Page 1

7. ÅRGANG – NR. 33

NOVEMBER 2015

LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Kloakseparering Provas er ved at være klar til kloaksepareringen i Vedsted.

Menighedsråd går fest-amok! Menighedsrådslokalerne indvies af borgmester efter renovering

Læs om alternativerne side 3

Årets Vuffer Skal du være årets Vuffer eller har du en kandidat? Læs mere side 4

Krolf i Vedsted Første år med krolf afsluttet med VM - der gøres status. Læs mere side 5

Tennis Hvem vandt VM i tennis?

Foruden indvielsen vil der være aktiviteter i hele huset, så gæster kan få en fornemmelse af det aktive liv, vi har i Vedsted og omegn. Se uddybende omtale side 10 – 11 Se dagens program på bagsiden

Svaret finder du på side 5

Det er ikke en and! Der har været ænder på spil på Landbohjemmet. Læs mere side 5

Julemand udhvilet? Vi ved det ikke, men får nok svaret, når vi vækker ham? Læs mere side 6

Fastelavn! Vi skal skynde os få pakket julegaverne ud, så når at slå katten af tønden! Læs mere side 6

Sognepræsten har jubilæum og det passerer ikke i ubemærkethed Carsten Vigsø 25 års jubilæum som sognepræst ved Vedsted Kirke d. 1. september 2015 og det markeres med gudstjeneste i kirken og efterfølgende reception i de nyrenoverede menighedslokaler i Fælleshuset. Se omtalen side 11

Julekoncert Ved indgangen til advent og julehøjtid afholder kirkekoret sin årlige julekoncert med gæstesolister. Læs mere side 9

Blev bestyrelsesmedlem klædt af? Landsbyforening holdt takkefest for de trofaste, frivillige hjælpere

Julemotion Træfældning er en god måde at få normalvægt på igen efter alle julegodterne Læs mere side 8

Bibliotekar? Nej, men én der sikrer åbningstider i bogladen, Læs mere side 8 Uden den enorme opbakning fra en masse frivillige vil der ikke være meget af det fantastiske liv i Vedsted og omegn. Det sætter landsbyforeningen stor pris på og holdt en takkefest for hjælpere og sponsorer v. Vedsted SøFestival. Se billederne og læs mere om formandens orientering herfra på side 2


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Donation til Fritidsklub

Takkefest Af Niels Lund, Formand for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

LetKøbs salg af Vedsted vin er gået helt forrygende. 5 kr. pr. solgt flaske giver 1.500kr til påskønnelse af Fritidsklubbens arbejde fra Inga og Kim.

Dit Sted Udgivet af Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn. Niels Lund, formand Tlf.: 26 14 55 39 Mail: nhl@bbsyd.dk Udgivelser pr. år: 6 Oplag: 550 eksemplarer. Layout: Redaktionen. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri Deadline: Se www.vedsted.info

Der deltog 60 glade mennesker til vores takkefest - en rigtig god aften i menighedsrådets nye lokaler i Fælleshuset. Det var helt igennem en rigtig god aften, hvor vi fik sagt tak til alle de frivillige og sponsorerer. Der blev spist godt af den gode mad og moster Bodil´s islagkager gjorde endnu engang stor lykke. Vores konferencier Arne fra Søfestivalen viser sig at være en aldeles god tryllekunstner, og han fik alle til at grine af hans små numre – om Dorte blev klædt delvist af eller det var en illusion, er det vist kun 3, der ved med sikkerhed!

Redaktør: Kurt Busch Mail: kbu@djabus.dk Telef.:78 78 45 95/20 12 67 49 Annonceansvarlig: Hanne Jørgensen Mail: tryk@flexiprint.dk Tlf.: 76 40 00 87

Udgivelse af DIT STED i 2016 Lørdag 13. februar Lørdag 26. marts Lørdag 23. april Lørdag 30. juli Lørdag 27. august Lørdag 12. november

2.

