Page 1

Uskaltaisinko yrittää? Onko haaveenasi kaupallisen alan koulutus tai yrittäjyys?

Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto JÄRVEN PÄÄN LUKI O


J

ärvenpään lukiossa voi opiskella talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehtoa, joka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja oppia taloudesta ja yrittäjyydestä - yhdessä tehden, toimien ja vaikuttaen. Tavoite on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden edistäminen, yhteistyö yritysten, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa, toiminnallinen oppiminen, kuten työssäoppiminen ja projektit, sekä jatko-opintovalmiuksien kehittäminen.

Hakeminen

Opintojen suunnittelu

Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valitaan yleislinjalle hyväksytyistä opiskelijoista soveltuvuuskokeen perusteella. Hakulomake palautetaan 21.3.2014 mennessä lukiolle. Koe pidetään huhti-toukokuussa ja siihen kutsutaan kaikki hakijat. Linjalle sopivuutta arvioivien kysymysten osuus on 0-10 pistettä ja taloudellis-yhteiskunnallista osaamista 0-10 pistettä. Pisteiden maksimimäärä on 20 pistettä.

Talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehdon opinnot koostuvat pakollisista seitsemästä kurssista ja vähintään viidestä valinnaisesta kurssista. Valinnaisiksi opinnoiksi on tarjolla kursseja, jotka painottuvat käytännön yrittäjyyteen, kansainväliseen toimintaan ja kaupallisen alan jatko-opintovalmiuksiin. Opiskelija kokoaa valinnaisopinnot oman kiinnostuksensa ja tulevaisuudensuunnitelmiensa mukaan. Kaikille suositellaan myös vieraiden kielten opintoja.


Yrit yspaneeli

Kurssit Suuntautumisen pakolliset kurssit: PS06 Sosiaalipsykologia YH03 Kansalaisen lakitieto YH05 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi YH09 Yrittäjyys 24H YH12 Asiantuntijaluennot ja -vierailut YH14 Yritys-TET ÄI07 Puheviestinnän taitojen syventäminen (Yritysviestintä) Lisäksi opiskelijat opiskelevat omassa ryhmässään seuraavat lukion pakolliset kurssit: YH01 Yhteiskuntatieto, YH02 Taloustieto ja EN06 Tiede, talous ja tekniikka.

JÄRVEN PÄÄN LUKI O


Valinnaiset kurssit: HI10 Maailmanpolitiikan kurssi OP02 Opiskelu, työelämä ja ammattivalinta YH04 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni YH06 Yrittäjyys YH10 Vuosi yrittäjänä YH11 Talousguru YH13 Kaupallisen alan pääsykoevalmennus YH15 Yrittäjäkoulutuksen ohjaaminen YTK11 Kansainvälisyyttä käytännössä YTK23 Uskonnot ja kulttuurit kohtaavat

Muut valinnaiset opinnot: MB07/MA15 Talousmatematiikka YH14 Yritys-TET (1-2 kurssia pakollisen YH14-kurssin lisäksi) Vieraiden kielten opinnot: espanja, kiina, latina, ranska, saksa, venäjä Opinnot muissa oppilaitoksissa (ammattiopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistot)

Hakulomakkeen löydät osoitteesta: http://www.peda.net/veraja/jarvenpaa/lukio/uudet_opiskelijat/lomakkeet Lisätietoja: timo.joutsivuo@jarvenpaa.fi tommi.suvensaari@jarvenpaa.fi

JÄRVEN PÄÄN LUKI O

Järvenpään lukion talouden ja yrittäjyyden opinnot yrittajyys  
Järvenpään lukion talouden ja yrittäjyyden opinnot yrittajyys  

Järvenpään lukion talouden ja yrittäjyyden kurssitarjonta

Advertisement