Page 1

INFOKUURNE

MEI JUNI 2018

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

Verschijnt tweemaandelijks - V.U.: Jan Deprez, Kattebelweg 8 - B-8520 Kuurne

SPEEL-O-BIB


2

Overzicht

03 < Uitbreiding BIB 04 < Vlaspark 06 < Kuurne Leeft 08 < Mobiliteit

De jeugdbib wordt groter, groener en speelser! Binnenkort wordt gestart met de bouw van een uitbreiding aan de bib. De jeugdafdeling is te klein geworden voor alle enthousiaste lezers, gezinnen en klassen. Het nieuwe gebouw zal palend aan de jeugdafdeling worden gebouwd en onderdak bieden aan de jeugdboekenafdeling en de speel-otheek.

09 < Milieu 10 < OfficiĂŤle

plechtigheden

11 < 100 jaar Grote Oorlog

15 < Wonen

16 < Energie 17 < Sociaal Huis 18 < Onderwijs 19 < Ouderen

colofon Info Kuurne is het officiĂŤle magazine van de gemeente Kuurne, verschijnt tweemaandelijks en wordt gratis huis aan huis bedeeld. Artikels voor de info Kuurne juli-augustus kunnen ingediend worden tegen 23 mei 2018. Verantwoordelijke uitgever: Jan Deprez, Schepen van informatie, Kattebelweg 8, 8520 Kuurne Verantwoordelijke dienst: Informatiedienst Marktplein 9, 8520 Kuurne 056 73 71 49 informatiedienst@kuurne.be Samenstelling en eindredactie: Redactieraad gemeente Kuurne Foto voorpagina: Informatiedienst Kuurne

21 < Vrije Tijd

Oplage: 6250 exemplaren


3

Uitbreiding BIB Speel-o-bib! De bib in Kuurne is veel meer dan een bib! Het is een zeer laagdrempelige ontmoetingsplek waar je regelmatig een verrassende workshop of voorleessessie kan meepikken. Het is een plek om kennis op te doen en te delen, niet enkel uit boeken, maar ook van mens tot mens. Jaarlijks komen 45 000 bezoekers over de vloer en met de inbreng van de spelotheek zal dit cijfer nog verhogen. Het nieuwe deel komt aan de kant van de vlindertuin en het groen van de omgeving wordt letterlijk doorgetrokken in de ecologische groengevel. In de open jeugdafdeling kan je terecht voor speel- en leesplezier.

Hinder? De bouwwerken zijn voorzien van juni tot december 2018. Gedurende de werken blijft de bib zo veel mogelijk open. De volwassenafdeling wordt verder gebruikt zoals voordien. De collectie jeugdboeken zal voor de helft in de bib blijven staan en beschikbaar blijven voor de bezoekers. De andere helft gaat enkele maanden logeren in de Kuurnse scholen zodat leerlingen er gebruik kunnen van maken. Naar het einde van de werken zal de bib voor enkele weken de deuren helemaal dicht doen om dan ‘in het nieuw’ terug te openen.

Opfrissen… Naast deze uitbreiding wordt in het bestaande gebouw de verwarming en de vloerbedekking vernieuwd en komen er nieuwe automatische schuifdeuren zodat een makkelijke toegang aan beide kanten verzekerd is.

Koopjes! Eind juni kan je koopjes doen in de bib. Er is grondig bekeken welke boeken wél en welke niet de uitbreiding zullen halen. Resultaat: een boekenverkoop (50 cent/stuk) voor het publiek, eind juni. Voor de precieze data: hou de website en sociale media in het oog.

Wat vinden onze lezers van de plannen?

Emily, Anouk en Lora komen op woensdag maar al te graag naar de bib. “Het is altijd leuk om boeken en strips te kiezen en elkaar hier te ontmoeten.

Sarah vindt het cool dat de bib groter wordt, en zal voor een feestje zeker speelgoed komen lenen. Manon is van plan om nog meer naar de bib te komen.

Als er straks ook spelletjes in de bib zijn, dan lenen we die zeker ook!”

www.kuurne.be/uitbreidingbib

bib@kuurne.be

@BibKuurne

@bibkuurne

bibliotheek.kuurne

056 72 68 72

Peuterjuf Mieke is blij met de ergonomische verbetering na de uitbreiding, als alle peuter- en kleuterboekjes in grabbelbakken zullen opgesteld zijn. Ook August, Amélie en hun mama vinden dit top. “Als er maar nog gespeeld kan worden, zoals nu, want dat maakt deze bib zo leuk.” (dat kan zeker nog). Yasmin hoopt dat er een hoekje blijft om te kleuren in de vernieuwde jeugdafdeling (en ook daar zullen we voor zorgen).


4

Vlaspark

Opening Vlaspark 9 en 10 mei Drijf-in cinema/ vlaspicknick / natuurplezier Het Vlaspark wordt op woensdag 9 en donderdag 10 mei omgetoverd tot een gezellig en sfeervol park boordevol knotsgekke activiteiten in een uniek, groen decor. Wat dacht je van een vlaspicknick aan de Heulebeek of een vaartocht in een kano? Of bouw je liever samen met de kinderen aan een heus blotevoetenpad of insectenhotel? Of proef je liever van het verleden en de toekomst aan de hand van een vlaswandeling? Het kan allemaal, maar er is nog zoveel meer ... Beide avonden worden afgesloten met een indrukwekkende Drive-In cinema, maar dan op het water. DRIJF-IN dus. Een veertigtal bootjes komen aanmeren voor een scherm in de Heulebeek. Neem een kano en dobber rond terwijl je geniet van de kaskraker ‘Grease’ (woensdag) en ‘Baby Driver’ (donderdag). Geen fan van water? Geen probleem, dan kan je van op de oevers evenzeer genieten van deze openluchtfilm. Relax, chill met je vrienden op het dek en geniet van een bijzonder gebeuren en een onvergetelijke filmervaring. Op naar een onvergetelijke tweedaagse in Kuurne! Het volledig programma en overzichtsplan kan je terugvinden in de middenkatern ‘Uit in Kuurne’.

