Page 1

A13, A14, A15

Duo Split Airconditioning

GEBRUIKSAANWIJZING GREE AIRCONDITIONERS DUO SPLIT - LINGE WIND MODEL: GWHN18 (09x2) BANK3A1A GWHN24 (12x2) BANK3A1A GWHN21 (09+12) BANK3A1A

(R 410 A) (R 410 A) (R 410 A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-1-


Inhoud Instructies voor gebruik Naam en functie ieder onderdeel Naam en functie Afstandbediening Naam en functie Afstandbediening Eenvoudige gebruikers handleiding Speciale functies Nood voorziening De beste werking Aandachtpunten gebruiker Onderhoud Storingen oplossen Afstand bediening

Gebruik en onderhoud

Inhoud 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Bedankt dat u gekozen heeft voor een GREE airconditioner, bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-2-


Instructies voor gebruik

Waarschuwing De stekker moet goed ingestoken zijn. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken, en voor de veiligheid van de airconditioner moet deze goed aan aarde gemonteerd zijn.

Trek tijdens het in bedrijf zijn van de airconditioner de stekker niet uit. Dit kan een elektrische schok veroorzaken of er kan vuur ontstaan.

Knip de voedingskabel niet door, of gebruik een te dunne kabel. Dit kan leiden tot oververhitting of vuur.

Gebruik geen verlengkabels of verdeeldozen, samen met andere elektrische apparaten Dit kan een elektrische schok veroorzaken of er kan vuur ontstaan.

Bedien de airconditioner niet met natte handen Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Steek geen handen of voorwerpen in de luchtuitlaat. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Ga niet langdurig in de koude lucht staan of zitten. Dit kan leiden tot gezondheid klachten.

Als men een sterke geur of rook ruikt, schakel dan het toestel uit en neem contact op met uw leverancier

Probeer niet om de airconditioner zelf te repareren. Dit kan leiden tot nog meer schade

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-3-


Gebruik de juiste grootte van zekering en bedrading. Foutieve bedrading kan brand veroorzaken.

Schakel de voeding uit bij langdurig niet gebruiken van de airco nditioner.

Tijdens het schoonmaken is het noodzakelijk dat de stroom word uitgeschakeld. Dit kan namelijk elektrische schokken veroorzaken.

Trek de stekker niet via de draad uit het stopcontact. Dit kan voor vlammen zorgen.

Plaats geen open vuur in de nabijheid van de airconditioner. De luchtuitstroom kan zorgen voor een onvolledige verbranding

Hou gevaarlijke en licht ontvlambare producten uit de buurt van de airconditioner. Ze zouden kunnen ontsteken of ontbranden.

Let op dat de gebruiken ophangmaterialen van die kwaliteit en sterkte zijn dat deze langdurig de unit kunnen dragen. Dit kan leiden tot ernstige schade aan omgeving of mensen.

Ga niet op een buiten deel staan of hangen. Dit kan ernstige schade veroorzaken.

Blokkeer de luchtuitlaat of luchtuitlaat niet van zowel binnen als buiten unit. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit of storing aan de airconditioner.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-4-


Instructies voor gebruik Principe werking en speciale functies voor koelen Principe: De airconditioning absorbeert warmte in de betreffende ruimte en transporteert deze naar buiten en wordt daar weer afgegeven. Hierdoor wordt de ruimte temperatuur minder. Het koelvermogen wordt meer of minder omdat het afhankelijk is van de buiten temperatuur. Invries beveiliging Indien de airconditioner werkt in “cool” mode bij een lage temperatuur, dan zal er ijs worden gevormd op de verdamper , indien de temperatuur dan daalt onder de 0°C dan wordt de airconditioner uitgeschakeld ,de compressor zal stoppen en wordt hierdoor beschermd tegen invriezen. Principe werking en speciale functies voor verwarmen Principe: De airconditioning zal na het inschakelen op de “heat” mode pas na enige tijd beginnen met warmte af te geven, daar de verdamper eerst moet worden opgewarmd om te voorkomen dat er koude lucht wordt in geblazen. Indien de buiten temperatuur lager wordt zal ook de capaciteit van de verwarming afnemen. Maak dan gebruik van externe warmte bronnen. Ontdooien Indien de buiten temperatuur laag is maar de relatieve vochtigheid hoog, dan zal na geruime tijd ijs op het buitendeel worden gevormd. Hierdoor verminderd de verwarmingscapaciteit en zal na een bepaalde periode de automatische ontdooiing inschakelen. Het verwarmen wordt dan gedurende 8 – 10 min. uitgeschakeld. Tijdens dit proces, stoppen de motoren van het binnen,- en het buitendeel. Tijdens het ontdooien knipperen de indicatoren en het buitendeel begint met ontdooien, dit is geen storing. Na het ontdooien zal weer automatisch met verwarmen worden gestart. Vorstbeveiliging functie In de “heat”mode is het mogelijk dat in de volgend 3 situaties de verdamper de juiste temperatuur heeft bereikt: 1. Na de eerste start 2. Nadat automatisch ontdooiing is afgelopen 3. Indien de binnentemperatuur erg laag is

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-5-


Naam en functie ieder onderdeel

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-6-


Afstandbediening Naam en functie afstand bediening Notie: Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm het tegen vloeistoffen. Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

SLEEP

SLEEP KNOP

• Met deze knop kan Sleep uit en Sleep aan worden geselecteerd. Nadat het toestel is ingeschakeld, kan Sleep OFF worden geselecteerd. Nadat het toestel wordt uitgeschakeld is de Sleep functie uitgeschakeld. Als de Sleep functie is ingeschakeld is dit zichtbaar op het display. Tevens kan de tijd worden ingesteld. Als mode Fan en Auto wordt gekozen is deze functie niet beschikbaar. Afstand bediening

FAN KNOP

FAN

• Druk deze knop om de volgende functies achter elkaar te kunnen kiezen: Auto, Low, Middle, High. Na het inschakelen wordt mode auto fan gekozen standaard. Met de Blow knop kunnen de volgende keuze worden gemaakt:

AAN/UIT

AAN/UIT KNOP

• Druk op deze knop en de unit wordt ingeschakeld, druk nog een keer en de unit wordt uitgeschakeld. De Sleep functie is niet meer actief als het toestel is uitgeschakeld.

MODE

MODE KNOP

• Druk op deze knop om de verschillende mode te kiezen, Auto, Cool, Dry, Fan, Heat, deze kunnen achter elkaar door worden geselecteerd. Tijdens de Auto mode is er geen temperatuur zichtbaar.

CLOCK

CLOCK KNOP

• Druk op deze knop en in de display verschijnt een blinkende klok. Binnen 5 seconden kan met m.b.v. de + of – knop de waarden instellen. Als men de toets continue ingedrukt houdt dan zal dit met stappen van 2 min. gaan. Druk de Clock ON knop nogmaals om vast te zetten. Het klok teken blijft zichtbaar in de display. Als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld is 12.00 te zien op de display en het klok teken wordt weergegeven. Klok kan nu worden ingesteld door + en - . Indien er en klok wordt weergegeven is dit de actuele tijd, anders de ingestelde tijd. TEMP

TEMP KNOP

• Met deze knop kan men de binnen temperatuur en de buiten temperatuur aflezen. Hier is geen icoon van te zien in de display. Tijdens het bedienen van deze knop is de normale temperatuur te zien in de display.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-7-


AFSTANDSBEDIENING Deze afstandsbediening is universeel en kan voor vele units worden gebruikt. Sommige functies van deze afstandsbediening zijn niet beschikbaar op een bepaalde unit en worden dan ook niet beschreven.

Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

+

+ KNOP • Met deze knop kan de temperatuur worden verhoogd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel vooruit gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C.

Afstand bediening

BLOW

-

BLOW KNOP

• Met deze knop kan BLOW OFF en BLOW ON worden gekozen, tijdens de COOL en DRY mode. Druk eenmaal op deze knop en het icoon DRY verschijnt in de display, en BLOW ON is gekozen. Druk nog een keer en het wordt weer uitgeschakeld. Nadat opnieuw wordt ingeschakeld wordt BLOW OFF gekozen. Indien na inschakelen de mode COOL, DRY wordt gekozen blijft BLOW in zijn originele positie. Als de unit uit staat kan alleen BLOW OFF worden gekozen en worden verzonden. Deze functie is niet beschikbaar tijdens AUTO, FAN, HEAT.

TURBO

- KNOP

• Met deze knop kan de temperatuur worden verlaagd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel terug gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C. LIGHT LIGHT KNOP • D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in, - en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld, wordt LIGHT ON geselecteerd.

TURBO KNOP

• Druk op deze knop tijdens de COOL of HEAT mode en de TURBO functie wordt in of uit geschakeld. Nadat de TURBO functie is gekozen is er een icoon in de display te zien. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld indien er een nieuwe mode functie wordt gekozen, of de ventilator snelheid wordt aangepast.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-8-


AFSTANDSBEDIENING Deze afstandsbediening is universeel en kan voor vele units worden gebruikt. Sommige functies van deze afstandsbediening zijn niet beschikbaar op een bepaalde unit en worden dan ook niet beschreven.

Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

TIMER ON

TIMER ON KNOP

• Timer ON instellen: Druk op deze knop en “ON” verschijnt in de display, het klok signaal begint te knipperen en de tijd kan worden ingesteld. Door eenmaal te drukken veranderd de tijd met 1 minuut. Door deze knop langer vast te ouden zal dit sneller gaan. Als de tijd is ingesteld druk dan op de timer knop. De tijd is nu ingesteld. Controleer voor het instellen van de timer of de actuele tijd goed staat ingesteld.

Afstand bediening

SWING KNOP • Druk op deze knop om de uitblaasrichting te veranderen volgens onderstaande afbeelding.

TIMER OFF

TIMER OFF KNOP

• D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in, - en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld, wordt LIGHT ON geselecteerd.

Deze afstandbediening is universeel. Indien de volgend afbeeldingen verschijn zal de instelling normaal blijven. Indien tijdens het op en neer bewegen de uitblaaslamel wordt gestopt zal deze blijven staan in deze positie. Dit icoon laat zien dat de uitblaaslamel in deze vijf posities kan staan.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

-9-


AFSTANDSBEDIENING Eenvoudige gebruikers handleiding 1.

2. 3. 4. 5.

Druk op de “ON-OFF” knop om in te schakelen, de unit zal hierdoor inschakelen. Wordt op deze knop gedrukt tijdens het in bedrijf zijn dan zal de unit uitschakelen. (De lamellen gaan dan automatisch dicht) Druk op de MODE toets, en kies de gewenste instelling, COOL, HEAT, enz. Druk op + of – en stel de gewenste temperatuur in. (Dit kan niet in de AUTO mode). Druk op de FAN knop om de gewenste snelheid in te stellen, AUTO FAN, LOW, MID, of HIGH. Druk op om de swing te selecteren.

Eenvoudige gebruikers handleiding (optioneel) 1. 2. 3. 4.

Druk Druk Druk Druk

op op op op

SLEEP om deze te activeren. TIMER ON of TIMER OFF, stel hier mee de timer in. de LIGHT button om de indicatie lampjes te bedienen. de TURBO Knop om deze functie te bedienen.

Introductie speciale functies Over de BLOW functie Deze functie zorgt ervoor dat de verdamper van het binnendeel wordt droog geblazen en dat hierdoor geen vuil op de verdamper blijft zitten, hierdoor wordt schimmel tegengegaan. 1. 2.

BLOW functie ingesteld: Nadat de unit wordt uitgeschakeld door de ON/OFF knop zal de binnen ventilator voor 10 minuten blijven doordraaien op de lage snelheid. Druk tijdens dit bedrijf op de BLOW knop en de ventilator stopt direct. Als de BLOW functie staat uitgeschakeld dat stopt de ventilator direct na uitschakelen.Over AUTO RUN

Indien AUTO RUN is geselecteerd zal de temperatuur niet worden weergegeven op de display. De unit zal dan de temperatuur van de omgeving aanhouden om hier dan zo snel mogelijk een comfortabele temperatuur van te maken. 

Over de TURBO functie

Als deze functie wordt gekozen dan zal de unit op ultra hoge snelheid in de MODE COOL en HEAT ervoor zorgen dat de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk worden bereikt.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 10 -


Introductie speciale functies Over Lock Druk de knoppen + en – tegelijk om de toetsen te blokkeren. Als de afstandbediening is geblokkeerd dan zal het icoon verschijnen op de display. Als er dan een toets wordt ingedrukt dan zal dit icoon drie keer knipperen. Als de toetsen weer worden gedeblokkeerd zal dit icoon weer verdwijnen. 1. 2.Over de SWING functie Druk de knoppen UP en DOWN tegelijk voor meer dan 2 seconden, De lamel beweegt dan naar achteren en weer terug indien de knoppen dan worden losgelaten zal hij de ingestelde positie direct innemen. Terwijl de mode SWING UP of SWING DOWN is gekozen, kan worden omgeschakeld naar , indien binnen 2 seconden deze knop nogmaals wordt ingedrukt zal deze functie weer worden uitgeschakeld. Omschakelen van Fahrenheit naar °C Terwijl de unit uitstaat , druk dan + en – tegelijk in om te wisselen.

 De nieuwe functie van ontdooien Dit betekend: Na dat met ontdooien is gestart via de afstandsbediening dat de unit in ontdooi mode staat. D.w.z. als de unit wordt uitgeschakeld via de afstandsbediening, de unit niet zal stoppen met ontdooien, dit zal pas gebeuren als het ontdooien is voltooid. Als tijdens deze periode de unit weer wordt ingeschakeld zal deze pas worden uitgevoerd na het ontdooi proces. Werking van deze functie ON of OFF: als de afstandbediening is uitgeschakeld druk dan de MODE en de BLOW knop tegelijk in om via ENTER aan te schakelen of via CANCEL uit te schakelen. Indien de unit in ontdooi mode staat zal op de display H1 te zien zijn. Als er nu wordt omgeschakeld naar HEAT mode dan zal H1 5 seconden gaan flikkeren, wordt dan de +/- knop ingedrukt dan zal H1 verdwijnen en zal de ingestelde temperatuur weer verschijnen. Als de afstandbediening daarna weer wordt ingeschakeld dan zal de ontdooi mode worden uitgeschakeld.

Batterijen verwisselen en notities 1.

Druk voorzichtig op

in de directie van de aangegeven pijl op

de achterzijde van de afstandsbediening. (Zie figuur) 2.

Haal de oude batterijen eruit.

3.

Plaats twee nieuwe batterijen AAA 1,5V en let op de polariteit.

4.

Plaats de achterzijde weer terug.NOTIE:

Gebruik geen oude of half volle batterijen, dit kan schade opleveren aan de afstandsbediening. Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt verwijder dan de batterijen. Deze kunnen gaan lekken. Het bedienen moet gebeuren in het bereik van de unit. Hou het min. 1 meter verwijdert van radio en TV. Indien de afstandsbediening niet functioneert verwijder dan de batterijen voor minimaal 30 seconden, en plaats ze daarna opnieuw.

