Page 30

KUVAMERKKIEN MIEHINEN MAAILMA

SUUNNITTELIJOIDEN PITÄISI POHTIA KRIITTISESTI, NÄKYYKÖ YHTEISKUNTAMME MONINAISUUS RIITTÄVÄSTI

PIKTOGRAMMIEN IHMISHAHMOISSA.

Esimerkkejä Koponen+Hildénin Kuntaliitolle suunnitteleman piktogrammijärjestelmän ihmishahmoista.

Piktogrammit eli kuvamerkit ovat erottamaton osa visuaalista kulttuuriamme. Kohtaamme niitä päivittäin esimerkiksi erilaisissa opaskylteissä, sanomalehtien sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Piktogrammit ovat vanhempia kuin kirjoitettu kieli ja varhaisimmat kirjoitusjärjestelmät kuten egyptiläiset hieroglyfit ovat aikanaan kehittyneet tällaisista kuvamerkeistä. Pelkistettyjen visuaalisten symbolien voima on siinä, että toisin kuin valokuva tai yksityiskohtainen kuvitus, hyvä piktogrammi on tunnistettavissa silmänräpäyksessä. Niiden avulla voidaan myös yhteismitallistaa asioita, joita muuten olisi hankala vertailla visuaalisesti. Hyvin suunniteltu piktogrammijärjestelmä on tehokas tiedon viestinnän apuväline, mutta se voi toimia myös organisaation identiteetin keskeisenä rakennuspalikkana. Niinpä moni yritys ja julkisen sektorin toimija teettää itselleen oman piktogrammityylin tai -setin sen sijaan, että ottaisi käyttöön jonkun tuhansista valmiista paketeista. Piktogrammijärjestelmiä kehitetään siis jatkuvasti, mutta eräässä keskeisessä suhteessa vaikuttaa siltä, että edistystä tapahtuu hyvin vähän. Kuvamerkkien tunnistettavuus perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin ne ovat muodoltaan hyvin yksinkertaisia – taval-

lisesti piktogrammit koostetaan yksinkertaisista geometrisistä perusmuodoista, joita informaatiomuotoilija Nigel Holmes kutsuu geoneiksi. Näköjärjestelmämme on erittäin hyvä käsittelemään tällaisia voimakaskontrastisia, yksinkertaisista muodoista rakentuvia kuvioita, joten niiden tunnistaminen on helpompaa kuin nopeampaa kuin yksinkertaistempien kuvioiden. Toisaalta piktogrammien tunnistettavuus nojaa kulttuurisiin stereotyyppeihin. Moni tunnistaa helposti vanhanaikaisen elokuvakameran muotoon perustuvan symbolin merkitsevän videokuvausta, vaikka nykyisin videota taltioidaan aivan erinäköisillä laitteilla. Stereotyyppinen elokuvakamera on muodostunut osaksi kollektiivista ymmärrystämme vuosikymmenien toiston ansiosta. Kulttuurisiin stereotyyppeihin nojaaminen tekee piktogrammeista siis helpommin ymmärrettäviä. Kun symboleilla kuvataan vaikkapa teknisiä laitteita, tämä on pelkästään vahvuus. Sen sijaan monet ihmisiin liitetyistä stereotyypeistä ovat valitettavasti rajoittavia, vanhentuneita ja jopa haitallisia. Mielestäni kriittistä keskustelua ihmisten stereotyyppisestä kuvaamisesta piktogrammeissa on tähän mennessä käyty aivan liian vähän.

Kuti48  

© The artists / Kutikuti ry 2018

Kuti48  

© The artists / Kutikuti ry 2018