Page 1

Ülevaade tervise ja heaolu valdkonnast (31.12.2012 seisuga) Kutseala Farmaatsia Füsioteraapia Hambaravi Kõneravi Laboratoorne analüüs Lapsehoiuteenus Loodusravi Massaažiteenused Optomeetria Parameditsiin Psühholoogia Radioloogiateenindus Rahvatervis Rehabilitatsioonitöö Sotsiaalhooldus Sotsiaaltöö Tegevusteraapia Tervishoiu juhtimine Töötervishoid Õendus Ämmaemandus

Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Kutsekoja koordinaator Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Maris Vaht Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Kersti Rodes Maris Vaht Maris Vaht Kersti Rodes Maris Vaht Maris Vaht Kersti Rodes Kersti Rodes


2012. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid: Kutsestandard Füsioterapeut, tase 6 Füsioterapeut, tase 7 Hiina loodusravispetsialist, tase 5 Hooldustöötaja, tase 3 Hooldustöötaja, tase 3 Hooldustöötaja, tase 4 Hooldustöötaja, tase 4 Logopeed, tase 7 Logopeed, tase 8 Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 Tegevusterapeut, tase 6 Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

Osakutse nimetus

Kutseala Füsioteraapia Füsioteraapia Loodusravi ja täiendmeditsiin Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Kõneravi Kõneravi Laboratoorne analüüs Tegevusteraapia Loodusravi ja täiendmeditsiin

Hooldaja Koduhooldaja Koduhooldaja

Hetkel on töös järgmised kutsestandardid: Välja töötatav kutsekvalifikatsioon Võlanõustaja Ergonoom Hingehoidja, tase 6 Hingehoidja, tase 7 Kaplan, tase 5 Kaplan, tase 6 Kaplan, tase 7 Tugiisik Tööhügieenik, tase 7

Kutseala Sotsiaaltöö Töötervishoid Hingehoid Hingehoid Hingehoid Hingehoid Hingehoid Sotsiaaltöö Töötervishoid

Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu


Tööpsühholoog Massöör Massaažiterapeut Hambatehnik Tervisenõustaja Toitumisterapeut Erakorralise meditsiini tehnik

Töötervishoid Massaažiteenused Massaažiteenused Hambaravi Rahvatervis Rahvatervis Erakorraline meditsiin

2013. aastal on plaanis välja kuulutada järgmised avalikud konkursid kutse andja leidmiseks: Konkurss

Kutsenõukogu

Farmatseudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Füsioterapeudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Logopeedi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Aroomterapeudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Hiina loodusraviterapeudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Homöopaadi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Tai loodusterapeudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Tiibeti loodusterapeudi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Refleksoloogi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Massažiteenuste kutseala

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Psühholoogi kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Radioloogiateeninduse kutseala

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Tegevusteraapia kutseala

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Sotsiaalhoolduse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsed Võlanõustaja, tase 6 kutse

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu


Kutse andmise õigus on 2012. aastal antud järgmistele kutse andjatele: Eesti Suuhügienistide Liit

Suuhügienist, tase 6

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

06.12.2012

05.12.2017

Eesti Lepitajate Ühing

Perelepitaja kutsed

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

06.12.2012

05.12.2017

31.12.2012 seisuga väljastatud kutsetunnistusi: Kutse Farmatseut III Farmatseut IV Farmatseut V Füsioterapeut III Füsioterapeut IV Füsioterapeut V Füsioterapeut, tase 6 Füsioterapeut, tase 7 Meister hambatehnik V Noorem hambatehnik III Suuhügienist, tase 6 Vanem hambatehnik IV Logopeed III Logopeed IV Logopeed V Logopeed, tase 7 Logopeed, tase 8 Bioanalüütik III Bioanalüütik IV Lapsehoidja II

EKR tase

6 7

6 7 7 7 7 8

Kutseala Farmaatsia Farmaatsia Farmaatsia Füsioteraapia Füsioteraapia Füsioteraapia Füsioteraapia Füsioteraapia Hambaravi Hambaravi Hambaravi Hambaravi Kõneravi Kõneravi Kõneravi Kõneravi Kõneravi Laboratoorne analüüs Laboratoorne analüüs Lapsehoiuteenus