• • • •

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 11 -


Nood voorziening NOOD VOORZIENING Indien de afstandbediening Stuk of Kwijt is , gebruik dan de HAND schakelaar, als gebruik wordt gemaakt van deze functie zal dit in de AUTO mode zijn, het toestel bepaald zelf de temperatuur en de ventilatorsnelheid. De HAND schakelaar werkt als volgt: •

Inschakelen: Als de unit is gestopt met functioneren druk dan op AUTO/ STOP. De unit zal dan in AUTO mode functioneren. De microcomputer zal afhankelijk van de ruimte temperatuur zelf bepalen welke MODE er wordt gekozen, om een zo comfortabel mogelijke omgeving te krijgen.

Uitschakelen: Druk terwijl de unit functioneert op de AUTO/STOP knop en de unit zal uitschakelen.

De CODE schakelaar werkt als volgt: •

Inschakelen: Als de unit is gestopt met functioneren zet dan de schakelaar op AUTO en de unit zal dan in AUTO mode functioneren. De microcomputer zal afhankelijk van de ruimte temperatuur zelf bepalen welke MODE er wordt gekozen, om een zo comfortabel mogelijke omgeving te krijgen.

Uitschakelen: Schuif terwijl de unit functioneert de schakelaar op STOP en de unit zal uitschakelen.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 12 -


De beste werking

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 13 -


Aandacht punten gebruiker

Selecteer de juiste temperatuur.Dit voorkomt onnodig energie verbruik.

De luchtstroom kan nauwkeurig worden bepaald. Bij koelen omhoog en bij verwarmen omlaag.

Laat ramen en deuren niet te lang open terwijl de airconditioning werkt. Dit zorgt voor verminderde capaciteit.

Laat de airconditioning niet te lang op planten en dieren blazen. Dit kan slecht voor ze zijn.

Spuit geen water richting de airconditioner men kan hiervan een elektrische schok krijgen en storing.

Er moet een goede aarde zijn. Gebruik geen gasleiding, waterleiding enz.

De airconditioner moet functioneren met het juiste voltage tussen 195 V253 V. anders beschadigd de

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden zoals het drogen van kleren etc.

compressor.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 14 -


Onderhoud Alvorens met schoon maken te beginnen stroom uitschakelen en trek de stekker eruit . Spuit niet rechtstreeks water op het binnen en buitendeel. Maak de airco schoon met een droge doek of vochtige doek. Paneel losmaken en reinigen 1. Trek aan het paneel zoals door de pijlen wordt aangegeven

2. Reinigen Veeg het paneel af met een vochtige doek met wat schoonmaakmiddel en droog het daarna goed af. Opmerking: Gebruik geen water dat warmer is dan 45ยบC om het paneel te reinigen, dit kan vervormingen veroorzaken.

3. Monteer het paneel Druk het paneel weer in de borging Zie tekening

Schoonmaken van de filters (advies iedere 3 maanden) 1. Open het paneel, pak de filter vast en trek het voorzichtig eruit.

2. Schoon maken Om het stof en het vuil te verwijderen kunt u gebruik maken van een stofzuiger of uitwassen met warm water. Opmerking: Gebruik geen water dat warmer is dan 45ยบC om het paneel te reinigen, dit kan vervormingen veroorzaken.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 15 -


3. Plaats de filter terug met de markering “FRONT” naar voren.

Vervanging van de fijn filter Geadviseerd wordt om de drie jaar nieuwe filters te plaatsen, deze zijn te bestellen bij de leverancier. 1. Verwijder de filters Zie stap 1 van “Schoonmaken van de filters” 2. Verwijder de fijn filter Verwijder de plastic van de nieuwe filters en plaats deze in de daarvoor bestemde openingen.

3. Herplaats de filters

Zie stap 3 van “Schoonmaken van de filters”

Voorzorg voor in bedrijf name 1. Controleer of er niets voor de lucht in en lucht uitlaat hangt of staat. 2. Controleer of het gebruikt stopcontact goed geaard is. 3. Herplaats de filters indien nodig 4. herplaats de batterijen indien nodig

Onderhoud na gebruik 1. Maak de filters en andere onderdelen schoon. 2. Schakel de voeding uit 3. Maak het buitendeel schoon (pollen e.d.) 4. Als er roest zou optreden, werk dit dan bij

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 16 -


Storingen oplossen Controleer de storingen alvorens men contact op neemt met de fabrikant.

PROBLEEM

OPLOSSING

Binnendeel koelt niet meteen nadat hij opnieuw is aangezet.

Als de airconditioning één maal is gestopt op zijn bereikte temperatuur, of is uitgeschakeld, dan zal 3 minuten worden gewacht om de compressor te beschermen.

Men ruikt een vreemde geur die uit de airconditioning komt.

Deze geur krijgt men doordat de verschillende geuren door de airconditioning worden aangetrokken, in de ruimte waar deze hangt.

Er is een vreemd sissend geluid te horen nadat de airconditioning is ingeschakeld.

Dit sissend geluid wordt veroorzaakt, door het koudemiddel dat door de airconditioning heen gaat.

Er komt een soort mist uit de airco.

Dit is mogelijk doordat de ruimte te snel wordt afgekoeld. De uitgeblazen lucht ziet eruit als mist.

Men hoort krakende geluiden uit de airconditioning komen.

Deze geluiden die men hoort hebben te maken met het werken van het materiaal, door de temperatuur verschillen.

De airconditioning doet helemaal niets.

  

Staat er spanning op? Is de aardlekschakelaar eruit? Is er ergens een draad los? Ligt het voltage tussen 206 V – 244 V? Staat de TI MER ON aan?

Het toestel koelt niet goed.

  

Is de “SET Temp” goed? Is de uitblaas niet geblokkeerd? (ijs) Zijn de filters schoon? Staat de ventilator snelheid op laag? Zijn er teveel warmte bronnen aan?

De afstandbediening doet niets.

 

Is de afstand te groot tussen de airco en de bediening? Vernieuw de batterijen. Staan er obstakels tussen de airco en de bediening?

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 17 -


Stop onmiddellijk de airconditioner en neem contact op met de leverancier als:

  

Men een vreemd geluid hoort tijdens het in bedrijf zijn. De zekeringen er steeds eruit gaan. Zich lekkages voordoen. De stekker en de kabel zĂŠĂŠr warm worden. De uitblaaslucht continu een sterke reuk uitblaast.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 18 -


Duo Split Wandmodel

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GREE AIRCONDITIONERS DUO SPLIT - LINGE WIND MODEL: GWHN18(09x2)BANK3A1A GWHN24(12x2)BANK3A1A GWHN21(09+12)BANK3A1A

(R 410 A) (R 410 A) (R 410 A)

Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door

RoHS Conform

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 19 -


Ruimte tot plafond

15 cm of meer

Installatie diagram

Ruimte tot de muur

15 cm of meer

Ruimte tot de muur

Ruimte tot de bovenkant

30 cm of meer

Belangrijk De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Bij twijfel neem contact op met de leverancier Let op bij transport dat dit goed wordt uitgevoerd en sluit de airco goed op de aarde aan.

