRS

Järbo - Ockelbo - Ovansjö Begravningsbyrå

ÅRS

ELCHOCKAD? ELCHOCKAD? ELCHOCKAD? ELCHOCKAD?

Järbo: 0290-700 49 Ockelbo: 0297-405 08 • Södra Åsgatan 60, 816 30 Ockelbo Storvik: 0290-102 23 • Magasingatan 12, 812 30 Storvik

HEAT

HEAT HEAT HEAT

UNDVIK UNDVIKNYA NYAELCHOCKS ELCHOCKSRÄKNINGAR, RÄKNINGAR,SPAR SPAR30-60% 30-60%ENERGI. ENERGI. UNDVIK NYA ELCHOCKS RÄKNINGAR, SPAR 30-60% ENERGI. QQ HEAT HEATSE SE SKANDINAVIENS SKANDINAVIENS MEST MESTSÅLDA SÅLDA LUFTVÄRMEPUMP LUFTVÄRMEPUMP Q HEAT SE SKANDINAVIENS MEST SÅLDA LUFTVÄRMEPUMP UNDVIK NYA ELCHOCKS RÄKNINGAR, SPAR 30-60% ENERGI. Q HEAT SE SKANDINAVIENS MEST SÅLDA LUFTVÄRMEPUMP

Hos oss hittar du gravljus och gravlyktor!


18

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

från ockelbo till Australien Ä

nda sedan jag var runt 12 år har jag drömt om att åka till Australien. Jag minns fortfarande hur jag satt hemma vid ­köksbordet och tittade på broshyrer från diverse språkrese- och studera u ­ tomlandsföretag. Jag såg bilder på den där stora röda stenen mitt ute i ­ingenstans, operahuset i Sydney och vackra stränder med svajande palmer, och tänkte att dit vill jag åka. Men det var inte förrän jag var 22 år som jag äntligen tog mig iväg. Efter gymnasiet och två resor runt i Asien bodde jag i London där jag i 6 månader gick en bartenderkurs och jobbade som bartender. Samtidigt som jag hade fått nog av ­London, vilket jag egentligen inte hade, för som man säger "When you are tired of London, you are tired of life", hade min kompis Emma fått nog av pluggandet och var redo för ett sabbatsår. Vi slog våra kloka huvuden ihop och bestämde oss för att Australien var en passande destination. A ­ nledning­arna till vårt val var många; bättra på engelskan, liknande kultur, klimatet och framför allt så behövde vi inte s­ para ihop så otroligt mycket pengar då ett Working Holiday Visa tillåter dig att både jobba och resa i Australien under ett år. Vi tillbring­ade två månader på resande fot, då vi tog oss från Sydney längs med östkusten upp till Cairns, in till mitten av landet och Alice Springs, för att äntligen få se den där stora röda stenen jag hade drömt om, för att sedan flyga ner till Melbourne för att hitta en lägenhet och jobb. TRE ÅR OCH TRE månader har nu gått sedan Emma

och jag först kom till Australien. Emma har ­lyckats hitta tillbaka till Sverige men jag blev kvar i Mel­ bourne. Nu bor jag här med min ­pojkvän Damien

