Page 1

A14, A15

Duo Split Airconditioning

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS DUO SPLIT - LINGE WIND MODEL:

GWHN24 (12x2) BANK3A1A GWHN21 (09+12) BANK3A1A

(R 410 A) (R 410 A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-1-


Inhoud Instructies voor gebruik Naam en functie ieder onderdeel Naam en functie Afstandbediening Naam en functie Afstandbediening Eenvoudige gebruikers handleiding Speciale functies Nood voorziening De beste werking Aandachtpunten gebruiker Onderhoud Storingen oplossen Afstand bediening

Gebruik en onderhoud

Inhoud 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Bedankt dat u gekozen heeft voor een GREE airconditioner, bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-2-


Instructies voor gebruik

Waarschuwing De stekker moet goed ingestoken zijn. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken, en voor de veiligheid van de airconditioner moet deze goed aan aarde gemonteerd zijn.

Trek tijdens het in bedrijf zijn van de airconditioner de stekker niet uit. Dit kan een elektrische schok veroorzaken of er kan vuur ontstaan.

Knip de voedingskabel niet door, of gebruik een te dunne kabel. Dit kan leiden tot oververhitting of vuur.

Gebruik geen verlengkabels of verdeeldozen, samen met andere elektrische apparaten Dit kan een elektrische schok veroorzaken of er kan vuur ontstaan.

Bedien de airconditioner niet met natte handen Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Steek geen handen of voorwerpen in de luchtuitlaat. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Ga niet langdurig in de koude lucht staan of zitten. Dit kan leiden tot gezondheid klachten.

Als men een sterke geur of rook ruikt, schakel dan het toestel uit en neem contact op met uw leverancier

Probeer niet om de airconditioner zelf te repareren. Dit kan leiden tot nog meer schade

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-3-


Gebruik de juiste grootte van zekering en bedrading. Foutieve bedrading kan brand veroorzaken.

Schakel de voeding uit bij langdurig niet gebruiken van de airco nditioner.

Tijdens het schoonmaken is het noodzakelijk dat de stroom word uitgeschakeld. Dit kan namelijk elektrische schokken veroorzaken.

Trek de stekker niet via de draad uit het stopcontact. Dit kan voor vlammen zorgen.

Plaats geen open vuur in de nabijheid van de airconditioner. De luchtuitstroom kan zorgen voor een onvolledige verbranding

Hou gevaarlijke en licht ontvlambare producten uit de buurt van de airconditioner. Ze zouden kunnen ontsteken of ontbranden.

Let op dat de gebruiken ophangmaterialen van die kwaliteit en sterkte zijn dat deze langdurig de unit kunnen dragen. Dit kan leiden tot ernstige schade aan omgeving of mensen.

Ga niet op een buiten deel staan of hangen. Dit kan ernstige schade veroorzaken.

Blokkeer de luchtuitlaat of luchtuitlaat niet van zowel binnen als buiten unit. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit of storing aan de airconditioner.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-4-


Instructies voor gebruik Principe werking en speciale functies voor koelen Principe: De airconditioning absorbeert warmte in de betreffende ruimte en transporteert deze naar buiten en wordt daar weer afgegeven. Hierdoor wordt de ruimte temperatuur minder. Het koelvermogen wordt meer of minder omdat het afhankelijk is van de buiten temperatuur. Invries beveiliging Indien de airconditioner werkt in “cool” mode bij een lage temperatuur, dan zal er ijs worden gevormd op de verdamper , indien de temperatuur dan daalt onder de 0°C dan wordt de airconditioner uitgeschakeld ,de compressor zal stoppen en wordt hierdoor beschermd tegen invriezen. Principe werking en speciale functies voor verwarmen Principe: De airconditioning zal na het inschakelen op de “heat” mode pas na enige tijd beginnen met warmte af te geven, daar de verdamper eerst moet worden opgewarmd om te voorkomen dat er koude lucht wordt in geblazen. Indien de buiten temperatuur lager wordt zal ook de capaciteit van de verwarming afnemen. Maak dan gebruik van externe warmte bronnen. Ontdooien Indien de buiten temperatuur laag is maar de relatieve vochtigheid hoog, dan zal na geruime tijd ijs op het buitendeel worden gevormd. Hierdoor verminderd de verwarmingscapaciteit en zal na een bepaalde periode de automatische ontdooiing inschakelen. Het verwarmen wordt dan gedurende 8 – 10 min. uitgeschakeld. Tijdens dit proces, stoppen de motoren van het binnen,- en het buitendeel. Tijdens het ontdooien knipperen de indicatoren en het buitendeel begint met ontdooien, dit is geen storing. Na het ontdooien zal weer automatisch met verwarmen worden gestart. Vorstbeveiliging functie In de “heat”mode is het mogelijk dat in de volgend 3 situaties de verdamper de juiste temperatuur heeft bereikt: 1. Na de eerste start 2. Nadat automatisch ontdooiing is afgelopen 3. Indien de binnentemperatuur erg laag is

