Page 1

1

KUUSAMON LUKION VUOSIKERTOMUS lukuvuodelta 2010–2011


Koulun rehtori: koulun vararehtori (lv. 10–11):

2

Pekka Manninen, 0400 240 921 Jyrki Matila

Koulun perustamisvuosi: 1956. Koulurakennuksen I vaihe valmistunut 1959, lisärakennus 1961. Nykyinen lukiorakennus: 2000 Koulumuodon muutokset: Kuusamon lukio 1956–1959 Kuusamon yhteiskoulu 1959–1972 Kuusamon lukio 1972– Koulun ylläpitäjä: Kuusamon kaupunki Koulun osoite: Oulangantie 1, 93600 Kuusamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Penkkarit

Pihatalkoot

Opettajia opinto- ja virkistysmatkalla Rovaniemellä

Sisällysluettelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Katsaus lukuvuoteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Poimintoja lukuvuoden toimintakalenterista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kestävä kehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 LUMA-toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Terveydenhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Opinto-ohjaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Leirikoulumatka Lontooseen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ruotsin kuulumisia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Oppilaskunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kehittämisryhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Saksan kuulumisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Opiskelijahuolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Opiskelijatutorit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 eLukio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Alppikoulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Opettajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Toimihenkilöt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sivistyslautakunta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Opiskelijat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tuntijaot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Stipendit ja tunnustuspalkinnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Työaika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vapauden viesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3


4

Katsaus lukuvuoteen 2010–2011

Tapahtumia, tilaisuuksia

Kouluvuosi pitää sisällään monenlaisia palavereita. Niiden tarkoitus on viedä pienin askelin eteenpäin koulun toimintaa. Kuusamossa koulun kehittäminen on pitkälti työryhmien toimintaa. Esimerkiksi ohjauksen toteuttamista varten toimii työryhmä, joka koordinoi asioita. Opettajien viikkopalavereista tehdään muistiot, joista ilmenee, kuinka paljon lukuvuoden aikana erilaisia asioita, pienempiä ja suurempia, ajan virrassa lipuu. Välillä koulumaailmassa keskustellaan siitä, kuinka alituiset muutokset kuluttavat kohtuuttomasti voimia. On kuitenkin vaikea ajatella, että asiat pysäytettäisiin ja tehtäisiin kaikki entiseen tapaan; se ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Siksi olisikin tärkeää kriittisesti pohtia, mitä olisi tehtävä, että lopputulos olisi mielekäs kulloisessakin ajassa. Jokaisen päivän työ tähtää myös väistämättä tulevaan, ja siksi ei ole samantekevää, millaisia ajatuskehitelmiä työn suhteen on olemassa. Esimerkiksi käy tieto- ja viestintätekniikka. Kuusamon lukiossa pyritään ottamaan ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia käyttöön. Tavoitteena on esimerkiksi aloittaa sormitietokoneiden tai kuten termi myös kuuluu, täppäreiden, käyttö syksyllä. Koulu pilotoi niin ikään

Syyslukukausi 11.8. ensimmäinen jakso alkaa 15.8–15.9. hyötyliikuntakampanja 20.8. 10-ryhmät Oivangissa 25.8. ykkösten kotiväenilta, oppilaskunnan syyskokous 30.8. koulukuvaus 7.9. poistumisharjoitus 9.9. syksyn ylioppilaskirjoitusten info 16.9. Nälkäpäiväkeräys 12.10. Opiskelijan Kajaani -tapahtuma 13.10 1. jakson kokeiden palautus 15.10 Kestävän kehityksen sertifikaatin auditointi 16.10. Opettajien koulutuspäivä ”Kuusa mon lukion tie vuoteen 2015” 4.11. kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautu vien tiedotustilaisuus 8.11. Romales-konsertti 9.11. Prinsessa-elokuvaesitys Kuusamotalolla 11.11. Oulun yliopiston Abi-päivät 18.11. Kirjailijavierailu Kuusamotalolla 3.12. syksyn ylioppilasjuhla, Kuusamotalo 9.12. Lapin yliopiston abipäivät, työsuo jeluvastuualueen tarkastus lukiolla 10.12. Suomalaisen barokkiorkesterin konsertti 15.12. 2. jakson kokeiden palautus 17.12. henkilökunnan jouluateria Hotelli Kuusamossa 23.12. joulujuhla lukiolla

Linux-käyttöjärjestelmää elokuusta lähtien. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden käytössä olevia päätteitä ja hyödyntää entistä paremmin lukiorakennusta oppimisen tilana. Kuusamon lukio sai kestävän kehityksen sertifikaatin ensimmäisenä lukiona Suomessa. Sertifikaatti on tunnustus monivuotisesta työstä kestävän kehityksen puolesta. On selvää, että työtä on paljon tehtävänä, mutta koulun puolesta olen iloinen, että olemme päässeet monen ihmisen ponnistelujen jälkeen tähän pisteeseen. Lukiossamme on suuri joukko lahjakkaita urheilijoita. Siitä on osoituksena monien lajien huippusaavutukset. Mitaleja on tullut niin MM-, EM- kuin SM-tasolla. Tämän lisäksi koulussa on lahjakkaita eri lajien urheilijoita, jotka tekevät hienoa työtä sarallaan. Omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen on meille kaikille tärkeä asia, iästä riippumatta. Haluan kiittää koko lukion väkeä hyvin menneestä lukuvuodesta. Meillä on yhdessä yhteistyötahojemme kanssa mukavia asioita myös edessä. Tähän työhön voi jokainen tuoda oman merkittävän panoksensa. Osallisuuden vahvistaminen onkin pysyvä teema Kuusamon lukion toiminnassa. »» Pekka Manninen

Kuusamon lukio pähkinänkuoressa 2010–2011 Opiskelijoita 360 eLukiolaisia 6, joista neljä tutkintotavoitteisia ja kaksi aineopiskelijaa

5

Kevätlukukausi 13.–31.1. opettajien ryhmäkehitys keskustelut 20.1. päivätyökeräys, ysien lukioon tutustuminen 26.1. kolmosten ja nelosten kotiväenilta 27.1. kevään ylioppilaskirjoitusten info helmikuu Islannin energia -näyttely 17.2. 3. jakson kokeiden palautus, penkinpainajaiset 18.2. vanhojen tanssit -esitykset, juhlaillallinen Hotelli Kuusamossa 3.3. Kesäduunifestarit, kestävän kehi tyksen sertifikaatti Okka-säätiöltä 30.3. Lukuvuoden 11–12 kurssien esivalinnat 31.3. Salla – Selling the Silence -elokuvan esitys lukiolla 13.4. Matka Oulun kaupunginteatteriin, Riksteatern: Bergsprängar-döttrar – Vuorenlouhijan tyttäret 14.4. Kirjailija Mikael Niemen vierailu 20.4. 4. jakson kokeiden palautus 2.–8.5. leirikoulu Lontoossa 8.–14.5. Matka Reichelsheimiin, Saksaan 12.5. Kestävän kehityksen teema oppitunneilla 4 ja 6 13.–14.5. Opettajien opinto- ja virkistys matka Rovaniemelle 15.4–15.5. hyötyliikuntakampanja 17.5. oppilaskunnan kevätkokous 19.5. syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittautu vien tiedotustilaisuus 4.6. lukuvuoden päätös, kevään ylioppilasjuhla liikuntahallilla


6

Lukio sai kestävän kehityksen sertifikaatin

Luma-toiminta

Lukuvuosi 2010–2011 oli Kuusamon lukiossa myös kestävän kehityksen teemavuosi. Edellisen lukuvuoden aikana laadittua suunnitelmaa alettiin koulussamme toteuttaa. Suunnitelman mukaan opetuksessa painotettiin viittä kestävän kehityksen teemaa. Ne olivat energia ja vesi, liikkuminen ja kuljetukset, koulurakennus ja pihaympäristö, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ja osallisuus ja yhteisöllisyys. Vuonna 2010 aloitettu itsearviointi sertifikaatin hakua varten saatiin suoritettua loppuun. Työtä tehtiin sellaisessa tilanteessa, jossa Okka-säätiö oli vasta perustanut kestävän kehityksen sertifikaatin, joten olimme liikkeellä todella hyvissä ajoin. Kestävän kehitys lukuvuoden teemana siirsi lukion perinteisen ympäristökasvatuksen uuteen aikaan, jossa korostetaan kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen teema sopii oikein hyvin lukion arvoihin ja opetussuunnitelmaan. Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja

Syksyllä 2009 lukiossa toimintansa aloittanut luonnontieteellis-matemaattisten aineiden opiskelun kehittämisen LUMA -ryhmä on jatkanut työtään. Vuosi 2010 oli ilmastonlaadun vuosi. Sen puitteissa heti lukukauden alussa Kuusamon lukio osallistui valtakunnalliseen ilmanlaadun mittausprojektiin yhtenä 36 koulusta. Projektissa mitattiin kuukauden ajan typpidioksidin määriä Kuusamon taajamassa kolmesta liikenteen määrissä eroavasta paikasta. Kerätyt tulokset lähetettiin Helsingin yliopiston LUMA -keskuksen analysoitaviksi. Analyysitulokset palautettiin kullekin koululle takaisin, ja niiden perusteella opiskelijat laskivat lopputulokset. Kuusamon lukiossa projektin tekijöinä olivat fysiikan abiryhmäläiset. LUMA -kahvila on jatkanut toimintaansa viikoittain yhtenä iltapäivänä. Opiskelijat ovat voineet tulla esimerkiksi tekemään kotitehtäviään, saamaan tukiopetusta tai muuten vain harrastamaan matemaattisia aineita. LUMA -kahvilan käyttö on vakiintunut, varsinkin koeviikon lähestyessä on ollut nähtävissä selvästi lisääntynyttä tarvetta saada lisätukea tai -opetusta. LUMA -ryhmä on jatkanut työtään myös OuLuma-projektissa, joka on kesällä 2009 alkanut Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima kolmivuotinen

sosiaalisen kestävyyden ulottuvuudet. Sellaisena se sisältää aiheita, joita on luontevaa käsitellä kaikissa lukion oppiaineissa. Lukiokoulutus myös lisää nuoren edellytyksiä ymmärtää maailmaa kestävällä tavalla. Okka-säätiö myönsi Kuusamon lukiolle kestävän kehityksen sertifikaatin 15.12.2010. Sertifikaatti luovutettiin koululle 3. maaliskuuta 2011. Kestävän kehityksen sertifikaatin pitäminen vaatii jatkuvaa kestävän kehityksen toiminnan ylläpitoa ja parantamista. Koulullamme toimi jälleen tänä lukuvuonna kestävän kehityksen työryhmä, johon kuului opiskelija- ja opettajajäseniä. Ryhmän työskentelyssä olivat mukana: Teuvo Kokkonen (pj.), Riitta Piittinen, Ritva Pätsi, Hannu Ervasti, Katariina Viinikka (1.4. saakka) ja Sirpa Marttila (1.4. alkaen). Opiskelijoita ryhmässä edustivat Santeri Aikio ja Emilia Kämäräinen. »» Teuvo Kokkonen

7

hanke, jonka tarkoituksena on tarjota materiaalia matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Kuusamo on OuLumassa mukana hankkeen pilottikäyttäjänä. Lukuvuonna 2010–2011 OuLuman projektiryhmään on Kuusamossa kuulunut neljä peruskoulun ja viisi lukion LUMA -ryhmäläistä. Painopisteinä ovat olleet Ihminen ja hyvinvointi sekä Vesi ja ilmakehä. Ryhmä on tavannut lukuvuoden aikana kuusi kertaa, jolloin on suunniteltu ja tuotettu materiaalia ja ideoitu mm. OuLuman nettisivuja. Nettisivuilta (ouluma. fi) löytyy mm. opiskelijoiden haastatteluja, opintojen esittelyjä erikseen ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, monipuolista opiskelumateriaalia, blogeja jne. Kävijöitä sivuilla on n. 600–700 viikossa. Kuusamon yhteyshenkilönä projektissa on toiminut Tarmo Hautajärvi. OuLuman kanssa pyrittiin saamaan myös koulutusta Kuusamoon. Tilaisuuksia tarjottiin Oulusta kahdesti mutta ilmoittautujien vähäisyyden vuoksi suunnitellut koulutukset mm. Geogebrasta eivät toteutuneet. Lukion LUMA -ryhmän jäseninä ovat toimineet Asko Aikkila pj, Hannu Ervasti, Tarmo Hautajärvi, Rauno Mourujärvi ja Osmo Pohjola. »» Asko Aikkila

Terveydenhoitaja Kestävän kehityksen sertifikaattia vastaanottamassa Santeri Aikio ja Teuvo Kokkonen

Terveydenhoitajan vastaanottoajat ovat olleet tiistaisin ja torstaisin klo 8.00-16.00 ja ilman ajanvarausta ti klo 8.00-10.30 ja to klo 11.00-13.00. Kerran kuukaudessa on käynyt koululääkäri, jolle on voinut varata ajan terveydenhoitajan kautta. Terveystarkastukset on tehty toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kutsuntalääkärille menevät opiskelijat ovat käyneet kouluterveydenhoitajan tarkastuksessa (esim. kuulon tarkistus).


8

Opinto-ohjaus Opinto-ohjauksen tehtävänä on tarjota sitä tietoa ja tuottaa niitä valmiuksia, joiden avulla luokattoman lukion kurssit ja muut tilaisuudet sekä tarjolla olevat muut opinnolliset mahdollisuudet muodostavat mielekkään kokonaisuuden. Opintojen suunnittelun ja ohjauksen välineitä ovat opinto-opas, lukion kotisivut (uudistuivat lukuvuoden aikana siten, että ylläpitäjäksi Davas Oy), Wilma (jossa mm. lukujärjestykset ja oppiaine-esittelyt), viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot, tiedotustilaisuudet, ilmoitustaulut, info-TV ja opinto-ohjaajan päivittäinen vastaanotto. Koko lukioajan jatkuva OP1-kurssi aloitettiin ryhmämuotoisena ensimmäisessä jaksossa. Lukio-opiskelun aloitusvaiheen tukena olivat myös tutorit (esittely jäljempänä). Oppimisen ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti aineenopettajien välityksellä joko kurssiin sisältyvänä tai muuna sovittuna aikana. Tukiopetusta, joka voi liittyä hylätyn kokeen uusimisen yhteyteen tai kurssilla ilmenneiden oppimisen vaikeuksien voittamiseen, annettiin lukuvuoden aikana 64 opetustuokiota (75 min). Näistä kieliin kohdistui 76 % (49 opetustuokiota), matematiikkaan 10 % (6.5 opetustuokiota) ja 14 % muihin oppiaineisiin (9 opetustuokiota). Matematiikan, kemian ja fysiikan opintojen ohjausta tapahtui myös viikoittain kokoontuvassa ”Luma-kahviossa”. Lukivaikeus on yleisin erityisistä oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Lukiossa on käytössä syksyisin tapahtuva yleinen lukitestaus, johon kaikki halukkaat saattoivat osallistua. Yksittäisiä testauksia on järjestetty myös tämän jälkeen. Testaustilaisuuden (23.8.2010) ja niihin liittyvän ohjauksen ja

9

Lukion jälkeisiin opintoihin opiskelijoita on perehdytetty myös tekemällä tutustumisretkiä tai osallistumalla seuraaviin tilaisuuksiin:

Kesäduunifestarit maaliskuussa

neuvonnan antoi lukuvuonna 2010–11 erityisopettaja Maria Mustonen Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteestä. Yksi keskeinen opinto-ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijoita valitsemaan ammattiin johtava koulutusala. Tämä tapahtuu erilaisten testien tms. tehtävien avulla, tutustumalla tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin (kirjalliset esitteet ja oppilaitosten kotisivut) ja ammatteihin (erityisesti toisen lukuvuoden ryhmänohjauksissa) sekä laatimalla oma hakusuunnitelma. Ohjaus tapahtuu valtakunnallisella syventävällä OP2-kurssilla ja yksilöllisissä ohjauskeskusteluissa. Kuluneen lukuvuoden aikana otettiin käyttöön ns. ”opovartit”, joiden kesto ja lukumäärä määräytyi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Niiden yhteydessä jokainen abiturientti tutustui valintakriteereihin ja muihin hakemiseen liittyviin näkökohtiin ja teki oman hakusuunnitelmansa. Oman alan löytymistä helpotti monissa tapauksissa AVOohjelman käyttö.

12.1.2011 Fia Tornberg: Opiskelu Aaltoyliopistossa.

12.10.2010 Opiskelijan Kajaani -tapahtuma

28.1.2011 Opinto-ohjaaja Kerttu Rönkkö ja opiskelija Heini Lämsä, Savonia -ammattikorkeakoulu: Opetustarjonta ja hakeminen.

14.–15.10.2010 NY-leiri (Nuori yrittäjä) Taivalkoskella

10.2.2011 Enni Rukajärvi: Miten yhdistää opiskelu ja urheilu?

11.11.2010 Osallistuminen Oulun yliopiston abipäiville Oulussa.

31.1.2011 Asianajaja Harri Lämsä: Miten minusta tuli yrittäjä?

1.12.2010 Chance-messut Posiolla.

31.3.2011 Tekn. ylioppilaat Jussi Saukko ja Hannu Tolonen: prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opiskelumahdollisuudet Oulun yliopistossa.