Tre utrolig flittige borger blev hædret for deres arbejdsindsats med bl.a. gymnastiksalen. Det er Ole, Ejgil og Broder. Vi takker dem endnu engang her. Og hvis du endnu ikke har set gymnastiksalen så gå endelig forbi – det er et flot resultat.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Kloakseparering i Vedsted Af Per Bruun, Projektingeniør, Provas Fra april 2016 og til slutningen af 2017 skal Provas separere kloaksystemet i Vedsted by. Vi er i gang med planlægning og projektering og vil i den forbindelse tage kontakt til alle husejere i Vedsted i indeværende år. Med dette indlæg vil jeg informere om, at det (måske) kan være en fordel for dig at registrere evt. faskiner, hvis det ikke er gjort. Indledningsvis vil jeg gerne kort beskrive nogle principielle kloakeringsforhold, som langt de fleste ejendomme er opbygget efter. Fælleskloak – separering – nedsivning I dag er Vedsted fælleskloakeret. Det fungerer i princippet Figur 1 Fælleskloakering som angivet på Figur 1. Regn- og overfladevand fra tage og befæstede arealer (terrasse, indkørsel m.v.) og husspildevand samles i én skelbrønd (også kaldet lodsejerbrønd) på ejendommen. Fra skelbrønden ledes regnog husspildevand til én offentlig hovedledning (typisk i vejen). Separatkloakering Separatkloakering fungerer i princippet som angivet på Figur 2. Regn- og overfladevand samles i én ledning og ledes til regnvandsskelbrønd, mens husspildevand samles i en anden ledning og ledes til spildevandsskelbrønd. Fra skelbrøndene går der to stikledninger ud til de offentlige ledninger i vej. Provas etablerer de offentlige ledninger og skelbrøndene samt stikledninger mellem disse. Den enkelte husejer skal sørge for separering på egen grund.

Dekorationer og nisser Den 23/11 når lyset bliver tændt starter juleriet i min biks. Kig forbi og kom i rigtigt julehumør; det kan godt betale sig 

Igen i år er der advents- og almindelige dekorationer, store og små lys og enkle kranse til kirkegården. Der er også mulighed for at købe fyrfadslys med batterier. Jeg har arbejdet videre med birkenisserne, de er nu kommet i glas med både med sløjfer og lys, og så har jeg lavet koglenisser. En rigtig glædelig jul til alle og en stor tak for jeres fantastiske opbakning. På gensyn. Helle, Tøndervej 28

Fællesparken Figur 2 Separatkloakering

Nedsivning Nedsivning fungerer i princippet som angivet på Figur 3. Som separering med den ene forskel, at regn- og overfladevand ledes til faskiner, regnbede el.lign. i stedet for til regnvandsskelbrønd. Spildevandet ledes stadig til spildevandsskelbrønden. Registrering af faskiner på private ejendomme. Hvis du kan opfylde nedenstående to punkter, så er det en fordel for dig at få registreret din(e) faskiner:

Af Kurt Busch Vi har nu langt om længe fået såvel landzone- som byggetilladelse til Fællesparken. Så nu kan vi endelig kommer i gang med at bruge nogle af alle de penge, som forskellige fonde har givet tilsagn om at ville støtte projektet med. Projektgruppen er nu ved at indhente tilbud på materialer og udførelse.

1. Din nuværende skelbrønd ligger i skel eller umiddelbart indenfor (0 – 1 meter inden for skel) og 2. Du leder al regn- og overfladevand til faskiner på egen Figur 3 Nedsivning grund. Registreringen skal foretages af en autoriseret kloakmester. Fordelen ligger i, at Provas vil foretage en strakstilslutning og dermed spare dig for en arbejdsproces. Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis der er spørgsmål af nogen art. Du kan også møde op ved Provas vognen, som vi tager med til Vedsted den 3. december (på valgdagen). En mere indgående information vil vi kunne levere i januar 2016, hvor vi forventer at indkalde til informationsmøde.

3.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Årets Vuffer 2015 Af Laila Christensen, formand Så går året mod sin ende og vi skal snart til at finde Årets Vuffer 2015 – en person, som i årets løb har gjort en ekstra indsats for foreningen. Som vi plejer vælges Årets Vuffer på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen plejer at foreslå en person, som vi mener, har fortjent det ”skulderklap” som Årets Vuffer er ment som.

Du kan dog også være med til at bestemme, hvem det skal være. Send dit forslag samt begrundelse senest 4. januar 2016 til: Laila Christensen på mail: lailaleif@hotmail.com eller ring 29 80 19 32.

Næste nummer af DIT STED udkommer i midten af februar. Deadline for stof til bladet er 6. februar. Stof sendes til: kbu@djabus.dk

4.

