Page 1

Hier in Ranst

verkiezingen: sterke kandidaten onze reporter op de gemeenteraad 3 juni: tuinfeest - aftrap campagne

Luc Redig: ‘Zes jaar vol positieve voorstellen van Groen. Het maakt mij fier opnieuw lijsttrekker te mogen zijn.’ Op de nieuwjaarsreceptie: “Onze open lijst telt sterke kandidaten die mee het beleid in Ranst de andere richting in willen sturen.”

© Groen Ranst

RANST MENSELIJKER, EERLIJKER, GEZONDER MAKEN Luc Redig: “De gemeenteraadsverkiezingen in oktober worden voor Ranst heel belangrijk. En ook spannend: de huidige Open VLDCD&V-meerderheid heeft maar één zetel op overschot. Zij hebben de afgelopen zes jaar heel weinig gerealiseerd, dat hebben de Ranstenaren samen met ons kunnen vaststellen. We snakken naar een nieuw bestuur dat de handen écht uit de mouwen steekt. Help mee Ranst

menselijker, eerlijker en gezonder maken door te stemmen op Groen! Wij komen op met een erg sterke, open lijst. We hopen alle progressieve krachten in Ranst op die manier te vertegenwoordigen.”

PROGRAMMA De kandidaten komen verderop in deze krant aan het woord. Hoe oogt het programma? Luc: “Mee dankzij de ideeën die veel

inwoners inbrachten, is het een breed programma geworden vol concrete maatregelen. Alles vertrekt vanuit een heldere visie waar we met Ranst naartoe willen. In elk geval moeten er duidelijke richtlijnen komen voor diegenen die een schepenambt opnemen. Een strikte scheiding tussen beroepsactiviteiten en een schepenmandaat moet elke schijn van belangenvermenging voorkomen.”

Waarom zou iemand voor Groen stemmen? “Groen is al zes jaar lang dé partij die de meerderheid bevraagt en corrigeert, en die keer op keer positieve voorstellen en alternatieven voor het huidige beleid voorlegt. Net dáárom ben ik fier lijsttrekker te mogen zijn van deze partij. Zonder enige schroom zeggen wij: niet nóg eens zes jaar stilstand, Ranst verdient beter!”


HIER

Veel Groene kleppers op onze lijst ! ZOALS, BIJVOORBEELD : KURT DE BELDER, STEFANIE GIJSELS EN DIRK VAN NIMWEGEN

Stefanie volgt het beleid in Ranst al enkele jaren vanuit de jeugdraad en de milieuraad. Dat zegt al veel over de thema’s die haar boeien. Net als Kurt (links) en Dirk (rechts) hoopt zij dat er dankzij Groen meer inspraak komt in onze gemeente. Het beleid zal er beter door worden.

Steeds meer Ranstenaren snakken naar de verkiezingen. Ze hopen Groen weer in het bestuur te brengen, zoals in 2001-2006. Want Ranst verdient beter dan wat we nu al elf jaar krijgen. Stefanie (midden) studeert geneeskunde. Ze is een van de velen die niet langs de kant blijven staan, ze komt resoluut op voor Groen. Waar wacht ú nog op? Stefanie: “Het doet me steeds weer versteld staan hoe moeilijk het is om echt verandering te bereiken. Want zoals de milieuraad hier werkt, is het vrij frustrerend. Het bestuur lijkt ons niet te kennen. Oké: onze taak is adviseren, het college beslist. Maar in een serieuze gemeente krijgt een raad dan uitleg waarom men een advies wel of niet aanvaardt. Met Groen in het college zou er échte inspraak komen, en adviesraden die functioneren zoals het hoort.”

© Groen Ranst

Dirk is lid van de commissie ruimtelijke ordening (Gecoro): “Het bestuur beschikt dus over een adviesraad voor een heel belangrijke materie. Te dikwijls merken we jammer genoeg ofwel dat hun huiswerk slecht gemaakt is, ofwel dat het college onverkort de kaart van projectontwikkelaars trekt, met alle gevolgen van dien voor de mobiliteit, of voor het verdwijnen van het landelijk karakter. De resterende open ruimte moeten we maximaal beschermen!" Kurt zit in het beheersorgaan Den Boomgaard: “Democratische participatie vinden wij bij Groen erg belangrijk. Zulke adviesraden (ook cultuur, sport, senioren ...) kúnnen daarin nuttig bijdragen. Met échte inspraak verhoog je ook het draagvlak voor waardevolle plannen die soms tegenstand krijgen, zoals windmolens, heraanleg van een straat enz. We weten wat ons te doen staat!”


HIER

VERKEER: EEN DRAAK MET VEEL KOPPEN

IN ’T KORT

We moeten denken aan de rust en de veiligheid, maar ook aan onze longen!"