som jag träffade under vår resa. Vi bor i ett hus ca 1 km från stranden och 5 km från city med hans hund. Jag ska nu påbörja sista ­terminen på min utbildning inom Event Management på William ­Angliss Institute. Min utbildning är ett ­specialiserat program med praktik varannan ­termin och ­studier på campus varannan. Skolan har hjälpt oss att hitta praktikplatser och hela u ­ tbildingen har varit ­väldigt bra och lärorik. Under min studietid har jag jobbat på ett cafe, för olika eventföretag och nu jobbar jag som receptionist på en r­estaurang. Att plugga i Australien är något jag verkligen ­rekommenderar. Ett studentvisum är e­ nkelt att få och det tillåter dig att jobba 20 timmar i veckan. Tyvärr kan det vara dyrt att studera, ­särskilt när man jämför med Sverige. Men många ­svenska studenter åker på utbytesprogram genom ­ ­högskolor och universitet i Sverige, och på det ­viset ­behöver man inte betala någon ­studieavgift. Om man däremot läser en hel u ­tbildning här i ­ Australien så får man betala ganska höga ­studieavgifter. Det är först när man flyttar till ett land där det kostar pengar att utbilda sig som man inser hur bra vi har det i Sverige. I Australien är det för det ­mesta billigare för en förälder att stanna hemma med barnen än att ha dom på förskola, avgiften här ligger på mellan 400-900 kr per dag. De s­tatliga ­grundskolorna är gratis men många väljer att b ­ etala för att ha sina barn i privata eller r­ eligiösa skolor. I bägge fallen betalar man för skoluniform, böcker och mat. För dom som sedan väljer att ­studera på universitet är det antingen lån e­ ller föräldrar som pengarna kommer från. Kanske förklarar detta varför det är relativt ovanligt att ungdomar flyttar hemifrån innan dom är 25 år.

Emma Hedin Ålder: 25 år. Bor: Melbourne, Australien. Familj: I Ockelbo: mamma Susanne, pappa Ola och syster Ellinor. I Melbourne: pojkvän ­Damien och hunden Gypsy. Uppväxt: I Ockelbo. Utbildning: Naturvetenskapliga programmet på Vasaskolan i Gävle. Har Advanced Diploma of Event Management på William Angliss Institute i Melbourne. Hobbies: Resa, träna, utomhus­ aktiviteter, mat och dryck, umgås med vänner. Saknar mest: Familj, vänner och "landsbygden", när jag tröttnar på storstadslivet


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

19

Emma (längst till vänster) med vänner på nyårsafton 2011.

Strand i Melbourne.

FÖRUTOM

sig till livet här. Till skillnad mot utbildningskostnaderna­ många andra städer i Australien så är Melbourne en fantastisk stad har Melbourne fyra årstider och att bo i, så bra att staden f­aktiskt även om det aldrig blir så kallt som blev utnämnd till världens ­ bästa i Sverige så har dom faktiskt en 3 stad att bo i 2011 enligt ”The månader lång skidsäsong i bergen Economist Intelligence Unit” ­ utanför Melbourne. Att det är en ­senaste undersökning. På vår resa väldigt multikulturell stad gör det genom Australien hittade vi ­många också enkelt att anpassa sig till att platser vi gillade, men när det gäll­ bo här. Många svenskar är bosatta de att bosätta sig och hitta jobb här, och svenska kyrkan fungerar någonstans så kändes M ­ elbourne lite som en mötesplats för alla som ett självklart val. Det finns utlands­svenskar. Dit brukar vi gå verkligen något för alla här; på den årliga köttbullstävlingen, stränder, s­hopping, kultur, sport, lucia och julfirande och för att köpa uteliv, stort utval av ­restauranger ­diverse produkter som man med mat från världens alla lätt kan sakna när man hörn och ett ändlöst antal bor så långt h ­ em­ifrån cafeer. Aldrig som till ­ exempel Melbourne har tidigare har sill, djungel­vrål, en fin stadskärna ­pärlsocker och ­bredvid floden ­Yarra, jag blivit kallad ­kexchoklad. men förutom city Em, som om inte finns många små SIST MEN INTE stadsdelar som alla ­ Emma vore minst så tänkte jag har sin egna charm kort nog? reda ut det här med och ­specialiteter. kängurus och ormar och ­Melbourne är även känt krokodiler. Nej, ­ kängurus som "The sporting capital hoppar inte runt på gatorna inne of Australia" med Australian Open i staden, men min kompis som i januari varje år, AFL-säsongen bor en halvtimme från staden (Australian Football League) hade en på sin garageuppfart för under vintern, ­ ­ Formula 1 Grand några veckor sedan, och så fort Prix i mars och M ­ elbourne Cup man kommer ut på lands­bygden ­häst­racingtävlingar i ­november så är dom ungefär lika vanliga som varje år. Som skandinav tror jag att våra r­ådjur. ­ Ormar har jag inte det är relativt enkelt att anpassa

Centrala Melbourne.