Vedsted Ungdomsforening – VUF Efterårshilsen Af Laila Christensen, formand Så er det allerede blevet tid til en lille efterårshilsen fra VUF. Vores udendørs aktiviteter er gået i vinterhi, men der er startet rigtig mange gode indendørs aktiviteter op. Så der er ingen undskyldning for ikke at komme lidt hjemmefra. Der bliver svedt og arbejdet hårdt på alle vores gymnastikhold – HUSK det er aldrig for sent at melde sig til.

Også motionsrummet i fælleshuset står klar til at modtage nye medlemmer. Vi har netop lige investeret i en ny større maskine dertil som er værd at benytte. Vores idræts-camps er i fuld gang med stadig stor succes – så mange tak for opbakningen dertil. Vi er glade for at så mange børn nyder dette tilbud. Vi er af Tora Djernæs fra landsbyforeningens bestyrelse blevet indstillet til Haderslev Kommunes sundhedspris 2015 for netop vores Idræts-Camps. Denne indstilling er vi rigtig glade for. Der er også indendørs fodbold for børn i Over Jerstal Hallen. Så der er mange muligheder inden døre heldigvis for at røre sig lidt. Den 13. september havde vi arbejdsdag ved klubhuset. Desværre regnede det og der kom ikke andre end os fra bestyrelsen/kasserer og et enkelt påhæng. Så vi besluttede at aflyse dagen, da mange af dagens planlagte opgaver bestod af malerarbejde forskellige steder udendørs. Vi har talt om at holde en ny arbejdsdag hen i foråret – vi håber vi kan få det hen og at der er nogen som vil bakke op omkring det og møde op og hjælpe. Der er jo kun os selv til at holde klubhuset og de omkringliggende arealer pæne. Vi kan kun igen appellere til at vi er nød til at have hjælp af jer frivillige til at holde liv i foreningen og dens aktiviteter og udfordringer. Vi ved godt der er mange tiltag i byen efterhånden, som vi alle gerne vil støtte op om og hjælpe til med, så tiden er knap ind i mellem. Men vi håber at vi ved fælles hjælp kan få delt de frivillige ressourcer i vores lille samfund, så alle kan bestå og fastholde deres gode ideer og deres gode aktiviteter. Til slut vil vi fra bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Årets Andespil 2015 Af Susanne Poulsen Søndag den 1. november 2015 afholdt Kulturudvalget deres traditionelle Andespil – vi kan vist godt kalde det tradition, da det er 3. år i træk – på Vedsted Landbohjem. Traditionen tro skiftede 20 friske ænder ejermand i løbet af nogle timer og traditionen tro, fik vi udloddet den flotte sponserede købmandskurv fra Inga & Kim (byens LetKøb) på indgangsbonerne - den heldige og super glade vinder blev Lisa Sejr Poulsen fra Ustrup. Vi vil fra Kulturudvalget gerne sige Vedsted og omegns borgere tusind tak for den super flotte opbakning, vi havde til arrangementet, hvor vi var ca. 60 spillende gæster – store som små – og vi håber, at I alle hyggede jer lige så meget, som vi gjorde og ikke mindst fik smagt alt det lækre kage, der kunne købes og nydes i pausen. Vi håber, at se jer alle igen til vores Andespil igen i november 2016 - husk at invitere naboen, bedsteforældre eller legekammeraten med – alle er velkomne.

Tennis Af Svend Hansen, VUF Tennis Lørdag den 12. september 2015 mødtes 12 tennisspillere for at kæmpe om VM titlen 2015. Vi var 9 herrer og desværre kun 3 damer. Kampene begyndte kl. 14 og hele eftermiddagen blev der spillet på de 2 baner. Først ved 18 tiden var det afgjort at Birthe Holm ligesom sidste år, igen i 2015 vandt titlen hos damerne, mens Knud Eriksen vandt hos herrerne.

