Page 1

A25

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS

MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E

(R 407C)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-1-


Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later.

Beschrijving afstandbediening

Gebruik en onderhoud

Inhoud

Inhoud functie Onderdelen Belangrijke opmerkingen Afstandbediening Vervangen batterijen Onderhoud Storingen

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

2 3 4 5 6 14 15 18

-2-


1

Functie

Gebruiksaanwijzing

Koelen Verlagen van de temperatuur in de zomer. Tijdens warme dagen kan de airconditioner de kamertemperatuur verlagen en de warmte naar buiten afvoeren. Drogen De airconditioner kan de lucht ontvochtigen, terwijl de temperatuur in te stellen is. Met deze functie wordt ervoor gezorgd dat de vochtigheidsgraad afneemt. Ventileren Als de temperatuur en de vochtigheidsgraad goed zijn, kan de airconditioner ook alleen als ventilator worden gebruikt, zodat op energie wordt bezuinigd. Verwarmen Verhogen van de temperatuur in het najaar en in de winter. Tijdens koude dagen kan de airconditioner de kamertemperatuur verhogen en de koude naar buiten afvoeren.

Ontwerp De Gree airconditioner bestaat uit een binnen- en buiten - unit. Deze twee units zijn verbonden door een koelleiding. Omdat de belangrijkste geluidsbron zich aan de buitenzijde van het gebouw bevindt en de binnen - unit is voorzien van een centrifugaal ventilator, is het geluidsniveau van de airconditioner lager dan bij ander type airconditioners. Bovendien is de binnen - unit fraai vormgegeven, zodat deze niet misstaat in het interieur. De airconditioner is voorzien van een infrarood afstandsbediening, die eenvoudig te bedienen is.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-3-


2

Onderdelen

Gebruiksaanwijzing

1 2 3 4 5 6 7 8

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

Groot/klein filter Louver Display Voedingskabel Condensafvoer Front gril Afstandbediening Handvat

-4-


4

Belangrijke opmerkingen

Gebruiksaanwijzing

De toegestane voedingsspanning bedraagt 206 tot 244 V wisselspanning. Een te lage spanning veroorzaakt trillingen van de compressor, waardoor de compressor beschadigd kan raken. De afsluiter van de buiten - unit mag uitsluitend door een daartoe opgeleid persoon worden bediend. Er zou een lekkage kunnen optreden , waardoor de compressor beschadigd kan raken.

Beschadig voedingskabels en signaalkabels niet, dit kan leiden tot het niet werken van de airconditioning. Verwijder nooit het ventilatorrooster van de buiten - unit. Laat de airconditioner werken met gesloten ramen en deuren, zodat deze zo efficiĂŤnt mogelijk werkt.

Bij een werkende airconditioner zijn de volgende situaties normaal: Startvertraging Om overbelasting te voorkomen en een veilige situatie te garanderen is onder de volgende omstandigheden sprake van een vertraging van 3 tot 4 minuten, totdat het koel- en droogproces begint: Als het apparaat wordt uitgeschakeld en onmiddellijk weer wordt ingeschakeld. Als een functie toets wordt bediend van bijv. koelen naar ventileren en terug.

Geur De binnenunit kan soms een geur verspreiden. Dit duidt niet op een storing in de airconditioner, maar is het gevolg van de met huis- of rooklucht gemengde lucht, die door de airconditioner heen gaat. Om dit probleem enigszins te voorkomen moet men eigenlijk een half uur voordat men de airconditioning wil uit schakelen, de airconditioning in de ventilatie stand zetten zodat de airconditioning droog is als men deze afschakelt.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-5-


5

Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Notie:  

Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 10 meter. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is. Belangrijk! De volgende functies zijn bij deze airconditioning niet van toepassing: SAVE-LIGHT-HUMID-AIR-ANION

Swing toets

Fan toets

Met deze knop starten de horizontale lamellen automatisch. Door nog een keer te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

Door deze toets in te drukken verandert de snelheid van de ventilator.

TEMP. Toets De in te stellen temp. vermindert met 1째C door op de min toets te drukken De in te stellen temp. vermeerdert met 1째C door op de plus toets te drukken

Mode toets

1/0 toets

Door deze toets in te drukken verandert de functie van het toestel

Met deze toets wordt het toestel aan- of uitgeschakeld

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-6-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de afstandsbediening (klep open) Sommige toetsen worden niet beschreven omdat deze geen functie hebben. De functie van deze toetsen hebben geen invloed op de normale werking van het toestel. Display Display toont alle functies

Sleep toets Door deze toets 1 maal in te drukken Wordt de sleepfunctie ingeschakeld. Door nogmaals te drukken weer uitgeschakeld.

Timer OFF toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel functioneert, kan men een uitschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel stopt dan automatisch. (Timer OFF)

Timer ON toets Als men deze knop indrukt terwijl het toestel uit staat, kan men een inschakeltijd instellen van 0 tot 24 uur. Het toestel start dan automatisch. (Timer ON)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-7-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Koel functie Notitie: Afhankelijk van het verschil tussen de ruimte – temperatuur en de ingestelde temperatuur zal de airconditioning wel of niet gaan draaien. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor functioneren. Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de compressor stoppen en alleen de ventilator van het binnendeel zal blijven draaien. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C. 4. Toets de FAN knop in en stel de gewenste snelheid in. 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-8-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Verwarming functie Notitie: Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als verwarming. Als de ruimte – temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner stoppen en tevens zal het buitendeel stoppen. De horizontale lamellen worden nu automatisch recht gezet. De in te stellen temperatuur ligt tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit. 2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

Als de airconditioner (alleen koelen) een signaal krijgt in de verwarming functie, dan zal deze verder gaan op de laatst ingestelde waarde G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

-9-


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Droog functie Als de ruimte – temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur stopt de compressor, de ventilator van het binnendeel en de ventilator van het buitendeel. Als de ruimte – temperatuur ligt tussen +/- 2° C van de ingestelde temperatuur dan zal de airconditioner werken als droger. Als de ruimte – temperatuur meer dan 2° C bedraagt da de ingestelde waarde dan zal de airconditioner werken volgens de COOL mode. De temperatuur is in te stellen tussen 16° C en 30° C.

