Page 1

B21-B23-B24

Cassette Type Air Conditioner (Met bedraade afstandbediening) INVERTER MODEL

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS

BINNENDEEL GKH12K3CI GKH18K3CI GKH24K3CI GKH36K3CI GKH42K3CI

BUITENDEEL GUHD12NK3CO GUHD18NK3CO GUHD24NK3CO GUHD36NK3CO GUHD42NK3CO

(R (R (R (R (R

410 410 410 410 410

A) A) A) A) A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI


Inhoudsopgave 1. Naam en functies van de onderdelen

4

2. Veiligheid

5

3. Gebruiker

8

4. Display onderdelen

9

4.1 LCD display bedraade afstandbediening 4.2 Instructie LCD display 5. Knoppen

11

6. Installatie bedraade afstand bediening

12

7. Instructie bediening 7.1 Aan / uit 7.2 Mode functie instelling 7.3 Temperatuur functie instelling 7.4 Fan functie instelling 7.5 Swing functie instelling 7.6 Timer functie instellen 7.7 Verse lucht instellen* 7.8 Sleep functie instelling 7.9 Turbo functie instelling 7.10 Save instelling 7.11 E-Heater instellen* 7.12 Blow functie instellen 7.13 Quite functie instellen 7.14 Parameter functie 7.15 Andere functies

13

8. Error display

24

9. Afstand bediening

26

10. Instructies installatie 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

35

Installatie opmerkingen Installatie cassette unit Elektrische bedrading Installatie paneel Installatie buitendeel Producten elektrische installatie

11. Test uitvoeren

51

12. Optimale instelling

52

13. Onderhoud

53

14. Storingen

54

15. Appendix

56

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

2


1. Naam en functie van de onderdelen

Binnen deel

Buiten deel

GKH12K3CI

GUHD12NK3CO

GKH18K3CI

GUHD18NK3CO

GKH24K3CI

GUHD24NK3CO

GKH36K3CI

GUHD36NM3CO

GKH42K3CI

GUHD42NM3CO

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

3


2.

Veiligheid

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing door voor gebruik en installatie van het toestel voor een goede werking. Het volgende symbool geeft een waarschuwing aan:

Waarschuwing: Dit symbool geeft aan dat het niet goed functioneren letsel kan veroorzaken

Waarschuwing • • • • • • • • • •

Deze unit wordt gebruikt in kantoren, restaurants enz. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Installeer de airconditioner op een plaats die het totale gewicht kan dragen. Installeer de condensafvoer op de juiste manier, het gevolg kan lekkage zijn. Plaats geen licht ontvlambare stoffen in de buurt van de airconditioner. Schakel het toestel direct uit bij sterke reuk of rook verschijnselen. Zorg voor een constante lucht doorlaat. Steek nooit je vingers in de luchtinlaat of Luchtaanzuig. Schakel het toestel niet in of uit door de voeding direct te onderbreken. Het toestel mag niet in vochtige ruimtes worden gemonteerd.

• • • •

Controleer voor montage of de voeding overeenkomt met het geleverde toestel. Controleer voor het inschakelen of alles goed is aangesloten en dicht is. Zorg voor een goede aarde, die volgens de geldende normen moet zijn aangesloten. Eenmaal gestart zal het toestel pas stoppen na ± 5 minuten. Dit voorkomt dat de olie niet meer richting compressor wordt terug gevoerd. Laat het toestel onbeheerd door kinderen bedienen. Schakel de voeding uit voor men met onderhoud begint. Schakel de voeding uit als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt. Plaats het toestel niet in een omgeving waar een hoog zuur of zout gehalte aanwezig is, informeer hierover eerst bij uw leverancier. Plaats geen voorwerpen op of rondom het buitendeel. Plaats een werkschakelaar op het buitendeel. Alles moet worden aangesloten volgens de geldende richtlijnen, door een erkend bedrijf.

• • • • • • •

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

4


Waarschuwing Ga niet langdurig in de koude lucht staan of zitten. Dit kan leiden tot gezondheid klachten.

Let op dat de gebruiken Ophangmaterialen van die kwaliteit en sterkte zijn dat deze langdurig de unit kunnen dragen. Dit kan leiden tot ernstige schade aan omgeving of mensen.

Steek geen handen of voorwerpen in de luchtuitlaat. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Ga niet op een buiten deel staan of hangen. Dit kan ernstige schade veroorzaken.

Als men een sterke geur of rook ruikt, schakel dan het toestel uit en neem contact op met uw leverancier

Hou gevaarlijke en licht ontvlambare producten uit de buurt van de airconditioner. Ze zouden kunnen ontsteken of ontbranden.

Blokkeer de luchtuitlaat of luchtuitlaat niet van zowel binnen als buiten unit. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit of storing aan de airconditioner.

Gebruik de juiste grootte van zekering en bedrading. Foutieve bedrading kan brand veroorzaken.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

5


Schakel de voeding uit bij langdurig niet gebruiken van de airconditioner.

Plaats geen open vuur in de nabijheid van de airconditioner. De luchtuitstroom kan zorgen voor een onvolledige verbranding

Trek de stekker niet via de draad uit het stopcontact. Dit kan voor vlammen zorgen.

Opmerking: Laat kinderen niet onbeheerd de airconditioner bedienen, hou toezicht.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

6


3.

Gebruiker ☆ Zorg ervoor dat de voeding voor de binnendelen worden uitgeschakeld als het buitendeel spanningsloos wordt gemaakt. ☆ Installeer de bekabelde afstandbediening niet op een vochtige plaats of in het directe zonlicht. ☆ Als blijkt dat de airconditioner is geïnstalleerd in een ruimte waar een elektromagnetisch veld gebruik dan een afgeschermde kabel. ☆ Controleer of de communicatie draad is aangesloten op de goede connector, om storingen te voorkomen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

7


4.

Display

Fig.1 Afbeelding afstandbediening

4.1 LCD Display van de afstandbediening

Fig.2 LCD display

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

8


4.2 Verklaring voor LCD Display Tabel 1 No.

Omschrijving

Verklaring bediening

1

Swing

Swing functie

2

Air *

Temperatuur instelling

3

Sleep

Slaap functie

4

Running mode

Status van het binnendeel (auto mode)

5

Cooling

Koel mode

6

Dry

Droog mode

7

Fan

Ventilator mode

8

Heating

Verwarming mode

9

Defrost

Ontdooi status

10

Gate-control card

Intranet kaart

11

Lock

Blokade status

12

Shield

Functies afgeschermd via intranet

13

Turbo

Turbo functie

14

Memory

15

Twinkle

Knipperd als toestel in bedijf is zonder toetsen.

16

Save

Energy-saving ingeschakeld

17

Temperature

Ruimte / in te stellen temperatuur

18

E-Heater*

19

Blow

Nadraaien van ventilator voor drogen verdamper.

20

Timer

Tijd instelling voor in – of uitschakelen.

21

Quiet

Ventilatorgeluid minimaliseren (nachtstand)

Memory state (Toestel komt terug in de positie voor het uitschakelen van de stroom))

E-HEATER wordt getoond, betekend dat er een elektrische verwarming beschikbaar is.

Noot: De functies met * zijn niet op alle modellen beschikbaar.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

9


5.

Knoppen

5.1 Afdruk van de toetsen

Fig.3 Afdruk van de toetsen

5.2 Instructie en Functie van de toetsen Tabel.2 No.

Omschrijving

1

Enter/cancel

2

6

3

Fan

4

Mode

5

Function

7

Timer

Timer instelling

8

On/off

Schakelt binnendeel aan / uit

4 Mode en 2▲

2▲ en 6▼

6.

Uitvoering ① Functie selectie en cancel ② Druk voor 5sec om buitentemperatuur ① Werking temperatuur instelling van de binnen unit, bereik :16~30°C ②Timer instelling, bereik: 0.5-24 uur ③Schakelt tussen ‘stil’ en ‘auto stil’.