Vlaspark praktisch

: Er zijn twee toegangen tot het Vlaspark Gen.Gérardstraat (hoofdingang) Kortrijksestraat 1 en parking Damier Lt. ier. Parkeren met de auto kan op parking Dam voortuin van de Pastorie de in rzien Er worden fietsenstallingen voo ing Damier (Lt. Gen. Gérardstraat) (Kortrijksestraat 1) en ter hoogte van park


5

Vlaspark Van roemrijk verleden naar regionale toekomst Het gemeentebestuur heeft al lange tijd de ambitie om het open en bijzonder landschap van 30 ha - aan de monding van de Heulebeek en de Leie en tussen de Lt. Gerardstraat en de R8 - op te waarderen tot een aantrekkelijk en levendig park. Kuurne is van oudsher verbonden met het water. Het Vlaspark biedt onze gemeente de mogelijkheid om ‘The Golden River’ opnieuw te omarmen, zuurstof te brengen tot in het hart van onze gemeente en de Leieboorden een nieuw elan te geven. Samen met heel wat partners, werkte Kuurne aan een masterplan voor deze unieke site. Een kruisbestuiving tussen erfgoed, natuurlandschap, cultuur, recreatie en toerisme staat centraal. Vorig jaar stelden we het Vlaspark al open dankzij de kunstenroute Beestenboel, in april dit jaar startte Kuurne met de aanleg van paden en speeltoestellen aan de achterzijde van de pastorij. De vlasnijverheid wordt in ere hersteld, op de plek en aan de rivier, waar het onze gemeente heeft grootgebracht.

Vlasroterij Sabbe, erfgoedparel aan de Leie De gemeente en intercommunale Leiedal kochten in februari de vlasroterij Sabbe aan. Deze erfgoedparel van 1,5 ha is strategisch gelegen in het Vlaspark, nabij de Leie en de R8. In 2006 werd de roterij beschermd als monument, met inbegrip van de schoorsteen, een stoomketel en een stoommachine met toebehoren. Op vandaag is het één van de meest authentieke vlasroterijen langs de Leie in onze regio. Dankzij deze aankoop heeft de gemeente de regie in handen om dit monument in ere te herstellen en een nieuwe bestemming te geven met oog voor cultuur, erfgoed, toerisme en natuurlandschap. Bezoek de regionale tentoonstelling Contrei van 10 mei t.e.m. 20 mei in de vlasroterij. www.kuurne.be/openingvlaspark vrijetijdsdienst@kuurne.be informatiedienst@kuurne.be

www.kuurne.be/contrei

Denk mee over de toekomst van de vlasroterij! Met deze vlasroterij willen we opnieuw geschiedenis schrijven en jij kan ons daarbij helpen! Stuur jouw ideeën of inspirerende vakantiebeelden door naar informatiedienst@kuurne.be. We bundelen leuke, creatieve inzendingen op de pagina www.kuurne.be/toekomstsabbe.


6

Kuurne Leeft

Auteur Dumon Tak in de bib

Prijsuitreiking jeugboekenmaand

Onthaal nieuwe inwoners

Magneten gemaakt in jeugboekenmaand

Mardi Gras

Mardi Gras

Woonbeurs

Workshopavond jeugdverenigingen


7

Kuurne Leeft

KBK

KBK

Ezelwandeling paasmaandag

Nacht van de geschiedenis

KBK

VC Jong Kuurne U13 speelt kampioen

Pyjamadag Wies Wijzer


8

Mobiliteit Verkeersdrempels in de Boomgaardstraat

Naar een nieuwe dorpskern voor Sente

In juli worden in de Boomgaardstraat drie verkeersdrempels aangelegd. De heuvels dienen ter ondersteuning van de zone 30 in de schoolomgeving. Deze verhoogde inrichtingen komen ter hoogte van de ingang van de gemeenschapsschool ‘De Kleine Boomgaard’, de kleuterschool VBS en op het kruispunt met de Groenstraat. Doorgaand verkeer zal tijdens de duur van de werken en tijdens de uithardperiode van het beton niet mogelijk zijn. Meer info hierover volgt.

Hoevewijk in nieuw kleedje In de vorige INFOKuurne kondigden we de grootschalige investeringen in de Hoevewijk aan. Hieronder een overzicht van de timing en plaats van de werken. Doel? Werk maken van een frisse en toegankelijke wijk!

STRAAT

START WERKEN

Rioolrenovatie Bosbessenlaan 2de helft april Rioolrenovatie Beukenlaan 2de helft april Fietsdoorsteek rond Erf 2de helft maart Bosbessenlaan 2de helft mei Beukenlaan Begin september Elfde-julilaan 2de helft april Rode Kruisplein Begin november Krokussenlaan Begin december Beeklaan (enkel pijpekop) Januari 2019 Plateau’s Boomgaardstraat Begin juli

De voorbije maanden heeft aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van de nutsmaatschappijen alle nutsleidingen vernieuwd en ondergronds gebracht. Ook de openbare verlichting werd volledig vernieuwd. Vanaf mei zal aannemer ‘Bernard Ockier’ uit Otegem starten met de herinrichting van het plein en de voetpaden. De parking wordt volledig heringericht met één gezamenlijke in- en uitrit. De rijbaan wordt uitgerust met fietssuggestiestroken, aan de kant ‘Kortrijk’ komt een afgescheiden parkeerstrook. Ook het kruispunt St-Katrienplein/Heulsestraat/St-Katarinastraat wordt heringericht. Deze maatregelen zullen de verkeersleefbaarheid en veiligheid verhogen. De werken en hinder tijdens fase 3 (mei-augustus) kan je terugvinden op de website. www.kuurne.be/heraanlegsente

056 73 71 11

werkensente@gmail.com

EINDE WERKEN

Begin juli Begin juli begin april 21 juli Eind oktober Half mei Eind november Einde december Eind januari Eind augustus

www.kuurne.be/hoevewijk

056 73 71 11

Parkeren op groenstrook? Niet doen! In vele woonwijken is er een grasstrook tussen de rijbaan en het voetpad. De grasstrook maakt deel uit van de verhoogde berm. We stellen vast dat er in Kuurne vaak op grasstroken wordt geparkeerd. Parkeren op dergelijke strook is in strijd met de wegcode (art. 24, 1°) en kan leiden tot een boete (verkeersovertreding 2e graad). Bovendien zorgt dit voor schade aan deze strook en voor verzakking aan het voetpad.


9

Milieu Recyclagepark in cijfers

Een nieuwe g-ezel voor Zoya in de Groene Long Na het plots overlijden van ezelmerrie Yvette op 5 maart, bleef Zoya treurend achter. Ezels zijn kuddedieren en niet geschikt om alleen te leven, dus keken we uit naar nieuw gezelschap. Zondag 18 maart wisselde Isidoor (12 jaar) de eenzaamheid van zijn kleine weide in Zwevegem in voor een nieuwe thuis in de Groene Long. Afwachten of hier iets moois uit groeit! De kennismaking verliep in elk geval gemoedelijk.