3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

4. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 10 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Auto functie Notitie: Als men de AUTO functie heeft ingeschakeld dan is de standaard ingestelde temperatuur 25째 C voor koelen en 20째 C voor verwarmen.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 11 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Timer functie Notitie: Met deze functie kan men de airconditioner automatisch in en uit laten schakelen.

Timer on toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 1)

24 uur

RESET TIMER

Timer on toets Als het toestel uit staat druk dan de TIMER ON in en stel een tijd in tussen 0 en 24 uur. Dit gaat met stappen van 0,5 uur. (opm. de tijd gaat in vanaf het moment van instellen) 0

24 uur

RESET TIMER

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 12 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Sleep functie Notitie: Wanneer de airconditioning functioneert in de mode COOL of DRY en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C toenemen in 1 uur en 2째 C toenemen in 2 uur. Wanneer de airconditioning functioneert in de mode Verwarming en de sleep toets wordt ingedrukt, dan zal de ingestelde temperatuur 1째 C afnemen in 1 uur en 2째 C afnemen in 2 uur. 4. Toets de Fan knop in en stel de gewenste snelheid in 3.

Toets de swing knop in en de horizontale lamellen beginnen automatisch te bewegen. Door nogmaals te drukken stoppen deze weer.

6. Met deze sleep toets wordt de sleep functie ingeschakeld . Door nogmaals te drukken wordt deze functie weer uitgeschakeld.

5. Toets de temperatuur knop in en stel de gewenste temperatuur in.

2. Toets de MODE knop in en kies Mode.

1. Met deze knop schakelt u het toestel uit.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 13 -


Afstandbediening

Gebruiksaanwijzing

Vervangen batterijen

 Verwijder de achterkant van de afstandbediening. Plaats twee nieuwe batterijen (type AAA) en druk op het knopje ACL. Plaats de achterkant weer terug op de afstandbediening. Notitie: Verwissel de oude en nieuwe batterijen niet. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening lang niet wordt gebruikt. De afstand tussen toestel en afstandbediening mag niet meer dan 10 mtr. bedragen. De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. (afhankelijk hoe vaak men deze gebruikt). De afstandsbediening kan be誰nvloed worden door elektrische apparatuur.

2. Plaats de batterijen

1. Verwijder de achterzijde 3. Herplaats de achterzijde

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 14 -


6

Onderhoud

Gebruiksaanwijzing

Maak voordat men onderhoud gaat plegen de airconditioner spanningsloos

1 Hoe maak ik de luchtfilters schoon ? Verwijderen grote gril (voor)

Verwijderen kleine gril (achter)

Trek het grote rooster naar voren volgens de tekening.

Trek de gril horizontaal naar voren.

Druk de knop in, dan kan de grote gril worden verwijderd.

Bevestig de haak aan de grote gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Bevestig de haak aan de grote gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Notitie: Zorg ervoor dat de gril niet tegen de muur aan komt in verband met beschadigingen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 15 -


2 Reinigen van de filters

• Reinig de gril niet met een schuurmiddel, om krassen te voorkomen. • Als de gril er vervuild is reinig deze dan met een milde niet krassende zeep. • Droog de gril niet in direct zonlicht of met geforceerde warmte, dit kan leiden tot vervormingen.

3 Terug plaatsen van de filters Monteer de kleine filter (achter) Bevestig de haak aan de kleine gril zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Plaats de kleine gril in het midden van het paneel en duw de gril voorzichtig horizontaal in het middelste gat.

Monteer de grote filter (voor) Bevestig de haak aan de linker grote gril aan de linker zijde zodat deze hieraan kan blijven hangen.

Plaats de bevestiging van de rechter kant van de gril als volgt, en zorg ervoor dat de knop ingedrukt is zodat het bevestigingsgedeelte d.m.v. de knop kan worden vastgezet.

Til de gril voorzichtig naar boven en duw hem horizontaal naar achteren.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 16 -


!

Attentie

 Stop de unit en schakel de spanning uit. De ventilator kan mensen verwonden.

 Gebruik deze korte handleiding als leidraad om de filters te reinigen.

1) Stop de unit en schakel de spanning uit.

2) Verwijder de grote gril. Trek de gril op de aangewezen plaatsen naar voren.

3) Verwijder het filter Trek aan de twee lippen van het filter en verwijder het voorzichtig.

4) Reinig de filter Om de filter te reinigen kunt u dit wassen (30 ยบ) of stofzuigen.

5) Herplaats de filter Plaats de filter terug in de geleide groeven.

6) Plaats de beide lippen terug

7) Monteer de grote gril Til de gril op en plaats het terug.