9.12.2010 Osallistuminen Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun abipäiville Rovaniemellä. Seuraavat koulutus- tai työelämän asiantuntijat vierailivat lukiolla: 6.10.2010 Majuri Timo Koljonen: Suomen puolustusvoimat: tarkoitus, asepalvelus ja työnantaja. 7.10.2010 Kansainvälisten asioiden koordinaattori Panu Päivärinta, nuorisotyöntekijä Miia Juntunen sekä opiskelijat Marita Hankila ja Heidi Parkkisenniemi esittelivät kansainvälistymismahdollisuuksia. 17.12.2010 Oulun yliopiston opiskelijat esittelivät taloustieteiden tiedekuntaa ja opiskelumahdollisuuksia. 10.1.2011 Fil.yo. Lamia Taha, Helsingin yliopisto: Opiskelu bio-ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Lukion ohjaustyöryhmään kuuluivat lukuvuonna 2010–11 seuraavat opettajat: Jyrki Matila (vastuualueena 1. vuosikurssi), Marjut Manninen (2. vuosikurssi) ja Marja Koivuluoma (3. vuosikurssi). Työryhmän puheenjohtajana ja 4. vuosikurssin ohjaajana toimi Martti Välitalo. Työryhmä työsti lukuvuoden aikana uuden (ryhmän)ohjaussuunnitelman. Opinto-ohjaaja kuului lukuvuoden aikana perus- ja 2. asteen yhteisen ohjaushankkeen (alkoi 2008) ohjausryhmään. Hankkeen loppuraportti valmistui 11.3.2011. Paikallinen opinto-ohjaajien ja keskeisimpien sidosryhmien verkosto kokoontui lukuvuoden aikana kuukausittain eri kouluilla käsitellen ohjauksen tavoitteita ja ajankohtaisia asioita. »» Martti Välitalo


10

Leirikoulumatka Lontooseen Kuusamon lukiolaiset pääsevät joka kevät toteuttamaan viikon mittaista leirikoulumatkaa. Tänä keväänä matkan kohde oli Englannin pääkaupunki Lontoo. Leirikoulumatkat toteutetaan yleensä melko samalla peruskaavalla: opiskelijat osallistuvat itse matkan suunnitteluun, tarvittaessa opettajilta löytyy lisää tietoa vaikkapa kulkuyhteyksistä ja mahdollisista kokemuksista eri kohteista. Leirikoulukurssit ovat kursseja siinä kuin muutkin kurssit eli opiskelija saa niistä 2 kurssia kokonaiskurssikertymään. Tällä kertaa opiskelijoita lähti matkaan 23, noin kymmenen enemmän kuin mitä yleensä. Ryhmä jaettiin pienempiin, kolmen opiskelijan ryhmiin ja kukin ryhmä sai vastuulleen suunnitella osan yhden päivän ohjelmasta. Ryhmät olivat vastuussa mm.

Lontoon leirikoululaiset Brightonissa

siitä, miten kohteisiin löydettiin perille, millä maanalaisella tuli liikkua jne. Kuhunkin kohteeseen tuli vielä valmistaa kysymyksiä, kuten vaikkapa Lontoon kiertoajelulle, jonka aikana opiskelijoiden täytyi tarkkailla, mitä nähtävyyksiä reitin varrelta löytyi, kuten esim. Big Ben, Buckinghamin palatsi, London Eye jne. Tehtävien avulla myös museoissa tuli kierrettyä tarkkaavaisemmin. Aiemmista vuosista poiketen kävimme tällä kertaa myös Lontoon ulkopuolella. Ajelimme junalla Englannin eteläiselle rannalle Brightonin kaupunkiin. Päivä oli mukavaa vaihtelua kovalle kävelemiselle pääkaupungissa ja sää oli erittäin suosiollinen. Brightonissa vierailimme mm. The Royal Pavilionissa, huliviliprinssin maineessa olleelle George IV:lle 1787 rakennetussa ’kesämökissä’. Mainio paikallinen opas kertoili erit-

Ruotsin kuulumisia täin mielenkiintoisia asioita rakennuksen historiaan ja prinssin naisseikkailuihin liittyen. Brightonissa kävimme myös tutustumassa Sea Life -akvaarioon, jossa tutustuimme merenalaiseen maailmaan ja sen eläimistöön. Lauantaina ohjelmassa oli koulun kustantama teatteriesitys William Shakespearen Globe-teatterissa. Jo suunnittelun aikana olimme tutustuneet Shakespearen Hamletnäytelmään, jonka sitten katsoimme alkuperäissuunnitelmien mukaan jälleenrakennetussa ulkoilmateatterissa, aivan kuten englantilaiset tekivät 400 vuotta sitten. Ehkä mieleenpainuvin muisto, ainakin tyttöjen mielestä, oli kuitenkin shoppailupäivä Lontoon ostoskaduilla. Päivän päätteeksi kädet olivat täynnä ostoskasseja ja ilme oli sen mukainen, ilmaisu ’serious shopping’ kuvaa ehkä parhaiten tyttöjen kasvoilta luettavissa ollutta tunnetilaa. Kymmenen tuntia oli muutaman mielestä aivan liian lyhyt aika ostosten tekoon!

Islannin Energia -näyttely Lukion kahvilassa oli helmikuun ajan esillä Islannin uusiutuvasta energiasta kertova näyttely. Esillä oli upeita kuvia ja paljon tietoa Islannista sekä uusiutuvan energian lähteistä. Näyttelyn järjesti Pohjola-Norden yhteistyössä Islannin suurlähetystön kanssa ja näyttely kiersi eri puolilla Suomea. Näyttelyä hyödynnettiin ruotsin opetuksessa, ja se sopi hyvin kestävän kehityksen teemaan.

»» Jyrki Matila

»» Ritva Pätsi

Ystäväkuntatapaaminen Lukiolla pidettiin 21.3. ystäväkuntatapaaminen, johon osallistui isäntäkunta Kuusamon edustajien lisäksi kaksi henkilöä Norjan Asköystä ja viisi henkilöä Ruotsin Avestasta. Pekka Manninen ja Ritva Pätsi edustivat lukiota tapaamisessa, jossa päätettiin mm. ystäväkuntien kesken tapahtuvasta oppilasvaihdosta sekä opintomatkasta vuoden 2012 keväällä, jolloin ryhmä Kuusamon lukion opiskelijoita opettajineen vierailee Avestassa. Teatterimatka Ouluun Ruotsalainen Riksteatern esitti Oulun kaupunginteatterissa 13.4. näytelmän Bergsprängardöttrar eli Vuorenlouhijan tyttäret, jota katsomassa kävi 31 opiskelijaa ja 7 opettajaa. Ruotsissa menestystä saavuttaneen näytelmän oli ohjannut Lo Kauppi ja se kertoi naisvankilasta, jossa naisvankeja ei ohjata millään tavalla vankila-ajan jälkeiseen elämään. Näytelmä oli satiirinen ja hetkittäin humoristinen kuvaus vankilassa vallitsevasta turhautuneisuudesta ja voimattomudesta. Maalis-huhtikuussa 2011 sitä esitettiin 9 paikkakunnalla Suomessa. Mikael Niemen vierailu Pajalassa asuva kirjailija Mikael Niemi vieraili 14.4. lukiolla. Salitilaisuudessa hän kertoi kirjailijanuransa alkutaipaleesta aina nykypäivän arkeen asti esitellen myös taustoja tuotannolleen. Erittäin hyvänä puhujana tunnettu kirjailija vangitsi yleisönsä siinä määrin, että se kuunteli häntä hiljaa, mitä hän ihasteli ja ihmetteli jälkeenpäin. Mikael Niemi tuli tunnetuksi menestysteoksellaan Populäärimusiikkia Vittulajänkältä. Kuusamoon hän tuli vierailulle paikallisen Pohjola-Nordenin kutsumana.

11


12

Oppilaskunta Syksy meni, kevät tuli jälleen ja Kuusamon lukion oppilaskunta toimii edelleen ilman väsymyksen merkkejä. Oppilaskunnan hallitus, oppilaskunnan tahtoa puoltava päättävä elin, taas on toiminut koulun oppilaiden hyväksi viime vuosilta tuttuun, ahkeraan tapaansa. Kulunut vuosi toi kooltaan edellisvuotta pienemmälle hallitukselle haasteita moneen lähtöön, mutta niistä selvittiin aina hyvällä omallatunnolla. Pääasiallisesti oppilaskunnan vuoteen mahtui hankintoja, perinteisiä ja vähän uudenlaisiakin tapahtumia sekä hallituksen osalta yleisiä velvollisuuksia. Näistä velvollisuuksista mainittakoon esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen jäsenten pitämät, aamuväsymystä virkistävät aamunavaukset. Hallitus on ajanut oppilaskunnan asiaa niin kokouksissaan kerran viikossa kuin opettajankokouksissakin jaksojen loppupuolilla. Kuusamon lukion oppilaiden hyväksi on perinteiseen tapaan hankittu varoja, tänä vuonna lähinnä yhteistyössä Suomalaisen kirjakaupan kanssa. Syyslukukausi alkoi lukiossamme ilman sen suurempia hälinöitä. Hallituskin aloitti varovaisen tunnustelun vuoteen tuomaroimalla kestävän kehityksen työryhmän järjestämän valokuvauskilpailun ja järjestämällä perinteisen nälkäpäiväkeräyksen. Hallituksen alainen työryhmä alkoi myös suunnitella hallituksen ohjaavan opettajan, Teuvo Kokkosen avustuksella aivan uutta tapahtumaa nimeltä Kesäduunfestarit. Tästä lisää hieman myöhemmin. Talven yllättäen iskiessä alkoi asioihin tulla vauhtia. Hallitus oli yhteydessä Suomen Lukiolaisten Liiton sekä nuorten edustajiston, Nedun, kanssa. Joulukin lähestyi pikkuhiljaa ja oppilaskunnan varajäsenet saivat vallan toteuttaa joulukalenterin, joka

