Page 1

30-04-12

Soo en k ik aa je in en ond de

in

Pagina afgedrukt van http://www.tuinadvies.be/kwikstaartjes.htm.

Soorten k ikstaartjes in en rond de tuin Kwikstaartjes ijn vooral gekend door hun lange voortdurend bewegende staart. Een opvallend levendige verschijning in wart/wit maar sommige soorten ook in het geel!

De itte k ikstaart (Motacilla alba) is een fraaie plattelandsvogel met een wart, wit en grijs verenpak. De e bij ons talrijke broedvogel heeft ijn naam niet gestolen, de lange warte staart met opvallend witte ijden is voortdurend in beweging. De witte kwikstaart staat behoorlijk hoog op de poten en heeft een wit ge icht met warte kap. De e trekvogel verplaatst ich uidwaarts tijdens de wintermaanden. Je vindt hun nestplaatsen in de vreemdste hoekjes en gaatjes terug en dit meestal in menselijke omgeving. Het ijn halfholenbroeders (vogels die graag in halfopen nestkasten broeden) oals roodborstjes, grauwe vliegenvangers, winterkoninkjes en merels. De nestkasten ijn dan ook deels open odat e de tuin goed in het oog blijven houden. Zie je een volwassen vogel met een snavel vol insecten dan is er beslist een overvol nest in de buurt. De insecten halen e maar al te vaak uit achtergelaten mesthopen in de weide. Insecten worden ook soms in de lucht gevangen. Enkele voorbeelden van geschikte nestkastjes voor halfholenbroeders:

. inad ie .be/p in .php?pid=3443

1/2


30-04-12

Soo en k ik aa je in en ond de

Vogelh i je i

Ne po

i e

k ik aa

in

Theepo ogelh i je

Vogelh i je i e k ik aa

Vogelka je

De gele k ikstaart (Motacilla fla a) is net iets kleiner dan ijn witte neef. Je vindt de e angvogel ook minder vaak in de buurt van mensen . De e vogel is veel voor ichtiger en minder goed te benaderen. De gele kwikstaart is vaak te ien in de aanwe igheid van gra end vee alwaar hij na een actieve insecten oektocht vaak uitrust op een weidepaaltje. De e soort kiest hoofd akelijk voor een goed verscholen nestplaats in een kuiltje in vochtig grasland. De boven ijde is samen met de kop olijfgroen, de onderdelen ijn geel en bij het vrouwtje iets bleker. De keelstreek is bleker van kleur net als de bijna witte oogstreep. Opgeschrikt vliegt de vogel snel naar een veiligere uitkijkpost in een golvende vlucht.

De gele k ikstaart (Motacilla fla a) cinerea)

De grote gele k ikstaart (Motacilla

Een meer eld amere omergast is de grote gele k ikstaart (Motacilla cinerea). De e vogel vind je terug langs snelstromende beeklopen en ook hier wipt de staart voortdurend op en neer terwijl de vogel op oek is naar insecten. De grijsbruin gespikkelde eieren worden uitgebroed in een holte tussen de boomwortels langsheen de oever. De jongen verschijnen na twee weken en verlaten na circa drie weken het nest.

. inad ie .be/p in .php?pid=3443

2/2

test  

testtesttesttesttest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you