Page 1

Split Airconditioning Free Match Installatie Cassette model

GREE AIRCONDITIONERS SINGLE MODEL: 630 GEH (12) BA - K3DNA2A/I (650 x 650) 640 GEH (18) BA - K3DNA2A/I (650 x 650) 650 GEH (24) BA - K3DNA1A/I

INVERTER MODEL: Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(R 410 A) (R 410 A) (R 410 A)


Inhoud Algemeen

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Instructies voor in gebruik name Hoe werkt de airconditioning Instructies voor installatie Werking van de afstandsbediening Werking van de afstandbediening (bedraad) Reiniging en onderhoud van filters Storingen Installatie cassette

Dit symbool staat voor handelingen die verboden zijn.

3 5 6 8 12 23 25 27

Dit symbool staat voor handelingen die moeten worden uitgevoerd

Bedankt dat u gekozen heeft voor een GREE airconditioner, lees deze handleiding eerst door voor het toestel wordt gebruikt en bewaar deze handleiding goed . De afbeeldingen die gebruikt worden in deze handleiding kunnen afwijken van de geleverde uitvoering, sommige modellen hebben een display andere niet, echter de positie en de uitvoering zijn gelijk aan de werkelijke uitvoering.

Deze airconditioning is niet bedoeld voor gebruik door mensen, inclusief kinderen, met een beperkte kennis, zonder dat ze worden geïnstrueerd door een bevoegd persoon. Kinderen mogen de airconditioner alleen bedienen onder toezicht.

Als de airconditioner niet meer wordt gebruikt en moet worden afgebroken laat dit dat doen door een erkend koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.

2 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Instructies voor in gebruik name.

Aarde: zorg voor een goede aarde

Zorg dat er een goede aarde is ge誰nstalleerd, gebruik hiervoor niet de waterleiding of de gasleiding. Laat geen ramen en deuren open langer dan noodzakelijk

Dit kan van invloed zijn op de capaciteit Controleer of de beugel of ondergrond sterk genoeg is.

Indien dit niet het geval is kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.

Controleer of de stekker eruit is als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.

Selecteer de juiste temperatuur

Dit kan een elektrische schok veroorzaken of er kan vuur ontstaan.

Blokkeer de in en uitgang van het binnen en buiten deel niet

Houd explosieve stoffen uit de buurt van de airconditioner.

Dit kan zorgen voor storingen en te weinig capaciteit. Ga niet staan of zitten op het buitendeel.

Dit kan leiden tot explosie.

Plaats niets op of rondom het buitendeel.

Laat dit doen door een erkend bedrijf.

Probeer de airconditioner niet zelf te repareren.

3 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Indien de voedingskabel is beschadigd laat dit dan repareren door een erkend bedrijf.

Steek je handen nooit in de uitblaas opening van het toestel.

De verticale uitblaas richting kan met de hand worden ingesteld.

Richt de uitblaas niet op mens, dier en plant. Dit heeft een slechte invloed.

Bij montage op de slaapkamer niet op het bed richten voor langere tijd

Gebruik de airconditioning niet voor andere doeleinden zoals drogen van voorwerpen.

Gebruik geen water om de airconditioner schoon te maken

Plaats geen warmtebronnen rondom de airconditioner

4 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Hoe werkt de airconditioning Principe werking en speciale functies voor koelen Principe: De airconditioning absorbeert warmte in de betreffende ruimte en transporteert deze naar buiten en wordt daar weer afgegeven. Hierdoor wordt de ruimte temperatuur minder. Het koelvermogen wordt meer of minder omdat het afhankelijk is van de buiten temperatuur. Invries beveiliging Indien de airconditioner werkt in “cool” mode bij een lage temperatuur, dan zal er ijs worden gevormd op de verdamper , indien de temperatuur dan daalt onder de 0°C dan wordt de airconditioner uitgeschakeld ,de compressor zal stoppen en wordt hierdoor beschermd tegen invriezen. Principe werking en speciale functies voor verwarmen Principe: De airconditioning zal na het inschakelen op de “heat” mode pas na enige tijd beginnen met warmte af te geven, daar de verdamper eerst moet worden opgewarmd om te voorkomen dat er koude lucht wordt in geblazen. Indien de buiten temperatuur lager wordt zal ook de capaciteit van de verwarming afnemen. Maak dan gebruik van externe warmte bronnen. Ontdooien Indien de buiten temperatuur laag is maar de relatieve vochtigheid hoog, dan zal na geruime tijd ijs op het buitendeel worden gevormd. Hierdoor verminderd de verwarmingscapaciteit en zal na een bepaalde periode de automatische ontdooiing inschakelen. Tijdens dit proces, stoppen de motoren van het binnen,- en het buitendeel. Tijdens het ontdooien knipperen de indicatoren en het buitendeel begint met ontdooien, dit is geen storing. Na het ontdooien zal weer automatisch met verwarmen worden gestart. Geen koude uitblaas In de “heat”mode zal de ventilator van het binnendeel stil staan ( 2 minuten) tot de verdamper een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Hiermee wordt voorkomen dat er een koude luchtstroom uit het toestel komt. Er zijn 3 situatie wanneer dat dit kan voorkomen: 1. Na de eerste start. 2. Nadat automatisch ontdooiing is afgelopen. 3. Indien de binnentemperatuur erg laag is. Aangepaste uitblaas In de volgende situaties, zal het binnendeel een aangepaste uitblaas hebben en zullen de horizontale lamellen in een bepaalde positie gaan staan: 1. 2.

In Heat mode, nadat het toestel net is ingeschakeld, en de compressor is nog niet in bedrijf. In Heat mode, nadat de ingestelde temperatuur is bereikt en de compressor is voor 1 minuut uitgeschakeld.