Så fort man kommer ut på lands­ bygden är kängurus ungefär lika vanliga som våra rådjur. sett en enda på tre år, men Emma stötte på en giftig sådan när vi plockade frukt på östkusten. Spin­ dlar ­ däremot finns det gott om, även dom ­giftiga sorterna, vilket inte uppskattas av mig som har ­spindelfobi. Den ­giftiga Red backspindeln kan ­ finnas i trädgården under ­ stenar och bland redskap. Min pojkvän har lärt mig att ruska täcket varje kväll innan vi går och lägger oss och att inte lägga kläder på golvet, White tail-spindeln van­ drar hellre runt bland kläder och sängar och dom bits gärna. Men pappa ­ långben-spindeln däremot ska man låta leva, för dom skräm­ mer ­ tydlig­ en iväg dom andra ­spindlarna. Krokodiler finns praktiskt ­taget överallt där det finns vatten i n ­ orra Australien, och dom ska man passa sig för. Hajar finns i vattnen runt Melbourne, men dom kommer ­aldrig nära land. Delfiner ­däremot kan man se om man har tur, ­Damien och jag stötte på ett helt gäng delfiner när vi var ute på hans vattenskoter för två år sedan.

SÅ NOG ÄR DET ETT

bra land att bo i alltid, människorna här är väldigt "laid back", vänliga och tillmötesgående. Var du än går så hejar vilt främmande männi­ skor på dig och frågar hur du mår. Man blir ofta kallad "Darling" och "Honey" av främlingar, dock för det mesta i den kortare formen "Dal" och "Hun", för det har jag ju glömt nämna: Australien måste vara ­förkortningarnas land. Aldrig ­tidigare har jag blivit kallad Em, som om inte Emma vore kort nog? Den enda stora nackdelen med det här landet är väl egentligen avståndet till Sverige. Men tack vare teknikens under så känns av­ ­ stånden så otroligt mycket ­kortare, man kan ju idag praktiskt taget äta middag med sin familj på andra sidan jorden genom Skype och likande program. Och när hemlängtan verkligen sätter in kan man alltid åka till IKEA och äta köttbullar.


20

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

1

2

4

3

1

Dagbok med examenskatalog Från Brattfors småskola, daterat 1920. Lärar­ innan hette Agnes Hansson. En förmiddag innehöll schemat kristendom, skrivning och läsning mellan 9-10 och räkning mellan 10.10-11.00.

2

Kommunarkivets äldsta brev från kung Oscar I Den äldsta handlingen i arkivet är en kunglig resolution rörande läkartjänstens inordnande i Ockelbo, daterat 1849.

3

4

Äldsta protokollet Arkivets äldsta protokoll är från en kommunal­ stämma (kommunfullmäktige) 1873 där en flottningsled i Källsjön diskuterades.

Bibliotekets första lånejournal från 1865 Den förste låntagaren på Ockelbo Folkbibliotek var Jan Persson från Pålmyra, som lånade boken Pietisten.

Jag är livrädd för silverfiskar ”Vad sjutton gör en arkivarie?” tänkte jag och började läsa på. En timme, en beskrivning på arbetsförmedlingens hemsida, en arkivaries blogg och två koppar te senare hade jag ­insett att jag nog hellre ville bli det än bibliotekarie. Även om arbets­ förmedlingen allvarsamt varnade för att dammallergi var en potentiell arbetsskada. Och arkivarie blev jag, för vissa risker får man ta. Lustigt nog sitter jag ändå på ett bibliotek, eftersom jag har min arbetsplats på kommunbiblioteket i Ockelbo. Jag är en mobil, lokal version av en sökmotor. Jag hjälper släktforskare att hitta gammelmormors betyg från småskolan. Jag ordnar kopior på vaccinationerna du fick i sexan åt dig som ska plugga utomlands.

