Page 1

Split Airconditioning Cassette

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS Cassette MODELLEN:

GKHN 12 A2 NK3AA (R410A) GKHN 18 A2 NK3AA (R410A) GKHN 24 A4 NK3AA (R410A) GKHN 36 A5 NM3AA (R410A) GKHN 42 A5 NM3AA (R410A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

1


Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Inhoud

2

Werking en temperatuurgebied

3

Veiligheids maatregelen

4

Afstandbediening

6

Aandachtpunten gebruiker

15

Onderhoud

16

Storingen

18

Bedankt dat u gekozen heeft voor een GREE airconditioner, bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

2


Werking en temperatuurgebied

Temperatuurgebied Maximum koelen

Binnen DB/WB (ยบC) 32/23

Minimum koelen

21/15

Maximum verwarmen Minimum verwarmen

27/20/-

Buiten DB/WB (ยบC) 43/26(onder T1 werking) 54/- (onder T3 werking) 21/15 (onder T1 werking) 18/- (onder T3 werking)

24/18 -5/-6

Schematisch diagram voor alleen koelen

Schematisch diagram voor warmtepomp

1. 4. 7. 10.

Verdamper Accumulator Condensor terugslagklep

2. 5. 8. 11.

Leidingen Compressor Hoofd capillair Vierweg klep

3. 6. 9.

Kraan Filter Hulp capillair

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

3


Veiligheids maatregelen

Waarschuwing Ga niet langdurig in de koude lucht staan of zitten. Dit kan leiden tot gezondheid klachten.

Let op dat de gebruiken ophangmaterialen van die kwaliteit en sterkte zijn dat deze langdurig de unit kunnen dragen. Dit kan leiden tot ernstige schade aan omgeving of mensen.

Steek geen handen of voorwerpen in de luchtuitlaat. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Ga niet op een buiten deel staan of hangen. Dit kan ernstige schade veroorzaken.

Als men een sterke geur of rook ruikt, schakel dan het toestel uit en neem contact op met uw leverancier

Hou gevaarlijke en licht ontvlambare producten uit de buurt van de airconditioner. Ze zouden kunnen ontsteken of ontbranden.

Blokkeer de luchtuitlaat of luchtuitlaat niet van zowel binnen als buiten unit. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit of storing aan de airconditioner.

Gebruik de juiste grootte van zekering en bedrading. Foutieve bedrading kan brand veroorzaken.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

4


Schakel de voeding uit bij langdurig niet gebruiken van de airco nditioner.

Plaats geen open vuur in de nabijheid van de airconditioner. De luchtuitstroom kan zorgen voor een onvolledige verbranding

Trek de stekker niet via de draad uit het stopcontact. Dit kan voor vlammen zorgen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

5


Afstandbediening Naam en functie afstand bediening (klep open) Notie: Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 10 meter. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm hem tegen vloeistoffen. Belangrijk! De volgende functies zijn bij deze airconditioning niet van toepassing: SAVE-LIGHT-HUMID-AIR-ANION Swing toets

Fan toets

Met deze knop starten de horizontale lamellen automatisch. Door nog een keer te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

Door deze toets in te drukken verandert de snelheid van de ventilator.

TEMP. Toets De in te stellen temp. vermindert met 1째C door op de min toets te drukken De in te stellen temp. vermeerdert met 1째C door op de plus toets te drukken

Mode toets

1/0 toets

Door deze toets in te drukken verandert de functie van het toestel

Met deze toets wordt het toestel aan- of uitgeschakeld

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

6


Beschrijving van de afstandsbediening (klep open) Sommige toetsen worden niet beschreven omdat deze geen functie hebben. De functie van deze toetsen hebben geen invloed op de normale werking van het toestel.

Display Display toont alle functies

Sleep toets Door deze toets 1 maal in te drukken Wordt de sleepfunctie ingeschakeld. Door nogmaals te drukken weer uitgeschakeld.