Temperatuur voor goede werking Maximale koeling Minimale koeling Maximaal verwarmen Minimaal verwarmen

Binnen DB/WB (°C) 32/23 21/15 27/20/-

Buiten DB/WB (°C) 48/-5/27/-15/-

De werktemperatuur (buitentemperatuur) voor koelen en verwarmen is -15°C ~ 48°C

5 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Instructies voor installatie

Belangrijk Het installatiewerk moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf volgens de geldende voorschriften. 2. Neem voor het plaatsen van de airconditioner contact op met de plaatselijke instanties om te controleren of de airconditioning op de gekozen positie mag worden geplaatst. 3. Het afbreken van de airconditioner moet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf volgens de geldende voorschriften. 4. Installeer de airconditioner zo dat de airconditioner vanuit alle zijden goed bereikbaar is en men goed onderhoud uit kan voeren. 1.

Basis regels voor installatie

Het installeren op de volgende plaatsen kan storingen veroorzaken. Indien er twijfel bestaat neem dan contact op met uw leverancier. • Een plaats waar hoge temperaturen, dampen, ontvlambare gassen of vluchtige stoffen aanwezig zijn. • Een plaats waar hoog frequente golven worden opgewekt, door radio signalen lasapparatuur of medisch materiaal. • Een plaats waar een hoog zoutgehalte aanwezig is zoals aan de kust. • Een plaats waar veel oliedamp (machine olie) in de lucht zit. • Een plaats waar veel zwaveldamp in de lucht zit. • Andere plaatsen met speciale omstandigheden.

Plaatsing van het binnendeel

1. De luchtaanzuig en de luchtuitblaas mogen op geen enkele wijze worden verhinderd. Controleer dit voordat het toestel wordt gemonteerd. 2. Kies een plaats waar men eenvoudig met het condenswater naar buiten toe kan. En waar men eenvoudig het buitendeel kan plaatsen 3. Kies een plaats waar het toestel beschermd is tegen vandalisme. 4. Kies een plaats die het totale gewicht van het toestel kan dragen en tevens geen hinderlijk geluid doorgeeft. 5. Zorg voor voldoende plaats rondom het toestel zodat men goed onderhoud kan doen. Plaats het toestel zo hoog mogelijk. 6. Kies een plaats, niet te dicht in de buurt van radio of TV. Minimale afstand bedraagt 1 meter. 7. Zorg ervoor dat men de filters op een eenvoudige manier kan verwijderen om te reinigen. 8. Controleer dat het binnendeel wordt gemonteerd met de juiste afmetingen volgens de gegevens. 9. Plaats het toestel niet in de nabijheid van vochtige ruimte of waar het toestel vochtig kan worden

6 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Instructies voor installatie Plaatsing van het buitendeel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kies een plaats die geen geluidoverlast veroorzaakt voor andere omwonende. Kies een plaats waar voldoende wordt geventileerd. Kies een plaats waar het toestel vrij kan uitblazen. De gekozen plaats moet het totale gewicht van het toestel kunnen dragen. Kies bij voorkeur een plaats waar het toestel niet direct in de zon staat of wordt beïnvloed door een sterke wind. Zorg ervoor dat de gekozen opstelling voldoende plaats biedt voor onderhoud en eventuele reparaties. Het hoogte verschil mag maximaal 5 meter bedragen en de lengte van de koelleiding 10 meter. Kies een plaats waar het toestel beschermd is tegen vandalisme. Zorg er tevens voor dat de gekozen plaats past een het stedelijk beeld.

Veiligheidsvoorschriften

1. De voeding met overeenkomen met de gegevens op de typeplaat en de diameter van de voedingskabel moet voldoende groot zijn. 2. Maak de voedingskabel niet oneindig lang. 3. Het toestel moet deugdelijk zijn geaard, laat dit uitvoeren door een erkend bedrijf 4. De minimale afstand tot brandbare oppervlakten is 1,5 meter. 5. Het toestel moet worden geïnstalleerd volgens de geldende richtlijnen. 6. Er moet een werkschakelaar worden gemonteerd in de voeding. Notitie: • Controleer voor het inschakelen of alle elektrische bedrading goed is gemonteerd, verkeerde bedrading kortsluiting veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie.

Aarde voorschriften

1. Een airconditioner moet worden geaard volgens de geldende voorschiften. 2. De aarde heeft de kleuren geel – groen en mag daarom nergens anders voor gebruikt worden. 3. De aarde weerstand moet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 4. Gebruik geen waterleiding, gasleiding of dergelijke als aarde.

7 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening Namen en functies van de afstandsbediening (AFHANKELIJK VAN HET TYPE KAN DIT VERSCHILLEN)

Notie:Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt. De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden. Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm het tegen vloeistoffen.

Signaal van de afstandbediening

SLEEP

SLEEP KNOP

• Met deze knop kan Sleep uit en Sleep aan worden geselecteerd. Nadat het toestel is ingeschakeld, kan Sleep OFF worden geselecteerd. Nadat het toestel wordt uitgeschakeld is de Sleep functie uitgeschakeld. Als de Sleep functie is ingeschakeld is dit zichtbaar op het display. Tevens kan de tijd worden ingesteld. Als mode Fan en Auto wordt gekozen is deze functie niet beschikbaar. Afstand bediening

FAN

FAN KNOP • Druk deze knop om de volgende functies achter elkaar te kunnen kiezen: Auto, Low, Middle, High. Na het inschakelen wordt mode auto fan gekozen standaard. Met de Blow knop kunnen de volgende keuze worden gemaakt:

AAN/UIT

ON/OFF KNOP

• Druk op deze knop en de unit wordt ingeschakeld, druk nog een keer en de unit wordt uitgeschakeld. De Sleep functie is niet meer actief als het toestel is uitgeschakeld.

TEMP

• Dmv deze knop kan met de temperatuur van binnen en buiten bekijken door meerdere keren te drukken CLOCK

MODE KNOP • Druk op deze knop om de verschillende mode te kiezen, Auto, Cool, Dry, Fan, Heat, deze kunnen achter elkaar door worden geselecteerd. Tijdens de Auto mode is er geen temperatuur zichtbaar.