Memory function

Lock

Ventilatorsnelheid hoog/middel/laag/auto. Instelling van koeling / verwarming / ventileren / drogen van binnendeel Schakelt tussen de functies air/sleep/turbo/save/e-heater/blow/quite

van

Druk Mode en ▲voor 5s als de unit uitgeschakeld is om enter/cancel memorie functie (Indien memorie is ingesteld, binnendeel zal in dezelfde functie verder gaan na inschakelen van de spanning. Als de unit uitgeschakeld is, druk ▲ ▼ toetsen tegelijkertijd voor 5s voor toetsenblokkade. De toetsen zullen niet meer reageren. Druk opnieuw ▲ ▼ toetsen voor 5s om de toetsen te ontgrendelen.

Installatie bedraade afstandsbediening

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

10


Fig.4 Schets voor installatie bedrade afstandbediening

No.

Omschrijving

1. 2. 3. 4. 5.

1

Basis box installeren in muur

2

Bodemplaat van bediening

3

Schroef M4X25

4

Front paneel van bediening

5

Schroef ST2.2X6.5

Let op volgende punten tijdens installatie van bedraade afstandsbediening: Schakel de voeding uit die schade kan toebrengen aan de installatie Trek de 4-adrige draad door het montage gat en monteer het via de rechthoek op de plaat. Plaats de bodemplaat in de houder en zet deze vast met de schroeven M4X25. Maak de 4-aderige kabel vast aan de bediening en monteer de bediening in de muur box. Als laatste, monteer het front paneel en bodemplaat vast met schroeven ST2.2X6.5. LET OP: Tijdens montage van de draad, let op elektromagnetische spanning dat kan leiden tot foutmelding.

1. Signaal en communicatie draden moeten gescheiden lopen met de spanning draden. Zorg voor voldoende onderlinge afstand. 2. Gebruik bij voorkeur afgeschermde draden om onderlinge foutmeldingen te voorkomen

7.

Instructie bediening

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

11


7.1

On/Off

Druk On/Off toets om de unit in te schakelen Druk opnieuw op de On/Off toets om de unit uit te schakelen. Noot: de status zoals in Fig.5 geeft aan dat de unit uitgeschakeld is. De status zoals in Fig.6 geeft aan dat de unit ingeschakeld is.

Fig.5 Uitgeschakelde unit

7.2

Fig.6 Ingeschakelde unit

Mode

Indien de unit ingeschakeld is, druk Mode toets om de volgende instellingen te verkrijgen:

7.3

Temperatuur Instelling

Druk ▲ of ▼ toets om de ruimtetemperatuur te verhogen of te verlagen als de unit ingeschakeld is. Als de toets vastgehouden wordt zal de ruimtetemperatuur 1°C bij elke 0.5s verhogen of verlagen. In Koeling, Drogen, Ventileren en Verwarming mode, de temperatuur range is 16°C~30°C. In Auto mode, de temperatuur is niet handmatig verstelbaar. Zoals in Fig.7

Fig.7

7.4

Swing Control Functie

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

12


Indien unit aanstaat, druk ‘Function’ toets totdat de unit swing control functie weergeeft, druk dan Enter/cancel toets om ‘swing’ control functie in te schakelen. Tijdens swing functie, druk ‘Function’ toets totdat de swing control functie ingeschakeld is en druk ‘Enter/cancel’ toets om swing control functie uit te schakelen. Swing control functie instellingen zoals in Fig.9

Fig.9

7.6

Timer Instelling

Druk Timer toets om timer uit te schakelen van de unit. In off-stand van de unit, druk Timer toets om timer in te schakelen G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

13


op dezelfde wijze. Timer on instelling: In off-stand van de unit zonder timer instelling, als Timer toets is ingedrukt, LCD zal display xx hour, met ON knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer aan te passen en druk dan Timer voor bevestiging. Als Mode toets is ingedrukt voor geactiveerde Timer toets ter bevestiging, timer mode zal naar timer OFF instelling wijzigen. In dit geval, LCD display xx hour, met OFF knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer OFF te activeren en druk dan Timer toets ter bevestiging. Indien LCD display xx hour on off, xx hour weergeeft, betekent dit de tijd dat de timer is ON, maar de tijd van de timer OFF is niet zichtbaar op de display. Timer off instelling: In on-stand van de unit zonder timer instelling, als Timer toets is ingedrukt, LCD zal display xx hour, met OFF knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer aan te passen en druk dan Timer ter bevestiging. Als Mode toets is ingedrukt voor geactiveerde Timer toets ter bevestiging, timer mode zal naar timer ON instelling wijzigen. In dit geval, LCD display xx hour, met ON knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer ON te activeren en druk dan Timer toets ter bevestiging. Indien LCD display xx hour on off, xx hour weergeeft, betekent dit de tijd dat de timer is OFF, maar de tijd van de timer ON is niet zichtbaar op het display. Cancel timer: Indien Timer is ingesteld, als Timer toets is ingedrukt, LCD geeft xx. Hour aan, zodat de timer instelling is geannuleerd. Timer off instelling in on-stand van de unit zoals Fig.10

Fig.10 Timer instelling in on stand van de unit Timer range: 0.5-24 uur. Iedere druk op▲ of ▼ toets zal tijdinstelling verhogen of verlagen met 0.5 uur. Indien de toets continu ingedrukt blijft, zal de temperatuur automatisch 0.5 uur bij iedere 0.5 s. verhoogt of verlaagd worden. Noot: 1. Indien timer on en timer off beide ingesteld zijn, de bedrade bediening geeft alleen de tijd van timer off. Indien beide ingesteld zijn met de unit in off-state, allen de tijd van timer on is weergegeven.

7.7

Verse Lucht Instelling* *

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

14


In schakelen ‘air Exchange’ functie: In on-stand van de unit, druk Function toets om naar deze instelling te gaan (Air icoon knippert). AIR 1 weergegeven op het display geeft de ruimtetemperatuur aan, locatie (888) is foutmelding (de laatste type van AIR zal weergeven worden na bevestiging). Druk ▲ of ▼ toets om air type te wijzigen. Druk Enter/Cancel toets om on/off air functie te wijzigen. Na inschakelen van deze functie, het air icoon wordt weergegeven. Dit zijn 10 types van AIR, maar alleen 1-2 types zijn voor de infrarood afstandbediening. Refereer naar de volgende details: 1――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 6 min. 2――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 12 min. 3――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 18 min. 4――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 24 min. 5――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 30 min. 6――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 36 min. 7――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 42 min. 8――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 48 min. 9――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt voor 54 min. 10――De unit werkt continu voor 60min, en verse lucht klep werkt ook continu. Uitschakelen ‘air Exchange’ functie: Tijdens Air functie, druk ‘Function’ toets voor de instellingen. In dit geval, het air icoon knippert, en druk dan ‘Enter/cancel’ toets om deze functie uit te schakelen. Air icoon zal iets later verdwijnen op het display. ‘Air Exchange’ instelling zoals Fig.11:

Fig.11 Air exchange

7.8

Sleep Instelling

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

15


Sleep on: Druk Function toets in on-stand van de unit naar ‘sleep’ functie en dan druk Enter/cancel toets om ‘sleeping functie’ in te schakelen. Sleep off: Tijdens ‘sleep on-stand’, druk Function toets naar ‘sleep’ functie en dan druk Enter/cancel toets om deze functie uit te schakelen. ‘Sleep’ instelling zoals Fig.12:

Fig.12 Sleep instelling ‘Sleep’ instelling is niet aanwezig na uit en in schakelen van de unit. Er is geen ‘sleep’ functie in ‘fan’ en ‘auto’ mode. Noot: In ‘cooling’ en ‘dry’ mode, als de unit met ‘sleep’ functie loopt voor 1 uur, de ingestelde temperatuur zal met 1°C verhoogd worden en 1°C na weer een 1 uur. Daarna, de unit zal op deze temperatuur blijven. In ‘heating’ mode, als de unit met ‘sleep’ functie loopt voor 1 uur, de ingestelde temperatuur zal met 1°C verlaagd worden en 1°C na weer een 1 uur. Daarna, de unit zal op deze temperatuur blijven.