Timer OFF toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel functioneert, kan men een uitschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel stopt dan automatisch. (Timer OFF)

Timer ON toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel uit staat, kan men een inschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel start dan automatisch. (Timer ON)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

7


Koel functie Notitie: Afhankelijk van het verschil tussen de ruimte – temperatuur en de ingestelde temperatuur zal de airconditioning wel of niet gaan draaien. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor functioneren. Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor stoppen en alleen de ventilator van het binnendeel zal blijven draaien. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

4. Toets de FAN knop in en stel de gewenste snelheid in. 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

8


Verwarming functie Notitie: Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als verwarming. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner stoppen en tevens zal het buitendeel stoppen. De horizontale lamellen worden nu automatisch recht gezet. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit. 2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

Als de airconditioner (alleen koelen) een signaal krijgt in de verwarming functie, dan zal deze verder gaan op de laatst ingestelde waarde G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

9


Droog functie Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur stopt de compressor, de ventilator van het binnendeel en de ventilator van het buitendeel. Als de ruimte – temperatuur ligt tussen +/- 2° C van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als droger. Als de ruimte – temperatuur meer dan 2° C bedraagt da de ingestelde waarde dan zal de airconditioner werken volgens de COOL mode. De temperatuur is in te stellen tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

10


Auto functie Notitie: Als men de AUTO functie heeft ingeschakeld dan is de standaard ingestelde temperatuur 25째 C voor koelen en 20째 C voor verwarmen.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

11


Timer functie Notitie: Met deze functie kan men de airconditioner automatisch in en uit laten schakelen.

Timer on toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 0

24 uur

RESET TIMER

Timer off toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 1

24 uur

RESET TIMER

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

12


Sleep functie Notitie: Wanneer de airconditioning functioneert in de mode COOL of DRY en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C toenemen in 1 uur en 2째 C toenemen in 2 uur. Wanneer de airconditioning functioneert in de mode Verwarming en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C afnemen in 1 uur en 2째 C afnemen in 2 uur. 4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

6. Met deze sleep toets wordt de sleep functie ingeschakeld . Door nogmaals te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

13


Vervangen batterijen

 Verwijder de achterkant van de afstandbediening. Plaats twee nieuwe batterijen (type AAA) en druk op het knopje ACL. Plaats de achterkant weer terug op de afstandbediening. Notitie: Verwissel de oude en nieuwe batterijen niet. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening lang niet wordt gebruikt. De afstand tussen toestel en afstandbediening mag niet meer dan 10 mtr. bedragen. De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. (afhankelijk hoe vaak men deze gebruikt). De afstandsbediening kan be誰nvloed worden door elektrische apparatuur.

2. Plaats de batterijen

1. Verwijder de achterzijde 3. Herplaats de achterzijde

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

14


Aandacht punten gebruiker

Selecteer de juiste temperatuur.Dit voorkomt onnodig energie verbruik.

De luchtstroom kan nauwkeurig worden bepaald. Bij koelen omhoog en bij verwarmen omlaag.

Laat ramen en deuren niet te lang open terwijl de airconditioning werkt. Dit zorgt voor verminderde capaciteit.

Laat de airconditioning niet te lang op planten en dieren blazen. Dit kan slecht voor ze zijn.

Spuit geen water richting de airconditioner men kan hiervan een elektrische schok krijgen en storing.

Er moet een goede aarde zijn. Gebruik geen gasleiding, waterleiding enz.

De airconditioner moet functioneren met het juiste voltage tussen 195 V253 V. anders beschadigd de

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden zoals het drogen van kleren etc.

compressor.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

15


Onderhoud Alvorens met schoon maken te beginnen stroom uitschakelen en trek de stekker eruit . Spuit niet rechtstreeks water op het binnen en buitendeel. Maak de airco schoon met een droge doek of vochtige doek. Hoe maak ik de luchtfilter schoon

1. Open de aanzuig rooster. Beweeg beide schuifjes tegelijk naar buiten. Trek hierna het aanzuig rooster naar beneden.

2. Verwijder de luchtfilters Beweeg de bevestigingen van de luchtfilters beide naar achteren en verwijder de luchtfilters

3. Reinig de luchtfilter Gebruik een stofzuiger of water als de luchtfilter zeer vuil is. Gebruik een neutraal wasmiddel wat niet te veel schuimt.