TURBO

TURBO KNOP

• Druk op deze knop tijdens de COOL of HEAT mode en de TURBO functie wordt in of uit geschakeld. Nadat de TURBO functie is gekozen is er een icoon in de display te zien. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld indien er een nieuwe mode functie wordt gekozen, of de ventilator snelheid wordt aangepast.

TEMP KNOP

CLOCK KNOP

• Druk op deze knop en in de display verschijnt een blinkende klok. Binnen 5 seconden kan met m.b.v. de + of – knop de waarden instellen. Als men de toets continue ingedrukt houdt dan zal dit met stappen van 2 min. gaan. Druk de Clock ON knop nogmaals om vast te zetten. Het klok teken blijft zichtbaar in de display. Als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld is 12.00 te zien op de display en het klok teken wordt weergegeven. Klok kan nu worden ingesteld door + en - . Indien er en klok wordt weergegeven is dit de actuele tijd, anders de ingestelde tijd.

LIGHT

LIGHT KNOP

• D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in, - en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld, wordt LIGHT ON geselecteerd.

8 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening Deze afstandsbediening is universeel en kan voor vele units worden gebruikt. Sommige functies van deze afstandsbediening zijn niet beschikbaar op een bepaalde unit en worden dan ook niet beschreven.

Namen en functies van de afstandsbediening Signaal van de afstandbediening

Afstand bediening

+

+ KNOP

Met deze knop kan de temperatuur worden verhoogd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel vooruit gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven • op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. • Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C. -

- KNOP • Met deze knop kan de temperatuur worden verlaagd. Druk op deze knop en houd deze vast voor 2 seconden en de temperatuur zal snel terug gaan, stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode, het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. • Instel mogelijkheid tussen:16°C - 30°C.

X-FAN(BLOW)

X-FAN KNOP

• Met deze knop kan X-FAN worden gekozen, tijdens de COOL en DRY mode. Het icoon wordt voor 10 minuten weergegeven. Gedurende deze tijd wordt de verdamper droog geblazen, ook al staat het toestel uit. Nadat opnieuw wordt ingeschakeld wordt X-FAN off gekozen. Deze functie is niet beschikbaar tijdens AUTO, FAN, HEAT.

TIMER

TIMER KNOP

• Door op deze knop te drukken terwijl het toestel uit staat kan tijd voor automatisch in te schakelen worden ingesteld. De instelling is mogelijk van 0,5 - 24 uur. De symbolen “T-ON”en “H” knipperen 5 seconden. Binnen deze 5 seconden moet een keuze worden gemaakt en moet dit naar het toestel worden verstuurd. Als de instelling is ontvangen dan zal dit 2 seconden lang zichtbaar zijn in het display. Tijdens het instellen knippert de ingestelde waarde. Met behulp van de “+” en de “-” is deze waarde te veranderen. De tijd wordt verhoogd of verlaagd met stappen van 0,5 uur. Door het continu vasthouden van een van deze knoppen zal de tijd sneller veranderen. Nadat deze instelling is gedaan zijn de symbolen “T-ON”en “H” niet meer in het display te zien. • Schakel het toestel nu in d.m.v. de “ON-OFF” knop. Als de temperatuur in het display wordt weergegeven, kan men door het drukken op de “TIMER” knop de resterende tijd aflezen. “T-ON”en “H” zal nu 2 seconden lang knipperend in het display te zien zijn. Na deze 2 seconden zal de temperatuur weer in het display te zien zijn. Als er gedurende deze 2 seconden nog een keer op deze knop wordt gedrukt dan zal de timer functie worden uitgeschakeld. • Hetzelfde geldt voor het automatisch uitschakelen van het toestel. Het toestel moet dan worden ingesteld tijdens bedrijf.

SWING

SWING KNOP

• Druk op deze knop om de uitblaasrichting te veranderen volgens onderstaande afbeelding.

Deze afstandbediening is universeel. Indien de volgend afbeeldingen verschijn zal de instelling normaal blijven. Indien tijdens het op en neer bewegen de uitblaaslamel wordt gestopt zal deze blijven staan in deze positie. Dit icoon laat zien dat de uitblaaslamel in deze vijf posities kan staan.

9 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening Eenvoudige gebruikers handleiding 1.

2. 3. 4. 5.

Druk op de “ON-OFF” knop om in te schakelen, de unit zal hierdoor inschakelen. Wordt op deze knop gedrukt tijdens het in bedrijf zijn dan zal de unit uitschakelen. (De lamellen gaan dan automatisch dicht) Druk op de MODE toets, en kies de gewenste instelling, COOL, HEAT, enz. Druk op + of – en stel de gewenste temperatuur in. (Dit kan niet in de AUTO mode). Druk op de FAN knop om de gewenste snelheid in te stellen, AUTO, FAN1, FAN2, FAN3 of FAN 4. Druk op “SWING” om de swing te selecteren.

Eenvoudige gebruikers handleiding (optioneel) 1. 2. 3. 4.

Druk Druk Druk Druk

op op op op

SLEEP om deze te activeren. TIMER ON of TIMER OFF, stel hier mee de timer in. deze knop om de lampjes aan en uit te schakelen. deze knop om deze functie in en uit te schakelen.

Introductie speciale functies Over AUTO RUN Indien AUTO RUN is geselecteerd zal de temperatuur niet worden weergegeven op de display. De unit zal dan de temperatuur van de omgeving aanhouden om hier dan zo snel mogelijk een comfortabele temperatuur van te maken. 

Over de Auto LOCK

Als het toestel is ingeschakeld of is uitgeschakeld, druk dan tegelijk op de toetsen “+” en “-” en het toetsenbord wordt geblokkeerd. Als het toetsenbord geblokkeerd is zal het LOCK icoon te zien zijn. Over de Lampjes Als het toestel is ingeschakeld of is uitgeschakeld, druk dan tegelijk op voor 3 seconden op de toetsen “+” en “FAN” en de display wordt uitgeschakeld. Door nog een keer hetzelfde te herhalen wordt de display weer ingeschakeld I FEEL Als deze functie is ingeschakeld, dan wordt het I FEEL signaal 200ms na ieder verandering d.m.v. de afstandsbediening verstuurd. Vanuit de afstandsbediening wordt de temperatuur informatie iedere 10 minuten terug gezonden.