Tuinkriebels? Neem deel aan de tuin- en gevelwedstrijd 2018 De zomer staat binnenkort voor de deur en bij velen begint het te kriebelen om de tuin in te duiken. Wordt jouw tuin ook een pareltje en wens je ‘in de bloemetjes’ gezet te worden? Neem dan deel aan onze ‘tuin- en gevelwedstrijd 2018’. Bevestig jouw deelname vóór 1 juni 2018 via onderstaand inschrijvingsformulier of digitaal via website of mail. Dan gaat de jury op pad door Kuurne. Het inschrijvingsstrookje kan je afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis. Voor het volledig reglement neem je contact via onderstaande gegevens. Succes met de tuinkriebels! Uitreiking 2017 Op dinsdag 24 april gaat de prijsuitreiking van de tuin- en gevelwedstrijd 2017 door. Om de spanning erin te houden, maken we de laureaten pas bekend na de prijsuitreiking via de website.

INSCHRIJVINGSFORMULIER Tuin- en Gevelwedstrijd 2018 Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

schrijft zich in voor de tuin- en gevelwedstrijd 2018 voor één van de volgende categorieën

❍ GEVELVERSIERING ❍ KLEINE TUIN ❍ GROTE TUIN ❍ HOEVE / NIJVERHEIDSGEBOUW / FINANCIELE INSTELLING / KANTOOR / WINKEL / SCHOOL . ❍ NIEUWE TUIN: VOLLEDIG NIEUW – HERAANLEG (schrap wat niet van toepassing is)

Voor de categorie ‘nieuwe tuin’ dient een schetsontwerp en plantenlijst te worden ingediend.

Extra punten voor planten in kader van biodiversiteit, nectarplanten,… Originaliteitsprijs geschonken door Carpe Diem. De keuring voor de tuin- en gevelwedstrijd 2018 gebeurt in de loop van de maand juli. Datum: …………………………………......................…………………………… De inschrijvingen moeten in ons bezit zijn vóór 1 juni 2018.

056 73 71 43 bebloeming@kuurne.be www.kuurne.be/bebloeming


10

OfficiĂŤle plechtigheden

Onthaal nieuwe inwoners

Gilberta Vanhaesebrouck werd 100 jaar

Kuurne Brussel Kuurne

Mardi Gras


1918

bijlage 2

100 JAAR GROTE OORLOG In 2018, 100 jaar na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog, wordt dit drama ook in onze streken herdacht. In deze Info Kuurne belichten we het jaar 1918.

Kuurne Brug aan ’t Zweerd. Op de gevel Duitse aanduidingen van de richtingen.

1918: Jaar der verlossing Meer en meer soldaten komen hun intrek nemen in onze gemeente. De troepen concentreren zich steeds meer. De meisjes-school in Kuurne wordt door de “moffen” in beslag genomen. Meer en meer wordt les gegeven bij particulieren in Kuurne, vnl. magazijnen en fabrieken in de Kortrijksestraat en Harelbeeksestraat. Op 12 april 1918 worden niet minder dan 1822 inwoners van Kuurne Lendeledenaars, althans voor wat betreft de burgerlijke stand, hulp en voeding van de Duitse soldaten. De grenzen van Kuurne komen maar tot aan de Vaernewijckbeek, zodat alle inwoners van de Kathoek en ’t Hoge onder toezicht vallen van het gemeentebestuur van Lendelede. Sinds enkele weken is het geweldig warm. Indien de droogte blijft aanhouden, vreest men voor een totale mislukking van de oogst.

De troepenbewegingen worden intenser. De trek naar de frontstreek om versterking te bieden, is begonnen. Op 3 augustus is er de hele nacht een drukte van jewelste langs de ‘Brugse Kalseide’ door een munitiecolonne. Tijdens een korte rustpauze aan de molen op ’t Hoge, hebben de Duitsers vier grote granaten achter gelaten en wat verder, tegen de Kathoek, ligt een levend paard in de sloot. De ijzersmeden die nog over een aambeeld beschikken, moeten dit inleveren bij de bezetter. Ook alles wat de fabrieken nog bezitten aan lederen riemen wordt opgeëist, zodat enkele fabrieken die nog draaiden nu ook stil vallen. De klokken op de kerktoren mogelijk gelukkiglijk blijven hangen.

Niets laat echter vermoeden dat we naar het einde   van de oorlog toegaan. Het leven kent zijn dagelijkse sleur – honger – ziekte – armoede.


De herfst van 1918 nadert … De nacht van 28 september is koel en somber over Vlaanderen neergedaald. Aan het Ijzerfront hebben de ‘verbondenen’ hun kanonnen in stelling gebracht. Zondag … vroeg in de morgen, klokslag halfdrie, breekt het vreselijk vuur los op de vijandelijke loopgraven. Drie uren lang dreunt en dondert het in het westen.

Tegen 30 september is een groot gedeelte van ZuidWest-Vlaanderen ingenomen. De strijd blijft ongemeen hard. Onze jongens rukken stormenderhand vooruit door slijk en waterplassen. We zien de eerste gewonde Duitsers wegvoeren. De tegenstand is hard en voor iedere meter moet gevochten worden. Toch komt het geschut nader.

Het hart der bevolking klopt van angst maar   tezelfdertijd begint de hoop opnieuw te herleven.

Eindelijk … op 15 oktober 1918 zien de Kuurnenaren de eerste bondgenoten, de Engelsen. Niemand verwachtte ze zo vroegtijdig. Ze zijn die dag meer dan 10 km vooruit geschoven, komende uit de richting St.-Eloois-Winkel. Er is uitbundige vreugde en algemeen gejubel. Helaas! Het zwaarste moet nog komen… In de nacht van 15 op 16 oktober wordt het gemeentebestuur mondeling verwittigd, door tussenkomst van een woordvoerder van een Engelse generaal, dat onze bevolking verzocht wordt de gemeente te verlaten. Men vreest dat aan de Leie een grote veldslag zal geleverd worden. ’s Morgens vroeg worden zijn verwachtingen reeds beantwoord. De Duitse kanonnen beschieten zodanig de gemeente dat heel de bevolking, zonder iets te kunnen meenemen, moet wegvluchten. Een regen van ijzer, vuur en … stikgas. De vlucht gaat richting Lendelede en St.-Eloois-Winkel. Talrijke inwoners worden tijdens de vlucht gewond door inslaande granaten.

Kuurne ligt onder ’t vuur van de vijand, die zich achter de Leie opnieuw verzameld en versterkt heeft. Vijf dagen en vijf nachten duurt de beschieting. Aanhoudend spuwen de vuurmonden granaten op onze gemeente. Alles kraakt … brokkelt af … scheurt … barst of stort ineen! Louis Proot, pastoor te Kuurne, schreef de laatste dagen als volgt neer … “Er komt klaarte in de lucht … de Duitse soldaten beginnen aan alles gebrek te lijden. Maar ’t is nu dat de lijdensweke zal aanbreken. De vijand aan de overkant van de Leie en Schelde begon Cuerne te beschieten en te bombarderen. De woensdagmorgen waagde ik het nog om de Heilige Mis op te dragen voor mijn in angst verkerende parochie, maar ’t was al beven en sidderen.“

Het groot offensief is begonnen,   het offensief der bevrijding.