Og husk – vi modtager gerne ris/ros og selvfølgelig masser af forslag til fremtidige arrangementer. I er meget velkomne til at kontakte én af os fra Kulturudvalget. På gensyn til vores næste arrangement

Det første år med krolf i VUF Af Ole Bakkegaard Olesen I foråret tilbød VUF krolf som ny aktivitet. Alle interesserede fik mulighed for at prøve spillet 3 – 4 gange for at finde ud af om det var en aktivitet, man havde lyst til at dyrke. Ca. 28 personer har været på banerne for at prøve spillet, deraf er 21 blevet aktive krolfspillere i det første år. Vi har i hele sæsonen spillet mandag aften og torsdag eftermiddage, der har været en god tilslutning og alle har hygget sig med spillet og det gode sociale samvær. Vi kunne godt bruge nogle borde/bænke ved krolfbanerne. Efter en henvendelse til VUF, bevilligede de 4 borde/bænkesæt, hvilket vi alle var meget glade for. Græsset på banerne er blevet slået og blevet passet af frivillige gennem hele sæsonen, en stor tak til alle som har ydet en indsats for at få denne aktivitet godt i gang. Lørdag den 24.oktober blev VM i krolf afviklet, med deltagelse af 17 spillere. Vi startede kl. 9.00 i Multirummet med rundstykker, kaffe, GL.Dansk, Baily og Doktor Nielsen var også med – en fin optakt til VM. Efter mesterskaberne gik vi tilbage til Multirummet, hvor vi spiste smørrebrød og fik lidt vådt til ganen. Tak til alle der sørgede for opdækning, mad og drikke. Der blev afviklet mesterskaber i 3 dicipliner - damer, herrer og m/k, hvor de tre bedst placerede fik præmie. Hos damerne blev Else Nielsen mester med 73 slag, på 2 pladsen kom Anne Kathrine Hansen med 74 slag og 3 pladsen gik til Ane Marie Jochimsen med 76 slag. Hos herrerne blev Ole B. Olesen mester med 58 slag, på 2 pladsen kom Broder Hansen med 64 slag og 3 pladsen gik til Ejgil Larsen med 74 slag. Hos m/k blev Birthe Larsen og Laurits Jensen mestre med 150 slag, på 2 pladsen kom Sonja Møller og Christian Nielsen med 152 slag og 3 pladsen gik til Carsten Jacobsen og Broder Hansen med 153 slag.

Efter de mange kampe blev der tændt op i grillen og resten af dagen og natten blev der snakket tennis og alt muligt andet. Tennisudvalget siger tak for en god sæson og på gensyn næste år.

Idrætscamp UDEN OVERNATNING DENNE GANG. Fredag d. 20. november 2015 Går du i 0.-2. klasse Du kommer kl. 16:00 Du følger din holdleder rundt sammen med jævnaldrene børn og prøver 4 forskellige aktiviteter ude og inde. Aktiviteterne er klatrevæg, spring og besøg af spejderne og menighedsrådet. Vi slutter aktiviteterne kl. 18:45 hvor vi spiser sammen. Afslutning kl 19:00 Husk: Påklædning til ude og inde, drikkedunk. Pris 50 kr. Indbetales på konto reg.nr. 7990 konto nr. 1055875 oplys navn, klasse og tlf. nummer. Sidste tilmelding og betaling d. 16. november 2015.

5.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Badminton Af Birthe Holm Spil badminton i Vedsted Fælleshus.

Så er det igen muligt at spille badminton i gymnastiksalen i Fælleshuset. Der kan spilles på følgende tidspunkter:  Mandag, onsdag og torsdag: efter klokken 19  Tirsdag: efter klokken 20.15  Fredag: efter klokken 15  Lørdag og søndag: hele dagen

Vækning af julemanden Af Stine Hansen Kulturudvalget vil gerne indbyde alle børn og deres forældre i Vedsted og omegn til at hjælpe os med at få julemanden vækket søndag den 29. november kl 14.30 i Fælleshuset Vedsted. Julemandens hjælpere har givet os besked om at julemanden gerne vil have en lille ting med til alle de søde og artige børn, og derfor vil vi gerne bede om at I tilmelder børnene til arrangementet hos Let Køb i Vedsted senest den 23. november. Det koster 15 kr pr barn. Efter julemanden er blevet vækket, går vi i gymnastiksalen hvor vi danser om juletræet, og der kan købes gløgg, kaffe, saft og æbleskiver. Så på gensyn til en rigtig hyggelig eftermiddag. Mange julehilsner fra kulturudvalget.