7.9

Turbo Functie Instelling

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

16


TURBO functie: De unit op hoge ventilator snelheid geeft een snellere koeling of verwarming, zodat de ruimtetemperatuur snel naar de ingestelde temperatuur zal gaan. In ‘cooling’ of ‘heating’ mode, druk Function toets totdat TURBO functie weergegeven wordt druk dan Enter/cancel toets om TURBO functie in te schakelen. Tijdens TURBO functie, druk Function toets totdat TURBO functie weergegeven wordt druk dan Enter/cancel toets om TURBO functie uit te schakelen. TURBO functie instelling zoals in Fig.13: Fig.13 Turbo Functie Instelling Noot: 1. TURBO functie zal na stroomuitval uitgeschakeld worden. In ‘dry’, ‘fan’ en ‘auto’ mode, TURBO functie zal niet werken en het TURBO icoon wordt niet weergegeven. 2. TURBO functie zal automatisch verdwijnen na inschakelen van de ‘quiet’ functie.

7.10

SAVE Functie Instelling

‘Energy Saving’ Functie: ‘Energy saving’ kan de air conditioner in een kleinere temperatuur bereik laten werken door instelling G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

17


van lagere temperatuurwaarde instelling in ‘cooling’ of ‘dry’ mode en hogere gelimiteerde waarde in ‘heating’ mode.

Energy Saving Instelling voor ‘Cooling’ In on-stand en in ‘cooling’ of ‘dry’ mode van de unit, druk Function toets naar ‘energy saving’ functie, met SAVE knipperen op het display .Druk ▲ of ▼ toets om lagere gelimiteerde temperatuurwaarde in te stellen in ‘cooling’ mode. Daarna druk Enter/Cancel toets om ‘energy saving’ functie voor ‘cooling’ in te schakelen. Energy Saving Setting for Heating In on-stand en in ‘heating’ mode van de unit, druk Function toets naar ‘energy saving’ functie, met SAVE knipperen op het display. Druk Mode toets naar ‘energy saving’ functie voor ‘heating’ en druk dan▲ of ▼ toets om hogere gelimiteerde temperatuurwaarde in te stellen in ‘heating’ mode. Daarna druk Enter/Cancel toets om ‘energy saving’ functie voor ‘heating’ in te schakelen. Nadat ‘energy saving’ functie is ingeschakeld, druk Function toets naar ‘energy saving’ functie en druk Enter/cancel om deze functie uit te schakelen. ‘Energy saving’ instelling zoals in Fig.14:

Fig.14 Energy Saving Instelling Noot: 1. In ‘Auto’ mode met ‘save functie’ aan, de unit automatisch gedwongen in ‘Quiet’ Auto Mode en wijzigt de instelling, na instellen van ‘save’, ‘sleep functie’ zal uitgeschakeld worden. 2. In ‘save’ mode, als Function toets is ingedrukt of er is geen activiteit binnen 5s na de laatste werking, het systeem zal ‘quiet’ gaan werken vanaf ‘save’ functie instelling en huidige instelling zal verdwijnen. 3. Na stroomuitval, ‘save’ functie instelling zal opnieuw worden ingeladen en de unit zal op de laatste stand verder doorgaan. 4. De laagste gelimiteerde waarde in ‘cooling’ mode is 16°C en de hoogste gelimiteerde waarde in ‘heating’ mode is 30°C.

7.11

E-HEATER Instelling* *

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

18


E-HEATER: In de ‘heating’ mode, E-heater kan ingeschakeld worden om het rendement te verhogen. Indien de ‘heating’ mode is ingeschakeld door indrukken van de toets, de electrische verwarming functie zal automatisch worden ingeschakeld. Druk Function button in ‘heating’ mode en ga naar ‘auxiliary electric heating’ functie, het E-HEATER icoon knippert, en druk Enter/cancel toets om deze functie in te schakelen. In dit geval, het E-HEATER icoon zal verschijnen, wat betekend dat de ‘E-heater’ ingeschakeld kan worden. Indien ‘auxiliary electric heating’ functie is ON, druk Function toets ter bevestiging of druk Enter/cancel toets voor ‘cancel’. In dit geval, E-HEATER zal niet op het display verschijnen, wat betekent dat ‘E-heater’ verboden is om uit te schakelen. De instelling van deze functie zoals in Fig.15:

Fig.15 ‘Auxiliary Electric Heating’ Functie Instelling Noot: E-HEATER kan niet ingeschakeld worden in ‘cooling’, ‘dry’ en ‘fan’ mode, E-HEATER icoon wordt niet weergegeven.

7.12

Blow Functie Instelling

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

19


BLOW functie: Nadat de unit wordt uitgeschakeld, de verdamper van de binnenunit zal doorgeblazen worden om bacteriële vervuiling tegen te gaan. In ‘cooling’ en ‘dry’ mode, druk Function toets totdat BLOW functie verschijnt, met BLOW icoon knipperend, druk dan Enter/cancel toets om deze functie in te schakelen. In ‘BLOW’ mode, druk Function toets totdat BLOW functie verschijnt en druk dan Enter/cancel toets om deze functie uit te schakelen. BLOW functie instelling in Fig.16:

Fig.16 Blow functie instelling Noot: 1. Na inschakelen BLOW functie, schakel de unit uit door druk op toets ‘On/Off’ op afstandbediening, ventilator binnendeel zal op lage snelheid voor 10 min. door blijven draaien (BLOW shows). Als BLOW functie is uitgeschakeld de ventilator binnendeel zal direct uitgeschakeld worden en niet nadraaien. 2. Er is geen BLOW functie in ‘fan’ of ‘heating’ mode.

7.13

Quiet Functie Instelling

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

20


Quiet functie bestaat uit: QUIET en AUTO QUIET. Druk Function toets totdat unit geeft ‘quiet’ functie instelling weer, Quiet of Auto Quiet icoon knippert. In dat geval, druk▲ of ▼ toets om te wisselen tussen ‘Quiet’ en ‘Auto Quiet’ en druk dan Enter/cancel toets om deze functie in te schakelen. In ‘quiet’ mode, druk Function toets totdat de unit geeft ‘quiet’ functie. In dat geval, Quiet or Auto Quiet icoon knippert en druk dan Enter/cancel toets om deze functie uit te schakelen.

Fig.17 Quiet functie instelling Noot: 1. 2.

3. 4. 5.

Tijdens ‘quiet’ functie, is de ventilator snelheid niet instelbaar. Indien de ‘auto quiet’ functie uitgeschakeld wordt, de unit zal in de ‘quiet’ stand verder gaan, volgens de temperatuur schil tussen ruimte temperatuur en ingestelde temperatuur. In dat geval is de ventilator snelheid instelbaar. Indien de temperatuur verschil tussen ruimte temperatuur en ingestelde temperatuur ≥ 4°C, de ventilator houdt zijn huidige snelheid; Indien 2°C≤temperatuur verschil ≤3°C; ventilator snelheid zal gereduceerd wordt met 1 stap, maar als deze al minimum draait, is deze niet meer verder instelbaar; Indien temperatuur verschil ≤1°C, ventilator snelheid zal minimaal zijn. In ‘auto quiet’ mode, ventilator snelheid kan niet verhoogd of verlaagd worden. Indien ventilator snelheid handmatig wordt ingesteld, ‘auto quiet’ mode zal verdwijnen. Er is geen ‘auto quiet’ functie in ‘fan’ of ‘dry’ mode. ‘Quiet’ zal verdwijnen na uitvallen van de spanning. Indien ‘quite’ functie is geactiveerd, ‘turbo’ functie zal uitgeschakeld worden.

7.14 Parameters (Field Settings) In off-stand van de unit, druk Function en Timer toets voor 5s op naar het ‘debugging’ menu te gaan. Druk Mode toets om de parameters te bekijken en ▲ of ▼ toets om de waarde te wijzigen.

7.14.1 Ruimte Temperatuur Sensor Instelling In ‘field setting’ mode, druk Mode toets om de temperatuur aan te passen. Display geeft 00 aan, en druk ▲ of ▼ toets om juiste instelling aan te brengen. Er zijn 3 types voor selectie: Binnen ruimte temperatuur door retourlucht van luchtinlaat (01 instellen) Binnen ruimte temperatuur door uitblaaslucht (02 instellen) Retour luchtinlaat temperatuur sensor zal geselecteerd worden voor ‘cooling’, ‘dry’ en ‘fan’ mode en bedrade bediening temperatuur sensor (03 instellen) zal geselecteerd worden voor ‘heating’ en ‘auto’ mode.