Notie: -

Gebruik geen warm water Droog niet op de verwarming Laat de airconditioner niet functioneren zonder luchtfilter

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

16


4. Monteer de luchtfilters - Monteer de luchtfilter in de aanzuigrooster - Monteer de luchtfilter zoals de tekening het aangeeft

5. Sluit het aanzuigrooster

Zie stap 1

Hoe maak ik het aanzuigrooster schoon

1. Open het aanzuigrooster

Zie stap 1 van “Hoe maak ik de luchtfilter schoon”

2. Verwijder de luchtfilters

Zie stap 2 van “Hoe maak ik de luchtfilter schoon”

3. Til het aanzuigrooster op tot een hoek van 45° en verwijder het aanzuigrooster

4. Maak schoon met koud water Als het rooster erg vuil is gebruik dan een niet bijtend schoonmaakmiddel en evt. een borstel.

Gebruik geen warm water !

5. Monteer het aanzuigrooster

Zie stap 3

6. Monteer het luchtfilter

Zie stap 4 van “ Hoe maak ik de luchtfilter schoon”

7. Sluit het aanzuigrooster

Zie stap 1

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

17


Storingen Waarschuwing Bij een sterke verbrande lucht zet dan de airconditioning direct af en neem contact op met de leverancier. Probeer de storing niet zelf te verhelpen, hierdoor wordt het meestal alleen maar erger.

Controleer de eerst de volgende punten alvorens contact op te nemen met uw leverancier.

Storing De airconditioning werkt helemaal niet.

Gevolg Zekering stuk Geen voeding Losse stekker Batterijen van afstandsbediening leeg Geen bereik van de afstandsbediening

Correcte maatregel Verwissel de zekering Start automatische opnieuw, bij inschakelen voeding Steek de stekker opnieuw in de wandcontactdoos Vervang de batterijen Let op afstand mag maximaal 8 mtr. bedragen

De airconditioning stopt direct nadat hij is gestart. Koeling functioneert niet naar behoren.

De luchtinlaat of de lucht uitlaat zit dicht

Verwijder de obstakels

De luchtinlaat of de lucht uitlaat zit dicht Verkeerde temperatuur instelling Lage ventilator snelheid Uitblaas richting is niet goed Deuren of ramen open Direct zonlicht Te veel mensen in de ruimte Te veel warmte bronnen in de ruimte Vuile lucht filter

Verwijder de obstakels

Sluit deze Sluit de gordijnen of de zonwering

maak deze schoon

Notie Als de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met uw leverancier.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

18


De volgende opsommingen zijn geen storingen

De airconditioning

“Storing” Na het uizetten en weer aan zetten Temperatuur verzet wordt

Oorzaak Als de airconditioning éénmaal is gestopt de zal deze na 3 minuten weer automatische opnieuw starten

functioneert niet Toestel voor het eerst wordt aangezet Wacht 1 minuut als ? Er komt mist / dauw uit het toestel

Als er wordt gekoeld

De ruimte wordt te snel afgekoeld en wordt vochtig

Buitendeel wordt warm

Nadat de airconditioning is uitgeschakeld

De compressor wordt warm gehouden voor als het toestel opnieuw moet starten

Geluid

De zoemer klinkt hard met starten

Dit is het start geluid van de thermostaat, dit wordt minder na 1 minuut

Het geluid van water is te horen tijdens het in bedrijf zijn

De oorzaak is het ruisen van de freon door het binnendeel

Een “sissend” geluid is te horen tijdens het opstarten, of direct nadat de airconditioning gestopt is

De oorzaak is het ruisen van de freon tijdens het opstarten en het stoppen van de airconditioning.