KURT DE BELDER

Gemeeteraadslid kurt.debelder@groen.be - 03 475 23 10

Kurt, sinds september ons tweede gemeenteraadslid, stond al snel bekend voor zijn pertinente vragen en uitgewerkte voorstellen. Naast het klimaat- en natuurbeleid zal hij ook na de verkiezingen blijven hameren op de verkeersproblemen en zoeken naar oplossingen. Kurt: “Mobiliteitsstudies zullen wij ernstig nemen, want ze naast zich neerleggen zoals nu, dat is vrágen om problemen. Zo'n kanjer van een probleem is al dat sluipverkeer, pal door onze dorpskernen en op onze landelijke wegen, die vaak de beste fietsverbindingen vormen. Het huidige bestuur zucht eens, wijst naar verzadigde autosnelwegen en de Antwerpse Ring als boosdoeners, en doet niets. Bij Groen weten we dat het alleen maar erger wordt. Wij steken de kop niét in het zand: voor ons moeten er maatregelen komen om al dat verkeersgeweld te 'beheren' en - letterlijk – zo goed mogelijk in banen te leiden. Doorgaand verkeer, zeker vrachtvervoer, hoort niet thuis tussen fietsende kinderen, in dorpskernen en woonwijken. Daar dient het hoofdwegennet voor.

Ranst kan er dan alleen maar gezonder op worden. Maar liggen we niet zélf mee aan de basis, door vaak voor de auto te kiezen? “Als we Ranst mee besturen, zullen we net daarom wél een 'werkgroep duurzame mobiliteit' oprichten, wat dit bestuur niet zag zitten. Dan investeren we wél in veilige, goed onderhouden fietspaden. We hebben een uitgewerkt fietsplan klaar (zie www.groenranst.be) voor fietsmaatregelen en veilige, autoluwe fietsroutes. De goesting om te fietsen lééft bij de mensen hoor! En met Groen in het bestuur zal Ranst bij De Lijn ook met veel meer kracht op tafel kloppen voor meer en beter openbaar vervoer.”

SOCIAAL: TANDJE BIJSTEKEN! Erik Gijsels staat op onze lijst garant voor de sociale knelpunten. Wat zegt jouw glazen bol, Erik? “Vanaf 2019 valt het OCMW samen met de gemeente, er is dan nog maar één sociaal beleid. Die fusie biedt volgens ons positieve kansen die we moeten benutten. Met Groen in het bestuur gaan we voor een volwaardig personeelskader mét vervanging van de tijdelijk afwezigen, wat nu enkel in het OCMW gebeurt. Dit is ook een ideaal moment om één Sociaal Huis in te richten voor álle mogelijke sociale dienstverlening. En om de armoedebestrijding een versnelling hoger te schakelen." Groen wil ook een 'zorgschepen'? “Klopt. In een schepencollege hebben

beslissingen in één domein soms onverwachte gevolgen voor een ander. Groen denkt daarom aan een zorgschepen die elk besluit toetst aan de gevolgen voor al wie zorg moet krijgen. Dat geldt voor de OCMW-materie, maar ook voor jongeren, alleenstaanden, ouderen, éénoudergezinnen, mensen met een beperking, enz." "We blijven ook pleiten voor samenwerking met Ranstse werkgevers om stages of jobs te zoeken voor wie nog moeilijk aan werk geraakt. Zo bouw je ervaring op in een reële werkomgeving. Maar er is nog véél meer werk aan de winkel voor een gezonder, eerlijker en socialer Ranst!”

ERIK GIJSELS

OCMW-raadslid gijsels.erik@skynet.be 0479 29 66 74

VAN ONZE REPORTER OP DE GEMEENTERAAD VRIESELHOF EN ROLWAGENS Met Groen in het bestuur wordt inspraak een garantie. En inspraak is ook: een gemeenteraad kunnen bijwonen. Dat kan je nu niet met een rolwagen, tenzij iemand je de trap voor het kasteel opdraagt. Dat geldt trouwens ook voor de huwelijksplechtigheden aldaar. Luc Redig vertolkte op de gemeenteraad nogmaals onze verontwaardiging daarover, en Erik Gijsels (OCMW-raadslid) leidde kort daarop de “Werkgroep Antwerpen Toegankelijk” rond bij een kritisch bezoek ter plaatse. Hun verslag met verbeteringsvoorstellen is intussen al klaar. ZWERFVUIL Kurt De Belder kon de gemeenteraad overhalen om de toetreding van Ranst tot de "Statiegeld-alliantie" goed te keuren. Zo zetten we mee druk op de regering, want andere landen bewijzen overvloedig hoe goed statiegeld helpt om de berg zwerfvuil te verminderen. UW GEMEENTEBELASTING Groen waakt ook over uw centen! De “opcentiemen” gingen automatisch stijgen, omdat ze berekend worden op de Vlaamse onroerende voorheffing, en die wordt voor het aanslagjaar 2018 verhoogd. Luc Redig stelde voor om “onze” opcentiemen evenredig te verlagen, zodat de te betalen gemeentebelasting voor de Ranstenaar per saldo hetzelfde blijft. De meerderheid vond dat we groot gelijk hadden.