7.14.2 Drie snelheden voor ventilator binnendeel In ‘field setting’ mode, druk Mode toets om de temperatuur aan te passen (display 01 en druk ▲ of ▼ toets om de timer aan te passen. Er zijn 2 types voor selectie: 3 lage standen (LCD display 01) 3 hoge standen (LCD display 02) Drie lage standen zijn hoog, medium en laag en drie hoge standen zijn super-hoog, hoog en medium hoog. Druk Enter/Cancel toets om instellingen te bevestigen en op te slaan.

7.15

Overige Functies

7.15.1 Lock Functie G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

21


Druk ▲ en ▼ toetsen tegelijkertijd voor 5s totdat de bedrade bediening in ‘lock’ staat. In dit geval geeft het LCD display: Druk opnieuw voor 5s. op dezelfde toetsen om de ‘lock’ stand weer te ontgrendelen. In ‘lock’ stand, alle toetsen zullen geblokkeerd zijn en nergens op reageren.

.

7.15.2 Memory Functie Memory omschakeling: In Off-stand van de unit, druk Mode en ▲ toetsen tegelijkertijd voor 5s om om te schakelen naar de ‘memory’ mode. Tijdens instelling ‘memory’ mode, Memory verschijnt op het display. Memory herstel: Als memory control is geactiveerd, zal de unit na stroomuitval in dezelfde stand weer inschakelen en zijn functie vervolgen. Noot: Het duurt 5 seconden om alle informatie op te slaan, derhalve, haal geen spanning van de unit.

7.15.3 Buiten temperatuur In On of Off stand van de unit, druk Enter/Cancel toets voor 5s, de buiten temperatuur zal op display verschijnen na een ‘click’ geluid. Na het indrukken van elke willekeurige toets zal dit weer verdwijnen.

7.15.4 Selectie van Graden Celsius of Fahrenheit In Off stand van de unit, druk Mode en ▼ tegelijkertijd voor 5s, het display zal wijzigen in Celsius of Fahrenheit.

7.15.5 Master/Slave Bedrade Bediening Instelling In de Off stand van de unit, druk Enter/Cancel en Mode tegelijkertijd voor 5s om naar de master/slave bedrade bediening parameters te gaan, druk dan op ▲ of ▼ om dit te wijzigen. In dit geval, in de temperatuur display zijn alleen nummers weergegeven, 01 voor de ‘master wired’ bediening en 02 voor de ‘slave wired’ bediening. Nadien, druk Enter/Cancel om instellingen te bevestigen en menu te verlaten. Noot: Als er maar een bediening aanwezig is, is dit alleen de ‘master’; anders werkt de unit niet goed.

7.15.6 Gate-control Display Functie * Niet van toepassing.

8.

Error Display

Als er een storing optreed tijdens het normale bedrijf dan verschijnt dit op de plaats van de temperatuur op het LCD . G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

22


Als er meer dan 1 storing is dan verschijnen deze na elkaar op het LCD scherm. Bij gebruik van meerder systemen, wordt als eerste het systeemnummer gegeven en daarna de storingcode ( niet bij enkelvoudige systemen). Indien er een storing optreed, schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. Het voorbeeld in Fig.18, geeft aan een hoge druk storing in systeem 2.

Fig.18 Verklaring Error codes: Error code Storing E0

Condens pomp

E1

Hoge druk beveiliging compressor

E2

Invries beveiliging binnendeel

E3

Lage druk beveiliging compressor

E4

Hoog persgas temperatuur beveiliging

E5

Compressor overspanning beveiliging

E6

Communicatie fout

E9

Condens bak vol

F0

Ruimte temperatuurvoeler binnendeel (luchtinlaat)

F1

Verdamper sensor defect

F2

Condensor sensor defect

F3

Omgevingstemperatuur sensor buitendeel defect

F4

Discharge temperatuur sensor stuk

F5

Ruimte temperatuurvoeler op Display (of LED board)

Definitie van storingcodes van DC Inverter buitendeel V1.6 Storing

Buitendeel display van twee digits

Binnen deel display E5

DC Overspanningbeveiliging (voorgemonteerd)

PH

Oververhitting beveiliging condensor

P8

E5

Stroom sensor defect

Pc

E5

Carbon fin sensor defect

P7

E5

Overstroom compressor beveiliging

P5

E5

Lage spanning beveiliging

PL

E5

Opstart compressor beveiliging

Lc

E5

PFC abnormaal

Hc

E5

Compressor verstopt

LE

E5

Drive resetten

P0

E5

Compressor modulatie defect

H7

E5

Fase ontbreekt

Ld

E5

Stuurstroom fout richting hoofd controle

P6

E5

IPM module beveiliging

H5

E5

Compressor te hoge snelheid

LF

E5

Sensor aansluiting beveiliging

Pd

E5

Temperature drift beveiliging

PE

E5

AC aansluiting beveiliging

P9

E5

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

23


Hoge druk beveiliging

E1

E1

Lage druk beveiliging

E3

E3

Exhaust beveiliging

E4

E4

Overstroom compressor beveiliging

H3

E5

Communicatie fout

E6

E6

Omgevingstemperatuur sensor buitendeel defect

F3

F3

Condensor sensor defect

F2

F2

Exhaust temperatuur sensor defect

F4

F4

Ontdooien (geen storing)

08

Olie retour (geen storing)

09

Niet juist ingesteld binnendeel

LP

AC stroom beveiliging (ingang zijde)

PA

defrost no display no display E5

Driver board omgevingstemperatuur sensor defect

PF

E5

AC ingang spanning beveiliging*

PP

E5

Electrification loop defect

PU

E5

Verklaring van de indicatoren op de voorzijde van het paneel (Cassette Unit)

Timer Indicatie Lamp (Geel)

Compressor Indicatie Lamp (Groen)

Running Indicatie Lamp (Rood)

Ontvanger

Verklaring van de drie lampjes op de voorzijde van het cassette paneel. Timer Indicator Lamp (Geel): knippert als de Timer is ingeschakeld en is uit als er geen Timer is ingesteld. Knippert als er een probleem is met een van de sensoren: Knippert 1 keer bij een storing binnentemperatuur sensor. Knippert 2 keer bij een storing verdamper sensor. Knippert 3 keer bij storing condensor sensor. Knippert 4 keer bij storing buitentemperatuur sensor. Knippert 5 keer bij storing ontdooi sensor. Compressor Indicator Lamp (Groen): Knippert als de compressor is ingeschakeld. Knippert als er een probleem is met de compressor of tijdens het ontdooien. Knippert 1 keer bij een mode conflict. Knippert 2 keer bij het ontdooien. Knippert 3 keer bij hoge druk storing. Knippert 4 keer bij lage druk storing. Knippert 5 keer bij overspanning beveiliging. Knippert 6 keer bij te weinig lucht over de verdamperoverspanning beveiliging. Running Indicator Lamp (Rood): Knippert als het toestel is ingeschakeld. Knippert als er een probleem is met het binnendeel. Knippert 1 keer bij goede werking van de communicatie. Knippert 2 keer bij een te volle condens lekpan. Knippert 3 keer bij een invries beveiliging. Knippert 4 keer bij een te hoog gemeten temperatuur. Knippert 5 keer bij een test run.

9.

Afstandbediening

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

24


Naam en functie afstand bediening (klep dicht) Notie:  

Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 10 meter. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm hem tegen vloeistoffen. Belangrijk! De volgende functies zijn bij deze airconditioning niet van toepassing: SAVE-LIGHT-HUMID-AIR-ANION

Afstandbediening G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

25


Beschrijving van de afstandsbediening (klep open) 

Sommige toetsen worden niet beschreven omdat deze geen functie hebben. De functie van deze toetsen hebben geen invloed op de normale werking van het toestel.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

26


Afstandbediening

Koel functie Notitie: Afhankelijk van het verschil tussen de ruimte – temperatuur en de ingestelde temperatuur zal de airconditioning wel of niet gaan draaien. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor functioneren. Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor stoppen en alleen de ventilator van het binnendeel zal blijven draaien. 