8) Schakel de voeding weer in

Notie: 1) Een vuile aanzuigfilter vermindert de koel/verwarming functie en vermeerderd het energie verbruik met 5 -10%. 2) Zorg ervoor dat het filter niet stuk gaat tijdens het reinigen, vervang dit anders. Als het is stuk gegaan vraag dan bij uw leverancier voor een nieuwe.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 17 -


7

Storingen

Gebruiksaanwijzing

Controleer de storingen alvorens men contact op neemt met de fabrikant.

PROBLEEM

OPLOSSING

Binnendeel koelt niet meteen nadat hij opnieuw is aangezet.

Als de airconditioning één maal is gestopt op zijn bereikte temperatuur, of is uitgeschakeld, dan zal 3 minuten worden gewacht om de compressor te beschermen.

Men ruikt een vreemde geur die uit de airconditioning komt.

Deze geur krijgt men doordat de verschillende geuren door de airconditioning worden aangetrokken, in de ruimte waar deze hangt.

Er is een vreemd sissend geluid te horen nadat de airconditioning is ingeschakeld.

Dit sissend geluid wordt veroorzaakt, door het koudemiddel dat door de airconditioning heen gaat.

Er komt een soort mist uit de airco.

Dit is mogelijk doordat de ruimte te snel wordt afgekoeld. De uitgeblazen lucht ziet eruit als mist.

Men hoort krakende geluiden uit de airconditioning komen.

Deze geluiden die men hoort hebben te maken met het werken van het materiaal, door de temperatuur verschillen.

De airconditioning doet helemaal niets.

  

Staat er spanning op? Is de aardlekschakelaar eruit? Is er ergens een draad los? Ligt het voltage tussen 206 V – 244 V? Staat de TI MER ON aan?

Het toestel koelt niet goed.

  

Is de “SET Temp” goed? Is de uitblaas niet geblokkeerd? (ijs) Zijn de filters schoon? Staat de ventilator snelheid op laag? Zijn er teveel warmte bronnen aan?

De afstand bediening doet niets.

 

Is de afstand te groot tussen de airco en de bediening? Vernieuw de batterijen. Staan er obstakels tussen de airco en de bediening?

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 18 -


Stop onmiddellijk de airconditioner en neem contact op met de leverancier als:

  

Men een vreemd geluid hoort tijdens het in bedrijf zijn. De zekeringen er steeds eruit gaan. Zich lekkages voordoen. De stekker en de kabel zĂŠĂŠr warm worden. De uitblaaslucht continu een sterke reuk uitblaast.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 19 -


INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN GREE AIRCONDITIONERS

MODEL: Hoek KFR 35 GJW / N30E

(R 407C)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 20 -


1

Informatie over het binnen en buitendeel

Installatie

Belangrijk 1. De unit moet gemonteerd worden door goed gekwalificeerd personeel met behulp van deze voorschriften. 2. Bij problemen vraag dit na bij uw leverancier. 3. Het verwijderen van een unit moet ook gebeuren door goed gekwalificeerd personeel.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 21 -


Binnendeel 1. De in - en uitlaat niet afdekken zodat de uitgaande lucht alle delen van de ruimte kan bereiken. 2. Installeer de airconditioner op een plaats waar het buitendeel gemakkelijk aan te sluiten is. 3. Installeer de airconditioner op een plaats waar tevens het condenswater goed af te voeren is. 4. Plaats de airconditioner niet in een ruimte waar een grote warmtebron aanwezig is, een relatief hoge vochtigheid is of waar explosie gevaar is. 5. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat genoeg ruimte is voor het reinigen van de filters en het uitvoeren van een onderhoudsbeurt. 6. De minimale advieshoogte voor het monteren van de airconditioner bedraagt 2,3 meter. 7. Monteer de airconditioner op een afstand van 1 meter verwijderd van elektrische apparatuur zoals bijvoorbeeld televisie en audio. 8. Het is verboden een airconditioner in een vochtige ruimte te plaatsen, bijvoorbeeld badkamer en wasruimte.

Buitendeel 1. 2. 3. 4. 5.

Plaats de airconditioner zodanig dat het andere mensen niet hindert. Zorg ervoor dat het toestel vrij kan ventileren. De in- en uitlaat mag niet afgedekt worden. Plaats de airconditioner niet in een omgeving waar explosie gevaar is. Zorg ervoor dat rondom het buitendeel voldoende plaats is om te kunnen ventileren.

Opmerking:

Indien de airconditioner op één van de onderstaande plaatsen gemonteerd wordt kunnen er storingen optreden: (Indien er geen andere mogelijkheid is, kunt u kontact opnemen met Leverancier • • • • •

Op OP Op Op Op

een plaats waar olie gebruikt wordt(machine olie). een plaats waar zich lucht bevindt met een hoog zout gehalte, bijv. aan de kust. een plaats waar veel stoom aanwezig is. een plaats waar gebruik wordt gemaakt van hoge frequenties bijv. T.V. en radio. alle andere plaatsen onder bijzondere omstandigheden.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 22 -


2

Algemene instructies

Installatie

Locatie • • • • •

Geluid

De airconditioner moet goed worden geïnstalleerd en één keer per worden onderhouden. Vermijd plaatsen waar kinderen gemakkelijk bij kunnen. Vermijd direct zonlicht of andere warmte bronnen. Installeer binnendeel niet in de buurt van radio of TV. Bij installatie in vochtige ruimtes eerst contact opnemen met de leverancier.