Fastelavn er mit navn……… Af Susanne Poulsen Kulturudvalget & Menighedsrådet inviterer børn, forældre, bedsteforældre samt alle andre i Vedsted og omegn, der måtte være interesseret, til fastelavn på Landbohjemmet søndag den 7. februar 2016. Der er fastelavnsgudstjeneste i Vedsted Kirke sammen med minikonfirmanderne kl. 9.30. Derefter starter selve fastelavnsfesten på Vedsted Landbohjem ca. kl. 10.30, hvor vi håber, at rigtig mange vil deltage i begge arrangementer. Der kan købes billetter ved Vedsted Købmand fra mandag den 25. januar 2016 – sidste tilmelding mandag den 1. februar 2016 Pris pr. barn kr. 30,00 dette inkluderer 1 stk. slikpose, saft ad libitum samt 1 stk. fastelavnsbolle

Det koster 400 kr. at leje banen i 1 ugentlig time, uanset, hvor mange der spiller. Der er net, men man skal selv have ketcher og bolde med. Yderligere oplysninger og tilmelding til: Birthe Holm tlf.: 25 12 21 27 / 74 54 50 20

Pris pr. voksen kr. 25.00 dette inkluderer kaffe/the ad libitum samt 1 stk. fastelavnsbolle Der betales ved tilmelding. Vi glæder os til at se jer - Vedsted Menighedsråd & Kulturudvalget

Generalforsamling i VUF Af Laila Christensen, formand

Det er ikke for sent!

Fredag den 5. februar 2016, kl. 19.30 i klubhuset på Skovbyvej 25B, afholder VUF den årlige generalforsamling.

Der kan tilmeldes til ”Svømning for alle”

Vi afholder det i år en fredag aften og håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen. VUF er vært ved kaffe og kage denne aften.

Af Laila Christensen, formand Husk det er ikke for sent at tilmelde jer ”Svømning for alle” Prisen for hele sæsonen er kun kr. 175,- pr. person, uanset alder – se vedsted.info og sidste nummer af DIT STED - nr. 32.

Vi er altid åbne over for folk som gerne vil med i bestyrelsen og være med til at have en positiv indflydelse på foreningens arbejde og være med til at styrke fællesskabet og aktiviteterne i byen. Vi ved på nuværende tidspunkt, at vi får brug for 1 nyt medlem til bestyrelsen. Er det noget for dig eller en du kender så giv os meget gerne en melding. Vi vil rigtig gerne have nogle mænd ind i bestyrelsen, dette har vi forsøgt i mange år nu, så nu må det snart kunne lykkes. Det vil vi rigtig gerne appellere til. Så meld dig gerne på banen og har du spørgsmål til selve bestyrelsesarbejdet, er du altid velkommen til at kontakte os og få en snak om hvad det indebærer. Kontakt Laila Christensen, mail: laila-leif@hotmail.com eller mobil 29801932. Så husk sæt kæmpe stort X i kalenderen fredag den 5. februar 2016, kl. 19.30.

6.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Tak til Søravnene Af Dorte Ipsen, Sekretær i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Badesæsonen er for de flestes vedkommende er nok ved at være slut for i år, og derfor vil jeg gerne på Søravne-udvalgets vegne sige tak for jeres indsats. Igen i år er der blevet gået ture, der er blevet holdt opsyn, der er blevet samlet affald, skiftet sække og sørget for at alt var, som det skulle være. Det er vi rigtig glade og taknemmelige for. Tak for sidst Søravnenes indsats påskønnes, og derfor valgte Landsbyforeningen igen i år at afholde en takkefest, hvor alle Søravne blandt andre var inviterede, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for sidst til dem, som var med. Vi havde en god aften med lidt godt mad og drikke og imponerende tryllekunst. 44 frivillige Søravne Denne sæson har vi været 44 frivillige Søravne, hvorimod de forgangne år har vi været omkring 50. Dette har ikke betydet, at holdet har skullet gå oftere, men derimod har bemandingen på holdene været indskrænket lidt. Vi vil gerne op på omkring 50 Søravne igen, og vi håber I vil være behjælpelige hermed. Tag fat i naboen og spørg om han/hun ikke har lyst til at være med i et fællesskab om at passe på vores perle, Vedsted Sø. Det giver samtidig frisk luft, motion og hyggeligt samvær. Kontaktperson Vi håber, I er med på Søravne holdet igen til næste år. Skulle man dog ønske at melde fra, kontakt da venligst Dorte Ipsen på tlf.:41411367 - ellers hører I fra os til næste sæson og husk jo flere vi er - jo bedre.