De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

27


Afstandbediening

Verwarming functie Notitie: Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als verwarming. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner stoppen en tevens zal het buitendeel stoppen. De horizontale lamellen worden nu automatisch recht gezet. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

28


Afstandbediening

Droog functie  

Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur stopt de compressor, de ventilator van het binnendeel en de ventilator van het buitendeel. Als de ruimte – temperatuur ligt tussen +/- 2° C van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als droger. Als de ruimte – temperatuur meer dan 2° C bedraagt da de ingestelde waarde dan zal de airconditioner werken volgens de COOL mode. De temperatuur is in te stellen tussen 16° C en 30° C.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

29


Afstandbediening

Auto functie Notitie: 

Als men de AUTO functie heeft ingeschakeld dan is de standaard ingestelde temperatuur 26째 C voor koelen en 24째 C voor drogen en 20째 C voor verwarmen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

30


Afstandbediening

Fan functie  

Druk op ON/OFF. Druk op Mode en selecteer de “FAN” mode. Druk op de “Fan” knop om de snelheid te selecteren.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

31


Afstandbediening

Timer functie Notitie: 

Met deze functie kan men de airconditioner automatisch in en uit laten schakelen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

32


Afstandbediening

Sleep functie Notitie: 

Wanneer de airconditioning functioneert in de mode COOL of DRY en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C toenemen in 1 uur en 2째 C toenemen in 2 uur. Wanneer de airconditioning functioneert in de mode Verwarming en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C afnemen in 1 uur en 2째 C afnemen in 2 uur.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

33


Afstandbediening

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

34


10.

Instructie voor Installatie

10.1 Installatie opmerkingen Locatie De airconditioner moet deugdelijk worden geïnstalleerd. Vermijdt makkelijk bereikbare plaatsen. Vermijdt andere warmtebronnen en direct zonlicht. Installeer het binnendeel niet in de buurt van radio of TV. • Vermijd ruimtes met ontvlambare gassen. • Bij installatie aan zee of vochtige ruimtes neem eerst contact op met uw dealer. • Niet installeren in wasserette.

• • • •

Installatie en Transport • Installatie en transport moeten worden uitgevoerd door erkend personeel. • Gebruik alleen originele onderdelen om storingen te voorkomen. • Zorg ervoor dat het toestel op een deugdelijk manier wordt opgesteld.

• • • • •

Geluid Selecteer een plaats met goede ventilatie en waar het geen geluidshinder kan opleveren. Installeer het buitendeel op een ondergrond die het gewicht kan dragen. Selecteer een plaats waar de buurman er geen last van heeft. Plaats geen voorwerpen voor de luchtuitlaat. Als na het installeren een abnormaal geluid te horen is neem dan contact op met uw dealer.

Bedrading • Zorg ervoor dat de bedrading wordt aangesloten door erkend personeel. • Zorg voor een gescheiden zekering. • De bedrading moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen.

AARDE zorg voor een goede aarde. Gebruik hiervoor geen gas of waterleiding.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

35


10.2 Installatie cassette binnendeel

H

>20

10.2.1 Schematisch diagram afstanden

≥ 1500

≥1800

≥ 1500

Uni t : mm

Model

H(mm)

GKH12K3CI

250

GKH18K3CI GKH24K3CI

260

GKH30K3CI GKH36K3CI GKH42K3CI

340

10.2.2 Selecteer locatie van het binnendeel 1. Plaats geen obstructies voor de uitblaas van het toestel. 2. Controleer voor het plaatsen de minimale afstanden volgens het schema. 3. Selecteer een plaats die minimale 4 maal het gewicht van het binnendeel kan dragen en geen geluid en vibratie overbrengt. 4. Plaats het toestel horizontaal. 5. Selecteer een plaats waar men eenvoudig de afvoer kan aansluiten en eenvoudig de leidingen met buiten kan aansluiten. 6. Zorg dat er voldoende ruimte is voor onderhoud nadien. Controleer dat de minimale hoogte tussen het binnendeel en de vloer 1800mm bedraagt.

10.2.3 Belangrijk ☆ Om een goede werking te garanderen moet de gehele installatie worden gemonteerd door erkend personeel.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

36


10.2.4 Afmeting van het gat in het plafond en ophangpunten (M10)

GKH12K3CI

GKH18K3CI / GKH24K3CI / GKH30K3CI GKH36K3CI / GKH42K3CI ☆ De montage van de ophanging moet worden uitgevoerd door erkend personeel.

Fig.19 Noties: De afmeting voor de plafond opening gemerkt met * mogen 910mm zijn. De overlapping van het pafond en de afdekplaat mogen niet kleiner zijn dan 20mm.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

37


10.2.5

Ophangen binnendeel

1.

Instaleer de airconditioner op een vaste plaats.

Monteer de draadstang aan het plafond. Zorg ervoor dat er een carrosseriering onder en boven het ophangpunt van de airconditioning zit. Het hulpstuk(7) zorgt ervoor dat de carrosseriering niet naar beneden valt. Gebruik de kartonnen mal (5) om de positie van de airconditioning te bepalen. Het midden van de airconditioner staat op de mal en het midden van de het plafond staat op de mal, deze moeten beiden boven elkaar zitten. Monteer de mal tegen de airconditioner met bij geleverde schroeven (6).

2.

Zie figuur 3. hang de airconditioner in de juiste positie.

3.

Controleer of de airconditioner horizontaal hangt.

 

Het binnendeel is uitgerust met een condenspomp en een niveauschakelaar. Als het toestel niet recht hangt is het mogelijk dat het water niet weg gepompt wordt en kan zorgen voor een storing.

4.

Verwijder het hulpstuk(7)

5.

Verwijder de kartonnen mal.

 

Waarschuwing

Controleer of na montage alle moeren vastzitten

10.2.6 Aansluiten van de koelleiding Afmeting van de koelleiding Het koelmiddel is R410A, GWP=2020 ODP=0 Fig. 3 Koelleiding selectie

Item

Diameter koelleiding (Inch)

Max. Lengte

Model GUHD12NK3CO GKH12K3CI GUHD18NK3CO GKH18K3CI GUHD24NK3CO GKH24K3CI GUHD36NM3CO GKH36K3CI GUHD42NM3CO GKH42K3CI

Max Hoogte verschil tussen binnen en buiten deel

Extra toe te voegen Koelmiddel per extra

Zuig

Pers

(m)

3/8

1/4

20

15

30g/m

1/2

1/4

20

15

30g/m

5/8

3/8

30

15

60g/m

5/8

3/8

50

30

60g/m

(m)

meter koelleiding

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

38


Noot: 1. De standaard buis lengte is 5m, Als de lengte van de koelleiding kleiner is of gelijk aan 7 m dan hoeft er geen koelmiddel te worden toegevoegd. Als de koelleiding langer is dan 7m dan moet koelmiddel worden toegevoegd volgens onderstaande tabel. 2. De dikte van de koelleiding moet minimaal liggen tussen 0.5-1.0 mm en de koelleiding moet minimaal een druk van 6.0 MPa kunnen weerstaan. 3. Hoe langer de koelleiding, hoe minder koel effect en verwarming effect.

Fig.21 Gebruik bij het vastdraaien twee sleutel en waarvan een momentsleutel. Zie fig. 21 ☆ Smeer bij het vastdraaien wat koelolie op de koppelingen en draai eerst de koppelingen aan met de hand daarna met de sleutels. ☆ Controleer table 4 voor de juiste krachten die nodig zijn. Tabel 4 Diameter(Inch)

Kern diameter (mm)

Kracht (N—m)

φ1/4 φ3/8 φ1/2 φ5/8 φ3/4

≥0.5 ≥0.71 ≥1 ≥1 ≥1

15-30 30-40 45-50 60-65 70-75

☆ Controleer de koppelingen op lekkage en isoleer ze daarna goed. Zie fig.21.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

39


10.2.7 Condens aansluiting 1. • • •

Installatie van condensbuis De diameter van de condensbuis moet groter of gelijk zijn dan de diameter van de flexibele aansluittule. 25mm buiten diameter. Hou de condensbuis zo kort mogelijk en laat de buis voldoende aflopen. Zorg ervoor dat er geen zakken gevormd kunnen worden.

1- 1. 5m

○(Correct) 1/100 or more gradient

× (wrong)

☆ Gebruik het bijgeleverde aansluitsuk en de slangklem. Isoleer het aansluitstuk met de bijgeleverde isolatie. Isoleer ook de condensslang afvoer. ● Noot ☆ Installeer de condensbuis op een hoogte van 280 mm of minder

Sponge(attachment)

Clamp

Sponge (gray)

Clamp(attachment)

Drain hose

Below 4mm

Het

hoogte

dan 75mm.