Een “kolkend” geluid is te horen tijdens het in bedrijf zijn, en na het stoppen van de airconditioning

De oorzaak is als de condenspomp in werking is

Een krakend geluid is te horen tijdens het in bedrijf zijn van de airconditioning

Dit is mogelijk door het uitzetten en inkrimpen van de airconditioner

Stof uit de airconditioner

Nadat de airconditioner lange tijd niet is gebruikt

Stof wat opgenomen is door de airconditioning

De uitblaaslucht stinkt

Tijdens de werking van de airconditioner

Dit komt doordat de lucht in de ruimte niet schoon is

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

19


Stop onmiddellijk de airconditioner en neem contact op met de leverancier als:

  

Men een vreemd geluid hoort tijdens het in bedrijf zijn. De zekeringen er steeds eruit gaan. Zich lekkages voordoen. De stekker en de kabel zéér warm worden. De uitblaaslucht continu een sterke reuk uitblaast.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Gebruiksvoorschriften 2008\GEBRUIKS AANWIJZING CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)

20


Split Airconditioning Cassette

INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN GREE AIRCONDITIONERS Cassette MODELLEN:

GKHN 12 A2 NK3AA GKHN 18 A2 NK3AA GKHN 24 A4 NK3AA GKHN 36 A5 NM3AA GKHN 42 A5 NM3AA

(R410A) (R410A) (R410A) (R410A) (R410A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door Maximale opvoerhoogte condenspomp 20 cm. Er is geen extra voeding noodzakelijk voor het binnendeel. Let op: Zorg dat de electrokabels goed zijn aangesloten. Bij foutieve aansluiting vervalt de garantie. RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en Installatievoorschriften 2008\Installatie voorschriften 2008\INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CASSETTE 2008.doc (REVISIE 2)


Informatie over het binnen- en buitendeel

Binnendeel 1. De in - en uitlaat niet afdekken zodat de uitgaande lucht alle delen van de ruimte kan bereiken. 2. Installeer de airconditioner op een plaats waar het buitendeel gemakkelijk aan te sluiten is. 3. Installeer de airconditioner op een plaats waar tevens het condenswater goed af te voeren is. 4. Plaats de airconditioner niet in een ruimte waar een grote warmtebron aanwezig is, een relatief hoge vochtigheid is of waar explosie gevaar is. 5. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg ruimte is voor het reinigen van de filters en het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. 6. De minimale advieshoogte voor het monteren van de airconditioner bedraagt 2,3 meter. 7. Monteer de airconditioner op een afstand van 1 meter verwijderd van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld televisie en audio. 8. Het is verboden een airconditioner in een vochtige ruimte te plaatsen, bijvoorbeeld badkamer en wasruimte.

Buitendeel 1. 2. 3. 4. 5.

Plaats de airconditioner zodanig dat het andere mensen niet hindert. Zorg ervoor dat het toestel vrij kan ventileren. De in- en uitlaat mag niet afgedekt worden. Plaats de airconditioner niet in een omgeving waar explosie gevaar is. Zorg ervoor dat rondom het buitendeel voldoende plaats is om te kunnen ventileren.

Opmerking:

Indien de airconditioner op ĂŠĂŠn van de onderstaande plaatsen gemonteerd wordt kunnen er storingen optreden: (Indien er geen andere mogelijkheid is, kunt u kontact opnemen met Kusters THO te Venlo, Tel.: 077-3540341). Op OP Op Op Op

een plaats waar olie gebruikt wordt(machine olie). een plaats waar zich lucht bevindt met een hoog zout gehalte, bijv. aan de kust. een plaats waar veel stoom aanwezig is. een plaats waar gebruik wordt gemaakt van hoge frequenties bijv. T.V. en radio. alle andere plaatsen onder bijzondere omstandigheden.


Algemene instructie

Locatie

Geluid

De airconditioner moet goed worden geïnstalleerd en één keer per worden onderhouden. Vermijd plaatsen waar kinderen gemakkelijk bij kunnen. Vermijd direct zonlicht of andere warmte bronnen. Installeer binnendeel niet in de buurt van radio of TV. Bij installatie in vochtige ruimtes eerst contact opnemen met de leverancier.