230 cm of meer

Ruimte tot de vloer

Luchtinlaat

Lucht uitblaas

30 cm of meer

15 cm of meer

15 cm of meer

Ruimte tot de muur 50 cm of meer

30 cm of meer

Luchtuitlaat

200 cm of meer

Ruimte tot de muur

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 20 -


Installatie locatie Binnendeel 1. De lucht inlaat en de lucht uitblaas mogen niet gehinderd worden zodat alle gedeelte van de ruimte kunnen worden bereikt. 2. Installeer het binnendeel op een plaats waar je makelijk naar het buitendeel toe kunt. 3. Installeer het binnendeel op een plaats waar je makelijk met het condenswater weg kunt. 4. Vermijd een locatie waar het toestel boven een warmtebron hangt, een hoge releative vochtigheid heerst of explosie gevaar aanwezig is. 5. Zorg voor een goede achtergrond waar het toestel veilig aan kan worden gemonteerd. 6. Wees er zeker van dat het toestel wordt aangesloten volgens het installatie diagram. 7. Zorg voor voldoende ruimte aan alle zijden van het toestel, en let op de minimale installatiehoogte die 2,30 meter is. 8. Installeer het toestel op een plaats waar meer dan 1 meter ruimte is tenopzichte van radio en televisie of andere electrische apparaten. 9. Kies een plaats waar je makkelijk aan de filters kun en waar men makkelijk onderhoud kan doen. 10. Gebruik het toestel niet in ruimtes zoals zwembaden, douche of in ruimtes die een hoge relatieve vochtigheid hebben. 11. De stekker moet goed bereikbaar zijn nadat het toestel is geplaatst.

Buitendeel 1. 2. 3. 4.

Kies een plaats waar het buitendeel kan staan zodat er geen geluid hinder voor de buren is. Kies een plaats waar het toestel vrij kan uitblazen. De lucht inlaat en de lucht uitblaas mogen niet gehinderd worden. Controleer bij de montage of de gekozen plaats het gewicht kan dragen en tevens ook bestand is tegen vibraties. 5. Het buitendeel mag niet in een explosieve of corrosie gevaarlijk omgeving worden geplaatst. 6. Installeer het buitendeel volgens het installatie diagram.

Opmerking: Installatie op de volgende plaatsen kan voor storingen zorgen. Alleen als het onvermijdelijk is neem dan contact op met de leverancier. • Plaatsen waar olie wordt gebruikt (machine olie) • Op plaatsen met veel zout in de lucht zoals aan de zee. • Op plaatsen waar vluchtige gassen worden gebruikt • Op plaatsen waar hoge frquenties heersen. • Andere plaatsen met speciale omstandigheden.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 21 -


Installeren binnendeel Monteer montageplaat 1. Monteer de montageplaat waterpas, om een goede afvoer voor het water te krijgen. Gebruik hiervoor bij voorkeur de linkerzijde omdat de afvoer links zit. 2. Monteer de plaat met bijgeleverde schroeven. 3. Controleer of het paneel goed gemonteerd zit om het binnendeel langdurig te kunnen dragen, Maak de doorvoer 1. Maak een gat door de muur aan de achterzijde van het toestel minimaal Ø 55 cm. Dit gat moet licht aflopen naar buiten. 2. Bind kabels slang en leiding met PVC tape bij elkaar zodat bij het plaatsen van het toestel dit niet beschadigd als het door de muur wordt geduwd. Tip: Monteer de bekabeling eerst voordat men de leiding door de muur duwt. (zie elektrische bekabeling) Let op dat er geen koppelingen in de muur worden geplaatst.

Fig. 1

Fig. 2

Installeer de afvoer 1. Voor een goede afvoer is het belangrijk dat deze voldoend afloopt. 2. Zorg dat de afvoerbuis niet knikt of buigt.

Monteer de koelleidingen Monteer de koelleidingen zoals beschreven op pagina 26.

Opmerking:

• • •

1. 2. 3. 4. 5.

Monteer eerst de koelleidingen aan het binnendeel en daarna aan het buiten deel Let op dat de koelleidingen bij het buigen niet knikken. Let op bij het aandraaien van de koppelingen dat dit met de juiste kracht gebeurd, anders kunnen er lekkages optreden. Elektrische bedrading Open het paneel aan de voorzijde Verwijder de trekontlasting Leidt de kabel vanaf de achterzijde naar voren+ Sluit de draden aan zoals fig. 4 laat zien Voor de warmtepomp sluit dan de extra kabel aan zoals fig. 4 laat zien

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 22 -


Installeren binnendeel 6. Maak de bekabeling vast met trekontlastingen. 7. Plaats het paneel weer terug

Opmerking:

• • • • •

Alle elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en volgens deze handleiding Er moet een aparte groep worden geplaatst met de juiste spanning die op de typeplaat wordt aangegeven Plaats altijd een werkschakelaar op het buitendeel Als de voedingskabel is beschadigd dan moet deze op de juiste wijze door gekwalificeerd personeel worden vervangen om gevaren te voorkomen. Let hierbij op dat de juiste diameter wordt gebruikt De bedrading moet worden aangesloten volgens de geldende regels en normen. Installeer het binnendeel

1. Als men met de koelleiding en de kabels naar links of rechts eruit gaat verwijder dan de benodigde openingen. Zie fig. 5. • Gebruik alleen het gat voor de kabel. • Afhankelijk van welke koelleidingen gebruik dan uitsparing 1 of 2. 2. Pak de kabel koelleiding e.d. in met pvc tape en voer ze door de uitsparing. 3. Hang het toestel op aan de bovenste twee nokken en controleer of het vast hangt en goed aansluit tegen de muur. 4. De hoogte moet meer dan 2.30 meter zijn.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 23 -


Installeren buitendeel Installeer de Koelleiding 1. Monteer de koelleiding op de juiste manier op daarbij behorende kraan. 2. Gebruik daarbij je verstand en draai de koppeling niet stuk.

Opmerking: Te vast aandraaien kan scheuren en lekkage veroorzaken

Elektrische bedrading 1. Verwijder het zijpaneel 2. Monteer een werkschakelaar 3. Verwijder de trekontlasting en monteer de draden op daarvoor bestemde plaats. Let op dat dezelfde nummers worden aangehouden als op het binnendeel. 4. Monteer de trekontlasting. 5. Controleer of de bedrading goed is aangesloten. 6. Monteer het zijpaneel weer. Aansluittabel N (1) Blauw (2) Zwart (3) Bruin Geel-Groen

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 24 -


Opmerking: Verkeerde bedrading kan storing tot gevolg hebben. Trek niet aan een draad als deze is vast gemaakt met de trekontlasting. Laat de draden binnen in het buitendeel niet te los hangen.

BEDRADING: Voeding op het binnendeel (3x 2,5 mm²) Bedrading tussen binnen - & buitendeel 4x 1,5 mm² Tevens signaalkabel niet vergeten 2x 1,5 mm²

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 25 -


Installeren buitendeel Afpersen Vacumeren en Lektest 1. Verwijder de moeren van de kranen. 2. Plaats de koelleiding recht boven de kranen en draai de moeren met de hand vast. (zie Fig.9) 3. Draai de moeren vast met een passende sleutel en volgens de voorschriften. 4. Verwijder de eindkappen van de kranen. 5. Plaats een manometerset en sluit de stikstofcilinder aan. 6. Zet de installatie op stikstofdruk. (Max. 1,3 x MTW) 7. Sop alle koppelingen en lassen af met zeepsop of ander testmiddel. 8. Controleer of alles 100% dicht is, verhelp eventuele lekkage. 9. Laat de druk af en vacumeer, tot de benodigde druk. (zie Fig.10) 10. Verwijder de vacu端mmeter en pomp. 11. Draai de inbusschroeven los en controleer opnieuw met een lektester of alles dicht is. 12. Plaats de eindkappen terug 13. Laat het toestel proefdraaien en controleer de druk.