D rain hose(attachm ent)

verschil

van

de .

bel ow500mm

2. Instructie

bel ow75mm

Installeer de condensbuis zoals afgebeeld ten opzichte van het binnendeel maar niet meer dan 300 mm vanaf de airconditioner.

condens leiding moet minder zijn

☆ Monteer de condensleiding volgens onderstaande tekening als er meerdere toestellen op een condensafvoer worden aangesloten.

Controleer na installatie van de condensleiding of het condenswater goed weggevoerd wordt. Pomp mb.v een fles met een lange hals water in de airconditioner via de luchtinlaat of door het inspectiegat. Als de elektrische aansluiting verder in orde is controleer dan of het water weggevoerd wordt. Zie afbeelding

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

40


● Waarschuwing: Zorg ervoor dat het toestel spanningsloos is als er aan elektrische onderdelen wordt gewerkt.

10.3. Elektrische bedrading • • • •

Alle elektrische aansluitingen moeten conform de NEN 1010 zijn aangesloten en volgens de plaatselijk geldende normen. Voor de elektrische aansluitingen zie schema op iedere unit binnen en buiten. Alle bedradingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Op ieder airconditioner moet een werkschakelaar worden gemonteerd die de gehele airconditioning spanningsloos kan maken. Zorg voor een goede aarde. De bedrading moet voldoen aan de geldende normen.

• •

10.3.1 Gebruik bij het aansluiten de juiste doorvoeringen en gebruik de trekontlastingen op de juiste manier.

● Waarschuwing: Controleer voordat men inschakelt of de aansluitingen tussen binnen en buitendeel goed zijn aangesloten.

10.3.2 Connection of Signal Line of Wire Controller 1. 2. 3. 4.

Open de deksel van de elektrische aansluitingen op het binnendeel. Trek de signaal kabel van de afstandsbediening door de rubber ring. P Steek de connector van de afstandsbediening in de 4 pins connector op de printplaat. Gebruik de trekontlasting.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

41


10.4 Installatie van het paneel 1. 2.

Houdt het decoratie paneel zoals aangegeven op de tekening. Installeer het decoratie paneel (1) Monteer de beugels los aan de haken van de airconditioner (zie detail 1) op twee posities (2) Monteer vervolgens de andere twee beugels (zie detail 2) Let op dat de bedrading van de motor niet tussen de airco en het paneel komt (3) Draai de 4 schroeven Âą 15 mm naar boven (zie detail 3) (4) Positioneer hierna het decoratie paneel zo zodat de hele opening wordt afgedekt (zie detail 4) (5) Draai nu de schroeven verder vast tot de isolatie nog een dikte heeft van Âą 5 tot 8mm

Fig. 22 LET OP 1. Niet goed aandraaien van de schroeven kan leiden tot problemen. Fig.23

2.

Fig.23 Als er nog steeds een gat is tussen het decor paneel en het plafond verhang dan het binnendeel. Fig.24

Fig.24 â—? Controleer na montage of er geen gat meer zit tussen plafond en paneel.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

42


3.

Bedrading van paneel

Monteer de beide aansluitingen van de swing motor. ( zie fig. 25 )

NOOT: De twee connectoren moeten in de elektrische kast worden geplaatst. Zie fig 25

Connector paneel ButtedTermin

Fig.25

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

43


10.5 Installatie van buitendeel 10.5.1 Afmetingen van buitendeel

Model

GUHD12NK3CO

GUHD18NK3CO

GUHD24NK3CO

GUHD36NM3CO GUHD42NM3CO

tem A B

776 320

955 396

980 427

1107 440 1100

C

540

700

790

D

510

560

610

631

E

286

360

395

400

10.5.2 Schematisch diagram afstanden

10.5.3 Voorzorgsmaatregelen voor installatie van de buitenunit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Selecteer een plaats voor het buitendeel waar de klant het mee eens is. Er moet een goede ventilatie mogelijk zijn. De plaats moet het gewicht van de airconditioner kunnen dragen en geen vibraties veroorzaken. De buren moeten er geen last van hebben. Daar waar geen ontvlambare stoffen voorkomen. Er moet voldoende plaats zijn om service te kunnen verlenen. De wind moet niet rechtstreeks er doorheen kunnen blazen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

44


10.5.4 De drie principes Van koelleiding Installeer binnendeel

Snij koelleiding op maat Solderen

Koppel koelleiding

Doorspoelen

Doorspoelen stikstof

Vacumeren

De drie stappen voor koelleiding montage

Drogen

Oorzaak probleem Water, regen, enz. • • Vuil

Lekkage

Schoon maken

• •

Actie voorkomen Koelleiding afdichten – Doorblazen - Vacumeren

Oxide vorming tijdens solderen Smeer, troep, e.d.van buitenaf

Doorblazen stikstof Koelleiding afdichten

• • •

Lekkage soldering Lekkage flare Lekkage flens

10.5.5

Afpersen met stikstof en repareren

Voorbereiding koelleiding aansluiting

Voorbereiding koelleiding 1. Leiding & Electrische bedrading 1. Gebruik het juiste gereedschap. 2. Meet nauwkeurig de leidingen. 3. De lengte van de leiding dient iets langer te zijn dan de gemeten maten. 4. De bedrading dient 1,5 m. langer te zijn dan de koelleidingen. Fig.56

2. 1. 2.

Afbramen Maak je binnenzijde van de koelleiding Bij het afbramen van de koelleiding komen. Hou de leiding onderste boven.

3.

Flare het koelleiding eind Flare beide eind van de leiding met flare

goed schoon mogen er geen bramen in de koelleiding

Fig.57 gereedschap.

4. Aftapen (Zie figuur rechts)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

45


10.5.6 Connecting Pipe 1. Richt de flare op het midden van het aan te sluiten koppelstuk en draai vast met de hand. 2. trek daarna de flare / koppeling aan met passende sleutel volgens onderstaande tekening.

Controleer in tabel 5 wat de benodigde kracht is. Te vast kan leiden tot lekkage . Tabel 5 De maximaal benodigde kracht Diameter(Inch)

kerndiameter(mm)

kracht(N—m)

φ1/4 φ3/8 φ1/2 φ5/8 φ3/4

≥0.5 ≥0.71 ≥1 ≥1 ≥1

15-30 30-40 45-50 60-65 70-75

3. De hoek en de rand van de flare moeten niet te klein en scherp zijn, dit kan lekkage tot gevolg. 4. Probeer solderingen altijd uit te voeren volgens tekening. Geen goede soldering kan lekkage tot gevolg hebben.

5. Isoleer de koelleiding en koppeling vervolgens met isolatie en daarna met PVC tape.

10.5.7

Vacumeren

Het doel van het ontluchten is om zich te ontdoen van vocht en lucht in het systeem. Vocht brengt schade toe aan de compressor en kan de werking beïnvloeden. 1. Ontluchten door vacumeren 1) Verwijder de kap van de drie weg

kraan

2) Sluit de Slangen volgens tekening rechts. 3) Start de vacuüm pump, en laat deze bereikt . Doe dit tenminste voor 15

draaien tot het gewenste vacuüm is minuten.

4) Verwijder de afdichtingdoppen van de zuig en pers kranen,T 5) Draai de perskraan open tot de druk op de vacuümmeter 0 bar aangeeft en sluit hierna de kraan weer. 6) Verwijder de pers gas slang. 7) Verwijder de zuiggas slang. 8) Draai vervolgens beide kranen helemaal tot de aanslag open en monteer vervolgend de kappen weer op de kranen en controleer of er geen lekkages zijn.

2. Lekkage controle 1.

Controleer d.m.v. zeepsop of er goed droog. 2. Breng isolatie weer aan en zorg d.m.v. zitten.

lekkages zijn en maak daarna alles trekbanden dat de isolatie goed blijft

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

46


10.5.8 Vloeistof – en Condensleiding Indien de buitenunit lager geïnstalleerd is dan de binnenunit (Fig.626) 1. 2. 3. 4.

Een condensleiding dient boven de grond en niet in het water uit te komen . De condensleiding dient d.m.v. ‘zadels’ aan de muur gemonteerd te zijn. De condensleiding dient van boven tot onder vastgelijmd te zijn i.v.m. lekkages. Alle leidingen zijn samen met tape ingepakt en d.m.v. ‘zadels’ aan de muur gemonteerd. Fig.26

Indien de buitenunit hoger geïnstalleerd is dan de binnenunit. (Fig.27) 1. De condensleiding dient van onder tot boven vastgelijmd te worden i.v.m. lekkages. 2. Alle leidingen zijn gebogen en ingepakt om condenswater in de ruimte te voorkomen. 3. Alle leidingen zijn samen met tape ingepakt en d.m.v. ‘zadels’ aan de muur gemonteerd.

