Page 14

14

ANNEMIE DECLERCK

Wees gegroet Annemie vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jonas. Heilige Micky, Moeder Zots, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Schol. Joycie De Maeyer Foto’s Kurt Hereygers

JONASmagazine  
JONASmagazine  

Eénmalige uitgave van het magazine JONAS

Advertisement