Saksan kuulumisia keräsi paljon kiitosta joulukuun aikana onnistuneen toteutuksen ja monipuolisuutensa ansiosta. Hallituksen varsinaiset jäsenet järjestivät opettajien ja lukuisten vapaaehtoisten avustuksella joulujuhlan huipentamaan syyslukukauden päättymistä. Päivän alkaessa vihdoin pidentyä oppilaat palasivat kohtuulliselta joululomaltaan takaisin töihin. Kevätlukukausi alkoi lähes välittömästi jokavuotisella taksvärkkipäivällä, jonka tuotto käytettiin tänä vuonna Kambodzhan lapsityöläisten hyväksi. Hallituksen ensimmäisen vuosikurssin jäsenet saivat perinteisen kunniatehtävän hoitaa wanhojen päivän tanssiaiset, joihin helmikuu kulminoitui. Maaliskuun alussa tuli aika saada päätökseen syksyllä alkanut hanke toteuttaa Kuusamon lukion ensimmäiset Kesäduunifestarit. Kyseisen tapahtuman tarkoituksena oli lähentää nuorten työntekijöiden ja Kuusamon työnantajien suhdetta ja parantaa yhteydenpitoa näiden välillä. Lisäksi tapahtuma antoi opiskelijoille tietoa erilaisista työntekomahdollisuuksista Kuusamossa ja sen lähialueilla. Kiitänkin tässä vaiheessa tapahtumaan osallistuneita Työ- ja elinkeinotoimistoa, 4H-yhdistystä sekä Kuusamon osuuskauppaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Kahden viimeisen hektisen kuukauden pääasioiksi oppilaskunnan keskuudessa muodostuivat Kuusamon lukiossa järjestetty vaalipaneeli Oulun vaalipiirin ehdokkaiden välillä sekä seuraavan lukuvuoden abivaatteiden tilaus. Abivaatteiden tilauksen otti kontolleen tavallisuudesta poiketen oppilaskunnan hallitus eikä erillinen abitoimikunta. Vuoteen kuuluivat oleellisesti myös erilaiset hankinnat ja avustukset oppilas-

kunnan hyväksi. Hallitus hankki lukuvuoden alussa käyttöönsä tietokoneen helpottaakseen työskentelyään ja parantaakseen pöytäkirjojen tekoa. Lisäksi hallitus antoi abeille avustusta abipäivän järjestämiseen sekä sijoitti varoja teemapäivien ohjelmiin, tarjoiluihin sekä koulun yleisen viihtyvyyden parantamiseen. Allekirjoittaneen lisäksi koko oppilaskunnan hallitus kiittää nyt ja vastaisuudessa onnistuneesta toiminnastaan lukion koko henkilökuntaa sekä loistavia oppilaita.

Joulukuussa koulussamme vieraili ns. sosiaalista vuotta (soziales Jahr) eli vapaaehtoista välivuotta Kemijärvellä viettävä saksalainen 19-vuotias Mimi Seele . Hän piti opiskelijoillemme muutaman oppitunnin, joiden teemana oli erityisesti saksalainen joulunviettoperinne. Leivoimme myös yhdessä suomalaisia joulutorttuja ja lauloimme saksalaisia ja suomalaisia joululauluja.

Valoisaa ja keskilämmintä kesää itse kullekin,

Maaliskuussa Hessenin Reichelsheimista, läheltä Frankfurtia, GeorgAugust-Zinn-Schulesta meillä vieraili saksan ja italian opettaja Maya Kärger. Hän pohjusti käynnillään huhtitoukokuun opiskelijavaihtoa.

»» Konsta Kivelä puheenjohtaja

Kehittämisryhmä Lukion kehittämisryhmä on kokoontunut lukuvuoden aikana viisi kertaa. Sen tehtävänä on jo vakiintuneen käytännön mukaan koordinoida koulun kehittämistyötä ja valmistella asioita opettajainkokouksille. Kehittämisryhmän jäsenet ovat olleet puheenjohtajina tai jäseninä lukuvuoden painopisteiksi valittujen asioiden työryhmissä. Oppilaskunnan puheenjohtaja ja työryhmien puheenjohtajat ovat tuoneet johtamansa ryhmän terveiset kehittämisryhmälle, joka on ideoinut asioita osaltaan eteenpäin. Oppilaskunnan asiat käsitellään asialistassa ensimmäisenä. Kehittämistyölle on haettu pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä pitämällä kokoukset hyvissä ajoin ennen vaihtuvaa jaksoa. Kehittämisryhmään kuuluivat Asko Aikkila, Marja Koivuluoma, Teuvo Kokkonen, Martti Välitalo ja opiskelijoiden edustajana Konsta Kivelä. Puheenjohtajana toimi Pekka Manninen.

Huhtikuussa Julia Friedrich Reichelsheimista vietti huhtikuun alussa viikon Nilon koululla ja toisen viikon lukiolla tutustuen suomalaiseen koulutyöhön. Hän esitteli oppilaillemme omaa paikkakuntaansa, kouluansa ja tyypillisiä saksalaisia perinteitä. Samoin huhtikuussa kouluumme tutustui kuuden henkilön ryhmä Rellingenistä Dirk Ziegenhagenin johdolla. Toukokuussa opiskelijamme Tiia Jormakka, Hilla Korpela, Elisa Pohjola ja Mervi Tiermas viettivät viikon opettajansa Mika Riihiahon kanssa vastavierailulla Reichelsheimissa. »» Mika Riihiaho

13


14

Opiskelijatutorit Syksyn ensimmäinen koulupäivä uudessa koulussa on aina jännittävä, joten me edellisenä keväänä valituiksi tulleet 09-vuosiluokan tutorit teimme kaikkemme, jotta uudet ykkösluokkalaiset tuntisivat olonsa kotoisaksi. Esittelimme heille koulua ja kävimme läpi asioita, jotka heidän olisi siinä vaiheessa hyvä tietää. Jo reilu viikko koulujen alkamisen jälkeen Oivangin leirikeskuksessa järjestettiin edellisvuonna toimivaksi todettu ryhmäyttämispäivä. Paikan päällä uudet opiskelijat suorittivat omien valvontaryhmiensä kanssa meidän valvomiamme rasteja, joissa he

15

ratkaisivat leikkimielisiä pulmatehtäviä ja muitakin yhteistyötä vaativia tehtäviä. Näin opiskelijat pääsivät tutustumaan ryhmäkavereihinsa ja ryhmänohjaajaansa samalla hauskaa pitäen! Perinteisesti me tutorit saimme tutorhupparit, jotta opiskelijoiden olisi helppo löytää meidät ja kysyä apua esimerkiksi tietyn luokan ollessa hukassa. Varsinkin alkulukuvuodesta osallistuimme ykkösluokkalaisten ryhmänohjauksiin, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä heitä askarruttavista asioista. Lisäksi meillä oli omat päivänavausvuorot joka toinen tiistai. Päivänavausten

Opiskelijahuolto Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuollon koordinointia ja kehittämistä varten lukiossa on opiskelijahuoltotyöryhmä. Lukuvuonna 2010–11 se koostui seuraavista jäsenistä: Satu Honkanen (opettaja), Airi Pehkonen (opettaja), Mika Riihiaho (opettaja), Airi Kämäräinen/sijainen Heidi Nevala (terveydenhoitaja), Pekka Manninen (rehtori) sekä Martti Välitalo (opinto-ohjaaja/puheenjohtaja). Ryhmä kokoontui kunkin jakson jälkeen sekä tarvittaessa. Työryhmä laati lukuvuoden aikana uuden opiskelijahuollon suunnitelman vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä. Pääosa opiskelijahuollollisesta työstä tapahtuu työryhmän toiminnan ulkopuolella. Toiminnan tavoite ja painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, opiskeluun

suunnittelu ja varsinkin aiheiden valinta vaati välillä suurta luovuutta. Talven aikana me vierailimme Kuusamon yläkouluissa kertomassa lukiosta diaesityksen avulla. Oppilaat saivat kysyä meiltä ihan mitä tahansa lukioon liittyen ja hyvä niin, koska monilla oli vääriä luuloja esimerkiksi koulupäivien kestoista ja läksyjen määrästä. Tammikuun lopussa olimme yhdessä opettajien kanssa toteuttamassa yhdeksäsluokkalaisten tutustumispäivää lukioon. Me kierrätimme oppilaita pienissä ryhmissä luokasta toiseen, joissa opettajat esittelivät omaa oppiainettaan. Kahviossa tarjottiin mehua ja

keksejä ja koulun bändi esiintyi, kun ryhmät olivat tauolla. Päivä oli hyvin onnistunut ja toivottavasti innosti monia tulemaan lukioon. Meidän viimeinen suuri tutortehtävämme oli jatkajiemme valinta. Ehdokkaita ilmoittautui yllin kyllin, ja jouduimmekin opinto-ohjaajan avustuksella valitsemaan suuresta joukosta parhaimmin tehtävään soveltuvat. Mutta suuri osallistujamäärähän kertoo vain siitä, että tutor-toimintaa pidetään kiinnostavana ja tärkeänä asiana. Ja juuri sitä se onkin! »» Kaisu Tuovinen