Fig.27

10.5.9 Extra bescherming van koelleidingen 1. Om condenslekkages te voorkomen moeten beiden koelleidingen goed worden geïsoleerd en samen worden gebonden met isolatie tape. 3.

De aansluitingen aan het binnendeel moeten goed worden geïsoleerd om lekkage te voorkomen zie fig. 28

Fig.28

Waarschuwing: 1) Nadat de koelleidingen zijn geïsoleerd buig deze dan niet meer omdat men niet meer kan controleren of ere en lek ontstaat of zelfs afbreken. 2) Omwikkel de isolatie niet te strak, anders verliest de isolatie zijn thermische eigenschappen en kunnen er weer opnieuw condens problemen ontstaan. 3) Na het isoleren van de koelleidingen en de condensleiding, maak dan ook de oppeningen door dak of wand dicht.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

47


10.5.10 Let op bij koelleidingen Het aanleggen gebeurt normaal volgens de volgende beschrijving. 1. 2. 3. 4.

Hou de lengte van de koelleiding zo kort mogelijk (min. 3 meter) het liefst kleiner dan 5 meter. Hou de afstand tussen binnen en buiten deel zo klein mogelijk. Lessen the quantity of elbows as much as possible. Als de totale lengte meer dan 20 meter bedraagt controleer dan of de olie op de juiste manier wordt terug gevoerd. Als dit niet het geval is plaats dan een olietrap. Zie fig. 29 5. Het koelmiddel in het buitendeel is toereikend voor 7 meter koelleiding. Bij ieder meter langer zie Tabel 3 voor bijvulling. 6. Als het hoogte verschil tussen binnen en buitendeel meer is dan 10 meter plaats dan een olie trap volgens fig. 29. Persgas (dunne buis) - - - - - - Zuiggas (dikke buis)

Fig.29

10.5.11 Positie en Methode voor installeren van bedraade afstandsbediening 1. Een uiteinde van de kabel wordt op de printplaat van het binnendeel gemonteerd en het andere uiteinde aan de afstandsbediening. Gebruik de daarvoor bestemde trekontlasting om de kabel vast te zetten. De mee geleverde kabel heeft een lengte van 8 meter. 2. Gebruik geen metalen leidingen om de draad voor de afstandsbediening door te voeren. De draad kan verlengd worden, dit moet echter door de installateur gedaan worden. 3. Kies eerst in plek om de afstandsbediening te monteren. 4. Als de afstandsbediening op een wand wordt gemonteerd maakt dan gebruik van een goot of een buis zie fig. 30. Bij montage op een holle wand zie Fig. 31. 5. Monteer de afstandsbediening op de wand en controleer of deze goed is bevestigd. Zie Fig. 4

Fig.30 Fig.31

Let op: Let bij de montage op dat de bodemplaat op de juiste manier wordt gemonteerd, de twee nokjes moeten beneden zitten, anders komt de afstandsbediening op de kop te hangen

Caution: 1. De communicatie afstand tussen print en afstandsbediening mag maximaal 20 meter bedragen. (Standaard 8 meter) 2. De afstandsbediening mag niet in vochtige ruimten worden ge誰nstalleerd of op plaatsen waar de bediening nat kan worden. G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

48


10.5.12 Voeding Waarschuwing: Voor het installeren van de elektrische bedrading controleer de onderstaande punten: 1) Controleer of de voeding overeenkomt met de gegevens op de naamplaat. 2) De capaciteit van de stroomvoorziening genoeg zijn zie tabel 6. 3) De voeding moet worden aangesloten door erkend personeel. Het is verplicht om een werkschakelaar te plaatsen. 2 Aansluiten draad 1) Zie afbeelding

Warning: 1) De voeding en alle elektrische aansluiting dienen door erkend personeel worden aangesloten, volgens de geldende richtlijnen.

10.5.13 aansluiten voedingskabel 1. Air-conditioning 230 volt een fase 1) Verwijder de kap van de elektrische aansluitingen op het buitendeel. 2) steek de kabel door de rubberring, 3) Sluit de voeding aan op “L, N” 4) Gebruik de trekontlasting om de kabel vast te zetten

2. Air-conditioning 380v drie fase 1) Verwijder de kap van de elektrische aansluitingen op het buitendeel. 2) steek de kabel door de rubberring, 3) Sluit de voeding aan op “L1,L2,L3 en N” 4) Gebruik de trekontlasting om de kabel vast te zetten

10.6 Elektrische installtie Waarschuwing! ! Zorg ervoor dat de airconditioner deugdelijk is geaard

Bedrading 

De installatie moet voldoen aan de nationale regelgeving.In ieder binnen en buitendeel is een schema aan de binnenzijde van de elektrische beschermkap geplakt

 

Er dient op ieder buitendeel een werkschakelaar te worden geplaatst. In tabel 6 vind u de minimale ader doorsnede en ampérage van de betreffende units. T

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

49


Tabel 6

Model

Voeding (V, Ph, Hz)

GUHD12NK3CO/GKH12K3CI GUHD18NK3CO/GKH18K3CI

220-240, ~,50

GUHD24NK3CO/GKH24K3CI GUHD36NM3CO/GKH36K3CI GUHD42NM3CO/GKH42K3CI

380-415, 3N~,50

Afzekerwaarde werkschakelaar (Buiten/binnen) (A)

Bedrading (mm2) (Buiten/binnen) (mm2)

16/6.0

2.5/1.0

20/6.0

4.0/1.0

20/10

4.0/1.5

25/10

6.0/1.5

25/10

6.0/1.5

1. Als de afstand tussen toestel en zekering groter is dan 15 meter controleer dan of de gebruikte kabel een voldoende grote diameter heeft.

De voeding, communicatie kabel aansluiting tussen binnen en buiten De diameter van de kabels mogen niet kleiner zijn dan hieronder aangegeven. De signaal kabel moet een afgeschermde kabel zijn. Schematisch diagram van aansluitingen

GUHD12NK3CO + Voeding 3x2.5mm2 (H07RN-F) Communicatie 2×AWG24# GUHD18NK3CO + Voeding 3x4.0mm2 (H07RN-F) Communicatie 2×AWG24# GUHD24NK3CO + Voeding 3x4.0mm2 (H07RN-F) Communicatie AWG24#

GKH12K3CI Data 3x1.0mm2 (H05V V-F)

GUHD36NM3CO + GUHD42NM3CO + Voeding 5x 6.0mm2 (H07RN-F) Communicatie 2×AWG24#

GKH36K3CI GKH42K3CI Data 3x1.5mm2 (H05V V-F)

GKH18K3CI Data 3x1.0mm2 (H05V V-F) GKH24K3CI Data 3x1.5mm2 (H05V V-F)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

50


11.

Test

11.1 Voorbereiding voor test (1) Schakel de voeding niet eerder in voordat de complete installatie is voltooid. (2) Controleer alle bedrading. (3) Controleer of beide kranen van het buitendeel open staan. (4) Verwijder alle stof en losse onderdelen.

11.2 Testen (1) Schakel de voeding in en druk op de ON/OFF knop. (2) Controleer achtereenvolgens alle functies COOL, Heat, Fan, etc..

11.3 Nood bedrijf. Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn handel dan als volgt. * Als het toestel uit staat druk dan op AUTO. Het toestel werkt dan in de automatische mode.

Door nog een keer op Auto te drukken stopt de unit. Noot: De “TEST” knop op het panel is special bedoeld om het toestel testen. Met deze knop wordt het toestel geforceerd gestart en zullen alle beveiliging worden uitgeschakeld. Druk hier niet op wanneer het toestel normaal in bedrijf is.

De volgend items , hebben speciale aandacht nodig tijdens installatie en na voltooien van de installatie. Items te controleren

Indien niet goed wat gebeurt er dan?