GROEN

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

Voorzitster Meyrem Almaci Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor échte verandering.’ Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’ Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. ‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze

© ID/Bas Bogaerts

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn van het leven verschijnen.’ Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. Doe mee op www.groen.be/doemee


GROEN

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

1 Veilig oversteken is topprioriteit: kruispunten maken we conflictvrij.

‘Met ons verkeersveiligheidsplan kan jong en oud binnenkort weer met een gerust hart de straat op’

2 We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3 Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer weg van dorpskernen en scholen.

BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

4 Het verklikken van controles, via apps of de radio, wordt verboden.

5 De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan naar een brede mobiliteitsopleiding.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska

© ID/Bas Bogaerts

SCHONE ENERGIE= JOBS, JOBS, JOBS

Federaal fractieleider Kristof Calvo

© ID/Bas Bogaerts

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’ De Belgische kerncentrales behoren tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt niet verantwoord ze nog langer open te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buurlanden beginnen zich terecht zorgen te maken. De kerncentrales moeten dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 2050 van de Hoge Venen tot de kust op wind en zon.’

is ongegrond. Verschillende onafhankelijke studies hebben al aangetoond dat de overstap naar hernieuwbare energie perfect haalbaar is als we de juiste keuzes maken. Bovendien is het de enige manier om onze elektriciteitsfactuur ook op termijn betaalbaar te houden.’

Maar kunnen we zo wel voldoende stroom produceren? ‘Absoluut’, verzekert Kristof. ‘De kernlobby is supermachtig, maar hun bangmakerij

Ontdek ons energieplan en teken de petitie op www.groen.be/energie


REGIONAAL

STATIEGELD VOOR MINDER ZWERFAFVAL Onze bermen zijn een verzamelplaats voor zwerfafval. 40 % van dat afval zijn plastic flessen en blikjes. Ze tasten het straatbeeld aan en gemeenten moeten flink betalen om dit openbare domein schoon te houden. In 2018 moet Vlaams minister Joke Schauvliege de knoop doorhakken of er statiegeld komt op blikjes en plastic flessen. De Statiegeldalliantie verzamelt bedrijven en besturen die voorstander zijn van het invoeren van statiegeld. Veel Groen-groepen in onze regio pleitten de voorbije weken in de gemeenteraden om toe te treden tot deze alliantie. Heel wat gemeentebesturen steunden ons voorstel. Nu is het aan de Vlaamse Regering om het signaal van de vele gemeenten ernstig te nemen. In andere landen zorgde de invoering van statiegeld voor een drastische vermindering van het zwerfafval in onze bermen. Waar wachten we op?

Op vraag van Groen stemde de provincie in met de vergroening van haar wagenpark.

VALENTREIN-ACTIE BEDANKT PENDELAARS

Š Bigstock

VERGROENING VAN HET WAGENPARK VAN HET PROVINCIEBESTUUR UNANIEM GOEDGEKEURD

Met de Valentrein-actie zet Groen jaarlijks reizigers in de bloemetjes die kiezen voor het openbaar vervoer.

Op de provincieraad van oktober diende Karin Van Hoffelen een voorstel in tot vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur en haar entiteiten. Voor Groen moet het provinciebestuur zelf het goede voorbeeld geven naar steden en gemeenten, vooral in het streven naar een klimaatneutrale organisatie tegen 2020.

Dit jaar trakteerden de mensen van Groen Merksem, Groen Schoten en Groen Brasschaat de pendelaars op lekkers bij de Keizershoek, aan de tramterminus in Schoten.

Tot nu toe deed het provinciebestuur bij aankoop van wagens en vrachtwagens geen enkel onderzoek naar alternatieve brandstoffen. In november werd het Groen-voorstel echter goedgekeurd en ging de provincieraad akkoord om voor elk nieuw dienstvoertuig een kosten/batenanalyse op lange termijn te maken.

Op die plek stappen mensen uit de hele regio de tram op om naar het werk of school te gaan. Een slimme manier om vlot in de stad te raken, parkeerproblemen te vermijden. En de luchtkwaliteit vaart er wel bij. Een positieve, gezonde keuze dus, die wel een bedankje verdient.