eLukio ja elämänhallintaa liittyvien vaikeuksien lieventämisessä ja voittamisessa. Opiskelijahuoltotyöryhmä toimii myös kriisityöryhmänä. Sen ei tarvinnut kokoontua kertaakaan akuutin kriisin johdosta. Syksyllä valmistui Innosta-innostu -projektin (Terveys ry.) päihdekokeilujen estämiseen tai lykkäämiseen tähtäävä valistusvideo, jonka toteuttivat lukiolais- ja ammattiopiston nuoret. Opinto-ohjaaja oli projektin poikkihallinnollisen aikuisryhmän jäsen. VERSO -toiminta eli vertaissovittelu alkoi lukiolla syyslukukauden alusta. Koulutuksen saaneita sovittelijoita olivat opiskelijat Jonna Määttä, Kaisu Tuovinen, Jarkko Määttä ja Ville Määttä. Lukuvuoden aikana soviteltavaksi ei saapunut yhtään tapausta. »» Martti Välitalo

eLukion avulla voi suorittaa keskenjääneet lukio-opinnot loppuun tai aloittaa opiskelun alusta. Opinnoissa on mahdollista suorittaa joko koko lukion oppimäärä (44 kurssia) ja ylioppilastutkinto tai yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä sekä saada lukion päästötodistus. Opiskeluaika on tällöin 2–4 vuotta. Ylioppilastutkintoon tähtäävä koulutus on maksutonta. Yksittäisiä aineita suorittava aineenopiskelija maksaa aineopiskelijamaksun. Opiskelu tapahtuu pääasiassa iltaisin, ja itsenäisen opiskelun osuus on huomattava. Jokaista etälukiokurssia kohti on kaksi etäopetustuokiota. Etäopiskelujakson aikana opiskelija ei ole sidottu koulun oppituntien aikoihin eikä päiviin. Jokainen voi itse valita hänelle sopivan opiskelupaikan ja -rytmin. Opettajilla on päivystysaikoja, jolloin voi olla yhteydessä opettajaan puhelimitse.

Opiskelija voi lähettää myös sähköpostia kurssinsa opettajalle ja kysyä neuvoa. Opiskelijoita on kuluneena lukuvuotena ollut 5, joista kolme on ollut aineenopiskelijaa. Ylioppilaskokeeseen keväällä 2011 ei osallistunut yhtään elukiolaista. Abiturienteille on pidetty aina oma tiedotustilaisuus sekä syksyllä että keväällä koskien ylioppilaskirjoituksia. Etälukioon liittyvää informaatiota voi lukea myös nettisivuilta osoitteesta www. elukio.fi »» Satu Honkanen tutor


16

Alppikoulu Kuusamon alppihiihdon koulutus- ja valmennuskeskus Rukan alppikoulu on toiminut syksystä 1995 alkaen tavoitteena yhdistää koulunkäynti ja alppilajien huippuvalmennus. Alppikoulun toiminta pohjautuu Kuusamon kaupungin, Suomen Hiihtoliiton ja Rukakeskus Oy:n kesken solmittuun yhteistyösopimukseen. Alppikoulun tulos-

yksikön johtajana toimi Kari Kantola. Alppihiihdon valmennuspäällikkönä ja nuorten maajoukkueen valmentaja päättyneellä kaudella oli Mika Pelli. Muina alppihiihdon valmentajina toimivat Petri Härkönen, Antti Koramo ja Jukka Leino. Ilkka Wright vastasi freestyleryhmän valmennuksesta Janne Hiltulan kanssa.

Rukan alppikoulun parhaat tulokset kaudella 2010–2011 Alppihiihto, Kuusamon lukion opiskelijat FIS Maailman Cup 14.11.2010 Levi, FIN DNF Malmström Victor 6.1.2011 Zagreb, CRO DNF Malmström Victor 5.3.2011 Kranska Gora, SLO DNF Torsti Samu FIS Maailmanmestaruuskilpailut, Garmisch-Partenkirchen 18.2.2011 Suurpujottelu 32. Torsti Samu 20.2.2011 Pujottelu DNF Malmström Victor Eurooppa Cup osakilpailut: 27.11.2010 Trysil, NOR, suurpujottelu 28. Malmström Victor 28.11.2010 Trysil, NOR, suurpujottelu 29. Torsti Samu 16.1.2010 Kirchberg, AUT, pujottelu 26. Torsti Samu 21.1.2011 Oberjoch, GER, suurpujottelu 24. Torsti Samu FIS Junior World Ski Championchips, Crans montana, Sveitsi Miehet, Syöksylasku, 3.2.2011 Crans Montana

37. Malmström Victor 38. Torsti Samu Miehet, Super G, 4.2.2011 Crans Montana 29. Torsti Samu 36. Malmström Victor Miehet, Pujottelu, 31.1.2011, t, Crans Montana 25. Henttinen Jens DNF Torsti Samu DNF Malmström Victor Miehet, suurpujottelu, 30.1.2011, t, Crans Montana 10. Malmström Victor DNF Torsti Samu DNF Henttinen Jens FIS INTERSPORTCUP 2010–2011 (kansallisen Fis-kiertueen kokonaiskilpailu) NAISET 1. Sohvi Virkkula 1116 pistettä 3. Jutta Juutinen 966 pistettä MIEHET 1. Henttinen Jens 1092 pistettä 2. Hietanen Kasper 854 pistettä 3. Dahl Kalle 833 pistettä SM suurpujottelu, 9.4.2011, Pyhätunturi Naiset 4. Virkkula Sohvi 12. Juutinen Jutta Miehet 3. Torsti Samu 4. Hietanen Kasper

5. 7. 10. 12. 15.

Dahl Kalle Kuukka Justus Peltola Kalle Henttinen Jens Sallinen Joona

SM pujottelu, 7.4.2011, Rovaniemi Naiset 5. Juutinen Jutta 8. Virkkula Sohvi Miehet 2. Malmström Victor 6. Torsti Samu 7. Hietanen Kasper 8. Kuukka Justus 9. Henttinen Jens 11. Saarinen Otso 13. Peltola Kalle 15. Sallinen Joona SM syöksylasku, 30.3.2011, Åre Miehet 2. Hietanen Kasper 3. Hopia Heikki 5. Luukko Max 6. Peltola Kalle 7. Henttinen Jens 10. Exell Joakim Naiset 3. Virkkula Sohvi 5. Juutinen Jutta SM Super G, 31.3.2011, Åre Miehet 1. Hietanen Kasper 3. Henttinen Jens 5. Luukko Max 6. Peltola Kalle Naiset 3. Virkkula Sohvi 6. Juutinen Jutta SM Super Combi, 31.3.2011, Åre Miehet 1. Torsti Samu 5. Luukko Max Naiset 4. Juutinen Jutta

Nuorten SM, Ylläs, 22.1.2011 pujottelu, naiset 17v. 2. Virkkula Sohvi 3. Juutinen Jutta pujottelu, miehet 17v. 1. Kuukka Justus 3. Vähäpassi Oskari pujottelu, miehet 20v. 1. Henttinen Jens 2. Dahl Kalle suurpujottelu, naiset 20v. 1. Juutinen Jutta suurpujottelu, miehet 17v. 1. Kuukka Justus suurpujottelu, miehet 20v. 2. Hietanen Kasper 3. Dahl Kalle Nuorten SM, Ylläs, 19.1.2011 super g, naiset 17v. 1. Janhonen Vivian super g, miehet 17v. 1. Vähäpassi Oskari 2. Kuukka Justus super g, miehet 20v. 1. Hietanen Kasper 2. Henttinen Jens Nuorten SM, Ylläs, 18.1.2011 syöksylasku, naiset 20v. 2. Virkkula Sohvi 3. Juutinen Jutta syöksylasku, miehet 17v. 1. Vähäpassi Oskari 2. Luukko Max syöksylasku, miehet 20v. 1. Hietanen Kasper 2. Exell Joakim Rukan Alppikoulu/Freestyle, Kuusamon lukion opiskelijat TULOKSET 2010-2011 Kumparelasku MM-Kilpailut Deer Valley, USA, 02.05.2011, Kumpareet 8. Ville Miettunen Deer Valley, USA, 05.05.2011, Parikumpareet 8. Ville Miettunen

17


18

Nuorten MM-Kilpailut Jyväskylä, 19.03, Kumpareet 1. Ville Miettunen Jyväskylä, 20.03, Parikumpareet 10. Ville Miettunen Maailman Cup Meribel, FRA, 15.12.2010, Parikumpareet 15. Ville Miettunen Mont Gabriel, CAN, 15.01.2011, Parikumpareet 27. Ville Miettunen Lake Placid, USA, 23.01.2011, Kumpareet 17. Ville Miettunen Galgary, CAN, 29.01.2011, Kumpareet 26. Ville Miettunen Åre, SWE, 11.03.2011, Kumpareet 20. Ville Miettunen Åre, SWE, 12.03.2011, Parikumpareet 6. Ville Miettunen Eurooppa Cup Jyväskylä, 18.03.2011, Kumpareet 3. Ville Miettunen SM-kilpailut Ruka, 01.04.2010, Kumpareet 2. Ville Miettunen 9. Henry Haataja Ruka, 02.04.2010, Parikumpareet 5. Henry Haataja Pepsi Max Freestyle Tour 2011 Kokonaiscup 3. Henry Haataja New School World cup La Plagne Ranska 20.03.2011 Half pipe 22. Kalle Hilden SM-kilpailut Slope style 31.03.2011 Pro-sarja 2. Otso Räisänen 5. Antti-Jussi Heikkinen Rookie-sarja 1. Henri Mustonen