Kies een plaats waar ventilatie goed mogelijk is, anders kan dit leiden tot geluidsoverlast. Installeer het binnendeel tegen een oppervlakte die het gewicht van de airconditioning kan dragen. Selecteer een plaats voor het buitendeel zodat de buurtbewoners er zo weinig mogelijk last van hebben. Plaats geen objecten in de buurt van de luchtuitlaat de kan geluidsoverlast tot gevolg hebben. Als er tijdens bedrijf een vreemd geluid optreed waarschuw dan direct de leverancier en schakel de airconditioning uit. Bedrading

Installatie en transport Installatie en transport moet door STEK erkende monteurs worden gedaan. Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen en de juiste koppelingen en leidingen worden gebruik om lekkage te voorkomen. Als de airconditioner verplaatst moet worden neem dan eerst contact op met de leverancier.

Zorg ervoor dat de airconditioner goed bedraad wordt om kortsluitingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de airconditioner op een aparte groep geplaatst wordt. Kies de diameter van de aansluitkabels dik genoeg, om kortsluitingen te voorkomen.

Zorg voor een goede aarding van de airconditioner. Zorg voor een goede voeding die voldoende afgezekerd is. Model GKHN 18A2 NK3AA GKHN 24A4 NK3AA

Zekering 16 A traag 16 A traag

GKHN 42A5 NK3AA

20 A traag

BEDRADING: De cassette units zijn voorzien van een data communicatieprint. Hiervoor heeft men enkel nog een 4 aderig kabel (2,5 mm²) nodig tussen binnen - & buitenunit Voeding komt op het buitendeel.


Afstand binnen en buitendeel

Bij montage van de binnen- en de buiten- unit is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de minimale afstanden, om deze te installeren. (zie tekening ) Notitie:

De installatie moet gemonteerd worden door goed opgeleid en gekwalificeerd personeel. Als het buiten- deel wordt vervoerd zorg er dan voor dat het buiten - deel altijd rechtop blijft staan. De airconditioner moet altijd goed worden geaard.


Installatie binnendeel Locatie 1. Plaats de airconditioner zo centraal mogelijk in de ruimte zodat de hele ruimte bereikt kan worden. 2. Let op dat de airconditioner volledig horizontaal wordt gemonteerd. 3. Kies een plafond dat het gewicht van de airconditioner kan dragen en geen vibraties en geluid kan maken. 4. Kies de plaats van de airconditioner zodanig dat men gemakkelijk met de leidingen en het condenswater naar buiten toe kan. 5. Zorg ervoor dat er voldoende plaats is voor de montage en dat de hoogte minimaal 2,3 meter bedraagt. 6. Controleer dat het te gebruiken montagemateriaal minimaal tot 4 maal het gewicht van het binnendeel kan dragen Notie: 1. Hou voldoende afstand tot warmte bronnen. 2. De airconditioner mag niet in wasruimtes geplaatst worden.

Plafondopeningen en ophangpunten (M10)

Notie: Installatie is mogelijk met een opening van 890 mm, maar de plafondoverlapping moet 20 mm groter zijn. (890+40 = 930 mm)


Installatie binnendeel

Ophangen binnendeel

1. Instaleer de airconditioner op een vaste plaats. Monteer de draadstang aan het plafond. Zorg ervoor dat er een carrosseriering onder en boven het ophangpunt van de airconditioning zit. Het hulpstuk(7) zorgt ervoor dat de carrosseriering niet naar beneden valt. Gebruik de kartonnen mal (5) om de positie van de airconditioning te bepalen. Het midden van de airconditioner staat op de mal en het midden van de het plafond staat op de mal, deze moeten beiden boven elkaar zitten. Monteer de mal tegen de airconditioner met bij geleverde schroeven (6). 2. Zie figuur 3. hang de airconditioner in de juiste positie. 3. Controleer of de airconditioner horizontaal hangt. Het binnendeel is uitgerust met een condenspomp en een niveauschakelaar. Als het toestel niet recht hangt is het mogelijk dat het water niet weg gepompt wordt en kan zorgen voor een storing. 4. Verwijder het hulpstuk(7) 5. Verwijder de kartonnen mal.