Ski’e glade mennesker Af Helge Hansen Skiferie er for mange blevet det helt store hit de seneste år, Men da vi bor i Danmark, skal der jo tilbagelægges endda nogle kilometer, før man har mulighed for at stå på ski. Vi er en gruppe, der i mange år har taget toget til Østrig, men efter mange uheldige oplevelser med denne rejseform, har vi i år lejet en bus hos en lokal vognmand, og vil prøve at tage turen på den måde. Da vi ”kun” er ca. 15 personer, og der er plads til 50 i bussen, kunne vi godt tænke os at invitere nogle flere med, da det jo selvfølgeligt vil gøre transporten billigere pr. deltager. Også indkvartering, ski-leje, liftkort o.s.v. bliver jo altid billigere, jo flere man er. Vi er en ”gemytle” gruppe, hvor sammenholdet sættes i højsædet, men mangler du bare transport er muligheden jo også der. Det skal selvfølgeligt nævnes, at man kommer med til kostpris - der er ingen der tjener på det. Turen går til Wagrain i Østrig i uge 4, med afgang fredag d. 22. januar kl. 18.00. Wagrain er jo kendt for sit store og alsidige område med over 800 km. piste. Skulle du/I have lyst til at høre mere om dette, er man meget velkommen til at kontakte Helge på tlf.. 72 15 85 96.

Årets lokalsamfund Af Kurt Busch Landsbyforeningen søger for 3. gang om at blive årets lokalsamfund. Der er lavet en særudgave af DIT STED – se mere på vedsted.info

7.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Træfældning omkring Vedsted Sø Af Ole Bakkegaard Olesen, Næstformand i Vedsted Sogns Menighedsråd Der er stadig behov for pleje af skoven rundt om søen - derfor er det igen i år mulighed for at få gratis træ, på følgende betingelser. • Man skal være medlem af folkekirken • Man skal være bosiddende i Vedsted Sogn • Man skal være med til at rydde arealerne for småkrat langs søbredden • Man må ikke arbejde i skoven om søndagen på helligdage og når der er kirkelige handlinger • Man skal være færdig med arbejdet senest den 15. april 2016

Fitness Køb årets julegave til hele Familien - prisen er overkommelig. Er man interesseret i træ på angivne betingelser, rettes der henvendelse til: Ole Bakkegaard Olesen på mail obakkeo@hotmail.com senest den 27. november 2015.

Ny sæson i fritidsklubben Af Lisbeth Johannsen og Line Christensen, Fritidsklubben

 Årsabonnement 600 kr  Kvartalsabonnement 300 kr + nøgle depositum 100 kr Vi glæder os til af se jer. Birthe Holm tlf. 25 12 12 27 Ketty Hansen tlf. 29 24 44 84 Bemærk: Er der nogle som har glemt at afleverer deres nøgle kan dette ske på denne dag. Husk: Nøgledepositum på 100 kr udbetales ved aflevering.

Det er lidt ærgerligt, når beskrivelse af et arrangement eller en begivenhed ikke er suppleret med gode billeder. De gode billeder beskriver jo ofte bedre en tekst den gode stemning, der har været – send billeder med – der er med til at sælge, så der kommer flere næste gang!

8.

I september slog fritidsklubben dørene op for en ny sæson. Og vi er kommet godt fra start. Der bliver hygget, drukket the, spillet bordtennis, leget i gymnastiksal og meget mere hver mandag eftermiddag. Men vi har plads til mange flere børn, så går du i 4. – 6. klasse, så kig endelig forbi. Det er gratis at komme i klubben de første par gange. Klubben har åben hver mandag fra kl. 15.00 til 17.15. Bussen fra Over Jerstal Skole kører lige til døren.

Ved spørgsmål kan du kontakte Lisbeth Johannsen mobil: 61 76 65 37 eller Line Christensen mobil: 50 91 87 28.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Åbningstider for bogladen Af Dorte Ipsen, Sekretær i Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn Der har længe været efterspurgt nogle faste åbningstider for bogladen og nu er dette endelig lykkedes! Ane Marie har sagt ja til at være kontaktperson for bogladen og vil hver tirsdag i tidsummet kl. 17.00 – 19.00 sørge for fri adgang til bogladen. Har man brug for at låne bøger på et andet tidspunkt, kan dette aftales nærmere med Ane Marie på tlf.: 24 79 75 54. Herudover er det muligt at gå i bogladen, når fritidsklubben har åben (mandage kl. 15.00 – 17.15) Husk: Alle er velkommen til at benytte bogladen. Du kan låne bøger, men du kan også vælge at støtte Fælleshusets aktiviteter ved at betale 5 kr. pr. bog. Betaling sker enten kontant (den blå pengekasse i bogladen) eller via mobilepay/swipp på: 20126749. (Disse oplysninger forefindes også i bogladen). Pengene går til fælleshusets aktiviteter. Kig gerne forbi. Bogladen befinder sig i lokalet ved siden af fitness på 1. sal. Vi har masser af bøger og sikkert også noget for din smag.