Half pipe 03.04.2011 Pro-sarja 4. Otso Räisänen 9. Antti-Jussi Heikkinen 13. Kalle Hilden Rookie-sarja 14. Henri Mustonen Pepsi Max tour Ruka 18.12.2010 Slope style 4. Otso Räisänen 6. Kalle Hilden 13. Antti-Jussi Heikkinen 26. Joona Hakala Rookie 8. Henri Mustonen 24. Santeri Laakso Pepsi Max -tour kokonaiscup 2. Otso Räisänen Pepsi max tour Levi 30.01.2011 Half pipe 2. Kalle Hilden 6. Joona Hakala Slope Style 1. Otso Räisänen 8. Kalle Hilden 13. Joona Hakala Pepsi max tour Himos 13.02.2011 Slope style 4. Antti-Jussi Heikkinen 6. Otso Räisänen 9. Joona Hakala 13. Kalle Hilden Rookie 2. Henri Mustonen Austrian Open (AFO) 26.02.2011 Slope style 21. Otso Räisänen 36. Antti-Jussi Heikkinen European Open 05.03.2011 Half pipe 22. Kalle Hilden Slope Style 16. Otso Räisänen

Opettajat

opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Manninen Pekka, TM Matila Jyrki, FM Aikkila Asko, FK Danso Merja, FM Ervasti Hannu, FM Hautajärvi Tarmo, FK Honkanen Satu, KM Juntunen Riikka, TM Juusola Riitta, FM Koivuluoma Marja, FM Kokkonen Teuvo, FM Manninen Marjut, FM Marttila Sirpa, FM Mourujärvi Rauno, FM Niskala Kari, LitM Nuutila Matti, FM Paakkari Erja Pehkonen Airi, FM Piittinen Riitta, FM Pohjola Osmo, FM Poussu Arto, FM Pätsi Ritva, FM Riihiaho Mika, FM Saarijärvi Jussi, KO Välitalo Martti, FM

rehtori, uskonto, psykologia, filosofia vararehtori (lv 10–11), englanti, ruotsi matematiikka, fysiikka draama (tuntiopettaja) kemia ja matematiikka matematiikka (vuorotteluvapaa, syyslukukausi 2010) psykologia, elämänkatsomustieto (tuntiopettaja) uskonto ja psykologia maantiede, biologia äidinkieli ja kirjallisuus historia, yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus biologia, maantiede, terveystieto (tuntiopettaja, sijaisena FM Katariina Viinikka 10.8.2010–31.3.2011) matematiikka, kemia liikunta ja terveystieto englanti, latina, ruotsi liikunta (tuntiopettaja) äidinkieli ja kirjallisuus, historia, yhteiskuntaoppi englanti ja ruotsi matematiikka musiikki ruotsi saksa kuvataide opinto-ohjaaja

Toimihenkilöt Kämäräinen Airi Määttä Hilkka Ylisoivio Marja Perttula Virpi Karjalainen Anne Sova Fanni

terveydenhoitaja (vuorotteluvapaa, kevätlukukausi 2011) sijaisena terveydenhoitaja Heidi Nevala koulusihteeri koulusihteeri asiakasneuvoja asuntolanohjaaja SOL

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2009–2012 Hämäläinen Erkki (sivistystoimenjohtaja, lautakunnan esittelijä), Majava Timo (kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja), Tuovila Hannu (varapuheenjohtaja), Auvinen Hannu, Jokiranta Raili, Karjalainen Perttu, Linjakumpu Marja-Leena, Lämsä Kalevi, Meriläinen Anne, Määttä Mika, Nissi Matti, Palosaari Helena, Siikaluoma Taisto, Tahkola Pirkko, Tauriainen Mika, Tyystälä Anna, Mustonen Tuula (kunnanhallituksen edustaja).

19


20

Opiskelijat 10 A Ryhmänohjaaja Ritva Pätsi Aikio Santeri Heikki Mikael Aikkila Eliisa Orvokki Angle Sonja Elisa Ekonoja Iida Sofia Kristiina Ervasti Miska Kaspian Haataja Miika Kristian Harjumaa Jarkko Tapani Heikkala Aleksi Petteri Hentilä Siiri Sofia Hyrkäs Leevi Lauri Juhani Isopahkala Juuso Herman Jaakkola Jonna Kaarina Jaakkola Marjukka Elisabeth Jokinen Laura Johanna Jormakka Tiia Piritta Katariina Juusola Juhani Olli Antero Kallio Joonas Samuli Kallio Jouni Mikael Kananen Mikael Markku Aleksi Kangas Jonna Pauliina Karjalainen Riina Karoliina Karjalainen Toni Hendrik Karkama Eve Karoliina Keskeyttäneitä: 1

10B Ryhmänohjaaja Jyrki Matila Kasurinen Antti Juhani Koivuluoma Joonas Henrik Koivuluoma Susanna Emilia Kontio Reetta Leena Maria Koramo Niko Pasi Petteri Korpela Hilla Helinä Korva Laura Alisa Korva Susanne Katariina Korvala Jyri Einari Kumpula Antti Tapio

Kylli Niina Maria Käkilehto Riikka Ulla Maaria Kämäräinen Anni Emilia Laihola Niko Tapio Lamminmäki Johanna Maria Laurila Essi Sofia Leinonen Lotta Erika Leinonen Sofia Emma Elina Lesonen Riikka Ulla Elisabeth Limma Ville Leo Aapeli Lohi Ulla-Emilia Lusminki Katja Anni Johanna Lämsä Jarkko Matias Lämsä Meri Eveliina 10C Ryhmänohjaaja Matti Nuutila Mielikäinen Lasse Antti Petteri Miettinen Reetta Anna Irene Moilanen Annukka Linnea Mursu Niko Aleksi Mustaniemi Emmi Sofia Mäkelä Anniina Saana Sofia Määttä Heljä Soilikki Määttä Jarkko Juhani Määttä Ville Antti Hermanni Niemeläinen Joakim Lauri Gabriel Niva Saara Helena Paasovaara Mika Heikki Juhani Paloniemi Katariina Ella Annika Paloniemi Lotta-Leena Ulriika Palosaari Juulia Iita Maaria Palosaari Katja Sofia Palosaari Pyry Petro Juhani Palosaari Suvi-Tuuli Janika Sofia Pesonen Tommi Matias Pesonen Ville Petteri Peuraniemi Laura Kristiina Piri Emma Anniina Keskeyttäneitä: 2

10D Ryhmänohjaaja Riitta Piittinen Pitkänen Marjo Johanna Katariina Pohjola Elisa Sofia Annukka Pulkkanen Salla Maarit Pulkkinen Malla Tuulia Pulkkinen Salla Maaret Pumpanen Aleksi Juho Mikael Pätsi Teemu Ilari Ronkainen Anni Emilia Ronkainen Jenna Johanna Ronkainen Juho Petteri Ronkainen Noora Annika Räsänen Tiina Annukka Salmivaara Lauri Martti Seppänen Viivi Anniina Soini Eemil Topias Säkkinen Kati Annika Takkinen Veli-Matti Talala Pinja Annika Teeriniemi Miia Anneli Tiermas Mervi Helena Tuovila Roope Sakari Turunen Mira Tatjana Vanttaja Eino-Pekka Viitala Emma Karin Josefin Keskeyttäneitä: 1 10F Ryhmänohjaaja Satu Honkanen Heikkinen Anttijussi Hildén Kalle Janhonen Vivian Airi Ellen Kainulainen Ville Antero Kuukka Justus Jere Santeri Laakso Santeri Ensio Lassila Veikko Luukko Max Juhani Räisänen Otso Eemil Vahtera Salli Mari Vähäpassi Jaakko Oskari

09A Ryhmänohjaaja Marjut Manninen Abuzaid Maryam Aikio Ollimatti Sakari Airisniemi Ville Jussi Tapani Ervasti Joni Juhani Ervasti Matti Jaakob Halonen Joonas Petteri Harju Riikka Sofia Heiskanen Laura Maria Heiskanen Mira Katariina Hekkala Heli Lyydia Hekkala Katri Maria Birgitta Hentilä Jaakko Taneli Hentilä Kalle-Eemeli Hietala Matti Sakari Hyvönen Tuulia Isabella Hämäläinen Perttu Eemeli Isopahkala Lauri Henrik 09B Ryhmänohjaaja Riitta Juusola Järvinen Santtu Mikael Kallunki Johanna Karoliina Kallunki Joni Olavi Karjalainen Henna-Riika Elisa Karjalainen Juho Oskari Karjalainen Olli Matias Kemppainen Aija-Riina Kilpijärvi Inka Katariina Kivelä Konsta Kalle Akseli Koivuluoma Markus Eemil Koramo Erika Tuulia Koramo Riina Rosalinda Korhonen Tuomo Aleksis Kujala Joanna Jenny Katariina Kukkonen Heikki Eljas Kuruaho Joona Samuli Kuusela Arttu Eemeli Käkelä Riikka Tuulia Keskeyttäneitä: 1

