Page 1

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

1

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Belangrijk Alvorens de heteluchtkanon in bedrijf genomen word eerst de bedrijfvoorschriften goed doorlezen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ondeskundig gebruik.

1. Branderkamer 2. Nozzlehouder 3. Nozzle 4. magneetventiel 5. Oliepomp 6. Motor 7. Ventilator 8. Brandstoffilter 9. Brandstof circuit 10. Brandstoftank 11. Aan/uit schakelaar 12. Controlelampje 13. Kabeldoorvoer ruimte thermostaat

Algemene aanbevelingen voor heteluchtkanonnen De heteluchtkanon wordt met dieselolie gestookt. Zowel de warmelucht als verbrandingsgassen komen in de ruimte. Voor correcte bediening en werking van de heteluchtkanon dienen volgende punten in acht genomen worden: Volg de correcte instructie zoals beschreven in het handboek op. De heteluchtkanon mag niet in ruimtes geplaatst worden waar explosiegevaar bestaat. Geen opslag van ontvlambare materialen in de direkte omgeving van de heteluchtkanon. Zorg voor voldoende goedgekeurde brandblusapparaten. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte. (verbrandingsgassen in de ruimte en zuurstof voor verbranding) Er mag geen verstopping in de aanzuig - & uitblaaszijde aanwezig zijn. B.v. brandbare voorwerpen op het apparaat. Bijvullen van de olietank dient met grote zorg in acht genomen te worden. Het apparaat dient regelmatig gecontroleerd worden voor en tijdens het gebruik. In de direkte omgeving van het apparaat geen kinderen of dieren toelaten. Zorg voor een vrije uit - & inblaas van het apparaat voordat de stekker in het stopcontact bevestigd wordt. Na gebruik de stekker uit het stopcontact verwijderen. 2

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Inbedrijfstelling Voor de inbedrijfstelling dient gecontroleerd te worden of de spanning in het netwerk overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat. PAS OP

STOP

De netspanning voor het apparaat moet voorzien zijn van een goede geaarde stekker en aardlekschakelaar in de meterkast.

Het apparaat kan alleen automatisch aan en uit geschakeld worden als het is voorzien van een ruimtethermostaat. De thermostaatkabel kan doorgevoerd worden (13). Daarna kan de kabel aangesloten worden op klemmen F3 & F4 van de branderautomaat. Doorverbinding op klemmen F3 & F4 moet daarvoor verwijderd worden. Om het apparaat in te laten schakelen dient de ruimtethermostaat op de gewenste ruimtetemperatuur ingesteld te worden. De schakelaar (11) met de gekenmerkte vlam op positie “ ” De ventilator begint te draaien waarna enkele seconden de ontbranding plaats vindt. Bij de eerste inbedrijfstelling of bij een lege dieseltank kan de dieseltoevoer niet voldoende zijn om te ontbranden. Hierbij zal het apparaat in storing vallen. Zet dan de schakelaar op positie “0”. Enige minuten wachten, daarna schakelaar (11) op het

zetten. Het apparaat zal dan opnieuw ontbranden.

Als het apparaat niet ontbrand, controleer dan of: Er de juiste spanning (230V, 50 Hz) aanwezig is. Er voldoende dieselolie in de tank zit. De schakelaar (11) misschien op positie “0” staat en eventueel daarna omzetten op positie . Als het apparaat na deze controle nog in storing valt moet u zich wenden tot pagina ‘storingen en oplossingen’.

3

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


PAS OP

STOP

Als de netspanning naar 190 Volt terugvalt zal het lampje (12) gaan knipperen en de verbranding al stoppen. Als de netspanning weer naar 230 Volt gaat zal het apparaat automatisch weer opstarten.

Uitschakelen: Om het apparaat uit te schakelen dient u de schakelaar (11) op positie “0” te zetten of de ruimtethermostaat omlaag te zetten. De ontbranding stopt en de ventilator zal zolang doordraaien totdat het apparaat is afgekoeld. Veiligheidsvoorziening: Voor de controle van de ontbranding is het apparaat uitgevoerd met een fotocel. Als de fotocel geen of onvoldoende ‘licht’ ziet valt het apparaat op storing en gaat het lampje (12) aan. Voor het opnieuw in bedrijfstellen van het apparaat deze punten controleren en moet u zich wenden tot de pagina’s ‘storingen en oplossingen’. Transport en/of verplaasten: PAS OP

STOP

Voordat u het apparaat verplaatst dient u volgende punten in acht te nemen: Schakelaar (11) op positie “0” Apparaat af laten koelen totdat het automatisch stopt Stekker uit het stopcontact verwijderen