En welke teleurstelling voor de burgers bij de terugkomst? Puinen, stukken van meubelen en gescheurde kledingstukken. Oneerlijke indringers hebben in vele woningen weggenomen wat nog waarde had. Ondertussen komen van verderop nu bijna 3000 vluchtelingen naar Cuerne afgezakt om onderkomen te vinden. Toch waren al de mensen welgezind omdat zij van de vijand verlost waren. Maar het heeft van Cuerne een puinhoop gemaakt. Geen één huis op de plaats dat ongedeerd uit de beschieting is gekomen. In deze uren van overwinning, gaat onze diepgevoelde herinnering naar de makkers die op het ereveld zijn gesneuveld in een krans van heerlijkheid. Z.E.H. Louis Proot, pastoor te Kuurne tijdens de oorlogsjaren

“Hetgeen wat dan gebeurde … Van het altaar naar de sachristie gaande, viel de eerste bomme dwars door de middenbeuk op enige stappen van mij! En het ging verder … In het mannenhuis waren allen gevlucht in de kelders en daar de vijand het gemunt om het gesticht te vernielen! Wij zaten daar met 182. Gaan wij er nog levendig uitkomen? God alleen weet het.“ “Drie opeenvolgende dagen opeen, niemand durfde nog een voet buiten te zetten. Er was maar eene kans … ’t was van te vluchten. En naar waar??? Naar het moederhuis, naar het gasthuis van Poperinghe. De Engelsche troepen waren zeer bereidwillig om hunne auto’s ten dienst te stellen. Wij hebben daar elf dagen als vluchteling doorgebracht.”

Harelbekestraat, na de beschieting oktober 1918

Bron: Deze informatie is afkomstig uit de vierde editie van InfoKuurne 1983, het informatieblad van de Kuurnse gemeenschap

Slechts veertien personen wierden door de bommen neergeschoten en gedood. ’t Is waarlijk te verwonderen dat er niet bij honderden de dood gevonden hebben.


De Groote oorlog laat Kuurne niet onbetuigd. Getuige hiervan zijn een aantal markante feiten, in het verleden maar ook vandaag. Albert Vermoerestraat De gloednieuwe verkaveling langs de Rijksweg ontvangt de naam ‘Albert Vermoerestraat’. Dit als eerbetoon aan deze oorlogsheld uit WOI uit Kuurne. Albert Vermoere was de zoon van een Kuurnse vlasbewerker en wijkte na het overlijden van zijn vader bij het uitbreken van de oorlog uit naar Nederland. Hij hielp Belgen smokkelen naar Nederland. Jammer genoeg werd hij in 1918 door de Duitsers gefusilleerd.

Oudstrijders Cuerne

Op de begraafplaats in Kuurne, liggen alle oudstrijders samen in een ereperk. Ook Albert Vermoere ligt er begraven.

Weggevoerdenplein Het Weggevoerdenplein in het centrum van Kuurne dankt zijn naam aan WOI. Van op dat plein werden veel jonge Kuurnenaren door de Duitsers als dwangarbeiders weggevoerd naar Frankrijk.

Bombardementen kerk De dorpskern van Kuurne leed zwaar onder de beschieting van oktober 2018. Vooral de kerk moest het ontgelden en het dak van de kiosk. Geen enkel venster was nog heel, het regende volop binnen. De vijand was het land uitgeborsteld, maar maakte van Cuerne en de kerk een puinhoop.

’t Leeuwke Na WOI gaf de gemeente de opdracht aan een steenkapper om een beeld te maken van de Vlaamse leeuw die de adelaar overwint. Het standbeeld prijkte op de markt naast de kerk. Op 11 augustus 1940 kwamen Duitse militaire specialisten onaangekondigd werken aan het monument van de gesneuvelden 1914-1918. Ze konden het niet aanzien dat de Duitse arend door de klauwen van de leeuw getard werd. Zorgvuldig werd de arend weggekapt. Binnenkort krijgt de Leeuw een ereplaats bij het grafperk van de oudstrijders.


15

Wonen Renovatieproject Boudewijnstraat als voorbeeld voor de regio Tegen 2050 wil Zuid-West-Vlaanderen een klimaatneutrale regio zijn. Daarvoor moeten er jaarlijks 3000 verouderde woningen gerenoveerd worden. Ambitieus, denk je? En toch… Dat zo’n renovatie ook met een beperkt budget kan, bewijzen het Sociaal Huis en de gemeente in een modelwoning in de Koning Boudewijnstraat in Kuurne. We werken hiervoor samen met de RenovatieCoach van Leiedal en zes private partners. Het project is dan ook een unieke samenwerking tussen overheid en bouwsector en een voorbeeld voor de regio. Dubbele uitdaging Samen willen de partners aantonen dat een energiezuinige woning niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. En de lat ligt hoog: een aftandse rijwoning renoveren tot de EPB30-norm met zo weinig mogelijk budget. Tegelijk is het project een uitgelezen kans om kennis op te doen. Zes private partners zetten hun schouders onder deze woning, elk vanuit hun expertise en toekomstvisie: Wienerberger, Renson, Casquo, Deceuninck nv, Colora Kuurne, Isover/Saint-Gobain. Inoforma is architect. Bart Deneckere, renovatiecoach bij de intercommunale Leiedal, begeleidt de renovatie. Dagdagelijks helpt hij tientallen particulieren in de regio zorgeloos te renoveren, in samenspraak met de klant.

Eindrapport en kijkdagen Tegen de zomer moet de opgedane kennis in een overzichtelijk eindrapport gegoten worden: gemaakte kosten, aanvaarde premies, geboekte energiewinst, enz. Op die manier kan iemand die voor een verbouwing staat perfect inschatten waar hij of zij financieel aan toe is. In het najaar stellen de partners de woning open voor iedereen tijdens een aantal kijkdagen. Het is alvast een win-win voor Kuurne. Daarnaast wordt de woning ook verhuurbaar gemaakt voor sociale doeleinden, met het nodige comfort. Als gemeente geven we eveneens het voorbeeld aan de inwoners om in te zetten op energie-efficiëntie.

woonloket@sociaalhuiskuurne.be 056 73 70 11 pilootwoningKB234


16

Energie

Wat is het energiepeil van jouw woning? Ga naar de site mijnenergiekompas.be en geef jouw adres in.       De kaart toont een ruwe schatting van de energieprestatie van je woning, gebaseerd op officieel gekende gegevens over het woningtype, de woningoppervlakte en het bouwjaar.       Je kan deze inschatting op eenvoudige manier correcter maken. Beantwoord daarvoor een aantal vragen.       Ontvang bovendien gratis renovatietips om je op weg te helpen het energielabel te verbeteren. Opgelet: de toepassing is niet geschikt voor appartementen en bedrijfsgebouwen.

