Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych. Bytom, dn. 24.09.2012r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 17.09.2012r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Maciej Kuś ul. Partyzantów 15, 41-935 Bytom NIP: xxx-xx-xx-xxx

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

6886,95 €

2. Kwota uzysku:

3443,48 €

3. Kwota do opodatkowania:

3443,48 €

4. Podatek od wynagrodzenia: 619,83 € 5. Kwota do wypłaty: 6267,12 € (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem euro dwanaście centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  
rachunek do umowy o dzieło  

Trochę było pracy, bo rzecz dla mnie zupełnie nowa, ale myślałem, że będzie gorzej. Do większości dokumentów rzeczywiście można znaleźć goto...

Advertisement