Afvoer buitendeel alleen bij warmtepomp Als het toestel verwarmt of in ontdooistand staat dan vormt het buitendeel water. Dit water wordt dan afgevoerd via de bijgeleverde afvoerplug. Zorg dan ook voor dat het water voldoende weg kan lopen i.v.m. ijsvorming in de winter. Installatie: Monteer de bijgeleverde plug aan de onderzijde van het toestel. Sluit eventueel een passende leiding aan voor een goede afvoer.

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 26 -


Uittesten en controleren na installatie Uittestten 1. Controleer voordat er wordt uitgetest • • • •

Schakel de voeding niet in voordat de gehele installatie klaar is Elektrisch moet gecontroleerd zijn en goed zijn aangesloten De kranen van het buitendeel moeten open zijn. Alle plastic en ander onderdelen die niet op het toestel horen moeten verwijderd zijn. Controleer of de schakelaar in de “RUN” positie staat.

Schakelaar

2. Test methode • • •

Schakel de voeding in en druk op de “ON / OFF schakelaar van de afstandbediening. Druk op de “MODE”toets en controleer de diverse functies. COOL, HEAT, FAN. Uittesten

Als er geen afstandbediening aanwezig is zet dan de testschakelaar op “AUTO” Als het toestel is uitgetest zet dan de schakelaar op “STOP”. Controle na installatie Controleren Is het goed gemonteerd ? Is er een lektest gedaan ? Is alles goed geïsoleerd ? Doet de afvoer het goed ? Klopt het voltage met wat er op de unit staat ? Is er een goede aarde aanwezig ? Is de voedingskabel goed aangesloten ? Kan het binnen – en buitendeel vrij uitblazen ? Komt de lengte van de koelleidingen overeen met de maximale lengte ?

Oorzaak De unit maak herrie of vreemd geluid. Mogelijk te weinig freon. Mogelijk condens druppels of lekkage. Mogelijk condens druppels of lekkage. Het kan elektrische storingen veroorzaken of stuk gaan. Mogelijke lekspanning. Het kan elektrische storingen veroorzaken of stuk gaan. Dit kan leiden tot verminderde capaciteit. Verminderde koelcapaciteit, bijvullen.

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2011\(A13, A14, A15) Instructie Manual Duo Split 2011.doc

- 27 -


5

Electrical Diagram


9 Failure and analysis Note: When replacing the controller, make sure insert the wire jumper into the new controller, otherwise the unit display C5

The breaker trips at once when it

Measure insulation resistance to ground to see if there is any leakage.

is set to "ON". Trip of breaker or blow of fuse

The circuit or the part of the air conditioner has malfunction. They heat and break the insulation The breaker trips in few minutes when it is set to "ON"

and lead to short circuit or creepage. Measure the insulation resistance or eliminate the malfunction one by one. If the breaker itself has

Air conditioner can not start up

malfunction, then replace the breaker.

No power

Check power supply circuit.

Power plug is not well plugged in and poor connection

Check if the plug is properly plugged in and make the loose contact firm.

The air conditioner does not react after it is powered ( after

Fuse of controller burnt out

Change controller fuse

the plug is inserted, the buzzer does The transformer connection is loose or has bad

not sound and the

contact or the transformer has malfunction

Fasten the wiring; measure the output voltage of the transformer, if it is incorrect, change the transformer

remote startup has no response)

The remote controller

Controller is broken

Check remote controller

Remote controller is short of power

Change batteries

Remote controller malfunction

First, press the manual switch button AUTO,

does not receive signals (after it is

if there is no response,check based on the

powered, the buzzer

above methods. If it runs normally after

will sound, unless it has

Receiver loose or poor connection

pressing the button,check again whether the installation position and the connection wire

malfunction)

of the reception head is correct. If it is correct,then replace the receiver or the re-

Receiver is broken mote controller.

heck the voltage. If it is lower than 10£¥ of the rated voltage, check the

Power voltage is too low

cause, improve the power supply condition and add the stabilized voltage power supply.

Controller malfunction (IC2003 broken, creepage of

parallel capacitor of relay loop, Change controller

relay is broken etc.) In cool, heat mode,the outdoor unit and compressor will not run.

Wire loose or wrong connection

Correctly wire according to the drawing

Improper setting of temperature

Adjust setting temp.

39


Improper set of temperature

Adjust set temperature

If cooling (heating) load is

Check the forecasted load of cooling (heating)

proper The refrigerant has leakage or is insufficient

heck and fill the leakage, then vacuumize it and supplement the refrigerant as required

Leakage between the high presMalfunction of refrigerant flow

sure and the low pressure in-

Malfunction of four-way valve

Local block of capillary Poor COOL(HEAT) operation

Replace the compressor

side the compressor

Blockage of cooling system

Heat insulation for the connection pipes of the indoor unit and the outdoor unit is bad.

Replace the four-way valve

Replace the capillary Judge whether the system is blocked by observing the condensation of evaporator and the pressure value of the high pressure manometer and take measures to deal with the system.

Make sure that heat insulation for the thick and thin pipes is good. Heat insulation must also be provided for the joint andthe exposed part of the copper pipe .

Block of outdoor heat exchanger

Clean the dust accumulated on the surface of the heat exchanger.

Air filter were blocked

Clean the filter

To set the fan speed to high or Fan speed was set too slow

Air circulation is insufficient Fan rotation speed becomes low

The installation position of the outdoor unit is not appropriate.

The outdoor temperature is too high.

The air tightness is not enough. People come in and out too frequently. There are heating devices indoors.

middle speed Capacitor damage

Replace the capacitor

Motor damage

Replace the motor

Good ventilation must be provided for the installation position of the outdoor unit.

Properly install the rainproof plate or the sunproof plate. If the maximum cool air still can not meet the requirement, it is suggested to replace the air conditioner.

Keep certain air tightness indoors, try not to use electricalappliance with large quantity of heat

�


The indoor fan motor is burned or breaks or has the heat protector malfunction.

Replace the fan motor or the defective part.

The built-in heat protector of the motor breaks frequently because the motor The fan does not run when it is set to supply air.

Replace the fan motor

is abnormal. Make the correction connection based on the

Wrong connection

circuit drawing. The fan capacitor has open circuit or is damaged.

Replace the fan capacitor of the same type and same specification.

The outdoor fan motor is damaged.

Replace the fan motor

Wrong connection

Make the correct connection based on the

In the cooling and heating mode, the compressor runs,

circuit drawing

but the outdoor fan does not run.

The compressor is too hot and leads to

The outdoor fan capacitor is damaged.

Replace the fan capacitor

Malfunction of compressor

Replace the compressor

Breakage of running capacitor of compressor

Replace the capacitor

The voltage is too low or too high.

Manostat is recommended.

Wrong wire connection

Connect the circuit diagram correctly

the action of the protector.

The protector itself has malfunction.

The refrigerant is not enough or is too much. The compres-

The capillary is blocked and the tem-

sor is too hot

perature rises.

and leads to the

The compressor does not run

action of the

smoothly or is stuck. The air dis-

protector.

charge valve is damaged The protector itself has malfunction.

Use the multimeter to check whether the contact of the compressor is on when it is not overheated. If it is not on, then replace the protector

Adjust the volume of the refrigerant Replace the capillary

Replace the compressor

Replace the protector

The torque of the swing motor is not enough The swing fan does not run.

First, check whether the connection is Wrong connection

wrong. If no, replace the parts

The controller is damaged(IC2003 is damaged, the swing relay can not close, etc)




Drainage pipe blocked or broken

Change drainage pipe

Water leakage Wrap of refrigerant pipe joint is not close enough.

Re-wrap and make it tight.

Fan of indoor unit contacts other parts.

Adjust fan location.

Foreign object in indoor unit

Take out the foreign object. Adjust support washer of compressor, and

Compressor shakes too much.

tighten loosen screws.