Gratis energiescan? Bespaar 10% op je energiefactuur Energie wordt steeds duurder. Zo is de kostprijs van elektriciteit op tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Toch kunnen heel wat mensen hun energiefactuur nog steeds verlagen na een energiescan. Is jouw gezinsinkomen niet hoger dan 30.640 euro per jaar? Dan heb je recht op een gratis energiescan! De Energiesnoeiers komen bij jou thuis en gaan na wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen. Tijdens dit bezoek krijg je een heleboel eenvoudige tips. Bij iedere gescande woning kan het energieverbruik met 10% dalen. Bovendien help je niet alleen jouw portemonnee maar ook het milieu.  

vzw Effect

056 28 27 76

eandis.warmtenetten@eandis.be energiesnoeiers@vzweffect.be

Zonneproject in cijfers! ‘Breng jij ook zon in Kuurne?’ groeide uit tot een ongekend succes. Op 18 openbare gebouwen verschijnen maar liefst 1800 zonnepanelen. 113 inwoners kochten 1010 aandelen van Beauvent in minder dan 12u tijd, goed voor een totale investering van 252 500 euro. 18 particulieren tekenden in voor de groepsaankoop zonnepanelen op hun eigen dak en 2 particulieren stellen hun dak ter beschikking via derde partijfinanciering. Een win-win-win voor zowel de inwoners, onze portemonnee en de planeet! Intussen kent ons zonneproject navolging bij heel wat andere gemeenten en organisaties. Kuurne sleepte een nominatie in de wacht voor de Belfius Smart City Award en mocht begin dit jaar de Klimop.Award van Natuurkoepel in ontvangst nemen.

www.kuurne.be/zon Wim.dewever@kuurne.be


Sociaal Huis OPROEP: inzamelactie pampers Bijna één op tien kinderen in Vlaanderen groeit op in een kansarm gezin. Een kind gebruikt gemiddeld 5000 luiers tot het zindelijk is. De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een forse hap uit het budget van jonge gezinnen. Samen kunnen we de kinderarmoede terugdringen. Via de Pamperbank organiseren we een herverdeling van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen. De luiers kan je in de pamperboxen deponeren. De pamperboxen vind je in de bibliotheek en de speel-o-theek. Je kan ze ook afgeven aan het onthaal van het Sociaal Huis. Ouders die luiers willen aankopen kunnen terecht in het Sociaal Huis voor een aanvraag. Speel-o-theek, Erf 7 Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2 Prijs: 1 euro voor 25 luiers

Stoppen met roken? Wil je stoppen met roken en voel je de behoefte om je ervaringen te delen met andere rokers? Dan is een groepssessie iets voor jou. Tijdens deze sessie praat je onder leiding van een tabakoloog over je eigen ervaringen met mensen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: stoppen met roken. Je kan er steun en nuttige tips uit halen. De cursus telt acht sessies waarin de deelnemers samen naar een stopdatum toewerken. Het ziekenfonds betaalt de sessies gedeeltelijk terug omdat ze door een erkende rookstopbegeleider gegeven worden. In aanloop van deze betalende cursus wordt een infoavond georganiseerd op dinsdag 22 mei om 20u in dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard..

Infoavond : dinsdag 22 mei om 20u in het dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard

Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2

056 73 70 11

info@sociaalhuiskuurne.be

Workshop ‘ik leer fietsen’ Wil je je kindje ook leren fietsen? Schrijf je oogappel dan in voor de gratis workshop in het Sociaal Huis. “Toen ik 5 was, was ik een beetje bang om op de fiets te rijden en mijn mama moest altijd meelopen. Dankzij onze meester heb ik helemaal alleen leren fietsen, stap voor stap, samen met vriendjes. Nu fiets ik bijna elke dag naar school.”

Woensdag 16 mei 13.30 tot 15.30 uur Jeugdcentrum Sint-Michiel Boomgaardstraat 134

056 73 70 11

info@sociaalhuiskuurne.be

Gratis maar vooraf inschrijven


18

Onderwijs Ouderbrugfiguur tot jouw dienst! De ouderbrugfiguur is wekelijks aanwezig in zes Kuurnse scholen. Je kan bij haar terecht voor hulp bij invullen brieven, informatie over tussenkomsten, wonen, kinderopvang, zorg, wat te doen in je vrije tijd … Als je Marlies wilt spreken, maar het lukt niet op de zitdag in de school, mag je altijd bellen of mailen om een afspraak te maken.

School Dag Uur Wijzer Maandag 8u15 -9u15 VBS St. Pieter Dinsdag 8u15 – 9u15 Centrumschool Dinsdag 8u15 – 9u15 Kleuterschool Woensdag 8u15 – 9u15 Boomgaardstraat Pienter Donderdag 15u30 – 16u30 VBS St. Michiel Vrijdag 8u15 – 9u15

Lokaal Lerarenkamer Bureau Jan en Els EHBO – lokaal (rechtover secretariaat) Eetzaal

Lerarenkamer Lerarenkamer

0472 65 32 06

marlies.callewaert@sociaalhuiskuurne.be

Meer lezen dankzij de leescoach Kuurne zet extra middelen in om lezen te promoten aan de hand van een leescoach. Stephanie Vandevijvere organiseert binnenkort in alle Kuurnse scholen activiteiten om het lezen te stimuleren. Onderzoek bevestigt namelijk dat wie vaak leest, leesvaardiger wordt en vaker zal lezen. Dit heeft een positieve invloed op de leerprestaties en verruimt de woordenschat. De leescoach werkt nauw samen met de klasleerkrachten en de bib.

“Door kleuters prentenboeken voor te lezen, brengen we ze in contact met   prachtige verhalen en illustraties. In de lagere klassen worden spannende passages voorgelezen, boeken en auteurs voorgesteld en heel wat randactiviteiten uitgebouwd.”

Daarnaast investeert de gemeente ook in een boekenpakket voor elke school, op maat van de leerlingen.

Gezocht: huiswerkvrijwilligers Een huiswerkbegeleider begeleidt maximaal vijf leerlingen gedurende 1 uur per week. De sessies sluiten aan op de schooluren op maandag van 16.15 tot 17.15 uur in de klaslokalen van de Vrije Basisschool Sint-Michiel. Als compensatie krijg je veel dankbaarheid en een vaste vergoeding van 7 euro per prestatie. Wij zorgen voor een verzekering.