Julekoncert i Vedsted Kirke Af Harriet Hørning, Organist v. Vedsted Kirke Kirkens kor, under ledelse af Harriet Hørning, vil sammen med forskellige solister, synge og spille den kommende julehøjtid ind torsdag den, 3. dec. kl.19.00 Medvirkende solister er: Violin: Guitar: Vokal:

Søren Storm. Jacob Harsbo. Boris Jensen.

Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Trompet:

Thomas Hørning.

Haderslev

Koncerten er gratis og traditionen tro, afsluttes der med: “ Dejlig er jorden “ !

Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens. Tlf. 74 54 51 06 Åbningstider: Man. – fre.: kl. 9.00-17.00 Lørdag: 9.00-12.00 Middagslukket: 12.00- 12.30

Alle er velkommen! Arr: Menighedsrådet/organist Harriet Hørning.

9.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Indvielse af Menighedslokaler Officiel indvielse Af Bent K. Andersen, Formand for

Den 5. december 2015 er der officiel indvielse af de nye Menighedslokaler i Fælleshuset Vedsted, Skovbyvej 2 i Vedsted. Menighedsrådet har nu afsluttet ombygningen af Konfirmand- og Menighedslokalerne i Fælleshuset – en ombygning som blev noget forsinket på grund af et par fejl leverancer m.v. ved slutningen af ombygningsprojektet. Men nu er lokalerne færdige – og dermed også klar til indvielsen lørdag den 5. december 2015. Der vil i forbindelse med arrangementet være åbent i hele Fælleshuset, hvor det vil summe af aktiviteter. Så det samtidigt er muligt at få en fornemmelse af alle de ting som også er aktiviteter i fælleshuset. Programmet for Konfirmand- og Menighedslokalernes indvielse:  Kl. 11,00 – dørene åbnes. Mulighed for at besigtige lokalerne. Vedsted kirkes kor optræder med et par numre fra årets julekoncert.  Kl. ca. 11,30 vil Borgmester H. P. Geil, foretage den officielle indvielse af de nyrenoverede lokaler. I forlængelse heraf giver Vedsted Kirkes kor et par ekstra numre fra deres Julekoncert. I forbindelse hermed er Menighedsrådet værter for lidt at spise.  Kl. ca. 12,30 er der fernisering på den ophængte maleriudstilling hvor Vedsted kirkes kirkesanger, Jørgen Hørning, er den udstillende kunstner. Der vil komme flere udstillere fremadrettet.  Kl. ?? Slut når der ikke længere er mennesker i huset. Menighedsrådet er meget glad og tilfreds med igen at have fået egne lokaler til afvikling af konfirmandundervisningen og andre aktiviteter i bred for stand. Samtidig vil vi gerne sige Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn en stor tak, fordi vi samtidig er blevet en del af fællesskabet med øvrige brugere i Fælleshuset. Så giv dig tid til at se og opleve, hvad der sker i Fælleshuset – alle er velkomne.

10.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Jule- og loppemarked i Fælleshuset Vedsted Af Line Christensen og Lisbeth Johansen, Fritidsklubben Lørdag d. 5. december vil der være mulighed for at gøre en god handel i Fælleshuset Vedsted. Som en del af indvielsen af menighedslokalerne i Fælleshuset denne dag, arrangerer fritidsklubben jule- og loppemarked. Der er mulighed for at erhverve sig en salgsbod for bare 50 kr, der går ubeskåret til Fritidsklubben. Så det er nu, du skal rydde op i gemmerne eller i gang med at producere julestads, så der kan tjenes lidt ekstra til julegaverne. Du er også velkommen til blot at kigge forbi på selve dagen for at se, om der er noget, der frister i boderne. Markedet vil være åbent fra kl. 11.00 – 16.00. I dette tidsrum vil der også være mulighed for at besøge fritidsklubbens lokaler og for at købe gløgg og julelækkerier til den søde tand. For at booke en salgsbod skal du kontakte Lisbeth Johannsen mobil: 61 76 65 37 eller Line Christensen mobil: 50 91 87 28. Der vil være opstillet borde til boderne (mål: 140x60 cm.)