Waarschuwing

Controleer of na montage alle moeren vastzitten


Aansluiten van de koelleiding

Gebruik altijd twee sleutels om de koelleidingen vast te draaien, dit om torsen van de leidingen te voorkomen. Bij het aansluiten van de koppelingen altijd koelolie gebruiken op beide onderdelen en met de hand aandraaien daarna pas met de sleutels. Controleer eerst op freon lekkage en isoleer daarna pas af. Zorg ervoor dat de koperen afdichtring goed gemonteerd wordt dit voorkomt lekkages.

Maximale leidinglengte De maximale lengte voor deze modellen is 25 meter, echter als de lengte meer dan 10 meter wordt dan moet men volgens de tabel freon toevoegen.

Model GKHN 18A2 NK3AA GKHN 24A4 NK3AA

Toevoegen 30 gram per meter 30 gram per meter

GKHN 42A5 NM3AA

30 gram per meter


Condensaansluiting

1. Installatie van condensbuis De diameter van de condensbuis moet groter of gelijk zijn dan de diameter van de flexibele aansluittule. 25mm buiten diameter. Hou de condensbuis zo kort mogelijk en laat de buis voldoende aflopen. Zorg ervoor dat er geen zakken gevormd kunnen worden.

Gebruik het bijgeleverde aansluitstuk en slangklem. Isoleer het aansluitstuk met de bijgeleverde isolatie.

Voorwaarden voor de condensbuis

Installeer de condensbuis op een hoogte van 280 mm of minder Installeer de condensbuis zoals afgebeeld ten opzichte van het binnendeel maar niet meer dan 300 mm vanaf de airconditioner. Het condenswater moet volgens een natuurlijke afloop weggevoerd worden.


Condensaansluiting vervolg

2. Controleer na installatie van de condensleiding of het condenswater goed weggevoerd wordt. Pomp m.b.v een fles met een lange hals water in de airconditioner via de luchtinlaat of door het inspectiegat. Als de elektrische aansluiting verder in orde is controleer dan of het water weggevoerd wordt. Zie afbeelding

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het toestel spanningsloos is als er aan electrische onderdelen wordt gewerkt.

Elektrische bedrading Alle elektrische aansluitingen moeten conform de NEN 1010 zijn aangesloten en volgens de plaatselijk geldende normen. Voor de elektrische aansluitingen zie schema op iedere unit binnen en buiten. Alle bedradingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Op ieder airconditioner moet een werkschakelaar worden gemonteerd die de gehele airconditioning spanningsloos kan maken. Zorg voor een goede aarde. De bedrading moet voldoen aan de geldende normen. Gebruik bij het aansluiten de juiste doorvoeringen en gebruik de trekontlastingen op de juiste manier. Zie tekening


Waarschuwing: Controleer voordat men inschakelt of de aansluitingen tussen binnen en buitendeel goed zijn aangesloten.


Installatie van het paneel

1. Houdt het decoratie paneel zoals aangegeven op de tekening. 2. Installeer het decoratie paneel (1) Monteer de beugels los aan de haken van de airconditioner (zie detail 1) op twee posities (2) Monteer vervolgens de andere twee beugels (zie detail 2) Let op dat de bedrading van de motor niet tussen de airco en het paneel komt (3) Draai de 4 schroeven Âą 15 mm naar boven (zie detail 3) (4) Positioneer hierna het decoratie paneel zo zodat de hele opening wordt afgedekt (zie detail 4) (5) Draai nu de schroeven verder vast tot de isolatie nog een dikte heeft van Âą 5 tot 8mm


LET OP

1. Niet goed aandraaien van de schroeven kan leiden tot problemen.

2. Als er nog steeds een gat is tussen het decor paneel en het plafond verhang dan het binnendeel (zie detail)

Controleer nadat alles is bijgesteld of er geen gat meer tussen paneel en plafond is. 3. Bedrading van decoratie paneel Monteer de beide aansluitingen van de swing motor. ( zie tekening )


Installatie buitendeel Selecteer plaats buitendeel Selecteer een plaats voor het buitendeel waar de klant het mee eens is. Er moet een goede ventilatie mogelijk zijn. De plaats moet het gewicht van de airconditioner kunnen dragen en geen vibraties veroorzaken. De buren moeten er geen last van hebben. Daar waar geen ontvlambare stoffen voorkomen. Er moet voldoende plaats zijn om service te kunnen verlenen. De wind moet niet rechtstreeks er doorheen kunnen blazen.