Sociale Dienst

056 73 70 11

ruben.bruyneel@sociaalhuiskuurne.be


Ouderen Blijf in beweging, doe het veilig! Frans, 75 jaar, is uitgegleden toen hij vorige week op zijn kousen iets uit de keuken wilde halen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken schouder. Er staat hem een lange revalidatie te wachten. Frans is niet de enige. Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En wist je dat ouderen 10 keer meer kans hebben om op spoed te belanden als gevolg van een val dan na een verkeersongeval? Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n val te verkleinen. Het allerbelangrijkste: Blijf in beweging, met aandacht voor je veiligheid. Begin er vandaag nog aan! Heb je moeite met je evenwicht? Heb je angst om te vallen? Ben je onlangs gevallen? Vraag dan advies aan je huisarts.

Reuma: niet uitstellen, je arts bellen Het kan ook jou overkomen: reuma, pijn in de gewrichten, ontsteking van pezen… Reuma heeft vele gezichten en zoals bij veel aandoeningen kan een vroege diagnose en de juiste behandeling het verschil maken. Daarom brengen we deze ziekte extra onder de aandacht.

Praatcafé Oe is’t? Als je iemand vraagt “oe is’t?”, verwacht je eigenlijk dat die zegt “goed” en dan kan je over het weer, de voetbal of iets anders praten… West-Vlamingen praten doorgaans niet graag over hun gevoelens. Niet iedereen heeft dezelfde draagkracht. De samenleving wordt complexer en er komt van alles op ons af. Door alles ‘op te kroppen’, wordt het vroeg of laat te veel. Daarom is het goed om af en toe je hart eens te luchten. Dat is de bedoeling van het praatcafé ‘Oe is’t?’. Je vindt er iemand die echt naar jou luistert. Denk niet aan een biechtvader, therapeut of schoolmeester die jou wil beleren. We zorgen voor een luisterend oor in een losse en ongedwongen sfeer. Heb je drempelvrees? Niet erg. Je mag altijd eens de kat uit de boom komen kijken… Welkom!

Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard

Elke eerste en derde vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur

Infosessie 31 mei dr. Klaas Vandevyvere, vermaard reumatoloog en hoofd Reumakliniek Westhoek. Hij komt uitleg geven over reuma, de verschillende verschijningsvormen, de behandeling, de methoden en voordelen van vroege opsporing. Hij beantwoordt ook jouw vragen. Reizende tentoonstelling 22 mei tot 1 juni ‘Niet uitstellen – je arts bellen’. Deze expo brengt op een overzichtelijke wijze verschillende verhalen en getuigenissen van patiënten en zorgverleners die duidelijk maken wat reuma betekent. Een initiatief van ReumaNet, de Belgische Vereniging voor Reumatologie, de Belgische Paramedici in Reumatologie en kadert in een Europese bewustmakingscampagne.

Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard

Dr. Klaas Vandevyvere: 31 mei van 14 tot 16 uur Tentoonstelling: 22 mei – 1 juni, tijdens werkdagen doorlopend van 10 tot 16 uur

Gratis – iedereen welkom

Gilberta blaast 100 kaarsjes uit! Op 26 februari vierde Gilberta Vanhaesebrouck haar honderdste verjaardag. Ze is hiermee de oudste inwoner van onze gemeente. Ze is geboren op 26 februari 1918 in Sente als oudste van drie. Ze groeide uit tot een talentvolle kok en een voortreffelijke naaister. Naast de zorg voor het huishouden, draaide ze waar nodig ook mee in het bloeiend vlasbedrijf van haar man in de Lt. Gen. Gerardstraat. Sedert 2017 woont ze in ‘De Parel’. Ze heeft 4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Gilberta heeft een heel goede gezondheid. Haar ultiem recept om 100 jaar te worden?

“Doe alles met mate, dan komt het goed!”


20

Sport

Strak in het pak de zomer in? Zin om je lichaam wat te verstevigen voor het bikini- en zwembroek seizoen? Dat kan tijdens Pilates. Pilates is geen BBB, bodyshaping of bodysculpt. Bij pilates worden meerdere spiergroepen per oefening aangesproken. Daardoor verbetert de coördinatie enorm, mind en body werken samen. Bij pilates gaat het niet op het aantal herhalingen, maar over de kwaliteit van de bewegingen. Het steeds bewuster worden van het lichaam geeft dat de oefeningen steeds uitdagender worden.

Sportkamp, themakamp en speelpleinwerking zomer Tijdens de eerste 3 weken van juli en de laatste 2 weken van augustus vinden kampen plaats. Het volledige aanbod van kampen vind je op de website van Kuurne. Ook zijn er boekjes beschikbaar met het volledige zomeraanbod. Inschrijven Op maandag 7 mei vanaf 8.30 uur kunnen Kuurnse inwoners inschrijven voor de activiteiten tijdens de zomervakantie. Inwoners van buiten Kuurne kunnen pas vanaf woensdag 9 mei om 8.30 uur inschrijven. De inschrijvingen gebeuren enkel online via ons nieuw inschrijvingsprogramma. De betaling gebeurt direct bij inschrijving, ook online. Wie niet over een computer beschikt, kan bij de sportdienst terecht om een computer te gebruiken. We raden aan om je gezin vooraf te registreren, zo verloopt de inschrijving makkelijker en sneller. Registeren kan op https://kuurne.kwandoo.com. Een ouder maakt het profiel aan en voegt de kinderen aan het gezin toe. De sportdienst en vrijetijdsdienst helpen je graag bij vragen. Opvang Voor en na de activiteiten voorzien we extra opvang. Er is betalende opvang van 7 tot 8 uur en van 17 tot 18 uur. Per voor- of na opvang betaal je 1,20 euro. Dit wordt achteraf gefactureerd. De opvang gaat door in de sporthal. Vanaf 8 uur en tot 17 uur kun je bij het sportkamp of de speelpleinwerking terecht voor de gratis opvang. Over de middag kunnen kinderen blijven eten. Een warme maaltijd kost 3 euro. Boterhameters blijven gratis.

www.kuurne.be/vrije-tijd www.kuurne.be/sportkampen sportdienst kuurne vrijetijdsdienst kuurne

dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur 15 mei tot 19 juni Judozaal sportpark 15 mei: gratis proefles daarna inschrijven vijfdelige reeks voor 25,00 euro

10 000 stappen clash Elke dag 10 000 stappen zetten is een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen. En elke stap telt! Misschien is het er wel één meer dan gisteren en misschien is het wel net die stap die Kuurne naar de overwinning leidt! In mei neemt Kuurne deel aan de 10 000 stappen clash. Om de actiefste gemeente te worden, hebben we iedereen nodig! Registreer jezelf op 10000stappen.be en voeg je toe gaan de groep ‘KUURNE’. Houd dan aan de hand van een stappenteller, je smartphone of activity tracker je aantal stappen bij en vul die in op de website. Je totaal komt dan bij onze groep. Hoe ver zullen wij stappen met alle ezels samen? Motiveer je vriend(in), buur, familie om deel te nemen. Zelf kun je ook mooie prijzen winnen als

oudste deelnemer stapper met de meeste badges stapper met de meeste buddy’s stapper met het leukste facebookbericht over de clash

Moeite om in te schrijven? De sportdienst helpt je graag!