21


22

09C Ryhmänohjaaja Osmo Pohjola Kämäräinen Eveliina Susanna Kämäräinen Ulla-Reetta Kärnä Maria Katariina Laine Tiia-Maria Kristine Leskelä Reetta Eveliina Lohi Runo Ukko Antro Lämsä Johanna Henriikka Lämsä Lauri Johannes Maaninka Aino Hanna Maria Makkonen Aleksi Matti Manninen Helmi Johanna Manninen Riikka Pauliina Manninen Tuomas Henrik Mella Jesse Joel Meskus Mika Fredrik Miinala Miikka Jouni Matias Mustonen Heidi Kristiina Mustonen Sini Henna Anniina Myllymäki Jenni Birgitta Mäntyniemi Iiro Juhani Määttä Antti Johannes Määttä Antti Sakari Hermanní keskeyttäneitä: 1 09D Ryhmänohjaaja Mika Riihiaho Määttä Jonna Julia Määttä Krista Sofia Määttä Maileena Hilla Maaria Määttä Mira Janita Määttä Noora Heli Karoliina Määttä Piia Annika Nevala Jenna Susanna Sofia Niikkonen Ida-Maria Oikarainen Helmi Ilona Oikarainen Linda-Marjut Oikarainen Tommi Miika Antero Orjasniemi Sara Maria Paasovaara Laura Sofia Pajuniva Joonas Antti

Palosaari Juha-Matti Palosaari Ville Ensio Eskonpoika Papinaho Miia Tuulia Pesonen Satu Kaarina Keskeyttäneitä: 1 09E Ryhmänohjaaja Asko Aikkila Peuraniemi Pasi Tapio Pitkänen Marjukka Elina Esteri Posti Ella Henriikka Pulkkanen Johanna Mirjami Pätsi Antton Niklas Raatikainen Tatu Verneri Riikonen Anne-Mari Pauliina Rivinen Iina Sofia Ronkainen Jenni Karoliina Ronkainen Jenny Karoliina Ronkainen Krista Katriina Ronkainen Moona-Matleena Ronkainen Ville Oskari Rontti Elisa Raakel Rontti Sara Emilia Räty Riikka Emilia Salmirinne Sara Inka Siekkinen Ville Jari Matias Siikaluoma Pekka Olavi Soini Eerik Kristian Säkkinen Ida Jenni Alina 09F Ryhmänohjaaja Satu Honkanen Exell Joakim Olof Haataja Henry Mikael Hakala Joona Anton Hopia Heikki Olli Juhana Juutinen Jutta Maarit Löytynoja Väinö Verneri Peltola Kalle-Atte Antero Sallinen Joona Petteri Virkkula Sohvi Katariina

09G Ryhmänohjaaja Arto Poussu Takkinen Krista Marjaana Tasala Leena Sirkka Marjaana Tauriainen Kirsi Maria Birgitta Tauriainen Teemu Erkki Antero Tervo Laura Katariina Torppa Iina Julia Tuovila Juliana Anna-Maiju Tuovinen Kaisu Maarit Törmänen Jenna-Juulia Elisabet Törmänen Laura Karoliina Törmänen Mari Katariina Törmänen Olli Ilari Törmänen Tommi Petteri Vattula Marjo Elisabeth Veteläinen Juho Jaakko Veteläinen Minna Suvi Tuuli Veteläinen Mira Sofia Veteläinen Venla Katariina Viinikka Jenna Katariina Virtanen Ilari Samppa Ilmari Väätäinen Emma Katariina Ylisoivio Samuli Johannes 08A Ryhmänohjaaja Marja Koivuluoma Airisniemi Joni Petri Alho Niklas Asmo Ervasti Markus Pauli Samuli Eveleens Justin Jinu Haataja Heljä Erika Hannola Joel Tapani Heikkala Arttu Juho Kristian Heikkinen Tanja Maarit Heiskanen Joni Henrik Mikael Heiskanen Tuomas Erkka Juhani Hekkala Ulla Reetta Hyrkäs Satu Seija Susanna Hämäläinen Juho-Matti Hänninen Emilia Linda Maria Häyrynen Eevi

Jaakkola Mika Henrik Jokiranta Oula Niklas Julius Kajava Harry Wilhelm Ilmari Kallio Mika Veikko Oskari Karjalainen Sara Henriikka Keskeyttäneitä: 1 08B Ryhmänohjaaja Hannu Ervasti Kasurinen Miia Karita Keränen Aappo Oula Tapani Kestilä Henry Pasi Juhani Kilpelänaho Kalle Heikki Sakari Kinnunen Lotta Mia Karoliina Kinnunen Roosa Maria Klemetti Aleksi Miikkael Kokko Jonna Jasmin Korpela Joni Taneli Korva Antti Matias Teijonpoika Korva Jukka Markus Korva Suvi Iida Maria Koskela Sanna Carolina Kujala Janina Jonna Kristiina Kurvinen Heidi Jasmiina Kuusela Krista Julia Kuusela Nina Eveliina Käkelä Jenny Eveliina Laiho Olli Pekka Laihola Jesse Juhani Leinonen Tuuli Sofia Limma Jukka Tuomo Herman Keskeyttäneitä: 1

23


24

08C Ryhmänohjaaja Katariina Viinikka/ Sirpa Marttila Linjakumpu Niina Susanna Sofia Luosujärvi Inka Maria Lämsä Laura Kristiina Maikku Henri Voitto Juhani Moilanen Alona Mursu Elisa Miia Hannele Mustonen Teemu Antti Taneli Mustonen Ulla Emilia Männikkö Anni Elina Määttä Antti Juho Henrikki Määttä Christa Karoliina Määttä Henri Ville Oskari 0 Määttä Johanna Maria Määttä Jonna Kristiina Määttä Miina-Maija Eveliina Määttä Piia Pauliina Määttä Piritta Karoliina Määttä Tuija Elina Lyydia Nenye Nita Noora Mariella Nevala Jesse Tapani Jonatan Nevala Juho Eemi Alarik Nevala Pia Kristiina Nieminen Inka Helena 08D Ryhmänohjaaja Teuvo Kokkonen Nevanperä Matti Hermanni Kristian Niemeläinen Joonas Mikael Oikarinen Joona Tuomas Oikarinen Miikka Arto Matias Paloniemi Tatu Ensio Palosaari Jesse Jere Juhani Pesonen Jaana Katariina Pitkänen Roosa Marianne Pätsi Jasmin Elisa Johanna Rapo Päivikki Marianne Riekki Riku Aleksi

Ronkainen Elisa Emilia Ronkainen Juulia Eveliina Ronkainen Marjo Pauliina Rontti Mirva Marianna Rukajärvi Elina Marita Saapunki Matti Johannes Sahi Juha Valtteri Siikaluoma Jenni Maria Siukonen Samuli Johannes Suoraniemi Antti Sakari Keskeyttäneitä: 1 08E Ryhmänohjaaja Riikka Juntunen Suoraniemi Jenni Katariina Suviaro Topi Armas Iivari Säkkinen Riina Maria Kristiina Tahkola Mikko Tapio Takkinen Mikko Petteri Tigerstedt Tuure Kalevi Tornberg Bea-Stina Viktoria Tuovila Anssi Oskari Tuovila Janne Petteri Tyni Jonna Karoliina Törmänen Lasse Tuomas Törmänen Rosa Reeta Maria Törmänen Tommi Petteri Vallioniemi Mira Meemi Marianne Viinikka Katja Katariina Virkkula Jenna Marja Virranniemi Elli-Noora Virranniemi Mika Antti Virranniemi Niko Matias Juhani Vähäkuopus Marjut Annika

07 A-E Ryhmänohjaaja Martti Välitalo Hekkala Joni Tapio Rontti Jouni Ilmari Muje Reetta Anna Eliina Paumola Ville Artturi Viitala Ville Aleksi 07F Ryhmänohjaaja Satu Honkanen Dahl Kalle Aleksanteri Hietanen Kasper Erik Hämäläinen Ville Edvard Saarinen Otso Artturi Torsti Samu Oscar

08F Ryhmänohjaaja Satu Honkanen Henttinen Jens Nestori Koski Max Johan Miettunen Ville Eemeli

Lukion kahvilassa esillä ollut näyttely Islannista

ETÄLUKION OPISKELIJAT Etä 2010 Luonuankoski Piritta Mirella Rontti Eeva Kaisa Savine Olessia Etä 2009 Helppikangas Joel Feliks Perttula Virpi Kaarina Etä 2008 Hyrkäs Marjo Anneli Pitkänen Joonas Veli-Pekka

25


26

Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako Oppiaine tai aineryhmä

Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet perusopetuksen vuosiluokilta 1–6 alkava kieli (A-kieli) perusopetuksen vuosiluokilta 7–9 alkava kieli (B-kieli) muut kielet

Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö- ja luonnontieteet Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto Elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Taito- ja taideaineet Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto Opinto-ohjaus Pakolliset kurssit Syventävät kurssit Soveltavat kurssit Kurssit yhteensä vähintään

Pakolliset kurssit

englanti saksa ranska ruotsi

Syventävinä opintoina tarjottavat valtakunnalliset

koulukohtaiset

6

3

3

6 6 6 5

2 2 2 2

5 3 2 3

8 8 8

2 2

6 10

2 3

2 4

2 2 1 1

3 2 7 4

2 2 4 2

3 3 1 1 4 2

2 2 3 4 2 2

1

2 1–2 1–2 1 1

3 3 3 2 1

3 3 3

saksa (B2, B3) ranska (B2, B3) latina (B3)