Is het binnendeel goed gemonteerd?

Toestel kan vallen, lawaai maken..

Is de gaslektest uitgevoerd

Slechte of geen koeling.

Is alles goed geïsoleerd?

Condenswater lekkage.

Wordt het condens water goed afgevoerd?

Condenswater lekkage.

Komt de voeding overeen met die op de naamplaat?

Kortsluiting of beschadiging van elektrische onderdelen.

Is alle bedrading en koelleiding in orde?

Kortsluiting of beschadiging van elektrische onderdelen.

Is het toestel goed geaard?

Risico van elektrische lekkage.

Is de diameter van de voeding correct?

Kortsluiting of beschadiging van elektrische onderdelen.

Kan de unit vrij uitblazen zowel binnen als buiten?I

Slechte of geen koeling.

Is de lengte van de koelleiding gecontroleerd en bijgevuld?

Er ontbreekt koelmiddel waardoor slecht koeleing.

Note voor de installateur: Zorg ervoor dat de gebruiker goed is uitgelegd hoe het toestel werkt en geef hem deze handleiding. De voeding moet binnen de toleranties vallen (+/-10%, +/-1Hz). De omgevingstemperatuur moet liggen tussen 5-40°C, en de vochtigheid moet liggen tussen 30%-95%. Transport/opslag temperatuur moet liggen tussen -25-55°C

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

51


12.

Optimale werking

Stel de ruimte temperatuur juist in Stel de ruimte temperatuur juist in voor een comfortabel klimaat

Plaats niets onder het binnendeel wat droog moet blijven Er kan water uit het binnendeel komen als de relatieve vochtigheid hoger is dan 80% of als de afvoer verstopt is.

Schakel de voeding uit wanneer het toestel langer tijd niet wordt gebruikt Het toestel verbruikt ook energie als het niet wordt gebruikt

Het koelen en verwarmen wordt openstaan van ramen en deuren.

Sluit ramen en deuren tijden gebruik be誰nvloed door het

Plaats radio en tv niet in de buurt van het toestel Dit kan storing veroorzaken op radio of TV

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

52


13.

Onderhoud (moet gebeuren door erkend personeel)

Schakel eerst de voeding uit voordat met onderhoud wordt begonnen. 1. 2. 3.

4.

Schoonmaken van de Filter Open de aanzuig grille Gebruik een schroevendraaier om twee schroeven te verwijderen Schuif de beide klemmen naar binnen en laat voorzichtig de grille zakken.

Verwijder de luchtfilters

5.

Reinig de luchtfilters, gebruik hiervoor een stofzuiger of spoel deze af met lauw warm water. Noot: Reinig niet met warm water (> 60째C) Droog niet boven een warmtebron Laat het toestel niet draaien zonder filter

6.

Monteer de luchtfilter

7.

Sluit de grille

Zie stap 1

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

53


14.

Storingen

★ Waarschuwing ● In geval van abnormale werking of een sterke brandlucht schakel meteen het toestel uit en neem contact op met uw dealer. ● Ga niet zelf proberen om uw airconditioner te repareren laat dit over aan vakmensen. ★Controleer eerst onderstaande dingen voor contact op te nemen met uw dealer. symptoom

Oorzaak Fase verwisselt of zekering stuk. Voeding uit

Het toestel start op geen enkel manier.

Het systeem stopt gelijk na de start.

Slecht koeling en verwarming

Losse stekker verbinding Batterijen van de afstandsbediening zijn leeg Afstandsbediening reageert niet Toestel blaast tegen iets aan, retour lucht wordt opgezogen Toestel blaast tegen iets aan, retour lucht wordt opgezogen Verkeerde temperatuurinstelling Lage ventilator snelheid Lucht uitblaas is niet goed Deuren en ramen open Direct zonlicht Te veel mensen in de ruimte Te veel warmte bronnen Smerige filters

Maatregelen Draai fase om of plaats een nieuwe zekering. Toestel start als voeding opnieuw is ingeschakeld Steek de stekker goed in Plaats nieuwe batterijen. Hou de afstand binnen 10 meter. Verwijder obstakel

Verwijder obstakel Zie beschrijving afstandsbediening Zie beschrijving afstandsbediening Zie beschrijving afstandsbediening Sluit deze Sluit gordijnen of zonwering

Maak deze schoon

★ Noot: Als de storing blijft neem dan contact op met uw dealer. Als de air-conditioning slecht werkt of een storing heeft, controleer dan eerst de volgende punten voor reparatie: storing Mogelijke reden 1. De voeding is niet aangesloten. 2. Zekering stuk, werkschakelaar stuk. Het toestel kan niet worden 3. Te lage voedingspanning. ingeschakeld. 4. De bedieningstoetsen zijn geblokkeerd. 5. Het voorwaarden circuit heeft een storing. 1. Er staat iets voor de air-conditioner. De unit werkt even en schakelt 2. Iets in het voorwaarde circuit geeft een storing. daarna uit. 3. Iets in het voorwaarden circuit geeft een storing de omgevingstemperatuur is boven de 52°C. 4. 1. De lucht filters zitten dicht. 2. Teveel warmtebronnen of te veel mensen in de betreffende ruimte. 3. De deur of het raam staat open. 4. Er staat iets voor de lucht inlaat of uitblaas. Slechte koeling. 5. De ingestelde temperatuur is te hoog. 6. Er is een koelmiddel lekkage. 7. De ruimte temperatuur sensor heeft een storing.

Slechte verwarming

De ventilator verwarmen

start

niet

tijdens

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

De luchtfilters zitten dicht Er staan deuren of ramen open. De ingestelde temperatuur is te laag Er is een koelmiddel lekkage.. De buitentemperatuur is lager dan -7°C. De buis sensor van het binnendeel zit niet goed.. De buis sensor zit niet goed op de printplaat. De kabel van de buis sensor is stuk. De condensator van de motor is stuk of de motor zelf

Noot: 1、Als na controle van alle bovenstaande gegevens en alle metingen de air-conditioner nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw dealer.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

54


★ De volgende “storingen”zijn geen storingen

De unit start niet als Er komt damp uit de unit Buitenunit is heet

“storing” Herstart na stoppen Temp instellen en gelijk veranderen Voeding net is ingeschakeld Tijdens het koelen Nadat de unit is gestopt. Piep bij het starten. Geluid van lopend water tijdens de werking. Een puls geluid direct na de start of na de stop.

Geluid

Een trillend geluid

Stof uit de unit Lucht ruikt

uitblaas

Een krakend geluid tijdens het in bedrijf zijn. Na het starten na een lange stilstand periode Tijdens de werking

Reden Als het toestel is gestopt dan treed eerst een beveiliging van 3 minuten in. Wacht eerst 1 minuut De ruimte is snel afgekoeld en wordt vochtig. De compressor is heet en kan zo weer opnieuw starten. Dit is het ontvangst geluid Dit is het koelmiddel wat door het systeem gaat. Dit is het geluid van het koelmiddel dat in het buitendeel wordt omgekeerd of wordt tegengehouden. De condenspomp is het water uit de lekpan aan het pompen. Door de kou of warmte werkt het toestel door uit te zetten of te krimpen. Het stof wordt door het binnendeel uitgeblazen. Dit komt door de opgenomen lucht uit de ruimte.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

55


15.

Appendix

Air Conditioner Normale Werking Condities:

Test Conditie

Binnen gedeelte

Buiten gedeelte

DB(°C)

WB(°C)

DB(°C)

WB(°C)

Nominale Koeling

27

19

35

24

Nominale Verwarming

20

7

6

Vermogen Koeling

32

23

43

26

Lage Temp. Koeling

21

15

18

Vermogen Verwarming

27

24

18

Lage Temp. Verwarming

20

-7

-8

Noot: 1. 2. 3.

Het ontwerp van deze unit conforms de EN14511 standaard. De luchthoeveelheid is gemeten op 0 Pa externe statische druk. Koeling (verwarming) capaciteit is gemeten onder normale condities en met 0 Pa externe statische druk.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

56


Gree Electric Appliances, ,Inc. of Zhuhai Jin Ji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong 519070 P.R. China http: //www. gree.com

GREE 66175229

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(B21-B23-B24) Instructie Manual Cassette inverter 2014.doc

57

(b21 b23 b24) instructie manual cassette inverter 2014