21

Vrije tijd Jeugd zoekt vrijwilligers SPEELKISTEN Gezocht - Leuke locaties om een speelkist te zetten. - Toffe meters of peters die de sleutel van de speelkist willen uitlenen aan de kinderen. Wij bieden - Een speelse, grote koffer - Leuk spelmateriaal om buiten te spelen CHAUFFEURS Gezocht - Chauffeurs om het kampmateriaal van de jeugdbewegingen te vervoeren naar de kampplaats - In het bezit zijn van een rijbewijs C of CE - In het bezit zijn van een bestuurderskaart voor de digitale tachograaf Wij bieden - Een vrijwilligersvergoeding - Een verzekering - Een vleugje kampsfeer en gemotiveerde leidingsploegen die de vrachtwagen laden en lossen SPEELPLEINWERKING ZOEKT - Monis - www.kuurne.be/moni - Fruitbuddy’s We willen de kinderen ook graag eens een gezonder tienuurtje aanbieden. Daarom zoeken we vrijwilligers die graag eens een handje komen helpen om wat fruit te schillen voor de kleuters! - Gratis materiaal: witte lakens, gezelschapsspelletjes (voor jong en oud want de animatoren willen ook wel eens genieten), stripverhalen, kleuterboekjes, bouwblokken, speelgoedautootjes, muziekcd’s (alle genres), playmobil, lego, duplo,…

www.kuurne.be/speelkisten Speelkisten of chauffeurs: vrijetijdsdienst@kuurne.be Speelpleinwerking: jonathan.breughe@kuurne.be 056 36 20 50

‘Blokken’ in Kuurne? Als gemeente stellen we opnieuw de gemeentelijke infrastructuur ter beschikking voor de studenten. Wie niet graag alleen zit om te studeren, kan hier in groep (met lotgenoten) blokken. Dit jaar kan er niet in de bibliotheek gestudeerd worden omwille van de geplande verbouwingswerken. Samen studeren kan in het Wagenhuis van 9 tot 26 mei. Om in te spelen op de verbouwingswerken in de bib zal van 28 mei tot 28 juni de foyer van de Kubox ‘the place to be’ worden. Veel succes aan alle studenten!


22

Gemeente Ik ga op reis en ik neem mee… mijn ID! Zorg voor de nodige reisdocumenten! Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig. Denk er op tijd aan en controleer de vervaldatum van jouw reisdocumenten GA JE OP REIS MET JOUW KINDEREN? Vraag tijdig de Kids-ID aan! De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Het is ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. De kaart is drie jaar geldig. De levertijd van een Kids-ID is drie weken. Vraag de kaart op tijd aan bij jouw gemeente. Om een Kids-ID aan te vragen, moet je: het ouderlijk gezag hebben over het kind samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag

www.kuurne.be/reiswijs

Wat breng je mee? een recente pasfoto met witte achtergrond indien reeds eerder een Kids-ID verkregen, ook het vorige exemplaar meebrengen

Eerste hulp bij belastingaangifte

burgerzaken@kuurne.be 056 73 71 28

MAAK EEN AFSPRAAK

PRAKTISCH

De FOD Financiën en gemeente Kuurne bieden naar jaarlijkse gewoonte de service aan om jou te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Om lange wachttijden te vermijden, werken we dit jaar voor de eerste keer op afspraak. Je kan een afspraak maken via het onthaal van het Sociaal Huis of het gemeentehuis of via de website. Je krijgt een afspraak met een tijdsslot waarbinnen de specialisten van de FOD Financiën je graag helpen.

Waar word je geholpen bij het invullen van de aangifte? Gemeentehuis Kuurne - Marktplein 9

www.kuurne.be/belastingaangifte 056 73 71 11 onthaal gemeentebestuur 056 73 70 11 onthaal Sociaal Huis

Wanneer? Woensdag 30 mei 2018 van 09 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur Donderdag 31 mei 2018 van 09 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur Wat breng je mee op je afspraak? Jouw E-ID of het papieren aangifteformulier eventuele betaalbewijzen van bedragen die je belastingvermindering kunnen opleveren: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparingen, onderhoudsuitkeringen,… eventuele inlichtingen over buitenlandse inkomsten: loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten.

Tips voor doe-het-zelvers! Check tijdig of je de pincode van de E-ID nog kent! Ben je de pincode toch vergeten maar je hebt je pukcode nog? Dat is de code die, samen met de pincode, vermeld staat op de uitnodiging die je kreeg om jouw identiteitskaart af te halen. Meld je dan aan in het gemeentehuis met je pukcode. Je zal onmiddellijk een nieuwe pincode ontvangen. Je bent ze toch verloren? Vraag dan een nieuwe afdruk van beide codes aan in het gemeentehuis of via http://www.ibz.rrn.fgov.be. Een nieuwe code aanvragen duurt ongeveer 3 weken.

burgerzaken@kuurne.be 056 73 71 28


23

In ‘t Kort Oproep levensloop Levensloop Kortrijk 2018 - 22 en 23 september 2018. Ook Kuurne doet mee. Noteer alvast de datum in jullie agenda. Loop of wandel mee met Gemeente en Sociaal Huis Kuurne en registreer je via www.levensloop.be via Kortrijk.

Waar: Gusco Kaai - Diksmuidekaai 6 - 8500 Kortrijk Wanneer: van zaterdag 22/09/2018, 15 uur tot zondag 23/09/2018, 15 uur

Laatste oproep! Lerarenkaart afhalen in de bib

Herdenking van de Leieslag donderdag 24 mei 2018

Je bent leerkracht en woont in Kuurne? Je denkt, ‘o, ik heb nog geen lerarenkaart ‘18 op zak’? Dan is de kans groot dat jouw kaart in de bib op je ligt te wachten. Kom ze halen voor het te laat is! In juli worden ze teruggestuurd naar ‘Klasse’.

Elk jaar, op 24 mei, verenigen de gemeente Kuurne, het Gemeentelijk Leieslagcomité en het Bataljon 12de Linie Prins Leopold - 13de Linie zich om ‘De Slag aan de Leie’ te herdenken. Tijdens deze gevechten in Kuurne werden talrijke burgers gedood en verloren 147 Linie soldaten het leven voor de verdediging van ons vaderland, Kuurne, zijn bevolking en vrede.