Touch of pipeline of outdoor unit

Separate the touching pipeline.

Touch of inner plates

1. Tighten connect screw.

Abnormal sound and shake

2. Stick absorbing clay between plates. Louver of outdoor unit touched outer case.

Adjust location of louver.

Abnormal sound inside compressor

Change compressor

Abnormal solenoid sound from 4-way

Circuit-short inside solenoid of the valve

valve when heating

and change the solenoid valve.




PG motor locked protection H6: Probable reasons: 1. Air vents were blocked which may cause the fan speed is too slow; 2. Fan blade locked; 3. Motor locked; 4. Fan motor capacitor damaged; 5. Motor damaged (ordors, winding, open circuit or shortcircuit are not normal, when testing the winding, pls distinguish whether the motor body cause temperature is too high so that bring on the thermal protector starts up) 6. IC board damaged (during normally running, there are voltage at both capacity input and output) 7. Mainboard damaged. 8. Motor thermal protection.

Disposal methods: 1. Remove the obstruction; 2. Reassembling; 3. Replace motor; 4. Replace capacitor; 5. Replace motor; 6. Replace circuit board; 7. Replace mainboard;

8.Under the normal circumstances, the motor will not act, but in other circumstances, such as evaporator is very dirty, to much dust attached on the fan blade that will cause the motor overload running, so that during the operation, frequent thermal protection will happen, so it is need to be cleaned or replaced.




5

Electrical Diagram


9 Failure and analysis Note: When replacing the controller, make sure insert the wire jumper into the new controller, otherwise the unit display C5

The breaker trips at once when it

Measure insulation resistance to ground to see if there is any leakage.

is set to "ON". Trip of breaker or blow of fuse

The circuit or the part of the air conditioner has malfunction. They heat and break the insulation The breaker trips in few minutes when it is set to "ON"

and lead to short circuit or creepage. Measure the insulation resistance or eliminate the malfunction one by one. If the breaker itself has

Air conditioner can not start up

malfunction, then replace the breaker.

No power

Check power supply circuit.

Power plug is not well plugged in and poor connection

Check if the plug is properly plugged in and make the loose contact firm.

The air conditioner does not react after it is powered ( after

Fuse of controller burnt out

Change controller fuse

the plug is inserted, the buzzer does The transformer connection is loose or has bad

not sound and the

contact or the transformer has malfunction

Fasten the wiring; measure the output voltage of the transformer, if it is incorrect, change the transformer

remote startup has no response)

The remote controller

Controller is broken

Check remote controller

Remote controller is short of power

Change batteries

Remote controller malfunction

First, press the manual switch button AUTO,

does not receive signals (after it is

if there is no response,check based on the

powered, the buzzer

above methods. If it runs normally after

will sound, unless it has

Receiver loose or poor connection

pressing the button,check again whether the installation position and the connection wire

malfunction)

of the reception head is correct. If it is correct,then replace the receiver or the re-

Receiver is broken mote controller.

heck the voltage. If it is lower than 10£¥ of the rated voltage, check the

Power voltage is too low

cause, improve the power supply condition and add the stabilized voltage power supply.

Controller malfunction (IC2003 broken, creepage of

parallel capacitor of relay loop, Change controller

relay is broken etc.) In cool, heat mode,the outdoor unit and compressor will not run.

Wire loose or wrong connection

Correctly wire according to the drawing

Improper setting of temperature

Adjust setting temp.

39


Improper set of temperature

Adjust set temperature

If cooling (heating) load is

Check the forecasted load of cooling (heating)

proper The refrigerant has leakage or is insufficient

heck and fill the leakage, then vacuumize it and supplement the refrigerant as required

Leakage between the high presMalfunction of refrigerant flow

sure and the low pressure in-

Malfunction of four-way valve

Local block of capillary Poor COOL(HEAT) operation

Replace the compressor

side the compressor

Blockage of cooling system

Heat insulation for the connection pipes of the indoor unit and the outdoor unit is bad.

Replace the four-way valve

Replace the capillary Judge whether the system is blocked by observing the condensation of evaporator and the pressure value of the high pressure manometer and take measures to deal with the system.

Make sure that heat insulation for the thick and thin pipes is good. Heat insulation must also be provided for the joint andthe exposed part of the copper pipe .

Block of outdoor heat exchanger

Clean the dust accumulated on the surface of the heat exchanger.

Air filter were blocked

Clean the filter

To set the fan speed to high or Fan speed was set too slow

Air circulation is insufficient Fan rotation speed becomes low

The installation position of the outdoor unit is not appropriate.

The outdoor temperature is too high.

The air tightness is not enough. People come in and out too frequently. There are heating devices indoors.

middle speed Capacitor damage

Replace the capacitor

Motor damage

Replace the motor

Good ventilation must be provided for the installation position of the outdoor unit.

Properly install the rainproof plate or the sunproof plate. If the maximum cool air still can not meet the requirement, it is suggested to replace the air conditioner.

Keep certain air tightness indoors, try not to use electricalappliance with large quantity of heat

�


The indoor fan motor is burned or breaks or has the heat protector malfunction.

Replace the fan motor or the defective part.

The built-in heat protector of the motor breaks frequently because the motor The fan does not run when it is set to supply air.

Replace the fan motor

is abnormal. Make the correction connection based on the

Wrong connection

circuit drawing. The fan capacitor has open circuit or is damaged.

Replace the fan capacitor of the same type and same specification.

The outdoor fan motor is damaged.

Replace the fan motor

Wrong connection

Make the correct connection based on the

In the cooling and heating mode, the compressor runs,

circuit drawing

but the outdoor fan does not run.

The compressor is too hot and leads to

The outdoor fan capacitor is damaged.

Replace the fan capacitor

Malfunction of compressor

Replace the compressor

Breakage of running capacitor of compressor

Replace the capacitor

The voltage is too low or too high.

Manostat is recommended.

Wrong wire connection

Connect the circuit diagram correctly

the action of the protector.

The protector itself has malfunction.

The refrigerant is not enough or is too much. The compres-

The capillary is blocked and the tem-

sor is too hot

perature rises.

and leads to the

The compressor does not run

action of the

smoothly or is stuck. The air dis-

protector.

charge valve is damaged The protector itself has malfunction.

Use the multimeter to check whether the contact of the compressor is on when it is not overheated. If it is not on, then replace the protector

Adjust the volume of the refrigerant Replace the capillary

Replace the compressor

Replace the protector

The torque of the swing motor is not enough The swing fan does not run.

First, check whether the connection is Wrong connection

wrong. If no, replace the parts

The controller is damaged(IC2003 is damaged, the swing relay can not close, etc)




Drainage pipe blocked or broken

Change drainage pipe

Water leakage Wrap of refrigerant pipe joint is not close enough.

Re-wrap and make it tight.

Fan of indoor unit contacts other parts.

Adjust fan location.

Foreign object in indoor unit

Take out the foreign object. Adjust support washer of compressor, and

Compressor shakes too much.

tighten loosen screws.

Touch of pipeline of outdoor unit

Separate the touching pipeline.

Touch of inner plates

1. Tighten connect screw.

Abnormal sound and shake

2. Stick absorbing clay between plates. Louver of outdoor unit touched outer case.

Adjust location of louver.

Abnormal sound inside compressor

Change compressor

Abnormal solenoid sound from 4-way

Circuit-short inside solenoid of the valve

valve when heating

and change the solenoid valve.