10 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening Batterijen verwisselen en notities 1. Druk voorzichtig op op

in de directie van de aangegeven pijl

de achterzijde van de afstandsbediening. (Zie figuur 1) 2. Haal de oude batterijen eruit. 3. Plaats twee nieuwe batterijen AAA 1,5V en let op de polariteit. 4. Plaats de achterzijde weer terug. (Zie figuur 2)

 NOTIE: • • • • •

Gebruik geen oude of half volle batterijen, dit kan schade opleveren aan de afstandsbediening. Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt verwijder dan de batterijen. Deze kunnen gaan lekken. Het bedienen moet gebeuren in het bereik van de unit. Hou het min. 1 meter verwijdert van radio en TV. Indien de afstandsbediening niet functioneert verwijder dan de batterijen voor minimaal 30 seconden, en plaats ze daarna opnieuw. NOOD VOORZIENING

Indien de afstandbediening Stuk of Kwijt is , gebruik dan de HAND schakelaar, als gebruik wordt gemaakt van deze functie zal dit in de AUTO mode zijn, het toestel bepaald zelf de temperatuur en de ventilatorsnelheid. De AUTO Knop werkt als volgt: •

Inschakelen: Als de unit is gestopt met functioneren druk dan op AUTO/ STOP. De unit zal dan in AUTO mode functioneren. De microcomputer zal afhankelijk van de ruimte temperatuur zelf bepalen welke MODE er wordt gekozen, om een zo comfortabel mogelijke omgeving te krijgen.

Uitschakelen: Druk terwijl de unit functioneert de knop nogmaals in en de unit zal uitschakelen.

11 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Display

Fig.3 Afbeelding afstandbediening

LCD Display van de afstandbediening

Fig.4 LCD display

12 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Verklaring voor LCD Display Tabel 1

Knoppen Knoppen bediening

Fig.5 Knoppen bediening

13 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Instructie en Functie van de toetsen Tabel.2 No.

Omschrijving

1

Enter/cancel

2

6

3

Fan

4

Mode

5

Function

7

Timer

Timer instelling

8

On/off

Schakelt binnendeel aan / uit

4+2

2 +6

Uitvoering ① Functie selectie en cancel ② Druk voor 5sec om buitentemperatuur ① Werking temperatuur instelling van de binnen unit, bereik :16-30°C ②Timer instelling, bereik: 0.5-24 uur ③Schakelt tussen ‘stil’ en ‘auto stil’.

▲+MODE

+

Ventilatorsnelheid hoog/middel/laag/auto. Instelling van koeling / verwarming / ventileren / drogen van binnendeel Schakelt tussen de functies van air/sleep/turbo/save/e-heater/blow/quite

Druk Mode en ▲voor 5s als de unit uitgeschakeld is om enter/cancel memorie functie (Indien memorie is ingesteld, binnendeel zal in dezelfde functie verder gaan na inschakelen van de spanning. Als de unit uitgeschakeld is, druk ▲ ▼ toetsen tegelijkertijd voor 5s voor toetsenblokkade. De toetsen zullen niet meer reageren. Druk opnieuw ▲ ▼ toetsen voor 5s om de toetsen te ontgrendelen.

14 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Bedienings Instructie On/Off Druk On/Off toets om de unit in te schakelen Druk opnieuw op de On/Off toets om de unit uit te schakelen. Noot: de status zoals in Fig.7 geeft aan dat de unit uitgeschakeld is. De status zoals in Fig.8 geeft aan dat de unit ingeschakeld is..

Fig.7 Uitgeschakelde unit

Fig.8 Ingeschakelde unit

Mode Indien de unit ingeschakeld is, druk Mode toets om de volgende instellingen te verkrijgen:

Temperatuur Instelling Druk ▲ of ▼ toets om de ruimtetemperatuur te verhogen of te verlagen als de unit ingeschakeld is. Als de toets vastgehouden wordt zal de ruimtetemperatuur 1°C bij elke 0.5s verhogen of verlagen. In Koeling, Drogen, Ventileren en Verwarming mode, de temperatuur range is 16°C30°C. In Auto mode, de temperatuur is niet handmatig verstelbaar. Zoals in Fig.9

Fig.9 15 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Ventilator snelheid instelling Druk Fan toets, ventilator snelheid van de binnenunit zal wijzigen zoals hieronder: Zoals in Fig.10

Fig.10

Swing Control Functie Indien unit aanstaat, druk ‘Function’ toets totdat de unit swing control functie weergeeft, druk dan Enter/cancel toets om ‘swing’ control functie in te schakelen. Tijdens swing functie, druk ‘Function’ toets totdat de swing control functie ingeschakeld is en druk ‘Enter/cancel’ toets om swing control functie uit te schakelen. Swing control functie instellingen zoals in Fig.11

Fig.11

16 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Timer Instelling Druk Timer toets om timer uit te schakelen van de unit. In off-stand van de unit, druk Timer toets om timer in te schakelen op dezelfde wijze. Timer on instelling: In off-stand van de unit zonder timer instelling, als Timer toets is ingedrukt, LCD zal display xx hour, met ON knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer aan te passen en druk dan Timer voor bevestiging. Als Mode toets is ingedrukt voor geactiveerde Timer toets ter bevestiging, timer mode zal naar timer OFF instelling wijzigen. In dit geval, LCD display xx hour, met OFF knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer OFF te activeren en druk dan Timer toets ter bevestiging. Indien LCD display xx hour on off, xx hour weergeeft, betekent dit de tijd dat de timer is ON, maar de tijd van de timer OFF is niet zichtbaar op het display. Timer off instelling: In on-stand van de unit zonder timer instelling, als Timer toets is ingedrukt, LCD zal display xx hour, met OFF knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer aan te passen en druk dan Timer ter bevestiging. Als Mode toets is ingedrukt voor geactiveerde Timer toets ter bevestiging, timer mode zal naar timer ON instelling wijzigen. In dit geval, LCD display xx hour, met ON knipperen. In dit geval, druk▲ of ▼ toets om timer ON te activeren en druk dan Timer toets ter bevestiging. Indien LCD display xx hour on off, xx hour weergeeft, betekent dit de tijd dat de timer is OFF, maar de tijd van de timer ON is niet zichtbaar op het display. Cancel timer: Indien Timer is ingesteld, als Timer toets is ingedrukt, LCD geeft xx. Hour aan, zodat de timer instelling is geannuleerd. Timer off instelling in on-stand van de unit zoals Fig.12

Fig.12 Timer instelling in on stand van de unit Timer range: 0.5-24 uur. Iedere druk op▲ of ▼ toets zal tijdinstelling verhogen of verlagen met 0.5 uur. Indien de toets continu ingedrukt blijft, zal de temperatuur automatisch 0.5 uur bij iedere 0.5 s. verhoogt of verlaagd worden. Noot: 1. Indien timer on en timer off beide ingesteld zijn, de bedraade bediening geeft alleen de tijd van timer off. Indien beide ingesteld zijn met de unit in off-state, allen de tijd van timer on is weergegeven.

17 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Sleep Instelling Sleep on: Druk Function toets in on-stand van de unit naar ‘sleep’ functie en dan druk Enter/cancel toets om ‘sleeping functie’ in te schakelen. Sleep off: Tijdens ‘sleep on-stand’, druk Function toets naar ‘sleep’ functie en dan druk Enter/cancel toets om deze functie uit te schakelen. ‘Sleep’ instelling zoals Fig.13:

Fig.13 Sleep instelling ‘Sleep’ instelling is niet aanwezig na uit en in schakelen van de unit. Er is geen ‘sleep’ functie in ‘fan’ en ‘auto’ mode. Noot: In ‘cooling’ en ‘dry’ mode, als de unit met ‘sleep’ functie loopt voor 1 uur, de ingestelde temperatuur zal met 1°C verhoogt worden en 1°C na weer een 1 uur. Daarna, de unit zal op deze temperatuur blijven. In ‘heating’ mode, als de unit met ‘sleep’ functie loopt voor 1 uur, de ingestelde temperatuur zal met 1°C verlaagd worden en 1°C na weer een 1 uur. Daarna, de unit zal op deze temperatuur blijven.

18 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Turbo Functie Instelling TURBO functie: De unit op hoge ventilator snelheid geeft een snellere koeling of verwarming, zodat de ruimtetemperatuur snel naar de ingestelde temperatuur zal gaan. In ‘cooling’ of ‘heating’ mode, druk Function toets totdat TURBO functie weergegeven wordt druk dan Enter/cancel toets om TURBO functie in te schakelen. Tijdens TURBO functie, druk Function toets totdat TURBO functie weergegeven wordt druk dan Enter/cancel toets om TURBO functie uit te schakelen. TURBO functie instelling zoals in Fig.14:

Fig.14 Turbo Functie Instelling Noot: 1. TURBO functie zal na stroomuitval uitgeschakeld worden. In ‘dry’, ‘fan’ en ‘auto’ mode, TURBO functie zal niet werken en het TURBO icoon wordt niet weergegeven. 2. TURBO functie zal automatisch verdwijnen na inschakelen van de ‘quiet’ functie.

19 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Blow Functie Instelling BLOW functie: Nadat de unit wordt uitgeschakeld, de verdamper van de binnenunit zal doorgeblazen worden om bacteriële vervuiling tegen te gaan. In ‘cooling’ en ‘dry’ mode, druk Function toets totdat BLOW functie verschijnt, met BLOW icoon knipperend, druk dan Enter/cancel toets om deze functie in te schakelen. In ‘BLOW’ mode, druk Function toets totdat BLOW functie verschijnt en druk dan Enter/cancel toets om deze functie uit te schakelen. BLOW functie instelling in Fig.16:

Fig.16 Blow functie instelling Noot: 1. Na inschakelen BLOW functie, schakel de unit uit door druk op toets ‘On/Off’ op afstandbediening, ventilator binnendeel zal op lage snelheid voor 10 min. door blijven draaien (BLOW shows). Als BLOW functie is uitgeschakeld de ventilator binnendeel zal direct uitgeschakeld worden en niet nadraaien. 2. Er is geen BLOW functie in ‘fan’ of ‘heating’ mode. Andere functies (1) Lock Als de airconditioner is opgestart zonder storing of tijdens standby druk dan tegelijk op de toetsen hoger en lager en het display blokkeert. Door nog een keer deze toetsen tegelijk in te drukken ontgrendeld het display weer (2) Memory Als de airconditioner is uitgeschakeld, druk dan 5 sec tegelijk op de mode en omlaag toets. Hiermee wordt de memory functie in of uitgeschakeld.

20 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Installatie bedraade afstandbediening

Fig.6 Schets voor installatie bedraade afstandbediening No.

Omschrijving

1

Basis box installeren in muur

2

Bodemplaat van bediening

3

Schroef M4X25

4

Front paneel van bediening

5

Schroef ST2.9X6

21 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Let op volgende punten tijdens installatie van bedraade bediening: 1. Schakel de voeding uit die schade kan toebrengen aan de installatie 2. Trek de 4-adrige draad door het montage gat en monteer het via de rechthoek op de plaat. 3. Plaats de bodemplaat in de houder en zet deze vast met de schroeven M4X25. 4. Maak de 4-aderige kabel vast aan de bediening en monteer de bediening in de muur box. 5. Als laatste, monteer het front paneel en bodemplaat vast met schroeven ST2.2X6.5. LET OP: Tijdens montage van de draad, let op elektromagnetische spanning dat kan leiden tot foutmelding. 1. Signaal en communicatie draden moeten gescheiden lopen met de spanning draden. Zorg voor voldoende onderlinge afstand. 2. Gebruik bij voorkeur afgeschermde draden om onderlinge foutmeldingen te voorkomen. Demonteren van de afstandbediening

Fig. 18 Fout Display Als er een storing optreedt tijdens het normale bedrijf dan verschijnt dit op de plaats van de temperatuur op het LCD . Als er meer dan 1 storing is dan verschijnen deze na elkaar op het LCD scherm. Bij gebruik van meerder systemen, wordt als eerste het systeemnummer gegeven en daarna de storingcode ( niet bij enkelvoudige systemen). Indien er een storing optreed, schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. Het voorbeeld in Fig.19, geeft aan een hoge druk storing in systeem 2.