Erkennen van een kind: aangepaste procedure

10:00 uur

Herdenkingsviering in de Sint-Michielskerk Kuurne Opgeluisterd door de Schola Gregoriana Voorgangers – E.H. Luc Callewaert – E.H. André Herman

10:50 uur

Openingsceremonie met inplaatsstelling van het Vaandel op het Weggevoerdenplein In aanwezigheid van het Bataljon 12de Linie Prins Leopold - 13de Linie en opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.

Vanaf 1 april 2018 is er een nieuwe wet van toepassing voor de erkenning van een kindje. Bij iedere erkenning wordt er eerst een dossier opgemaakt (een aangifte van erkenning) om dan over te gaan tot de definitieve akte van erkenning. Neem contact op met de dienst burgerzaken om te weten welke documenten je nodig hebt en maak een afspraak. burgerzaken@kuurne.be 056 73 71 15

Buurtnamiddagen met koffie en taart Programma Kuurnse huisarts Dr. Delaere over gezondheidsrisico’s bij ouderen Muzikale noot met optreden van ‘À propos’ Wanneer? Dinsdag 8 mei 2018 van 14 tot 17 uur, in het buurthuis ‘t Senter Dinsdag 15 mei 2018 van 14 tot 17 uur, in het dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard (volzet) Dinsdag 29 mei 2018 van 14 tot 17 uur, in de St.-Pieterszaal

Sociaal Huis, in het Dienstencentrum en bij de Kuurnse Ouderenverenigingen € 2,00 euro

11:00 uur Optocht naar Leiemonument 11:10 uur Ontvangst Vleugeladjudant Zijne Majesteit de Koning 11:15 uur Bloemenhulde aan het Leiemonument in aanwezigheid van dhr. Aimé Acton, laatste getuige van deze veldslag 11:45uur Optocht naar het Marktplein met een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van het 12de Linieregiment in de 12de Liniestraat 12:00 uur Slotplechtigheid op het Marktplein


GEMEENTEDIENSTEN

SOCIAAL HUIS

ONTHAAL - LOKETTEN

ONTHAAL (056 73 70 11)

(056 73 71 11)

Iedere werkdag Donderdagnamiddag

08.30 tot 12.00 uur 16.00 tot 19.00 uur

DIENST BURGERZAKEN zal extra open zijn op: Zaterdag 5 mei 2018 09.30 tot 12.00 uur Zaterdag 2 juni 2018 09.30 tot 12.00 uur Zaterdag 16 juni 2018 09.30 tot 12.00 uur BIBLIOTHEEK, BOOMGAARDSTRAAT 85 (056 72 68 72) Ma., di., do. en vrijdag Woensdag Zaterdag

16.00 tot 19.00 uur 14.00 tot 19.00 uur 09.00 tot 12.00 uur

VRIJETIJDSDIENST, BOOMGAARDSTRAAT 134 (056 36 20 50) Ma., woe. en vrij.

09.00 tot 12.00 uur / 14.00 tot 18.00 uur

OPENINGSUREN ZWEMBAD, NIEUWENHUYSE 49 (056 35 27 71) Ma- en dinsdag 16.00 tot 18.00 uur 20.00 tot 21.00 uur Woensdag 12.00 tot 13.15 uur 13.15 tot 17.30 uur 19.30 tot 20.15 uur Donderdag 16.00 tot 17.00 uur 17.00 tot 19.00 uur Vrijdag 12.00 tot 13.15 uur 16.00 tot 18.00 uur 20.00 tot 21.00 uur Zaterdag 07.30 tot 09.00 uur 09.00 tot 11.45 uur 14.00 tot 17.45 uur Zondag 08.00 tot 11.45 uur

baantjeszwemmen baantjeszwemmen aquagym volwassenen/senioren baantjeszwemmen baantjeszwemmen baantjeszwemmen

Het zwembad is gesloten voor groot onderhoud van maandag 18 juni tem zondag 1 juli. Vanaf maandag 2 juli geldt de zomerregeling.

Iedere werkdag Ma., dins.- en woensdag Donderdagnamiddag

09.00 tot 12.00 uur 14.00 tot 16.00 uur 14.00 tot 18.30 uur

SOCIALE DIENST, KORTRIJKSESTRAAT 2 (056 73 70 11)

Iedere werkdag Ma.nm. t.e.m. do.nm. Donderdagnamiddag

09.00 tot 12.00 uur op afspraak 16.00 tot 18.30 uur

DIENSTENCENTRUM TER GROENEN BOOMGAARD (056 73 70 12)

Iedere werkdag

10.30 tot 16.00 uur

DIENST OUDEREN (056 73 70 24) DIENST THUISZORG (056 73 70 10) Iedere werkdag Ma.nm. t.e.m. do.nm. Gesloten op woensdag

09.00 tot 12.00 op afspraak

DRINGENDE HULP • • • • • • • •

BRANDWEER: 100-112 POLITIE: 101 MEDISCHE HULP: 100-112 HUISARTS: 056 72 92 39 SPOEDOPNAME: 056 63 61 12 ZIEKENHUIS: 056 63 63 63 TANDARTS: 0903 39 969 APOTHEEK: 0903 922 48

POLITIE POLITIE KUURNE, WEGGEVOERDENPLEIN (056 36 58 60)

OPENINGSUREN RECYCLAGEPARK Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

14.00 tot 18.00 uur 14.00 tot 18.00 uur 16.00 tot 19.00 uur 09.30 tot 12.00 uur 09.30 tot 12.00 uur / 13.00 tot 17.00 uur

Het aanvoeren van afvalstoffen kan gebeuren tot één kwartier voor sluitingstijd. Zaterdag 12 mei is het recyclagepark geopend!

Iedere werkdag Donderdagnamiddag Iedere zaterdag

08.30 tot 12.00 uur 16.00 tot 19.00 uur 09.00 tot 12.00 uur

WIJKAGENTEN KUURNE Centrum Matton Skrällan St.-Katrien Steven Maus Industriezone Cindy Verhelst St.-Pieter Tom Deschoemaeker Leiehoek/Spijker Debora Vandaele Seizoenwijk Debora Vandaele

0498 90 97 84 0498 90 97 40 0498 90 98 04 0498 90 97 38 0498 90 97 59 0498 90 97 59

Vastgestelde sluitingsdagen voor alle gemeentediensten (loketten, vrijetijdsdienst, bib, recyclagepark en Sociaal Huis): Dinsdag 1 mei, donderdag 10 en 11 mei, Pinkstermaandag 21 mei en vrijdag 8 juni

Profile for Communicatie Kuurne

INFO Kuurne mei - juni 2018  

Het tweemaandelijks informatieblad van de Gemeente Kuurne.

INFO Kuurne mei - juni 2018  

Het tweemaandelijks informatieblad van de Gemeente Kuurne.

Profile for kuurne
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded