Page 1

Ülevaade ärinduse, halduse valdkonnast (31.12.2012 seisuga)

Kutseala

Kutsenõukogu

Kutsekoja koordinaator

Dokumendihaldus Juhtimine ja haldus

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar Margit Salmar

Kindlustus

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar

Personalitöö

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar

Põllumajanduslik nõustamine

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Eve Kitt

Raamatupidamine

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar

Sekretäritöö

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar

Õigusnõustamine

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

Margit Salmar

2012. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid: Kutsestandard Arhivaar, tase 6 Arhivaar, tase 7 Ekspordijuht, tase 7 Ekspordimüügijuht, tase 6 Personalijuht, tase 8 Juhtivraamatupidaja, tase 7 Raamatupidaja, tase 5 Vanemraamatupidaja, tase 6 Juhiabi, tase 6 Sekretär, tase 5

Osakutse nimetus Arhiivikorrastaja, tase 4

Kutseala Dokumendihaldus Dokumendihaldus Juhtimine ja haldus Juhtimine ja haldus Personalitöö Raamatupidamine Raamatupidamine Raamatupidamine Sekretäritöö Sekretäritöö


Hetkel on töös järgmised kutsestandardid: Välja töötatav kutsekvalifikatsioon Kvaliteedijuht Projektijuht

Kutseala

Kutsenõukogu

Juhtimine ja haldus Juhtimine ja haldus

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

2013. aastal on plaanis välja kuulutada järgmised avalikud konkursid kutse andja leidmiseks: Konkurss Õigusnõustamise kutseala Raamatupidamise kutseala Projektijuhi kutsed Kvaliteedijuhi kutsed

Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu

31.12.2012 seisuga väljastatud kutsetunnistusi: Kutsestandard Arhivaar, tase 6 Arhivaar, tase 7 Dokumendihaldur IV Dokumendihaldur V Projektijuht II Projektijuht III Projektijuht IV Projektijuht V Personalijuht IV

EKR tase 6 7

6

Kutseala Dokumendihaldus Dokumendihaldus Dokumendihaldus Dokumendihaldus Juhtimine ja haldus Juhtimine ja haldus Juhtimine ja haldus Juhtimine ja haldus Personalitöö

Kutse andja Eesti Arhivaaride Ühing Eesti Arhivaaride Ühing Dokumendihaldurite Ühing Dokumendihaldurite Ühing Eesti Projektijuhtide Liit Eesti Projektijuhtide Liit Eesti Projektijuhtide Liit Eesti Projektijuhtide Liit Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE

Väljastatud kutsetunnistusi 0 0 49 20 0 0 1 5 36


Personalijuht V Personalispetsialist II Personalispetsialist III Personalitöötaja I Personalitöötaja II Konsulent IV Konsulent IV Konsulent IV Konsulent IV Konsulent IV Konsulent V Konsulent IV Konsulent V Konsulent IV Konsulent V Konsulent IV Konsulent IV Konsulent IV Konsulent V Konsulent IV Konsulent IV Konsulent V Juhtivraamatupidaja, tase 7 Raamatupidaja assistent I Raamatupidaja II Raamatupidaja III Raamatupidaja, tase 5 Vanemraamatupidaja, tase 6

5 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 7 4 5 6 5 6

Personalitöö Personalitöö Personalitöö Personalitöö Personalitöö Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Põllumajanduslik nõustamine Raamatupidamine Raamatupidamine Raamatupidamine Raamatupidamine Raamatupidamine Raamatupidamine

Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Maamajanduse Infokeskus Eesti Raamatupidajate Kogu Eesti Raamatupidajate Kogu Eesti Raamatupidajate Kogu Eesti Raamatupidajate Kogu Eesti Raamatupidajate Kogu Eesti Raamatupidajate Kogu

15 165 78 67 42 3 1 2 15 142 36 11 7 47 13 1 1 72 1 2 16 7 0 1822 138 0 0 0


Juhiabi III Juhiabi IV Juhiabi, tase 6 Sekretär I Sekretär II Sekretär, tase 5 Õigusnõustaja III Õigusnõustaja IV Õigusnõustaja V

6

5

Sekretäritöö Sekretäritöö Sekretäritöö Sekretäritöö Sekretäritöö Sekretäritöö Õigusnõustamine Õigusnõustamine Õigusnõustamine

Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juristide Liit Eesti Juristide Liit Eesti Juristide Liit

43 12 0 501 63 0 0 2 29

Ärinduse, halduse valdkonnas kutsetunnistuste väljastamine 69

0

377

Dokumendihaldurite Ühing

619

Eesti Arhivaaride Ühing 31

Eesti Juhi Abi Ühing Eesti Juristide Liit

403

Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Eesti Projektijuhtide Liit

1960

6

Eesti Raamatupidajate Kogu Maamajanduse Infokeskus

Ärindus, haldus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you