Fig.19

22 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Werking van de Afstandsbediening (bedraad) Verklaring Fout codes: Omschrijving

code

Omschrijving

code

Retour lucht sensor defect

F1

Driver board communicatie storing

P6

Verdamper lucht sensor defect

F2

Compressor oververhitting beveiliging

H3

Pers temperatuur sensor binnendeel defect

b5

Binnen en buitendeel passen niet samen

LP

Zuig temperatuur sensor binnendeel defect

b7

Expansieventiel defect of communicatie fout

dn

IPM (Inverter Protection Module) defect

P7

Mode conflict

E7

Ruimt temperatuur sensor buitendeel defect

F3

Pump down

Fo

Midden temperatuur sensor buitendeel

F4

Ontdooien of olie retour

Ontdooi sensor

F5

Geforceerd ontdooien

H1

Communicatie storing binnen en buitendeel

E6

Compressor start fout

Lc

DC bus onderspanning beveiliging

PL

Hoge persgastemperatuur beveiliging

E4

DC bus overspanning beveiliging

PH

Overspannings beveiliging

E8

Compressor fase beveiliging

U1

Overstroom beveiliging

E5

Compressor demagnetisatie beveiliging

HE

Overstroom per fase beveiliging

P5

PFC (Protection Fase Controller) beveiliging

Hc

Verstoren compressor

H7

IPM Temperatuur beveiliging

P8

IPM stroom beveiliging

H5

Overspanning beveiliging

L9

Compressor fase/omkeer beveiliging

Ld

System laden kortsluiting of blokkade

F0

Frequentie beperkt door stroom beveiliging compleet toestel

F8

Condensator laden fout

PU

Frequentie beperkt door IPM stroom beveiliging

En

Hoge druk beveiliging

E1

Frequentie beperkt door hoge persgas temperatuur

F9

Lage druk beveiliging

E3

Frequentie beperkt door anti bevriezing beveiliging

FH

Compressor stalling

LE

Frequentie beperkt door overspanning beveiliging

F6

Max snelheid

LF

Frequentie beperkt door IPM temperatuur beveiliging

EU

Temperatuursensor driver board defect

PF

Lekbak binnendeel vol

E9

AC magneet schakelaar beveiliging

P9

Invriesbeveiliging

E2

Temperatuur drift beveiliging

PE

Aangeleverde AC Voeding abnormal

PP

Sensor aansluiting beveiliging

Pd

Stroom circuit storing geheel toestel

U5

DC bus spanning val beveiliging

U3

4 wegklep omkeer storing

U7

Buiten ventilator 1 beveiliging

L3

Motor stalling

H6

Buiten ventilator 2 beveiliging

LA

PG motor nul niveau beveiliging

U8

23 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Reiniging en onderhoud van filters.

• • •

Schakel altijd de voeding uit. Spuit niet rechtstreeks water in het toestel. Maak het toestel droog m.b.v. een licht vochtige doek.

1. Verwijderen van de filters. Trek het front paneel aan de zijkanten naar voren en verwijder de filters door deze naar beneden eruit te trekken. Zie fig. a,b. 2. Reinig het filter d.m.v. een stofzuiger, of met lauwwarm water (45 °C ) en een licht niet schuimend reinigingsmiddel. NIET IN DE VAATWASSER. 3. Droog de filter en plaats terug in het toestel.

Schoonmaken en onderhoud Verwijder de fijn filter voor het reinigen van de gewone filter en plaats deze terug na het reinigen. Reinig de filters niet met agressief schoonmaakmiddel en niet met water warmer dan 45°C. Laat de filter uitlekken of drogen met een zachte doek.

24 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Storingen.

Gevaar Probeer bij een defect de airconditioner niet zelf te repareren, u maak waarschijnlijk meer stuk, laat dit uitvoeren door een erkend bedrijf. Controleer eerst de volgende punten in onderstaande lijst er kan al een mogelijke oplossing tussen zitten.

PROBLEEM

OPLOSSING

Binnendeel koelt niet meteen nadat hij opnieuw is aangezet.

Als de airconditioning één maal is gestopt op zijn bereikte temperatuur, of is uitgeschakeld, dan zal 3 minuten worden gewacht om de compressor te beschermen.

Men ruikt een vreemde geur die uit de airconditioning komt.

Deze geur krijgt men doordat de verschillende geuren door de airconditioning worden aangetrokken, in de ruimte waar deze hangt. Probeer door het reinigen van de filter of de geur verdwijnt.

Er is een vreemd geluid te horen nadat terwijl de airconditioning is ingeschakeld.

Dit geluid wordt veroorzaakt, door het koudemiddel dat door de airconditioning heen gaat.

Er komt een soort mist uit de airco.

Dit is mogelijk doordat de relatieve vochtigheid en temperatuur erg hoog is en de ruimte te snel wordt afgekoeld De uitgeblazen lucht ziet eruit als mist. N

Men hoort krakende geluiden uit de airconditioning komen.

Deze geluiden die men hoort hebben te maken met het werken van het materiaal, door de temperatuur verschillen.

De airconditioning doet helemaal niets.

• • • • •

Staat er spanning op? Is de aardlekschakelaar eruit? Is er ergens een draad los? Ligt het voltage tussen 206 V – 244 V? Staat de TI MER ON aan?

Het toestel koelt niet goed.