Dit zal gebeuren door enerzijds de ecoscore op te nemen als verplicht gunningscriterium bij alle aankopen van voertuigen. De ecoscore zal voor minimaal 20% mee genomen worden in de eindbeoordeling. Anderzijds zal de beoordeling van de prijs voortaan steeds op de total lifecycle cost (TLC) van het voertuig worden gebaseerd. Dat wil zeggen dat - naast de ecoscore - ook de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht, met inbegrip van de eventuele vrijstellingen voor verkeersbelasting en B.I.V. Jaarlijks zullen de provinciale entiteiten een evaluatie maken van het aanbod van de verschillende aandrijfmodi (benzine, gas, elektriciteit) op de markt. De provincie maakt bovendien plannen voor het plaatsen van meer elektrische laadpalen, want vooral aan het nieuwe Provinciehuis zijn er nauwelijks voorzien. Karin Van Hoffelen Provincieraadslid


HIER

1

2

3

4

1 Gezinsbegeleidster Annelies Creten komt op onze lijst: “Want Groen denkt wél aan de zwakke weggebruiker, met veiligere fietspaden, een lagere snelheid in woonzones, geen vrachtwagens meer in schoolstraten en dorpskernen, en veilige oversteekplaatsen voor jong én oud. Dat maakt het weer leefbaar. Met Groen ijver ik ook voor meer speelplekken en veilige kindvriendelijke verbindingswegen. Kortom: kwaliteitsvolle publieke ruimte voor alle generaties. Goed voor ontmoeting en echt samen leven!” © Groen Ranst

2 Ook Mieke Wens (sociaal verpleegkundige) is kandidaat voor Groen: “Uiteraard voor de Groene ideeën rond ruimtelijke ordening, groenvoorziening, verkeersveiligheid enz. Maar zeker ook voor de sociale voorstellen, met aandacht voor de noden van iederéén. Zoals de toegankelijkheid voor personen met een beperking, betaalbare woningen - ook voor alleenstaanden, zorgwoningen, en co-housing of gemeenschapswonen over de generaties heen.” © Groen Ranst

3 Joris Van Camp (jeugdconsulent) komt met zijn plaats op de Groene lijst op voor een sterker armoede- en woonbeleid: “Er zijn veel te weinig sociale woningen. Bied aan minder begoede mensen, ín hun vertrouwde omgeving en sociaal netwerk, de nodige ondersteuning aan, i.p.v. ze weg te jagen uit Ranst! Ook cultuur kan anders, het is méér dan subsidies uitdelen. Ik mis een eigen aanvullend aanbod door de gemeente. Belangrijk, want cultuur is: elkaar ontmoeten.” © Groen Ranst

4 Dirk van Nimwegen, oud-schepen voor Groen, staat opnieuw op de lijst. Hij pleit voor de invoering van twee nieuwe schepenbevoegdheden: “Een 'klimaatschepen' zal dan eender welk besluit van het college toetsen aan de – soms onverwachte - gevolgen voor het klimaatbeleid, dat onze toekomst intussen zo sterk bepaalt. Eenzelfde integrerende rol speelt een 'zorgschepen' rond de gevolgen van collegebesluiten voor al wie zorg moet krijgen.” Dat laatste legt ook Groen-kandidaat Erik Gijsels uit op p.3 © Groen Ranst


3 JUNI: AFTRAPFEEST VOOR DE VERKIEZINGSCAMPAGNE ! Niet dat wij er de brui aan geven en het feestelijk "aftrappen". Integendeel: we hebben wreed veel goesting, we vliegen er vollen bak in: hoog tijd voor de aftrap! => Groen Ranst viert het startschot van de campagne met, gegarandeerd: • Heerlijk lenteweer, dus: Een Tuinfeest Om U Tegen Te Zeggen • Een ferm uit de kluiten gewassen lunch met veel lekkere schotels • Zullen ook van de partij zijn: een Drankje en flink wat Desserts • Tenten om te schuilen als de zon ietwat te hard schijnt • Een streepje muziek, een puntige toespraak • En kersverse affiches met uitroeptekens in koeien van letters => Zondag 3 juni – vanaf 12.30 u. welkom in de tuin => Keerbaan 42 Oelegem (parkeren: in de wei of in de Zavelstraat; maar ... Groenen zitten natuurlijk vooral graag op een fiets) MIS DAT DUS NIET!

Groen Ranst Peter Jochems Keerbaan 42 2520 Oelegem 03 353 21 84 peter.jochems@groen.be www.groenranst.be www.facebook.com/groenranst @groenranst Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Doeners uit Ranst lopen op kop in een eerlijke, gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

Groen Ranst - lente 2018  
Groen Ranst - lente 2018  
Advertisement