• • • • •

Kies een plaats waar ventilatie goed mogelijk is, anders kan dit leiden tot geluidsoverlast. Installeer het binnendeel tegen een oppervlakte die het gewicht van de airconditioning kan dragen. Selecteer een plaats voor het buitendeel zodat de buurtbewoners er zo weinig mogelijk last van hebben. Plaats geen objecten in de buurt van de luchtuitlaat de kan geluidsoverlast tot gevolg hebben. Als er tijdens bedrijf een vreemd geluid optreed waarschuw dan direct de leverancier en schakel de airconditioning uit.

Installatie en transport • • •

Installatie en transport moet door STEK erkende monteurs worden gedaan. Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen en de juiste koppelingen en leidingen worden gebruik om lekkage te voorkomen. Als de airconditioner verplaatst moet worden neem dan eerst contact op met de leverancier.

Bedrading • • •

Zorg ervoor dat de airconditioner goed bedraad wordt om kortsluitingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de airconditioner op een aparte groep geplaatst wordt. Kies de diameter van de aansluitkabels dik genoeg, om kortsluitingen te voorkomen.

Zorg voor een goede aarding van de airconditioner. Zorg voor een goede voeding die voldoende afgezekerd is. Model KF – 35 GJW

Zekering 16 A traag

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 23 -


3

Installatie binnendeel

Installatie

Installatie van de montage plaat

Installatie van de montage plaat 1. Monteer de montage plaat in een hoek en gebruik een waterpas, om te controleren of de unit recht hangt. 2. Controleer na installatie of de plaat goed vast zit. Normaal kan de plaat een gewicht dragen van 60 kg.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 24 -


4

Installatie buitendeel

Installatie

Elektrische aansluitingen 1) Verwijder het handvat voor de elektrische aansluitingen. 2) Verwijder de trekontlasting en monteer de kabels op de juiste wijze volgens schema. 3) Monteer hierna de signaal kabel met de desbetreffende connector. En bevestig de trekontlasting. 4) Controleer of alles goed is aangesloten. 5) Plaats het handvat terug.

1) KF (R) – 35 JW/NA30-E

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 25 -


Installatie buitendeel

Installatie

2) KF (R) – 35 JW/NA30-E

Opmerking: Verkeerde bedrading kan storingen tot gevolg hebben. Trek niet aan een draad sla deze is vast gemaakt met een trekontlasting. Laat de draden binnen in het buitendeel niet los hangen.

BEDRADING:

Voeding op het binnendeel (3x 2,5mm²) Bedrading tussen binnen - & buitendeel (3x 1,5mm²) Tevens signaalkabel niet vergeten (2x 1,5mm²)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 26 -


Installeren buitendeel Afpersen Vacumeren en Lektest 1. Verwijder de moeren van de kranen. 2. Plaats de koelleiding recht boven de kranen en draai de moeren met de hand vast. (zie Fig.9) 3. Draai de moeren vast met een passende sleutel en volgens de voorschriften. 4. Verwijder de eindkappen van de kranen. 5. Plaats een manometerset en sluit de stikstofcilinder aan. 6. Zet de installatie op stikstofdruk. (Max. 1,3 x MTW) 7. Sop alle koppelingen en lassen af met zeepsop of ander testmiddel. 8. Controleer of alles 100% dicht is, verhelp eventuele lekkage. 9. Laat de druk af en vacumeer, tot de benodigde druk. (zie Fig.10) 10. Verwijder de vacu端mmeter en pomp. 11. Draai de inbusschroeven los en controleer opnieuw met een lektester of alles dicht is. 12. Plaats de eindkappen terug 13. Laat het toestel proefdraaien en controleer de druk.

Afvoer buitendeel alleen bij warmtepomp Als het toestel verwarmt of in ontdooistand staat dan vormt het buitendeel water. Dit water wordt dan afgevoerd via de bijgeleverde afvoerplug. Zorg dan ook voor dat het water voldoende weg kan lopen i.v.m. ijsvorming in de winter. Installatie: Monteer de bijgeleverde plug aan de onderzijde van het toestel. Sluit eventueel een passende leiding aan voor een goede afvoer.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 27 -


5

Vacumeren en lektesten

Installatie

Drukbeproeving en lektest Deze handelingen dienen te gebeuren door een STEK- erkend bedrijf, dit geldt voor zowel Freon R 407 C als R 410 A apparaten.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 28 -


6

Controle na installatie

Installatie

Checklist Controle punten Is de airconditioner op de juiste wijze gemonteerd? Hebt u een lektest uitgevoerd? Is het voltage gecontroleerd ? Condenseert het toestel voldoende? Is de airconditioner goed geaard? Is de in- en uitlaat gecontroleerd? Is de lengte van de koelleiding gecontroleerd?

Oorzaak storing De airconditioner kan vallen trillen of lawaai maken. Het kan zijn dat er te weinig freon in de unit zit. Kan elektrische storing of kortsluiting veroorzaken. Het kan een lekkage veroorzaken. (Bij onjuiste montage) Kan een elektrische storing veroorzaken. Niet goed functioneren van de airconditioner. Het is mogelijk dat er niet voldoende koelmiddel in zit (bijvullen)

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A25) Instructie Manual Hoek 2011.doc

- 29 -


Corner Split Type

KFR-35GJW/A30

figure 10

-15-

INDOOR UNIT

OUTDOOR UNIT


Corner Split Type

9. PCB function manual 5 In 1 PCB function manual A. running mode 1. cooling 2.dehumidifying 3.heating 4.fan 5.auto

B. input parameters 1.indoor ambient temp. Tin 2.evaporator tube temp. Teva 3.setting temp. Tset 4. condenser tube temp. Tcon