• • • • •

Is de “SET Temp” goed? Is de uitblaas niet geblokkeerd? (ijs) Zijn de filters schoon? Staat de ventilator snelheid op laag? Zijn er teveel warmte bronnen aan?

De afstandbediening is kwijt of toestel reageer niet.

Is de afstand te groot tussen de airco en de bediening? Vernieuw de batterijen. Staan er obstakels tussen de airco en de bediening? Onderbreek de voeding d.m.v. het uittrekken van de stekker.

• • •

25 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Storingen. Waterlekkage in de ruimte

Waterlekkage vanuit het buitendeel

• • • • • • •

Er komt geluid uit het binnendeel

• •

Uit het binnendeel komt geen lucht

Condens op de uitblaas geleiders

De relatieve vochtigheid kan hoog zijn Condenswater wordt niet afgevoerd Pompje functioneert niet meer Toestel ingevroren Als het toestel op koelen staat kan het zijn dat er water aan de koelleiding en aan de koppeling zit, dit komt door condensatie Als het toestel in de auto defrost mode staat dan zorg het ontdooien van het ijs dat er water uit komt. Als het toestel in verwarming mode staat is het mogelijk dat er water vanuit het buitendeel komt. Dit kan het omschakelen van een relais voor de ventilator of de compressor zijn Op het moment dat het ontdooien, start of stopt hoort men een borrelend geluid. Dit is het omdraaien van de stromingsrichting van het koudemiddel. In de verwarming mode, als de temperatuur van het binnendeel nog niet voldoende is opgewarmd dat stopt de ventilator 2 min. om een koude uitblaas te voorkomen. In de verwarming mode, als de buitentemperatuur erg laag is of de relatieve vochtigheid erg hoog is, dan wordt hierdoor veel ijs op het buitendeel gevormd dan stopt de ventilator 3~12 min. In de ontdooi mode, stopt de ventilator af en toe, om het condenswater de tijd te geven afgevoerd te worden. Het toestel gaat automatisch weer verder. Als het toestel lang draait met een hoge relatieve vochtigheid dan zal dit condenseren op de geleiders en evt. de Omkasting.

Schakel de airconditioner direct uit in de volgende situatie en neem contact op met uw leverancier

• • • • • •

Er is een hard geluid te horen tijdens het in bedrijf zijn. Er komt een sterke vreemde geur uit het toestel Waterlekkage Zekeringen of aardlekschakelaar gaan er steeds uit Er zit grote hoeveelheid ijs op het binnendeel Als de voedingskabel abnormaal heet aanvoelt.

Schakel het toestel uit.

26 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie diagram

27 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel

H

>20

Schematisch diagram afstanden

≥ 1500

≥1800

≥ 1500

Uni t : mm

Model

H(mm)

GKH(12)BA GKH(18)BA GKH(24)BA

260

Selecteer locatie van het binnendeel 1. Plaats geen obstructies voor de uitblaas van het toestel. 2. Controleer voor het plaatsen de minimale afstanden volgens het schema. 3. Selecteer een plaats die minimale 4 maal het gewicht van het binnendeel kan dragen en geen geluid en vibratie overbrengt. 4. Plaats het toestel horizontaal. 5. Selecteer een plaats waar men eenvoudig de afvoer kan aansluiten en eenvoudig de leidingen met buiten kan aansluiten. 6. Zorg dat er voldoende ruimte is voor onderhoud nadien. Controleer dat de minimale hoogte tussen het binnendeel en de vloer 1800mm bedraagt.

Belangrijk Om een goede werking te garanderen moet de gehele installatie worden gemonteerd door erkend personeel.

28 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Afmeting van het gat in het plafond en ophangpunten (M10)

GKH(12)BA / GKH (18)BA

GKH(24)BA

29 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel De montage van de ophanging moet worden uitgevoerd door erkend personeel.

Noties: De afmeting voor de plafond opening gemerkt met * mogen 910mm zijn. De overlapping van het pafond en de afdekplaat mogen niet kleiner zijn dan 20mm. Ophangen binnendeel

1. Instaleer de airconditioner op een vaste plaats. 

 

Monteer de draadstang aan het plafond. Zorg ervoor dat er een carrosseriering onder en boven het ophangpunt van de airconditioning zit. Het hulpstuk(7) zorgt ervoor dat de carrosseriering niet naar beneden valt. Gebruik de kartonnen mal (5) om de positie van de airconditioning te bepalen. Het midden van de airconditioner staat op de mal en het midden van de het plafond staat op de mal, deze moeten beiden boven elkaar zitten. Monteer de mal tegen de airconditioner met bij geleverde schroeven (6).

2. Zie figuur 3. hang de airconditioner in de juiste positie. 3. Controleer of de airconditioner horizontaal hangt. 

Het binnendeel is uitgerust met een condenspomp en een niveauschakelaar. Als het toestel niet recht hangt is het mogelijk dat het water niet weg gepompt wordt en kan zorgen voor een storing.

4. Verwijder het hulpstuk(7) 5. Verwijder de kartonnen mal.

30 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel

Waarschuwing

Controleer of na montage alle moeren vastzitten

Aansluiten van de koelleiding

Afmeting van de koelleiding Het koelmiddel is R410A, Koelleiding selectie

Zuig

Pers

Max. Lengte (m)

GKH(12)BA

3/8

1/4

20

Max Hoogte verschil tussen binnen en buiten deel (m) 15

GKH(18)BA

1/2

1/4

20

15

30g/m

GKH(24)BA

5/8

3/8

30

15

60g/m

Item Model

Diameter koelleiding (Inch)

Extra toe te voegen Koelmiddel per extra meter koelleiding 30g/m

31 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Noot: 1. De standaard buis lengte is 5m, Als de lengte van de koelleiding kleiner is of gelijk aan 7 m dan hoeft er geen koelmiddel te worden toegevoegd. Als de koelleiding langer is dan 7m dan moet koelmiddel worden toegevoegd volgens tabel. 2. De dikte van de koelleiding moet minimaal liggen tussen 0.5-1.0 mm en de koelleiding moet minimaal een druk van 6.0 MPa kunnen weerstaan. 3. Hoe langer de koelleiding, hoe minder koel effect en verwarming effect.