Anja Helldal

Arkivarie hos Ockelbo kommun

Jag hittar gamla beslut, lönehandlingar, avlopps­ ritningar med mera åt kommunens tjänstemän, så att de kan hjälpa invånarna. Och skulle jag få syn på en silverfisk så hör ni garanterat skriket halvvägs till Lingbo. DEN SOM VILL TITTA PÅ något ur arkivet kan ta

­ ontakt med mig (måndag till onsdag). Det kan ta tid k att plocka fram saker ur arkivet så hör helst av dig i förväg. I biblioteket finns förteckningar att titta i. Förteckningar är helt enkelt listor över vad som finns i arkivet, och där kan du själv söka efter intressanta saker. Är du osäker hjälper jag naturligtvis till. Vet du om att du kan gå till vilken svensk myndig­ het som helst och begära att få se på deras post? Såvida det inte rör sig om sekretesskyddade ­handlingar har du rätt att få ut alla handlingar som inkommit eller skickats från en myndighet, så länge de även förvaras där (eller förvaras hos någon annan åt myndigheten ifråga).

Såvitt jag hört utnyttjades detta stort under 2010, då prins Daniels betyg från Perslunda fick ­masskopieras. Men skämt åsido så är det något helt fantastiskt. Det finns knappast något annat land som kan stoltsera med en sådan öppenhet, särskilt inte någon lika anrik sådan. Vi talar om något som blev grundlag 1766. HISTORIEN OM VAD som sedan hände (hur Gustav

III gjorde sitt bästa för att riva upp detta och annat som hotade hans envälde, med mera med mera), lämnar jag därhän. Den som är intresserad av hur mycket dramatik historien innehåller, kan gärna göra egna efterforskningar. Kuxabladet har ju faktiskt bett mig att skriva lokalhistoriska berättelser en gång i månaden, inte svensk politikhistoria. Till att börja med har jag planerat att skriva några artiklar om skolväsendet i Ockelbo. Så nästa månad lämnar vi 1700-talets politiska turer och tittar istället på Perslundaskolan ur kommunarkivets perspektiv.

Jag är en dalkulla import­erad från Mora via Gävle. Sedan ett år tillbaka är jag Ockelbos kommunarkivarie.


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Snökvigor rullar snöbollar i vintervädret.

21

Läsarbilder

I varje nummer av Kuxabladet publicerar vi bilder med lokala motiv som våra läsare har skickat in till tidningen. Vill du vara med? Skicka in bilderna med beskrivningar och fotografens namn och adress till lasarbilder@kuxabladet.se! I varje nummer väljer vi ut månadens läsarbild, vars fotograf vinner två trisslotter.

Fotograf: Annelie Jonsson

Kuxabladet

Fotograf: Sara Viman

Fiskmås på Gåsholma.

Vill du vara med? Skicka in dina bilder till

lasarbilder@kuxabladet.se

Fotograf: Britt Ljungström

Natten till söndagen den 18 december låg snön tjock i Långbron.


22

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Ninja är vår nya matmamma

FOTO: ANDERS NORÉN FOTO: ANDERS NORÉN

– Det är viktigt att man lagar maten från grunden och använder, så gott det går, råvaror som är ­närproducerat och årstidsanpassat, påpekar Ninja. Ninja och hennes man Björn är nya arrendatorer av Ockelbo ­Pensionat och redan nu har de en klar strategi hur de ska bedriva sin verksamhet. – Vi har luncher på tisdagar och onsdagar. De övriga dagarna får man förboka sin lunch. Vi kommer också att satsa på olika teman, som kvitter- och grillkvällar. Paret är bosatt i Brattfors seda mång år tillbaka. Deras två barn Emelie och Zanna bor inte ­hemma längre, och det underlättade beslutet att starta eget företag. – Det blir mer tid och jag kommer nog att arbeta halvtid som lärare framöver, säger Björn. Det är Ninja som lagar maten och Björn sköter allt det andra som ett pensionat kräver. Bland annat finns det fyra sovrum som gäster kan ­förboka.

FOTO: ANDERS NORÉN

Kuxabladets nya matmamma heter Ninja Revelj och kommer att tipsa läsarna om intressanta maträtter i varje nummer.