PG motor locked protection H6: Probable reasons: 1. Air vents were blocked which may cause the fan speed is too slow; 2. Fan blade locked; 3. Motor locked; 4. Fan motor capacitor damaged; 5. Motor damaged (ordors, winding, open circuit or shortcircuit are not normal, when testing the winding, pls distinguish whether the motor body cause temperature is too high so that bring on the thermal protector starts up) 6. IC board damaged (during normally running, there are voltage at both capacity input and output) 7. Mainboard damaged. 8. Motor thermal protection.

Disposal methods: 1. Remove the obstruction; 2. Reassembling; 3. Replace motor; 4. Replace capacitor; 5. Replace motor; 6. Replace circuit board; 7. Replace mainboard;

8.Under the normal circumstances, the motor will not act, but in other circumstances, such as evaporator is very dirty, to much dust attached on the fan blade that will cause the motor overload running, so that during the operation, frequent thermal protection will happen, so it is need to be cleaned or replaced.




5

Electrical Diagram


9 Failure and analysis Note: When replacing the controller, make sure insert the wire jumper into the new controller, otherwise the unit display C5

The breaker trips at once when it

Measure insulation resistance to ground to see if there is any leakage.

is set to "ON". Trip of breaker or blow of fuse

The circuit or the part of the air conditioner has malfunction. They heat and break the insulation The breaker trips in few minutes when it is set to "ON"

and lead to short circuit or creepage. Measure the insulation resistance or eliminate the malfunction one by one. If the breaker itself has

Air conditioner can not start up

malfunction, then replace the breaker.

No power

Check power supply circuit.

Power plug is not well plugged in and poor connection

Check if the plug is properly plugged in and make the loose contact firm.

The air conditioner does not react after it is powered ( after

Fuse of controller burnt out

Change controller fuse

the plug is inserted, the buzzer does The transformer connection is loose or has bad

not sound and the

contact or the transformer has malfunction

Fasten the wiring; measure the output voltage of the transformer, if it is incorrect, change the transformer

remote startup has no response)

The remote controller

Controller is broken

Check remote controller

Remote controller is short of power

Change batteries

Remote controller malfunction

First, press the manual switch button AUTO,

does not receive signals (after it is

if there is no response,check based on the

powered, the buzzer

above methods. If it runs normally after

will sound, unless it has

Receiver loose or poor connection

pressing the button,check again whether the installation position and the connection wire

malfunction)

of the reception head is correct. If it is correct,then replace the receiver or the re-

Receiver is broken mote controller.

heck the voltage. If it is lower than 10£¥ of the rated voltage, check the

Power voltage is too low

cause, improve the power supply condition and add the stabilized voltage power supply.

Controller malfunction (IC2003 broken, creepage of

parallel capacitor of relay loop, Change controller

relay is broken etc.) In cool, heat mode,the outdoor unit and compressor will not run.

Wire loose or wrong connection

Correctly wire according to the drawing

Improper setting of temperature

Adjust setting temp.

39


Improper set of temperature

Adjust set temperature

If cooling (heating) load is

Check the forecasted load of cooling (heating)

proper The refrigerant has leakage or is insufficient

heck and fill the leakage, then vacuumize it and supplement the refrigerant as required

Leakage between the high presMalfunction of refrigerant flow

sure and the low pressure in-

Malfunction of four-way valve

Local block of capillary Poor COOL(HEAT) operation

Replace the compressor

side the compressor

Blockage of cooling system

Heat insulation for the connection pipes of the indoor unit and the outdoor unit is bad.

Replace the four-way valve

Replace the capillary Judge whether the system is blocked by observing the condensation of evaporator and the pressure value of the high pressure manometer and take measures to deal with the system.

Make sure that heat insulation for the thick and thin pipes is good. Heat insulation must also be provided for the joint andthe exposed part of the copper pipe .

Block of outdoor heat exchanger

Clean the dust accumulated on the surface of the heat exchanger.

Air filter were blocked

Clean the filter

To set the fan speed to high or Fan speed was set too slow

Air circulation is insufficient Fan rotation speed becomes low

The installation position of the outdoor unit is not appropriate.

The outdoor temperature is too high.

The air tightness is not enough. People come in and out too frequently. There are heating devices indoors.

middle speed Capacitor damage

Replace the capacitor

Motor damage

Replace the motor

Good ventilation must be provided for the installation position of the outdoor unit.

Properly install the rainproof plate or the sunproof plate. If the maximum cool air still can not meet the requirement, it is suggested to replace the air conditioner.

Keep certain air tightness indoors, try not to use electricalappliance with large quantity of heat

�


The indoor fan motor is burned or breaks or has the heat protector malfunction.

Replace the fan motor or the defective part.

The built-in heat protector of the motor breaks frequently because the motor The fan does not run when it is set to supply air.

Replace the fan motor

is abnormal. Make the correction connection based on the

Wrong connection

circuit drawing. The fan capacitor has open circuit or is damaged.

Replace the fan capacitor of the same type and same specification.

The outdoor fan motor is damaged.

Replace the fan motor

Wrong connection

Make the correct connection based on the

In the cooling and heating mode, the compressor runs,

circuit drawing

but the outdoor fan does not run.

The compressor is too hot and leads to

The outdoor fan capacitor is damaged.

Replace the fan capacitor

Malfunction of compressor

Replace the compressor

Breakage of running capacitor of compressor

Replace the capacitor

The voltage is too low or too high.

Manostat is recommended.

Wrong wire connection

Connect the circuit diagram correctly

the action of the protector.

The protector itself has malfunction.

The refrigerant is not enough or is too much. The compres-

The capillary is blocked and the tem-

sor is too hot

perature rises.

and leads to the

The compressor does not run

action of the

smoothly or is stuck. The air dis-

protector.

charge valve is damaged The protector itself has malfunction.

Use the multimeter to check whether the contact of the compressor is on when it is not overheated. If it is not on, then replace the protector

Adjust the volume of the refrigerant Replace the capillary

Replace the compressor

Replace the protector

The torque of the swing motor is not enough The swing fan does not run.

First, check whether the connection is Wrong connection

wrong. If no, replace the parts

The controller is damaged(IC2003 is damaged, the swing relay can not close, etc)




Drainage pipe blocked or broken

Change drainage pipe

Water leakage Wrap of refrigerant pipe joint is not close enough.

Re-wrap and make it tight.

Fan of indoor unit contacts other parts.

Adjust fan location.

Foreign object in indoor unit

Take out the foreign object. Adjust support washer of compressor, and

Compressor shakes too much.

tighten loosen screws.

Touch of pipeline of outdoor unit

Separate the touching pipeline.

Touch of inner plates

1. Tighten connect screw.

Abnormal sound and shake

2. Stick absorbing clay between plates. Louver of outdoor unit touched outer case.

Adjust location of louver.

Abnormal sound inside compressor

Change compressor

Abnormal solenoid sound from 4-way

Circuit-short inside solenoid of the valve

valve when heating

and change the solenoid valve.




PG motor locked protection H6: Probable reasons: 1. Air vents were blocked which may cause the fan speed is too slow; 2. Fan blade locked; 3. Motor locked; 4. Fan motor capacitor damaged; 5. Motor damaged (ordors, winding, open circuit or shortcircuit are not normal, when testing the winding, pls distinguish whether the motor body cause temperature is too high so that bring on the thermal protector starts up) 6. IC board damaged (during normally running, there are voltage at both capacity input and output) 7. Mainboard damaged. 8. Motor thermal protection.

Disposal methods: 1. Remove the obstruction; 2. Reassembling; 3. Replace motor; 4. Replace capacitor; 5. Replace motor; 6. Replace circuit board; 7. Replace mainboard;

8.Under the normal circumstances, the motor will not act, but in other circumstances, such as evaporator is very dirty, to much dust attached on the fan blade that will cause the motor overload running, so that during the operation, frequent thermal protection will happen, so it is need to be cleaned or replaced.