Fig. 35 Gebruik bij het vastdraaien twee sleutel en waarvan een momentsleutel. Zie fig. 35 Smeer bij het vastdraaien wat koelolie op de koppelingen en draai eerst de koppelingen aan met de hand daarna met de sleutels.

Controleer de koppelingen op lekkage en isoleer ze daarna goed. Zie fig.35.

32 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Condens aansluiting 1. Installatie van condensbuis • De diameter van de condensbuis moet groter of gelijk zijn dan de diameter van de flexibele aansluittule. 25mm buiten diameter. • Hou de condensbuis zo kort mogelijk en laat de buis voldoende aflopen. • Zorg ervoor dat er geen zakken gevormd kunnen worden.

Gebruik het bijgeleverde aansluitstuk en de slangklem. Isoleer het aansluitstuk met de bijgeleverde isolatie. Isoleer ook de condensslang afvoer. ● Noot Installeer de condensbuis op een hoogte van 280 mm of minder Installeer de condensbuis zoals afgebeeld ten opzichte van het binnendeel maar niet meer dan 300 mm vanaf de airconditioner.

2. Instructie Het hoogte verschil van de condens leiding moet minder zijn dan 75mm.

33 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Monteer de condensleiding volgens onderstaande tekening als er meerdere toestellen op een condensafvoer worden aangesloten.

Controleer na installatie van de condensleiding of het condenswater goed weggevoerd wordt. Pomp mb.v een fles met een lange hals water water in de airconditioner via de luchtinlaat of door het inspectiegat. Als de elektrische aansluiting verder in orde is controleer dan of het water weggevoerd wordt. Zie afbeelding

● Waarschuwing: Zorg ervoor dat het toestel spanningsloos is als er aan elektrische onderdelen wordt gewerkt. Elektrische bedrading • • • • • •

Alle elektrische aansluitingen moeten conform de NEN 1010 zijn aangesloten en volgens de plaatselijk geldende normen. Voor de elektrische aansluitingen zie schema op iedere unit binnen en buiten. Alle bedradingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon. Op ieder airconditioner moet een werkschakelaar worden gemonteerd die de gehele airconditioning spanningsloos kan maken. Zorg voor een goede aarde. De bedrading moet voldoen aan de geldende normen.

Gebruik bij het aansluiten de juiste doorvoeringen en gebruik de trekontlastingen op de juiste manier.

34 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 001 GebruiksGebruiks en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) 2014 Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel

â—? Waarschuwing: Controleer voordat men inschakelt of de aansluitingen tussen binnen en buitendeel goed zijn aangesloten.

35 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 001 GebruiksGebruiks en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) 2014 Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Installatie van het paneel 1. Houdt het decoratie paneel zoals aangegeven op de tekening. 2. Installeer het decoratie paneel (1) Monteer de beugels los aan de haken van de airconditioner (zie detail 1) op twee posities. (fig.36) (2) Monteer vervolgens de andere twee beugels (zie detail 2) Let op dat de bedrading van de motor niet tussen de airco en het paneel komt (3) Draai de 4 schroeven Âą 15 mm naar boven (zie detail 3) (4) Positioneerr hierna het decoratie paneel zo zodat de hele opening wordt afgedekt (zie detail 4) (5) Draai nu de schroeven verder vast tot de isolatie nog een dikte heeft van Âą 5 tot 8mm

Fig. 36

LET OP 1. Niet goed aandraaien van de schroeven kan leiden tot problemen. Fig.35

Fig.35

36 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 001 GebruiksGebruiks en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) 2014 Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel 2. Als er nog steeds een gat is tussen het decor paneel en het plafond verhang dan het binnendeel. Fig.36

Fig.36

â—? Controleer na montage of er geen gat meer zit tussen plafond en paneel. 3. Bedrading van paneel Monteer de beide aansluitingen van de swing motor. ( zie fig. 37 )

Fig.37

37 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 001 GebruiksGebruiks en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) 2014 Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel De drie principes Van koelleiding Snij koelleiding op maat

Installeer binnendeel

Solderen

Koppel koelleiding

Doorspoelen

Doorspoelen stikstof

Vacumeren

Drogen

De drie stappen voor koelleiding montage Oorzaak probleem • Water, regen, enz. • Vuil

Lekkage

Schoon maken

• •

Oxide vorming tijdens solderen Smeer, troep, e.d. van buitenaf

Actie voorkomen Koelleiding afdichten – Doorblazen - Vacumeren

Doorblazen stikstof Koelleiding afdichten

• • •

Lekkage soldering Lekkage flare Lekkage flens

Afpersen met stikstof en repareren

Voorbereiding koelleiding aansluiting Voorbereiding koelleiding

1. Leiding & Elektrische bedrading 1. Gebruik het juiste gereedschap. 2. Meet nauwkeurig de leidingen. 3. De lengte van de leiding dient iets langer te zijn dan de gemeten maten. 4. De bedrading dient 1,5 m. langer te zijn dan de koelleidingen.

2. Afbramen 1. Maak je binnenzijde van de koelleiding goed schoon 2. Bij het afbramen van de koelleiding mogen er geen bramen in de koelleiding komen. Hou de leiding onderste boven.

38 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx


Installatie cassette binnendeel Aansluiten koelleiding

1.Richt de flare koppeling op het midden van het aan te sluiten koppelstuk en draai vast met de hand. (Fig. 38) 2.Trek daarna de flare koppeling aan met passende sleutel volgens onderstaande tekening.

Fig. 38

39 G:\002 Leverancier\030 Producten\001 Gebruiks- en Installatievoorschr\Gree\Gebruiks en installatievoorschriften 2014\(630-640-650) Instructie Manual Cassette Free Match Inverter 2014.docx

(630 640 650) instructie manual cassette free match inverter 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you