Njnja har arbetat med mat hela sitt yrkesliv och är också välutbildad inom sitt område. – Redan när jag var 12 år visste jag vad jag ville göra och sedan har det blivit mat för hela slanten. 2006 tog jag kanditatexamen i restaurang och måltidskunskap i Grythyttan.

De ser inte Wij trädgårdars r­ estaurang som en konkurrent utan vill istället ha ett samarbeta med dem. – Jag tycker om att laga ­vegetarisk mat och gärna med lite annorlunda inramning. Jag är t.ex. inte ­främmande för att blanda ät­

bara blommor och växter när jag ­tillreder maträtterna. Naturen har ett fantastiskt skafferi att erbjuda, avslutar Ninja. Ulf Gräsberg

Tel. 073-584 52 37 ulf@kuxabladet.se

Är framtidens serviceyrke något för dig? Läs mer och anmäl ditt intresse på www.opassistans.se

Bensinmack och servicebutik Öppet varje dag – året runt!

Nyhet!

Auktoriserad BRP-serviceverkstad för Ski-Doo-snöskotrar och Can-am-ATVs

Sveriges effektivaste bergvärmepump.

Utför reparationer av snöskotrar och ATVs • Säljer reservdelar/tillbehör till snöskotrar och ATVs Säljer begagnade skotrar och ATVs • Återförsäljare av XYZ-produkter för ATVs

Nyhet!

Sveriges effektivaste bergvärmepump.

www.skotrar.nu • 0297-450 34 • 070-568 34 69 Det går lika bra att investera i energisnål bergvärme under vintern som övriga året.* Med andra ord är det fritt fram att sänka dina värmekostnader redan nu. Kontakta oss, så tar vi fram en kostnadsfri kalkyl som visar exakt hur mycket du sparar. För vi chansar aldrig.

Nyhet! Sveriges effektivaste bergvärmepump.

*När det extremt kalltinvestera är det lämpligt att Det går ärlika bra att vänta någon dag tills vädret blir lite mildare. i energisnål bergvärme under Men det håller din IVT-återförsäljare koll på.

IVT PremiumLine EQ vintern som övriga året.* Med andra ord är det fritt fram www.ivt.se att sänka dina värmekostnader Kontakta Lars-Tony för gratis kalkyl och offert redan nu. Kontakta oss, så tar vi via tel:en073-66 30 298kalkyl ellersom e-post: lars-tony@brolinsror.se fram kostnadsfri visar exakt hur mycket du sparar. För vi chansar aldrig. *När det är extremt kallt är det lämpligt att vänta någon dag tills vädret blir lite mildare. Men det håller din IVT-återförsäljare koll på. www.ivt.se

24 80 80 IVT PremiumLine EQ


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

23

FOTO: ANDERS NORÉN

Ätvärt Med Ninja Revelj från Ockelbo Pensionat

Börja med att göra ett gott, smakrikt aromsmör på riktigt smör, smaksatt med vitlök och flingsalt. Vill du göra smörrosor kan du spritsa aromsmöret på smörpapper och sedan ställa det i frysen innan servering.

Solgul stuvad örtpotatis 6 portioner • 20 minuter • medel 1200 g färdigkokt potatis i bitar 40 g smör 5½ msk vetemjöl 6 dl mjölk 2 dl grädde 3 msk hummerfond ½ msk gurkmeja 1 tsk salt ½ tsk mald svartpeppar 1. Skär den skalade potatisen i tärningar. Smält smöret i en kastrull, tillsätt vetemjölet och fräs en stund under omrörning utan att det tar färg.

2. Tillsätt mjölken, grädden, hummerfonden, gurkmejan, salt och peppar. 3. Koka upp under omrörning och koka i 3-5 minuter. 4. Tillsätt färsk eller fryst basilika och dill efter smak. Värm den tärnade potatisen och tillsätt den i den solgula såsen med örter.