C. targets 1. indoor motor ( PG motor ) 2. swing motor 3. outdoor motor ( two speeds motor) 4. compressor 5. four-way reversing valve 6. electric heater 7. fresh motor

D. fundamental functions 1.cooling mode (1) the running conditions and control measures a. if Tin Tset + 1 , the machine runs at the cooling mode. Compressor runs, outdoor motor runs at low speed , indoor fan runs at the set fan speed. b. if Tin Tset -1 , the machine stops. Compressor stops first , outdoor motor stops after 15 seconds , indoor motor runs at the set fan speed. Tin Tset +1 ,keep the previous state. c. if Tset -1 (2) in this mode, the reversing valve is inactive, the temp. setting range is from 16~30 . (3) Protect function a. anti-freezing function. if compressor have run 6 minutes , and detect Teva< 0

for continuous 3 minutes, then the

compressor , outdoor fan stopped , indoor fan run at the set fan speed. After 3 minutes later, it will run at the original state if Teva 10 . b. compressor protection Compressorâ&#x20AC;&#x2122;s starting interval should be more than 3 minutes no matter in whatever modes and conditions. If itâ&#x20AC;&#x2122;s plugged in first time, the compressor does not have 3 minutes delay. When -18-


Corner Split Type compressor is started, it will not stop within 5 minutes unless it is plugged out. c. overload protection If it detect the system current surpass the designed 13 A for continuous 3 minutes, the machine go into fan mode, when 3 minutes passed and it detect the current no more than 13 A, it will back to original state. If it detects overloading states for 3 consecutive times within 30 minutes, the machine stops, and must be restarted by remote controller. 2.dehumidifying mode (1) the working conditions and control measures a. If Tin Tset+2 , it is in cooling running, the indoor motor speed can be selected ,and outdoor motor run at low speed. Tin Tset+2 ,it goes into dehumidifying running ,the indoor motor run at the low b. If Tset -2 speed, 6 minutes later the compressor and later the outdoor fan stops, another 30 seconds later, the indoor motor stops, 3 and a half minutes later, compressor and outdoor fan run again ,indoor motor runs at the low speed, then the machine cycle the above procedures repeatedly. outdoor motor runs at the low speed. c. If Tin Tset -2 , compressor ,outdoor motor and indoor motor stop. (2) in this mode, the reversing valve is inactive , the temp. setting range is 18~30 . (3) Anti-freezing protection. If Tindoor Tset + 2 , it goes into cooling running , anti-freezing function is same with cooling mode, but the compressor must stops for 4 minutes. when it goes into dehumidifying mode, compressor runs 6 minutes , if it detects Teva 0 ,compressor and outdoor motor stop, indoor motor runs at low speed ,after 3 minutes delay ,and Teva 10 ,it will be back to its original state. 3.heating mode (1) the working conditions and control measures a. If Tin Tset+2 , it goes into heating mode, reversing valve, compressor and outdoor motor all work in the same time, indoor fan will run at the same procedures with anti cool air function. b. If Tin Tset + 4 , compressor stops first, 15 seconds late, outdoor motor stops ,but reversing valve keeps working, indoor motor run at the procedures of blowing surplus heat. c. if Tset + 2 < Tindoor < Tset +4 , keep the previous running state. (2) in this mode, the temperature setting range is from 16~30 . (3) The working conditions of auxiliary electric heater. In heating mode, when compressor is working, indoor motor runs at high speed and middle speed .if it detect Teva<50 for continuous 8 seconds and Tindoor 25 , electric heater will work ,if compressor stop or indoor motor runs at low speed or Teva defrosting , the electric heater will stop.

54 or Tindoor

28

or 2 minntes before

(4) protections a .anti cool air when the machine starts heating and Teva 22 , indoor motor runs at low speed, and swing motor makes the louver at the horizontal position(in Bird line, it will swing to the maximum air -19-


Corner Split Type volume position), if Teva

40

or compressor have run 2 minutes ,indoor motor and swing motor

will run at the set speed. b .anti high temp. In heating mode, if it detect Teva 56 (58 can be selected), outdoor motor will stop( in this period it will not detect the defrosting temp.). if Teva 52 , outdoor motor will be back running (it will not detect defrosting temp. in the first 5 seconds). c. blowing surplus heat In heating mode, when set temp is reached ,comp. stops first,15 seconds later outdoor fan stops, Indoor motor blows 30 seconds (60 seconds can be selected) at low speed. d. Compressorâ&#x20AC;&#x2122;s protection is same with the one in cooling mode. e. Overload protection If it detects that the system current surpassed the designed 13 A for continuous 3 seconds, compressor, electric heater and outdoor motor stop , indoor motor runs the same procedures as the blowing surplus heat condition. After 3 minutes and current no more than 13 A, the machine will be back to its original state, indoor motor runs as the anti cool air condition. If it detects overloading state for 3 consecutive times within 30 minutes, the machine stops, and it must be restarted by remote controller. f. defrosting conditions and procedures In heating mode, if compressor has run 44 minutes ( in its first 6 minutes it will not detect defrosting temp.) , and it has detected Tcon -4 for continuous 1 minutes , it begins to defrost , electric heater will stop for 10 seconds ( even if electric heater is not working) , then indoor motor and compressor stops , reversing valve becomes inactive in another 2 seconds, another 2 seconds later, outdoor motor stops, when Tcon 10 or defrosting lasts for 10 minutes , outdoor motor and reversing valve becomes active , indoor motor will run as the anti cool air condition, then it cycles again, recalculates the compressorâ&#x20AC;&#x2122;s running time again. (In this period , if any protection works , and after the machine is back to work , it will re-start defrosting state. it will not detect outdoor tube temp when compressorâ&#x20AC;&#x2122;s in its first 6 minutes running ) h.noise lowering protection When you use RUN/STOP button to switch off the machine, reversing valve will become inactive in 2 minutes. 4.AUTO mode (1) in AUTO mode, standard cooling Tset=25 , standard heating Tset=20 (2) working procedures a. If Tindoor Tset + 1 , select cooling mode, from this time, the set temp. is 25 . If Tindoor Tset1 , compressor and outdoor motor stop, indoor motor runs at the set speed, if Tset -1 < Tindoor < Tset +1 , keep the original state. b. If Tindoor Tset+2 , select heating mode, from this time, the set temp. is 20 , if Tindoor

Tset + 4

, compressor stops first, outdoor motor stops 15 seconds later , reversing valve is always active, indoor motor runs as the blowing surplus heat condition. If Tset +2 < Tindoor < Tset +4 , -20-


Corner Split Type keeps the original state. Cooling & heating AUTO mode: in AUTO mode, when the machine is switched from heating mode to the other modes, reversing valve becomes inactive in 90 seconds. Cooling only AUTO mode: there is no heating function in this mode. (3) protections It is same as the one in cooling or heating mode, there is only one exception , the compressor doesnâ&#x20AC;&#x2122;t have at least 5 minutes protection.

E. other controls 1.SWING mode a. When it is active, the louver returns to position O, close the air outlet. b. When machine works, it turns to the max. Air output position D, then returns back to position L to stand by (position L is the horizontal place mentioned before). c. In swing state, the louver swings between position L and position D. d. When the machine is switched off, it is back to position O. O

D D

D 2.beeper a. When PCB becomes active or receives the signal from the remote controller , the beeper will beep. b. If thermostat is open-circuited or short-circuited, when you press the TEST button, the beeper will alarm at the frequency 2HZ. 3.indication lamps it flashes when defrosting begin. 4.multi-step switch . a. If the switch is in AUTO position, the machine will run at the AUTO mode, if there is a signal from remote controller, it will run according to the signal . b. If the switch is in TEST position, the machine will run at the COOL mode, indoor motor will run at high speed , swing motor will run according to SWING mode. If there is a signal from remote controller, it will run according to the signal .if the thermostat is open-circuited or -21-


Corner Split Type short-circuited , the beeper will alarm at the frequency 2 HZ . c. If the switch is in RUN position , the machine will run according to the remote signal. d. If the switch is in STOP position, the machine will stop. 5.SLEEP mode. a. In cooling or dehumidifying mode, 1 hour after you set the sleep timer ,Tset will add 1 automatically, another 1 hour, another 1 will be added. b. In heating mode, 1 hour after you set the sleep timer, Tset will lower 1 automatically, another 1 hour, another 1 will be lowered . 6.Automatic fan speed . a. In cooling mode, if Tindoor > Tset + 4 Tindoor Tset +2

Tset +4

Tindoor < Tset + 2

low speed

b. In heating mode, if Tindoor Tset - 1 Tset -1 < Tindoor <Tset +1 Tindoor

high speed middle speed

Tset + 1

high speed middle speed low speed

F. Fresh air function. 1.there are two fresh air modes . a. fresh air 2 fresh air motor will work 1 hour, then rest 1 hour, then cycle again. b. fresh air 1 press the button AIR on the remote controller to select fresh air 1 function, the swing motor keeps running till you give a signal to change it.

-22-


Code E1

Fout Hoge druk beveiliging

E2 E3 E4

Anti invries beveiliging Lage druk beveiliging Hoge druk temperatuur beveiliging

E5

Maximale stroom beveiliging

E6

Communicatie storing

F1 F2 F3 F4 F5 HI

Storing ruimtesensor binnenunit Storing buissensor binnenunit Storing ruimtesensor buitenunit Storing buissensor buitenunit Storing ontdooisensor buitenunit Buitenunit is aan het ontdooien

Storingen Vloer en Plafond modellen Omschrijving / Gevolg Oplossing Persdruk compressor te hoog / compressor stopt Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Verdamper temperatuur te laag / compressor stopt Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling Zuigdruk te laag / compressor stopt Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling Temperatuur heetgas leiding te hoog / compressor Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, stopt Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Compressor stroom te hoog / compressor stopt Controleer voeding alle of fasen aanwezig zijn, controleer de wikkelingen van de compressor 3 minuten geen communicatie tussen binnen en Controleer de bedrading, controleer de voeding (fase beveiliging fase buiten omdraaien) Display geeft storing aan Vervang de sensor Display geeft storing aan Vervang de sensor Display geeft storing aan Vervang de sensor Display geeft storing aan Vervang de sensor Display geeft storing aan Vervang de sensor Buitenunit aan het ontdooien Toestel start automatisch weer

Code E0

Fout Condenspomp

Omschrijving / Gevolg Toestel schakelt uit

E1

Hoge druk beveiliging

Persdruk compressor te hoog / compressor stopt

E2 E3 E4

Anti invries beveiliging Lage druk beveiliging Hoge druk temperatuur beveiliging

E5

Maximale stroom beveiliging

Verdamper temperatuur te laag / compressor stopt Zuigdruk te laag / compressor stopt Temperatuur heetgas leiding te hoog / compressor stopt Compressor stroom te hoog / compressor stopt

E6

Communicatie storing

E9

Condenspomp

3 minuten geen communicatie tussen binnen en buiten Toestel schakelt uit

F1 F2 F3 F4

Storing Storing Storing Storing

Display Display Display Display

Storingen Duct modellen

ruimtesensor binnenunit buissensor binnenunit ruimtesensor buitenunit buissensor buitenunit

geeft geeft geeft geeft

storing storing storing storing

aan aan aan aan

G:\003 Bedrijfsvoering Algemeen\040 Service Bibliotheek\Gree\Algemene Documenten\Led storingen en indicaties div modellen.doc

Oplossing Controleer de afvoer, eventuele vervuiling van de lekpan, controleer de vlotter, vervang de condenspomp Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Controleer voeding alle of fasen aanwezig zijn, controleer de wikkelingen van de compressor Controleer de bedrading, controleer de voeding (fase beveiliging fase omdraaien) Controleer de afvoer, eventuele vervuiling van de lekpan, controleer de vlotter, vervang de condenspomp Vervang de sensor Vervang de sensor Vervang de sensor Vervang de sensor


Storingen / indicatie Cassette modellen (oud) Fout

(Fout) Indicaties LED Run LED aan (rood) Run LED knippert 1 keer (rood) Run LED knippert 2 keer (rood)

Omschrijving Toestel in bedrijf Toestel uitgeschakeld Anti invries beveiliging

Run LED knippert 3 keer (rood)

Condensopvang vol

Timer LED aan (geel) Timer LED knippert 1 keer (geel)

Timer ingeschakeld Hoge druk beveiliging

Timer LED knippert 2 keer (geel)

Lage druk beveiliging

Timer LED knippert 3 keer (geel) Timer LED knippert 4 keer (geel)

Beveiliging lage spanning Heetgas temperatuur beveiliging

Compressor LED aan (groen)

Compressor in bedrijf

(Fout) Indicaties LED 3 seconde uit, 1 seconde aan

3 seconde uit, 1 seconde aan 3 seconde uit, 2 seconde aan 3 seconde uit, 3 seconde aan 3 seconde uit, 4 seconde aan 3 seconde uit, 6 seconde aan 3 seconde uit, 8 seconde aan

Oplossing

Verdamper temperatuur te laag / compressor stopt

Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling Controleer de afvoer, eventuele vervuiling van de lekpan, controleer de vlotter, vervang de condenspomp

Persdruk compressor te hoog / compressor stopt

Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer toerenregeling

Verdamper temperatuur te laag / compressor stopt Temperatuur heetgas leiding te hoog / compressor stopt

Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling

Storingen / indicatie Cassette modellen met 1 communicatie draad (nieuwe modellen 2006/2007) Omschrijving Fout Oplossing Hoge druk beveiliging Persdruk compressor te hoog / Controleer druk, kranen open staan, condensor vervuild, capillair compressor stopt dicht, Filters binnenunit dicht, controleer toerenregeling Ontdooi beveiliging Toestel stopt Toestel start automatisch weer Anti invries beveiliging Verdamper temperatuur te laag / Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer compressor stopt toerenregeling Lage druk beveiliging Verdamper temperatuur te laag / Controleer druk, freon lekkage, te koud buiten, controleer compressor stopt toerenregeling Lucht doorstroom beveiliging 3 minuten geen communicatie Toestel stopt Controleer de bedrading, controleer de voeding (fase beveiliging tussen binnen en buiten fase omdraaien) Condensopvang vol Controleer de afvoer, eventuele vervuiling van de lekpan, controleer de vlotter, vervang de condenspomp

G:\003 Bedrijfsvoering Algemeen\040 Service Bibliotheek\Gree\Algemene Documenten\Led storingen en indicaties div modellen.doc


Gree Air Conditioning - Voeding & besturing 2011 Voeding Model Spanning binnendeel buitendeel

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7 A8 A9 A10

WANDMODEL 'ON - OFF' SINGLE INCL. WARMTEPOMP GWHN 09 EANK3A1A 230 V GWHN 12 BBNK3A1A 230 V GWHN 18 DCNK3A1A 230 V GWHN 24 DCNK3A1A 230 V

X X X X

X X

WANDMODEL 'DUO SPLIT ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP A13 GWHN 18 (09X2) BANK3A1A 230 V A14 GWHN 24 (12X2) BANK3A1A 230 V A15 GWHN 21 (09+12) BANK3A1A 230 V

A16 A17 A18 A19 A20

CASSETTE MODEL 'ON -OFF' INCL. WARMTEPOMP GKHN 12A2 NK3AA 230 V GKHN 18A2 NK3AA 230 V GKHN 24A4 NK3AA 380 V GKHN 36A5 NM3AA 380 V GKHN 42A5 NM3AA 380 V

CASSETTE MODEL 'INVERTER' INCL. WARMTEPOMP GKH 12 K3C 230 V ** GKH 18 K3A 230 V ** GKH 24 K3A 230 V ** GKH 36 K3A 380 V ** GKH 42 K3A 380 V ** **De voeding van het binnendeel HOEKMODEL 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP A25 KFR 35 JW / N 30 E 230 V X

B16 A21 A22 A23 A24

A26 A27 A28 A29 A30 B30

A31 A32 A33 A34

A35

3x 3x 3x 3x

WANDMODEL 'INVERTER' SINGLE - DUO - TRIPPLE INCL. WARMTEPOMP GWH09MA-K3DNA4A / GWH09KF-K3DNA5A 230 V X GWH12MA-K3DNA4A / GWH12KF-K3DNA5A 230 V X GWHD 18 BCNK3A1A 230 V X GWHD 24 ACNK3A1A 230 V X GWHD 24 NK3A 230 V X GWHD (24)NK3CO 230 V X

WANDMODEL 'ULTRA THIN' INCL. WARMTEPOMP A11 KFR 25 GW / NaA 512 230 V A12 KFR 35 GW / NaA 512 230 V

VLOER - / PLAFONDMODEL 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP GTHN 12A4 NK3AA 230 V ** GTHN 18A4 NK3AA 230 V ** GTHN 24A1 NK3AA 380 V ** GTHN 36A2 NM3AA 380 V ** GTHN 42A2 NM3AA 380 V ** GTHN 42A2 NM3AA Inverter 380 V ** **De voeding van het binnendeel SATELIET DUCT 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP FGR 3.5 / Na-K 230 V ** FGR 5 / Na-K 230 V ** FGR 7 H / (XSD) Na-K 220 V ** FGR 12 H / (XSD) Na-M 380 V ** **De voeding van het binnendeel MOBIEL EXCL./INCL. VERWARMING GPCN 12A2 NK3CA 230 V

LUCHTONTVOCHTIGER A36 CFO.8E

kabel

2,5 2,5 2,5 2,5

Deel A

Kabel naar buitendeel Deel Deel Stuur B C kabel

mm² mm² mm² mm²

Signaal kabel

5x 5x 5x 5x

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 3x 4 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm²

4x 4x 4x 4x

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm²

4x 1,5 mm² 2x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 2x 1,5 mm²

X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² *De aders verdelen over 2 kabels is ook toegestaan. X X X X X

3x 3x 5x 5x 5x

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

mm² mm² mm² mm² mm²

4x 4x 4x 4x 4x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm² mm²

X 3x 2,5 mm² X 3x 2,5 mm² X 3x 2,5 mm² X 5x 2,5 mm² X 5x 2,5 mm² wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit. 3x 2,5 mm²

2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * *Afgeschermd

4x 1,5 mm²

X 3x 2,5 mm² 2x 1 mm² * X 3x 2,5 mm² 2x 1 mm² * X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit. *Afgeschermd X 3x 2,5 mm² 5x X 3x 2,5 mm² 5x X 3x 2,5 mm² 5x X 5x 2,5 mm² 5x wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit.

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * *Afgeschermd

230 V

G:\002 Leverancier\030 Producten\004 Technische beschrijvingen\Gree\Voeding & besturing Gree 2011

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen , hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Beknopte storinglijst alle GREE airco toestellen met display. Alleen voor bevoegd en geschoold personeel. Code E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 HI H1 H3 H4 H5 PL PH FP Cd P1 P2 P3 P4 EH

Gevolg Compressor hogedruk beveiliging Invries beveiliging Compressor lagedruk beveiliging Hogedruk temperatuur beveiliging Overstroom beveiliging Communicatie storing Mode conflict een koelen ander verwarmen Temperatuur te hoog (verwarmen) Temperatuur te laag Temp sensor ruimte binnendeel Ruimtesensor binnenunit storing Buissensor binnenunit storing temp. sensor buitenlucht buitenunit storing Buissensor buitenunit storing Ontdooisensor (zuiggas) buitenunit storing Buitenuit is aan het ontdooien Ontdooien sensorfout overbelasting Overbelasting beveiliging IPM Module Beveiliging te lage spanning Beveiliging te hoge spanning Inverterfout binnendeel NVT Koelen of verwarmen normaal Koelen of verwarmen maximaal Koelen of verwarmen tussentijds Koelen of verwarmen minimaal NVT

Reden Ventilator stuk, dichtgevroren Tijdens verwarmen/koelen te koud Te weinig freon inhoud, temperatuur Hoge omgevingstemperatuur, winterregeling,ventilator Compressor, ventilator vast/stuk, spanning, Bedrading niet goed Bij duo of tripple twee verschillende keuze gemaakt Ventilator stuk, dichtgevroren Ventilator stuk, dichtgevroren Te weinig ventilatie over de verdamper

Gaat automatisch Gaat automatisch Controleer compressor, stroom, spanning Controleer IPM module Voeding niet in orde Voeding niet in orde Controleer, printplaat mbv speciaal test gereerdschap

Aktie Ventilator controleren, ontdooien Niets, gebeurt automatisch Controleer freon inhoud, temperatuur Stapsgewijs controleren Stapsgewijs controleren Controleer bedrading allemaal dezelfde functie instellen Controleer ventilator Controleer ventilator Controleer op vervuiling, ventilator Vervang Ruimtesensor Vervang Buissensor Vervang sensor Vervang sensor Vervang sensor Niets, gebeurt automatisch Niets, gebeurt automatisch Vervang sensor Vervang compressor, ventilator Vervang IPM module Controleer Voeding Controleer Voeding Vervang evt. printplaat

Normaal Normaal Normaal

G:\300 Service & Magazijn\005 Service Bibliotheek\GREE\Service Bibliotheek Bewerken(WORD&EXCEL)\Storing Code\Storing-melding codes

_A25_ Instructie Manual Hoek 2012 (1,08 MB)  

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door MODEL: RoHS Conform Hoek G:\002 Leverancier\030 Producten\001...

_A25_ Instructie Manual Hoek 2012 (1,08 MB)  

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door MODEL: RoHS Conform Hoek G:\002 Leverancier\030 Producten\001...

Advertisement