Page 1

INVITATION NILS VERKAEREN Zwarte Vijvers / Etangs Noirs

BENDT EYCKERMANS Intimi

opening on Thursday The 27 T h of oCTober (6-9 pm) oN VIEw uNTIL NoVEMBER 19, 2016 thu-fri-sa 2-6 PM (or by appointment) KuSSENEERS GALLERY - MENENSTRAAT 10 / RuE DE MENIN 10 - 1080 BRuSSELS +32 (0)475651109 - info@kusseneers.com - www.kusseneers.com


niLs VerKaeren Zwarte Vijvers / Etangs Noirs Nils Verkaeren stelt onvermoeibaar het landschap, één van de grote genres uit de klassieke schilderkunst, in vraag. uit de schilderkunst blijkt dat onze verhouding tot het landschap problematisch is geworden. Het is als het ware een afspiegeling van de crisis waar onze omgang met de natuur en het landschap is in terecht gekomen. waarneming van de natuur – of net het gebrek daaraan – is de algemene leidraad geweest voor het recente werk van Nils Verkaeren. Reflecteren over deze waarneming of het gebrek aan mogelijkheden om de natuur waar te nemen in deze hedendaagse industriële en immer groeiende samenleving is dan ook zijn drijfveer om te schilderen. “Ik moet bekennen dat mijn schilderijen in feite voortkomen uit een onvrede met de officiële oriëntering van onze ruimte, en dat ik in deze ruimte eigenlijk een verdwaalde ben. De ervaren afstand tussen de beleefde en de officiële ruimte, de ontdekking dat de ware ruimte niet die van de geografie is, geeft precies die speelruimte die mijn betoog mogelijk en misschien zinvol maakt.”( Verkaeren) “Wanneer de Sirenzang van vooruitgang, groei en consumptie ons niet meer kan verleiden, kunnen we misschien weer de zang van de aarde vernemen. Want morgen zal in ieder geval een nieuwe dageraad gloren, zal de wereld opnieuw worden geboren, zullen miljarden organismen verschijnen en andere verdwijnen, zullen bloemen zich openen voor het zonlicht, vogels langs de hemel trekken en bomen doorgaan te wortelen. De stroom van het leven zal verder vlieten, tijdloos, duister en met onweerstaanbare kracht.” (Ton Lemaire) Verkaeren lokt de toeschouwer in donkere melancholische schilderijen om vanuit dat oogpunt de wereld te benaderen. Hij wil ons wijzen op het gemis aan contemplatie in dit hectische bestaan. Hij nodigt ons uit even alleen te zijn met een beeld en er in te verdwalen. Verkaeren schildert postapocalyptische, dreigende landschappen. Landschappen die er altijd al geweest zijn en altijd zullen zijn. Landschappen ontdaan van elke vorm van menselijke aanwezigheid; ze zijn letterlijk on-menselijk. Het zijn landschappen die zijn bekeken met een geologische blik. Dat geeft hen iets iets tijdloos en duurzaam, zoals stillevens. Het zijn landschappen van het begin, van de oorsprong van de wereld maar van een oorsprong die nog steeds aanwezig is. Misschien dat zijn versteende landschappen vooruitlopen op wat binnen enkele eeuwen het gezicht van onze planeet zal zijn (en wat misschien het gezicht van alle andere planeten is). Verkaeren schildert de aarde dus zoals ze was voor de mens zijn intrede deed, de aarde zoals ze ook terug zal zijn na de menselijke aanwezigheid. Hij weet echter maar al te goed dat dit onbegonnen werk is. Elk landschap, ook het natuurlandschap is immers beïnvloed door de aanwezigheid van de mens. Telkens vinden de schilderijen en olieverfschetsen van Verkaeren hun oorsprong in de zintuiglijke waarneming. Hij heeft de waarneming, de beleving van het landschap en de melancholische stilte tijdens het schilderen nodig. Hij is ook een verwoed wandelaar, tijdens deze vele wandelingen doorheen de natuur puurt hij het landschap uit tot zijn essenties: licht, structuur en compositie. Evengoed heeft hij echter de ruimte van het atelier nodig om het schilderij terug als een abstract beeld te benaderen, om het beeld te ontdoen van overtollige emoties.


Where Now Hell and High Water, 2015, oil on wood, 17 x 22,5 cm

Verkaeren heeft een voorliefde voor zogenaamde ongerepte streken. De landschappen op deze expo zijn dan ook vooral afkomstig uit Escalles, het Land Van Saeftinghe en Troncais. Het is op deze laatste locatie dat de reeks Zwarte Vijvers is geschilderd. Het is tevens de naam van de metrohalte vlakbij galerie Kusseneers. Een voorliefde voor toevalligheden en associaties is typerend voor de manier van denken en doen van Verkaeren. Dit trekt zich door in zijn manier van schilderen. Niet zelden wordt een landschap dat door weersomstandigheden of opkomend tij niet is afgewerkt verder gezet op een andere locatie. Dusdanig zijn de landschappen van Verkaeren niet enkel een reflectie op hoe we als hedendaagse mensen met ons landschap omgaan maar ook een verstilde weergave van plaatsen en tijdsverloop. Een beeld als “samenvatting” van de tijd die hij in het landschap heeft doorgebracht. Immers in het landschap is alles constant in beweging; de lucht verstrooit het licht, de getijden komen en gaan en de zon legt elke dag opnieuw zijn vaste parcours af. Zodoende is de ervaring van het