Laxfjäril 6 portioner • 20 minuter • enkel 6 fjärilsstyckade laxfiléer á 175 g 5-7 msk olivolja Citronpeppar Flingsalt 1. Sätt ugnen på 150 grader. 2. Lägg laxfjärilarna­på smörpapperklädd ugnsplåt och pensla dem med olivolja. Krydda med citronpeppar och flingsalt. 3. Baka laxen mitt i ugnen i 15-20 minuter beroende på fjärilarnas tjocklek. När laxköttet med lätthet lossnar från skinnet i mitten är laxfjärilarna färdiga. 4. Lägg upp laxfjärilarna på varma tallrikar tillsammans­ med den solgula stuvade örtpotatisen. 5. Toppa fjärilarna med ett gott hemmagjort aromsmör med smak av vitlök.

FOTO: ANDERS NORÉN

Bananer i smördeg med gräddglass 6 portioner • 30 minuter • enkel 2 färdiga smördegsplattor 3 bananer 1 ägg Ljus sirap 1. Sätt ugnen på 200 grader. 2. Dela varje smördegsplatta i tre delar. Kavla ut varje del på lätt mjölat bakbord till en lämplig storlek för en halv banan. 3. Dela varje banan i två delar. Lägg bananhalvorna på de utkavlade smördegsplattorna. Klä bananerna i smördegen. 4. Lägg dem på en smörpappersklädd långpanna. Pensla med uppvispat ägg och ugnsbaka i ca 20 min. Servera när bananerna är gyllenbruna. 5. Lägg de färdiga bananerna på ­tallrik och ringla rikligt med ljus sirap på dem. Servera med gräddglass.

stek en tomat för extra färg och smak

FOTO: ANDERS NORÉN

FOTO: ANDERS NORÉN

Laxfjäril med stuvad örtpotatis

avsluta fräsch med en r efte rätt


24

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Familj

Alla familjeannonser förutom sorgtack och dödsannonser kostar 50 kronor. Ris och ros är gratis. Du kan skicka materialet via post och bifoga betalning i brevet, eller kontakta oss via e-post. Manusstopp är den 10:e varje månad. Postadress: Kuxabladet “Familj“, Stationsgatan 7, 816 30 Ockelbo • E-postadress: familj@kuxabladet.se

a n r e é f Ca

VILKA ÄR PERSONERNA?

Överhört på

– Är det inte dags för den där förbaskade vintern att komma snart? – Hörde att det var en tjej på cykel vid sko­ affären som prejades av vägen i helgen. – Ja, jag tror att det är han som bor där vid ---. – Nä, det är inte han. Jag såg den där tokskallen --- köra runt i byn halva natten. Det är säkert han. Lång diskussion följer vid bordet.

Känner du igen personerna på bilden? Första personen från vänster i övre raden heter Nyberg och jobbade i Axel Anderssons järnaffär. Den andra eller tredje personen från vänster heter Leidermark, och den fjärde personen från vänster heter Karl Erik Isaksson. Känner du igen de andra? Vet du vilket årtal bilden är tagen? Kontakta Kuxabladet! KÖPES

FÖDELSEDAGSBARN

– Nu höjer de bensinen igen. – Ahh, amerikanarna ska alltid leka världs­ polis. Det är deras fel. – Nää. De är de där djävla --- fel. – Såg på reklamen igår att 80% av hund­arna har tandvärk. Om man köper nån sorts ben som de kan tugga på så slipper de värken. Jag ska nog också köpa ett. Det såg skitgott ut.

KÖPES Allehanda föremål Köper slagbord, bockbord, stora skåp, väggskåp, svepaskar, laggkärl och stånkor, äldre bord med låda mm. Allt av intresse. Tel. 070-206 97 16 Hjälp oss möblera redaktionen! Vi vill köpa ett skrivbord, åtta stolar, två kontorsstolar, fotoblixtar, ett litet bord och fyra fåtöljer. Vi kan hämta. Tel. 073-584 52 37

Gå på BIO Gå till RIO

Boka plats på www.riobio.com

Kassa 0297-401 14

HAMILTON - I NATIONENS INTRESSE

Fredag 27/1 Kl 19 Lördag 28/1 Kl 19 Söndag 29/1 Kl 19

Längd: 1 tim 50 min Biljettpris: 70 kr Censur: Barnförbjuden

MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOCOL Fredag 10/2 Kl 19 Längd: 2 tim 13 min 70 kr Söndag 12/2 Kl 19 Biljettpris: Censur: Barnförbjuden

EN GÅNG I PHUKET

Fredag 17/2 Kl 19 Lördag 18/2 Kl 19 Söndag 19/2 Kl 19

Längd: 1 tim 45 min Biljettpris: 70 kr Censur: Barntillåten

Rio biografen, N Åsg 56, Ockelbo Reservation för ändringar, www.riobio.com

Hus köpes i Ockelbo Rätt hus = snabb affär. Tel. Anton 070-829 24 76

Milton Lonz Stigenberg Fyller 1 år den 18 januari och firas av familj och ­vänner!

— MASKINER —

Snöslungor 10 hp. Elstart med lyse, nya. Nu endast 16 000:Snö & grusskopor trima fästen. Nytt och begagnat. Traktor & plogdelar. Överum och Kverneland. Kines Traktorer. Kilremmar, kullager mm.

F:a BERTIL OLSSON i Järbo - Tel. 0290-702 94 -

telefon 0270-42 13 00 telefax 0270-42 13 15 www.lignellsmek.se anders@lignellsmek.se


www.kuxabladet.se

Januari 2012

N RE LA

Januaris jubilar är Miriam Andersson, som firar sin ­tjugonde födelsedag nu i dagarna. – 20 år är ju rätt stort, hur känns det att slippa vara tonåring? Miriam tycker att det känns bra, men tillägger att hon inte känt sig som tonåring på länge. Sen hon tog studenten i våras har hon kört lastbil åt Gästrike Återvinnare. Hon är den yngsta av företagets två kvinnliga förare. – Vissa av de äldre ­männen tycker väl att det är ett mansjobb, men de tar det helt okej. På torsdagen den 19 januari ska Miriam fira ­ en lugn födelsedag hem­ ma med familjen. Men på ­lördagen blir det antagligen

25

BI JU

Drömmen om Paris

Kuxabladet

FOTO: SANDRA TAGESSON

utgång i Gävle med pojkvän och vänner. – Vad vill du göra i ­framtiden? Hon tycker att frågan är svår, men säger att hon kan fortsätta med det hon gör, dock hoppas hon att hon får en fast tjänst under året. Miriam bor i Mo tillsam­ mans med pojkvännen i ett hus som han byggt själv. Vad han ska ge henne på födelsedagen har hon ­ingen aning om, men dröm­ presenten är att få resa till Paris med honom.

...till alla som har gjort det till en fin tradition att årligen smycka sina trädgårdar med fina ljusslingor. Lägenhetsmänniska ...till Hamrångefiskarna för en trevlig och smakrik sommar. Sommarstugeägare ...till Ellen Senby, tack vare dig är det inte lika ensamt längre. S Ett stort fång rosor till hela Ockelbo, så himla mysigt! Nyinflyttad

Sandra Tagesson

...till världens bästa pojkvän, du vet vem du är! Anonym

Tel. 070-756 85 50 sandra@kuxabladet.se

...till du som hittade min ­plånbok och lämnade tillbaka den, det finns fortfarande hopp för mänskligheten! Tacksam ...till dig som hjälpte mig upp ur diket den 6 januari, visste att det var halt, men inte så halt. Tyvärr sa du aldrig vad du hette. Tack

...till de dåraktiga människor­ na som har gjort 2011 till förstörelseåret. Ockelbobo ...till alla rasister fatta att det finns en anledning att människor flyr fån sina hemländer. Människovän ...till ni som inte kan hålla hastighetsbegränsningarna i Ockelbo. Hoppas ni åker fast! Erik ...till alla hundägare som inte plockar upp efter sig. Bajs är äckligt. Fy! Också hundägare

SUDOKU

LÖSNINGAR

Svårt

Medel

Lätt

...till den som tog min cykel för några veckor sen. Lämna tillbaka den när du är klar med den är du snäll. Cykellös


26

Kuxabladet

Januari 2012

Kuxakrysset Tävla och vinn två trisslotter – varje månad!

www.kuxabladet.se

Instruktioner För att vara med och tävla, klipp ut korsordet och skicka det till vår postadress före den 10:e. Glöm inte bort att bifoga din adress.