Kutse andja Eesti Farmatseutide Liit Eesti Farmatseutide Liit Eesti Farmatseutide Liit Eesti Füsioterapeutide Liit Eesti Füsioterapeutide Liit Eesti Füsioterapeutide Liit Eesti Füsioterapeutide Liit Eesti Füsioterapeutide Liit Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts Eesti Suuhügienistide Liit Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts Eesti Logopeedide Ühing Eesti Logopeedide Ühing Eesti Logopeedide Ühing Eesti Logopeedide Ühing Eesti Logopeedide Ühing Eesti Bioanalüütikute Ühing Eesti Bioanalüütikute Ühing Tallinna Pedagoogiline Seminar

Väljastatud kutsetunnistusi 265 11 0 281 59 9 0 0 0 0 0 0 80 153 43 0 0 35 32 1961


Lapsehoidja III Lapsehoidja, tase 4 Aroomterapeut II Aroomterapeut III Hiina loodusterapeut II Hiina loodusterapeut III Homöopaat II Homöopaat III Nuad Bo-Rarn loodusterapeut II Nuad Bo-Rarn loodusterapeut III Refleksoloog II Refleksoloog III Lastemassöör II Loomamassöör III Massaaziterapeut III Massaažiterapeut II Massöör I Massöör II Massöör III Spordimassöör II Spordimassöör III Optik II Optik III Optometrist III Optometrist IV Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog IV Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog V Kliiniline lapsepsühholoog IV

4

Lapsehoiuteenus Lapsehoiuteenus Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Loodusravi ja täiendmeditsiin Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Massaažiteenused Optomeetria Optomeetria Optomeetria Optomeetria Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia

Tallinna Pedagoogiline Seminar Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Eesti Massööride Liit Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit

5 67 9 31 22 8 13 1 12 1 26 8 3 1 1 11 536 138 20 6 3 7 0 0 0 3 1 39


Kliiniline lapsepsühholoog V Kliiniline psühholoog IV Kliiniline psühholoog V Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut IV Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut V Koolipsühholoog III Koolipsühholoog IV Koolipsühholoog V Neuropsühholoog IV Neuropsühholoog V Radioloogiatehnik III Radioloogiatehnik IV Tervisedendaja III Tervisedendaja IV Tervisedendaja V Hooldaja II Hooldustöötaja, tase 4 Hooldusõde I Hooldusõde II Hooldusõde III Hoolekandeasutuse juht V Sotsiaalhooldaja I Sotsiaalhooldaja II Sotsiaalhooldaja III Perelepitaja, tase 6 Perelepitaja, tase 7 Sotsiaaltöötaja III Sotsiaaltöötaja IV

4 3 4 5 3 4 5 6 7

Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Psühholoogia Radioloogiateenindus Radioloogiateenindus Rahvatervis Rahvatervis Rahvatervis Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaalhooldus Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö Sotsiaaltöö

Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Psühholoogide Liit Eesti Radioloogiatehnikute Ühing Eesti Radioloogiatehnikute Ühing Eesti Tervisedenduse Ühing Eesti Tervisedenduse Ühing Eesti Tervisedenduse Ühing Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Eesti Lepitajate Ühing Eesti Lepitajate Ühing Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

2 130 5 37 4 28 38 4 14 1 89 111 0 5 10 6 8 33 286 2 120 140 417 34 0 0 158 59


Sotsiaaltöötaja V Ämmaemand III Ämmaemand IV Ämmaemand V

6 6 6

Sotsiaaltöö Ämmaemandus Ämmaemandus Ämmaemandus

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Eesti Ämmaemandate Ühing Eesti Ämmaemandate Ühing Eesti Ämmaemandate Ühing

Tervise ja heaolu valdkonnas kutsetunnistuste väljastamine 67 7

0

67

Eesti Bioanalüütikute Ühing Eesti Farmatseutide Liit

276 0

349 1300

Eesti Füsioterapeutide Liit Eesti Lepitajate Ühing

276 131

Eesti Logopeedide Ühing Eesti Loodusteraapiate Nõukoda Eesti Massööride Liit

719

Eesti Psühholoogide Liit Eesti Radioloogiatehnikute Ühing Eesti Suuhügienistide Liit Eesti Tervisedenduse Ühing

306 1966

Eesti Ämmaemandate Ühing

200

Tallinna Pedagoogiline Seminar

0 81

15

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

37 11 44 26

Tervis ja heaolu  

Tervis ja heaolu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you