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-5-


Naam en functie ieder onderdeel

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-6-


Afstandbediening Naam en functie afstand bediening Notie: Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm het tegen vloeistoffen. Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

SLEEP

SLEEP KNOP

• Met deze knop kan Sleep uit en Sleep aan worden geselecteerd. Nadat het toestel is ingeschakeld, kan Sleep OFF worden geselecteerd. Nadat het toestel wordt uitgeschakeld is de Sleep functie uitgeschakeld. Als de Sleep functie is ingeschakeld is dit zichtbaar op het display. Tevens kan de tijd worden ingesteld. Als mode Fan en Auto wordt gekozen is deze functie niet beschikbaar. Afstand bediening

FAN KNOP

FAN

• Druk deze knop om de volgende functies achter elkaar te kunnen kiezen: Auto, Low, Middle, High. Na het inschakelen wordt mode auto fan gekozen standaard. Met de Blow knop kunnen de volgende keuze worden gemaakt:

AAN/UIT

AAN/UIT KNOP

• Druk op deze knop en de unit wordt ingeschakeld, druk nog een keer en de unit wordt uitgeschakeld. De Sleep functie is niet meer actief als het toestel is uitgeschakeld.

MODE

MODE KNOP

• Druk op deze knop om de verschillende mode te kiezen, Auto, Cool, Dry, Fan, Heat, deze kunnen achter elkaar door worden geselecteerd. Tijdens de Auto mode is er geen temperatuur zichtbaar.

CLOCK

CLOCK KNOP

• Druk op deze knop en in de display verschijnt een blinkende klok. Binnen 5 seconden kan met m.b.v. de + of – knop de waarden instellen. Als men de toets continue ingedrukt houdt dan zal dit met stappen van 2 min. gaan. Druk de Clock ON knop nogmaals om vast te zetten. Het klok teken blijft zichtbaar in de display. Als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld is 12.00 te zien op de display en het klok teken wordt weergegeven. Klok kan nu worden ingesteld door + en - . Indien er en klok wordt weergegeven is dit de actuele tijd, anders de ingestelde tijd. TEMP

TEMP KNOP

• Met deze knop kan men de binnen temperatuur en de buiten temperatuur aflezen. Hier is geen icoon van te zien in de display. Tijdens het bedienen van deze knop is de normale temperatuur te zien in de display.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-7-


AFSTANDSBEDIENING Deze afstandsbediening is universeel en kan voor vele units worden gebruikt. Sommige functies van deze afstandsbediening zijn niet beschikbaar op een bepaalde unit en worden dan ook niet beschreven.

Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

+

+ KNOP • Met deze knop kan de temperatuur worden verhoogd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel vooruit gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C.

Afstand bediening

BLOW

-

BLOW KNOP

• Met deze knop kan BLOW OFF en BLOW ON worden gekozen, tijdens de COOL en DRY mode. Druk eenmaal op deze knop en het icoon DRY verschijnt in de display, en BLOW ON is gekozen. Druk nog een keer en het wordt weer uitgeschakeld. Nadat opnieuw wordt ingeschakeld wordt BLOW OFF gekozen. Indien na inschakelen de mode COOL, DRY wordt gekozen blijft BLOW in zijn originele positie. Als de unit uit staat kan alleen BLOW OFF worden gekozen en worden verzonden. Deze functie is niet beschikbaar tijdens AUTO, FAN, HEAT.

TURBO

- KNOP

• Met deze knop kan de temperatuur worden verlaagd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel terug gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C. LIGHT LIGHT KNOP • D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in, - en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld, wordt LIGHT ON geselecteerd.

TURBO KNOP

• Druk op deze knop tijdens de COOL of HEAT mode en de TURBO functie wordt in of uit geschakeld. Nadat de TURBO functie is gekozen is er een icoon in de display te zien. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld indien er een nieuwe mode functie wordt gekozen, of de ventilator snelheid wordt aangepast.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-8-


AFSTANDSBEDIENING Deze afstandsbediening is universeel en kan voor vele units worden gebruikt. Sommige functies van deze afstandsbediening zijn niet beschikbaar op een bepaalde unit en worden dan ook niet beschreven.

Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

TIMER ON

TIMER ON KNOP

• Timer ON instellen: Druk op deze knop en “ON” verschijnt in de display, het klok signaal begint te knipperen en de tijd kan worden ingesteld. Door eenmaal te drukken veranderd de tijd met 1 minuut. Door deze knop langer vast te ouden zal dit sneller gaan. Als de tijd is ingesteld druk dan op de timer knop. De tijd is nu ingesteld. Controleer voor het instellen van de timer of de actuele tijd goed staat ingesteld.

Afstand bediening

SWING KNOP • Druk op deze knop om de uitblaasrichting te veranderen volgens onderstaande afbeelding.

TIMER OFF

TIMER OFF KNOP

• D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in, - en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld, wordt LIGHT ON geselecteerd.

Deze afstandbediening is universeel. Indien de volgend afbeeldingen verschijn zal de instelling normaal blijven. Indien tijdens het op en neer bewegen de uitblaaslamel wordt gestopt zal deze blijven staan in deze positie. Dit icoon laat zien dat de uitblaaslamel in deze vijf posities kan staan.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

-9-


AFSTANDSBEDIENING Eenvoudige gebruikers handleiding 1.

2. 3. 4. 5.

Druk op de “ON-OFF” knop om in te schakelen, de unit zal hierdoor inschakelen. Wordt op deze knop gedrukt tijdens het in bedrijf zijn dan zal de unit uitschakelen. (De lamellen gaan dan automatisch dicht) Druk op de MODE toets, en kies de gewenste instelling, COOL, HEAT, enz. Druk op + of – en stel de gewenste temperatuur in. (Dit kan niet in de AUTO mode). Druk op de FAN knop om de gewenste snelheid in te stellen, AUTO FAN, LOW, MID, of HIGH. Druk op om de swing te selecteren.

Eenvoudige gebruikers handleiding (optioneel) 1. 2. 3. 4.

Druk Druk Druk Druk

op op op op

SLEEP om deze te activeren. TIMER ON of TIMER OFF, stel hier mee de timer in. de LIGHT button om de indicatie lampjes te bedienen. de TURBO Knop om deze functie te bedienen.

Introductie speciale functies Over de BLOW functie Deze functie zorgt ervoor dat de verdamper van het binnendeel wordt droog geblazen en dat hierdoor geen vuil op de verdamper blijft zitten, hierdoor wordt schimmel tegengegaan. 1. 2.

BLOW functie ingesteld: Nadat de unit wordt uitgeschakeld door de ON/OFF knop zal de binnen ventilator voor 10 minuten blijven doordraaien op de lage snelheid. Druk tijdens dit bedrijf op de BLOW knop en de ventilator stopt direct. Als de BLOW functie staat uitgeschakeld dat stopt de ventilator direct na uitschakelen.Over AUTO RUN

Indien AUTO RUN is geselecteerd zal de temperatuur niet worden weergegeven op de display. De unit zal dan de temperatuur van de omgeving aanhouden om hier dan zo snel mogelijk een comfortabele temperatuur van te maken. 

Over de TURBO functie

Als deze functie wordt gekozen dan zal de unit op ultra hoge snelheid in de MODE COOL en HEAT ervoor zorgen dat de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk worden bereikt.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 10 -


Introductie speciale functies Over Lock Druk de knoppen + en – tegelijk om de toetsen te blokkeren. Als de afstandbediening is geblokkeerd dan zal het icoon verschijnen op de display. Als er dan een toets wordt ingedrukt dan zal dit icoon drie keer knipperen. Als de toetsen weer worden gedeblokkeerd zal dit icoon weer verdwijnen. 1. 2.Over de SWING functie Druk de knoppen UP en DOWN tegelijk voor meer dan 2 seconden, De lamel beweegt dan naar achteren en weer terug indien de knoppen dan worden losgelaten zal hij de ingestelde positie direct innemen. Terwijl de mode SWING UP of SWING DOWN is gekozen, kan worden omgeschakeld naar , indien binnen 2 seconden deze knop nogmaals wordt ingedrukt zal deze functie weer worden uitgeschakeld. Omschakelen van Fahrenheit naar °C Terwijl de unit uitstaat , druk dan + en – tegelijk in om te wisselen.

 De nieuwe functie van ontdooien Dit betekend: Na dat met ontdooien is gestart via de afstandsbediening dat de unit in ontdooi mode staat. D.w.z. als de unit wordt uitgeschakeld via de afstandsbediening, de unit niet zal stoppen met ontdooien, dit zal pas gebeuren als het ontdooien is voltooid. Als tijdens deze periode de unit weer wordt ingeschakeld zal deze pas worden uitgevoerd na het ontdooi proces. Werking van deze functie ON of OFF: als de afstandbediening is uitgeschakeld druk dan de MODE en de BLOW knop tegelijk in om via ENTER aan te schakelen of via CANCEL uit te schakelen. Indien de unit in ontdooi mode staat zal op de display H1 te zien zijn. Als er nu wordt omgeschakeld naar HEAT mode dan zal H1 5 seconden gaan flikkeren, wordt dan de +/- knop ingedrukt dan zal H1 verdwijnen en zal de ingestelde temperatuur weer verschijnen. Als de afstandbediening daarna weer wordt ingeschakeld dan zal de ontdooi mode worden uitgeschakeld.

Batterijen verwisselen en notities 1.

Druk voorzichtig op

in de directie van de aangegeven pijl op

de achterzijde van de afstandsbediening. (Zie figuur) 2.

Haal de oude batterijen eruit.

3.

Plaats twee nieuwe batterijen AAA 1,5V en let op de polariteit.

4.

Plaats de achterzijde weer terug.NOTIE:

Gebruik geen oude of half volle batterijen, dit kan schade opleveren aan de afstandsbediening. Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt verwijder dan de batterijen. Deze kunnen gaan lekken. Het bedienen moet gebeuren in het bereik van de unit. Hou het min. 1 meter verwijdert van radio en TV. Indien de afstandsbediening niet functioneert verwijder dan de batterijen voor minimaal 30 seconden, en plaats ze daarna opnieuw.

• • • •

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 11 -


Nood voorziening NOOD VOORZIENING Indien de afstandbediening Stuk of Kwijt is , gebruik dan de HAND schakelaar, als gebruik wordt gemaakt van deze functie zal dit in de AUTO mode zijn, het toestel bepaald zelf de temperatuur en de ventilatorsnelheid. De HAND schakelaar werkt als volgt: •

Inschakelen: Als de unit is gestopt met functioneren druk dan op AUTO/ STOP. De unit zal dan in AUTO mode functioneren. De microcomputer zal afhankelijk van de ruimte temperatuur zelf bepalen welke MODE er wordt gekozen, om een zo comfortabel mogelijke omgeving te krijgen.

Uitschakelen: Druk terwijl de unit functioneert op de AUTO/STOP knop en de unit zal uitschakelen.

De CODE schakelaar werkt als volgt: •

Inschakelen: Als de unit is gestopt met functioneren zet dan de schakelaar op AUTO en de unit zal dan in AUTO mode functioneren. De microcomputer zal afhankelijk van de ruimte temperatuur zelf bepalen welke MODE er wordt gekozen, om een zo comfortabel mogelijke omgeving te krijgen.

Uitschakelen: Schuif terwijl de unit functioneert de schakelaar op STOP en de unit zal uitschakelen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 12 -


De beste werking

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 13 -


Aandacht punten gebruiker

Selecteer de juiste temperatuur.Dit voorkomt onnodig energie verbruik.

De luchtstroom kan nauwkeurig worden bepaald. Bij koelen omhoog en bij verwarmen omlaag.

Laat ramen en deuren niet te lang open terwijl de airconditioning werkt. Dit zorgt voor verminderde capaciteit.

Laat de airconditioning niet te lang op planten en dieren blazen. Dit kan slecht voor ze zijn.

Spuit geen water richting de airconditioner men kan hiervan een elektrische schok krijgen en storing.

Er moet een goede aarde zijn. Gebruik geen gasleiding, waterleiding enz.

De airconditioner moet functioneren met het juiste voltage tussen 195 V253 V. anders beschadigd de

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden zoals het drogen van kleren etc.

compressor.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 14 -


Onderhoud Alvorens met schoon maken te beginnen stroom uitschakelen en trek de stekker eruit . Spuit niet rechtstreeks water op het binnen en buitendeel. Maak de airco schoon met een droge doek of vochtige doek. Paneel losmaken en reinigen 1. Trek aan het paneel zoals door de pijlen wordt aangegeven

2. Reinigen Veeg het paneel af met een vochtige doek met wat schoonmaakmiddel en droog het daarna goed af. Opmerking: Gebruik geen water dat warmer is dan 45ยบC om het paneel te reinigen, dit kan vervormingen veroorzaken.

3. Monteer het paneel Druk het paneel weer in de borging Zie tekening

Schoonmaken van de filters (advies iedere 3 maanden) 1. Open het paneel, pak de filter vast en trek het voorzichtig eruit.

2. Schoon maken Om het stof en het vuil te verwijderen kunt u gebruik maken van een stofzuiger of uitwassen met warm water. Opmerking: Gebruik geen water dat warmer is dan 45ยบC om het paneel te reinigen, dit kan vervormingen veroorzaken.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 15 -


3. Plaats de filter terug met de markering “FRONT” naar voren.

Vervanging van de fijn filter Geadviseerd wordt om de drie jaar nieuwe filters te plaatsen, deze zijn te bestellen bij de leverancier. 1. Verwijder de filters Zie stap 1 van “Schoonmaken van de filters” 2. Verwijder de fijn filter Verwijder de plastic van de nieuwe filters en plaats deze in de daarvoor bestemde openingen.

3. Herplaats de filters

Zie stap 3 van “Schoonmaken van de filters”

Voorzorg voor in bedrijf name 1. Controleer of er niets voor de lucht in en lucht uitlaat hangt of staat. 2. Controleer of het gebruikt stopcontact goed geaard is. 3. Herplaats de filters indien nodig 4. herplaats de batterijen indien nodig

Onderhoud na gebruik 1. Maak de filters en andere onderdelen schoon. 2. Schakel de voeding uit 3. Maak het buitendeel schoon (pollen e.d.) 4. Als er roest zou optreden, werk dit dan bij

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 16 -


Storingen oplossen Controleer de storingen alvorens men contact op neemt met de fabrikant.

PROBLEEM

OPLOSSING

Binnendeel koelt niet meteen nadat hij opnieuw is aangezet.

Als de airconditioning één maal is gestopt op zijn bereikte temperatuur, of is uitgeschakeld, dan zal 3 minuten worden gewacht om de compressor te beschermen.

Men ruikt een vreemde geur die uit de airconditioning komt.

Deze geur krijgt men doordat de verschillende geuren door de airconditioning worden aangetrokken, in de ruimte waar deze hangt.

Er is een vreemd sissend geluid te horen nadat de airconditioning is ingeschakeld.

Dit sissend geluid wordt veroorzaakt, door het koudemiddel dat door de airconditioning heen gaat.

Er komt een soort mist uit de airco.

Dit is mogelijk doordat de ruimte te snel wordt afgekoeld. De uitgeblazen lucht ziet eruit als mist.

Men hoort krakende geluiden uit de airconditioning komen.

Deze geluiden die men hoort hebben te maken met het werken van het materiaal, door de temperatuur verschillen.

De airconditioning doet helemaal niets.

  

Staat er spanning op? Is de aardlekschakelaar eruit? Is er ergens een draad los? Ligt het voltage tussen 206 V – 244 V? Staat de TI MER ON aan?

Het toestel koelt niet goed.

  

Is de “SET Temp” goed? Is de uitblaas niet geblokkeerd? (ijs) Zijn de filters schoon? Staat de ventilator snelheid op laag? Zijn er teveel warmte bronnen aan?

De afstandbediening doet niets.

 

Is de afstand te groot tussen de airco en de bediening? Vernieuw de batterijen. Staan er obstakels tussen de airco en de bediening?

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 17 -


Stop onmiddellijk de airconditioner en neem contact op met de leverancier als:

  

Men een vreemd geluid hoort tijdens het in bedrijf zijn. De zekeringen er steeds eruit gaan. Zich lekkages voordoen. De stekker en de kabel zĂŠĂŠr warm worden. De uitblaaslucht continu een sterke reuk uitblaast.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 18 -


Duo Split Wandmodel

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GREE AIRCONDITIONERS DUO SPLIT - LINGE WIND MODEL:

GWHN24(12x2)BANK3A1A GWHN21(09+12)BANK3A1A

(R 410 A) (R 410 A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 19 -


Ruimte tot plafond

15 cm of meer

Installatie diagram

Ruimte tot de muur

15 cm of meer

Ruimte tot de muur

Ruimte tot de bovenkant

30 cm of meer

Belangrijk De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Bij twijfel neem contact op met de leverancier Let op bij transport dat dit goed wordt uitgevoerd en sluit de airco goed op de aarde aan.

230 cm of meer

Ruimte tot de vloer

Luchtinlaat

Lucht uitblaas

30 cm of meer

15 cm of meer

15 cm of meer

Ruimte tot de muur 50 cm of meer

30 cm of meer

Luchtuitlaat

200 cm of meer

Ruimte tot de muur

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 20 -


Installatie locatie Binnendeel 1. De lucht inlaat en de lucht uitblaas mogen niet gehinderd worden zodat alle gedeelte van de ruimte kunnen worden bereikt. 2. Installeer het binnendeel op een plaats waar je makelijk naar het buitendeel toe kunt. 3. Installeer het binnendeel op een plaats waar je makelijk met het condenswater weg kunt. 4. Vermijd een locatie waar het toestel boven een warmtebron hangt, een hoge releative vochtigheid heerst of explosie gevaar aanwezig is. 5. Zorg voor een goede achtergrond waar het toestel veilig aan kan worden gemonteerd. 6. Wees er zeker van dat het toestel wordt aangesloten volgens het installatie diagram. 7. Zorg voor voldoende ruimte aan alle zijden van het toestel, en let op de minimale installatiehoogte die 2,30 meter is. 8. Installeer het toestel op een plaats waar meer dan 1 meter ruimte is tenopzichte van radio en televisie of andere electrische apparaten. 9. Kies een plaats waar je makkelijk aan de filters kun en waar men makkelijk onderhoud kan doen. 10. Gebruik het toestel niet in ruimtes zoals zwembaden, douche of in ruimtes die een hoge relatieve vochtigheid hebben. 11. De stekker moet goed bereikbaar zijn nadat het toestel is geplaatst.

Buitendeel 1. 2. 3. 4.

Kies een plaats waar het buitendeel kan staan zodat er geen geluid hinder voor de buren is. Kies een plaats waar het toestel vrij kan uitblazen. De lucht inlaat en de lucht uitblaas mogen niet gehinderd worden. Controleer bij de montage of de gekozen plaats het gewicht kan dragen en tevens ook bestand is tegen vibraties. 5. Het buitendeel mag niet in een explosieve of corrosie gevaarlijk omgeving worden geplaatst. 6. Installeer het buitendeel volgens het installatie diagram.

Opmerking: Installatie op de volgende plaatsen kan voor storingen zorgen. Alleen als het onvermijdelijk is neem dan contact op met de leverancier. • Plaatsen waar olie wordt gebruikt (machine olie) • Op plaatsen met veel zout in de lucht zoals aan de zee. • Op plaatsen waar vluchtige gassen worden gebruikt • Op plaatsen waar hoge frquenties heersen. • Andere plaatsen met speciale omstandigheden.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 21 -


Installeren binnendeel Monteer montageplaat 1. Monteer de montageplaat waterpas, om een goede afvoer voor het water te krijgen. Gebruik hiervoor bij voorkeur de linkerzijde omdat de afvoer links zit. 2. Monteer de plaat met bijgeleverde schroeven. 3. Controleer of het paneel goed gemonteerd zit om het binnendeel langdurig te kunnen dragen, Maak de doorvoer 1. Maak een gat door de muur aan de achterzijde van het toestel minimaal Ø 55 cm. Dit gat moet licht aflopen naar buiten. 2. Bind kabels slang en leiding met PVC tape bij elkaar zodat bij het plaatsen van het toestel dit niet beschadigd als het door de muur wordt geduwd. Tip: Monteer de bekabeling eerst voordat men de leiding door de muur duwt. (zie elektrische bekabeling) Let op dat er geen koppelingen in de muur worden geplaatst.

Fig. 1

Fig. 2

Installeer de afvoer 1. Voor een goede afvoer is het belangrijk dat deze voldoend afloopt. 2. Zorg dat de afvoerbuis niet knikt of buigt.

Monteer de koelleidingen Monteer de koelleidingen zoals beschreven op pagina 26.

Opmerking:

• • •

1. 2. 3. 4. 5.

Monteer eerst de koelleidingen aan het binnendeel en daarna aan het buiten deel Let op dat de koelleidingen bij het buigen niet knikken. Let op bij het aandraaien van de koppelingen dat dit met de juiste kracht gebeurd, anders kunnen er lekkages optreden. Elektrische bedrading Open het paneel aan de voorzijde Verwijder de trekontlasting Leidt de kabel vanaf de achterzijde naar voren+ Sluit de draden aan zoals fig. 4 laat zien Voor de warmtepomp sluit dan de extra kabel aan zoals fig. 4 laat zien

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 22 -


Installeren binnendeel 6. Maak de bekabeling vast met trekontlastingen. 7. Plaats het paneel weer terug

Opmerking:

• • • • •

Alle elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en volgens deze handleiding Er moet een aparte groep worden geplaatst met de juiste spanning die op de typeplaat wordt aangegeven Plaats altijd een werkschakelaar op het buitendeel Als de voedingskabel is beschadigd dan moet deze op de juiste wijze door gekwalificeerd personeel worden vervangen om gevaren te voorkomen. Let hierbij op dat de juiste diameter wordt gebruikt De bedrading moet worden aangesloten volgens de geldende regels en normen. Installeer het binnendeel

1. Als men met de koelleiding en de kabels naar links of rechts eruit gaat verwijder dan de benodigde openingen. Zie fig. 5. • Gebruik alleen het gat voor de kabel. • Afhankelijk van welke koelleidingen gebruik dan uitsparing 1 of 2. 2. Pak de kabel koelleiding e.d. in met pvc tape en voer ze door de uitsparing. 3. Hang het toestel op aan de bovenste twee nokken en controleer of het vast hangt en goed aansluit tegen de muur. 4. De hoogte moet meer dan 2.30 meter zijn.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 23 -


Installeren buitendeel Installeer de Koelleiding 1. Monteer de koelleiding op de juiste manier op daarbij behorende kraan. 2. Gebruik daarbij je verstand en draai de koppeling niet stuk.

Opmerking: Te vast aandraaien kan scheuren en lekkage veroorzaken

Elektrische bedrading 1. Verwijder het zijpaneel 2. Monteer een werkschakelaar 3. Verwijder de trekontlasting en monteer de draden op daarvoor bestemde plaats. Let op dat dezelfde nummers worden aangehouden als op het binnendeel. 4. Monteer de trekontlasting. 5. Controleer of de bedrading goed is aangesloten. 6. Monteer het zijpaneel weer. Aansluittabel N (1) Blauw (2) Zwart (3) Bruin Geel-Groen

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 24 -


Opmerking: Verkeerde bedrading kan storing tot gevolg hebben. Trek niet aan een draad als deze is vast gemaakt met de trekontlasting. Laat de draden binnen in het buitendeel niet te los hangen.

BEDRADING: Voeding op het binnendeel (3x 2,5 mm²) Bedrading tussen binnen - & buitendeel 4x 1,5 mm² Tevens signaalkabel niet vergeten 2x 1,5 mm²

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 25 -


Installeren buitendeel Afpersen Vacumeren en Lektest 1. Verwijder de moeren van de kranen. 2. Plaats de koelleiding recht boven de kranen en draai de moeren met de hand vast. (zie Fig.9) 3. Draai de moeren vast met een passende sleutel en volgens de voorschriften. 4. Verwijder de eindkappen van de kranen. 5. Plaats een manometerset en sluit de stikstofcilinder aan. 6. Zet de installatie op stikstofdruk. (Max. 1,3 x MTW) 7. Sop alle koppelingen en lassen af met zeepsop of ander testmiddel. 8. Controleer of alles 100% dicht is, verhelp eventuele lekkage. 9. Laat de druk af en vacumeer, tot de benodigde druk. (zie Fig.10) 10. Verwijder de vacu端mmeter en pomp. 11. Draai de inbusschroeven los en controleer opnieuw met een lektester of alles dicht is. 12. Plaats de eindkappen terug 13. Laat het toestel proefdraaien en controleer de druk.

Afvoer buitendeel alleen bij warmtepomp Als het toestel verwarmt of in ontdooistand staat dan vormt het buitendeel water. Dit water wordt dan afgevoerd via de bijgeleverde afvoerplug. Zorg dan ook voor dat het water voldoende weg kan lopen i.v.m. ijsvorming in de winter. Installatie: Monteer de bijgeleverde plug aan de onderzijde van het toestel. Sluit eventueel een passende leiding aan voor een goede afvoer.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 26 -


Uittesten en controleren na installatie Uittestten 1. Controleer voordat er wordt uitgetest • • • •

Schakel de voeding niet in voordat de gehele installatie klaar is Elektrisch moet gecontroleerd zijn en goed zijn aangesloten De kranen van het buitendeel moeten open zijn. Alle plastic en ander onderdelen die niet op het toestel horen moeten verwijderd zijn. Controleer of de schakelaar in de “RUN” positie staat.

Schakelaar

2. Test methode • • •

Schakel de voeding in en druk op de “ON / OFF schakelaar van de afstandbediening. Druk op de “MODE”toets en controleer de diverse functies. COOL, HEAT, FAN. Uittesten

Als er geen afstandbediening aanwezig is zet dan de testschakelaar op “AUTO” Als het toestel is uitgetest zet dan de schakelaar op “STOP”. Controle na installatie Controleren Is het goed gemonteerd ? Is er een lektest gedaan ? Is alles goed geïsoleerd ? Doet de afvoer het goed ? Klopt het voltage met wat er op de unit staat ? Is er een goede aarde aanwezig ? Is de voedingskabel goed aangesloten ? Kan het binnen – en buitendeel vrij uitblazen ? Komt de lengte van de koelleidingen overeen met de maximale lengte ?

Oorzaak De unit maak herrie of vreemd geluid. Mogelijk te weinig freon. Mogelijk condens druppels of lekkage. Mogelijk condens druppels of lekkage. Het kan elektrische storingen veroorzaken of stuk gaan. Mogelijke lekspanning. Het kan elektrische storingen veroorzaken of stuk gaan. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit. Verminderde koelcapaciteit, bijvullen.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2014.doc

- 27 -

(a14, a15) instructie manual duo split 2014  
Advertisement