Voor het transporteren of verplaatsen controleer of de tankdop goed vast zit. Onderhoud: Voor het optimaal gebruik van het apparaat dient u regelmatig verbrandingskamer, brander, ventilator en olietank te reinigen. PAS OP

STOP

4

Voordat men onderhoud gaat doen dient u volgende maatregelen te nemen: Het apparaat uitschakelen Apparaat af laten koelen totdat het automatisch stopt Stekker uit het stopcontact verwijderen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Onderhoud procedure: Brandstoffilter vervangen Brandstoftank reinigen Bovenzijde apparaat demonteren en ventilator schoonmaken Ontstekingskabels controleren op eventuele beschadigingen en eventueel vervangen. Fotocel demonteren en schoonmaken. Brander demonteren ontstekingspennen reinigen of eventueel vervangen Nozzle demonteren en vervangen Stuwplaat reinigen Afstelling ontstekingspennen (zie fig. 2)

Fig. 2

5

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Elektrisch schema

Legenda: FU MV EV SB TA AP IT FA IN FO

6

Zekering 4 Amp. Ventilatormotor Magneetventiel Controlelamp “uit” Ruimtethermostaat Branderautomaat Ontstekingstrafo Ventilatorthermostaat Resetschakelaar Fotocel

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Storingen en oplossingen: Storing

Oorzaak

Oplossing

Ventilator draait niet en apparaat ontbrand niet

Geen netspanning aanwezig

Spanning controleren (230V, 50 Hz) Zekering controleren Bedrijfsschakelaar controleren Thermostaat monteren of inschakelen. Ingestelde temperatuur moet hoger zijn als omgevingstemperatuur Ruimtethermostaat vervangen Motor vervangen Motor vervangen Condensator vervangen Ontstekingstrafo, kabels of en pennen controleren Ontstekingspennen reinigen en testen Ontstekingstrafo vervangen Branderautomaat vervangen Fotocel schoonmaken of vervangen Toevoer controleren op verstoppingen en filters controleren en eventueel vervangen Nozzle vervangen Magneetventiel vervangen Spanning op de spoel controleren Luchttoevoer controleren Luchtafstelling verbranding controleren Stuwplaat reinigen Luchtafstelling verbranding controleren Dieseltank reinigen en nieuwe diesel toevoeren Oliefilter vervangen Olieleiding controleren Nozzle vervangen Brandstofdruk controleren en afstellen Nozzle vervangen Brandstofdruk controleren en afstellen Spanning controleren (230 V) Magneetventiel vervangen

Geen ruimtethermostaat aanwezig of niet ingeschakeld.

Apparaat ontsteekt niet valt in storing

Ruimtethermostaat defect Motorwikkeling defect Motorlager vastgelopen Condensator defect Geen ontsteking

Branderautomaat defect Fotocel vervuild of defect Geen of te weinig dieseltoevoer

Magneetventiel defect

Apparaat ontbrand, ventilator draait, echter met veel rookontwikkeling

Te weinig verbrandingslucht

Te veel verbrandingslucht Dieselolie vervuild of water in de tank aanwezig Lucht in dieseltoevoerleiding Te weinig diesel bij de brander

Te veel diesel bij de brander

Lampje (12) gaat knipperen Apparaat schakelt niet uit Ventilator schakelt niet uit

Spanning onder de 190 Volt Vuil tussen de zitting van het Magneetventiel FA thermostaat defect

Thermostaat vervangen

Mocht na deze controles het apparaat nog niet werken kunt u zich wenden tot de service dienst of uw dealer.

7

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc


Technische gegevens Capaciteit Luchtopbrengst Netto capaciteit Brandstofverbruik

Opgenomen vermogen Oliedruk Nozzle Branderluchtinstelling

Kcal / h m³ / h kW l/h kg / h Fase Volt Hz W bar USgal / h mm

Tankinhoud Geluidniveau Afmetingen Gewicht

Ltr. dB(A) Mm Kg

Netspanning

8

HP 18 RVS

HP 30 RVS

HP 45 RVS

15.500 350 18 1,90 1,55 1 230 50 200 12 0,40 - 80̊ S Fig 3 a = 20 17 73,7 740x300x445 20

25.800 450 30 3,10 2,55 1 230 50 290 11 0,60 - 80̊ S Fig 3 a=8 40 76,3 1070X480X663 31,5

38.700 1400 45 4,61 3,80 1 230 50 430 11 1,00 - 80̊ S Fig 3 a = 20 62 76,4 1091x480x734 42

G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS.doc

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS  

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS 1 G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJ...

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN HP18 30 45 RVS  

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS 1 G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJ...

Advertisement