Consulting the genious of the place, 2015, oil on free toile, 180 x 220 cm


geleefde landschap, tevens de ervaring van de geleefde tijd: tijd en ruimte worden als op elkaar betrokken ervaren, hun onderscheid zelf is eigenlijk een later product van ons denken. De ervaring van de ruimte van een landschap is tegelijk de ervaring van de natuurlijke getijden van de tijd. “Het is een mistige dag in het najaar, mijn omgeving is in nevels verdwenen. Later op de ochtend klaart de lucht op, ik kan weer verder kijken, bomen en huizen nemen scherper couturen aan. Tegen het middaguur breekt eindelijk de zon door, de wolken drijven uit elkaar, en de horizon verruimt zich tot de verre lijn waarbinnen alle dingen in een groot verband worden verenigd: de wereld is landschap geworden. “ Ton Lemaire


Alive in the sunshine, 2016, oil on canvas, 48 x 63 cm

Lost Land, 2016, oil on canvas, 55 x 90 cm


Losing ground, 2015, oil on canvas, 160 x 200 cm


bendT eyCKermans Intimi According to the 22-year-old Antwerp-based painter Bendt Eyckermans, everything he paints is true; every subject is an event or a recent memory that he has to process through painting. The subjects of Eyckermans' paintings are meaningful people or places in his life, his friends, the Antwerp nightlife, and love. "I paint to capture fragile memories. Paint is the perfect medium to express emotions and the impermanence of both the canvas and the memory", he says. In these paintings, he explores the boundaries between realism and expressionism, which lead to subtle deformations of his models and an expressive portrayal of color and light.

Bendt Eyckermans (photo: Victor Darmont)

op een grof, korrelig doek – als een wazig geworden foto – wordt de gemuteerde herinnering van Eyckermans geconstrueerd, een kopie van een kopie van een herinnering. En wat is een herinnering anders dan een weergave (lees: een kopie) van een verleden werkelijkheid? De foto wordt aangepast aan het doek. Er worden aspecten veranderd, verwijderd en toegevoegd. Met hier en daar een pointillistische afwerking neigt het schilderij nog meer naar zijn fotografische oorsprong. De techniek brengt beweging in het beeld, maakt het dynamisch. Net zo dynamisch als de herinnering op zich. De puntjes verf scheppen de illusie van licht. En licht stelt ons in staat om te kijken. Schilderen is voor Eyckermans pure liefde. En bij pure liefde moet het blijven. Zijn werk vertrekt vanuit de persoonlijke waarneming maar staat uiteindelijk op zich. Eens een werk voltooid is, is het aan de kijker om ermee aan de slag te gaan. Eyckermans haalt zijn inspiratie zowel uit de Belgische schilderkunst van de twintigste eeuw als uit de Assyrische en Egyptische bas-reliëfs. Die werken mogen dan eeuwenoud zijn, ze stralen een ontzettende kracht uit. Bovendien zijn ze bedrieglijk simpel. Vlak en diepteloos als ze lijken op het eerste gezicht, zijn de beelden in die bas-reliëfs zo geplaatst en geordend dat ze een machtige diepte creëren. op dezelfde manier wekt Eyckermans in zijn schilderijen uit twee dimensies een driedimensionaal beeld tot leven. wat hem aantrekt in de schilderkunst van bijvoorbeeld Jean Brusselmans, Floris en oscar Jespers of Ensor is hun weergave van een pure Belgische werkelijkheid. De wereld zoals zij die kenden en rondom zich zagen. Een kopie (in alle ambigue betekenissen van het woord) van hun waarnemingen. ook Eyckermans schildert zijn directe omgeving. Hij schildert wat hij meemaakt en wat hij ziet. Eyckermans probeert niet te choqueren of de wereld te verbeteren. Hij wil zijn tijdelijkheid en die van de mensen rondom hem vangen en vastleggen in verf. Hij zet de wereld letterlijk naar zijn hand. fragment uit een tekst van Ernest de Clerck


Internal War, 2015, oil on canvas, 150 x 90 cm


Titsen, 2016, oil on canvas, 150 x 100 cm


I’m so green, 2016, oil on canvas, 150 x 100 cm


LDVD (part of a triptych), 2015, oil on canvas, 170 x 100 cm


Fix, 2016, oil on canvas, 150 x 100 cm


Mechels, 2015, oil on canvas, 135 x 100 cm

Š Bendt Eyckermans, Nils Verkaeren, Kusseneers gallery. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying) without permission in writing from the publisher.

expo 2016, Nov – Nils Verkaeren & Bendt Eyckermans  

Nils Verkaeren & Bendt Eyckermans at Kusseneers gallery, Brussels

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you