Fitness Af Ketty Hansen Vi holder åbent hus i Fitness afdelingen i forbindelse med indvielsen af Menighedsrådets nye lokaler. Her får i mulighed for at se og prøve vores maskiner inden I måske vælger at købe et års- eller kvartals abonnement som julegave til dem i holder af.

Knipling Af Birthe Larsen, Knipledamerne i Fælleshuset I forbindelse med menighedsrådets indvielse af de nye lokaler vil vi gerne være med til at vise hvad vi bruger Fælleshuset til. Vi kommer 4 - 5 damer med passion for knipling. 2 har kniplet i over 30 år og 2 i 25 år og 3 af os har været med i 2 - 3 år. Vi har ingen leder, men hjælper hinanden, når der er noget vi ikke kan finde ud af. Kom og se, om knipling kunne være noget for dig eller får stillet din nysgerrighed.

25 års jubilæum ved Vedsted Kirke Den 1. december 2015 har Sognepræst Carsten Vigsø 25 års jubilæum ved Vedsted Kirke og Sogn som den første af de præster som har haft deres virke i Vedsted sogn siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Menighedsrådet har derfor besluttet at afholde en Reception som markering af 25 års Jubilæet i de nye Menighedslokaler i Fælleshuset Vedsted søndag den 29. november 2015 som samtidig er første søndag i advent. Programmet for dagen er:  Kl. 10,00 – Gudstjeneste i Vedsted Kirke v. Carsten Vigsø – med kor.  Kl. ca. 11,30 – Receptionen starter i Menighedslokalerne med festligholdelse af 25 års jubilæet. Her vil Menighedsrådet være værter ved en let frokost.  Kl. ca. 14,30 – Slutter Receptionen. Carsten Vigsø, har gennem sit virke som sognepræst i Vedsted Kirke & Sogn haft kontakt til de fleste i sognet og dermed også kendt af de fleste. Carsten Vigsø har gennem sine 25 år døbt og konfirmeret rigtigt mange, hvoraf mange efterfølgende også er blevet gift ved Carsten Vigsø. For mange af de konfirmandhold, der i disse år er på vej, har han også konfirmeret begge eller den ene forældre tilbage i 1990erne. Carsten Vigsø er samtidig den sognepræst, der har haft sit virke længst her i Vedsted sogn efter at Sønderjylland kom tilbage som en del af Danmark i 1920. Menighedsrådet håber rigtigt mange vil komme og lykønske Carsten Vigsø med 25 års Jubilæet, hvor alle er meget velkomne

.

11.


”DIT STED” - LOKALBLAD FOR VEDSTED, USTRUP, VEDBØL, SKOVBY, ARNITLUND, HØGELUND, ABKÆR OG OMEGN

Program v. indvielse af Konfirmand- og Menighedslokaler Kl. 11:00 – dørene åbnes Mulighed for at besigtige lokalerne Vedsted Kirkes kor med numre fra årets julekoncert 11:30 Indvielse v. borgmester H. P. Geil Vedsted Kirkes kor med numre fra årets julekoncert Menighedsrådet er værter for lidt at spise. Kl. 12:30 Fernisering på ophængt udstilling Vedsted kirkes kirkesanger, Jørgen Hørning, udstiller kunstner Kl. 16:00 Slut Der vil hele dagen være:  Jule- og loppemarked i gymnastiksalen  Åbent i Motions-/Fitnesklub på 1. sal med mulighed for at prøve udstyr  Knipledamer i Multirum – få en snak og se om knipling er noget for dig  Landsbyforening og Vedsted SøFestival viser billedshows for aktiviteter  Fritidsklub holder åbent i lokalerne på 1. sal  Fritidsklub sælger glög og æbleskiver i Multirummet Ret til ændringer forbeholdt!

KALENDER – AKTIVITETER – BILLEDER – ARRANGEMENTER

www.vedsted.info ADRESSER – OPLEVELSER – OPLYSNINGER – FAKTA – KORT 12.

Dit Sted nr. 33 - Nov. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Dit Sted nr. 33 - Nov. 2015  

Foreningsblad for Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn

Advertisement