Installatie buitendeel 1. Zorg ervoor dat de unit goed met bouten of schroeven wordt vastgezet. 2. Zorg ervoor dat de unit bij harde wind niet kan omvallen. 3. Mocht er vibratie ontstaan door de unit gebruik dan isolatie

Elektrische bedrading 1. Contoleer aan de hand van het elektrisch schema van de unit hoe de kabels moeten worden aangesloten. 2. Zorg voor een goede aarde. 3. Alle elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de geldende normen.


Uittesten Test fase 1. Schakel de voeding in. 2. Controleer of alle functies naar behoren werken tijdens normaal bedrijf In geval van nood Mochten de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn of er is geen afstandsbediening, handel dan als volgt: Op het decoratie paneel vindt men een knop “AUTO”. Als de airconditioner uit staat druk dan op deze knop. De airconditioner zal dan zelf automatisch een keuze maken welke functie nodig is. Door nog een keer op de knop “AUTO” te drukken stopt de airconditioner weer. Gebruik deze knop alleen als het niet anders gaat.


Cassette met warmte pomp Technische gegevens

Type

GKHN 18A2 NK3AA

GKHN 24A4 NK3AA

GKHN 36A5 NM3AA

GKHN 42A5 NM3AA

Art. nr.

0890651

0890701

0890751

0890801

14

15

16

17

Model Koelvermogen

W/BTU

5.000 / 18.000

7.000 / 24.000

10.000 / 34.000

12.000 / 42.000

Verwarmen

W/BTU

5.500 / 19.000

7.500 / 25.000

10.500 / 36.000

12.500 / 43.000

Electrische aansluiting

V / Hz

230 / 50

230 / 50

400 / 50

400 / 50

Buitendeel

Buitendeel

Buitendeel

Buitendeel

kW

2.10

2.70

5.8

6.20

COP waarde Klasse Stroomsterkte Afzekerwaarde

Amp Amp

2,6 E 11.8 16 Traag

3.0 C 17.1 20 Traag

2,8 D 10.45 16 Traag (3N)

2,3 E 11.5 16 Traag (3N)

Luchthoeveelheid

m続

680 / 595 / 515

1.180 / 1.080 / 980

1.860 / 1.730 / 1.600

1.860 / 1.725 / 1.595

Hoogte

mm

230

240

320

320

Breedte

mm

600

840

840

840

Diepte

mm

600

840

840

840

Gewicht

Kg

20

30

38

38

Geluidsniveau

dB(A)

47 / 42 / 37

47 / 42 / 38

54 / 47 / 40

54 / 47 / 40

Hoogte

mm

700

840

1.240

1.240

Breedte

mm

950

950

950

950

Diepte

mm

412

412

412

412

Gewicht

Kg

65

75

112

112

Geluidsniveau

dB(A)

59

59

63

63

Afmetingen binnenpaneel

650 x 650 x 50

950 x 950 x 60

950 x950 x 60

950 x 950 x 60

koelmiddel

R 410 A

R 410 A

R 410 A

R 410 A

Voeding op Opgenomen vermogen

Afmetingen binnendeel

Afmetingen buitendeel

Koelmiddel

Kg

2

2,4

3.5

3,6

Koelleiding

inch

3/8x5/8

3/8x5/8

1/2 x 3/4

1/2x3/4

Ontvochtiging

Ltr/h

3

4

5

7

Max Leiding lengte

Mtr

10

10

10

10

Min Leiding lengte

Mtr

3

3

3

3

Max.leiding hoogte

Mtr

5

5

5

5

Instructie Manual CASSETTE 2008  
Instructie Manual CASSETTE 2008  

GEBRUIKSAANWIJZING MODELLEN: Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform G:\002 Leverancier\...

Advertisement