Postadress Kuxabladet "Korsord" Stationsgatan 7 816 30 Ockelbo

Förra numrets vinnare: Conny Wieslander • Monica Olsson • Solveig Johansson


www.kuxabladet.se

Januari 2012

Kuxabladet

27

GISSA VAD?

Föremålet på bilden är tillverkat i järn och har ett handtag i trä. Den roterande änden kan låsas fast med en skruv. Vad är det? Skicka in svaret, ditt namn och din adress före den 10 februari, så kan du bli en av två som vinner två trisslotter. Postadress Kuxabladet "Gissa vad?" Stationsgatan 7 816 30 Ockelbo

E-postadress gissavad@kuxabladet.se

T CI FA R FÖ

20. Sep 2011

13 14 3

1

8 2

39

6

6

7

14 69

7

95

1

7

2 3

5

6

8

6 33

数独 3 27

7 6 5

6 5 9

7

1

6

73

3

9 8

6

7

7

1 8

68 4

2

9 7

3

6

9

4

1

72

9 7

5

4

9 5

8 1

5

68

2 4

7

3 7

6

6

Svårt 16

7

7 5

7

7

7

8

61 9 2

8

2 81 7

5

7

8

Man måste fylla i siffrorna så att 1 en gång 2varje6siffra förekommer i varje rad, kolumn och kvadrat i tabellen.

3

4 1

2

9 5

6

5

7

Vendela Almgren Anna-Stina Eriksson

7 4

3

8 Vinnare

4

16 15 Medel 35

4

4

Gissa vad-föremålet i decembernumret av Kuxa­bladet 1 ljusvekar. 9 var en "sax" som 4 används till 3 att klippa

8

4

9 3

17

15

1

1

55

2 6

Sudoku är ett japanskt sifferspel­ 5 ska fylla som går ut på att man samtliga rutor i en tabell med siffrorna 1 till 9.

17

8

3

3

7

41 9

Skill:

14

9

2

6 83

5 43 8 41

1

8

Part B

3

1

24 5

3

6

1 9

2

4

3

7

1

4 8

3 2

2

8

8

9

2

71 2

23

7 5

9

20. Sep 2011

2

8 1

82 49

15 Lätt 16

4

9

6

7 33 76

Skill:

13 14

9

5

4

Part B

T RE M NU

Skill:

A RR FÖ

Part B

2

6

34

3

1

4

2

3

9

8

6

3

8

1

4

7

4

6

3

9

7

6

1

3

3

9 5

5

6

8

1

8 29

2

8

1

5

4

7

Du hittar lösningarna till månadens 5 2 6 sudoku på föregående uppslag. Lycka till!

9

8

1

9

7

4

4


28

Kuxabladet

Januari 2012

www.kuxabladet.se

Charken

Från fryse n

49:-

Dagens varma lunch inkl. sallad .........

/st

29

90

Kylda matlådor från eget kök • Smörgåstårtor • Mackor • Sallader

1 kg, från Familjen Dafgårds.

Åker du bräda i backen? Köp planka hos oss

Lok alt !

gott

95:-

inkl. potatissallad och bröd ...........

Semlorna har kommit!

r e p Su

...är under konstruktion! Tills dess gäller den nuvarande.

två nst i m täll Bes

/st

Lasagne

Ny cateringmeny

Exotisk planka

Från vår brödavdelning

2 för

40:-

/pers

re ar fö g a d

Capri-Sonne Fruktdryck, 10-pack. Orange / Safari Fruits.

UGGLEBO

Nu har vi

i butiken

Öppet 8-20 alla dagar

Välkommen önskar Elisabeth med personal!

Kuxabladet Januari 2012  

Januari 2012-numret av Kuxabladet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you