Gree Air Conditioning - Voeding & besturing 2011 Voeding Model Spanning binnendeel buitendeel

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7 A8 A9 A10

WANDMODEL 'ON - OFF' SINGLE INCL. WARMTEPOMP GWHN 09 EANK3A1A 230 V GWHN 12 BBNK3A1A 230 V GWHN 18 DCNK3A1A 230 V GWHN 24 DCNK3A1A 230 V

X X X X

X X

WANDMODEL 'DUO SPLIT ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP A13 GWHN 18 (09X2) BANK3A1A 230 V A14 GWHN 24 (12X2) BANK3A1A 230 V A15 GWHN 21 (09+12) BANK3A1A 230 V

A16 A17 A18 A19 A20

CASSETTE MODEL 'ON -OFF' INCL. WARMTEPOMP GKHN 12A2 NK3AA 230 V GKHN 18A2 NK3AA 230 V GKHN 24A4 NK3AA 380 V GKHN 36A5 NM3AA 380 V GKHN 42A5 NM3AA 380 V

CASSETTE MODEL 'INVERTER' INCL. WARMTEPOMP GKH 12 K3C 230 V ** GKH 18 K3A 230 V ** GKH 24 K3A 230 V ** GKH 36 K3A 380 V ** GKH 42 K3A 380 V ** **De voeding van het binnendeel HOEKMODEL 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP A25 KFR 35 JW / N 30 E 230 V X

B16 A21 A22 A23 A24

A26 A27 A28 A29 A30 B30

A31 A32 A33 A34

A35

3x 3x 3x 3x

WANDMODEL 'INVERTER' SINGLE - DUO - TRIPPLE INCL. WARMTEPOMP GWH09MA-K3DNA4A / GWH09KF-K3DNA5A 230 V X GWH12MA-K3DNA4A / GWH12KF-K3DNA5A 230 V X GWHD 18 BCNK3A1A 230 V X GWHD 24 ACNK3A1A 230 V X GWHD 24 NK3A 230 V X GWHD (24)NK3CO 230 V X

WANDMODEL 'ULTRA THIN' INCL. WARMTEPOMP A11 KFR 25 GW / NaA 512 230 V A12 KFR 35 GW / NaA 512 230 V

VLOER - / PLAFONDMODEL 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP GTHN 12A4 NK3AA 230 V ** GTHN 18A4 NK3AA 230 V ** GTHN 24A1 NK3AA 380 V ** GTHN 36A2 NM3AA 380 V ** GTHN 42A2 NM3AA 380 V ** GTHN 42A2 NM3AA Inverter 380 V ** **De voeding van het binnendeel SATELIET DUCT 'ON - OFF' INCL. WARMTEPOMP FGR 3.5 / Na-K 230 V ** FGR 5 / Na-K 230 V ** FGR 7 H / (XSD) Na-K 220 V ** FGR 12 H / (XSD) Na-M 380 V ** **De voeding van het binnendeel MOBIEL EXCL./INCL. VERWARMING GPCN 12A2 NK3CA 230 V

LUCHTONTVOCHTIGER A36 CFO.8E

kabel

2,5 2,5 2,5 2,5

Deel A

Kabel naar buitendeel Deel Deel Stuur B C kabel

mm² mm² mm² mm²

Signaal kabel

5x 5x 5x 5x

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 3x 4 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 4x 1,5 mm²

4x 4x 4x 4x

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

3x 2,5 mm² 3x 2,5 mm²

4x 1,5 mm² 2x 1,5 mm² 4x 1,5 mm² 2x 1,5 mm²

X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² X 3x 2,5 mm² *6x 1,5 mm²*6x 1,5 mm² *De aders verdelen over 2 kabels is ook toegestaan. X X X X X

3x 3x 5x 5x 5x

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

mm² mm² mm² mm² mm²

4x 4x 4x 4x 4x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm² mm²

X 3x 2,5 mm² X 3x 2,5 mm² X 3x 2,5 mm² X 5x 2,5 mm² X 5x 2,5 mm² wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit. 3x 2,5 mm²

2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * *Afgeschermd

4x 1,5 mm²

X 3x 2,5 mm² 2x 1 mm² * X 3x 2,5 mm² 2x 1 mm² * X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² X 5x 2,5 mm² 4x 1,5 mm² wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit. *Afgeschermd X 3x 2,5 mm² 5x X 3x 2,5 mm² 5x X 3x 2,5 mm² 5x X 5x 2,5 mm² 5x wordt met een 3x 1,5mm kabel aangesloten op de buitenunit.

1,5 1,5 1,5 1,5

mm² mm² mm² mm²

2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * 2x 1 mm² * *Afgeschermd

230 V

G:\002 Leverancier\030 Producten\004 Technische beschrijvingen\Gree\Voeding & besturing Gree 2011

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen , hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Beknopte storinglijst alle GREE airco toestellen met display. Alleen voor bevoegd en geschoold personeel. Code E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 HI H1 H3 H4 H5 PL PH FP Cd P1 P2 P3 P4 EH

Gevolg Compressor hogedruk beveiliging Invries beveiliging Compressor lagedruk beveiliging Hogedruk temperatuur beveiliging Overstroom beveiliging Communicatie storing Mode conflict een koelen ander verwarmen Temperatuur te hoog (verwarmen) Temperatuur te laag Temp sensor ruimte binnendeel Ruimtesensor binnenunit storing Buissensor binnenunit storing temp. sensor buitenlucht buitenunit storing Buissensor buitenunit storing Ontdooisensor (zuiggas) buitenunit storing Buitenuit is aan het ontdooien Ontdooien sensorfout overbelasting Overbelasting beveiliging IPM Module Beveiliging te lage spanning Beveiliging te hoge spanning Inverterfout binnendeel NVT Koelen of verwarmen normaal Koelen of verwarmen maximaal Koelen of verwarmen tussentijds Koelen of verwarmen minimaal NVT

Reden Ventilator stuk, dichtgevroren Tijdens verwarmen/koelen te koud Te weinig freon inhoud, temperatuur Hoge omgevingstemperatuur, winterregeling,ventilator Compressor, ventilator vast/stuk, spanning, Bedrading niet goed Bij duo of tripple twee verschillende keuze gemaakt Ventilator stuk, dichtgevroren Ventilator stuk, dichtgevroren Te weinig ventilatie over de verdamper

Gaat automatisch Gaat automatisch Controleer compressor, stroom, spanning Controleer IPM module Voeding niet in orde Voeding niet in orde Controleer, printplaat mbv speciaal test gereerdschap

Aktie Ventilator controleren, ontdooien Niets, gebeurt automatisch Controleer freon inhoud, temperatuur Stapsgewijs controleren Stapsgewijs controleren Controleer bedrading allemaal dezelfde functie instellen Controleer ventilator Controleer ventilator Controleer op vervuiling, ventilator Vervang Ruimtesensor Vervang Buissensor Vervang sensor Vervang sensor Vervang sensor Niets, gebeurt automatisch Niets, gebeurt automatisch Vervang sensor Vervang compressor, ventilator Vervang IPM module Controleer Voeding Controleer Voeding Vervang evt. printplaat

Normaal Normaal Normaal

G:\300 Service & Magazijn\005 Service Bibliotheek\GREE\Service Bibliotheek Bewerken(WORD&EXCEL)\Storing Code\Storing-melding codes

_A13, A14, A15_ Instructie Manual Duo Split 2012 (2,15 MB)  

GEBRUIKSAANWIJZING Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door MODEL: RoHS Conform G:\002 Leverancier\030...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you