1 3

1

47–51 vähintään 10 75

Stipendit ja tunnustuspalkinnot Kuusamon lukion stipendi, abiturientit, 150€: Maikku Henri, Kasurinen Karita, Tyni Jonna, Luosujärvi Inka, Ronkainen Juulia, Heikkala Arttu, Vallioniemi Mira, Korva Antti, Kurvinen Heidi ja Törmänen Lasse Kuusamon lukion stipendi, 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat, 100€: Ronkainen Juho, Aikio Santeri, Pesonen Ville, Palosaari Iita, Räsänen Tiina, Virkkula Sohvi, Airisniemi Ville, Määttä Noora, Määttä Piia, Määttä Maileena ja Maaninka Aino Kuusamon Osuuspankin ryhtioppilaan tunnustuspalkinto: Abuzaid Maryam Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston Kuusamon toimipaikan stipendi hyvästä kouluja urheilumenestyksestä: Dahl Kalle Kuusamon Soroptimistiklubi: Oikarainen Helmi, Kinnunen Roosa Suomalaisen kirjakaupan stipendi, paras ylioppilasaine: Kinnunen Lotta Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjapalkinnot: Kurvinen Heidi, Tornberg Bea ja Heikkala Arttu Englannin kirjapalkinnot: Heiskanen Tuomas, Luosujärvi Inka, Oikarinen Miikka ja Tornberg Bea Ruotsin kirjapalkinto: Määttä Christa HBL-lahjatilaukset: Alho Niklas, Kasurinen Karita, Rapo Päivikki, Tornberg Bea ja Tyni Jonna Sverigekontakt i Finland rf:n kirjapalkinnot: Määttä Johanna ja Vallioniemi Mira Pohjola-Nordenin lahjakirjat: Harju Riikka, Harjumaa Jarkko ja Määttä Noora Saksan Liittotasavallan kirjapalkinto: Kasurinen Karita Saksan kirjapalkinnot: Airisniemi Ville ja Harjumaa Jarkko Matematiikan opettajien liiton MAOL:n mitalit Pro mathematica: Sahi Juha; Pro scientia: Tyni Jonna Luonnontieteiden kirjapalkinnot: maantiede: Oikarinen Miikka: biologia: Luosujärvi Inka Helsingin Sanomien vuosikerta: Männikkö Anni Humanististen tieteiden kirjapalkinnot: elämänkatsomustieto: Karjalainen Sara; historia: Nevanperä Hermanni; yhteiskuntaoppi: Maikku Henri uskonto: Määttä Jonna; psykologia: Männikkö Anni; terveystieto: Kivelä Konsta Koulun parhaan urheilijan kiertopalkinto: Paumola Ville Rehdin urheilijan palkinto: Virkkula Sohvi ja Aikio Santeri Oppilaskunnan antamat stipendit hallituksessa toimimisesta: 09B Konsta Kivelä (puheenjohtaja, jäsen Kestävä kehitys -työryhmässä), 09G Krista Takkinen (sihteeri), 10D Juho Ronkainen (taloudenhoitaja), 10A Santeri Aikio (jäsen, Kestävä kehitys -työryhmä), 10B Emilia Kämäräinen (jäsen, Kestävä kehitys -työryhmä, vanhojen tanssi-vastaava), 10C Ville Määttä (Plan-kummivastaava, postivastaava, tiedotusvastaava), 09A Jaakko Hentilä (Nedun edustaja, taksvärkki- ja nälkäpäiväkeräysvastaava), 09C Lauri Lämsä (taksvärkki- ja nälkäpäiväkeräysvastaava), 09D Tommi Oikarainen (ohjausryhmä-työryhmä, nedun edustaja, varasihteeri), 09E Emilia Rontti (varapuheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liiton yhteyshenkilö), 08A Satu Hyrkäs, 08B Kalle Kilpelänaho, 08C Henri Maikku, 08D Roosa Pitkänen, 08E Topi Suviaro

27


28

Työaika

Syksyn 2011 yo-kirjoitusten koepäivät:

Päivittäinen työaika on ollut 8.15-16.00. Oppitunnin pituus on ollut 75 minuuttia ja ruokailu 45/35 minuuttia sekä välitunnin pituus pääsääntöisesti 15 minuuttia. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 15 minuutin välituntien lisäksi on ollut 30 minuutin tauko klo 13.00–13.30. Syyslukukausi alkoi elokuun 11. päivänä ja päättyi joulukuun 22. päivänä. Kevätlukukausi alkoi tammikuun 10. päivänä ja päättyi kesäkuun 4. päivänä. Syyslukukaudella työpäiviä oli 90 ja kevätlukukaudella 98 eli yhteensä 188 työpäivää. Syysloma oli 25.– 29.10.2010 ja talviloma oli 7.–11.3.2011.

Kuullunymmärtämiskokeet: ma 12.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso ti 13.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, saksa, venäjä, ranska/espanja ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa, englanti, ranska, venäjä, espanja/italia

Ilmoitusasiat Yhteisvalinnassa lukioon hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkaistaan 16.6.2011. Opiskelijoiden tulee varmistaa opiskelijapaikkansa kirjallisella ilmoituksella 27.6.2011 mennessä. Syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen tulee tehdä koulun toimistoon kirjallisesti, viimeistään 6.6.2011. Hakemukseen on liitettävä jäljennös ylioppilastutkintotodistuksesta. Tutkintomaksuista tulee lasku. Hylätyn kurssin uusintakoe sekä hyväksytyn kokeen korotuskoe järjestetään keskiviikkona 17.8.2011 klo 15.00–17.45. Ilmoittautuminen tulee suorittaa viimeistään perjantaina 12.8.2011.

Kirjalliset kokeet: pe 16.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma 19.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ke 21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä pe 23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma 26.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke 28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe 30.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma 3.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Kevään 2012 yo-kirjoitusten koepäivät:

Niitä opiskelijoita, jotka eivät syystä tai toisesta jatka opiskeluaan Kuusamon lukiossa ensi lukuvuonna, pyydetään ilmoittamaan päätöksestään koulun toimistoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kirjallinen koe: pe 10.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Uusi lukuvuosi alkaa elokuun 11. päivänä 2011 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla klo 9.00 ja muilla klo 10.00. Opettajien suunnittelupäivä järjestetään elokuun 10. päivänä klo 9.00–15.00. Opiskelija, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole saapunut kouluun eikä ole rehtorille ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, poistetaan koulun kirjoista.

Kuullunymmärtämiskokeet: ma 13.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja ti 14.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso suomi, A- ja B-taso ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä: saksa, ranska, venäjä, englanti, espanja/italia

Toivotan opiskelijoille, henkilökunnalle ja kotijoukoille virkistävää kesää! Kuusamossa kesäkuun 4. päivänä 2011 Pekka Manninen rehtori

Kirjalliset kokeet: ma 12.3. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke 14.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto pe 16.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä ma 19.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke 21.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe 23.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä ma 26.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

29


30

Kuusamon Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja, talousneuvos Yrjö Jurmu luovutti veteraanien viestin Kuusamon lukiolle itsenäisyysjuhlassa 5.12.2000. Veteraanien toivomuksena oli, että viesti luettaisiin koulun itsenäisyys- ja lakkiaisjuhlassa ja luovutettaisiin kouluun vielä jäävälle ylimmälle vuosikurssille. Tämä perinne on jatkunut vuosittain.

31

Vapauden viesti Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alamainen. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen, suomalaisten oma maa. Marraskuussa 1939 Suomi joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa maa säilytti itsenäisyytensä. Itsenäisyyden hinta oli kallis: 91 000 kaatunutta, yli 280 000 haavoittunutta, yli 400 000 kotinsa menettänyttä. Maa jälleenrakennettiin, suunnattomat sotakorvaukset maksettiin, siirtoväki asutettiin. Sen jälkeen ovat uudet sukupolvet rakentaneet vauraan maan, hyvinvointivaltion, länsimaisen oikeusvaltion. Sodan koettelema sukupolvi on saanut työlleen uutterat jatkajat, jotka ovat rauhan toimilla vahvistaneet Suomen itsenäisyyttä, kansainvälistä arvostusta ja kunnioitusta.

10-ryhmät Oivangissa

Silloin kun me nykyiset veteraanit olimme nuoria, meidän tunnuslauseemme oli: Veljeä ei jätetä. Tämän viestin myötä me haluamme jättää yhä uusille sukupolville vetoomuksemme: Nuoria ei unohdeta. Toivomme ja uskomme, että tämä viesti siirtyy joka vuosi ylimmältä kouluikäluokalta seuraavalle, niin kuin isänmaamme vapauden vaaliminen on kulkenut vahvana verenperintönä väistyvältä sukupolvelta nousevalle. Nuorisossa on itsenäisen maan, vapaan kansan tulevaisuus. Pitäkää huolta maanpuolustustahdon säilymisestä, puolustusvoimista ja omasta fyysisestä kunnostanne!

Suomen itsenäisyyspäivänä 2000

Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta Sotainvalidien veljesliitto Rintamaveteraaniliitto

Suomen Sotaveteraaniliitto Rintamanaisten Liitto

Kaatuneiden Omaisten Liitto Kaamoksen hämärää joulukuussa


32

Kuusamon lukion vuosikertomus 2010-11  
Kuusamon lukion vuosikertomus 2010-11  

Kuusamon lukion vuosikertomus 2010-11

Advertisement